En världsregering – den styrande klassens mål

Christiana Figueres, FN:s klimatchef, sa nyligen att syftet med IPCC är att få ett nytt ekonomiskt system i världen. Hon har även sagt att hon föredrar en diktatur framför demokrati. Detta behövs för ”klimatets skull”.

Christiana_Figueres

Det nya systemet ska överföra makt till FN och individers frihet kommer att beskäras ordentligt. Ett nytt socialistiskt system.

På FN:s klimatmöte i Köpenhamn försökte man kuppa igenom allmänna skrivelser där makten skulle gå till FN. Nu misslyckades det och det ska vi tacka bl.a. Kina och Indien för. Nu kommer FN:s klimatmöte i Paris i slutet av året och då kan nya attacker mot staternas självbestämmande och demokratin väntas.

David Evans skrev 2012 ett gästinläggJoNovas blogg och vi ska sammanfatta Evans inlägg om den styrande klassen här.

Den styrande klassen

Om vi ser vilka som stöder CAGW-hypotesen (hypotesen att mänskliga koldioxidutsläpp kommer orsaka en katastrofal global uppvärmning) fås en bild av vilka som tillhör eller anser sig tillhöra den styrande klassen.

Troende och stödjande är:

 • FN
 • De flesta västländer
 • Större banker och finansinstitut
 • Gröna organisationer (NGO)
 • Totalitära vänsterextremister
 • Statsfinansierade forskare
 • Företag inom förnybar energi
 • Gammelmedia

Skeptiker är:

 • Oberoende finansierade forskare
 • Medelklass i privata sektorn

Gemensamt för de troende är att de också tror på en stor stat och inte på marknadsekonomi. De bryr sig inte om individens frihet utan individen ska kunna beskattas med tvång om så behövs. David Evans kallar denna grupp för den styrande klassen som vill reglera det mesta. Denna klass är betydligt större än den politiska adeln. Det kan jämföras med vad George Orwell kallade den nya aristokratin.

Den styrande klassen ser sig överlägsen vanliga människor. De ser ner på de som har andra åsikter. Gammelmedia och då speciellt statliga TV- och radiokanaler promotar ständigt de nya rätta åsikterna. Syftet är att folk ska anamma de nya idéerna och samtidigt kunna känna sig överlägsna vanligt folk. Det kostar väldigt lite att tycka som den styrande klassen och vara politiskt korrekt. Hålla tyst går bra men om du opponerar dig mot det politiskt korrekta så angrips du hårt och blir kallad klimatförnekare, idiot eller rasist.

Klimathotsskeptiker tillhör ofta privata sektorn eller är forskare finansierade oberoende av statlig styrning. Gammelmedia är ofta stängd för skeptiker som därför oftast använder Internet för att få ut sina budskap.

Varför globala uppvärmningen är så viktig för den styrande klassen

Om globala uppvärmningen existerar så finns det bara två alternativ:

 • Vänta och anpassa
 • Sätt restriktioner på koldioxidutsläpp vilket leder till styrning av all energi och därmed också mycket av ekonomin

Alternativ 2 är naturligtvis enda lösningen för den styrande klassen. Hela tiden måste man varna för en katastrofal utveckling och att uppvärmningen beror på mänskliga koldioxidutsläpp. Nästan alla i styrande klassen har egen ekonomisk vinning av ökad styrning med mer byråkrati. Sen finns det ett antal ”nyttiga idioter” som inte kommer att ha någon ekonomisk vinning men känner att de mår bra av att ha de rätta politiskt korrekta åsikterna. Nästa hela kulturetablissemanget stödjer den styrande klassen.

Köpenhamnsfördraget 2009 var ett kuppförsök

Nästan alla av världens ledare möttes i Köpenhamn 2009 för att skriva under det stora klimatavtalet för att reducera CO2-utsläppen. Indien och Kina hoppade av. Avtalet skulle satt upp en ny byråkrati med makt att reglera CO2-utsläpp över hela världen. Med erfarenhet av tidigare maktstrukturer kan man utgå från att efter ett antal år skulle detta utsträckas till områden utanför koldioxidutsläpp.

Avtalet var svårläst och lite luddigt skrivet. Men om det hade gått igenom hade det varit som en stor statskupp. Aldrig förut skulle så mycket makt ha överförts till en byråkratisk överstatlig organisation. Gammelmedia höll tyst om detta.

En global byråkrati skulle vara skadlig

En global byråkrati innebär slutet för vår marknadsekonomi. Det blir en ny socialistisk tyranni. Bara titta historiskt på hur dåligt centralplanering fungerat. Folk blir fattiga och förtryckta.

Global uppvärmning: Vad som står på spel för dig

Tillhör du den styrande klassen kan du dra nytta av den ökade byråkratin. Massor av byråkratiska jobb kommer att skapas. Men för övriga blir resultatet att skatterna ökar, din frihet beskärs och du blir fattigare. Eftersom de nya regleringarna blir globala finns det ingen stans att fly undan.

Styrande klassens taktik

Om du motsätter dig den styrande klassen så kommer du att kallas massa saker som ”extremist”, ”idiot”, ”höger”, ”förnekare” och massa varianter av detta. Om du har en åsikt om invandring eller migration så kallas du ”rasist”. Eftersom de äger massmedia kommer du kallas så i nyheter, tidningar och TV. Syftet med att kalla de som opponerar sig för hemska namn är att tysta så många som möjligt. Ytterligare ett syfte är att få de egna troende att känna sig överlägsna.

sceptic

Den styrande klassen vill inte debattera. Varför bry sig när du äger media som kan upprepa dina meddelanden och blockera kritiker? Sen använder de troende auktoritetsargument – ”tro oss – alla experter håller med oss”.

Klimathotsskeptikerna vinner

I västvärlden är idag fler klimathotsskeptiker 2012 jämfört med 2008. Den styrande klassen besegras av en armé av oorganiserade amatörer som vinner därför att data är på deras sida.

Tidigare hade kyrkan monopol på information.  Tryckpressarna bröt detta monopol. De senaste decennierna har i västvärlden mainstream media haft monopol att distribuera information. Detta har nu brutits av Internet. Den styrande klassen är rädd för Internet och funderar på olika sätt att reglera det.

Min anm. Evans inlägg skrevs 2012. Nu har Australien lämnat mycket av gröna sörjan efter Tony Abbott blev premiärminister. Indien, Kina, Japan och delvis Kanada lämnar de troendes skara. Obama tillhör de troende men han har kongressen emot sig. Ryssland har tidigare köpts in i typ Kyotoavtalen via ekonomiskt fördelaktiga villkor. Troligen kommer Putin att inte skriva på ett nytt Parisavtal då Ryssland sitter på stora fossila tillgångar och Putin vill värna om den egna befolkningen. Vi får nu den ovanliga situationen att Obama står för reglering och Putin för frihet när det gäller FN och världsregering i klimathotets namn.

Slutsatser

Att försöka skapa en ny global byråkrati, med klimatfrågan som en ursäkt, är ett hot mot alla staters suveränitet och alla människors frihet. Hotet från en ny byråkratisk maktkupp har minskat men kan väckas till liv igen om globala temperaturen börjar öka eller upplevs öka. Det kan bli så att satelliterna som mäter globala temperaturen inte kommer att ersättas. Det är lättare att manipulera temperaturer från markstationer.

Den styrande klassen vill reglera allt – t.o.m. vilka glödlampor du måste använda. Frihet, demokrati och den fria marknaden är allvarligt hotad och globala uppvärmningen är den trojanska häst som den styrande klassen hoppas att rida för att besegra folket.

Om David Evans

Evans arbetade heltid i Australien på departementet för klimatförändring 1999 – 2005 och sen deltid 2008 – 2010. Evans har sex akademiska examina inkluderande en doktorsexamen i elektroteknik från Stanford. David Evans konverterade från klimathotare till klimathotsskeptiker efter CAGW-hypotesen försvagats och data talade emot den. Efter att ha påpekat brister i CAGW-hypotesen blev Evans angripen på ett ohederligt sätt och det fick honom att förstå att det handlade inte om vetenskap utan politik.

En Youtube video med Dr Evens kan du hitta här.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. OlleS

  En genomgripande och korrekt analys. Förtryck och förtal av andra uppfattningar är legio inte minst i Sverige kombinerat med olika former av hotelser. Det är en mycket farlig och en i grunden vetenskapsfientlig utveckling som på alla sätt måste bekämpas. Låt oss hoppas att allt fler kommer att vakna.
  OlleS

 2. Lasse

  Lyssnar på Radions ekonyheter. Elbrist i Sydafrika bemöts med rullande avställning. Hade elsituationen varit under kontroll så kunde en halv miljon fler sysselsättas. Sydafrika har haft upplopp där de förföljer flyktingar eftersom de tar andras jobb.
  Vi behöver en världsomspännande organisation som ser till så utvecklingen går åt rätt håll.
  Då är det överbefolkning och välstånd som bör vara prioritet-inte utsläppsbegränsningar!

  På ett halvt sekel har jordens befolkning fördubblats och fattigdomen halverats samtidigt som globala temperaturen ökat med 0,5 grader varav en del kan antas bero på CO2.
  Två vågskålar där fel vågskål kan ge fel utfall!

 3. Ann LH

  Tack Per, alla dessa rop i mediaöknen måste förr eller senare nå medias och politikernas öron. För dem som är intresserade av att avutveckla Åsa Romerson & kompani och fördjupa och bredda sin bild av det stora bedrägeriet finns mycket att läsa tex:
  http://scienceandpublicpolicy.org/originals/we_have_been_conned.html
  Den är 5 år gammal men än mer angelägen idag än när den skrevs.
  Just nu finns det ingenting som är viktigare än att få upp och ut det ännu inte påskrivna Parisavtalet på banan. Passar vi oss inte är det vi som snart hamnar vi i Josh´s stora svarta hål och då finns det kanske inte några med framtidstro som skickar ner en stege som kan leda till ljuset.

 4. Lars Cornell

  Utmärkt analys.

 5. Ingvar

  Bra Per.
  Fokus måste flyttas från tekniskt/vetenskapliga detaljer/tvister till vad det egentligen gäller. Maktkoncentration. Antidemokrati. Nomenklaturan i Bryssel/FN
  Det är ju uppenbart. Roten till det onda måste attackeras.

 6. Rider

  Klimathotsskeptikerna vinner!

  “The debate over climate change is changing, can you feel it?”

  https://www.masterresource.org/heartland-institute-joe-bast/the-new-science-economics-of-climate-change-heartland-plays-offense/

 7. bom

  Granskningsnämnden fällde SVT för utfulning av UKIP. Pliktkorrektionen utfulade också och fälldes för osaklighet än en gång! Vad har hänt med Granskningsnämnden? Har 68-rödvinsdimmorna skingrats?

 8. b-j-b

  Det nya ekonomiska systemet har varit en hörnsten i Maurice Strongs resonemang ända sedan 1970-talet.

 9. Mats G

  7
  bom
  ”Vad har hänt med Granskningsnämnden?”

  Jag tror de faktiskt har kommit till insikt att deras förtroende faller och att den yngre generationen mer eller mindre väljer bort Public Service.

 10. Brandingenjör

  En löjlig konspirationsteori till…

 11. Kenneth Mikaelsson

  Och den löjligaste av alla …. Brandingetgör.. har än en gång bevisat att det saknas vitala komponenter mellan öronen på´n

 12. Ann lh

  # 11 b-j-b javisst är det så, inte bara M. Strong utan hela etablissemanget som styrt den radikala miljörörelsen i kulisserna och även de som synts och drivit på som B. Ward, Brundland mfl mfl. Om hela NGO svansen varit medvetna eller bara nyttiga idioter det är väl inte analyserat.
  Se länken i # 3 och återkom gärna med välgrundad kritik efter att ha tagit del av innehållet.

 13. Slabadang

  Mycket bra komprimerad sammanställning!

  Vänsterextrema och vänsterpopulistiska SVT är ett mycket stort hot mot demokratiska rättigheter och funktioner. De vänstertotalitära krafterna styr SVT/SR och deras stöd för den agenda som redovisas i dagens artikel är självlysande begriplig.

 14. Slabadang

  22 Gedigna argument som komplement till NIPPC s rapport!

  http://wattsupwiththat.com/2015/05/12/22-very-inconvenient-climate-truths/

 15. PelleB

  ”Den styrande klassen ser sig överlägsen vanliga människor”.
  Just nu håller Finansinspektionen presskonferens om vad man kallar
  konsumentskydd som skall stärkas med bättre kunskaper och förbud.
  Enligt FI kan endast hälften av tillfrågade svenskar svara rätt på tre enkla frågor om grundläggande finansiella begrepp och enkel matematik.
  Vem stärker kunskapen på klimatområdet? KVA eller SMHI?
  Knappast!

 16. b-j-b

  Verkligheten är liksom en kontinuitet: i det ena ändläget sker allt pga att människor gjort medvetna val att driva en viss fråga i en viss riktning. I det andra ändläget har vi ett skenande system där den ena åtgärden leder till den andra pga systemets inbyggda mekanismer och frånvaron av negativ återkoppling. Det är sådana system eller samhällsfenomen som kan förklara masshysterier. Det är väl klart att personer som Bolin, Palme och Strong samarbetade, och det är väl inget konstigt med det, och man behöver inte ens förutsätta några dolda agendor. När så bollen väl var i rullning kunde systemets mekanismer driva processen vidare på egen hand.

 17. Mats G

  15
  PelleB

  Jag tror det är bättre FI utbildar Riksbanken och speciellt Ingves som inte haft ett enda rätt de senaste åren.

  Men och annars så kan det ju ingå i mönstret. Oh, stackars obildade människor. Vi tar befälet för er egen skull.

 18. Peter F

  OT

  Nordegren och Epstein (kl 15) ska visst avhandla kärnkraft. Vad kan det bli av det ?

 19. Peter F

  18 forts

  Det bidde ingentin

 20. Gunbo

  Jag får säga att jag är mycket mer rädd för TTIP än FN och den påstådda nya världsordningen.
  En artikel i The Independent beskriver en av följderna av avtalet mellan EU och USA så här:

  ”TTIP’s biggest threat to society is its inherent assault on democracy. One of the main aims of TTIP is the introduction of Investor-State Dispute Settlements (ISDS), which allow companies to sue governments if those governments’ policies cause a loss of profits. In effect it means unelected transnational corporations can dictate the policies of democratically elected governments.”

  http://www.independent.co.uk/voices/comment/what-is-ttip-and-six-reasons-why-the-answer-should-scare-you-9779688.html

 21. ces

  Granskningen av BBC borde skrämma även en del svenska efterföljare. http://www.telegraph.co.uk/culture/tvandradio/bbc/11598450/Tories-go-to-war-with-the-BBC.html

 22. Kenneth Mikaelsson

  #20 Gunbo

  Grattis så du har hittan en tentackel på hydran… lovar följer du den så hittar du samma personer som vi pratar om här….

 23. bom

  #18 Det var bara kärnkrafthaterskan Åsa Moberg som uppfunnit en evighetsmaskin som kallas ”smarta nät”. Cirkulera här finns ingenting att se (eller höra). Japan kunde stänga så då kan vi också.

 24. Ingemar Nordin

  Gunbo #20,
  ”One of the main aims of TTIP is the introduction of Investor-State Dispute Settlements (ISDS), which allow companies to sue governments if those governments’ policies cause a loss of profits. In effect it means unelected transnational corporations can dictate the policies of democratically elected governments.””

  Du har rätt i att man bör hålla ögonen på TTIP eftersom avtalstexten kan innebära saker som går långt utöver underlättandet av ett frihandelsavtal. Det är ett avtal mellan stater och då bör man alltid misstänka att de gärna vill göra sig en hacka på privat företagsamhet. Å andra sidan så är det inte orimligt att företag kan stämma länder som unilateralt inför konfiskatoriska lagar som gynnar vissa företag,, och den egna staten, på bekostnad av andra.

  Nu innehåller inte din länk några direkta citat utan är en partsinlaga som är en tolkning av TTIP så det är svårt att avgöra vad som faktiskt sägs.

 25. Helge

  Vi lever i ett paradigmskifte när det gäller arbete.
  http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/per-schlingmann-arbetslinjen-ar-dod-lange-leve-arbetslusten/

  Energi kan bli riktigt billigt med Gen IV kärnkraft.

  Hur ska folket styras. Hur gjorde härskarklasser alltid gjort för att ha makten? Egyptens faraoner lät bygga pyramider ingen behövde men som imponerade. Detta till gudars ära och för ett liv efter döden. Liknande har många kulturer löst det hela. Funkar inte idag, finns redan såpass mycket gudar och annat liknande.

  Miljö, nja fungerar bara på vissa, inte majoriteten. Klimat?! Jovisst, det kan fungera. Prata ner kärnkraften, satsa på ”gröna dyra energilösningar”, låt oss bygga denna tids pyramider till klimatgudens ära. låt oss bygga jättelika torn i hundratusental med snurror på, hela fält med solpaneler ingen behöver.
  Låt oss skapa ångest för framtiden, det har de flesta redan. Bevisa nått går aldrig, vare sig för eller emot så det är lugnt.

  Kanonidé!

 26. Ingvar

  Helge #25
  >Låt oss skapa ångest för framtiden, det har de flesta redan. Bevisa nått går aldrig, vare sig för eller >emot så det är lugnt.

  Mencken formulerade det bra:

  The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.
  H. L. Mencken

  Read more: http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/h/hlmencke101109.html#ixzz1fJjU8xSJ

 27. Helge

  Ingvar #26

  Tack för Mencken! Hade nästan glömt bort honom han har så många underbara citat.
  Ett annat som passar in här är: ”The urge to save humanity is almost always a false front for the urge to rule.”

  Såg ni att förnuftet kanske är på väg tillbaka till i vilket fall energidebatten.
  http://www.svd.se/naringsliv/hallbar-energi/hart-motstand-mot-regeringens-fornybarhetsplaner_4557420.svd

 28. Ingemar Nordin

  Helge #27,

  Att regeringens policy att vilja öka subventionerna till vindkraft får tummen ned i näringsutskottet kan vara en ”tipping point” i den subventionscirkus som både Alliansregeringen (med C som påtryckare) och nu S-Mp försöker fortsätta med. Det är ett mycket gott tecken på tillnyktring!

 29. Christopher E

  #20 Gunbo

  Jag trodde TTIP rörde sig om ”Thomas Tipping Point”… och han är inte mycket att vara rädd för… 😉

  Men allvarligt talat, likt Ingemar tycker jag artikeln är allt annat än objektiv. En klar agenda från författaren som mest verkar vara aktivist.

  Mycket verkar ju vettigt med TTIP annars. Som ditt citat. Det är väl rimligt att företag som drabbas av diverse policies kan kräva ersättning. Som vårt Vattenfall som nämndes i artikeln. De skadas ju när Tyskland hastigt och populistiskt stängde kärnkraften. Det är bra om fanatism också är ett politiskt pris utöver sämre ekonomi, sämre miljö och högre arbetslöshet.

  Sedan skulle jag uppskatta färre handelshinder i det protektionistiska EU. Bra om vi får köpa mat med GMO. Den europeiska fobin har ju inget vetenskapligt stöd, inte en studie visar att GMO-mat är sämre föda. Det är som om vi skulle förbjuda el och mobiltelefoni för att några helt styrkt av bevis hävdar att detta ger elallergi osv.

  ”In Europe a company has to prove a substance is safe before it can be used; in the US the opposite is true: any substance can be used until it is proven unsafe.”

  En klassiker. Brott mot logiken. Det går aldrig att bevisa en negativ utsaga, i detta fall att något inte är farligt. Det går däremot att bevisa att något är farligt. Igen har EU en ovetenskaplig hållning om det verkligen är bokstavligt. För en mindre ekoreligiös människa känns en medelväg mer rimlig, ett test först för att se om nya substanser är uppenbart farliga, men utan det omöjliga kravet att visa att de är helt ofarliga.

 30. Gunbo

  Christopher #29,

  ”Det är väl rimligt att företag som drabbas av diverse policies kan kräva ersättning.”

  Jo, om det gäller konfiskation eller liknande åtgärder men problemet ligger i faran för otillbörlig påverkan på demokratin: ”In effect it means unelected transnational corporations can dictate the policies of democratically elected governments.”

 31. mängan

  Oerhört träffsäkert och samtidigt skrämmande av dig Per Welander.
  Hur ska allmänheten och det totalt kapade gröna fotfolket fås att förstå vad som rör sig i kulisserna av det skapade ”klimathotet ”

 32. mängan

  Tror vi ska passa oss både för NWO och GMO.
  http://www.motherearthnews.com/natural-health/nutrition/gmo-safety-zmgz13amzsto.aspx

 33. Guy

  Kanske OT men kan nån hjälpa mig? Ett företag som heter SolTech Energy Sweden AB gör en stöt för att etablera sig på den finska marknaden. Dom öppnade en aktie emission i går som räcker till den 27 maj, tror jag det var.

  Borde det inte vara helt klart att solenergi i norden inte fungerar innan man kan sätta energin på ’burk’ ?

 34. Christopher E

  #30 Gunbo

  Även ett demokratiskt styre får ta ekonomiskt ansvar för sina beslut. Jag ser inte det som ett problem eller otillbörlig påverkan, utan en rättssäkerhet. Jag ser bara skribentens motvilja mot transnationella företag i detta.

 35. Christopher E

  #32 mängan

  Den studien har dragits tillbaka av utgivaren. Det var absurt litet antal råttor i testgrupperna av en sort som naturligt utvecklar tumörer även utan påverkan. Studien bevisar alltså ingenting, resultatet kan inte skiljas från slumpen.

  Troligen inte något ”Mother Earth News” har tänkt att berätta. 😉

 36. Mats

  En hållbar arbetsgång kan vara att sverige har en handlingsplan som bygger på att planerar för att vara koldioxid ”neutral” som ett nettoflöde, som med alla teknikutveckling så sker ofta stora framsteg ”i det tysta”, teknikutveckling inom nya lösningar för kärnkraft visar att avfall blir ”bränsle” och slutförvar kan skutas till senare skede, idag är det inte möjligt att ”beställa” denna nya teknologi för mer effektiva lösningar inom kärnkraft som det ser ut. Ny teknologi inom kärnkraft har potential att leverera produktion av EL/bränslen efter behov, ett ”översättningsfenomen” finns där ”effektivitet”, ökad ”passiv säkerhet” översätts till ”att det inte går”…..

 37. Gunbo, där kommer dina konspirationsteorier upp igen

  … men problemet ligger i faran för otillbörlig påverkan på demokratin

  De enda som kan skapa och ändra lagar är politikerna. Och de enda som får avlägga röster är medborgarna, och bara en enda per person.

  ..unelected transnational corporations can dictate the policies of democratically elected governments

  Ibland undrar man om du sväljer vad som helst med hull och hår bara det är sådant som du vill tro. Vilket vanligtvis har karaktären: ’Manus av billig Hollywoodfilm med skurkarna = Onda företagen’

  Typ: ’Amerikanska industrin bedriver kampanjer mot klimatforskningen’

  😉

 38. Gunbo

  Christopher och Jonas,

  Får bara konstatera att våra värderingar divergerar å det kraftigaste. Jag vill inte ha ett samhälle där multinationella storföretag á la Monsanto dikterar villkoren för ett lands befolkning och regering.

 39. Brandingenjör

  #33 Guy

  Det Soltech sysslar med är främst vattenbaserade solfångare. Det fungerar bra som komplement för de som har vedeldning. Då har man som regel redan ackumulatortankar. Har man pellets- flis- eller oljeeldning så måste värmesystemet kompletteras med ackumulatortank. Det vanligaste skälet till att villaägare skaffar vattenburna solfångare är att de har bergvärme och borrhålet är underdimensionerat. Nu börjar värmepumpar som installerades runt millenieskiftet bytas ut. De hade i praktiken ett COP på runt 2,5 och de pumpar som installeras idag har i praktiken ett COP 3,0-3,5. Är det gamla borrhålet snålt tilltaget är en vanlig lösning att komplettera med några kvatratmeter solfångare. Det är billigare än att ta dit en maskin och borra ett energihål till. 5-6 kvm solfångare fördyrar värmpumpsbytet med c:a 30 000 kr. Det sparar el, 1500-2000 kWh/år varje vinter även om solen lyser mest på sommaren, för att solfångarna gör att ingen energi behöver tas ur hålen då.

  I Sverige är det lite överetablerat på marknaden för värmepannor med tillbehör. Hur det är i Finland vet jag inte, men mycket ved- och fliseldningsystem för villor och mindre panncentraler som säljs i Sverige är finska. Jag tror den finska marknaden också är överetablerad.

 40. Gunbo

  I alla civiliserade (västerländska) demokratier är det politikerna som stiftar lagarna.
  Hur menar du att Monsanto (eller någon annan av dina ’ondskans’ inkarnationer) skall kunna ’diktera’ något?

  Om något så skulle du väl i så fall vilja ha politiker med både heder och integritet.

  Som så många vänsterlutande verkar du vara rädd för information i sig. Om den kommer från ’fel’ håll. Dvs att folk eller företag får säga vad de tycker och menar, och verka för sina intressen.
  Du har ofta gett uttryck får att helst bara (av dig) godkända ’företrädare’ skall få komma till tals/beaktas. För att dessa ju skulle vara ’folkets företrädare’, typ. Som tex IPCC.

  Ganska läskig hållning egentligen, säga sig värna om demokratin, och att därför informationstillgängligheten skall kontrolleras av ’folkets företrädare’ …
  För visst har det alltid varit så i dessa kretsar: Önskan att få styra informationen.

 41. b-j-b

  Ann #12
  Jag upptäckte just Mikael Nybergs bok ”Det gröna kapitalet” här på nätet.
  Tycker det är konstigt att den inte verkar ha uppmärksammats på den här bloggen.

 42. John Silver

  LOL
  Det är nog bäst att vår ledande fackföreningsman håller sig borta från Polen och flyger vidare någon annanstans:

  http://www.thegwpf.com/solidarnosc-trade-union-climate-conference/

  Benny Peiser är huvudtalare.

 43. Mikael W.

  Fantastisk artikel!!!
  Underbart att få läsa tänkande människors texter!
  Man förstår varför staten är så rädd för internet och sanningen.
  Fördumningen är ju total på TV, i radio och i gammelmedia.