Accelererande klimatförändringar?

Rubriken syftar då på att vissa debattörer hävdar att klimatförändringarna accelererar. Frågetecknet finns där för att det ingalunda är självklart att påståendet är sant.

Jag har återvänt till Climate Explorer, där det går att hitta mängder av väder- och klimatdata, både från verkligheten och från klimatmodellernas virtuella världar. Där finns till exempel några beräkningar av hur havsnivåerna har förändrats över tid. Det klassiska sättet att mäta havsytans läge är med vattenståndsmätare i kustsamhällen. Den metoden dras med det stora problemet att somliga landområden rör sig uppåt efter att ha varit nedtryckta av stora mängder inlandsis ganska nyligen (ur ett geologiskt perspektiv). Medan andra landområden tippar nedåt för att de sitter ihop med de landområden som tippar uppåt. Dessutom mäter den havsnivåernas förändring just vid kusterna, medan den missar det som enbart händer långtifrån kusterna.

I modern tid har forskare börjat använda satellitdata för att mäta havsnivåernas svängningarna globalt. Eller i varje fall där is inte täcker havsytan. Ett stort problem med den metoden är att satelliternas mätnoggrannhet är av storleksordningen meter, medan den önskade precisionen ligger på nivån millimeter eller tiondels millimeter.

Bägge metoderna har dessutom problemet att havsytan nästan alltid rör sig, på grund av vågor, tidvatten och diverse annat. Det ger betydligt större variationer än den precision som önskas för att få fram långsiktiga förändringar.

Landområdens rörelse i förhållande till Jordens masscentrum kan numera mätas med stor precision tack vare GPS. Vad gäller de andra problemen, försöker forskarna tydligen lösa dem genom avancerade medelvärdesbildningar av medelvärden. Jag har inte satt mig in i detaljerna i hur det går till. Jag förutsätter här att resultaten blir någorlunda korrekta. Med någorlunda, menar jag då att osäkerheterna i resultaten faktisk ligger på strax under millimetern.

Jag valde fyra havsnivåbestämningar från Climate Explorer. Det är två stycken som är en blandning av data från vattenståndsmätare och satellitdata, och två stycken som bygger enbart på satellitdata. Inritade i ett diagram, ser dessa data ut så här:

Havsnivåer_1880_2017

Ext. (extended) betyder just att data har kompletterats med satellitdata. Colorado står för University of Colorado, Boulder.

Data från Dangendorf et al. har uppenbarligen en annan nollpunkt än de andra. Absoluta nollpunkten för dessa dataserier är ointressant. Vi är ju intresserade av förändringar, inte hur högt haven stod vid någon speciell tidpunkt i historien. Därför räknade jag om alla dataserierna så att genomsnittet för perioden 1993-2012 är noll. Då ser diagrammet i stället ut så här:

Havsnivåer_1880_2017_normaliserad_1993_2012

Vi ser att alla fyra dataserierna är ganska överens under den period som satellitdata finns (från och med 1983). Vilket är begripligt, då de alla bygger helt eller delvis på just satellitdata i modern tid. För de två dataserier som bygger på data från vattenståndsmätare, ökar skillnaden bakåt i tiden. Vid 1900-talets början är den cirka 5 cm.

Beräkningen av Church&White har den största havsnivåhöjningen, men den är ändå inte alarmerande stor: cirka 2,5 dm från 1880 fram till idag. 2,5 dm har då inte räckt för att dränka några städer eller byar vid världens kuster. Frågan är om det ens har märkts någonstans?

Då den beräkningen har störst höjning av havsytan, valde jag den att gå vidare. Gå vidare med att anpassa rät linje, andragradspolynom och låta anpassningarna bli prognoser för framtiden. Ett diagram som visar detta:

Havsnivåer_med_anpassningar_1880_2100

Även om andragradspolynomet för ögat verkar vara en något bättre anpassning än den räta linjen, är jag osäker på om det håller också formellt, vetenskapligt. Även om jag är bättre på statistik än Michael Mann, är jag ganska dålig på det. Det är ganska liten skillnad på de statistiska parameter som ramlar ut ur anpassningen för linjen respektive andragradskurvan.

Hur som helst, om trenden fortsätter, så kommer haven att stiga med 1,5 dm mer om det är andragradspolynomet som är rätt, jämfört med om det är den räta linjen som är rätt. Det finns också möjligheten att ingendera duger för att förutspå framtida havsnivåer, utan att det kan inträffa saker som ger större acceleration. Det är ändå svårt att begripa hur det ska vara möjligt att få till de 1, 2 eller 3 meter som vissa klimathotstroende spår till 2100. Varifrån ska vattnet komma? Speciellt vid Sveriges kuster, som SMHI varnar för? Sveriges kuster har landhöjning, som inte spås sluta före 2100. Om all is på Grönland plötsligt skulle smälta, kommer ändå inte Sveriges kuster att märka så mycket, eftersom det då sker förändringar i den nedtryckta landmassan och i havsbotten runt den. Och varifrån skulle värmen att smälta hela Grönlands is till 2100 komma?

Det kanske, eller kanske inte, har varit en acceleration i hur snabbt havsnivåerna stiger. Det är i så fall ingen alarmerande acceleration och vi är inte i närheten av de 1 cm per år som haven steg med vid slutet av senaste istiden. Naturligt, kan tyckas, eftersom dagens värld inte har de stora mängder inlandsis som dåtidens värld hade. Ändå kan det inte vara naturligt för dem som spår åtminstone 1 meter högre havsnivå till 2100. Vilket kräver just 1 cm per år, om nollpunkten antas vara år 2000.

Hur är det då med globala medeltemperaturen? Har ökningen där accelererat? Den populäraste dataserien för svenska medier verkar vara LOTI (Land and Ocean Temperature Index) från GISS/NASA. Med lite anpassningar till den dataserien, får jag ett diagram som ser ut så här:

LOTI_med_anpassningar_1951_2100

Jag börjar år 1951 av den enkla anledningen att IPCC anser att det mesta av klimatförändringarna efter 1950 beror på mänsklig aktivitet. Jag har räknat om data så att nollpunkten för temperaturerna är på 1880-talet, den tid som nu vanligen ses som förindustriell tid.

Jag har inte bara lagt in anpassningar till en rät linje och till ett andragradspolynom. Jag har också lagt in det andragradspolynom som globala medeltemperaturen behöver följa för att nå 4,5 graders uppvärmning till 2080. Något som vissa klimataktivister har ansett vara möjligt. För min del undrar jag varifrån energin till all denna uppvärmning ska komma?

I det här fallet är jag tveksam till om vare sig blotta ögat eller statistiken talar för att andragradspolynomet är en bättre anpassning än den räta linjen. Det har betydelse vilken som är mest rätt. Följer globala temperaturen den räta linjen i framtiden, spricker tvågradersmålet strax före 2090 och 1,5-gradersmålet strax efter 2050. Är det i stället andragradspolynomet som gäller, spricker tvågradersmålet strax före 2050 och 1,5-gradersmålet omkring 2030.

Förutsatt att människor ligger bakom hela den globala uppvärmningen efter 1950, är det då ingen brådska alls med några åtgärder om den räta linjen ger rätt spådom för framtiden. Om andragradspolynomet ger rätt spådom, är det däremot kört. Det finns ingen chans alls att klara 1,5-gradersmålet och knappast tvågradersmålet heller. Den som på allvar tror att det går att helt sluta använda fossila bränslen till ungefär 2050, kan inte ha funderat ett dugg över konsekvenserna. Eller vad alternativen till fossila bränslen skulle vara. Sol och vind kan bara användas för elproduktion där det finns reglerkraft i form av vatten-, kol- och/eller gaskraftverk redo att när som helst kopplas in på elnäten.

Sedan har vi det här med hur koldioxid påverkar globala temperaturen. En av få saker som klimatforskarna verkligen borde vara överens om, är att den temperaturpåverkan varierar med logaritmen på koldioxidhalten. Om temperaturökningen verkligen beror på mer koldioxid, måste koldioxidhalten öka exponentiellt för att temperaturen ska öka linjärt. För att temperaturen ska öka snabbare än linjärt, exempelvis följa ett andragradspolynom, måste koldioxidhalten öka snabbare än exponentiellt. Det är tveksamt om det kan hända fram till 2100, och det har då inte hänt hittills. Så om globala temperaturen verkligen har ökat snabbare än linjärt, måste något mer än koldioxid ha bidragit till uppvärmningen.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kristian Fredriksson

  I GISS 1988 är temperaturskillnaden mellan 1950 och 1988 ca 0,15 C och det samma gäller för HadCRUT 2018. I den här framställningen så visar GISS/LOTI snarare en temperaturökning på 0,6 C under den här perioden och är ju anmärkningsvärt hög som jag ser det. Till och med under perioden 1950 till 1975 då vi kan vara säkra på att jordens medeltemperatur sjönk visar den här kurvan en uppgång på över 0,2 C. Det blir ju lite märkligt att använda sådana data tycker jag.

  https://4k4oijnpiu3l4c3h-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/06/GISS-HadCRUT-global-avg-temperature-versions-1988-2018.png

 2. Lars!
  Intressant och informativ genomgång.

 3. Kristian Fredriksson

  Om man kan få önska något så skulle jag vilja att du gjorde om den nedersta anpassningen av temperaturen och använder dig av HadCRUT:s data, amt avslutar med UAH:s data från maxtemperaturen i februari 2106 fram till juni 2018. Under den perioden sjönk jordens medeltemperatur med 0,6 C enligt UAH. Det hade varit intressant att se anpassningarna med det underlaget i stället. Jag tror det skulle stämma bättre med de verkliga temperaturerna då. Hoppas jag inte är besvärlig nu. Det är inte avsikten, utan bara ren nyfikenhet.

  https://www.nsstc.uah.edu/climate/2018/june2018/tlt_201806_bar.png

 4. Bim

  Bra genomgång och funderingar, Lars Kamél.
  Vad jag som de flesta andra skattebetalare och lekman funderar mest över är hur vetenskapen kan vara så osäker, näst intill okunnig om hur klimatet utvecklas framåt i tiden och ändå larma och skrämma folk till att tillåta politikerna att vräka ut skattemedel till ingen som helst nytta.
  Jag börjar tycka att politiker borde dras in för domstol anklagade för korruption och föskingring av allmänna medel. Även de vetenskapare som pratar i nattmössan med en tydlig politisk agenda.
  Det verkar osannolikt att detta kunnat fortgå i snart trettio år.

 5. Kristian Fredriksson

  Om man kan få önska något så skulle jag vilja att du gjorde om den nedersta anpassningen av temperaturen och använder dig av HadCRUT:s data, samt avslutar med UAH:s data från maxtemperaturen i februari 2016 fram till juni 2018. Under den perioden sjönk jordens medeltemperatur med 0,6 C enligt UAH. Det hade varit intressant att se anpassningarna med det underlaget i stället. Jag tror det skulle stämma bättre med de verkliga temperaturerna då. Hoppas jag inte är besvärlig nu. Det är inte avsikten, utan bara ren nyfikenhet.

  https://www.nsstc.uah.edu/climate/2018/june2018/tlt_201806_bar.png

 6. HadCRUT är en trovärdigare temperaturserie än LOTI, men jag valde ändå den senare för att den verkar vara svenska mediers favorit. Kanske återkommer jag senare med en liknande analys för andra temperaturserier.

 7. tty

  ”Om all is på Grönland plötsligt skulle smälta, kommer ändå inte Sveriges kuster att märka så mycket, eftersom det då sker förändringar i den nedtryckta landmassan och i havsbotten runt den. ”

  Det där är i och för sig sant, men det är inte det som gör att havsnivån i Sverige inte påverkas särskilt mycket av en avsmältning, utan det är istället att gravitationsfältet ändras när inlandsisen försvinner.

  Nivåföändringarna i jordskorpan är till större delen långsamma och det tar många årtusenden innan de får full effekt – vilket märks av att landhöjningen fortfarande pågår.

  Sedan är det ytterst tvivelaktigt att blanda kust- och satellitmätningar. Äldre mätningar kan endast tala om hur mycket havsnivån förändras vid kusterna medan satellitmätningar även omfattar havsområden långt från närmaste kust. Och får man tro satellitmätningarna så är det just där havsytan stiger mest:

  https://cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/120928014853-global-sea-level-changes-story-top.jpg

  ”Accelerationen” beror alltså troligen mest på att man skarvat ihop två olika mätserier som egentligen inte gäller samma sak.

 8. Björn

  Jag tror att det vi ser i form havsvattennivåer och atmosfärens temperaturvariationer beror på till allra största delen av naturliga processer, till vilka vattnets hydrologiska kretsgång måste inkluderas. Man kan ju fråga sig hur lite drygt 100 ppm antropogen CO2 kan märkas i förhållande till vattenångans 40-50 000 ppm vid de tropiska zonerna? Den ständiga transporten av latent energi från dessa zoner via planetära vågor mot polerna, bärs av vattenångan. Den huvudsakliga energigivaren till denna process är i grunden solen med sina variabla våglängder och den samtidigt variabla solvinden.

 9. tty

  Här är förresten en intressant animation av sattellitmätningarna 1993-2015. Havsytan ligger inte precis stilla, eller stiger i jämn takt. Kolla t ex hur Östersjön växlar fram och tillbaka mellan högt och lågt p g a väder och vind:

  https://www.youtube.com/watch?v=iV-etEykgfA&list=PLfwaHdOcxQyxWr4CXMLpvvPsdA33_y1gU&index=3

 10. Robert N.

  # 7 tty

  ”Sedan är det ytterst tvivelaktigt att blanda kust- och satellitmätningar. Äldre mätningar kan endast tala om hur mycket havsnivån förändras vid kusterna medan satellitmätningar även omfattar havsområden långt från närmaste kust. Och får man tro satellitmätningarna så är det just där havsytan stiger mest:”

  Det är ju en bekväm ”sanning” för klimathotare att havsytan stiger mest, långt från kusterna.
  Svårt för att inte säga omöjligt för gemene man att kontrollera.

 11. #4 Bim
  Det är inte vetenskap som driver klimathotsprojektet. Det är politik, maktpolitik.
  Däremot så missbrukas och förvanskas vetenskapliga och ovetenskapliga studier för övertyga oss om att vi behöver ”Global Governance”

  The urge to save humanity is almost always a false front for the urge to rule.
  — H. L. Mencken

 12. Bim

  # 11
  Ja så är det nog.. men man kan inte bara skyllla på politikerna, Utan godkännande från vetenskapare hade klimatagendan inte funkat. Vetenskapen har haft alla chanser att protestera. De är i högsta grad medskyldiga. Det framgick väl väldigt tydligt i och med Klimate Gate.

 13. Bim

  #12
  Climate Gate, så klart på icke Svengelska.

 14. #12 Bim
  Klimathotsprojektet är ett mycket stort och välfinansierat projekt. De har skapat sig kontroll över mycket av MSM. Det finns gott om kritiska forskare men de får ingen plats i MSM.
  Vi är på väg mot Ray Bradburys ”Farenheit 451” och Orwells ”1984”
  Vi får se hur länge websites som tex ”Notrickszone”, ”Joe Nova”, ”Roy Spencer” ”Judit Curry”, ”WUWT”, mfl
  lyckas överleva

 15. Glömde CFACT

 16. Sören G

  ”The idea that higher levels of atmospheric water in the form of high humidity and high cloud cover would or could create an environmental catastrophe is out of sync with the common experience of everyone who lives on planet Earth.”
  https://principia-scientific.org/the-battle-against-high-humidity-and-high-cloud-cover/

 17. totte wallin

  Apropå havsytan . Skavstenmonumentet vid Trelleborgs GK

  När Carl Linné passerade platsen 20 juli 1749 skrev han:

  ” Denna ort är namnkunnig därav, att högtsalig konung Carl XII efter sitt bortovarande i Turkiet här kom i land d. 13 december 1715. Stavsten var något högre än en karl, smal och nästan fyrkantig. „
  Linné beslöt att med utgångspunkt från själva stenen göra en inmätning av avståndet till Östersjöns strandkant för att man i framtiden skulle kunna använda sig av resultatet för att bedöma vattenytans nivåsvängningar. Avståndet var 357 ¾ aln det vill säga ca 215 meter. I dag är samma avstånd ca 150 meter. Förändringen beror dock inte enbart på vattenytans förändring utan också av kraftig vattenerosion av stranden. Linné förutsatte detta och markerade också det dåtida vattenståndet i förhållande till två klippor eller stenar i vattnet. Dessa är tyvärr inte längre kvar.

  Det nuvarande monumentet bär följande inskription:

  ” Här landsteg konung Carl XII då han A. 1715 d 13 decemb. från Stralsund anlende. Till minnet deraf är denna sten rester af Carl Adlerfeldt A. 1768.

 18. Olav Gjelten

  Det som verkar hotfullt för mig är när snön som föll under förra vintern inte tinar bort förrän en ny vinter kommer med ännu mer snö.
  (Vanligt förekommande i Norge. Säkert också i Sveriges fjälltrakter.)

 19. Johan M

  Det enda som betyder något är den relativa havsnivåförändringen vid en viss kust. Variationen i de lokala förändringarna som beror på markytans förändring är i många fall mångdubbelt större än någon förändring i den globala havsnivån Jag har sett en sammanställning över en mängd hamnar över hela världen och det finns väl i stort tre grupper: en grupp (Stockholm mm) där problemet är att marken höjer sig, en grupp (Miami mfl) där marken sjunker och en stor grupp som inte har problem. De två problem grupperna kommer att ha problem oavsett den globala förändringen, de som inte har problem kommer inte heller ha problem om hundra år. Globala havsnivåförändringar är nog det minsta problemet som vårt samhälle har.

  http://www.psmsl.org/data/obtaining/map.html

 20. jensen

  # 19 Jag tror du har fullständigt rätt.
  Jag erinrar mig ett foto John Daly ( stavning? ) tog på en havsklippa på Tasmanien som en upptäcktresande utfört ca 1840 I princip på samma nivå som 1990-talet.
  Och denna välbeskrivna inskription invid Kalmarsund. Beskrivningen finns på en blogg tillhörig en riksdagledamot.
  Och dessa välbekanta foton i Skanörs hamn på kajen med samma havsnivå, med 100 års tidsskillnad..
  Det måtte finnas hundratals liknande historiska inskriptioner att skåda även i övrigt.
  Ens egna , och andras , upplevda erfarenheter från stränder och kustområden icke att förglömma under icke oansenlig tidrymd. Om man med havsnivå menar kustlinje.

 21. Robert N.

  Någon som vet hur det var med de ”51,3 grader vid väderstationen Ouargla i Algeriet. Det är den högsta tillförlitliga temperaturen som någonsin noterats i Afrika”.

 22. Johan M

  #21 Robert N.

  Anthony Watts på WUWT försökte hitta stationen som rapporterat temperaturen. Om han hittat rätt så är det som det brukar – lokala förhållanden spelar in.

  https://wattsupwiththat.com/2018/07/07/ouargla-africa-washington-post-promotes-another-potentially-bogus-all-time-high-temperature-record/

  När man hör om ”högst temperaturen någonsin” och liknande så kan man ställa sig frågan hur mycket man egentligen vet om historiska temperaturer. Ta en titt på Uppsala, en minst sagt väldokumenterad plats – vad vet vi om maxtemperaturer där? Om man läser om arbetet som gjordes för att ta fram Uppsala-temperaturserie så inser man att man att även med så bra underlag så är uppgiften svår.

  Här är lite tankar som jag skrev för några år sedan:

  https://liteperspektiv.blogspot.com/2015/07/narmare-40-375.html

 23. Lars Lundqvist

  Kollar emellanåt på http://www.climate4you.com och hittade just nu en mycket annorlunda bild på havens ytvattentemperaturer 10/7/2018 mot för ett år sedan.
  T.ex. är ytvattnet runt Grönland, Island och norra Skandinavium flera grader kallare. Kallt hav ger mindre nederbörd och torrt soligt väder.
  Det är havströmmarnas naturliga variationer som styr både klimat och väder lärde jag mej i folkskolan för över 60 år sedan. Det tror jag på än idag.

 24. Magnus

  Lars undrade om vattenhöjningen märks nånstans:

  https://slate.com/business/2017/10/massive-october-king-tide-gives-miami-another-taste-of-climate-change.html

 25. Olav Gjelten

  När jag växte upp på 1950-talet var det en självklarhet att även vi barnen skulle delta i gårdens arbete. Under riktigt varma sommardagar minns jag det hände jag eller andra barn klagade på värmen.
  De vuxna, som visste vad uteblivna skördar på grund av kyla och tidig nattfrost innebar, kunde således bli ganska arga när vi barnen inte tänkte längre än på stunden vi svettades. Att klaga på värmen var på den tiden ”förbjudet”, åtminstone för oss som växte upp på en gård på landet.

  Ingenting fattade folk då om att ganska snart skulle en ny religion bre ut sig som skulle tillbedja kyla, is och snö med svåra livsbetingelser som följd.

 26. Johan M

  #24 Magnus

  Hur ser utsikterna ut för Miami om vi antar att den globala vattenhöjningen är noll de närmaste hundra åren? Om man bygger en stad i ett uttorkar träsk så får man nog räkna med att man har problem.

  Här är en länk till Miami Beach; den höjning av vattenytan som uppmätts sedan 1931 – hur mycket av den beror på ökad koldioxid i atmosfären?

  Miami Beach 1931 – 1981
  http://www.psmsl.org/data/obtaining/stations/363.php#docu

  HAULOVER PIER 1987 – 1992
  http://www.psmsl.org/data/obtaining/stations/1717.php

  Virginia Key – data fram till 2017
  http://www.psmsl.org/data/obtaining/stations/1858.php

  Är en fossilfri värld räddningen för Miami?

 27. Kristian Fredriksson

  #6 Lars Kamél.

  Tack för det. Jag tror det skulle visa något helt annat och du kanske skall vänta in junitemperaturen också innan du ger dig på det. Att avsluta med temperaturen efter en super El Niño ger ju en lite väl alarmistisk bild av det hela. Det återstår att se om även GISS och HadCRUT:s serier kommer att visa på en nedgång med 0,6 C som UAH:s gör.

 28. Johan M

  #24 Magnus

  Jag läste den artikel som du länkade till och man ställer sig kanske frågan vad som är huvudorsaken till översvämningar i Miami. Jag hittade en artikel från samma händelse (oktober 2017) från Miami Herald som har överskriften ”Crazy rain + King Tide = a load of flooding in South Florida”.

  Miami, som alla andra städer (ta bara Malmö som exempel) har kanske inte ett dräneringssystem som är dimensionerat för häftiga regn. Att man lägger asfalt över allt och tvingar in vattnet mot brunnar som överfylls är kanske den största förändringen som skett sedan staden byggdes. För hundra år sedan rann vattnet rakt ner i marken och var ett mindre problem, idag skapas en översvämning.

  Översvämningen förvärras säkert av högt vattenstånd men är det den global vattenhöjningen de senaste hundra åren som är största problemet?

  https://www.miamiherald.com/news/weather/article177184956.html

 29. Olav Gjelten

  Senast vi över längre tid kunde glädja oss åt stigande temperaturer var övergången från lilla istiden fram till våra dagar. Den temperaturökningen var emellertid i fallande skala – inte tvärt emot som en del klimatpredikanter vill få oss att tro.

 30. Christopher E

  #24 Magnus

  Din länk stöder inte vad du underförstått påstår att den gör. Tidvatten och det faktum att marken under Miami sjunker är nu inte detsamma som havsytehöjning.

  Det finns en komponent i höjning av absoluta havsnivån i Miami, men den är liten och inget som någon där märker i de tidsperspektiv artikeln anger. Allt de säger att om havet stiger så kommer nivån i en ospecificerad framtid att vara i snitt lika hög som ett högvatten idag. Tja, det ju för all del sant, men i vilket tidsperspektiv? Och som sagt, det händer ju ändå i Florida även om havsytan står still.

  Så nej, de märker ingen havshöjning i Miami, heller. Jag tror inte det finns någon plats i världen idag där absolut havshöjning är ett relevant problem.

 31. Ulf

  Är det överhuvudtaget lönt att göra mätningar ifrån tiden innan satellitmätningarna? Hur tillförlitliga är de observationerna? Har svårt att tro att de är användbara åtminstone när vi pratar om så små förändringar som det ändå är frågan om.

 32. Olav Gjelten

  Undrar vad sannolikhetsfaktorn är för att:
  Smältvatten från glaciärer leder till en omfattande katastrof inom låt mig säga 200 år?
  Sannolikheten för ett kärnvapenkrig inom samma period?
  Ett stort vulkanutbrott som leder till katastrof också inom 200 år?
  Att en händelse som den över Steniga Tunguska 1915 ska inträffa över mer tätbebyggda områden?

  Verkar inte problemet med den sedan århundraden pågående havshöjningen väldigt futtigt i jämförelse med andra och mycket mer troliga framtida katastrofer som kan drabba oss?

 33. tty

  #31

  ”Är det överhuvudtaget lönt att göra mätningar ifrån tiden innan satellitmätningarna? Hur tillförlitliga är de observationerna? Har svårt att tro att de är användbara åtminstone när vi pratar om så små förändringar som det ändå är frågan om.”

  Du har väl klart för dig att landhöjningen här i Sverige kartlades i detalj långt innan det fanns några satelliter? Landhöjningens storlek och geografiska variation var i stort sett känd redan för mer än 100 år sedan.

  Och i själva verket torde dessa gamla mätningar vara betydligt exaktare är vad satellitmätningarna är. Problemet är att de mäter den relativa havsnivåförändringen, vilket visserligen är den som spelar någon praktisk roll. men inte säger något om vad den beror på.

  Ett exempel på de otillförlitligs och oanvändbara mätningarna, havsnivån i Södertälje per månad sedan 1869:

  http://www.psmsl.org/data/obtaining/rlr.monthly.plots/31_high.png

 34. tty

  #32

  Du kan lägga till ett par andra globala katastrofer som faktiskt har inträffat upprepade gånger i det förflutna:

  En flankkollaps av en stor vulkanö alternativt ett stort undervattensskred av instabila istidsavlagringar som ger upphov till en jättetsunami

  En världsomfattande epidemi med hög dödlighet

  Podkammenaja Tunguska var ju för övrigt en mycket liten asteroid, betydligt större inträffar med inte alltför långa mellanrum.

 35. Strumpan

  #33 Det är intressant att se hur ett högvattenstånd ändå fortfarande kan vara högre än ett ”medelvärde” 100 år tidigare.

  Samtidigt är det intressant att se vilken enorm skillnad landhöjningen kan göra på relativt kort tid.

  Jag brukar titta på gamla kartor över ”byn” med omgivningar ibland, det är knappt man känner igen kustlinjen. För 200 år sedan gick här in fullstora segelfartyg för att skeppa ut smidesjärn till världen. Idag kan det vara svårt att ta sig ut med en optimistjolle om man inte har god lokalkännedom…

 36. tty

  #35

  Ja, landhöjningen kan gå rätt fort. Jag minns en fiskargubbe jag träffade en gång i Västerbotten, han pekade på ett stort videsnår och sa ”här rodde vi när jag var grabb”. Till och med här i Östergötland vid Bråviken kan jag gå i lågskor där jag måste ha stövlar när jag var ung på 1960-talet.

 37. Ulf

  Svar33

  Sorry jag tänkte på temperaturer inte havsnivån. Jag får helt enkelt skylla på värmen och slarv.

  Havsnivån begriper jag inte alls hur man kan mäta i alla fall inte här vid Östersjön.
  Vid min brygga kan det skilja säkert en meter beroende på väder och årstid. Olika år uppvisar enorm variation.
  Efter 20 år svämmade bryggan över till min förvåning. Då sa några gamla fiskare att det händer ungefär var 20 år. Och sedan dess har det inte hänt heller.
  Hur får man överhuvudtaget fram några jämförbara data då?
  Efter 26 år märker jag ingen skillnad men hur skulle jag kunna det med en sådan variation?

 38. Ulf

  Svar 33

  Jag kommer inte ihåg året när bryggan svämmade över på vintern men undrar om inte klimatförändringar var uppe till diskussion som förklaring. Redan då fann jag fiskargubbarna mer trovärdiga. Hittills har de haft rätt.

 39. Johan M

  #37 Ulf

  ”Havsnivån begriper jag inte alls hur man kan mäta i alla fall inte här vid Östersjön.”

  Långa serier är väl hemligheten och de måste vara så långa så att de även fångar cykler på decennier. Jag vet inte om Östersjön har några sådana cykler som man kan upptäcka men Atlanten har väl flera cykler. När dessa cykler finns så kan man naturligtvis inte göra några linjära modeller baserade på de senaste 10-20 åren av vattennivåer.

  NOA
  https://en.wikipedia.org/wiki/North_Atlantic_oscillation#/media/File:Winter-NAO-Index.svg

  AMO
  https://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_multidecadal_oscillation#/media/File:Amo_timeseries_1856-present.svg

  Hur skulle den tredje grafen i inlägget se ut om man anpassade ett sinusuttryck till mätvärdena? Beskriver kanske världen bättre än en linjär eller kvadratisk kurva.

 40. Mats Rosengren

  #7 TTY

  ”utan det är istället att gravitationsfältet ändras när inlandsisen försvinner”

  Det hade vi ju för några månader sedan in i minsta detalj:

  https://www.klimatupplysningen.se/2018/05/11/havsnivaforandringar-och-avsmaltning-mer-komplicerat-man-kan-tro/

 41. Torbjörn

  Någon som orkar???
  http://martinhedberg.se/beror-varmeboljan-pa-klimatforandringarna/

 42. Magnus

  Orkar vaddå? Försöka motbevisa honom? Ingen här ser jag.

  Här är mer: https://grist.org/article/the-world-is-hot-on-fire-and-flooding-climate-change-is-here/

 43. Ingemar Nordin

  Magnus #42,

  Jag har haft diskussioner förr med Martin Hedberg på hans blogg. Det går inte att komma ifrån att han är en fanatisk klimatalarmist som inte är kapabel att ta till sig sakliga argument.

  Han citerar tre stycken experter som han brukar lyssna på så fort de kommer med någon katastrofteori. Men nu är alla tre skeptiska till att man kan koppla årets värme och torka till den globala uppvärmningen. Då är Martin Hedberg mycket missnöjd med denna brist på tro och skriver: ”Nå, hade detta kunnat hända i det gamla klimatet? Ja, på en enskild plats (den frågan har vi redan avhandlat ovan). Men inte i den omfattning vi ser idag över hela jorden.”

  Alla insatta vet att extremvädren, inklusive värmeböljor, INTE har ökat när vi rört oss från det ”gamla” till det ”nya” klimatet (vad han nu menar med det). Men det vet tydligen inte Martin Hedberg som fortsätter att slå blå dunster i allmänheten.

  Bara några fakta som talar emot:

  1. Förra året så var den globala temperaturen c:a 0,6 grader HÖGRE än idag. Då hade vi en ovanligt KALL sommar.
  2. I år så ligger temperaturerna UNDER det normala på Grönland, I norra Kanada, i Alaska och i delar av Sibirien.
  3. Vi har alltid extremväder någonstans på jorden, men ingen extremvärme/torka öcverallt som MH hävdar.
  4. Det finns inga empiriska belägg för fler och värre extremväder på jorden. Påståendena om en ökad sannolikhet är rena fantasierna.

 44. Bert Nilsson

  Den globala uppvärmningen på Mars borde nått betydande nivåer med tanke på att atmosfären där i huvudsak lär bestå av koldioxid.

 45. Johan M

  #42 Magnus

  Först tar du en stad byggd i ett uttorkat träsk som under häftiga regn får översvämningar för att avrinningen inte fungerar – som ett tecken på att havsnivån stiger alarmerande?

  Nu vill du hävda att …. bränderna i Grekland … beror på att vi använder fossila bränslen?

  Hmm, kanske ska tipsa Grekiska myndigheten, de har börjat utreda om det är fråga om mordbrand.

 46. Johan M

  #42 Magnus

  Här är en utredning om skogsbränder i Grekland.

  https://www.lumes.lu.se/sites/lumes.lu.se/files/maheras_georgios.pdf

  ”Even though extreme weather conditions in the years 1998 and 2000 was a crucial parameter that affected all the Mediterranean countries, all scientists seems to conclude that climate is not the
  decisive factors that increases forest fire incidences (Moreno et al, 1998, Baptista & Carvalho
  2000, Madoui, 2000). The problem of forest fires in the region is both related to
  environmental and socio-economic factors which are going to present in the coming chapters. ”

  Men du är alltså övertygad om att … om vi bara slutar med fossila bränslen … så kommer det sluta brinna i Grekland? eller?

 47. Magnus

  Ingemar #43

  1. Tempen för juni 2017 va globalt 0.04C högre än juni 2018 enligt https://www.ncdc.noaa.gov/cag/global/time-series/globe/land_ocean/1/6/2010-2018 Juli finns inte färdig data för. Var får du 0.6C ifrån?

  Dessutom, som jag tror du håller med om, så kan man inta dra slutsatser om värmeböljor för enskilda år utifrån årets medeltemp. Däremot kan man säga att *sannolikheten* för värmeböljor och annat extremväder är högre ju varmare klimat vi får. Det är denna *sannolikhet* som både Martin och Pär Holmgren i kvällens klimatprogram på SVT lutar sig mot när dom gör sina uttalanden.

  I skrivande stund kan man inte uttala sig säkrare än så, men ge det ett halvår så kommer nog mer säkra beräkningar.

  2. Det är möjligt, men medeltempen globalt ökar i alla fall. Och jag tror det beror på att virveln runt nordpolen har blivit instabil. Detta medförde i vintras att tempen på nordpolen va ca 20C över det normala under flera veckor, medan kylan som normalt ska vara parkerad på nordpolen snurrade runt bland de nordliga platser du räknade upp. Även Sverige fick ju en rejält kall vinter, men sen har maj och framåt varit mycket varmare än normalt.

  Se https://www.forbes.com/sites/trevornace/2018/02/27/collapse-polar-vortex-arctic-melting-winter/

  3. Inte extremväder *överallt*, men eftersom sannolikheten ökar, så händer det oftare och oftare.

  4. Ett alldeles för vanligt argument i det här forumet: ’bara fantasier’. Det kan inte vara lätt att övertala sig själv varje dag när man vaknar till samma hetta, hör samma nyheter om Grekland, extremvärme i Japan plus en inkommande tyfon på det. O.s.v. o.s.v.

  Och sen, eftersom du använder det polariserande uttrycket ’bara fantasier’, blir det oxå så extremt lätt att bara googla fram en sida som motBEVIS! Du kan inte övertyga en enda tänkande människa att den här forskningsrapporten har fantiserats fram.

  Se https://www.dw.com/en/climate-change-and-extreme-weather-science-is-proving-the-link/a-43323706

 48. Ingemar Nordin

  Magnus #47,

  Ja du är ju ny här så jag antar att du inte riktigt satt dig in i vetenskaplig litteratur som så att säga går på tvärs mot den ortodoxa berättelsen.

  Jag gitter inte upprepa allt här, men här har du ett inlägg från ett par år sedan (nya har tillkommit senare) om forskningen om extremväder:

  https://www.klimatupplysningen.se/2016/09/11/ny-forskning-om-extremvader/

 49. Ingemar Nordin

  PS om du vill ha en lite bredare sammanfattning av alla motargument på olika alarmistiska påståenden så rekommenderar jag stark Staffan Mörners ”Allt du behöver veta om Klimathotet”

  https://www.klimatupplysningen.se/allt-du-behover-veta-om-klimathotet/

 50. Ingemar Nordin

  Apropå globala temperaturer så ser du att mellan temperaturtoppen 2016 (jag tog fel på ett år) och dagens temperatur så skiljer det c:a 0,6 grader:

  http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/UAH_LT_1979_thru_June_2018_v6.jpg

 51. Johan M

  #47 Magnus

  ”Däremot kan man säga att *sannolikheten* för värmeböljor och annat extremväder är högre ju varmare klimat vi får.”

  Varför skulle sannolikheten vara högre? Om det är en skillnad, har den någon som helst betydelse i jämförelse med de naturliga variationerna? Är det någonting som vi någonsin kommer kunna mäta?

  Hur förändras vår förmåga att hantera värmeböljor och annat extremväder? Vi kan idag vattenbomba en skogsbrand med bemannade flygplan, vad kan vi göra om femtio år med drönare?

  Gör ett tankeexeperiment – om man listade de viktigste händelserna för människans utveckling under de senaste hundra åren, på vilken plats skulle en höjning av den global medeltemperaturen på en halv grad komma? Att tro att man gör någon som helst skillnad genom att minska på fossil förbränning är i det närmaste befängt.

 52. Elof H

  Många skeptiska hävdar att det var lika varmt på 40-talet som nu. Argumenten för detta tycker jag förefaller väl underbyggda. Frågan är då varför skribenterna på denna sida då och då presenterar inlägg med argument för detta men sedan i alla andra inlägg liksom ovan tar IPCCs officiella siffror för givet?

 53. Mats R

  Tty 7″ på tal om grönland.

  http://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2018/juli/koelig-sommer-paa-groenland/

 54. Ulf

  Svar 47

  Jag har tidigare haft respekt för att alarmisterna haft rätt. Argument som försiktighetsprincipen har förstås låtit vettig. Nu har det dock gått rätt många år med ökande koldioxid. Temperaturen har däremot inte alls utvecklats som alarmisterna förutspått. Ok tänker jag nu är det dags att utvärdera vad som hänt hittills. Men icke istället hävdar alarmister att globala medeltemperaturen inte är problemet utan nu är det extremväder. Med omfattande cherry picking försöker man påstå att detta ökat men det har det inte alls gjort, snarare tvärtom. Det allvarligaste är dock att någon granskning inte sker i media. Enda exemplet hittills är att de omfattande lögnerna om isbjörnar faktiskt granskats av media. Om detta är en malör för att ordinarie chefer har sommarsemester vet jag inte men jag hoppas det är en vändning.
  Hursomhelst ska du veta att diskussionen ser helt annorlunda ut i resten av världen. Sverige är en klimathotsdamm av extrem karaktär.

 55. Magnus

  Ingemar #48

  Om du med ’ortodox’ menar ’lögnaktig’, visst.

  http://redgreenandblue.org/2017/11/01/breaking-climate-deniers-lying-science-okay-not-really-surprise/

  Kort sammanfattat hade en reporter kontaktat alla författare av de citerade rapporterna och fått svaret att NTZ hade ljugit.

  Beträffande Roy Spencer har jag redan visat att han ljuger och använder passande delmängder av data för att visa vad han vill. Du kan ju använda sökmotorn för att hitta…

  En annan sak, hur kan du påstå att du *vet* vad 2018 medeltemp är? Eller ens för juli?

 56. Matz H

  #47 eller någon annan.
  Jag är mest nyfiken på hur CO2 skapar högtryck. Anser tills vidare att denna värmebölja beror på klart väder och högtryck som ger en ökad solinstrålning.
  Om CO2 nu puffar upp temperaturen under dagen borde då inte samma fenomen också hindra utstrålningen på natten.
  Varför följer denna torra vädertyp alltid av östliga vindar.
  Slutligen, varför skrivs inget om Grönland eller Arktis sedan April då det var en tillfällig värmetopp (På minus 10).

 57. Ingemar Nordin

  Magnus #55,

  Visst, det finns en stor konspiration därute av klimatskeptiker. Finansierade av Big Oil. Fejk alltihop. 🙂

  Du refererar inte ens till den lista som det talas om i vårt inlägg. Ändå vet du att det är ljug alltihop. Utan att ens läsa. Fantastiskt!

 58. Ingemar Nordin

  Magnus #55,

  ”En annan sak, hur kan du påstå att du *vet* vad 2018 medeltemp är?”

  Var har jag sagt detta? Nu får du allt sluta att fantisera ihop saker. Jag visade satellitmätningar på den globala temperaturen och påtalade att skillnaden mellan toppen på förra El Ninon och de sista mätpunkterna var 0,6. Förnekar du detta? Är alla satellitmätningar bara lögn? Stöttade av Big Oil, eller vad då?

 59. Magnus

  Ulf #54

  Såg just den här, det blir rätt tydligt varmare. Sluta påstå nåt annat. Du har fel!

  https://twitter.com/micefearboggis/status/1021749486534774784?s=19

 60. Magnus

  Ingemar #58

  Du skrev: ”Förra året så var den globala temperaturen c:a 0,6 grader HÖGRE än idag”. Förnekar du det?

 61. Björn

  Elof H [52]; Bra synpunkt! Motsägelser är ologiska och beror på någon brist i förståelsen av orsaks-verkankedjan. Jag har vid flera tillfällen hävdat att vi måste sluta föra fram IPCC-doktrinerna, vilka är ofullständiga och endast går ut på att framhålla antropogen CO2 som orsak till global uppvärmning och därmed dess nya alias ”klimatförändringarna”.

 62. Ulf

  Magnus,
  Är inte på twitter för oseriöst. Nej jag ljuger inte utvecklingen är mycket modest jämfört med vad modellerna sa historiskt det är fakta.

  Sedan är du inte en seriös debattör eftersom du inte läser båda sidor det visar du med ditt svar till Ingemar. Den artikel du hänvisar till är en partsinlaga och no tricks har svarat på den. Men så länge du bara läser en sida av saken är du meningslös att debattera med eftersom du inte vill ta till dig den kunskap som finns.
  Fortfarande stämmer t ex Spencers temperaturer det kan du kolla hur lätt som helst men du vägrar ta till dig det. Du är bara en religiös fanatiker som inte är mottaglig för argument. Men så här är det, i eesten av världen granskar man nu koldioxidteorin och byxorna trillar allt längre ner på klimathotarna. Det kommer att hända i Sverige också oavsett dina besvärjelser. Visserligen kommer vi att bara sist att överge denna religiösa kult men det är vi ju alltid vad gäller den typen av internationella trender.

 63. Björn

  Magnus [59]; Förstår du inte att om det är varmt här, så är det svalare någon annan stans. Globalt sett, om vi nu skall tala om detta statistiska temperaturvärde eller syntetiska värde, så kommer UAH att snart presentera juli-värdet. Det finns ingen annan dold värmeproduktion än El Nino och hur skall det för övrigt kunna bli varmare om solaktiviteten reduceras och har reducerats med den senaste solcykeln 24, som nu går mot sitt slut. För övrigt kan vi nog påstå att denna unika långdragna värme över oss är kanske inte extrem, men nära det. En reducerad solaktivitet kommer att medföra mera extrema situationer. Under 1900-talet med ett ”solar grand maximum”, var det tvärtom, färre extrema situationer. Reducerad solaktivitet medför en större snedfördelning av solenergins olika proxy mellan ekvator och poler, vilket ger upphov till det vi redan tycker är extremt.

 64. Sten Kaijser

  Ibland finns det skäl att erinra om att jordens medeltemperatur steg från ungefär 1910 till 1940 för att sedan sjunka fram till mitten av 1970-talet (då PDO gick in i sin positiva fas igen). De för jorden varmaste åren hade vi i Norden århundradets kallaste vintrar. Att vi har en extremt varmt sommar säger inget om världen.

 65. Bert Nilsson

  Hela södra halvklotet verkar kyligt från ekvatorn och neråt. Knappast något ställe i Afrika eller Sydamerika med över 25 grader.https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=-19.41,2.81,247/loc=37.195,-0.888

 66. Magnus

  Björn #63

  Du skrev: ’hur skall det för övrigt kunna bli varmare om solaktiviteten reduceras’

  Du måste lära dig att solens inflöde av energi inte är speciellt viktigt i sammanhanget. Vad som spelar roll är differensen mellan energi in och energi ut. Det är den differensen som påverkas av CO2 och påverkas i sin tur inte speciellt mycket av solcyklerna.

  Innan du har fattat det har du inget att tillföra.

 67. Matz H

  #66
  Hur relaterar det till min fråga 56? Hur mycket påverkan har ut denna sommar?

 68. Daniel Wiklund

  Är du Magnus nån slags överdomare här på bloggen. Med tanke på att du talar om för Björn vad han måste lära sig för att ha nåt att tillföra här på bloggen.

 69. Sören G

  #66 Magnus
  ”Du måste lära dig att solens inflöde av energi inte är speciellt viktigt i sammanhanget. Vad som spelar roll är differensen mellan energi in och energi ut.”

  Så om Jorden befann sig längre från Solen så skulle det ändå vara samma temperatur bara CO2-halten i atmosfären är densamma?

 70. Magnus

  Ulf #62, och Ingemar

  Jag började läsa lite på https://klimathotet.com, men ärligt talat är det samma sak som jag läst åtskilliga gånger tidigare. För 15-20 år sen brukade jag oxå gå på sånt där, jag hade en kompis som ”verkade kunna mycket” som det heter. Han va alltid säker på sina uttalanden och det kändes ju bra för mig att inte behöva oroa mig så mycket för framtida generationer. Men efter ett tag hittade jag artiklar som en efter en falsifierade de rön som jag såg som lugnande. Numera när jag läser nåt som uppenbarligen inte tror på kopplingen mellan människans utsläpp av växthusgaser och vår värmande planet, så inser jag kvickt att det här behöver jag inte läsa för det här är lögn. Ibland dubbelkollar jag bara för att se att mi magkänsla inte har fel, men det har den aldrig.

  Så, som sagt, på https://klimathotet.com börjar han med att försöka visa att issmältningen i Arktis kring 30-talet va jämförbar med vad vi ser nu, men t.o.m. hans egna grafer (om man läser siffrorna på Y-axeln) visar ju att det är mycket värre nu. Och tittar man sen på https://skepticalscience.com/Arctic-sea-ice-loss-1940s.htm ser man att det t.o.m. finns manuella kartor från 1938 som visar isens utbredning, och att de beräkningar man gjort för att se bortom satellit-datan verkar stämma rätt bra. Sen kan du självklart kontrollera de källor som skepticalscience har använt.

  Sen försöker han bagatellisera issmältningen på Grönlan, även här är det busenkelt att hitta en massa vetenskapliga artiklar som säger att smältningen accelererar och att det istäcket motsvarar 6m förhöjd havsnivå om det smälter bort.

  Sen visar han Spencers temperaturdata och säger att dess satellit-data är mycket bättre än manuella termometrar och att denna UAH-data inte visar nån nämnvärd tempökning medan den markbaserade termometern gör det. Ärligt talat Ulf, hade det varit tvärtom hade du sjävklart valt att tycka att en hederlig termometer självklart är mer tillförlitlig än ett beräknat värde ur ett strålningsspektra?

  Och det är precis hur det är. Man har nu identifierat det systematiska felet och kan nu beräkna mer korrekta värden även från satellitdata, men det är alltså *inte* det Spencer gör. Han visar vad han vill visa.

  Man har även skickat upp väderballonger för att kontrollera beräkningarna på de höjder man beräknar värden för, och de stämmer nu.

  The CCSP SAP 1.1 Executive Summary states:

  ”Previously reported discrepancies between the amount of warming near the surface and higher in the atmosphere have been used to challenge the reliability of climate models and the reality of human induced global warming. Specifically, surface data showed substantial global-average warming, while early versions of satellite and radiosonde data showed little or no warming above the surface. This significant discrepancy no longer exists because errors in the satellite and radiosonde data have been identified and corrected. New data sets have also been developed that do not show such discrepancies.”

  Jag fortsatte att läsa lite, men då han påstår att haven ”kyls” av den extra energin som värmer atmosfären, så fnyser jag och slutar. han försöker alltså lura i läsaren/insinuera att energi bara försvinner!

 71. Sten Kaijser

  Käre Magnus,
  Du är inte de förste som plötsligt dykt upp på denna blogg, full av trosvisst nit, kanske styrkt av bloggar som beskriver klimathotsskeptiker som faktaresistenta förnekare och lögnare, övertygade om att med överlägsna kunskaper göra mos av tysta allt motstånd. En del, men faktiskt inte alla, har precis som du börjat med att kasta glåpord omkring sig. Efter ett tag här en del gett upp, kanske för att de upptäckt att vi faktiskt kunde mer än de, kanske för att de bara insåg att de inte kom så långt som de trodde när de började.
  Jag vill i detta sammanhang passa på att ge en eloge till ”sigge” som stannat kvar och med konstruktiv kritik stimulerat diskussionerna.
  men

 72. Magnus

  Matz #67 och #56

  CO2 skapar inte högtryck direkt, CO2 fångar mer energi kvar i atmosfären än annars. Denna energi blir mest värme, men kan även bli rörelseenergi som orkaner och annat väder.

  Vår värmebölja nu är, vad jag hört, orsakad av ett låst väderläge som stängt in ett högtryck här. Ostliga vindar brukar föra hit värme från Ryssland, till skillnad från kallare Atlandväder. En avsaktande Golfström kan oxå ha med låsningen att göra, och den i sin tur är orsakad av ökad sötvattenavsmältning från Grönland.

  CO2 fångar värmeenergi lika effektivt på dagen som på natten, men självklart finns det mer värmeenergi att fånga på dagen. Men tänk oxå på att CO2 inte är den mest effektiva energifångaren. Vattenånga är t.ex. mycket effektivare, men finns inte kvar lika länge som CO2 utan regnar ner med jämna mellanrum.

 73. MrZ

  #72
  Det tycks som om du håller med om att värmeböljan är väder. Bra.
  Hur mycket varmare uppskattar du att det blev denna gång jämfört om vi haft samma högtryck och antal soltimmar under motsvarande tidspann för 20 år sedan? Du behöver inte ange grader utan bara ge en uppskattning hur energi ut påverkar i relation till energi in denna sommar och som inte gällde för 20 år sedan.

 74. Ingemar Nordin

  Magnus #70,

  Du är nog bortom all hjälp är jag rädd. Det är svårt att läsa innantill och förstå vad som står. Bättre att fäkta med armarna, håna, spela besserwisser och hänvisa till ScepticalScience. Jo, jo. Vi har sett det förr.

 75. Björn

  Magnus [66]; Är inte solens inflöde viktigt? Det är ju den som driver hela vårt klimatsystem. Före satelitteran som räknas från 1979, kunde man inte mäta TSI, Total Solar Radiance, utan endast uppskatta solens aktivitet, genom att räkan solfläckar. Nu vet man att det finns en korrelation mellan antalet solfläckar och TSI. Solen kan verka på många sätt som elektromagnetisk strålning direkt mot jordytan, uppvärmning genom UV av stratosfären och överliggande lager, inverkan av solvinden som är korrelerad med den magnetiska aktiviteten och dessutom modulation av den kosmiska strålningen mot jorden. En minskning eller ökning av alla dessa solens olika aspekter får naturligtvis konsekvenser. En reducering av solaktiviteten som har påbörjats och som redan har pågått snart två decennier får konsekvenser av liknande slag som vi nu ser på olika håll. Just nu kan inte jorden fortsätta att värmas upp, för det finns inga reella förutsättningar för det.

  Beträffande CO2, så måste man värdera dess 400 ppm kvantitativt jämfört med 40-50 000 ppm H2Ogas i de tropiska områdena. Som jag tidigare har nämnt är det ca 100 ppm antropogen CO2 som påstås driva klimatet. Vad innebär denna slagsida i ppm mellan CO2 och H2Ogas? Detta är klimatforskarnas svaghet i kunnandet vilket leder till ovilja att besvara en sådan fråga.

 76. Magnus

  Björn #75

  Jag har redan svarat på din fråga om CO2:

  https://www.klimatupplysningen.se/2018/07/21/oppen-trad-248/#comment-466300

 77. Ulf

  Hej Magnus

  Har nu studerat din debatteknik och dina inlägg och var snabbt till 97 procent (skojar till det där lite med procentsatsen) säker på att Magnus och Thomas är exakt samma person. Du kan förstås förneka det både för oss och för dig själv, men jag litar till min slutledningsförmåga och när jag är 100 så är jag 100. Det gäller både dig och klimatbluffen.
  Må aldrig människor som du få makt ibland får de tyvärr det, senast i Venezuela.

 78. Matz H

  Gav Thomas också upp strax före 18?

 79. Gunnar Strandell

  Vänner!
  Jag gillar att diskutera kring klimat och energi, men har lärt mig genom åren att låta bli när det inne längre handlar om att dissekera och värdera fakta för att lära sig mer.
  När någon lägger fram nedanstående tre citat är möjligheten till diskussion uttömda:

  ”Du måste lära dig att solens inflöde av energi inte är speciellt viktigt i sammanhanget. Vad som spelar roll är differensen mellan energi in och energi ut.”

  ”Jag fortsatte att läsa lite, men då han påstår att haven ”kyls” av den extra energin som värmer atmosfären, så fnyser jag och slutar. han försöker alltså lura i läsaren/insinuera att energi bara försvinner!”

  ”Ibland dubbelkollar jag bara för att se att min magkänsla inte har fel, men det har den aldrig.”

 80. Gunnar Strandell

  Tillägg till #78
  När det inte går att diskutera längre griper Godwins lag in och det skedde tydligen redan 20 juli. 🙁

  Länkar:
  https://www.klimatupplysningen.se/2018/07/20/antligen-hopp-om-nytt-ljus-afrika/#comment-466045

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Godwins_lag

 81. Magnus

  Gunnar #80

  Lessen, kan inte ta åt mig Godwin, det hundhuvudet får Ingemar bära:

  https://www.klimatupplysningen.se/2013/07/07/de-grona-rotterna-iii-nazismen/

 82. Matz H

  Kommentaren angående Magnus borttagen

 83. Christopher E

  Kommentaren angående Magnus borttagen

 84. Matz H

  Admin#82
  Vill bara understryka att jag int gjorde något personligt påhopp på Magnus.
  Förstår dock vad problemet med min post var och skall inte upprepa.

 85. Daniel Wiklund

  Kommentaren borttagen. Den debatten är avslutad

 86. Guy

  Ulf #77

  Nää, tror inte det. Thomas var inte så här barnslig.

 87. Ulf

  Svar Guy

  Som sagt jag är 100. Det är också så att när ideologiska personer märker att de vinner så argumenterar de på ett sätt. Är det går åt andra hållet blir det väsentligen mer arrogant. Jag tror att alltfler klimathotare blir desperata. De ser utvecklingen i omvärlden och inser att de håller på att förlora och då ökar desperationen.