bortförklaringar

Uppdatering av bortförklaringar av ”pausen”

Det är nu snart 18 år sedan den globala temperaturen steg på ett statistiskt signifikant sätt. 98% av klimatpanelens klimatmodeller klarar inte av att beskriva denna långa utplaning av temperaturen. Men förslagen för att hitta bortförklaringar är många. På The Hockeschtick har man samlat alla 29 som hittills har föreslagits. Håll till godo. Det torde   →