Vad forskare egentligen menar…

Fick detta av en bloggläsare och vill gärna dela med mig. 🙂
Många människor tycker ibland att det kan vara svårt att diskutera med forskare, eftersom man inte förstår vad de säger. Här kommer en liten ordbok, som översätter vad forskarna egentligen menar:
”Det har länge varit känt att…” = Jag orkade inte slå upp några källor…
”Tre av proven valdes ut för närmare undersökning” = De andra sju passade inte in på min hypotes.
”Enligt min erfarenhet…” = En gång så …
”I fall efter fall…” = Två gånger …
”Det anses att…” = Jag tror…
”Det anses generellt att…” = Jag och min kompis kollega tror…
”En rimlig statistisk avvikelse…” = Här kan jag inte förklara vad som gick snett…
”Många studier återstår att göra innan vi till fullo kan förstå…” = Jag har ingen aning om någonting just nu…

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Fredrik P

  Du kanske skulle lägga med betydelsen av ! också ;D

 2. Hmmm……
  Om man skulle försöka skriva ett stycke med hjälp av din ”ordbok”, Maggie. 🙂

  Det har länge varit känt…..
  att det blir varmare på planeten.
  Det anses generellt….. att detta beror på AGW.
  Att det inte blivit signifikant varmare de sista åren måste betraktas som
  en rimlig  statisktisk avvikelse.
  Många studier återstår att göra innan vi till fullo kan förstå
  klimatets svängningar.
  Men det anses att AGW-hypotesen stämmer.

  Skulle alltså översättas med:
  Jag orkade inte slå upp några källor, men det sägs att det blir varmare på planeten.
   (Olle H och Rockis?)

  Jag och min kompis kollega tror
  att detta beror på AGW. (Briffa och Mann?)
  Varför det inte de senaste åren blivit signifikant varmare, i strid med AGW-hypotesen vet jag inte.
  Här kan jag inte förklara vad som gått snett…(Trenberth)

  Jag har ingen aning om någonting just nu
  när det gäller klimatets svängningar. (Rummukainen?)
  Men jag tror att AGW-hypotesen stämmer! (Väder-Pär?)

 3. Vi måste lita på vetenskapen = på det viset kan vi politiker skylla ifrån oss om det blir fel. (Carlgren)

 4. Adolf Goreing

  Om en forskare inte kan översätta sin kunskap så att andra förstår är den intet värd! 
  Jag har varnat förut för att den politiserade klimatvetenskapen riskerar dra med sig hela vetenskapen i sitt fall. Det skulle vara katastrofalt! Det finns tillräckligt med flum-flum så det räcker och nu när VoF och liknande har kastat in handsken så riskerar fältet bli öppet för vadsomhelst. Vad väntar härnäst? Genderanpassade fusionsprocesser genom mikroglobal monte-carlo modellering?

 5. tty

  Jag har sett ytterligare ett antal liknande på engelska:
  It is hoped that this will encourage further research = I’m quitting
  N. N. is thanked for many fruitful discussions = It was he who figured out what is going on
  Results are being quantified = We’re massaging the numbers so that they will agree with our conclusions.
   
   
   

 6. Ingemar

  He, he. Alla discipliner har sådana här, vad skall vi kalla det, ”hide-the decline-uttryck”, kanske? Inom filosofin är det vanligt att man döljer luckor inom argumentationslogiken med uttryck som ”det ligger nära till hands att utgå från”, eller  ”därför är det rimligt att anta”, eller ”de flesta skulle nog säga att”, eller ”den mest sannolika här är att…”.
  Inget fel i detta, men låt det vara en varningssignal om att författaren gör ett antagande som kanske vare sig är rimligt, sannolikt, eller nära till hands om man tänker efter …

 7. Slabadang

  Ingemar!
  Alla har från politiken en ocean av ”hide the reality” uttryck att hämta.

 8. Slabadang

  En rolig artikel på samma spår!
  http://news.bostonherald.com/news/opinion/op_ed/view.bg?articleid=1314036&srvc=home&position=emailed
  Nu är vi inne på fjärde stadiet…”Then you laugh back”

 9. Usch ja. Det är tyvärr så det ser ut inom de flesta (alla?) forskningsfält. Från min egen erfarenhet har jag sett värst exempel från medicinsk forskning, de gånger jag varit involverad i dylika projekt. Även inom renodlad grundforskning förekommer mycket som helst bara bör diskuteras mellan skål och vägg. Jag har aldrig varit direkt inblandad i klimatforskning eller genusforskning, så jag kan inte göra någon ordentlig jämförelse. Men jag har en svag misstanke som gnager. Den säger mig att det kanske kan vara ännu värre inom de fälten. Men det är ju bara som jag tror.