Uppdatering av bortförklaringar av ”pausen”

trend

Det är nu snart 18 år sedan den globala temperaturen steg på ett statistiskt signifikant sätt. 98% av klimatpanelens klimatmodeller klarar inte av att beskriva denna långa utplaning av temperaturen. Men förslagen för att hitta bortförklaringar är många. På The Hockeschtick har man samlat alla 29 som hittills har föreslagits. Håll till godo.

Det torde stå klart för alla att ”science is not settled”.

1) Low solar activity 

2) Oceans ate the global warming [debunked] [debunked] [debunked]

3) Chinese coal use [debunked]

4) Montreal Protocol 

5) What ‘pause’? [debunked] [debunked] [debunked] [debunked]

6) Volcanic aerosols [debunked]

7) Stratospheric Water Vapor 

8) Faster Pacific trade winds [debunked]

9) Stadium Waves

10) ‘Coincidence!’

11) Pine aerosols

12) It’s ”not so unusual” and ”no more than natural variability”

13) ”Scientists looking at the wrong ’lousy’ data” http://

14) Cold nights getting colder in Northern Hemisphere

15) We forgot to cherry-pick models in tune with natural variability [debunked]

16) Negative phase of Interdecadal Pacific Oscillation

17) AMOC ocean oscillation

18) ”Global brightening” has stopped

19) ”Ahistorical media”

20) ”It’s the hottest decade ever” Decadal averages used to hide the ’pause’ [debunked]

21) Few El Ninos since 1999

22) Temperature variations fall ”roughly in the middle of the AR4 model results”

23) ”Not scientifically relevant”

24) The wrong type of El Ninos

25) Slower trade winds [debunked]

26) The climate is less sensitive to CO2 than previously thought [see also]

27) PDO and AMO natural cycles and here

28) ENSO

29) Solar cycle driven ocean temperature variations

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  … men det är ju något som inte stämmer …

  de 29 faktorerna måste ju finnas i klimatmodellerna, och man har full förståelse av dem? 😉

 2. Johan M

  Kan det inte vara så att gud vill pröva sin flock och se vilka som är de riktigt troende? Det brukar väl vara standarsvaret när saker går stick i stäv med vad man skulle kunna tänkas sig.

  Härdar man bara ut så får man tids nog sin belöning; de flesta gör nog bäst i a casha in så snabbt som möjligt och dra vidare till nästa hype, himlen kan vänta.

 3. Mats G

  Om jag skall summera klimathotsläget lite subjektivt.

  17 år av konstant global temperatur. Trots mer CO2. En av de otaliga föreläsningar jag har sett här på internet i ämnet så är det en lite fakta bit satt sig djupare än andra. En föreläsning av en Nobelpristagare i fysik. Kommer tyvärr inte ihåg namnet. Men han menade att i en sal stor som en gympa sal att om man tände en tändsticka var tredje dag i den så motsvarar det mänskligt utsläpp av CO2 i atmosfären. Atmosfären är tydligen ett väldigt stort ställe. Det satte det lite i perspektiv för mig iallafall.

  Som LB nämnde så har man mätt nedkylning av stratosfären pga CO2. Kan det finnas et utbyte. ett equilibrium tro, mellan lägre och högre atmosfär när det gäller temperatur.

  En annan tanke som har slagit mig. Vi bor på denna lilla klump omgiven av kyla. Solen och en inre jordkärna som enda värmekälla. Ett litet mirakel att det inte är kallt, kallt, kallt på jorden.

  Så egentligen borde klimathotet både tappat kraft och neutraliserats vid det här laget.

  Men klimathotslaget kör på som inget har hänt. Förnekelsefasen? Våra antagonister här på bloggen har blivit lite mjäkigare så det verkar som det börjar ta på dem åtminstone även om det sitter hårt inne.

  Men, politikerna, media det formella Sverige verkar ha missat all denna information.

  Lite paus i den dagliga klimathotspropagandan har jag dock märkt. De nämns inte varje dag på radion som innan sommaren. Vet ej om det bara är sommarlov vi ser eller ett trendbrott. Vi får väl se när höstmörkret börja omfamna oss.

  Sedan har vi alla investeringar i miljöteknik som har gått käpprätt åt h–e. De har bidragit att folk har börjat fundera lite. Alla fall de som förlora pengar.

  Alla tecken finns där. Klimathotarna borde tappa mark. Men de har tagit ett hårt grepp om frågan. Det behövs tålamod och tjat, tjat , tjat. Till slut kanske folk lyssnar.

  Så gneta på redaktörer. Droppen som gröper ur stenen och allt det där.

 4. LBt

  Nej, det finns just ingen bra förklaring till ”pausen”. Kan det vara en inblandad naturlig 60-års cykel? Den skulle även förklara ”nedgången 45-70 och den i början av seklet.

  Den kända uppgången har vi däremot en hyfsad förklaring till.

  Om 10-15 år vet vi kanske, i varje fall kommer vi att veta betydligt mer än idag. Till dess känns det rimligt att vi intar ett restriktivt förhållande till fossilt bruk och söker lösningar som begränsar våra utsläpp utan att risker tillväxt och utveckling. Kärnkraft är ett mycket bra exempel. Dessutom skulle ju detta förlänga den fossila eran och förenkla övergången till en värld där all fossil energi förbrukats.

 5. Josef Fransson

  Hej!
  Jag ägnar delar av sommarledigheten åt att läsa in mig på vad klimatvetenskapens säger och bland annat finns ett resonemang av att om energiinstrålningen är större än den energi som försvinner ut i rymden så sker en uppvärmning av klimatsystemet fram till att in- och utstrålning är lika. Går det att få fram någon relevant data från satelitmätningar som påvisar/påvisat en sådan uppvärmning eller är detta endast ett teoretiskt resonemang? Någon som vågar ta sig ann frågan?

 6. Johan Nylander

  Tja…. läste i vår tidning idag, Tidningen Ångermanland, fråga ställd till tre personer om vad de skulle tänka sig en folkomröstning. Två svarade ”klimatfrågan” varav en ansåg att den är en ödesfråga för mänskligheten.

 7. Mats G

  #5

  Teoretiskt skall mer energi lagras om det finns mer CO2 i atmosfären. Det som har hänt är att observationer har visat att det inte sker. Vi har en konstant temperatur på jorden trots en ökad CO2 mängd. man har missat något i teorierna. Med största sannolikhet en negativ återkoppling. Ingemar har redogjort för alla försök till förklaring varför så sker. Med mindre framgång kan man nog säga.

  Här är kärna i Bengtssongate förövrigt. Bengtsson hade fräckheten att påvisa att observationerna skilde sig från teorierna.

  Det finns lite olika svar. Något absorberar värmen eller så är det något som slukar energin och transporterar den ur systemet mer effektivt än vi trodde. Jag tror på det senare.

  Ett tredje alternativ är att CO2 effekten är mindre än beräknat eller trott. Alltså det är inte nödvändigt så att det tillförs mer energi än normalt.

  Men det är upp till dig att svara på frågan. Studera vidare. Svaret på frågan finns där ute.

  Detta är mitt svar. det finns lika många svar som tyckare, tycks det. ingen har väl det egentliga svaret.

 8. Peter Stilbs

  Josef #5 – det har gjorts några sådana försök att kvantifiera det hela sedan 90-talet. I bästa fall skulle man kunna visa att Jorden blivit varmare, men svårligen orsaken. Ett gäng författare påstod sig häromåret ha hittat en CO2-signatur i sådana data som bevisade CO2-relaterad AGW – men det blev snabbt tyst om det

  Här är någon ledtråd att leka med http://icp.giss.nasa.gov/research/data/erbe/

  Jag hittade nu referensen till artikeln ovan – jag skrev om detta i andra halvan av detta inlägg: https://www.klimatupplysningen.se/2014/04/21/tillbaka-till-ruta-ett/

 9. lennart bengtsson

  Josef Fransson *5

  Tyvärr är det inte möjligt att mäta energi-inbalansen från satellitmätningarna då man ännu inte har tillräckligt många satelliter för att ha en tillförlitlig sampling (dvs både utstrålning och instrålning varierar både i tiden och geografiskt) Mätningarna är annars tillräckligt bra i de senaste satellitsensorerna.
  Däremot kan vi uppskatta värmeackumulationen dvs nettouppvärmning av landytan, smältning av havsis och is på land samt nettouppvärmning av atmosfär och hav. Detaljerade beräkningar för de senaste 40 åren (1970-2010) visar att värmen i jordsystemet har ökat med 2.5-3×10**23 Joule motsvarande ett nettoenergiflöde med ca 0.4 Watt/m2 ( medelvärde för hela jorden). Ca 90 % av denna värme har enligt bästa mätningar hamnat i världshavet. Detta motsvarar en genomsnittlig uppvärmning av havet med ca 0.07°C under de senaste 40 åren något som också är svårt att fastställa med de bästa temperaturmätningar men stöds av havens expansion ca 1 mm/år ( beräknat från radaraltimetri och massmätningar från gravitationssatelliter som GRACE

  Hälsningar och tack för din sakkunskap i energidebatten för en tid sedan. Tyvärr tycks inte denna kompetens finnas bland Dina kollegor i de andra riksdagspartierna

  Lennart Bengtsson

 10. Lars Cornell

  6 JN. Men inför folkomröstning måste ju i alla fallen en ordentlig och allsidig debatt som för med sig kunskap komma i gång.

 11. Lars Cornell

  9 #LB. Men massan ändras ju inte när temperaturen får haven att expandera. Där finns något jag inte förstår. Varför 1 mm, varför inte 2,5 mm, ismassan har ju ökat?

  Även berggrunden bör bli motsvarande varmare och expandera. Om expansionen är lika (men det är den inte) så uppnås ett nollresultat.

 12. Gustav F

  Josef Fransson

  Mycket trevligt med en politiker som söker kunskap och som vågar stå upp för en i dagsläget obekväm ståndpunkt.

 13. Gustav F

  11

  Massexpansion ca 1 mm, masstillförsel ca 2 mm per år pga smältande is. Berggrundens expansion kan du nog bortse ifrån, den är nog minimal.

 14. BjörnT

  Och som vanligt används RSS…….

  Inte ens UAH tar man upp trots att den annars används flitigt härinne….

  http://www.woodfortrees.org/plot/uah/from:1996/plot/uah/from:1996/to:2015/trend

 15. Gunbo

  Lbt #4,

  ”Nej, det finns just ingen bra förklaring till ”pausen”. Kan det vara en inblandad naturlig 60-års cykel? Den skulle även förklara ”nedgången 45-70 och den i början av seklet.”

  Helt uppenbart är det en negativ PDO som ligger bakom pausen både nu och de tidigare ”pauserna” under 1900-talet. Bevis för detta finns i nedanstående studie:

  Recent global-warming hiatus tied to equatorial Pacific surface cooling
  http://www.nature.com/nature/journal/v501/n7467/full/nature12534.html
  Citat:
  ”Although the surface temperature prescription is limited to only 8.2% of the global surface, our model reproduces the annual-mean global temperature remarkably well with correlation coefficient r = 0.97 for 1970–2012 (which includes the current hiatus and a period of accelerated global warming). Moreover, our simulation captures major seasonal and regional characteristics of the hiatus, including the intensified Walker circulation, the winter cooling in northwestern North America and the prolonged drought in the southern USA. Our results show that the current hiatus is part of natural climate variability, tied specifically to a La-Niña-like decadal cooling.”

  Också Clive Best, som Pehr Björnbom refererat till i flera inlägg, är inne på samma tanke då han skriver:

  ”The presence of this oscillation in the data can explain the apparent rapid increase in temperatures observed in the 1980s and 1990s. Since 2000 no significant increase in temperatures has been observed and a further 20 years of flat or decreasing temperatures can be expected. The enhanced greenhouse effect due to increasing CO2 levels is still present and a further increase can be expected from 2030 for a further 30 years. Taking the emission scenario A1B, (which is consistent with current rises), from the IPCC/CIESIN reports[4], and applying the fitted data as described above to CO2 levels, predicts a temperature increase below 2C by 2100 but with periods of enhanced increase followed by flat periods, each of about 30 years.”

  http://clivebest.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/fitdata.png

 16. Johan M

  #14 BjörnT

  riktigt oroväckande!

  http://www.woodfortrees.org/plot/uah/from:2001/plot/uah/from:2001/to:2015/trend

 17. Bim

  Josef Fransson
  Såg dig i riksdagsdebatten om klimatet. Skönt att någon äntligen tar tag i frågan.
  Läs in dig ordentligt på frågan och ställ sedan relevanta logiska frågor till de övriga partierna som verkar vara väldigt okunniga , det vore nog ganska lätt att sätta dem på pottkanten. De kan ju bara inte få komma undan med sitt bladder om att de skall kunna ”rädda klimatet.” Vilket jäkla påstående förresten.
  Var noga med de fakta som finns tillgängliga så tror jag det blir ett lyft för hela den infekterade debatten.
  Lycka till Fransson.

 18. Bim

  Josef Fransson igen.
  Läs In dig på retoriken på bloggen Andas lugnt av Dr Max. Där finns massor av lättförståeliga och relevanta frågor som du kan ställa till kollegorna i riksdagen.
  Ser fram mot nästa riksdagsdebatt.

 19. LBt

  Gunbo #15,
  tack, mycket intressant, det skulle förklara mycket. Tack för länkarna skall studera dem noga.

 20. Josef Fransson

  Lennart Bengtsson #9
  Tack för svaret och tack för berömmet. Känns ärofyllt att korrespondera med en sådan nestor som dig.
  Har fler obesvarade frågor som jag funderar mycket på som du eller andra gärna får göra en ansats att besvara. Den jag grubblar på mest är denna:
  Mellan ca 1910-1940 kan man på grafiska återgivningar av det globala klimatet se en tydlig uppgång, detta trots att koncentrationen klimatgaser däromkring låg väldigt stabilt, endast runt + 3 %. (rätta mig om jag har fel) Kring detta faktum har jag egentligen en rad delfrågor för att jag ska nå hela vägen fram:
  1. Vilket diagram för denna uppvärmning är mest tillförlitlig då olika grafiker tycks lägga olika andel av de senaste 100 årens uppvärmning före eller efter 1945? Enligt vissa diagram tycks uppvärmningen varit kring 0.4 grader medan på andra så mycket som 0,6 grader.
  2. Kan man med vetenskaplig tyngd hävda att uppvärmningen denna period var naturlig, eller fanns andra antropogena faktorer, typ skogsskövling, som skulle kunna förklara den uppgången?
  3. Hur ska man se på det faktum att uppvärmningen från 1910-1940 är nästan lika stor som den uppvärmning som skett efter detta år? Svaret här kan givetvis påverkas av mina första två frågor, men hur kan t.ex. IPCC med så stor självsäkerhet hävda att just den senare uppvärmningen är antropogen när en tidigare uppvärmning bara årtionden tidigare visat en nästan identisk trend?
  Jag gissar att detta är frågor som diskuterats ingående tidigare på bloggen, men kan jag så kortfattat som möjligt få mina funderingar besvarade så uppskattas det stort.
  Mvh
  Josef Fransson

 21. Ann LH

  Stämmer in i kören av positiva röster för att du fört in vett och sans i klimathotsfrågan i den politiska debatten. Om du inte sedan tidigare satt dig in i boken Domedagsklockan har du många intressanta lästimmar framför dig. Den boken sätter in klimathotsfrågan i ett kusligt politiskt- ideologiskt perspektiv som bör ge många aha upplevelser.
  NIPCC dvs det ”röda teamet” som granskar klimatfrågan ur ett större vetenskapligt perspektiv än IPCCs begränsade uppdrag ger utrymme till är också en källa att ösa ur.

 22. Guy

  Mats G #7

  Håller med dig om det mesta. Tummen upp! Folk har en benägenhet att krångla till saker. Om man förenklar förenklingen så går det lika mycket värme ut som det kommer in. Allt annat gör att vi antingen kokar bort eller fryser ihjäl. Dom små variationerna får vi lov att stå ut med. Det är fördröjningen i värme in – värme ut som vi lever på.

 23. Ingemar Nordin

  Jag kanske bör lägga till att ordet ”bortförklaringar” endast är relevant för våra klimatalarmister. För övriga som inte är ideologiskt låsta vid just CO2 som den huvudsakliga orsaken till den temperaturökning som vi kunnat observera under 1900-talet, så inkluderar uppräkningen en del fullt rimliga, alternativa, förklaringar till detta fenomen.

 24. LBt

  Ingemar N.
  den bästa förklaring vi än så länge har till 1900-talets temperaturstegring är vårt fossila bruk. Till dess du eller någon annan kan presentera ett trovärdigt alternativ, låt oss inta ett rimligt förhållningssätt, sök de vägar framåt som sänker våra utsläpp utan att riskera tillväxt och utveckling. Tex kärnkraft, energieffektivisering och där det är lämpligt, naturgas.

 25. AG

  #20 För en gångs skull vill jag tipsa dig om den alarmistiska sidan ”Skeptical Science” svar i frågan om 1900-1945 perioden: http://www.skepticalscience.com/pre-1940-warming-causes-and-logic.html (läs de skeptiska kommentarerna noga, särskilt de om AMO m.m)
  Man antar dock där en klimatkänslighet som alltmera ter sig överdriven. Man antar också att det finns en signifikant skillnad mellan 295 ppm och 310 ppm under denna period vilket är nonsens med tanke på osäkerheterna i data. Industriproduktionen var mycket låg, globalt sett. Vidare tittar man på Solens direkta inverkan (TSI) och kommer faktiskt fram till bortåt 0,15 K. Det man bortser från är inverkan av PDO, AMO osv osv. (Bortåt +0.2 K ovanpå detta) Det är mycket möjligt att dessa låg till grund för den större delen av denna periods ökning. Sanningen är att ingen vet säkert men att ”alarmister” fäster större tyngd vid sk externa antropogena forcings än skeptiker, men helt utan att kunna leda detta i bevis för denna period. Solen + AMO, PDO m.fl i positiv fas kan förklara hela uppgången under denna period. CO2 ”behövs” inte. Det är därför man inte gärna pratar för mycket om denna period. Kolla dock in slutklämmen på SkS. ”But more importantly, we don’t assume that the current warming is caused by humans because it’s ”unprecedented” or faster and larger than previous natural warming events. We know the current warming is anthropogenic because that’s what the physical evidence tells us.”
  Min korrektion: ”….because that’s how we interpret the physical evidence with our narrow already made up minds”

 26. Kenneth Mikaelsson

  Min bullshitOmeter gick just i taket….

 27. Kenneth Mikaelsson

  Menade Lbt´s inlägg..

 28. Ingemar Nordin

  LbT #24,

  ”den bästa förklaring vi än så länge har till 1900-talets temperaturstegring är vårt fossila bruk. ”

  Knappast. Du tillhör dem som inte kan ta till dig det enkla faktum att CO2 inte korrelerar särskilt väl med den globala temperaturen. Jag trodde att du kommit lite längre än så vid det här laget. Men tydligen så håller du krampaktigt fast vid en ohållbar hypotes trots falsifiering.

  Men lycka till med ditt övriga liv! 🙂

 29. tolou

  Josef #5
  ”the radiative imbalance from greenhouse gases at the top of the atmosphere has increased over the past 27 years while the rate of global warming has unexpectedly decreased or ’paused’ over the past 15+ years.
  This finding contradicts expectations from AGW theory of increased ’heat trapping’ from increased greenhouse gases.”

  http://hockeyschtick.blogspot.se/2014/07/new-paper-unexpectedly-finds-diverging.html

 30. Kenneth Mikaelsson

  Lbt
  Vad jag blir mest missmodig över är folk som resonerar som du måste vara de mest korkade individerna på denna arm i vintergatan…. Så du menar att om vi skattar ihjäl alla transporter och effektivt stoppar verksamhet i Sverige och avhändar oss tillverknings industrin så räddar vi klimatet????..
  Jag kan lova dig att all tillgänglig olja kommer att användas upp även om vi späker oss. Det enda som händer om man nu ska gå din väg är att vi blir fattiga medans Kina och Asien blir rikare.. Fast de kanske bränner fossilbränslen på ett för miljön bättre sätt än vi..

 31. lennart bengtsson

  Josef Fransson *20

  Det finns ingen möjlighet att förklara den detaljerade temperaturändringen då den beror på ett flertal ofullständigt kända faktorer inklusive interna processer i klimatsystemet som främst hänger samman med energiutbytet mellan land och hav. De är också rent slumpartade processer som framför allt styr de regionala väder och temperaturanomalier. Ett exempel var den mycket kalla vintern i delar av USA i jan-april i år. Det är dock troligt att växthusgaserna står för den mer långsiktiga uppvärmningen under de senaste 100 åren. Vi vet inte orsaken till uppvärmningen 1920-1950 eller den markanta avkylningen 1950-1975/80. Samma sak gäller den mycket svaga uppvärmningen de senaste 15 åren Det finns fler hypoteser; en är variationer i aerosoler andra som sagt rent interna processer som inte har någon meningsfull förklaring och inte heller kan förutsägas. Modellberäkningarna uppvisar liknande slumpartade variationer men nästan aldrig längre än ca 20 år. Det finns inga robusta indikationer att solen spelat någon större roll de senaste 35 åren för vilka vi har tillförlitliga observationer. Men alla vill som sagt helst ha enkla förklaringar som tyvärr inte alltid är fallet.

  Det är helt klart att praktiskt taget alla modellberäkningar har överdrivit uppvärmningen och det är klokt att hålla huvudet kallt och inte rusa iväg. Sverige har snarare fördelar av en måttlig uppvärmning och det finns ingen anledning för Sverige att gå i spetsen och lösa världens eventuella klimatproblem. Detta kan med varm hand överlåta åt främst USA och Kina som dels har mer problem med ett varmare klimat än vi och dessutom har ofantligt större vetenskapliga och ekonomiska resurser. Men det är som sagt frestande för vissa beslutsfattare att sätta fart på andras pengar där varken de eller väljarkåren vet något av substans. Svenska folket är inte hjälpta om dess politiker går omkring i alldeles för stora kostymer.

 32. Björn

  Josef Fransson [20]; Din punkt 3 är egentligen klimatproblematikens akilleshäl. Första delen av 1900-talets uppvärmning sägs vara naturlig och resterande onaturlig, vilket innebär att man skyller på emission av CO2. Ingenstans i forskningslitteraturen finns det angivet i vilka proportioner som CO2 bidrar med påstådd uppvärmning och i vilken proportion solens Grand maximum har bidragit med. Solforskarna har empiriska data som visar att solens magnetiska aktivitet inte har varit så hög som under 1900-talet, sedan antalet solfläckar från mitten på 1700-talet började registreras. Solfläckar är optiskt synlig magnetisk aktivitet ovanför fotosfären. Under den kallaste perioden under lilla istiden vilken benämns Maunder minimum, fanns inga synliga solfläckar under ca 70 år. Solaktiviteten är nu på liknande sätt avtagande som liknar inledningen på en senare kallperiod 1790-1830, som går under benämningen Dalton minimum. En ny kallperiod skulle kunna bli mycket påfrestande på energiförsörjningen och livsmedelsförsörjningen i en värld där större delen av världens befolkning bor på norra halvklotet. Ändå syns ingen vilja hos varken IPCC eller politikerna, att åtminstone hålla dörren öppen för andra hypoteser än den gängse antropogena AGW-hypotesen. Prestige inom klimatforskningen får inte äventyra mänsklig säkerhet, på det sätt som debatten speglar. Att 100 ppm tillskott av CO2 sedan industrialismens början, kan knappast välta vårt interna klimatsystem, men däremot om solens olika energiaspekter börjar minska sitt energiflöde mot jorden, ja då kan det gå relativt fort mot en global nedkylning. Det finns redan de som antar att de senaste 18 årens avtagande globala upvärmning, är en början på denna klimatförändring som följer med en vikande solaktivitet. Härav dårskaper som hörs från AGW-hypotesens försvarare, att den uteblivna globala temperaturökningen beror på att värmen ”gömmer” sig i havens djup. Hur långt skall detta spektakel få fortgå?

  Världen behöver en mogen syn på klimatfrågan där alla aspekter tas med och där inga forskare med avvikande hypoteser förhindras att framträda. Detta är för närvarande politikernas viktigaste uppgift i klimatfrågan. Om solforskarnas prognoser stämmer, då är det brottom att förse världen med stabil energiförsörjning, vilken knappast vindkraften kan kan sägas vara. Kärnteknik är den kraft som kan förse ett kallnande norra halvklot med säker energi. Redan ca 2020 kan vi ha ett svar på en tipping point mot en kallare värld. Se länk nedan från amerikanska NOAA om solfläcksutvecklingen från 1749 fram t.o.m juni i år.

  http://www.ngdc.noaa.gov/stp/space-weather/solar-data/solar-indices/sunspot-numbers/international/tables/table_international-sunspot-numbers_monthly.txt

 33. LBt

  Ingemar N #28,
  den bättre förklaringen?

 34. LBt

  Kenneth M #30,
  men jag vill ju bara begränsa våra utsläpp inom ramen för vad tillväxt och utveckling tål, tex satsa på kärnkraft. Stör det dig?

 35. LBt, även om du inte håller med om den, så har ’den bättre förklaringen’ levererats här många ggr om. Den till skillnad från din tro är dessutom konsisten med hur vetenskaplig kunskap fortskrider.

  Frågan är därför: Har du verkligen inte förstått ännu, trots allt du har försöker med här under åren, vilken alternativhypotesen är. Som händelsvis är den som alla vetenskapliga ny hypoteser bör jämförs med, och att detta bör ske seriös och noggrant?

  Vet du verkligen inte vad det vi observerat och nu observerar betyder? Trots att det hela tiden dryftas här?

 36. Kenneth Mikaelsson

  Lbt
  Den tröskeln är redan passerad..
  många jobb är redan borta Pga för höga transportkostnader..

 37. Kenneth Mikaelsson

  Sen när man börjar se vilka som står bakom den gröna rörelsen så blir jag då rosenrasande på de lallande idioterna som horar för den gröna sakens skull..

 38. LBt #34

  Der är i sig inget fel att vilja begränsa mänden utsläpp av ngt som ev kan vara falrigt så länge det inte har några negativa konsekvsenser.

  Därför har jag länge påtalat för dig att vi släpper ut ngt som är väldigt mycket farligare i samhället än CO2, och fortsätter med det i oförtruten takt. Och där vi vet att ifall det blir för mycket och många av dem som föreligger verklig risk för stora humanitära och även miljömässiga katastrofer.

  Därför har jag många ggr frågat dig: Hur kommer det sig att du totalt ignorerar verkliga faror, tom vill öka risken för dem, samtidigt so mdu helt snöar in på ngt som troligen på totalen är nyttigt för hela mänskligheten, och tom minskar risken för även humanitära katastrofer jfrt alternativen?

  Varför?

 39. LBt

  Sverige är ett litet land som naturligtvis inte kan rädda värden genom egen utsläppsbegränsning men Sverige har i andra sammanhang trots sin litenhet skaffat sig en framträdande roll här och där,

  Naturligtvis kan Sverige göra en insats dels genom en målmedveten satsning på de utsläppsbegränsande åtgärder vi kan göra utan att skada tillväxt och utveckling dels genom att utnyttja denna satsning som exportprodukt, det finns en stor marknad därute och den kommer sannolikt att växa. Energieffektivisering i stor skala och kärnkraft kan vara något att börja med.

 40. Joacim Jonsson

  RSS visade ingen uppvärmning under de första 15,5 åren, och den har inte visat någon uppvärmning de senaste 18 åren. Det finns alltså ingen uppvärmningstrend under 33,5 (eller 94%) av de totalt 35,5 åren.

  Rimlig slutsats: klimatet har inte blivit varmare sedan 1979!

  http://www.woodfortrees.org/plot/rss-land/from:1978/plot/rss-land/from:1996.5/trend/plot/rss-land/from:1978/to:1994.3/trend

 41. LBt

  Jonas N #35,
  den bättre förklaringen, kan du utveckla det? Jag tar gärna del av en sådan.

 42. Alienna

  Kalla Fakta:
  Ingen vet någonting om hur klimatet fungerar.
  Många tror, antar, gissar, förmodar, spekulerar, förutsätter, tycker, förmodar – that’s it.

 43. LBt

  Alienna,
  ”Många tror, antar, gissar, förmodar, spekulerar, förutsätter, tycker, förmodar – that’s it.”
  Absolut, så är det men de som kommer sanningen närmast är datorsimuleringarna. Därmed inte sagt att de kommer nära, de har fortfarande mycket kvar att göra.

  Skulle Gunbos information ovan #15 innehålla verklig substans har vi kommit ett långt, långt steg mot att bättre kunna beskriva klimatutvecklingen. Låt oss hoppas det är så.

 44. Alienna

  LBt,
  För att kunna avgöra att något kommit ’närmast sanningen’, måste man känna till sanningen – vilket ingen gör. Inte ens du…

 45. En vettig förklaring bör uppfylla Occams rakkniv. Det är då inte många av de 29 som verkar göra det. Nummer 26 gör det, men gör att klimathotet inte finns och är därför ointressant för de klimathotstroende.

  Det är trevligt att se att någon riksdagsledamot är intresserad av att lära själv om klimatet i stället för att bara tro på allt strunt som tidningar, radio och TV förmedlar. Så synd att det inte är alla riksdagsledamöter som har den inställningen. Eller åtminstone mer än en handfull.

 46. Alienna

  #45
  Vad menar du här med: ”…uppfylla Occams rakkniv.”??

  http://pespmc1.vub.ac.be/OCCAMRAZ.html

 47. LBt #41

  Min fråga var ifall du inte ens hade uppfattat vad CO2-hypotesen jämförs (och skall jämföras) med, för att se vilken som ter sig mest sannolik. Ja, Occams rakknic ingår i den frågeställningen.

  Vet du verkligen ingenting om hur vetenskap går till trots årslångt häckande här?

 48. Gunbo

  Korrigering i min kommentar #15:

  Länken till Clive Bests artikel blev fel, ska vara: http://clivebest.com/blog/?p=2295

 49. Gunbo

  Alienna #42,

  ”Ingen vet någonting om hur klimatet fungerar.”

  Det är väl ändå att ta i! Även om man inte vet allt vet man en hel del. Men att ingen vet hela sanningen håller jag med om.

 50. Alienna

  Gunbo,

  Vad vet man??

 51. Gunbo

  Den felaktiga länken till Clive Bests artikel visar ett diagram över temperatur vs. CO2. Det är mycket likt Lennart Bengtssons diagram där temperaturen korrelerar väl med alla växthusgaserna (inte enbart CO2), i synnerhet efter 70-talet.
  http://clivebest.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/fitdata.png
  http://www.tellusb.net/index.php/tellusb/article/viewFile/21533/html/101938

 52. Peter F

  Insändare i ÖA som kritiserar bl a Romsons okunnighet.

  http://www.allehanda.se/opinion/insandare/energidebatten-fors-av-tyckare-och-idealister

 53. Tveksamt Gunbo …

  Om du har en ’korrelation’ som funkar bra ibland, inte lika bra vid andra tillfällen (och inte alls om du tittar lite längre tillbaks i tiden) då har du ju ingen korrelation (då använder du begreppet helt fel). Ja du har inte ens ngt att ställa upp en gångbar hypotes på.

  Vad Clive Best har gjort är en kurvanpassning. En sådan utgör ingen kunskap, och han skriver ju också ut detta i posten.

  Även ditt återkommande prat om ’Milankovicykler’ är inte kunskap om klimatet, Gunbo, Det är cyklerna man har kunskap om, inte vad de gör med klimatet och hur. Den delen är det faktiskt riktigt dåligt ställt med.

  Så, för att sammanfatta: Vad menar du att man har bra kunskap om i #49

 54. Ingvar

  Korrelation är en sak. Kausalitet en annan

 55. Kenneth Mikaelsson

  Tror Lbt har en rejäl dos Svensk hybris… är nog det enda som de imbecilla har gått om… hybris…

  ”Sverige är ett litet land som naturligtvis inte kan rädda värden genom egen utsläppsbegränsning men Sverige har i andra sammanhang trots sin litenhet skaffat sig en framträdande roll här och där,”

  Sverige är ett litet skitland högt uppe i norden med en befolkning som ryms i en mellan Amerikansk stad..
  fyllt med politrucker med storhetsvansinne (är nog en kvarleva sen Kalle dussin) och indoktrinerade lallande idioter .. Typ TP Dumbo Lbt Miljöpartiet med fler…

 56. Gunbo

  Alienna #50,

  ”Vad vet man??”

  Om du vill förkovra dina kunskaper om vad man vet, kan du börja med den här enkla lektionen:
  http://know.climateofconcern.org/index.php?option=com_content&task=article&id=116

 57. Gunbo

  Ingvar #54,

  ”Korrelation är en sak. Kausalitet en annan”

  Mycket riktigt! Jag skrev också: …Lennart Bengtssons diagram där temperaturen korrelerar väl med alla växthusgaserna…”

 58. Kenneth Mikaelsson

  Här kommer en hemläxa till Dumbo med flera..
  https://www.youtube.com/watch?v=x2dO-cVFbSk

 59. Ingvar

  Gunbo #57

  Jo, så det kan vara temperaturen som driver gaserna. Och den kausaliteten verkar stämma bättre med verkligheten. OBS ”disclaimern” ”verkar”.
  I vilket fall som helst så ger inte korrelationen något som helst stöd för att växthusgaserna skulle vara ”prime mover” av temperaturen.

 60. Gunbo #56, istället för att länka till barnprogram och material lämpat för mellanstadiet(*) kanske du bör ta till dig lite (lika enkla) fundamenta angående hur riktig kunskap behöver vara beskaffad. Ovan påpekade jag:

  1) Om du har bra korrelation ibland så har du inte bra korrelation, och
  2) Om du har korrelation (bra, likväl som sämre, men bara) ibland, har du ingen korrelation alls.

  Du kan inte bygga en ’förklaringshypotes’ på föreställningen att ibland ser den ut att kunna förklara saker, och vid andra tillfällen kan den inte förklara samma slags observationer. Utan det betyder obönhörligen att din förklaringsmodel var fel. Antingen helt fel, eller att den saknar viktiga bitar (eller kombinationer av dessa delar).

  Det är den kunskapen du har men tycks vilja förtränga. Och istället serveras vi gissningar/förhoppningar om att de redan gjorda gissningarna ändå var väldigt bra (och bara döljs av ngt vi inte vet eller förstår).

  Men det är inte kunskap. Det är raka motsatsen, det är en aktiv apell till okunskap: Att ngt man inte vet skall komma till ens (gissnings) räddning. Och tyvärr är det ganska mycket sådant som anförs som ’kunskap’ i klimatsammanhang (tom ’den bästa kunskap vi har’ enligt somliga troende)

  (*) Totalt obegripligt att du länkar till sådant här av alla ställen, såvida du inte tror att detta faktiskt utgör ’kunskap’ och reflekterar din nivå av sådan!?

 61. Gunbo

  Jonas,

  ”istället för att länka till barnprogram och material lämpat för mellanstadiet(*)”

  Ja, jag känner ju inte Aliennas nivå på klimatkunskap så jag började med, som jag skrev, ”den här enkla lektionen”. Den ger grunden i klimatkunskap och där finns väl inget som är ovetenskapligt?

  ”1) Om du har bra korrelation ibland så har du inte bra korrelation, och
  2) Om du har korrelation (bra, likväl som sämre, men bara) ibland, har du ingen korrelation alls.”

  Visst, men temperaturen är ju påverkad av andra faktorer än växthusgaser. Jag har ovan fört fram tesen att PDO både höjt och sänkt temperaturen i en 60-års cykel. Som Lennart Bengtsson skrivit flera gånger är temperturhöjningen från växthusgaserna en långsamt fortskridande och underliggande trend där kortvariga, naturliga förändringar både sänker och höjer temperaturen. Bl a Clive Best förklarar de här variationerna med oscillationerna PDO och AMO.

  Har du läst Bengtssons artikel där diagrammet ingår?
  http://www.tellusb.net/index.php/tellusb/article/view/21533/html

 62. Gunbo

  Ingvar #59,

  ”Jo, så det kan vara temperaturen som driver gaserna. Och den kausaliteten verkar stämma bättre med verkligheten.”

  Men varför stiger då CO2-halten även när temperaturen står still? Det krävs mycket mer värme för att CO2 ska öka. 1 C höjer koldioxidhalten med ca 8 – 10 ppm. Från januari 2000 till januari 2014 har halten CO2 stigit med 28,59 ppm. Hur förklarar man det?

 63. Njae Gunbo …

  Jag skulle vilja hävda att om du kastar fram Al Gores film, IPCC:s SME:er, naturvårdsverkets pamfletter etc så är det inte kunskap som framförs, utan förhoppningarna från CO2-aktivisterna och klimathotsanhängarna.

  Märkligt att du hävdar att ”där finns väl inget som är ovetenskapligt” samtidigt som du i nästa stycke (tycks) acceptera att:

  Göra påståenden om att man skulle veta ngt bara för att man vill att det skall vara sant, eller att det (fortf. och teoretiskt) möjligen skulle kunna stämma … det är just att inte hålla på med (veten-) eller kunskap.

  Då tycker jag nog att du är lite bättre med idén att PDO skulle variera i ca 60-års perioder. Men återigen, PDO är allt annat än välförstått. Och bara för att det kallas ’oscillation’ betyder det inte att dess verkan skall vara noll över en sådan period. Dvs:

  Även förhoppningen att CO2-hypotesen skall vara intakt (men ev svagare än IPCC-alarmismen) och att den därefter döljs av en PDO-oscillation som har medelvärde noll är en (märk väl ad hoc-) hypotes som där inte finns mycket mer stöd för än förhoppningar och att man historiskt noterat att temperaturerna (iaf i vissa delar) verkar ha ngn slags korrelation med fenomenet som kallas PDO.

  Jag tror också att det skulle kunna vara så. Men ingenstans är detta i närheten av att man borde kalla sådant ’kunskap’ … det verkar inte ens ha nått upp till stadiet ’formulerad hypotes’ …

 64. Alienna

  Gunbo #56,
  Det faktiska förhållandet är, att ingen har någon kunskap om hur klimatet fungerar…
  Varför försöker du låtsas som att sådan kunskap finns? Varför försöker du förleda ”en okunnig” till att tro, att det du länkade till ger någon kunskap om hur klimatet fungerar?!

 65. Gunbo

  Alienna #64,

  Jag förstår inte riktigt vad du menar med att ingen har någon kunskap om klimatet. Du kanske menar att ingen vet någonting om hur klimatet kommer att bli i framtiden. Då förstår jag dig bättre och jag t.o.m. håller med!

  ”Varför försöker du förleda ”en okunnig” till att tro, att det du länkade till ger någon kunskap om hur klimatet fungerar?!”

  Förleda? Jag ville bara visa vad man i dag vet med hjälp av observationer och mätningar. Man vet att hav och atmosfär påverkar varandra både när det gäller temperaturer och gaser som syre och koldioxid, att moln bildas när varmluft stiger och vattenångan kondenseras, att lågtryck och högtryck påverkar väder och vind med mera, med mera. Man vet också att El Niño och La Niña påverkar stora områden av jorden under upp till ett år och när någon av dem uppträder mer frekvent påverkar de klimatet under en period. Man vet att när klimatet varit varmare har glaciärer och annan is smält medan kallare gjort att mer is bildas.

  Men som sagt, man vet inte hur framtidens klimat kommer att se ut. Man kan bara spekulera.

 66. Gunbo

  Jonas #63,

  ”Jag skulle vilja hävda att om du kastar fram Al Gores film, IPCC:s SME:er, naturvårdsverkets pamfletter etc så är det inte kunskap som framförs, utan förhoppningarna från CO2-aktivisterna och klimathotsanhängarna.”

  Vad var det i länken jag gav som kan jämföras med Al Gore-propaganda och diverse ”alarmist-pamfletter”?
  Kan du citera någonting som var felaktigt rent kunskapsmässigt? Eller är din kommentar bara din vanliga reflexmässiga önskan att käbbla så fort jag tar till orda?

  ”Men ingenstans är detta i närheten av att man borde kalla sådant ‘kunskap’ … det verkar inte ens ha nått upp till stadiet ‘formulerad hypotes’ …”

  Har jag sagt att det är något annat än en ev. hypotes? Jag skrev: ”Jag har ovan fört fram tesen att PDO både höjt och sänkt temperaturen i en 60-års cykel.”

  Men som vanligt gör du en egen tolkning av det jag skriver. Tröttsamt och inte värt en fortsatt diskussion med dig.

 67. Björn E

  Lite perspektiv, dubbelkolla gärna att siffrorna stämmer, jag lånar ogärna andras beräkningar osv.
  Sverige släpper ut ca 50 miljoner ton CO2/år.
  Kina släpper ut 30 000 miljoner ton CO2/år.
  Kinas utsläpp av CO2 ökar med 5-7%/år.
  Kina släpper alltså ut 600 ggr så mycket CO2/år som Sverige.
  På ett dygn släpper alltså Kina ut nästan dubbelt så mycket CO2 som Sverige gör på ett år.
  OK, 5% av 600 är 30, detta betyder att Kinas Utsläpp kommer öka med ca 30 Svenska årsförbrukningar till nästa år om trenden håller i sig.

  Allt det här betyder alltså att öven om Sverige försvann från jorden, blev ett Amish-reservat, så skulle det inte märkas över huvud taget på den globala koldioxidmängden i atmosfären.
  Jag fattar inte vad vitsen är, ens om man tror på att AGW är betydelsefull och farlig, med att sänka Sveriges ekonomi för att rädda klimatet. Om vi använder IPCC:s siffror, kommer vårt bidrag till det globala klimatet ens att betyda en tusendels grad på 100 år?
  Det berättar aldrig miljöpartisterna. Jag tror att detta handlar om något helt annat än klimat.

 68. Gunbo #66

  I #65 pratar du en massa om ’väder’ och hur vad som påverkar sådant. Jag kan inte se att du någonstans ens berör klimatet. OCh jo, jag har tittat runt i din länk, den ser ut som ett ’barnprogram’. Dvs ungefär som klimathotsanhängarnas sk ’informationsmaterial’ av den typen som Gore, NSF, myndigheter, partier mm frsöker indoktrinera hederligt folk med.

  Här är deras sida om ’human induced climate change’. Ledsen, men jag kan för mitt liv inte förstå vad för sorts ’kunskap’ om klimatet du menade att Alienna skulle kunna finna där. (Kanske är det din nivå av ’kunskap’, jag har ju en tendens att vilka tänka ibland för väl om andra människor).

  Vidare, angående att du reflexxmässigt börjar försvarbjäbba …

  Hade du missat att jag just gav dig medhåll på den punkten? Flera ggr om faktiskt? Så här skrev jag:

  Då tycker jag nog att du är lite bättre med idén att PDO skulle variera i ca 60-års perioder.

  och på slutet också:

  Jag tror också att det skulle kunna vara så.

  Och ändå så intar du genast försvarsställning. Det har inget att göra med att jag skulle ’omtolka’ vad du skriivt. Det har att göra med att du inte klarar av att ta kritik, eller ens påpekanden och förtydliganden. Faktum är ju att det var du som

  som vanligt gör [..] en egen tolkning av det jag skriver

  och inte jag!

  🙂

  Diskussion, tom av sådant du själv tagit upp verkar du ju vilja undvika som pesten. Iaf med sådana som faktiskt kan läsa och gör det … Varför är det så, Gunbo?

 69. Sorry, länken avslutades visst inte korrekt. Den är till Gunbos ’kunskap’ om klimatet. Troligen för att sitens titel är: Know Climate Change

  Ledsen Gunbo (men sluta för guds skull upp med det larviga självömkandet så fort du blir tilltalad om ngt).

  Den sajten var ett riktigt bottennapp. Klickar man tex vidare från sidan (länken nyss) till ’Evidence for Human -Induced Climate Change’ kommer man till en död länk. (Hände med några andra länkar också).

  Jag begriper faktiskt inte vad det var du försökte med denna gången Gunbo, speciellt inte i relation till ’kunskap’. Vet du själv? Vet du vad du hoppades åstadkomma med den? Hade du ens läst den, några sidor där alltså? Bara för att kolla nivån?

  Eller var det återigen ett skått i blindo, från höften. Bara på förhoppningen ….

 70. Björn from Sweden

  Min tidigare kommentar #67 innehåller fel.
  Ah, kunde inte hålla två tankar i huvet samtidigt. Kina är 150 ggr sverige, skulle jag komma fram till. Byt ut Kina mot resten av världen i ovanstående inlägg så blir det bra, och 5-10 nya sverige per år ökar Kina utsläppen med.-

 71. Björn from Sweden

  Ber om ursäkt för mina räknefel, så blir det när jag multitaskar barn, huvudräkning och klimatpolitik.
  Här är mitt korrigerade inlägg.
  Lite perspektiv, dubbelkolla gärna att siffrorna stämmer, jag lånar ogärna andras beräkningar osv.
  Sverige släpper ut ca 50 miljoner ton CO2/år.
  Världen släpper ut 30 000 miljoner ton CO2/år.
  Bara Kinas utsläpp är en fjärdedel av världens utsläpp.
  Kinas utsläpp av CO2 ökar med 5-7%/år.
  Kina släpper alltså ut 150 ggr så mycket CO2/år som Sverige.
  På ett dygn släpper alltså världen ut nästan dubbelt så mycket CO2 som Sverige gör på ett år.
  Kina ensamt släpper ut hela sveriges årsförbrukning 2 på drygt 2 dygn.
  OK, 5% av 600/4 är 7-8, detta betyder att Kinas Utsläpp kommer öka med ca 7-10 Svenska årsförbrukningar till nästa år om trenden håller i sig.

  Allt det här betyder alltså att även om Sverige försvann från jorden, blev ett Amish-reservat, så skulle det inte märkas över huvud taget på den globala koldioxidmängden i atmosfären.
  Jag fattar inte vad vitsen är, ens om man tror på att AGW är betydelsefull och farlig, med att sänka Sveriges ekonomi för att rädda klimatet. Om vi använder IPCC:s siffror, kommer vårt bidrag till det globala klimatet ens att betyda en tusendels grad på 100 år?
  Det berättar aldrig miljöpartisterna. Jag tror att detta handlar om något helt annat än klimat.

 72. Perfekt

  Närjag läser LBt:s eviga tragglande av samma tillbakavisade påståenden slår det mig att det faktiskt bara finns en nyttighet som är rättvist fördelad, nämligen förståndet. Alla anser sig ha fått tillräckligt av det.

 73. Gustav

  Jonas N:
  Stort tack för att du ids kolla upp alla källor och för ditt sakliga bidrag till debatten! Tycker du håller en mycket god ton och dina inlägg är ytterst hjälpsamma för mig som inte har tiden att följa alla länkar. Keep up the good work!

 74. Gunbo

  Jonas #68,

  ”I #65 pratar du en massa om ‘väder’ och hur vad som påverkar sådant. Jag kan inte se att du någonstans ens berör klimatet.”

  Låt mig då höra vad du anser att klimat är. Jag vill gärna ha ett svar!

  I min kommentar #66 bemöter jag ditt påstående:
  ”Men ingenstans är detta i närheten av att man borde kalla sådant ‘kunskap’ … det verkar inte ens ha nått upp till stadiet ‘formulerad hypotes’ …”
  med:
  Har jag sagt att det är något annat än en ev. hypotes? Jag skrev: ”Jag har ovan fört fram tesen att PDO både höjt och sänkt temperaturen i en 60-års cykel.”

  Var vänlig och citera vad jag skrivit som antyder att detta är ”kunskap”.

  Om du svarar på de här frågorna kan vi fortsätta diskussionen.

  ”Diskussion, tom av sådant du själv tagit upp verkar du ju vilja undvika som pesten.”

  Jag deltar mer än gärna i en saklig diskussion där kommentarerna och kritiken baseras på vad jag verkligen skrivit. Men en sådan diskussion med dig är tydligen omöjlig. Varför är det så Jonas?

 75. Holmfrid

  #74 Gunbo,
  Tack för länkarna till Clive Best, L Bengtsson, som är övertygande.
  Diskussionen med Jonas N har passerat det produktiva stadiet då prestige och känslor stökar till det, vilket försvårar sanningssöket.

 76. Kenneth Mikaelsson

  #75
  Du kan få ett kort på skithusväggen hemma.. ett potpurri av nyheter från andra världskriget om du gillar gamla aktualiteter.. det Dumbo kommer dragandes med är ungefär lika aktuellt..

 77. Gunbo

  Holmfrid #75,

  🙂

 78. Gunbo Gunbo …

  ’Klimat’ är vad som har varit på tapeten sedan IPCC formades 1988 och och ffa kom med sin 1:a rapport om det 1990. Du vet, det där som man påstår människor skulle påverka så mycket att det tom skulle låta sig styras genom politiska beslut och att vi ’ändrar våra livsvanor’.

  Den gängse definitionen är ’Vad vädret gör i genomsnitt under 30 år’ (gäller både lokalt och för stora områden, även globalt). Och diskussionen har alltås sedan dess handlat om vad som gör att klimatet (30 års väder) förändras. Svaret på din (ngt larviga mot-) fråga är: Väder är inte klimat!

  Angående ’kunskap’ var det du som hävdade att ’vi’ visst skulle ha en massa sådan om klimatet (underförstått, hur det styrs och varierar). Du tom kom med en länk. Och det var de påståendena jag kritiserade. Både vad gäller ’kunskap’ och vad sådan är, och specifikt mht din länk.

  Därefter sa jag att det du sa om PDO var mycket bättre (alltså ingen kritik) och påpekade, för att förytdliga för båda fallen att det vi vet om PDO (heller) inte lever upp till kunskap, och definitivt inte mht till ngt ’klimat’.

  Förstår du? Jag har ingenstans hävdat att upphöjt PDO:s existens, och det lilla man vet till ’kunskap’ eller tom kunskap om klimatet. Tvärtom, du var (närmast) exemplarisk när du beskrev det som en tes, och en som du förde fram.

  OK, förstår du denna gång? För jag menar att jag hade förklarat detta redan tidigare, i #68. Och mer generellt Gunbo: Allt jag skriver till dig är inte påståenden om att du har/hade fel eller snackar i nattmössan. Men för att uppfatta det behöver (just) läsa ”.. vad jag verkligen skrivit”, inte fylla i med sådant du inbillar dig, eller reflesmässigt tro att jag ’är ute efter dig’.

  Men tyvärr, på slutet börjar du skarva igen; Saklig diskussion går alldeles utmärkt att föra. Det är ju du som oftastast inte vill diskutera det du själv dragit upp, eller försöker med (de märkligaste) bortförklaringar och undanflykter när du får raka frågor. Vidare, även de ggr jag förmodar att du skarvar, att du inte ger dett korrekta eller fullständiga svaret, när du säger emot dig själv, vad du sagt tidigare etc … även då baseras mina frågor på vad du verkligen har skrivit.

  Ledsen, Gunbo, men din avslutning var återigen ett huggskott. Ganska tramsigt för övrigt ….

  Som jag undrat många ggr: Varför håller du på så där? Varför inte diskutera öppet och rakt? Och säga saker du kan stå för?

 79. I #78 fick du en del (befogat) beröm, som du ifs redan hade fått i #63 och #68, när du du korrekt beskrev att PDOs påverkan är en tes … (Och jag vet ju hur gärna du vill ha bekräftelse och medhåll från andra … och tycker det är lite tragiskt med den reflexmässiga försvarspositionen … )

  Men när jag gick igenom denna tråd nu igen nödgas jag modifiera detta lite. Så här skrev du i #15:

  Helt uppenbart är det en negativ PDO som ligger bakom pausen både nu och de tidigare ”pauserna” under 1900-talet. Bevis för detta finns i nedanstående studie:

  Det är svårt att läsa detta som ngt annat än (felaktiga) påståenden om att man just har kunskap. Sorry, Gunbo! Ännu en gång tycks du både snärjt in dig själv med ditt prat, kommit med helt ogrundade anklagelser, och dessutom vilselett om vad du själv sagt och menade. Sorry …

  Men mitt ’beröm’ i #65 (rörande hur du framställde det andra gången, i #63) kvarstår. Fortsätt på det viset (och skippa det förorättade tramsandet) . OK?

  Kort sagt, diskutera hederligt, rakt, öppet! Och säg saker du kan stå för (även framöver), alt om du ändrar eller behöver modifiera din position, klargör att du gör så. Det underlättar (främst för dig) att föra en diskussion (om det nu är vad du försöker göra här) …

  OK?

 80. Gunbo

  Jonas #78,

  Eftersom du svarade på min fråga om vad klimat är ska jag uppfylla mitt löfte om fortsatt diskussion.
  Du skriver: ”Svaret på din (ngt larviga mot-) fråga är: Väder är inte klimat!”

  Svaret är ofullständigt eftersom klimat består av vädret under en given period och för att analysera och förstå klimatet behövs kunskaper och fakta om VÄDER.

  #79,
  ”Ännu en gång tycks du både snärjt in dig själv med ditt prat, kommit med helt ogrundade anklagelser, och dessutom vilselett om vad du själv sagt och menade.”

  Ja, jag skrev: ”Helt uppenbart är det en negativ PDO som ligger bakom pausen både nu och de tidigare ”pauserna” under 1900-talet. Bevis för detta finns i nedanstående studie:”

  För MIG är det helt uppenbart att det är PDO som ligger bakom pauserna precis som det för Björn t ex är helt uppenbart att solen står bakom uppvärmningen eller för dig att isläget i Arktis inte har någon inverkan på klimatet i övrigt. Ingen av dessa ”hypoteser” är ännu verifierade = ’kunskap’ men det hindrar inte någon av oss att föra fram de här hypoteserna och t o m tro på dem tills vetenskapen förkastar dem. Du som är så kunnig i hur vetenskap fungerar borde väl veta att det är så här den fungerar.

 81. OK Gunbo,

  Åjo, mitt ’svar’ var knappast ofullständigt, det var i sammanhanget så korrekt det kan bli (på några få rader). Det du tillägger stsod ju precis före ditt klippta citat!? Framför allt är det ju den ev ’påverk- eller tom styrbara’ delen av sådant klimat som är och varit på tapeten. Jag håller fö med om att man har betydligt bättre kunskaper om hur ’väder’ fungerar (även ändrar sig över upp till 5-10 dagar) och att väder ingår i begreppet ’klimat’. Däremot är förståelse av väder inte kunskap om klimat (trots att det ingår). Du har säkert hört (när du var yngre) att ’Det enda som man säkert vet om klimatet är att det ändrar sig’, och det gäller alltså fortfarande, att det ständigt ändrar sig. Kunskaperna om detta är tyvärr väldigt skrala fortfarande ..

  Och sen skall jag peka ut bristerna i dina tankegångar igen:

  Du hävdar att det (för dig!?) är uppenbart att PDO döljer den trevliga ganska konstanta uppgången som du menar borde finnas där(*). Och den senare delen är ju utgångspunkten för många som är anhängare av både klimathot eller iaf CO2:s starkt styrande effekt. Men vetenskapligt är det att spänna vagnen framför hästen.

  PDO är ett fenomen (yttemperaturer i norra Pacifik) som tycks uppvisa ett återkommande mönster. Och som (på senare tid) även antagits (hypotes) korrelera med globalt klimat på ngt vis. Så mycket mer om vad det är, och vilken värme som det ev styr, släpper ifrån sig, tar upp, vart allt detta kommer ifrån/tar vägen etc .. det vet man nästan inte alls.

  Det innebär att du ingalunda kan säga tex vad temperaturutvecklingen skulle varit PDO förutan. Du kan heller inte anta att det är en helt separat effekt, fristående och överlagrad. (Trots att alla dessa antaganden skulle kunna vara iaf hyfsat korrekta). Dvs du kan absolut inte’ förklara’ pausen’ med PDO. Än mindre är det uppenbart att det är fallet, och Nature-artikeln är inget bevis därför. Det är ett försök att ställa upp en hypotes (delvis för att rädda CO2-hypotesen).

  Sen vet jag inte vad du vill ha sagt mot slutet med ditt surr. En hypotes är varken ’kunskap’ eller ’förklaring’, det är ett försök till sådan. En hypotes som inte fungerar, däremot är något man vet inte kan vara korrekt (= riktig kunskap, om än av arten att ’vi vet inte’)!

  Och nej, ’att tro’ på någon hypotes är inte ’kunskap’ och defintivt inte ’bevis’ inte ens om hypotesen funnits i tryck. Det är ju det misstaget som så många ’klimatexperter’ både i media, i tyckarsofforna, i NGO:er och andra organisationer, och tyvärr även en hel del som kallar sig ’forskare’ har tagit som utgångspunkt. Jag förstår faktiskt inte din ngt trotsiga slutkläm, Gunbo.

  Och nej, det är observationer som förkastar dåliga och felaktiga hypoteser. ’Vetenskapen’ är ingen sådan domare, det är snarare en metod (om den används korrekt). Jag tycker att vid det här laget borde du förstått såpass mycket …

  Eller?

  Och jag undrar fortfarande varför du drog upp den där länken som svar på ’vår kunskap’ om klimatet?

  (*) BjörnT om solen? Jag om akritisk inte inverkan på klimatet? Har du snurrat till det totalt igen? Vad jag säger är att arktisk is inte kan ge svar på frågan: Om eller isf hur mycket människan påverkar klimatet. Läs rätt (och sluta hitta på saker)

 82. Alienna

  Alltså:
  Det vi vet om klimatet är – att det ändrar sig.
  … och att det finns en massa ’klimatexperter’. 🙂

 83. Gunbo

  Jonas,

  ”BjörnT om solen?”

  Läs vad jag skrev och läs rätt! Jag talar om Björn (utan T)! Ingen idé att gå vidare i en diskussion med någon som inte kan läsa.

 84. Gunbo, är det larvigaste fasonerna igen redan? Bara barnsligt joller? Kan du inte ens förstå innebörden av ett frågetecken?

 85. Vet du vad Gunbo. Jag sätter upp ditt #84 på kontot:

  ’Rent uppenbart osant skarveri’

  Att du inte vill diskutera saker (men gärna få lite medhåll, eller en klapp på huvudet, se #77) är ju ganska uppenbart. Framför allt att du inte vill ’diskutera’ med sådana som ifrågasätter, som faktiskt kan läsa och läser, och även formulera in invändningar och kritik …

  .. den delen går trots allt att förstå (även om det rimmar illa med att hävda ’att man bara vill söka sanningen’).

  Men kom inte tro att du lurar någon alls om du vill hävda att när jag läste ”Björn t” och tänkte att du syftade på vår BjörnT och därför frågade … att det är därför säger att du inte kan diskutera! Än värre är ’anklagelsen’ om ”någon som inte kan läsa”!

  Kan du verkligen inte avstå från sådan uppenbar BS, Gunbo?

  Varför då?

  Jag kan inte se annat än att hela ditt #83 summerar till ngt annat än en ren lögn.

  Varför behöver du hela tiden skarva? Även om de mest banala och enkelt kontrollerbara sakerna? Är det som Holmfrid säger, att det gått känlsor och prestige i det hela, så till den milda grad att det totalt låser sig?

  I så fall tycker jag synd om dig.