Dåliga politiska beslut kommer att medföra dramatiskt högre elpriser närmaste åren

Tillsammans med vattenkraften är kärnkraften vår baskraft. Under 2017 stod kärnkraften för 38% av totala elproduktionen. Tidigare har Barsebäck 1 stängts år 1999 och Barsebäck 2 år 2005. Oskarhamn 2 stängdes 2013 och återstartades aldrig. Eon motiverade beslutet med låga elpriser i kombination med effektskatten på kärnkraft samt kommande krav på ytterligare säkerhetshöjande investeringar.

kraftnat2

Men Socialdemokraterna och Miljöpartiet fortsätter nedmonteringen av kärnkraften. Oppositionen håller tyst. I juni 2017 stängdes Oskarshamn 1. Så nu var det bara åtta kvar. Ringhals 1 stängs 2019 och Ringhals 2 år 2020. Det innebär ett ytterligare bortfall om 1700 MW. Det blir en klar och tydlig försämrad effektbalans.

Svenska Kraftnät ansvarar för kraftöverföringen och driften av stamnätet. De har kommit med skrivelse ”Kraftbalansen på den svenska elmarknaden, rapport 2018″. Rapporten är välskriven och intressant då den blickar flera år framåt.

Begreppet kraftbalans används i rapporten som den energibalans som funnits under den timme på året med högst elförbrukning. Det är samma som effektbalans då det bara avser en kort tidsrymd.

Topplasttimmen vintern 2017/2018 inträffade den 28 februari kl 08 – 09. Tittar vi på temperaturen så var det mycket kallt i Sverige då, se nedan.

Temp_Swe_2018-02

Temperatur vid några orter i Sverige februari 2018, källa SMHI

Under denna topplasttimme förbrukades 26700 MWh/h. Vädret påverkar elförbrukningen väsentligt och då speciellt temperaturen i södra Sverige.

Högsta priset på el inträffade kl 08 – 09 den 1:a mars (2018).

Spot_el_2018-03-01

Spotpriset på el i euro/MWh 1:a mars 2018 kl 08-09

Spotpriset under topplasttimmen 28 februari var lägre i Sverige, ca 71 euro/MWh.

Vindkraften har 2018-01-01 6691 MW i installerad effekt.

Vindkraftproduktion_vinter

Vindkraftproduktionen varierar mellan nära 0% till 80% av installerad kapacitet. Under 10% av tiden var produktionen vintern 2017/2018 under 7% av installerad effekt. Detta motsvarar mindre än 458 MWh/h under 288 timmar.

Svenska Kraftnät ska enligt lag handla upp en effektreserv. Effektreserven består dels av extra produktion vid reservanläggningar och reduktion av befintlig konsumtion. Vintern 2017/2018 låg effektreserven på 747 MW. Vid kritiska lägen, som hände några gånger vintern 2017/2018, startades reservkraften så att den producerade på minimal effekt. Detta för att förkorta starttiderna. Helt klart innebär detta mer utsläpp att ha reservkraft igång.

Även om det kan bli dyrt så går det att importera el. Under topplasttimmen senaste vintern fanns möjlighet att importera ytterligare 2450 MW söder om snitt 2. Snitt 2 går mellan Gävle och Dalarna (SE2 och SE3), se figur om spotpriser ovan. Överföringskapaciteten i snitt 2 var nästan helt utnyttjad under topplasttimmen så för att förbättra effektbalansen behövs import söder därom. Men i rapporten skrivs ingen om möjligheterna att importera el i en kritisk situation. Det förutsätter att exporterade landet inte behöver elen själv.

Svenska Kraftnät har gjort en prognos för effektbalansen för vintern 2018/2019. Nu har man förutom tioårsvinter med tjugoårsvinter, se sid 26 i rapporten. Effektbalansen blir en tjugoårsvinter -2000 MWh/h under topplasttimmen.

För södra Sverige (område SE3 och SE4) beräknas det finnas ett totalt underskott på 8000 MW en tioårsvinter (nutid). Högst 7300 MW kan överföras i snitt 2. Så minst 700 MW måste importeras.

I kapitel 4 i Svenska Kraftnäts rapport börjar det bli intressant då man blickar framåt. Bra att detta tas med i rapporten.

Effektbalans_2018-2023

Från figuren ser vi att redan vintern 2020/2021 blir effektbalansen -3500 MWh/h vid topplasttimmen vid en tioårsvinter och -4000 MWh/h vid en tjugoårsvinter. Även en normalvinter blir effektbalansen -2500 MWh/h. I dessa scenarier har man tagit med utbyggnaden av vind- och solkraft. Solkraften levererar så lite kalla vinterdagar så den kan man helt bortse ifrån. Ändå väljer de rödgröna politikerna att subventionera just solkraft.

Elpriserna

Elpriserna kommer vintertid att stiga rejält framöver. Detta för att effektbalansen blir sämre. Rapporten skriver:

Analyser visar att nedläggning av kärnkraften leder till ett stort antal timmar med mycket höga elpriser, samt ett flertal timmar med svårigheter att överhuvudtaget få effektbalansen att gå ihop.

Rapporten från Svenska Kraftnät är seriös och bra skriven. De använder 10:e percentilen av produktionsdata för tillgänglighet under topplast. Detta ger 9% tillgänglighet, se figur nedan.

Vindproduktion

Det finns inte tillräckligt med statistik för vindkraften under topplaster. Detta gäller speciellt tio- och tjugoårsvintrar som sällan inträffar.

Osäkerheten i rapporten är just vindkraften vid topplast och importen. Rent generellt ger inte rapporten några prognoser på elpriserna. Men det är uppenbart att de kommer gå upp kraftigt framöver när kärnkraft fasas ut och ersätts med opålitlig vindkraft.

Svenska Kraftnät talar om att det kommer att bli sämre med elpriserna men våra rödgröna politiker verkar inte bry sig. I Tyskland finns energifattigdom som är när fattigare människor typ pensionärer inte har råd att betala elräkningen. Om några år kommer detta att drabba svenskar och då främst fattigpensionärer och långtidssjuka.

Stefan_Löfven2

Stefan Löfven (S) – avvecklar kärnkraften

Stefan Löfven och Socialdemokraterna verkar inte bry sig om sitt eget folk utan fortsätter att avveckla kärnkraften tillsammans med Miljöpartiet.

Andra länder är klokare än Sverige. Finland har fyra kärnkraftverk i drift och ska driftsätta Olkilouto 3 2019 och har ytterliga en reaktor planerad. Slovakien har fyra reaktorer i drift och ska driftsätta två nya kärnkraftverk de närmaste två åren. Polen har sex nya kärnkraftverk planerade. Ungern har fyra reaktorer i drift och två planerade. Storbritannien har elva nya reaktoer planerade.

Varför ska just Sverige och Tyskland ge sig in i energifattigdom genom avveckling av kärnkraften? En kraftkälla som dessutom inte har några koldioxidutsläpp.

Källor:

Kraftbalansen på den svenska elmarknaden, rapport 2018 (Svenska Kraftnät)

Systemutvecklingsplan 2018-2027 (Svenska Kraftnät)

Nuclear Power in the European Union (World Nuclear Association)

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Johan M

  Om stängningen av kärnkraftverk.

  Hade O-1, O-2, R-1 och R-2 stängts om vi inte hade haft ett oligopol på energimarknaden i Sverige? Uniper/Eon, Vattenfall och Fortum står för ca 70% av elproduktionen och kan genom att minska på produktionen driva priset. Korsägandet av kärnkraftverk gör att alla tre aktörerna ser det som en fördel om produktionen dras ner – vilket får priserna att gå upp och övrig verksamhet mer lönsam.

  Hur hade situationen varit om vi haft fler spelare på marknaden där varje spelare ägt sitt eget kärnkraftverk?

 2. Håkan Bergman

  Saken blir inte bättre av det här.

  https://www.hd.se/2018-07-18/oresundsverket-kan-laggas-ner-permanent

  450 MW stabil el bort i södra Sverige.

 3. Gunnar Strandell

  I dessa dagar med bränder och dåliga skördar räcker det väl med att påpeka att vi även på elenergiområdet går mot att inte vara självförsörjande ens en normal vinter och riskerat att stå där med håven under riktigt kalla vintrar. För liksom med hettan finns det naturligt risk för att en kall vinter drabbar fler länder än bara Sverige.

  Elkonsumenter med rösträtt kommer inte att märka så mycket av prishöjningen eftersom deras fasta del av elräkningen är så stor.

 4. Lars Kamél

  Riksdagspolitikerna är vana vid att de kan stifta lagar, som ibland är ändringar av tidigare lagar. De vet att folk kan bryta mot lagarna, eventuellt utan att det blir några konsekvenser. Förmodligen tror de flesta av dessa politiker att naturlagarna är likadana. Alltså att de går att ändra vid behov och att det ibland är möjligt att bryta mot dem utan konsekvenser. Därav detta ovetenskapliga flum om att det skulle finnas förnybara energislag som kan byggas ut och ersätta kärnkraft och fossila bränslen.
  Det är inte riktigt sant att kärnkraft inte har några koldioxidutsläpp. Däremot är dess utsläpp låga, om man inte gör som Mark Z Jacobsen och räknar med påhittade städer som har börjat brinna i påhittade kärnvapenkrig och skyller de påhittade koldioxidutsläppen från dessa städer på kärnkraften.

 5. Håkan Bergman

  Gunnar S. #3

  Förbrukningen per capita är runt 14000 kWh, det innebär att för dom allra flesta hamnar merparten av höjningen på andra varor och tjänster, tufft för folk med små marginaler. Lövén borde nog hålla sig för skratt, det är till stor del hans kärnväljare som drabbas.

 6. Henric Franzén

  #2 Håkan Bergman

  Siemens första SGT-800, dåtidens namn GTX100. Har fungerat utmärkt som testmaskin under åren. Vår största marknad för närvarande är Thailand där 78 st SGT-800 finns installerade, styckpris ca 150 mkr. Två växande marknader är Argentina och Bolivia där de håller på att bygga ut elnäten.

 7. Håkan Bergman

  Henric F. #6

  Ni får väl bjuda ner Lövén till Finspång och banka in lite vett i han.

 8. Lars Kamel #4: Nej noll CO2-utsläpp har inga kraftkällor, inte heller kärnkraft. Man kan räkna utsläpp på olika sätt. Räknar man livscykel så ska byggandet/skrotandet av anläggningen tas med och dessutom utsläpp för att bryta/frakta kärnbränslet. Men räknat på CO2-utsläpp (och även andra utsläpp) över livscykleln är utsläppen per GWh mycket låga för kärnkraft. Betänk att även vattenkraft har CO2-utsläpp om än låga.

 9. Christer Löfström

  Jag länkade till SVK rapporten i kommentar 18 till KU artikel 18/7.

  Det bör förtydligas att BB1 o 2 stängdes av (s) regeringen med stöd av (c) (Danskarna nöjda)
  O1, O2, R1 o R2 stängs av ägarna motiverat med dålig lönsamhet.

  Det var olyckan med härdsmälta i Fokushima som drastiskt höjde säkerhetskraven och därmed kostnaden för elproduktion i KK.
  Som SVK konstaterar i rapporten. Gamla kärnkraftverk måste stängas så att minskad tillgång på el leder till höga elpriser. Annars vågar ingen planera för nya kärnkraftverk.

  Det har varit en medveten politik hos (mp) o (c) att flöda elmarknaden med subventionerad vindel för att den vägen avveckla kärnkraft. Hur (s) ser på detta är för mig oklart.

  Palme (s) förordade KK i valrörelsen 1976. Fälldin (c) förordade avveckling. Svenskt näringsliv spec kärnkraftindustrin var tysta. Nu får vi skörda frukterna av deras fega tystnad.

 10. Håkan Bergman

  Det blir onekligen en intressant vinter.

  https://www.dn.se/ekonomi/efter-torkan-hostvadret-avgor-priset-i-vinter/

  Kanske vad som behövs, bättre nu, smällen lär ändå komma inom överskådlig tid.

 11. Björn

  Utan energi stannar samhället. Risken för haverier i elanläggningar ökar när efterfrågan på el blir större än produktionen. Men för att undvika haverier måste sektorer stängas ned. Är det någon som kan föreställa sig hur ett stort haveri eller underskott under en smällkall vinter skulle drabba Stockholm län? Mitt i en myllrande verksamhet stannar allt och sannolikheten under vintern är att det händer under den mörka tiden på dygnet. Det finns många hemska scenarier kring en sådan händelse, vilket till varje pris måste förhindras. Hur kan vi ha sådana politiker som inte har förmåga att kognitivt föreställa sig konsekvenser av sina beslut? Att medvetet eller omedvetet planera för framtida elbrist, ger en känsla av overklighet. Det är i stället så att i framtiden behöver vi mer elenergi för både en större elektrifieringsgrad och vårt behov av komfort av värme under en kommande kallperiod och för kylning under slumpvisa högtryck under somrarna, vilka kan medföra i det närmaste extrem värme.

  Ja, vi kan få klimatförändringar på grund av en längre period av reducerad solaktivitet, men inte på grund av lite mer CO2. Skall vi i okunskap om orsak och verkan i klimatfrågan, tillåta att våra okunniga politiker skapar ett bristsamhälle där otillräcklig elproduktion kommer att medföra en kedjereaktion på alla samhällsfunktioner?

 12. Christer Löfström

  Artiklar i DI samt SSD/HD om stängning av Öresundsverket har varit otydliga.

  När EON 2016 delades upp i EON o Uniper hamnade Öresundsverket, som är ett kombikraftverk med gasturbin och ångturbin, där man kan välja att producera fjärrvärme eller leverera mer el.

  Det verkar som att Uniper har besluta att inte leverera fjärrvärme till Malmö stad.
  Hur det beslutet, att bara producera el, påverkar anläggningens lönsamhet är oklart.

  Glöm, i diskussionen om framtida elproduktion i Sverige, inte bort att det var (c)/(m) som hade ansvaret när Vattenfall köpte Nuon. Sveriges sämsta företagsaffär.

 13. Evert Andersson

  SVK hade tidigare 6 procent av installerad vindkraft som säker tillgång vid topplast. I nuvarande plan gäller 11 procent. Oklart vad ökningen beror på. Ser man till Tyskland, som har väldigt mycket vindkraft så är det inte så sällan noll. (Se Klimatsans bra uppföljningar gjorda av Rolf Schuster). Det är ju ett faktum att det är stiltje inom hela området som ingår i det nät vi är integrerade med. Tanken att alltid blåser det någonstans är alltså fel. Vindkraft på marginalen går att reglera med vattenkraft. Därför sparar man på vatten i magasinen nu inför vintern. Ska man ersätta all kärnkraft med solkraft, som har noll säker tillgång vid topplast) kommer problemen bli stora.

  Lyfter vi sedan blicken till global nivå ska förnybar energi som utgör 0,7 procent idag ersätta hälften av de energi världen idag får från kol, olja och gas. De utgör idag 82 procent. Fakta från IEA. Reduktionsbehovet enligt IPCC:s datormodelleringar, enligt uppgift från miljödepartementet inför Parismötet.

  All denna stollighet beroende på en annan stollighet. Att vi kan styra planetens klimat med att försöka påverka 3,6 procent av koldioxidbalansen mot atmosfären. (Uppgiften från IPCC)

 14. Gunar Strandell

  Håkan Bergman #5
  Då är vi överens om att det hela kan liknas vid att ”koka en groda”. En teknik där svenska politiker med stöd av finansdepartementet ligger i världsklass och är ett föredöme för EU och FN.

 15. Christer Löfström

  Inte bara produktionsreserv utan också förbrukningsreduktionsreserv.

  https://www.svk.se/om-oss/press/forbrukningsreduktionsresurser-i-effektreserven-upphandlade-for-vintern-20182019-2949118/

 16. Ivar Andersson

  #4 Lars Kamél
  Just nu finns det solceller motsvarande över 250 MW installerade i Sverige varav hela 90 MW installerades under 2017. I december 2016 fick tyskarna från solelen i medel 3% (1064 MW) av installerad effekt 43000 MW. För helåret är siffran ungefär 10% i medel. Jag tror inte att solen lyser mer i Sverige än i Tyskland så solcellsanhängarna har en rejäl uppförsbacke.

 17. elias

  Denna neddragning av eltillgången liknar mycket neddragningen av försvaret med början efter Sovjetunionens fall. Vi står i dag i stort sett utan försvar av hela landet, inklusive huvudstaden, mot det hot som idag råder. De ansvariga politikerna är att betrakta som landsförrädare med Göran Persson o Reinfeldt i spetsen.

 18. Ivar Andersson

  Numera talas sällan om smarta elnät som verkar endast gå ut på att styra människors elanvändning på ett visst sätt. Du ska få olika tidsluckor för att åka till jobbet, laga mat, tvätta osv. När elproduktionen är för liten styr elkonsumtionen för att dölja tillkortakommandet.

 19. Sten Kaijser

  Fantastiskt Per,

  du är oslagbar när det gäller att ta fram relevant information, och att torka den!

 20. Christer Löfström

  # 19 Delar inte din syn på PW och hans artiklar.

 21. Sten Kaijser

  Förlåt min dumma surfplatta som ändrade tolka till torka

 22. latoba

  Skulle inte kärnkraftsskatten upphöra 2019? Eftersom den var motivet för stängningen av reaktorn Oskarshamn 2 borde väl den startas igen nästa år!

 23. sibbe

  22
  Kanske efter nyvalet? OM inte grönvänstern bildar regering…

 24. Ingemar Nordin

  Delvis OT, men klimatrelaterat:

  I överenskommelsen mellan EU och USA så fanns det inget krav på att USA skulle gå med på ”Parisavtalet”. Länge så har Cecilia Malmström och andra ledare för EU satt som villkor för en uppgörelse att Trump skulle vika sig för Paris. Nu skjuts det i bakgrunden:

  http://www.climatechangenews.com/2018/07/26/eu-relaxes-climate-stance-trade-sop-trump/

  Överhuvudtaget så verkar det gå bra för Trumps USA nu:

  http://www.foxnews.com/opinion/2018/07/27/blockbuster-gdp-growth-delivers-for-trump-and-proves-ny-times-nobel-economist-paul-krugman-wrong-again.html

  Konstigt att man inte nämner dessa nyheter i gammelmedia. 🙂

 25. Gunnar Strandell

  latoba #22
  Effektskatten på kärnkraft är konstruerad så att den ska betalas utifrån nominell effekt oavsett om kraftverket är igång eller inte. Vid längre stopp betalas den under sex månader från stoppet och framåt.

  Att starta ett renoverat kärnkraftverk har i Oskarshamn visat sig vara besvärligt, så det är inte förvånande om man avstår risken att få betala effektskatt utan att få några inkomster. Om man dessutom tvingas stoppa för nya säkerhetshöjande åtgärder ser nog inte kalkylen så bra ut.

  Ett utslag av försiktighetsprincipen utifrån att det är bolagets pengar som står på spel.

 26. AG

  https://gulfnews.com/news/uae/government/uae-to-plug-in-first-nuclear-power-reactor-this-year-1.2177560

  Dessutom: kanske dags att ta en titt på Billingen igen efter vi har röstat bort inkompetensian i Sverige? För min del kommer jag aldrig att förlåta den äldre generationen som började förfallet på 70-talet och skänkte miljarder till kommunistiska befrielserörelser och satte stopp för Sverige som ledande industri och teknik-nation. Forsmark 3 t.ex. var ju ett teknikunder på sin tid med Sveriges enda jordbävningssäkra reaktor (tänkt för export).
  Det är samma typ av människor som vurmar för bankomatflyktingar (och ”baaaarnen”), klimatet och ”hållbart”. Det är alltid någon annan som ska betala än de själva, har ni märkt det? Sorry, vaknade på fel sida full av myggbett. Nu drar jag till Korsika för att svalka mig lite.

 27. Micke S

  #24
  Det står i DN.

 28. Björn

  Finns det ingen i det här landet med pondus som kan säga, oberoende av vad man ”tycker” om kärnkraft som hitintill har varit väl fungerande, så kan man inte stänga ned den, om det leder till effektbrist och samhällsstörningar? Inte bara det, utan det handlar också om kapitalförstöring. Man kan inte bara hänvisa till lönsamhet när det gäller energiproduktionen, utan också till funktionalitet och effekttäthet per ytenhet.

 29. Christer Löfström

  OT men klimat.

  Expressen länkar till Guardian som länkar till originalet.

  https://www.worldweatherattribution.org/analyses/attribution-of-the-2018-heat-in-northern-europe/

  ”Thus, we can conclude that anthropogenic climate change increased the odds of a heat wave as observed in 2018 in Scandinavia but we cannot quantify by how much”

 30. Kjell Lindmark

  Ja helt klart kommer elpriserna att skena under vissa omständigheter med hög förbrukning och en allt klenare tillgång. en svinkall vinter efter en torr sommar och höst torde få elpriserna att raka i höjden. Sträng kyla brukar ske vid högtryck vintertid då alltid med stiltje. Vindkraften producerar 0 eller nära 0, vattenkraften saknar vatten och ytterligare några kärnreaktorer släckta.

  Politikerna sågar i gren efter gren som vi alla sitter på, frågan är när skiten rasar helt?

 31. Gunnar Strandell

  Kjell Lindmark #30
  En ändring i det politiska klimatet kommer inte förrän industri med hög elförbrukning hotar att stänga ned på grund av obefintlig lönsamhet och permitterar personal. Men med skatteminskningar och subventioner finns möjlighet att under decennier dölja detta och låta det betalas av neddragning på andra utgifter för stat och kommuner. Idag sker inga neddragningar nära väljarna genom att kommunerna lånar friskt. Ökad inflation lättar på räntebetalningarna och drivs på av Riksgälden men det kan ta 50 år innan bubblan spricker och vi återigen får höra att ”Cash is King”.

 32. Peter Stone

  From you can’t make this stuff up.
  ”Terapi mot klimatångest får skattemiljoner i stöd”
  https://www.dn.se/nyheter/sverige/skattemiljoner-till-unik-kurs-mot-klimatangest/

 33. Håkan Bergman

  Peter Stone #32

  Precis vad Lövén inte behöver för att elda massorna. Det blir nog ingen rolig höst för honom.

 34. Robert N.

  Vad tycker MP att man ska göra nu då, cykla.
  SJ har stoppat försäljningen av biljetter till helgens avgångar.
  Skälet är krånglande eller utslagna luftkonditioneringsanläggningar i X2000-tågen.
  Tågen är byggda för svenska förhållanden och tydligen har det aldrig varit någon värmebölja i Sverige förut.
  Men X2000 fanns ju inte 1933 och 1947 då värmerekorden i Sverige slog +38,0 grader

 35. Håkan Bergman

  Robert N. #34

  Inget nytt där, X2000 har haft problem med ACn sen dom kom.

 36. Ingvar i Las Palmas

  #28 Björn
  >Finns det ingen i det här landet med pondus?
  Inte vad jag har sett. De sista i raden var väl Sträng och Inga-Britt Ahlenius

 37. Ann lh

  #24 Ingemar N., lite OT kanske , men Din första länk är helt underbar. Herrarna Trump och Junker omfamnar varandra, efter att nyss ha kommit överens om att Trump ska exportera mer gas till Europa och att Europa dessutom ska importera mer sojabönor. Win-win för Trump.
  Paris”avtalet” och klimathotet är historia och sojaodlande bönder i mellanvästern ”Great Again”
  Och, vår egen C. Malmström fick bevittna det hela. Tillplattad?
  Kan knappast bli bättre!
  Vad säger Merkel, tro, hon som kämpat för rysk gas.

 38. Lars-Eric Bjerke

  År 2016 var Ringhals produktionskostnad 36 öre/kWh. Där ingick kärnkraftspecifik effektskatt med
  20 % och kapitalkostnaden 14 %. Effektskatten slopas 2019 och kapitalkostnaden kvarstår även om man lägger ner blocken. Detta ger en verklig kostnad av 24 öre kWh för att driva blocken jämfört med att lägga ner. I sommar har elpriset legat kring 50 öre/kWh, men då man tog beslut om nerläggning låg sommarpriset på 5-25 öre/kWh. Man beslöt då att inte investera i en oberoende härdnödkylning i R2 som SSM krävt för att köra vidare efter 2020. Man hinner nu knappast göra detta till 2020.
  Vattenfall som tidigare hade ansvar för Sveriges elförsörjning skall sedan länge agera enbart företagsekonomiskt. Nationalekonomiskt bedömer jag att det varit lönsamt att driva R1 och R2 vidare 5 till 10 år och därvid sänkt Nordpools elpriser och givit billigare el till företag och konsumenter men kanske lite lägre vinst till Vattenfall och Uniper.

 39. Lars-Eric Bjerke

  Vår elimport från Norge kommer antagligen att minska och bli dyrare genom den länk som Norge nu har till Holland och de två 1400 MW-länkar som Norge bygger till England (North sea link) och Tyskland (NordLink) och beräknas vara klara 2021 resp. 2019.
  http://www.statnett.no/Nettutvikling/

 40. Christer Löfström

  #38 Lars-Erik

  UR SVK rapporten:

  ”En av de viktigaste slutsatserna i Svenska kraftnäts långsiktiga analyser är att bristande lönsamhet fortsatt riskerar att hindra utbyggnad av planerbar elproduktion. Elpriserna ser ut att kunna förbli låga fram till dess att kärnkraften läggs ned, vilket innebär att annan elproduktion kommer ha svårt att hinna ersätta kärnkraften i tid. Analyser visar att nedläggning av kärnkraften leder till ett stort antal timmar med mycket höga elpriser, samt ett flertal timmar med svårigheter att överhuvudtaget få effektbalansen att gå ihop. Detta illustrerar behovet av tillkommande planerbar elproduktion och förbrukningsflexibilitet.”

  Elpriset på Nordpool måste upp till 1 SEK / kWh om det skall bli nya KK-verk i Sverige på.

  Sannolikt kommer det under nästa mandatperiod krav från Svenskt Näringsliv om statligt stöd för ny kärnkraft motiverat med klimathot.

 41. Björn

  Christer Löfström [40]; Det är märkligt att man överhuvudtaget diskuterar lönsamhet när det gäller nationell säkerhet. Tillgången på elenergi påverkar tveklöst den nationella säkerheten på alla områden. Att förebygga elbrist måste vara prioritet ett, för utan tillräckligt med energi kan viktiga samhällsfunktioner stoppas eller förhindras att utvecklas. Kärnkraften borde vara en av våra stoltheter när man betänker att det handlar om högteknologi och att vi har en egen ingenjörstradition som förmår driva denna. Vi har egna skarpa hjärnor som även kan vara med och vidareutveckla tekniken. Att plottra bort kapital på olönsam, obehövlig och opålitlig intermittent elproduktion, visar hur med vilket oförstånd hela energifrågan sköts. Vi måste satsa på anläggningar med hög energitäthet, där vindkraftens bidrag är löjeväckande i förhållande till kärnkraften och vattenkraften. Lönsamhet i detta sammanhang måste ha låg prioritet i förhållande till energisäkerhet, funktionalitet och energitäthet. Det behövs en nationell fond för att säkra en hög energisäkerhet, där forskningspengar kan sökas för utveckling av teknik med hög energitäthet och även för att säkra driften av våra vatten och kärnkraft. Att som nu förstöra vårt land med vindkraftverk är vår tids största miljöförstöring som måste stoppas.

 42. Tudor

  Högtrycket har gett torka i Sverige och svaga vindar i Tyskland. Väderberoende elproduktion som vatten- kraft och vindkraft kan därför inte möta efterfrågan. Då är vi beroende av planerbar elproduktion som Kol, gas och kärnkraft. Så ser läget ut idag. Hur går det när kärnkraften avvecklas?

  https://www.tu.no/artikler/tyskland-har-blitt-nordens-batteri-i-sommertorken/442590