Fossilbränslets betydelse för människan

energi per enhet

På bloggen Energy Matters läser jag en intressant serie blogginlägg av Euan Mearns  om de fossila bränslenas betydelse för mänsklig utveckling. Mearns är ingen historiker men hans naturvetenskapliga approach till det hela är uppfriskande eftersom han gärna vill räkna kvantitativt på saker och ting. Ett bra exempel är ovanstående bild och den illustrerar väl just betydelsen av fossilbränslet i den moderna civilisationen. (Beräkningsförfarandet finns under bilden på bloggen.)

Euan Mearns menar, liksom många andra, att utan tvivel så har just användningen av det fossila bränslet, med början i det engelska 1700-talet och utvecklandet av ångmaskinen, varit en milstolpe i mänsklighetens moderna historia. Helt plötsligt så kunde man placera kraftkällan till industrin där arbetskraften fanns, i städerna, istället för att vara bunden till vinden och det rinnande vattnet i floder och bäckar ute på landsbygden. För första gången kunde man driva maskiner med hjälp av eld.

Inom parentes kan nämnas att i Sverige så rapporterade först Emanuel Swedenborg  alldeles i begynnelsen av 1700-talet till Bergskollegium om den nya uppfinningen. Strax därpå återkom Mårten Triewald med sina konkreta ingenjörserfarenheter från de engelska kolfälten till Sverige. Hans mål var att introducera denna nya teknik i Sverige och fick ägarna till Dannemora gruva att investera i tekniken. Tyvärr lyckades inte den konkreta överföringen av tekniken i vårt land. Bl.a. därför att vi inte hade stenkol utan måste elda med ved. Men också därför att Triewald underskattade problemen med teknisk kunskap, skötsel och underhåll – ett av de vanligaste misstagen då man överför teknik från ett i-land till ett u-land. Se vidare Svante Lindqvists förnämliga avhandling Technology on Trial. Det kom att dröja 100 år innan Sverige tog till sig den nya tekniken.

Hursomhelst, en andra intressant iakttagelse som Euan Mearns gör är hur tätt den globala befolkningsökningen korrelerar med användandet av fossila bränslen:

fossilt population

 

Det nära sambandet mellan befolkningsökning och användandet av kol, olja och gas kan kanske ge en tankeställare: hur många människor måste bort för att få bort vårt beroende av fossilt bränsle?

En del tänker då på s.k. förnyelsebar energi; vind-, sol-, bio- och vågkraft. Tyvärr kan vi nog glömma det helt och hållet. Trots de hundratals miljarder som statsats på dessa energiformer så har de inte gett något större impact på världens energikonsumtion i procent räknat sedan 1989, se här. Dessutom så innebär den förnyelsebara energin en rad miljömässiga nackdelar vilket vi har belyst åtskilliga gånger här på Klimatupplysningen. Den gröna energin har också en tendens att leverera energi när det blåser eller då solen lyser, vilket inte stämmer särskilt bra med när vi behöver den. (Jfr. ångmaskinens betydelse för steget att flytta energiproduktionen från platsen som den kan produceras till där man behöver den.)

Ett grundläggande teknologiskt problem för den förnyelsebara energin som också visas i Mearns bloggserie, berör energitätheten:

energi per kg

Här anger Mearn energitätheten i megajoul per kilo. Men om man hade tittat på energi per ytenhet som krävs för att producera elektricitet så hade de förnyelsebara blivit oerhört små i jämförelse. Vind, sol, bio och vågor må låta väldigt ”rent” och ”naturligt” i politiska sammanhang. Men det kräver enorma arealer för att man skall kunna ta tillvara på den energin så att den räcker till för jordens befolkning. Inte ens Sverige, med sina stora skogsarealer, skulle klara av att på ett rimligt sätt ersätta all energi med förnyelsebart. Ekvationen går helt enkelt inte ihop.

I framtiden måste vi räkna med att den 1/3 av jordens befolkning som nu lever i stor energifattigdom kommer att åtminstone nå upp till de utvecklade ländernas energikonsumtion. Och varför skulle vi helt plötsligt inte ha behov av ännu mer energi i de utvecklade länderna?

Nej, enligt min mening så är nog det mest realistiska spåret för en framtida energipolitik att satsa på forskning om kärnkraften. Vi behöver en kärnkraft som inte bara är säker i drift utan som också kan ta hand om det radioaktiva (och således energirika) avfall som de föregående generationerna av kärnkraftsteknik gett oss.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. bom

  AREVA är det franska företag som oturats i Finland. A köpte upp Siemens kärnkraftsverksamhet. A är dessutom i samma sits med vindkraft. Man har byggt en marin vindpark åt Tyskland 90km ut i Nordsjön. Åttio snurror om 5 Mw vardera nominellt. Man skulle transformera upp elen för att sedan konvertera till HVDC . Man självbyggde systemet som first off. Det funkar inte – man kan bara göra sekunda ful-el som inte får släppas på nätet. Man har hållit på snart ett år och det verkar inte gå att få ordning på i vanlig AREVA-stil.

  Det är nog snart slut med AREVA. Källa No Tricks….

 2. bom

  PS Några av Arevasnurrorna har dessutom brunnit upp under uppstartnings/igångkörningsförsöken. Stackars Finland. Ni inser väl dock att miljöpartisternas kärnkraft/dålig lönsamhet i Finland inte är på faktagrund utan en följd av Arevas galenskaper.

 3. Fredrik Malmqvist

  Sveriges totala energianvändning på runt 500 TWh årligen ger en effekt utslaget per svensk på 6 till 7 KW 24/7/365. Vindkraft ger omkring 1 W per kvadratmeter installerad vindindustriområde. Skulle den svenska energiförsörjningen helt baseras på vindkraft skulle varje svensk behöva 6000 till 7000 kvadratmeter vindindustriområde för sin räkning.
  Planetens totala landyta utslaget per person ger varje människa ca 20000 kvadratmeter landyta globalt sett. Således skulle 1/3 av planetens landyta behöva industrialiseras med vindkraft om alla skall leva som svenskar baserat på vindkraft. Det är ungefär lika stor andel som all skog på planeten tar upp.

 4. Ann LH

  Intressant överblick. Hur är det med satsningar inför framtiden på kärnkraft världen över? Ex BASICS- länderna kontra det sk miljömedvetna väst?

 5. Lasse

  Intressant kurva-population-energi.
  Fossil energi sätter gränserna för populationen?
  Vi får väl hoppas att den övergång till flödande energi som är nödvändig när fossila ändliga resurser avtar i tillgänglighet blir bekymmersfri.
  Därför är jag inte emot experiment inom alla typer av flödande energi. Lycka till!
  Må alternativen förtjäna en plats på egna meriter efter dessa experiment.
  Kanske är denna skeptiska sida skeptisk mot allt?

 6. Björn

  Är det rimligt att politiker skall bestämma över produktionen av energi? De besitter inga kunskaper i den fysik som möjliggör optimerad energiproduktion. Säger ingenjörerna att det mest optimala sättet att producera energi, är utnyttjande av kärnteknik, då är det så. Vindkraften övergavs när ångmaskinen uppfanns och varför skall vi backa i utvecklingen flera hundra år senare? Vi kan inte skapa en teknologisk framtid med ideologiskt tänkande, detta leder bara till utarmning på alla nivåer. Den teknologiska evolutionen går inte att förhindra, men däremot att fördröja. Detta är vad politikerna åstadkommer med sin teknikfientlighet, som i grunden bygger på idealitet och okunskap. Denna idealitet och okunskap leder vidare till förstörande av vår natur, när snart varje kvadratkilometer av Europa snart är en plats för generering av energi. Om vi vill kan kärnkraften göras osynlig på ytan, men detta kan knappast sägas om vindkraften, solpanelerna, vågkraften och värmeverken. El från kärnkraft kan ersätta all övrig energiproduktion. Vi kan både värma och kyla och ha råd att skapa de livsförutsättningar som medför ett drägligt och kreativt liv. Är det inte detta som våra politiker skall bana vägen för?

 7. Peter Stilbs

  Nog är det så, men utvecklingen av konstgödning via Haber-Boschprocessen i början av förra seklet är också viktig för att möjliggöra en växande befolkning. Och ja, processen kräver avsevärt med energi (och främst naturgas för att framställa det nödvändiga vätgasråmaterialet).

 8. bom

  BARD Offshore 1 is a 400 megawatt (MW) North Sea offshore wind farm with 80 BARD 5.0 turbines. ”Construction was finished in July 2013[1] and the wind farm was officially inaugurated in August 2013.[2] The wind farm is located 100 kilometres (62 mi) northwest of the isle Borkum in 40 metres (130 ft) deep water.[3]

  Laying of cables to connect the wind farm started on July 23, 2009.[4] The 200 km connection is the longest of its kind in the world. It is also the first connection of an offshore wind park realized as HVDC-transmission. Construction of the wind turbines began in March 2010.[5] The first turbine became operational at the beginning of December 2010. Construction was assisted by the purpose-built Wind Lift 1 barge / platform, which placed the 470 ton, 21 meter foundations on the sea bed.”

  BERIKTIGANDE
  Nordsjöprojektet bär namnet BARD. Det ser ut att vara en i Ohio baserad familjeägd firma som är grundad för hundra år sedan och jobbar med bl a HVAC. Bard (om det är samma) försökte sig nu på HVDC och det tycks ha gått mindre bra. Alla tycks skylla på varandra och det är nog Bard och deras investerare samt den tyska Energiewende som sitter med Svarte Petter. Har vi några 5Mw-verk i vårt land? Någon som vet? Vad hade Areva där att göra? Agent för Bard kanske?

 9. Slabadang

  En övergripande sammanställning ingen politiker tagit del av?

  Det blir liksom glasklart vilken teknik som är bästa alternativ. Kärnkraften är vinnaren. Indien Ryssland Kina är de ledande aktörerna och investorerna i ny kärnkrsftsteknik och blir de parter som komer at distribuera KKV över världen. Sverige är tyvärr ett kärntekniskt u-land idag som vi har bla B Dahl att tacka för.

  Kina går all in på Thorium:

  http://blogs.telegraph.co.uk/finance/ambroseevans-pritchard/100026863/china-going-for-broke-on-thorium-nuclear-power-and-good-luck-to-them/

 10. Jimmy

  # 8 bom
  Vi är med och betalar notan.
  BARD Offshore 1 was sponsored by the European Commission as part of the European energy Programme for recovery (EEPR)
  http://www.bard-offshore.de/en

  Kolla in följande bild…
  http://www.bard-offshore.de/uploads/tx_barddocuments/BARD_BO1_09.jpg

 11. Jimmy

  # 8 bom
  Står inte ABB för HVDC-tekniken?
  http://new.abb.com/systems/hvdc/references/borwin1
  Finns även en youtube-film på detta.
  http://www.youtube.com/watch?v=Hg0AaY5RmzA

 12. Jimmy

  Mera om BARD:

  http://renews.biz/68145/dirty-electricity-probe-at-borwin1/

  … that auxiliary power to the wind farm’s turbines had resumed but no DC export to shore was yet under way.
  “Still we have a problem of dirty electricity. We don’t know what the reason is for this,”
  What has become apparent is that BorWin1 has managed to export very little power since a planned maintenance shutdown around eight months ago.
  The Bard owner then “faced technical problems in restarting the engines” after a three-month standstill in a winter environment

  Det är ju bra att matningen TILL vindsnurrorna funkar så att positionslamporna lyser.

 13. Björn

  Jimmy [11]; Kan säga att HVDC-tekniken möjliggjordes med hjälp av ASEA: s tyristorer för omvandling av AC/DC. Har själv sett en anläggning utanför Los Angeles vid Sylmar, dit en HVDC kraftledning landar. Inga små grejer med 1000 V DC mellan de två polerna.

 14. Ingvar

  Jimmy #12

  >Det är ju bra att matningen TILL vindsnurrorna funkar så att positionslamporna lyser.
  LOL!

 15. Jimmy

  # 13 Björn
  Jag är uppväxt i Västervik. Jag kommer ihåg att jag i något sammanhang, minns inte vilket, fick följa med in i likriktarstationen för HVDC-kabeln till Gotland.
  Måste ha varit i början/mitten av sjuttiotalet, alltså före tyristortiden, där likriktningen skedde med någon slags kvicksilver-likriktare??
  Minnesbilden är att det liknade Frankensteins laboratorium.

 16. Björn

  Skall naturligtvis vara 1000 kV mellan polerna i mitt inlägg [13].

 17. Johan M

  #6 Björn

  ”Är det rimligt att politiker skall bestämma över produktionen av energi? …”

  De rådfrågar väl experterna inom området, dvs de tre elproducenter som kontrollerar 90% av produktionen.

  Politiker – Tror ni att vi behöver öka produktionen av billig el?
  Monopolägare – Nej, det behövs inte; lägg pengarna på vindkraft istället.
  Politiker – Men skulle vi inte kunna bygga ut kärnkraften?
  Monopolägare – Nej, den är farlig…ehh, förutom de vi har nu …hmm, vi kanske skall stänga två och sen ha en lag som förbjuder konkurrenter att bygga nya någon annanstans än där vi har våra?
  Politiker – Lysande, hade inte kommit på något bättre själv!

 18. Ingvar

  #16 Björn
  1000 kV??

 19. En av de största nackdelarna med sol och vind är att de kräver stora (eller väldigt många små) anläggningar, som i sin tur kräver stora mängder material. Det mesta (eller allt) av detta material är gjort av resurser som inte är förnybara. Det är rent flum att kalla sol och vind förnybara energislag. När det gäller nödvändig materialåtgång är de inte ett dugg förnybara.
  Väger vi ihop materialåtgång för att producera en viss mängd el, antal dödsfall per producerad mängd el, tillgänglighet, pris och miljöpåverkan, är kärnkraften förmodligen helt överlägsen alla andra energislag. Det finns energislag som är billigare, men de har alla större miljöpåverkan. Det finns inga energislag som dödar färre människor per producerad mängd el. Det finns kanske inget energislag med mindre miljöpåverkan.
  En del av alla de pengar som slösas bort på subventioner till sol och vind kunde gott i stället användas för att vidareutveckla kärnkraften. Det skulle vara bättre användning av pengar, material och andra resurser.

 20. bom

  ”Problems with the project go way back, to the shutting down of the original project company (BARD) which became insolvent despite subsidies, losing 300 “green jobs”. A new establishment (OWS) was left to pick up the pieces. – See more at: http://notrickszone.com/2014/07/31/renewable-energy-mega-flop-germanys-largest-offshore-windpark-hasnt-delivered-any-power-since-march/#comments

  Bard är tydligen redan kört. Det lilla familjeföretaget blev bara 100år. De konkursade jubileumsåret och 300 gröna jobb rök.

  Det finns ett annat projekt närmare land. Skalan är halverad man har 40 AREVA 5000. Historien om märkplåts 900MW som blev noll. När skall våra f*****de politiker fatta. Vi kommer väl i september att hamna i samma situation som Australien för tio år sedan (att välja en skrupelfri och helt oerfaren jurist till statsledningen). Det enda Gillard var bra på var att tillskansa sig sin fd arbetsgivares (fackföreningens) pengar för egen vinning. Någon måste f*n tala med Löfven – det verkar ju som nästan helt samma upplägg.

 21. bom

  ” The 40 AREVA M5000 turbines for the German Trianel wind farm Borkum have been installed successfully by Trianel in the German North Sea. Located 52 kilometers off the German coast, this wind farm has a 200 MW capacity and covers an area of 56 km²

  And… not a whisper that they’re running on diesel.
  – See more at: http://notrickszone.com/2014/07/31/renewable-energy-mega-flop-germanys-largest-offshore-windpark-hasnt-delivered-any-power-since-march/#comments

  Det finns alltså 120 värdelösa VKV av världens största som skulle ha kunnat maxa 600MW. De 40 i projekt Borkum har inte ens kabel till land för ”någon glömde det”. Detta får vindpark Vänern att verka som ett av de mer lyckade tilltagen. Fy för den fule – och miljöpartiet är helt säkert på att nu är det dags att stänga av kärnkraften och återställa älvarna! Arma land!

 22. Sven Östholm

  Vi har en liten samhällsförening på orten.
  För några år sedan var en pensionerad lantarbetare inbjuden för att tala om gamla tider. Han var ung på1920 talet. Hans summering var att vad 200 lantarbetare producerade på 1920 talet kunde nu produceras av en. Även om bruket av fossila bränsle upphör så lär ju knappast 200 krävas igen, men att klara av produktionen med en anställd kan miljöromantiker bara glömma. troligen så kommer åtminstone 20 att krävas.

 23. bom

  #18 Ingvar

  I Borkum och Bard 1 går man från 380kV AC till 150kV DC (ja så var det tänkt men det bidde ju ingen el). Tusen volt var nog per kvicksilverenhet. Det står uttryckligen på No Tricks att ingen av ABB, Siemens eller GE anlitades för Borkum och Bard.

  Enligt miljöpartiet är Tyskland bäst i värden och något att se upp till – ett föregångsland (och nu skall vi äntligen gå före också). Åsa Romson och Hr Frigolit är farligare än 380.000 V.

 24. Glasklar

  (Ursakta aao-problem i semesterroran)

  EROEI ar ett helt meningslost ”matt”!
  Det enda som gar att rakna avkastning (R som i Return) ar i termer av *varde*. Och detta i termer av priser som mats med pengar. Pengar ar endimensionella och tva mangder pengar darfor jamforas matematiskt rakt av med varandra. Det gar inte med applen och paron.

  Olika energikallor pa olika platser vid olika tider har helt olika varden. T.ex.:
  – Elektrisk karnkraftsel i en kabel.
  – Vatten i en kraftverksdamm.
  – Diesel i en dunk i ett garage.
  – Effekt fran en solpanel pa en satellit.
  – En bjork som kan huggas upp till ved.
  – Druvsocker i ett paket i fickan.

  Allt detta kan naturvetenskapligt oversattas till matt pa energiinnehall. Men de siffrorna ar inte alls jamforbara med varandra. Att ersatta en av de energikallorna med en annan av dem, gor sjalva energiinnehallet nastan irrelevant jamfort med de stora omkringatgarder som ett sadant utbyte skulle innebara. Energiinnehallet utgor inte anvandbar ekonomisk information.

  Faktum att kol, olja och naturgas utvinns med vinst idag ar bevis pa att summan av ALLA slags resurser som investeras i den verksamheten kostar mindre an vad vardet ar av den kol, olja och naturgas som utvinns.

  Hur absurt EROEI ar, kan illustreras analogt genom att forsoka tillampa samma felaktiga logik pa andra saker. T.ex. IROII, Iron Return On Iron Investment. Vag allt jarn som anvands for att utvinna olja pa ett oljefalt och jamfor det med massan av allt jarn som oljefaltet utvinner… Eller BROBI dar B star for Bokstaver. En journalist kan mata sin produktivitet genom att rakna bokstaverna denne skriver och jamfora det med antalet bokstaver som han far tillbaka av lasarna som reaktion. Givetvis resonerar ingen pa det sattet, eftersom det vore lika meningslost som EROEI.

 25. Olav Gjelten

  Aldrig förr har världen användt så mycket kol, olja och gas som i dag, precis de energislag som i den svenska debatten skall vara omoderna. Her är det vindmöller och solenergi som gäller – det som inte alls fungerar så bra – men som är politiskt korrekta.

 26. JHE

  Lite info om vindkraftsparken BARD 1.

  Fram till i mars i år så levererade den ström.
  En brand i ett kondensatorblock gör att överföringen till land inte fungerar.
  ABB jobbar med att reparera det som blivit förstört.

  Lite info om vindkraftsparken BORKUM

  Den är under byggnad och beräknas vara i full drift under 2015. Första etappen blev klar 2010 och har levererat el sedan dess. Under en period under utbyggnadstiden kunde inte vindkraftsparken leverera maxeffekt då utbyggnaden av det landbaserade nätet låg lite efter tidplanen och vindkraftsparken lite före.

 27. Björn

  Ingvar [18]; Stämmer mycket väl. 1000 kV mellan HVDC-polerna, vilket innebär 500 kV till jord. Systemet ifråga är s.k bipolärt.

 28. Pelle L

  Hur kunde Vattenfall missa denna guldgruva?
  Var alla beslutsfattare på semester, sov näringsministern?

 29. bom

  #28 Klart Vattefall var med via andelar i danska? Dong men Vattenfall har lyckats sälja bl a till Oticon.

  #26 Borkum Riff 1 har 78 Siemenssnurror på 4MW Dong äger 50%. Man har ingen HVlikström utan kör 155kV AC. Man kör 6 timmar per dygn och havsarean är bara 36 kvadratkilometer. Talar vi om samma företag. Riff 1 har andra mindre turbiner och märkplåtarna ger bara runt 300MV alltså betydligt mindre.
  Eller är 78=80 st efter bränder och Siemens=Bard och 4MW=5MW

  Redovisningen verkar minst sagt virrig och delvis motstridig vad är vad? Vet Du? Finns det tre vindkraftsparker kring Borkum 80 78 40?

 30. bom

  Ägarbilden för Riff 1 är Dong med Kirk (Legofamiljen) och Oticon (hörapparatena) alla tre har Hauptsitz i Danmark. Grattis alla Danskar. Riff 1 ligger på grundare vatten (under 30meter) medan Bard uppges djupare med 40m. Jag lämnar vindkraften för dagen. Den är värdelös – verkar det som.

 31. sibbe

  # 1 och flera andra

  Såvida jag vet har ABB levererad elledningarna, och transformatorerna – som har fungerat annanstans problemfritt. Felet tycks bero på att ledningarna har kapats otaliga gånger och inte fogats ihop riktig igen. Så säger Tenne T, som är eldistributör i norra Tyskland. Tenne T är förresten inte alls intresserat av vindel, eftersom strömmen, när den sen kommer strular till det för dom anställda, som måste hitta nån som tar emot överflödig el till vilket pris som helst.
  Och enligt envisa gröna rykten är Tenne T:s ägarnas ( ett holländsk företag) ägare de stora tyska elbolag E-On och RWE via diverse holdingbolag på holländska Antillerna. De bolag som blev tvingade att sälja på grund av EU..
  Enligt de senaste rapporterna får de 20 största elproducenter nuförtiden betalt för beredskaps-elektricitet. Dvs de får betalt för den elektriciteten som de annars skulle ha levererad i nätet, fastän de tillfällig kör ner sina kraftverk…
  Så Tyskland kör med fulla muggar dubbla elenergimängder och följdriktigt även dubbla CO2 utsläpp. Källa: http://www.eike-klima-energie.eu/news-cache/deutschlands-experiment-mit-gruener-energie-eine-vollkommene-katastrophe/ Så vi som ömmar om för lite CO2 utsläpp får våra fiskarna varma. Det går att lita på tyskarna…
  Här kan ni se, hur den nästa rödgröna regering i Sverige kommer att agera: Troligtvis på samma sätt. Så att äntligen priset stiger…
  Troligtvis blir det inte heller någon Super EL NINO i år heller. Fan ta alla skeptiker!

 32. Håkan Bergman

  Men det känns ändå fint att man har fått vara med och subventionera dom fattiga stackare som köpt supermiljöbilar, eller hur?
  http://www.dn.se/ekonomi/supermiljobilspremien-ar-slut/
  Det är verkligen nobelt att folk lägger ut så mycket pengar för att rädda allas vårt klimat, en Mitsubishi Outlander, en Volvo V60 laddhybrid eller en Tesla Model S kostar inte småpotatis precis, fina människor det där, värda allt vårt stöd, nu ska jag ut och jaga tomburkar att komplettera pensionen med.

 33. AG

  Energislag borde väl bedömas utifrån antal dödsfall per producerad energienhet. Det intressanta är att de förnybara är långt ifrån ofarliga. Som vanligt hamnar kärnkraften längst ned hur man än räknar:

  http://www.nuceng.ca/refer/risk/risk.htm

 34. Ingemar Nordin

  Det som förvånar mig är hur historiskt omedvetna de flesta politiker verkar vara beträffande civilisationens beroende av energi. Energibesparingar i all ära men det är inte precis genom att spara på energikonsumtion som utvecklingen gått framåt. Inte heller genom att köra in på återvändsgränder som sol- och vindkraft. (Efter folkomröstningen 1980 måste jag medge att även jag trodde på s.k. ”alternativ” energi – men om man inte kan erkänna fel och tänka om, ja, då är ”man en dum en”.)

  För mig är det obegripligt hur ett parti som exempelvis MP att både kör sitt spara, spara, spara. Samtidigt som de förespråkar elbilar. Eller för den delen att de puffar för eko-jordbruk som bara ger en tredjedel i avkastning samtidigt som bearbetning av jorden kräver mycket mer i mekanisk ogräsbekämpning. Men det är inte första gången MP motsäger sig själva inom energipolitiken.

 35. Olav Gjelten

  Ingemar # 34
  Miljöpartiets energipoliik blir bara obegriplig om vi utgår från att de vill ha en tryggad energiförsörjning till lägst möjliga pris så att vi har pengar över till mer konsumtion.
  Jag trodde annars att det skulle vara välkänd att MP:s politik går ut på raka motsatsen: så liten konsumtion som möjligt, dels för att ”spara” på jordens resurser och dels för att minska det de kallar ”belastningen” på miljön. Höga energipriser i kombination med opålitliga elleveranser håller inte bara tillbaka vår konsumtion som sådan, det förstör med tiden hela industrisamhället som är grunden för välfärden.
  Miljöpartiet vet allt vad de gör. Det gäller bara för oss andra att förstå deras hat till konsumtion, välfärd, bilar, semesterresor med tusen andra ting.

 36. JHE

  Bom #29

  Det är mycket möjligt att det finns flera vindkraftsparker runt Borkum. Annars är det så att det pågår en utbyggnad i flera etapper som enligt planerna skall vara klar 2015. Trots att etapperna kommer att ha olika ägare så samordnar de infrastrukturen.