Spiken i kistan

kolkraftverk gammalt
Jag visste inte att moderna länder som USA och Kanada inte hade ordentlig rökgasrening för utsläppen från deras kolkraftverk men så är det tydligen i många fall.
Sveriges Radio skriver på Klotet att USA och Kanada nu har beslutat om att införa liknande krav som Europa redan har. De nya reglerna skall börja gälla om två år. Reningen tar bort det mesta (ca 80-90 procent) av kvicksilver, svavel och kvävedioxid ut kolröken.
Kvicksilver som kommer ut i atmosfären sprids över hela världen. Giftet kan stanna i atmosfären i flera år för att sedan regna ner i sjöar och vattendrag.  På vägen har metallen omvandlats till metylkvicksilver som lätt tas upp av växtplankton och hamnar så småningom i den fisk som vi äter.
Kolindustrin i USA har många gamla anläggningar som blir dyra att uppgradera och nu menar flera energibolag att de tänker lägga ned sina kolkraftverk eller gå över till naturgas istället.
Personligen tycker jag att det är bra att införa lagar för rökgasrening eftersom kvicksilver är ett farligt gift. Jag kom att tänka på studien med titeln ”Latest Permian mercury anomalies”  publicerad i Geology november 2011Studien handlar om den geologiska perioden Perm. Slutet av Perm kännetecknas av en av de största massutdöendena i jordens historia, då 90 procent av allt liv dog ut.
Det var utsläpp av kvicksilver i slutet av Perm som var den slutliga anledningen till massutdöendet enligt studien. Genom att undersöka sedimentära lager har man kommit fram till att kvicksilverkoncentrationen i haven steg markant för ca 250 miljoner år sedan. Detta blev för mycket för ett redan stressat ekosystem, spiken i kistan och resulterade i massutdöendet. Det var de många katastrofala Sibiriska vulkanerna som ökade utsläppen av kvicksilver i atmosfären och sedemera hamnade det i haven och förgiftade dem.

Vi är ju givetvis inte i närheten av sådana koncentrationer som under slutet av Perm men vi kanske ibland behöver påminna oss om att kvicksilver är ett mycket skadligt gift medan koldioxid inte är ett gift överhuvudtaget. Koldioxid skall vara i atmosfären, det skall inte kvicksilver så vad är viktigast att vi fokuserar på att minska?

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Tack, Lena – av en slump läste jag just något relaterat i morgonens digest – att de första landväxterna skulle ha triggat en serie istider via olika mekanismer (bl.a. reduktion av atmosfärens CO2-halt) och orsakat mineralurlakning som påverkade havslivet etc etc. Allt för ca 440 miljoner år sedan.
  Men varför avslutades varje sådan istid då?
  De ”experiment” man baserar sig på var en nutida mossa, i kontakt med olika mineral.
  Jag har svårt att ta sådant här på fullt allvar – vad vet man om solinstrålning etc och mycket annat för 440 miljoner år sedan? – Det är givetvis också helt ideologiskt korrekt att påstå att mindre CO2 i atmosfären skulle ge en avkylning – som amen i kyrkan.

 2. Peter Stilbs

  Glömde länken: http://www.physorg.com/news/2012-02-ice-ages.html
  sorry

 3. Thomas

  Peter #1 Mekanismer som för bort CO2 från atmosfären tenderar vara temperaturberoende, erosion minskar med temperaturen, och om jorden täcks med is upphör den nästan helt. Samtidigt fortsätter vulkaner spy ut CO2 så halten stiger igen. En naturlig negativ återkoppling.
   
  Eftersom du är kemist tycker jag du skall kosta på dig att läsa någon översikt om jordens kolcykel. Det som stod i den där artikeln var inte något kontroversiellt vad jag kan se och din harang om ”ideologiskt korrekt” tycks bara vara en ersättning för att du inte kan bedöma om det är sakligt korrekt.

 4. Peter Stilbs

  Thomas – jag förstår vad Du skriver, och också vad Du avser. Det är bara så overkligt att se folk dra detaljerade fantasier om komplicerade biologiska och kemiska system för 440 miljoner år sedan. Det är det jag vänder mig emot. Och vad vet man om vulkaner för 440 miljoner år sedan?

 5. Bim

  Lena
  så vad är viktigast att vi fokuserar på att minska?
  Ja, inte vet ja!
  Svante Svammelsson

 6. Toprunner

  Kanske inte alltför OT i den här tråden. Totte Wedins runa var i VLT igår, han brukade ju skriva här. Hans engagemang i klimatdebatten fick ett eget stycke.
  RIP

 7. Detta är bara nonsens. Endast 0,5% av kvicksilvret i USA kommer från kolkraftverken. Skogsbränder, amalgam från kremering etc samt utländska källor utgör resten.
  http://wattsupwiththat.com/2011/12/26/shutting-down-power-plants-imaginary-benefits-extensive-harm/
  Att förbjuda skogsbränder eller vedeldning verkar vara bättre sätt, men huvudinvändningen jag har är att nivån på kvicksilver är låg nog. Problemet är löst, bortsett från brus. Om vi lever 10 minuter, tre dagar eller två veckor i snitt längre utan kvicksilver bryr jag mig inte om. Och detta gäller endast om ALLT ANNAT HÅLLS LIKA.  Detta och andra förbud bör oss alla mycket fattigare, så nästan allt annat blir sämre, mycket sämre.

 8. Thomas

  Peter #4 Du är kanske en mer ”verklighetsnära” ingenjör, men det är mycket inom vetenskapen som handlar om att försöka förstå sådant som är långt borta i tid och rum. Börjar du gräva i det så hittar du nog mer än du tror om vad man kan veta om forna tiders vulkanism.

 9. pekke

  Erik L.
  Du har rätt, 99 % av utsläppen står oftast naturen själv för.
   
  Samtidigt som man förbjuder alla former av kvicksilver så tillåter man fortfarande den allra farligaste formen av kvicksilver i hemmen, man i det närmaste tvingade på folk lampor med kvicksilverånga !
   
  Myndighetslogik är lite märklig ibland !

 10. Bim #5
  Ja jo….ha ha det är kanske sant!

 11. Toprunner #6
  Vad hände med Totte? Hade lite mejlväxling med honom för en tid sen men så blev det tyst

 12. Erik L #7
  Det är möjligt att du har rätt men i så fall står det rätt kryptiskt (vinklat) på Klotet:
  ”Globalt sett är kvicksilverförbränning den största kvicksilverkällan. Den är även största kvickilverkällan i Europa, säger Lars Hylander som är docent vid Uppsala universitet och forskar om bland annat kvicksilver och hållbar utveckling.”
  Vad är ”kvicksilverförbränning”? Den största delen kanske är från Kremering eller annan förbränning som inte människor står för?
  Intressant!

 13. Toprunner

  Ingvar Engelbrecht #11: Det framgick inte, men han blev bara 67. Måste gått fort eftersom han var aktiv under i princip hela 2011.

 14. Thomas

  Erik #7 så vi behöver inte bry oss om kvicksilverutsläppen från kolkraftverk för att de är så försumbart små i förhållande till naturliga utsläpp. Samtidigt skall vi inte vara oroliga för att halten i blodet på amerikaner sjunkit senaste decenniet när gamla kraftverk tagits ur drift. Om det nu är så att våra utsläpp är så försumbara, varför har då halterna sjunkit?
   
  Faran med att hitta på för många argument är att de riskerar  motsäga varandra…

 15. L

  Jag läste att vår kommun ska byta ut alla gatlampor för att kvicksilverlampor blir förbjudna från 2015…?

 16. Thomas #14
  Jag tycker i alla fall att det är viktigt att få ner utsläppen av kvicksilver så mycket som det går. Det är ju som sagt ett gift. Sedan är det möjligt att annan förbränning som ex kremering ger större utsläpp men då är det väl bara nästa sak att ta itu med.
  🙂

 17. Toprunner
  Ja det gick tydligen väldigt fort, ambulansen hann inte ens komma dit. Mycket tragiskt och i förtid.

 18. Bäckström

  Jag håller med Lena (och Thomas??!!)
  Det är bra att fler länder inför hårdare krav på utsläpp av kvicksilver. Till skillnad mot Co2 finns det mig veterligen inga organismer som mår bra av kvicksilver.
   

 19. Dex

  Jag tycker att ni skall fortsätta använda era (många) substansiella poänger istället för att fylla ut med de här inläggen. Kvicksilverutsläpp är på alla sätt intressant, allvarligt och viktigt att lära sig mer om, men slutklämmen i inlägget blev ungefär varför reducera koldioxid om man inte reducerar kvicksilver. Det låter liksom bara som billiga argument även om kvicksilver är otroligt farligt i jämförelse oavsett om koldioxid är ett problem eller inte.
  Vi kan strunta i att göra något åt fotbollrelaterat våld innan alla fått rent vatten i Afrika.
  I övrigt uppfriskande och orienterande blog!
  /Dex

 20. Lena Krantz #14,
  Nej! Det är inte viktigt att få ner kvicksilverutsläppen så mycket det går. Det viktiga är att ta ner dem till en nivå som är acceptabel och sedan låta bli att pilla mer.
   
  För det första så är har varje gift en nivå under vilken det inte längre är ett gift. Allt beror på dosen. Prova andas vatten får du se.
   
  För det andra så bör man sluta, även om det finns farligheter kvar, när riskreduktionen leder till att andra saker kommer på skam. T ex vår handlingsfrihet, välstånd, etc.

 21. Ed

  L, om jag är rätt informerad så finns det (EU-)direktiv som förbjuder kvicksilverlampor i gatubelysning från 2015. Högtrycksnatrium eller LED är det väl som gäller i fortsättningen.

 22. pekke

  Kvicksilverutsläppen och andra giftiga ämnen var väl som värst under 60 – 70 -talet framför allt direkt till vatten via orenade avlopp från massabruk och annan industri.
  I dag måste avloppen gå via reningsverk/sedimenteringsbassänger, massabruken återvinner fiber och brännbara rester men allt går inte att återvinna så en del går till deponi eller liknande, hur andra industrier gör har jag sämre koll på.
   
  Använder man naturliga material som tex växter så kommer man alltid laka ur div. ämnen som de samlat upp och dessa går inte att cirkulera hur som helst i en industriprocess så man måste förr eller senare lagra dessa rester nånstans !
   
  Man kan undra hur mycket giftiga restämnen som alla nya fastbränslepannor för värme/el kommer att producera och vad de skall göra av dessa rester ?

 23. Ingemar Nordin

  Måste inte ämnen från i stort sett hela det periodiska systemet tillbaka ut i naturen igen om det skall vara ”hållbart”?
  Så det intressanta är väl inte att kvicksilver och annat släpps ut, utan HUR det släpps ut? Dvs, vi vill inte ha för höga doser av t.ex. kvicksilver som samlas i kroppen.

 24. pekke

  Ingemar Nordin #22
   
  Nåt för alla förespråkare av Biobränsle att fundera på, var skall de göra av alla giftiga restämnen som lakas ur när man producerar/använder biomaterial.

 25. Dex # 19
  Kul att du gillar bloggen även om just mitt inlägg inte föll dig i smaken.
  🙂
  Jag tycker att vi skall fokusera på alla gifter, inte bara kvicksilver, men just det giftet har diskuterats en del på bloggen.

 26. #14
  Äntligen håller man på att fasa ut amalgam ( ca 50% Hg) även i USA. (Kallas ”silver fillings” där.) Amalgamfyllningar läcker ständigt Hg. Ökar vid tuggning, varma drycker, galvanism med tex guld och på hög höjd (förångningstemp sjunker).

 27. Ivh

  ErikL #4
   
  Jag har jobbat med koleldade kraftvärmeverk och värmeverk.
  Utsläppen av kvicksilver var ungefär 10 g per producerad GWh värme. Verken hade rökgasrening. 
   
   
   

 28. KF

  Thomas #14
  Det kan inte vara så att amerikanernas kvicksilverhalt har sjunkit på grund att man har slutat använda amalgam inom tandvården? Vad säger att det just är nedst’ängningen av kolkraftverken som är orsaken till det?

 29. Thomas

  Lena #16 jag hoppas du insåg att mitt inlägg var ironiskt och att jag starkt misstänker att artikeln av Soon och Driessen missledde med sin statistik.
   
  För en tid sen vart det klagomål när jag använde benämningen ”grå talibaner” som svar på tal om ”miljötalibaner”. Här har vi typexempel på verkligt grå talibaner för vilka inte ens rening av uråldriga kolkraftverk är motiverat.

 30. Slabadang

  Angående kvicksilver i fisk!
  Många spaltmeter i tidningar och skrifter ifrån Livsmedelsverket hndlar om ”gränsvärden”. Jag vet att jag läst en artikel om den naturliga förkomsten av kvicksilver i fisk i stora områden vida överstiger de ”gränsvärden” LMV anger. Om jag inte minns fel så angav artiklen att de mänskliga utsläppen av kvicksilver from 2000 talet endast omsätter 1% mer av den naturliga och är till 90% renad.
  Har någon annan läst denna artikel. jag har sökt på Google men inte lyckats hitta den igen. Folk tror liksom jag förut att all kvicksilverhalt i fisk är onaturlig och orsakad av mänskliga utsläpp vilket alltså är långt ifrån sanningen.

 31. Ivh

  Slabadang #30
   
  Kvicksilver i fisk minskar långsamt i de flesta svenska vattendrag.
  Nedfallet av kvicksilver över Sverige har minskat och är nu ungefär 4 ton per år. De svenska utsläppen av kvicksilver är ungefär ett halvt ton per år.
   
  När man eldar med kol så är inte kvicksilver den enda tungmetallen. Kadmium är värst. Det är ett tiotal giftiga tungmetaller som släpps ut vid koleldning.

 32. Slabadang

  IVH!
  Min poäng är att som i så många andra ”miljörelaterade” frågor hitta svren på vad som är naturligt och onaturligt och ett grpp om hur mycket de mänskliga utsläppen faktisk betyder eller inte. Jag trodde att ALL kvicksilver i fisk höfrsatammde från mänskliga utsläpp undermånga år. Det var den bilden vi matades med.
  http://seafood.ucdavis.edu/pubs/mercury.htm

 33. Peter Stilbs

  Slabadang #32 – medan Skoghallsverken utanför Karlstad fortfarande drev sin klor-alkaliprocess (framställa klorgas och natriumhydroxid elektrolytiskt, med kvicksilverelektroder) på 60-talet lär situationen ha varit att halva utflödet av kvicksilver via Göta älv och nedåt ha varit naturligt, och resten i stort att hänföra till Skoghallsverken, sades det mig då.
  Men man vill nog helst inte röra i bottenslammet utanför fabriken…

 34. Peter Stilbs

  I sammanhanget bör nämnas att svamp är jätteduktig på att suga upp metalljoner av alla de slag från den jord de växer i. Men man får väl äta ganska mycket innan det blir någon fara …

 35. Bertel

  Peter Stilbs # 34
  Jag som är ”svamptokig”(gäller såväl att plocka som att äta), skall jag vara orolig?   🙂  

 36. Peter Stilbs

  Bertel – jag tror Du kan vara lugn. Ska kolla en gång till. Det var just en artikel i Chemistry World. Den finns nog på webben. Jag sitter just på tåget hem.

 37. Bertel

  Peter S # 36
  Ville enbart vara lite humoristisk, eftersom du tog upp ämnet.
  Jag är medveten om svamparnas otroliga förmåga att ta upp tex mineraler ur marken. Detta har resulterat i att flertalet gånger, när jag har lämnat halvstora trattkantareller orörda i ”mina” svampskogar, är de uppätna vid min återkomst, av rådjur/älgar mm som får en del av mineralbehovet ur svampen(övrigt är näringsinnehållet minimal).  
  PS. Vid dåliga svampår, kan jag bli lite sur över rådjurens avsaknad av respekt för mina personliga behov.   🙂 .DS   
    

 38. Gunnar Strandell

  pekke #22
  Vi ska nog inte heller glömma att vi i Sverige sått åkrarna med utsäde som betats med metylkvicksilver.
  Citat:
  ”Metylkvicksilver användes vid betning av utsäde mot svampsjukdomar från slutet av 1800-talet fram till 1966 då det förbjöds i Sverige. Då hade man noterat omfattande påverkan på framför allt fröätande fåglar, men också rovfåglar. Man såg neurologiska skador och störningar i reproduktionen. Efter detta förbud har kvicksilverhalterna i dessa fåglar sjunkit avsevärt, medan man kommer att ha höga halter i en del sjöar ännu en lång tid framöver.”
  Källa:
  http://www.ammuppsala.se/default.asp?headId=6&pageId=350&subMenuOne=153