Utrotning av arter

WWF arter

”Vi kan stå på randen till en sjätte massutrotning”

Aldrig har olika arter utrotats så fort som de gör nu. Forskare talar om en sjätte massutrotning, likt den som utplånade dinosaurierna för 65 miljoner år sedan. De pågående klimatförändringarna håller dessutom på att förvärra läget, varnar Världsnaturfonden i en ny rapport.

Så lyder inledningen på en artikel i ETC. Jag förmodar att det är den här rapporten från WWF som de syftar på.

Temat med att klimatförändringar resulterar i utrotning av olika arter återkommer allt som oftast i våra media. Men alla håller inte med om att det försvinner så särskilt många arter. Här följer ett litet inlägg av biologen Morten Jødal. (Texten är en lätt redigering av googelöversättningen)

Ingemar Nordin

Två världar

Världens naturskyddsunion (IUCN) har siffror för utrotade djur och växter. Ända sedan år 1500. Under perioden 2000-2012 registrerade de en enda utdöd art: ett blötdjur. Deras data härstammar från insamlingar, registreringar och fältarbete. Det är vad vi vet. Det är summan av rapporter från tiotusentals biologer som har varit ute i naturen.  Vi kallar det empiri.

Mot denna empiriska värld står de som förstår framtiden med matematiska modeller. När de räknar ut hur många arter som kommer att försvinna, uppnår de helt olika siffror. Då beräknar de att isbjörnarna skulle ha dött ut under 2012. IUCN berättar att isbjörnsstammen växer, och är 5-6 gånger större idag än för 50 år sedan.

Vid Bonnkonferensen om biologisk mångfald 2008 presenterade EU och Tysklands regering ett dokument som hävdar att tre arter per timme blir utrotade. För perioden 2000-2012 skulle det bli 315 360 arter.

Världens naturskyddsunion känner bara till en enda utrotad art under dessa tolv år. Modellbyggarna, som världen förlitar sig på idag, hävdar att siffran är 315 360 arter. Det finns två världar.

Människor måste bli medvetna om att det uteslutande är modeller som talar om klimatkatastrofer. Vi har inga empiriska data som stöder modellerarnas påståenden. Det är enormt spricka mellan beräknad temperaturutveckling och observerad.

Modeller och modellerare misslyckas, men de har lyckats med politiken.

Morten Jödal  Morten Jødal

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mattias

  Måste vara svårt att modellera den här typen av asymptotiska förlopp. Påminner lite om peak-oil, där det hela tiden uppkommer nya fyndigheter och teknologier som förskjuter den tidpunkten. En annan bias vad gäller utrotningshotade arter tror jag är att ju sällsyntare en art blir ökar uppmärksamheten och därmed rapporteringsfrekvensen dvs. nya fynd av arten ökar och dokumenteras bättre.

 2. Ulf

  Allt detta för att journalisterna inte gör sitt jobb och kritiskt granskar tvärtom underblåser de hela tiden hysterin.

 3. Guy

  På tal om WWF. Här är ett ställe där dom skaffaf sig sin expertis: https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/msc-environmental-change-and-management?wssl=1

  Den som kallar sig / tiltuleras klimatexpert i finska WWF är skolad på detta, som jag ser det, propagandainstitut.
  I Finland är alla som svarar på frågor någon form av expert i stil med havs-, miljö-, skogs-, hållbarhetsexpert m.fl. Somliga verkar ha ordentlig akademisk magister- eller högre examen. Motsvarande examina i t.ex. hållbarhetsvetenskap imponerer föga.

 4. Klimatmodeller skapade med ett politiskt syfte. Fantasier kring dessa är rena rama sagoberättelserna. Jag kan lika gärna läsa kalle anka och få likvärdig kunskap.

 5. latoba

  Vad är en djurart? Enligt Wikipedia ”Länge ansågs artbegreppet som den självklara grundläggande (minsta) enheten inom systematiken, men hur man definierar en art har debatterats i flera århundraden och det finns över tjugo olika sätt att definiera en art – och någon enighet kring definitionen av vad en art är har ej kunnat uppnås.” Är det definitionen som har lett till att man kan se så olika uppgifter om hur många djurarter som har försvunnit åren 2000-2012 ?

 6. John

  Hej.

  Är det någon som har hittat de dokument/hemsidor där IUCN berättar att isbjörnspopulationen växer och är 5-6 gånger större än för 50 år sedan, som ska finnas enligt Morten Jödal?

  Jag har försökt men det verkar som att den första beräkningen gjordes 1993 och sedan dess har de bara minskat estimatet (http://pbsg.npolar.no/en/status/pb-global-estimate.html).

  Just isbjörnen är ju en maskot i denna frågan, så det vore verkligen fint att ha tillgång till fakta i frågan.

 7. tty

  #4

  Undvik Wikipedia! Åtminstone så snart det gäller ämnen som är det minsta politiskt kontroversiella (och vad är inte det idag). Arten är förvisso den grundläggande enheten inom biologisk systematik, men ingalunda den ”lägsta”. De flesta arter består nämligen av flera raser (eller underarter som man numera oftast försiktigtvis säger), alltså delpopulationer som är skilda utseendemässigt och/eller beteendemässigt, men inte reproduktivt isolerade. När det gäller växter skiljer man t o m på flera lägre nivåer, underarter, varieteter och former.

  Och, javisst, även Homo sapiens består av flera underarter/raser, minst fem faktiskt.

 8. Ingemar Nordin

  John #6,

  Vi har haft uppe ämnet isbjörnar ett flertal gånger här på KU (använd sökmotorn). Men jag tror inte att jag sett IUCNs rapporter om detta. Det borde rimligtvis finnas. Det är inte enkelt att räkna isbjörnar eftersom de är utspridda på ofantliga ytor. Men enligt senaste uppgifter så har de ökat till mellan 25 och 30 000 individer.

  En bra källa för det mesta om isbjörnsforskning finns här:

  https://polarbearscience.com/

 9. Lars Kamél

  Lomborg tog upp detta med påstådd, snabb utrotning av arter i sin Skeptical Environmentalist. Tydligen finns en formel som fungerar bra på att förutsäga hur många arter forskarna kommer att hitta när de för första gången inventerar ett habitat av en given storlek. Samma formel används för att förutsäga hur många arter som kommer att dö när ett habitat minskar i storlek. Det är bara det, att då fungerar inte formeln. Det verkliga antalet utrotade arter är mycket mindre än vad som går att räkna ut från formeln.
  Han tar också upp ett gammalt påstående om att ett stort antal arter dör ut varje år. Jag minns inte det exakta antalet. Kanske är det 100000? Lomborg kom fram till att det grundades på en gissning, gjord 1975 om att en fjärdedel av alla arter skulle utrotas till 2000. Sedan hade denna gissning någonstans på vägen förvandlats till ett faktum.
  Jag kan inte tänka mig att någon paleontolog håller med om att vi befinner oss i den sjätte massutrotningen. Utrotningstakten är inte i närheten av vad den var vid de fem verkliga massutrotningarna. Dessutom dog då en stor andel av släktena och familjerna (av arter) ut, medan det i modern tid är ungefär noll av dessa som har försvunnit.
  Om nu arter verkligen skulle utrotas i snabb takt just nu, är en viktig fråga: Var är kadavren? Vilket också Willis Eschenbach har undrat på Watts Up With That. Om arter utrotas i snabb takt, borde vi då och då träffa på kvarlevor av tidigare okända, och nyligen utrotade, arter. Det finns inga sådana kadaver, så hur trovärdigt är påståendet om snabb utrotningstakt?
  Det är också befogat att undra om det alls är möjligt att enbart klimatförändringar kan utrota en art? Behövs det en kombination av klimatförändringar och något annat?

 10. Ingvar i Las Palmas

  Så kallade modeller är en modern variant av exorsism
  Bah!

 11. Sten Kaijser

  Jag tror mig ha hört eller läst att i tropikerna uppstår det ”hela tiden” nya arter med extremt små habitat. Det handlar om insekter eller andra småkryp som specialiserar sig och på grund av snabba generationsväxlingar plötsligt ”blir en nu att”. Eftersom de är extremt specialiserade är de ytterst sårbara. Det kan räcka med att hugga ner ett ”stort gammalt träd” för att det ska försvinna 100 arter. Arter som dock bara funnits några hundra år.

  Dessutom skulle det i så fall uppstå nya arter lika fort som gamla försvinner.

 12. tty

  #9

  ”Dessutom dog då en stor andel av släktena och familjerna (av arter) ut, medan det i modern tid är ungefär noll av dessa som har försvunnit.”

  Inte riktigt sant. Tillåter man sig att inkludera även arter utrotade av polynesierna innan europeerna anlände till Stilla Havet har minst fem fågelfamiljer strukit med: Dinornithidae, Megalapterygidae, Emeidae, Sylviornithidae och Aptornithidae, plus en fågel- och en däggdjursfamilj på Madagaskar: Aepyornithidae och Plesiorycteropidae, samt fågelfamiljen Teratornithidae på Cuba.

  Efter 1500 har ca 35 fågelsläkten dött ut, men bara en familj, Mohoidae, på Hawaii. Jag har inte läget på däggdjurssidan i huvudet, men flera släkten har strukit med i Australien.

  De flesta utdöenden har skett på öar, och anledningen har oftast varit jakt eller introduktion av nya predatorer (råttor, katter….). När det gäller Hawaii verkar införandet av fågelmalaria också ha spelat en stor roll.

 13. tty

  #11

  Nej, så snabbt uppstår inte arter, allra minst bland insekter som tvärtom tycks förändras mycket långsamt. Nya endemiska arter kan uppstå relativt snabbt på isolerade öar, men det tar ett antal årtusenden. Det finns t ex nästan inga endemer på låga korallöar som var översvämmade i början av holocen för ca 10,000 år sedan, men däremot på sådana som översvämmades under den förra mellanistiden för 120,000 år sedan (som t ex Aldabra, Bermuda).

  Växter fungerar annorlunda eftersom nya arter där kan uppstå genom hybridisering och polyploidi, ”över en natt”. Vi har därför ett fåtal endemiska växter i Sverige, som t ex orkidén Brudkulla Gymnadenia runei, trots att landet var istäckt så sent som för 15000 år sedan. Att nya ater uppstår genom hybridisering förekommer visserligen även bland djur, men är ytterst sällsynt.

 14. Lars Lundqvist

  Dessa modellberäkningar är ett bra exempel på kvällstidningsforskning.
  Bra sammanfattning av Judith Curry på
  https://judithcurry.com/2018/07/22/the-perils-of-near-tabloid-science/

 15. Ingemar Nordin

  tty #12,

  ”Tillåter man sig att inkludera även arter utrotade av polynesierna innan europeerna anlände till Stilla Havet …”

  Nej, nej. Det är bara vita, äldre, heterosexuella män som utrotar arter. Det vet du väl? 🙂

 16. Ann Lh

  De, som ännu inte har fördjupat sig i Morten Jödals ”Miljömytene – står vi framfor verdens undergang?” är att gratulera. Boke ger härlig läsupplevelse samtidigt som den är en rik uppslagsbok som man med nytta och nöje kan återkomma till – ofta.

 17. tty

  ”Det är bara vita, äldre, heterosexuella män som utrotar arter. Det vet du väl? ”

  Givetvis. Det är därför man aldrig hör talas om de (mycket flera) arter som dött ut under holocen men före 1500 då inga europeer fanns på plats. De gills inte.

 18. Michael E

  Matt Ridley säger i sin bok ”The Rational Optimist” följande,

  ”[There is a] now routine claim that extinction rates are running at 100 or 1,000 times their normal rates, because of human interference …There is no doubt that humans have caused a pulse of extinction, especially by introducing rats, bugs and weeds to oceanic islands at the expense of endemic species … But now that most of these accidental introductions to islands have happened, the rate of extinctions is dropping, not rising, at least among birds and mammals. Bird and mammal extinctions peaked at 1.6 a year around 1900 and have since dropped to about 0.2 a year. ”

  På site, Human Progress, finns en utmärkt källa till fakta att tillgå i en mängd olika ämnesområden, se https://humanprogress.org/dws som visar att vi har all anledning att vara både optimistiska inför framtiden och stolta över den välfärd och välmående som västvärldens demokrati och marknadsekonomi skapat.

 19. Christer Eriksson

  Vet at detta är ot,kunde bara inte låta bli att skriva om min fundering angående Skogsbränderna.
  Miljöpartier har ju inga problem med att subventionera solfångare vindsnurro elcycklar och elbilar.
  Dom påstår ju tvärsäkert att det kommer att bli varmare och med det torrare vilket innebär att risken för bränder ökar.
  Varför har dom då inte drivit på att satsa på ett ordentligt brandförsvar?
  Kan det beror på att det inte syns??
  Tror dom inte på vad dom säger eller vad??

  Rätta mig om jag har fel.

 20. Robert N.

  Du har helt rätt!
  Suttit i regeringsställning i fyra år och varit fullt medvetna om bristerna sedan branden i Västmanland.
  Gäller förövrigt fler partier.

 21. Ingvar i Las Palmas

  OT. Men koppling till tidigare inlägg om ”censur” på nätet
  https://www.breitbart.com/tech/2018/07/25/vice-admits-twitter-is-shadowbanning-conservatives-mainstream-republicans/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_content=links&utm_campaign=20180725

 22. Christer Löfström

  Det som absolut inte minskar är antalet människor i Afrika söder om Sahara.

  Signaturen Magnus var väldigt aktiv under Afrika artikel av Ann L-H.
  Noterade att han inte kommenterade min länk till Afrikanska utvecklingsbanken, utan försökte komma undan med en massa nonsens.

  Magnus är en typisk vit svensk , bäst illustrerad med Isabella Lövin, som ser ner på svarta afrikaner, och vet bättre än afrikanerna vad som är bäst för Afrika.

  I Kina ser man annorlunda på Afrika. Visst har man som vi i väst egenintresse i det man gör, men det är afrikanerna som fattar beslut om sin framtid. Där har nu ökad takt i elektrifiering kommit högt upp på dagordningen. De närmsta 10 åren kommer att visa om det får effekt.

  För några dagar sedan:

  ”Eskom has signed a $2.5-billion government-backed loan with the China Development Bank, which will be used for construction of Kusile power station.”

  ”Once complete, the coal-powered Kusile power station — which has been under construction since 2008 — will have an output of 4 800MW.”

 23. Christer Löfström

  När jag nu är i gång, om Afrika fr Hans Rosling.

  ”Att bränna fossila bränslen räddar barns liv. Solenergi är bra. Men det räcker inte till ett kejsarsnitt där man skall sterilisera utrustningen i 20 minuter. Då funkar en dieselgenerator mycket bättre. Sådant måste man förstå. Det är arrogant att pådyvla afrikaner solenergi när det kostar liv”
  /Hans Roslin. FoF #9-2015, sid 35.

  ”Hon förde sitt ansikte närmare mitt och såg mig rätt i ögonen, som för att alltid gravera in i mitt sinne det hon skulle komma att säga.
  Jag vill att mina barnbarn skall åka norrut på era järnvägar för höghastighetståg och välkomnas som turister i Europa”

  /Hans Rosling. Memoarer sid 308. Kapitlet-Mitt livs föreläsning.
  Efter hans tal, 2013 i Addis Abeba för Kvinnliga Afrikanska ledare – Afrikanska Unionen, blir han uppläxad av en afrikansk kvinna för att han saknar visioner för Afrika.

 24. Ingvar i Las Palmas

  #13 Mikael E.
  Jamen så är det.
  Vad som pågår är att man inom ”Global Governance”-projektet försöker hitta och hitta på så många globala ”hot” som möjligt för att ”ena planeten”.

 25. Ingvar i Las Palmas

  #23 Christer
  Attans!!!
  Vi behöver en Rosling!!!!!
  Att pådyvla utvecklingsländer ineffektiva energi-lösningar är inget annat än ett verktyg för att bromsa dessa länders utveckling.
  Och det är väl så nära som man kan komma neomalthuism och neokolonialism.

  2 länder som vi inte lyckats ”styra” är indien och Kina. De kommer att köra skjortan av oss.
  Kina med kol och Indien med Gen4

 26. Olav Gjelten

  Från miljöhåll hotas hela tiden om död och förintelse.

  Hilter, Stalin Mao och Pol Pot var bara historiens NÄST största värstingar.

 27. Sören G

  Fake news tycks åter hjälpa MP. Förra gången var det fake news om att säldöden var orsakad av människan, nu är det fake news om att skogsbränderna är orsakade av våra koldioxidutsläpp.

  MP hade fått 5,7 % i en opinionsundersökning.
  Detta presenterades tillsammans med att det var värmerekord och skogsbränder även på andra håll.
  Men man sa ingenting om att det råder ovanligt låga temperaturer på ännu större del av Jorden.
  Den globala medeltemperaturen är lägre nu än för ett år sedan. Och förra sommaren var den kallaste i Sverige på mycket länge.

 28. Olav Gjelten

  Sören # 27
  I motsats till vanligt folk tror jag att denna fantastiska svenska sommar kan ge väldigt många röster till Miljöpartiet, som ser sambandet fint väder – klimatkollaps. Givetvis är det heller ingen tvekan om jordens undergång har ett nära samband med det ovanligt fina vädret vi har i Sverige.