Välkommen självrannsakan i vetenskapssamhället – och kanske också i media?

rann
I morgonens webbreklamskörd fanns ovanstående bok, som är högst anmärkningsvärd. Det är en konferensproceeding från den andra i en serie möten om etik och uppförande inom vetenskapen – ett uppenbart allt mer växande problem.
Jag har själv berört frågan i ett antal TCS-inlägg under åren, och finner huvudanledningen vara den allt mer växande politiska styrningen av vetenskapssamhället.  Forskarna får allt mer dansa till av byråkrater och politiker förutbestämd musik – genom att söka forskningsmedel för sin överlevnad av dem – för förutbestämda ändamål och förväntade resultat, ofta med politiskt syfte. Det är inte så konstigt att saker utvecklar sig som de gör. De som verkligen spelar med simmar ofta i forskningsmedel, och upphöjs också i media och universitetens presentationsskrifter till hjältestatus.
Kanske till slut det finns krafter som vill söka återföra vetenskapssamhället till sina tidigare sunda spår? Vad tycks det exempelvis om innehållet i denna session?
rann2
Fred Pearce är ju känd som journalist på New Scientist, och var en gång en ledande klimatalarmist. Efter Climategate 2009 verkar han ha sansat sig, och arbetar för en bättre objektivitet inom klimatfrågejournalistiken. Tyvärr så är han ju ganska ensam ännu.
Jag gillar också titeln på Ann Henderson-Sellers föredrag – ”Research Integrity’s Burning Fuse: Climate Truth before Change Explodes”  – men kanske har jag missuppfattat vad hon velat säga 😉
Svenska media mal på. I måndags kväll kl 21 var det ett entimmas program på SVT1 om de hemska översvämningarna i Brisbane och Queensland för något år sedan. Det var inköpt från National Geographic, med svensk speakertext av Henrik Ekman.  Det finns på SVT Play.
Jag satte mig att se en inspelad version i går, med en alltmer konsoliderad förutfattad uppfattning om SVT om att ”hur ska de nu vinkla det, så det passar AGW-propagandan?”.  Men det är ju alltid svårt att veta utan egen efterforskning om de översatt fel eller lagt till/tagit bort saker själva.  National Geographic har ju också själva åstadkommit många tidigare program med extrem AGW-alarmism. Programmet var annars mycket bra, och i stort baserat på privata videos från de drabbade.
Hursomhelst så gled man efter ungefär halva programmet elegant förbi en viktig sakfråga – att en stor damm hade byggts efter motsvarande översvämning 1974, för att förhindra en upprepning. Problemet var bara att den var i stort full redan innan de tunga regnen, och öppnades i panik när den var nära att brista, med katastrofala flöden som resultat. Ekman yttrade något i stil med att ”ingen hade räknat med dessa regnmängder” – medan verkligheten snarare var ”att gröna politiker hade itutats av ”klimatforskare” att det enda problemet att vänta var torka, så håll dammen så fylld som möjligt”.
Ekmans slutkläm i programmet var också subtil – något i stil med att ”forskarna säger att detta var det värsta tänkbara La Niña-fenomenet i Queensland” – men ”Australierna tror annorlunda” – dvs att via det undermedvetna leda oinsatta tittare till budskapet ”ännu värre saker är att vänta på grund av de klimatförändringar som fossil CO2 kommer att åstadkomma”.
Så håller de på – i nästan varje inslag i Rapport, Aktuellt eller i ”vetenskapsprogrammen”.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Slabadang

  Med klimatvetenskapen som avfälling behöver förtroendet för vetenskapen som helhet inga fiender!
  De spelar ett högt spel och har redan förlorat på det. Vi har ju i princip utan undantagt bevis på hur de nationella och internationella vetenskapsorganisationerna pudlat inför klimathotspolitiseringen av vetenskapen.
  Positivt var att Happer hade folk som var förbannade för att de inte fick chansen att skriva under och ett bättre läge för att skriva en öppen petition mot CAGW har nog aldrig uppstått.

 2. Vetenskap eller ekonomiskt beroende av att hålla klimathotet vid liv?
  http://www.gradvis.se/ 

 3. Ivh

  Peter.
  Dammen du talar om hade fyllts under det kraftiga regnandet som hade pågått i några veckor. Det framgick dåligt av TV-programmet.
  Översvämmningarna 1974 var i nivå med de som var under de första veckorna uppströms dammen. Skillnaden jämfört med 1974 var att det var flera gånger mer regn den här gången.

 4. Ingemar Nordin

  Ivh #3,

  Skillnaden jämfört med 1974 var att det var flera gånger mer regn den här gången.

  Intressant! Har du några källor?

 5. Ingemar Nordin

  Peter S,

  Det låter intressant. Och det låter som om åtminstone en del börjar inse problematiken bakom sammanblandningen mellan politik och vetenskap. Men om det får ett större genomslag i klimatforskningen är mer tveksamt. De flesta förstår nog inte problemet utan tror att de bedriver vetenskaplig forskning när de levererar sina resultat som är anpassade till klimatideologin. De har liksom ingen erfarenhet av att forskning kan vara på ett annat sätt, eller ha andra syften. Det är i stort sett en förlorad generation.

 6. ANNONym xxx

  http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/article14299575.ab

 7. Gaupa

  Självrannsakan i vetenskapssamhället är väldigt välkommet.
  Om den debatten kommer igång på allvar, då kanske media kan haka på och
  i slutändan politikerna också.
  Forskare har ett väldigt stort ansvar ,egentligen. Det behöver de påminnas om.
   

 8. Ivh

  Ingemar Nordin #4
  Wivenhoedammen som byggdes efter översvämningskatstrofen 1974 har en rymd på 2,5 miljarder kubikmeter varav c:a 1,5 miljarder kubikmeter i normalfallet skall vara tom för att vara en buffert för att förhindra översvämning i Brisbane. Den ansågs tillräckligt stor för att klara av att samla upp vatten som är uppströms dammen för att förhindra en översvämmningskatastrof i Brisbane.
  Efter 2-3 veckors kraftigt regnande så hade dammen i det närmaste blivit full, den hade bara rymt 0,1 miljarder kubikmeter till. Då inträffade det extrema som inte inträffade 1974. På 3 dygn så regnade det c:a 4-5 miljoner kbm vatten uppströms dammen. Då insåg man att någon miljard kubikmeter skulle nå dammen innom en vecka. Då ökade man spillningen från dammen till ungefär 0,15 mdr kubikmeter per dygn. Dessutom regnade det även nedströms dammen.
  Trots att det var mycket mer nederbörd nu än 1974 så blev översvämningen i Brisbane inte riktigt lika omfattande som 1974. För när kulmen på tillflödet till dammen var som störst så var det ungefär dubbelt så myccket jämfört med det som spilldes.

 9. Peter Stilbs

  Ivh #8 – jag förstår inte Din aritmetik: ”På 3 dygn så regnade det c:a 4-5 miljoner kbm vatten uppströms dammen. Då insåg man att någon miljard kubikmeter skulle nå dammen innom en vecka.”
  ??

 10. Peter Stilbs

  Santer, Mann, Schmidt, Trenberth etc gråter ut i senaste Physics Today …
  http://www.physicstoday.org/resource/1/phtoad/v65/i2/p22_s1
  eller http://dx.doi.org/10.1063/PT.3.1431

 11. OT
  Men inte ändå.
  När jag gjorde dagens frågetävling på SVD:s hemsida, dök denna fråga upp !!
  ”Nu ska det bli olagligt att sia om vädret. Den som varnar för ett annalkande oväder kan dömas till nio miljoner kronor i böter eller ett fängelsestraff på tio år, om det styrande partiet i landet får som det vill. Vilket land rör det sig om?”
  Hehe, annat än i gamla Svedala det, där SMHI slår nya rekord dagligen i sina försök att få vanligt väder att verka som någonting konstigt med uttryck som ”snökanoner” (kraftiga snöbyar som kommer in från havet), ”meteorologisk bomb” ( lågtryck) osv……..
  Svaret på frågan? Sydafrika!

 12. Bengt Abelsson

  Här finns fyllnadsgrader för dammsystemet, inklusive Wivenhoe. Intressant är att 1998 var den fylld till 100% – därefter stadigt sjunkande ned till ca 10 % år 2007. Jag förstår att man några år senare inte gärna spillde förbi något.
  http://www.seqwater.com.au/public/dam-levels
   
   

 13. Ivh

  Peter Stilbs #9
   
  Nu tycker jag du hänger upp dig på småsaker. Jag är övertygad om att alla som är lite insatta i hur nederbörd och vattenavrinning fungerar förstår vad jag menar. Jag utelämnade en del för inlägget inte skulle bli så långt.
   
  Regnperioden hade pågått i par månader innan det extrema skyfallet. I några veckor innan hade det regnat nästan kontinuerligt och det var översvämningar på många håll men inte i Brisbane för att man spillde inte mer vatten från dammen så att Brisbane skulle klara sig från översvämning. När det extrema regnvädret hade pågick så öppnade man dammarna mer och mer för att lätta på trycket utan att att förstöra allt för mycket nedströms.
   
  Det var ju uppströms dammen och vid andra floder som översvämningarna var som värst.
  I Brisbane ökade vattennivån 4,5 m, uppströms dammen var det 8 m. I Staden Ipswich så övesvämmade floden Bremer 21 m. Det är ungefär en halv meter mer än 1974.
   
   
   

 14. Ingemar Nordin

  Peter S #10,
  Om man anser att vanlig kritik av vetenskapliga resultat är en form av ”harrassment” så förstår man att de känner sig förföljda. Det ingår numera i mobbarnas försvar att hävda att de är ”mobbade” så fort någon begär att de skall publicera sina data och beräkningsmetoder.
  I Climategatebreven framträder ju sanningen om vem som mobbar vem.

 15. Christina

  Peter # 10, Ingemar # 14
  I artikeln vittnas det om trakasserier och hot – via telefon, mejl mm. Hur kan det beskrivas som ”vanlig kritik av vetenskapliga resultat” och hur i all världen kan ni förlöjliga dem som utsätts för sådant – alldeles oavsett att ni inte delar deras uppfattningar i sakfrågan? 

 16. Åke N

  Christina #15. Sånt har förekommit från båda håll. Vill minnas att en skeptisk professor fick sin bil saboterad i samband med en debatt. Sen har du ju orden foliehattar, plattjordingar och förnekare.

 17. Peter Stilbs

  Christina #15 – jag läste artikeln igen, men kunde inte hitta någon sådan mening. Om det är så, är det givetvis ett oacceptabelt beteende. Men hur många ”skeptiker” har inte kallats för idioter, plattjordingar, foliehatter etc etc ? Några lär också ha mordhotats – ex Tim Ball i Canada.
  Men kanske Du inte alls är insatt i sakfrågorna. Artikeln inleds exempelvis med ojande av Ben Santer över att ”hans mening i IPCC-texten 1995” använts emot honom. Jovisst – han förvrängde ensam totalt vad hela staben av IPCC-experter kommit fram till = ”we do not know” – jämför med hans mening. Just där spårade IPCC-processen definitivt ur, och dess skenverksamhet blev uppenbar.
  Sök mer om detta på webben, med texten som söksträng.
  Vill Du uppdatera Dig på ex Climategate I, 2009 finns exempelvis denna sammanställning:
  http://assassinationscience.com/climategate/ 
  Dessa gossar har ändå kommit billigt undan, och stödjs av etablissemanget och sina universitet – tydligen därför att de drar in massa (skattebetalda) forskningsmedel. Miljarder.
  Sällsynt patetiskt och cyniskt av Gavin Schmidt att åter kalla oss kritiker för köpta av oljeindustrin. 

 18. Christina

  Åke N # 16
  När det förekommer övertramp från ”den andra sidan”, ie klimatalarmisterna (för att nu använda ett favorittillmäle på denna blog), så är det självklart lika lite acceptabelt, men min fråga gällde hur Ingemar och Peter rättfärdigar att bagatellisera hot och trakasserier och att förlöjliga dem som utsätts för dem.  

 19. Christina

  Peter # 17
  Jag tror inte jag kommer att söka mig till assassinationscience för en genomgång av ”climategate”.

 20. Slabadang

  Christina!
  Antingen är kritiken befogad eller ej. Trenberth är ju avslöjad med att angripa alternativa artiklar inte genom att kritisera artiklarna utan att istället jaga personerna direkt med påtryckningar och hot. Ypersele i IPCC samma sak och läser du innantill vad som står i climategate 1 och 2 breven så framgår ju angreppen på individerna istället för deras artiklar helt klart. Det är systematiskt och när dessa herrar dessutom har makt och inflytande som rådgivare för våra demoikratiskt valda representanter så skall de kritiseras och folk har genuint sakliga skäl att smälla hockeyligan ordentligt på fingrarna för deras bristande uppförande kodex.
  Det teatraliska martyrskapet klär förbannat illa. De har fått chanser och resurser i massor och missbrukat dem till absurdum.

 21. Slabadang

  Christina!
  Det är som … ”det började med att han slog tillbaka”

 22. Peter Stilbs

  Christina #19 – på den länken finns alla eMailen, kommenterade eller icke-kommenterade. Du har också hela originalmaterialet 62 MB. Det är helt upp till Dig att sätta på Dig skygglappar om Du känner det så. 
  Men om Du inte studerat mailen överhuvudtaget själv, tycker jag inte Du har tillräcklig insikt för att kommentera denna fråga. 

 23. Ann L-H

  För den eller dem som hittills inte haft tid, kraft eller lust att följa och ta del av IPCCs skandalösa historia, hur hockeykurvan smulades sönder, Climategate 1.0 och 2,0 osv kan jag med eftertryck rekommendera James Delingpoles WATERMELONS – how environmentalists are killing the planet, destroying the economy and stealing your childrens future. 
  Om man som sagt inte tidigare tagit del av ovanstående måste man, efter att ha smält Watermelons, ställa sig frågan vad våra sk vetenskapsjournalister sysslat med de senaste decennierna. 
  Boken finns återigen på Amazon tex.
       
       

 24. Peter Stilbs

  Kommentarerna till artikeln i Physics Today, nämnd i #10 ovan har öppnats. Roande läsning …

 25. Lars Jonsson

  Jag började läsa artikeln och fastnade för att vi trots allt är överens i de stora dragen
  Santers första konstaterande var:
  Climate scientists overwhelmingly agree that climate change is happening, although details of how it will play out are uncertain
  Klimatforskare är överens att klimatförändringar sker, även om detaljerna om hur det kommer att utvecklas är osäkra.
  Är det inte precis det vi också hävdar. Klimatförändringar sker hela tiden, och vad som kommer att hända är osäkert.
  Skall gå till kommentarerna.

 26. Ingemar Nordin

  Christina #18,

  Alla övergrepp i form av hotelser eller döda råttor på sin trappa (hur många gånger har inte denna historia förts fram som ”bevis” på ”harassment”?) är förkastliga. Helt klart.

  Men det finns liksom ingen rim och reson i dessa anklagelser när man kan läsa om hur IPCC-teamet diskuterar och planlägger hur man skall bemöta alla kritiker till budskapet. Läs t.ex. följande (inklusive länkar) om hur forskare systematisk bedrev en mobbingkampanj mot en tidskrifstredaktör:

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/11/29/ipcc-forskares-haxjakt-pa-tidskriftsredaktorer/

  Man ville få bort honom från tidskriften för att han publicerade peer-reviewade artiklar som råkade vara skeptiska mot ortodoxin. Man organiserade bojkott av tidskriften om denne förhatliga redaktör inte sparkades och brännmärktes. Man ville t.o.m. att hans universitet skulle sparka honom.

  I Climategatebreven så skriver Michael Mann att det bästa sättet att behandla kritiker till AGW är att inte svara på kritiken, utan att ”discredit them”. Trenberth är inne på samma linje; diskutera aldrig med en skeptiker:

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/01/16/trenberth-predikar-dogmatism/

  Trenberth är en riktigt obehaglig typ. Värsta tänkbara, enligt min mening, eftersom han har en stor auktoritet bland klimatforskarna.

  Du kan också läsa om hur ”Teamet” från början beslutat sig för att gå till personangrepp mot alla enskilda individer som kritiserar läran genom att anklaga dem för att vara betalda av oljeindustrin (fast den överväldigande mängden oljepengar går till dem själva, eller hur skeptiker är tobakslobbyister.

  Personförföljelsen är legio även här i Sverige där Teamets apologeter skall visa sig duktga:

  http://debatt.svt.se/2011/03/31/forskare-som-idag-fornekar-klimathotet-var-tidigare-tobakslobbyister/

  Mitt svar (som är väl dolt och svårt att hitta på SvT debatt):

  http://debatt.svt.se/2011/04/01/jag-hade-ratt-om-tobaken-da-och-jag-har-idag-ratt-om-klimatet-idag/

  (Obs! Rubriken är inte min. Mitt förslag var ”Vetenskapens dödgrävare”)

  eller Olle Häggströms:

  ”Östergötlands största svin
  Heter Ingemar Nordin

  Du förstår Christina, att det är på den här nivån som AGW-teorins försvarare argumenterar. Det är inte vackert, men fullt förståeligt med tanke på hur svaga deras sakargument är.

 27. AOH

  Peter Stilbs # 24
  Jag tycker att vi här hos TCS ändå är rätt timida med tillmälen om våra vänner.  Ha – Ha  
  ”…..forgot to mention James ”death train” Hansen, Phil ”the-dog-ate-my-homework” Jones, Al ”several-million-degrees” Gore and Ray ”800,000K Earth” Pierrehumbert. One thing you’ll notice about the Warmistas is  they never offer the smallest scrap of evidence to support their human-caused warming theory. 
  The best you’ll get is some blather about Fourier, Arrhenius or Tyndall or some tautological argument based on modeling……” 
   

 28. Thomas

  Ingemar #26 du talar om att man organiserade en bojkott. Hur gick detta till? Några epost brev mellan ett par forskare är inte mycket till bojkott. Jag länkade nyligen till ett verkligt försök till bojkott mot Elsevier och där behövdes det inte stjälas någon epost för att få reda på den eftersom en kampanj som skall involvera hela forskarkåren inte kan hållas hemlig. Den måste per definition spridas till hela forskarkåren.
   
  De som faktiskt gjorde något mot de Freitas var en grupp  redaktörer på tidskriften, och det finns ingenting som tydet på att de hade något som helst med gänget i climategate att göra. Tvärtom har von Storch ingenting till övers för dem. De insåg på helt egen hand hur fel tidningen agerat som tog in en artikel på tveksamma grunder och sen vägrade ta in ett svar. 
   
  Sen tycker jag inte att du är i läge att kritisera tonen i debatten givet hur du själv och dina meddebattörer här på bloggen skriver. Det är anklagelser om forskningsfusk, dolska politiska planer etc för hela slanten. Du är bara så övertygad om att du har rätt att du inte förmår se hur du verkar för en utomstående.

 29. Christina

  Ingemar # 26
  Och kritiken mot CR hade förstås inget att göra med att man lät publicera en studie (Soon och Baliunas) som dels vara undermålig, dels förvrängde resultat som andra forskare kommit fram till…

 30. Christina

  Peter # 22
  Assassinationscience är en ytterst suspekt sajt. Men att jag inte vill använda den som källa betyder inte att jag inte har studerat mejlen på annat sätt. 

 31. Ingemar Nordin

  Christina #29,

  Hur menar du att Soon och Baliunas artikel var undermålig? Har du läst den?

  Om du läser de länkar som jag gav i mitt inlägg

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/11/29/ipcc-forskares-haxjakt-pa-tidskriftsredaktorer/

  så ser du att de Freitas hade tre oberoende granskare till artikeln. Ingen av dem hade åsikten att den inte skulle publiceras. Att de hade kritiska synpunkter är normalt i en reviewgranskning. Tidskriften gjorde helt rätt eftersom man följt den normala proceduren. de Freitas fick också full support från tidskriftens chefsredaktör.

  Men när vi ändå talar om hur Teamet använder sig av sin utpressningsteknik för att stoppa kritisk forskning (och därmed undergräver vetenskaplig metod) så kan du också läsa följande inlägg:

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/09/04/drevet-mot-spencer/

  där Trenberth uppenbarligen har tryckt på för att redaktören för tidskriften Remote Sensing, Wolfgang Wagner, skulle avgå (Trenberth sitter i en forskningsfond som finansierar WWs forskning)

  http://wwwp.dailyclimate.org/tdc-newsroom/2011/09/spencer-faulty-science

  Du kan också läsa om hur Teamet organiserat och genomfört sina smutskastningskampanjer mot Björn Lomborg:

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/04/23/haxjakten-pa-bjorn-lomborg/

  Om du vill ha ytterligare bevis för IPCC-teamet maffialiknande metoder för att förfölja sina debattmotståndare så finns det rikliga källor att ösa ur. Och de här mobbarna är blott de s.k. ”vetenskapsmännen” i IPCCs krärna. Det är helt andra, mer fysiska om man så säger, tongångar i deras fanatiska svans av efterföljare bland NGOs som Greenpeace t.ex.

  Men det är som Nature skrev i sin ledare, att nu är det ”street-fight” som gäller.

  https://www.klimatupplysningen.se/2010/04/17/skeptiker-jagas-av-polisen/

  De flesta av Teamets motståndare skulle vara dj-ligt tacksamma om det bara var en död råtta som lagts på deras yttertrappa …

 32. ThomasJ

  Från det ena till det andra, OT, påminner om omröstning av bästa bloggar. Läs här & rösta:
  http://wattsupwiththat.com/2012/02/02/wuwt-and-other-climate-blogs-are-2012-bloggies-finalists/
  Mvh/TJ

 33. Christina

  Ingemar # 31
  Oj, då, det sistnämnda var verkligen inte bra. Lägger Teamet hästhuvuden i skeptiska forskares sängar? Eller vad gör de?

 34. Slabadang

  Christina!
  Det är bra att du visar upp den attityd som hela klimathotsrörelsen innehar. Du bekräftar att du tillhör det problem vi pekar på. Tack!

 35. Slabadang

  Här är nåt för Pater S och Pehr att läsa !


  Anomalous Energy Generation

  during Conventional

  Electrolysis
   

  http://www.lenr-canr.org/acrobat/MizunoTanomalouse.pdf

 36. Peter Stilbs

  Slabadang #35 – jag tror ändå inte på något av detta. Explosioner kan ske av många anledningar.

 37. Christina

  Ett pinfärskt exempel på trakasserier mot klimatforskare:
  http://dotearth.blogs.nytimes.com/2012/02/02/a-shameful-attack-on-free-speech-by-a-group-claiming-to-speak-for-coal-dependent-workers/?smid=tw-dotearth&seid=auto  

 38. Jonas B1

  Christina,
  Jag håller med Revkin till 100% i följande citat:
  ”I strongly support the right of Professor Michael Mann to speak at Penn State or anywhere else on the subject of climate change. Critics can feel free to debate him, but have no right to muzzle him.”
  Men du måste väl ändå fråga dig vilka det är som försökt tysta vem i den här så kallade debatten. Före Köpenhamn kallade UKs premiärminister Brown alla vi som vågade ifrågasätta vansinnet för ”flat earthers”. Hockeygänget har med alla medel motarbetat obekväma artiklar. Fö är dom flesta anklagelserna mot Mann i sak korrekta, vilket du kan läsa om i Hockey stick illusion. Men du kanske bara är dåligt insatt i Manns göranden och låtanden? 

 39. ThomasJ

  JoNova har ett utengemärkt ’take’ i temat här:
  http://joannenova.com.au/2012/02/8-reasons-to-dump-that-cheating-doctor-trenberth-et-al-are-wrong-in-the-wsj/
  Mvh/TJ