Oden i svårigheter

Oden i is

I ett, i det närmaste ödesmättat, blogginlägg med rubriken All has changed skriver Ulf Hedman om SWERUS-expeditionens försök att ta sig från position E till F. De har stött på svårigheter i form av is och dimma.

”We did Bennett Island. We got to E. Then we started out east. Next was getting to F. Then we met ice. Then came the low clouds. They were added by fog.

We are blind. Guessing around. We were squeezed between the 35 meter depth contour line and huge ice floes. We went down west of a big floe. We had to turn back. Tried to go north and around to the east. No luck we ended up going northwest. Struggling to find a way east. Fog. Decision not to go on guessing and burning expensive valuable fuel”

Jag har följt bloggen sedan de kastade loss och det är inte någon semesterresa precis. Forskarna jobbar i skift för att få fram så mycket prover som det bara går. Det är säkert frustrerande att se timmar försvinna till ingen nytta. Dessutom tycker jag att den andra delen av expeditionen är extra intressant. Syftet är att få fram sedimentprover som kan visa havsisens utbredning bakåt i tiden.

Hoppas verkligen att de kommer fram till de positioner som de har tänkt sig!

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. bom

  Var det inte 2013 som all is i Arktis skulle vara borta?

  Gå och läs hos Pointman. Australiern Black Swan bryter staven över Julia G f d premiärminister över Australien och tydligen också en av Samväldets värsta brottslingar någonsin?

 2. Jimmy

  De saknar inte is till groggarna ialla fall. Se bilder fån Odens veckobrev.
  http://www.sjofartsverket.se/pages/48863/Veckobrev%20fr%c3%a5n%20Isbrytaren%20Oden%202014-07-30.pdf
  De har upptäckt stora mängder läckande metan i Laptevhavet p.g.a. kollapsande lager av metanhydrat på havsbotten. Som kanske i sin tur beror på ändrade strömmar o vattentemperaturer? Kan det vara naturliga orsaker (ej mänskliga) som har ändrat havsströmmarna o som har gjort att den arktiska havsisen har minskat men inte den antarktiska? Och som i sin tur orsakar en stigande halt av metan i atmosfären.
  http://www.su.se/english/research/leading-research-areas/science/swerus-c3-first-observations-of-methane-release-from-arctic-ocean-hydrates-1.198540

 3. bom

  #2 Pass på Jimmy så att Du inte blir lurad. Expeditionen skulle kolla upp just om metanklatraterna ”kokar” . Nu då verkar dom ha hittat just det. Bennettön är känd för sina plymmoln och man trodde att även dessa berodde på metan. När man letade efter metan i plymerna så fanns det inte. Plymerna saknar metan och man vet ännu inte mycket om deras orsak. Vetenskapsmän som får sina hypoteser bekräftade är självbedrägerikandidater.

 4. Gunbo

  bom #3,

  ”När man letade efter metan i plymerna så fanns det inte. Plymerna saknar metan och man vet ännu inte mycket om deras orsak.”

  Intressant! Var har du läst det? Har du någon länk?

 5. tty

  Det är ovanligt mycket is i Östsibiriska havet i år, vilket man troligen inte förberett sig för vid planeringen av expeditionen. Det måste ju dock kännas tryggt att sitta i en av världens kraftigaste isbrytare, i motsats till ”ship of fools” häromsistens.
  Intressant är att den metan man hittat nu inte kan komma från smältande permafrost. Det förekommer inte på så djupt vatten, utan bara i områden som var torrlagda under den förra (och tidigare) mellanistider.

 6. tty

  Rättelse ”mellanistider” skall vara ”istider”

 7. tty

  Gunbo #4

  http://en.wikipedia.org/wiki/Bennett_Island#Atmospheric_Plumes

 8. Thomas P

  bom #1 ”Var det inte 2013 som all is i Arktis skulle vara borta?”

  Från SPM IPCC4: ”Sea ice is projected to shrink in both the Arctic and Antarctic under all SRES scenarios. In some projections, arctic late-summer sea ice disappears almost entirely by the latter part of the 21st century.”

 9. Daniel Wiklund

  Det kanske är ärkebiskopen man ska fråga om isens utbredning i Arktis och Antarktis både nu och i synnerhet kommande år. Hon har säkert kontakt med honom däruppe som nog har koll på det.

 10. tty

  Bom #1 / ThomasP #8

  Jo det var 2013 som Norra Ishavet skulle vara isfritt enligt ’isexperten’ Peter Wadhams prognos från 2007:
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/7139797.stm

  2012 reviderade han dock prognosen till 2015-16:
  http://www.theguardian.com/environment/2012/sep/17/arctic-collapse-sea-ice

  Jag vet inte om det finns någon ännu senare revision, men troligen kommer det väl snart en ny kommuniké från Sanningsministeriet.

 11. Thomas P

  tty #10 Det finns en anledning att man skall vara försiktig med att tro för mycket på enstaka forskare och att gemensamma alster som IPCC:s rapport blir mer balanserade. Det går alltid att hitta extremer åt båda håll om man letar, dvs vill man få det till att forskarna är ”alarmister” letar man reda på en prognos åt det hållet som slog fel, bland ”skeptikerna” hittar man å andra sida de som trott att jorden skulle blivit kallare och isen återgått till tidigare utbredning pga solminimat eller bara kurvanpassning.

 12. Jimmy

  Jag är ingen klimat-, polar- eller isbjörnsforskare o jag har aldrig (tyvärr) varit uppe i Arktis. Men när jag ser på följande länk så förstår jag i vart fall att isbjörnarna inte behöver balansera på några pyttesmå isflak.
  http://oden.geo.su.se/map/

 13. Gunbo

  tty #7,

  Tack för länken! Det här var nytt för mig men det har ju inget att göra med metanet som Oden-expeditionen undersöker, vad jag förstår.

 14. Thomas P
  Av ren nyfikenhet, varför valde du AR4 och inte den senaste?

  AR5
  Based on an assessment of the subset of models that most closely reproduce the climatological mean state and 1979 to 2012 trend of the Arctic sea ice extent, a nearly ice-free Arctic Ocean19 in September before mid-century is likely for RCP8.5.

  Före mitten av det här århundradet eller mot slutet är ju trots allt en viss skillnad.

 15. Jimmy

  #5 tty
  Att det inte är smältande permafrost måste väl framgå av etan-metanförhållandet som Örjan bloggar om?

  We also measure concentration of ethane, as the methane/ethane ratio gives us a first indication of the relative importance of decaying drowned wetlands/permafrost (so-called biogenic as bacterial breakdown produces the methane) vs a deeper petroleum/natural gas (so-called thermogenic) source.

 16. Gunnar Strandell

  Lena Krantz #14

  Tack Lena för att kollar upp vad den senaste klimatsammanställningen skriver.

  Jag ha med åren lärt mig att Thomas P då och då refererar till ”etablerade fakta” i form av IPCC:s rapporter och väljer det som passar för stunden. Rapporterna är så innehållsrika att de fungerar som Bibeln, Kranen och andra liknande verk. Det finns alltid ett passande citat.

 17. bom

  #13 Gunbo ursäkta att jag inte hann svara innan den alltid solide tty gav Dig svar. Referenserna till originallitteraturen kryllar under Wikipediasidan.
  Nej ”plymmolnen måste vara metanutsläpp”-hypotesen sprack ju – men tänk Dig med vilken förtjusning ett positivt fynd skulle ha emottagits (många goda paraplydrinkar i Paris och lönande föreläsningsresor).

  #14 Lena Kan det vara så att TP har någon form av eidetiskt minne och har läst in fyran sedan länge men att han fortfarande jobbar att ta in femman? Kajsa Warg-syndromet Du vet – man tager vad man haver (och gäller det det viktiga försvaret av CAGW då duger vad som helst).

 18. Thomas P

  Lena #14 ”Av ren nyfikenhet, varför valde du AR4 och inte den senaste? ”

  Därför att gissningarna om ett isfritt Arktis 2013 året kom från ungefär samma tid som den rapporten så jag tyckte det var en relevant jämförelse om forskningsläget då. AR5 är lite för ny för att man skall kunna säga något än om i vilken mån dess förutsägelser slår in.

  Ditt citat från AR5 är också lite selektivt RCP8.5 är scenariot med högst utsläpp. IPCC fortsätter ”A projection of when the Arctic might become nearly icefree in September in the 21st century cannot be made with confidence for the other scenarios.”

 19. JHE

  #14 Lena Krantz

  I AR4 står det ”under senare delen av århundradet” och i AR5 ”före mitten av det här århundradet”.
  Det är en förändring som skett för att isen vid Arktis har smält snabbare än vad forskarna tidigare har räknat med.

  Trots allt så är det en stor skillnad på vad som står i AR4 resp AR5 jämfört med det som signaturen ”Bom” påstår i inlägg #1.

 20. bom

  #19 Det som Du kallar ”påstående” i #1 avgränsas med ett frågetecken. Frågan besvaras i #10 av den alltid välunderrättade tty. Läs en gång till och bättra Dig. I TPs värld är Du tyvärr en ”lögnare”!

 21. TP #18

  ”AR5 är lite för ny för att man skall kunna säga något än om i vilken mån dess förutsägelser slår in”

  Rätt så! Den nyaste och (enligt somliga) ’bästa kunskap vi har’ efter ett kvarts sekels mångmiljardbelopp av ’forskning’ bör inte betraktas som om deras förutsägelser kommer att slå in eller har ngt prediktivt värde … Utan som tentativa gissningar.

  Men märkligt då, att ju du och många fler i alarmistläget gått upp i falsett när ni skrikit ut er ilska och frustration över när skeptikerna sagt precis detta. Alltså att man inte skall tillmäta dylika gissningar allt för stort värde, ffa inte basera policy beslut på dem … definitivt inte innan dessa modeller har demonstrerats att kunna modellera vad det försöker …

  Och sagt det långt tidigare, när ’den bästa kunskap vi har’ var av en tidigare version, alltså ännu sämre. Och vi dessutom haft och fått rätt.

 22. Thomas P

  Men ”förutsägelsen” från 2007 var ju på grund av att forskarna blev överaskade över det extremt låga minimum det året. Det kan ju av naturliga skäl omöjligen vara med i AR4 varför ett citat därifrån blir irrelevant i sammanhanget.

  Visst redovisar de en stor osäkerhet men även det scenariot som är baserat på lägst utsläpp går ner under strecket till år 2050 som lägst. Det ser du i denna graf.

  http://www.climatechange2013.org/images/figures/WGI_AR5_FigSPM-7.jpg

 23. Johan M

  Isfritt Arktis

  Intressant att se vad SR har rapporterat på temat under de senaste åren. Här är de fyra första rapporterna som returneras vid en sökning:

  ”..det antas dröja mellan fem och 60 år innan Arktisk regelbundet skulle bli isfritt”

  ”..Norra ishavet kommer att vara nästan helt öppet på sommaren om 30 år.”

  ”Istäcket i Arktis kan försvinna helt på somrarna inom bara några få år”

  ”Arktis är isfritt i september 2030 om avsmältningen håller i sig”

  http://sverigesradio.se/sida/sok.aspx?q=isfritt%20arktis

  Som vanligt en välbalanserad bild av verkligheten 🙂

 24. Thomas P

  Lena #22 ”Men ”förutsägelsen” från 2007 var ju på grund av att forskarna blev överaskade över det extremt låga minimum det året. ”

  Från tty:s länk: ”Our projection of 2013 for the removal of ice in summer is not accounting for the last two minima, in 2005 and 2007,”

  Men som sagt, det är fel att leta reda på de sämsta prognoserna och försöka dra slutsatser av att de blev fel. Som IPCC-rapporterna visar fanns aldrig något konsensus för en så snabb avsmältning.

 25. Mats G

  Intressant länk ang IPCC:s Svenska medförfattare.

  http://www.naturvardsverket.se/Global/Samarbetswebbar/ipcc/press/svenska-forfattare-ipcc-ar5.pdf

  Känns annars som om IPCC:s förtroende börjar bli förbrukat. Oavsett om det var konsensus eller inte så kan ju de gamla profetiorna som var helgalna spela in.

 26. JHE

  #20 Bom

  När jag läser texten i länken som ”tty” hänvisar till tolkar jag det som att det inte är en prognos utan mer en lek med ett diagram och ett försök att förklara när det var risk för att det första året med ett isfritt Arktis kunde tänkas inträffa. Det var då inte fråga om att Arktis regelbundet skulle vara isfritt på somrarna utan om ett enstaka år.

  Det som står i AR4 respektive AR5 är mer relevant om vad klimatforskarna kommit fram till när det gäller att Arktis regelbundet kommer att ha isfria sensomrar.

 27. tty

  Det kan kanske vara värt att påpeka att Peter Wadhams var ”review editor” i WG I för IPCC AR 5.

 28. Thomas P

  tty #27 och för den som inte vet vad en ”review editoer” är: ”The role of Review Editors is to ensure that all substantive expert and government review comments are afforded appropriate consideration by the Core Writing Team. Two Review Editors were appointed for each Topic of this Synthesis Report. They confirm that all comments were considered in accordance with IPCC procedures. ”

 29. Guy

  JHE

  Nä, nä, inte är det här på allvar. Trodde ni det? Vi leker litet med ett diagram här. Kostar 1000 miljarder visserligen, men på allvar, nä sidu.