Under galgen

under galgen
Det ser inte ljust ut för Europa just nu. Ekonomin har stagnerat och ingen ser något snart slut på eländet.
Det finns förstås flera orsaker till detta, men en av dem är att EUs klimat- och energimål har fått politiker att fatta mycket kostsamma och destruktiva beslut om energiproduktionen. Satsningen på s.k. ”förnyelsebara” energikällor såsom vind- och solkraft driver upp priserna, och både privatkonsumenter och tillverkningsindustri hamnar i stora svårigheter. Satsningen på att få ned koldioxidutsläppen inom transportsektorn fördyrar både tillverkningen av bilar och av själva transporterna. Dessutom hotar ett storskaligt handelskrig med bl.a. Kina bakom hörnet.
Men det finns ljuspunkter. Det finns politiker på central nivå som börjar fatta att när man lever under galgen så kanske det börjar bli dags att byta spår, eller åtminstone att sakta ned tåget mot en ekonomisk ruin.
En sådan politiker är EUs energikommissionär Günter Oettinger. Han säger att han fruktar en nedgång för Europa om energipriserna fortsätter att öka och om konkurrenskraften minskar jämfört med Förenta Staterna och andra delar av världen. Han vill övertyga sina kollegor i den europeiska kommissionen och få dem att anta en målsättning för industripolitiken istället för nya klimatmål. Oettinger har också försäkrat den tyska bilindustrin att man inte kommer att driva kraven på CO2-utsläpp lika hårt som tidigare.
De här tankegångarna får stöd i ett strategidokument av EU-kommissionären Antonio Tajani. Hittills så har EU alltid prioriterat klimatmålen före industrin. Men nu föreslår man en tydlig målsättning för industripolitiken, bl.a. att den industriella andelen av EUs produktion (GDP) bör höjas till 20 procent till 2020. Det verkar alltså som man återupptäckt att en självbärande industri spelar en viss roll för länders välstånd.
Det är kanske inte är alldeles kristallklart hur dessa uttalanden skall tolkas. Men lägg till följande från Euroactive:
Inga nya mål för en reduktion av koldioxidutsläpp till 2030 kommer att annonseras förrän efter nästa val till EU-parlamentet 2014, säger en topptjänsteman.
”Låt oss vara realistiska: Vi kommer inte att hinna med allt till 2014 såsom vi gjorde med klimat- och energipaketet år 2009”, säger Jos Delbeke …
Det här går på tvärs mot vad exempelvis klimatkommissionären Connie Hedegaard vill åstadkomma, nämligen nya bindande avtal för 2030 inom EU redan nästa år. Nog kan vi skönja en underliggande oenighet bakom dessa uttalanden?
Så förhoppningsvis kan vi se fram emot en spännande intern kamp mellan olika kommissionärer inom EU. Blir det förnuftet som segrar, eller kommer EU att få dingla i galgen?
Storbritannien ligger illa till med sina skenande energipriser, med en landsbygd nedlusad av vindkraftsverk, och med massor av fossileldade kraftverk som måste stängas snart på grund av ålder. Den nye miljöministern, Owen Paterson, går ut hårt mot vindindustrin. Gröna subventioner i ”sovjet-stil” bör skrotas, säger han. Vindindustrin borde ”stå på egna ben” istället för att jämt och ständigt tigga pengar från staten. Och han verkar få ett visst stöd från energiminister John Hayes.  – Men inte alla i Englands grön-blåa regering är förtjusta. Så även här kan vi nog förvänta oss en underhållande maktkamp framöver. 🙂
Ingemar Nordin
SvD

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. BjörnT

  Högst andel förnyelsebar energi i EU: Sverige. Bäst ekonomisk utveckling i  EU: Sverige.  Just saying..  🙂

 2. Palle136

  BjörnT: Och hur mycket är vind av detta? Just asking 🙂

 3. Christopher E

  BjörnT #1
  Det är vattenkraften och skogen som är stor i Sverige, av geografiska skäl som många andra EU-länder saknar. Billiga källor.
  Vår lilla andel vindkraft är däremot en dyr parasit och slukar miljarder vilka kunde lyft vår ekonomi ännu mer.
  Det är alltså vindkraften som är det stora ekonomiska bekymret i Tyskland, UK, Danmark mfl.
  Just saying… 🙂 

 4. BjörnT

  PelleL: Sverige ligger 6:a  (och med ett  betydande gap till 7:an Cypern) i vindelsproduktion per capita av EUs 27  medlemsländer, 2011. Just answering.  Varför  blir min  smiley  🙂 inte en  riktig…..

 5. Christopher E

  BjörnT #4
  ”Varför  blir min  smiley inte en  riktig…”
  Kanske Internet själv kände på sig att din poäng inte håller?
  😀 

 6. Ingemar!
  Det vore väl konstigt om det inte hela tiden har funnits internt motstånd både i enskilda länder och inom EU-nomwnklaturan. Nu börjar de komma ut ur garderoberna.

 7. BjörnT

  Palle136: Googla  kan  väl du med?! Tror det ligger  runt  6-7 procent av elproduktionen.  Tillräckligt för  att  pressa  ner  spotpriset av och till  iaf.

 8. Labbibia

  Tack Ingemar!
  ”Det tar sig, sa brandkårschefen”…..

 9. HenrikM

  BjörnT
  Glömde du att vi alla måste betala extra för den kWh som vi köper? Att säga att vindkraft sänker priset på el är fullständigt galet. Den höjer priset på din vanliga elräkning. Om någon idag köper vindkraftsel så är det banken eller den som investerat i vindkraften som står för eventuella prispressen på spotpriset (vindkraft kostar 60-80 öre kWh man får ca 45 öre/kWh). När vindkraftsbolagen går omkull kommer bankerna vara tvugna att höja räntan för att kompensera för sina kreditförluster till följd att Sveriges ekonomi blir sämre. Så hur man än vänder och vrider på det så är vindkraft vansinnigt i Sverige med nuvarande priser!

 10. Olaus Petri

  Lite OT, men detta är lite kul:
   
  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2217286/Global-warming-stopped-16-years-ago-reveals-Met-Office-report-quietly-released–chart-prove-it.html#ixzz29E78OR9H

 11. BjörnT

  HenrikM: I en marknadsekonomi så kan man ta sig en statisk blick på ekonomin i varje ögonblick och döma ut hela branscher som nuts.  Just nu småhusindustrin.  Förra året båttillverkare i mellansegegmentet för att ta ett par off topic exempel. Andra är t.ex. hemelektronikåterförsäljningen innevarande år med färska konkurser av stora aktörer.  Listan kan göras lång. Att döma ut en bransch som här görs baserad på fluktuationer som inget vet om de är tillfälliga eller ej är lika dumt som att förklara att den globala uppvärmningen upphört baserad på några års statistik.  (Som nu plötsligt är pålitlig, vilket den ju inte alls var förut…..).

 12. Ann L-H

  Olaus Petri – # 10 Tack för länken. Har just skickat den för kännedom till vetenskapsredaktionen på SR med rubriken ”Vad stort sker har hittills fått ske i det tysta”, men med förhoppningen att de nu kommer att delge svenska folket med denna glädjande ”nyhet”.

 13. Ann L-H

  # 12 Hoppsan det blev ett med för mycket i sista raden i min text.

 14. Olaus Petri

  Visst är det uppmuntrande Ann, men det lär ju samtidigt bli en del diskussioner kring detta. En länk till den rapport som åberopas hade varit önskvärt. Vad säger den och vad kan ifrågasättas etc…
   

 15. Staffan

  Sverige ligger bland de bästa nu.  Vi har förstått att ”Den som är satt i skuld är icke fri.”  I Sverige är statsskulden 32% av BNP.   D 82, F 86, UK 86, USA 105…  Grekland 165.  (Japan 208…!  Men mest inrikes)
  Keynes’ tanke var att man skulle låna dåliga år, för att rejält gå ihop de goda.  Så blir det inte.  Politiker (i t.ex. Grekland;  eller USA) missar inte en chans att göra ”goda gärningar”, ge pengar (andras pengar!) åt folk som har rätta åsikterna…
  Vindkraften har naturligtvis inget med detta att göra.
  Jag är en gammal stöt, och jag vet mycket väl att ”vädret”, dvs temperaturen, är ungefär som det alltid varit.
  Och jag har gjort mig besväret att titta på SMHI:s temp-siffror för Uppsala, från år 1722…  En del av er har gaggat sedan 2007 (eller längre) om ”värmen” som tar kål på oss…  Äh!

 16. HenrikM

  OT
  En mycket kritisk artikel om klimatmodeller. Några citat:
  ”deeply flawed” – Judith Curry
   ”To plan the future around them makes about as much sense as choosing a wedding date three months’ hence on the basis of a long-term weather forecast.”
  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2217286/Global-warming-stopped-16-years-ago-reveals-Met-Office-report-quietly-released–chart-prove-it.html#ixzz29G787Y7c 
   

 17. HenrikM

  BjörnT
  Kan du med ekonomiska temer förklara för mig hur vindkraft någonsin kommer blir ett vettigt alternativ i Sverige. Jag förstår verkligen inte hur du tänker. Kostnad 60-80 öre/kWh, intäkt 45 öre/kWh. Då är dessutom den största delen av 45 öre subvention i form elcert… Kan du förklara för en ekonom hur du tänker? Varför ska Sverige ha vindkraft?

 18. Ingemar Nordin

  Olaus Petri #10,

  Tack för tipset. Jag lägger ut en tråd om detta i eftermiddag.

 19. Olaus #10
  WHOOAA!!

 20. Ann L-H
  Ha ha…vad rolig du är! Men goda klimatnyheter brukar tyvärr förbigås med tystnad medan de dåliga basuneras ut så att ingen ska missa dem.
    

 21. Peter F

  Intressant att EU insett faran. Hatt har det inte.
  http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=10974&artikel=5308504

 22. Ann L-H

  Olaus Petri – #14 – Lugn! Vetenskapsredaktionen kommer självklart att leva upp till sitt namn och uppdrag. De kommer omsorgsfullt att gräva vidare, objektivt analysera och förmedla till oss ”där ute”. Eller hur?

 23. Lasse

  SVD hade en rapport från GB utbyggnad av havsbaserade vindkraftverk. Ur minnet så tror jag att ca 1 GW kostade ca 30 Miljarder SEK. Europa har nu ca 100 GW installerad vindkraftseffekt. Det kan bli ca 6000 SEK per innevånare-inga alarmerande siffror tycker jag.
  Jämför med bilindustrin!

 24. BjörnT

  HenrikM: Sverige har ett bindande mål att uppnå att en viss procent av vår energiproduktion ske ske förnyelsebart. För att uppnå detta har det bland annat skapats ett subventioneringssystem för elproduktion, elcertifikat. (Ett annat är koldioxidskatt). Den omfattar mer områden är bara vindkraft.  Exempelvis, småskalig vattenkraft och biomassa.  Inom ramen för elcertifikatsystemet så är det en marknadsfråga vad man satsar på.  Jag har inga speciella synpunkter på att det några år mest  varit vindkraft man satsat på. Totalt sett har det dock satsat mer på biomassa om jag är rätt uppdaterad. Var det fel när marknaden korrigera detta. Och i så fall kommer många att torska pengar.  Välkommen till kapitalismen! Det närmast religiösa motståndet mot just vindkraft härstädes ser jag som ett tecken på att man varken begripit elcertifikatsystemet eller marknadsekonomi.  Jag skulle vilja gå så långt som att hävdas att agerandet mot vindkraft härstädes uppvisar sektliknande tendenser, komplett med stormästare som utslungar bannor och följare som lydigt upprepar argumenten och tror att det är deras egna.  Ser ingen som hest hets mot biomassa här t.ex.

 25. Björn T #24
  Marknadsekonomi!??
  Om regeringen via pålagor, certifikat och subsidier försöker styra så är det väl inte marknadsekonomi. Utom kanske i ”Nysvenskan”

 26. Olaus Petri

  Ann, #22, känns tryggt att veta. 😉

 27. BjörnT

  Staffan: Du bör nog studera temperaturrkurvan från Uppsala en gång till. Notera påpekandet att temperaturen före 1860 är osäkra.  Vilket givetvis hör ihop med vilket instrument man använder för att mäta och hur konsekvent man är med tidpunkter etc..  Man har använt flera termometrar för att ta fram mätserierna och det har gjort det möjligt att kalibrera temperaturkurvan hyggligt från ca från 1740.  Men det som mätts mellan 1722 och 1739 är inte möjliga att kalibrera på samma sätt. Och det är just där du hittar de höga temperaturerna.  Från ca 1740 har du det vanliga utseendet på temperaturkurvan.  Uppsalas medeltemperatur har stigit ca 1,7 grader sedan 1700-talet (liksom sedan 60-70-talet)och ännu mer sedan 1800-talet.

 28. BjörnT

  Ingvar Engelbrecht #25. Ja, subventioner ingår i marknadsekeonomi. har gjort och kommer alltid att göra.  Det som är väsentligt för en marknadsekonomi är de ramar de arbetar inom.  Dessa måste vara tydliga, transparanta och någorlunda långsiktiga.  Ta RUT och ROT avdragen.  De är subventioner man passar elegant in i en marknadsekonomi.  Ränteavdragen för privatpersoner är också subventioner.  Det finns en uppsjö av subventioner, öppna och dolda, och under olika namn.  Huvudsaken är att det passar in i den beskrivning jag gav ovan.

 29. HenrikM

  BjönrT #24
  Sverige släpper ut 1,6 promille av världens Co2. Vad än vi gör i Sverige, typ stänger ner hela landet så hur stor påverkan har det på AGW? Just noll och ingen. Om man har idiotiskt bindande mål, då ändrar man väl bara det till vettigt bindande mål. Svårare än så är det väl inte.
  Just nu så byggs ju Vindkraft på grund av att investerare luras eller har lurats. Det är ungefär som ett pyramidspel, så länge det kommer in nya pengar längs ner i pyramiden så kommer spelet pågå, när nya andelar inte längre säljs brakar det ihop. (Nu är det här lite mer komplext då vindkraftsföretagen har terminssäkrat en del el för framtiden, men dessa kontrakt kommer förfalla inom det närmaste året)
  Tycker du det är lämpligt att O2 marknadsför sina vindkraftsandelar på följande sätt ”Vid utträde återbetalas dina vindandelar”? När vi alla som är bara lite insatt i frågan vet att O2 med rådande priser kommer gå i konkurs och inga andelar kommer betalas tillbaka. De borde snarare skriva ”Om O2 inte går i konkurs så kommer dina vindkraftsandelar betalas tillbaka”, det skulle ge en automatisk signal till den som läser prospektet att fundera en gång till. Problemet är när man ger ut och säljer affärsverksamhet till ”vanliga” människor, de vet inte hur de ska tänka och inser inte riskerna.
  Varför du inte ser någon hets mot biomassa beror väl på att det verkar ganska vettigt till skillnad mot vindkraft. T ex så ett torveldat värmerkraftverk producerar energi för 18 öre/kWh (om det är totalt eller bara elen har jag inte lyckats reda ut). Jag antar att använda biomassa i kraftvärmeverk skulle vara ekonomiskt försvarbart med eller utan elcert. Sen kan man ju vara negativ till biomassa av miljömässiga skäl, t ex att de sprider gifter i samband med förbränningen.

 30. BjörnT

  HenrikM: Jag har ingen lust att gå in i enskilda svaromål om allt som kan tänkas intraäffas i stort och smått, på gott och ont inom vindkraft. Inte min grej.  Jag påpekar hur strukturen är uppbyggd och vad som händer inom den är en marknadsfråga.  Till skillnad från den närmast religiösa stämningen som infinner sig här när någon nämner vindkraft är jag tämligen likgiltig för just vindkraftens förtjänster eller avigsidor.  Resonemanget om hur lite vid bidrar med i  C02 utläpp är direkt barnsligt. Jag kan lika gärna hävda, med samma motivering, att det kvittar om just jag betalar skatt, då det finns 6 miljoner andra skattebetalare och det inte kommer att göra det minsta till eller ifrån om just jag betalar skatt.

 31. Björn T
  Ej jämförbart.

 32. Ulrik

  BjörnT #24. Det finns gott om bindande mål och konventioner i dag. Men det är ju vi själva som genom okunniga och mesiga förhandlare har bestämt att vi ska ta på oss tagelskjortan eller öppna alla dörrar för att andra ska kunna snylta. Till slut måste man säga stopp även i Sverige och säga, att nu sätter vi våra egna mål från realistiska utgångspunkter och utan påverkan av lobbyister eller makthungriga byråkrater i Bryssel.

 33. HenrikM

  BjörnT
  Jag förstår som vanligt inte hur du tänker. Du lyckas på inget sätt förklara det. Ena stunden försvarar du vindkraften, sen är den likgiltig… För du en psuedodebatt bara för debatterandes skull? 
  Om vi leker med tanken att vi sänker Sveriges potential för att vara en industrination fullständigt för att översträfffa våra Co2-mål. Har världen blivit bättre är sämre? Har inte bara denna industrikapacitet flyttat till ett annat land? Jämför det med om någon inte har betalat in skatt i Sverige som ska gå till vår gemensamma välfärd…  Dina jämförelser är märkliga?

 34. Pelle L

  Björn T #30
   
  Dina resonemang är i stort sett helt substanslösa och du saknar argument.
   
  Du säger dig vara ”tämligen likgiltig för just vindkraftens förtjänster eller avigsidor”, men ändå förfäktar du just vindkraften med religiös iver.
   
  Björn T, det är ju just den blinda tron, som inte är grundad på fakta som utmärker religiös fanatism.
   
  Att du samtidigt anklagar dina meningsmotståndare för sektbeteende och religiöst motstånd ter sig mot bakgrund av ditt eget argumenterande bara korkat.
  Du har fått massvis med argument som talar mot vindkraftautbyggnaden i Sverige; dyrt, dålig kvalitet, störande m.m.
  Men dessa argument förkastar du utan andra motiv än planeringsmål och att ”subventioner ingår i marknadsekeonomi”.
   
  En personlig fråga Björn T: Hur långt ned i syltburken har du dina gna fingrar? Kanske upp till armbågarna 🙁
   
  PS
  Björn T, du undrade varför inte dina smileys fungerar:
  Du kan lura dig själv, men inte hela världen 😉

 35. Pelle L

  gna skall naturligtvis vara egna

 36. BjörnT

  Hela doa-kören igång.  En religiös dogm har ifrågasatts….doa-doa-doa-doa…..

 37. Björn T agerar som ett ”troll”

 38. HenrikM

  BjörnT #36
  Är du påverkad? Varför kommentarer du här överhuvudtaget? Vad menar du? Vad vill du? Vad är du efter?

 39. bom

  Och där kom sandlådenivån fram i ljuset! 😉

 40. BjörnT

  Just nu består doa-kören av ett halvt dussin individer…svårt att hantera er individuellt, speciellt som ni tycker likadant och argumenterar likadant..det blir ett enda doande…vad jag vill ha sagt har jag sagt i mina  ganska utförliga argument ovan…om någon har något nytt att komma lyssnar jag gärna och riposterar om det är aktuellt…i övrigt doar jag tillbaka…helt enkelt. 

 41. Ingemar Nordin

  BjörnT, Ingvar E, Henrik M och andra,

  Så, så. Låt det inte spåra ur nu …

 42. Staffan

  #27.  Uppsala enligt SMHI:
  Juli på 1750-talet:   17,5ºC.  Max 21,7º  1752
  Juli på 1760-talet:   18,1º.    Max 20,8º  1764
  Juli på 1990-talet:   17,0º.    Max 20,3º  1994
  Juli på 2000-talet:   17,8º.    Max 19,9º  2003
  Ack ja…
  (Årsmedeltalet?  Det är det ni tänker dö av?)

 43. Staffan

  kommentaren borttagen

 44. Håkan R

  => BjörnT #28
  ”Det närmast religiösa motståndet mot just vindkraft härstädes ser jag som ett tecken på att man varken begripit elcertifikatsystemet eller marknadsekonomi. ”
  Jag undrar vem/vilka det är som inte förstår elcertifikatssystemet, målet för subventionerna till vindkraften sägs vara att till ett visst datum styra mot en produktion av 30TWh/år, moroten i sammanhanget är att producenten tilldelas ett visst antal elcertifikat / producerad enhet under 15 år. Dessa certifikat kan sedan säljas på en marknad där elkonsumenterna  är tvingade att köpa certifikat upp till en angiven procentsats av sin elkonsumtion.
  Jag kan hålla med dig om att det ligger ett sken av marknadsekonomi över detta, men en följd av detta marknadstänkande är att om vindkraftsindustrin bygger ut elproduktionen mer än vad elcertifikatssystemet avser sjunker priserna på certifikat vilket även bromsar takten i utbyggnaden. Detta marknadstänkande verkar inte vindindustrin riktigt ha tagit till sig när de går till riksdagen och klagar över lönsamheten trots att systemet fungerar som det var tänkt från början.
  Kan branschen inte leva upp till de givna spelreglerna ens med detta subventionssystem är det något som inte fungerar, kanske går det inte att på  ekonomiskt marknadsmässiga villkor producera vindkraft i Sverige .  Om vindkraftsproduktion idag går med förlust trots stora subventioner hur blir det när subventionerna försvinner efter 15 år?
  Att som i citatet nedan börja skrika om sektmentalitet varje gång resonemanget blir konkret och lämnar plakatstadiet är bara enfaldigt, du slingrar dig som en mask varje gång du får mothugg och blir bara alltmer inskränkt.
  ”Jag skulle vilja gå så långt som att hävdas att agerandet mot vindkraft härstädes uppvisar sektliknande tendenser, komplett med stormästare som utslungar bannor och följare som lydigt upprepar argumenten och tror att det är deras egna”

 45. Adolf Goreing

  kommentaren borttagen

 46. Pelle L

  Staffan #43
  ”Vi brinner upp”?
   
  Eftersom det är söndag: 
  Jag har fått lära mig att när missionärerna kom till enuiternas land (de kallades eskimåer då, varför duger inte det längre?)
  Så gick det inte att köra med ”se Guds lamm”, för de hade aldrig sett några får.
  Det fick bli ”se Guds sälunge” i stället.
   
  Och när de kom till ”brinna i Gehenna” var det ingen som blev särskilt skrämd. Lite värme skadar ju inte.
  Så det fick bli ”frysa i Helvetet” i stället, för att bilden skulle bli meningsfull. Alla visste vad det innebar att frysa.
   
  Kanske någon religionshistoriker kan korrigera/komplettera mina bleknande minnesintryck?

 47. Staffan

  Eskimå betyder på algonkin-språket ”de som äter rått kött”, och uppfattas (med rätta) som nedvärderande.  Därför bör man säga inuit.  (De finns från östra Sibirien till Grönland.)
  Fast jag som aldrig har att göra med inuiter fortsätter nog att säga eskimå.

 48. HenrikM

  Ingemar Nordin
  Sorry!   

 49. Pelle L

  Staffan #47
  Det är alltså ungefär som att engelsmännen kallar fransmän för ”frog eaters” och fransmännen (eller var det amerikaner?) kallar engelsmän för limeys?
   
  Vad är det för negativt med att äta rått kött? Varför är vi så lättkränkta?

 50. Adolf Goreing

  #34 försöker igen, något mer avidentifierat: du har rätt angående syltburken.

 51. BjörnT

  Adolf: du vet inte ett skvatt om mig men heder åt moderatorn som tar bort den typen av kommentarer. 

 52. István

  Pelle L
  Frysa i Helvetet. Kul.
  Ungefär som den svenska räven och rönnbären.
  Varför rönnbär? Har några nykterhets fanatiker varit framme och tyckte att vinbär är olämplig i folkmun att nämnas?
  Då har man ju förfuskat poängen i Aisopos fabel. Rönnbären är alltid syra!
  Medan vinbär kan vara härligt sött. Men sitter den oåtkomligt högt, då kan ju räven filosofera att dom är nog syra! 

 53. Pelle L

  István #52
   
  Att det har blivit rönnbär på svenska är kanske p.g.a alitterationen Räven om Rönnbären.
   
  Jämför t.ex. med Ropa inte Hej förrän du Hoppat över bäcken,
  Sälj inte Skinnet förrän björnen är Skjuten
   
  Och att vi inte har vindruvor här (inte vinbär som du skriver).
  Så det är väl som med sälungen: Man tager vad man haver 🙂
   
   
   
  PS Rönnbären är sura, inte syra.

 54. Holmfrid

  Galjen börjar framträda ur dimman även för Sverige.
  Läs  http://www.kuriren.nu/nyheter/default.asp?articleid=6580809

 55. Inge

  Syftet med subventionen av vindkraften, liksom flera sorters s.k. förnyelsebara energikällor, är säkert att hjälpa dem på traven så att de får chans att utvecklas och bli lönsamma och stå på egna ben. Tanken är god. Vindkraftverken  sägs ha blivit effektivare på olika sätt, men det räcker inte. Dels så är de bästa vindlägena tagna och man tvingas bygga där det är lite sämre vindar, dels så är elpriset nu ovanligt lågt genom mycket regnande i Norrlandslänen, dels har kärnkraften kommit ur sina uppgraderingar och ger numera klart högre effekt. Vindkraften har lite otur men blir utkonkurrerad.

 56. Staffan

  Kalifornien ska försöka lösa klimatproblemen från och med nyår.  Växthus-gaserna (carbonet, framför allt) ska ner på 1990 års nivå.  Man inför cap and trade i delstaten:  man ger industrier osv rätt till visst utsläpp, och låter dem sedan göra affärer med rättigheterna.  Så småningom (dvs rätt snart) sänker man utsläppsgränserna.
  –  Delstaten anställer förstår kontrollanter också.  Många kontrollanter.  De kan göra $800 à $1200 om dagen för sitt krävande uppdrag.
  –  NY Times: ”Riskerna för Kalifornien är enorma.  [Man] är orolig för att programmet ska skada delstatens bräckliga ekonomi, genom att driva bort raffinaderier, cementtillverkare, glasbruk och andra företag.  Somliga oroas för att bolagen ska kringgå systemet.”
  –  Powerline:  Vid tiden för boer-kriget hade Kalifornien faktiskt ett kol-kraftverk i delstaten.  Men nu – nej.  Kaliforniens utsläpp är redan mer än 25% under genomsnittet i USA;  det milda klimatet ligger bakom detta.
  http://www.powerlineblog.com/archives/2012/10/green-weenie-of-the-week-the-climateers.php

 57. Staffan

  VD Hanson: Kalifornien har en smal post-modern korridor från San Diego till Berkely (San Francisco), där vädret är idealiskt, man gläds åt goda löner, och politiskt är grön eller vänster.
  Vid sidan av detta Shangri-La finns ett stort, fattigt inland, där livet nu börjar bli pre-modernt.  Typ Latinamerika.
  – Mer än 2000 högavlönade lämnar Kalifornien varje vecka, för att söka sig till områden med lägre skatter och mindre regleringar och bättre ekonomi.  Skollärarna är bland de bäst avlönade i USA – men kommun-skolornas elever testar alltid nära botten i landet, i matte och naturvetenskap.
  – Man lånar nu upp miljarder dollar för att börja bygga en höghastighets-bana mellan Fresno och Corcoran (där Amtrak redan går)…  O.s.v.
  http://www.realclearpolitics.com/articles/2012/08/16/there_is_no_california_115128.html

 58. BjörnT

  Apropå subventioner:
  Vincent de Rivaz, the company’s chief executive, said he would seek a price of less than £140 per megawatt hour (MWh), the current cost of offshore wind farms, for electricity from its proposed plant at Hinkley Point in Somerset.
  EDF is negotiating with ministers over a guaranteed electricity price in order to proceed with the project. It is likely to receive billions of pounds in subsidies, paid for through levies on all UK electricity consumers, if the market price remains below that level. 

 59. BjörnT

  Intressant initiativ i världens 9:e största ekonomi.
  California embarks on its grand experiment in reining in climate change. On Jan. 1, it will become the first state in the nation to charge industries across the economy for the greenhouse gases they emit. Under the system, known as “cap and trade,” the state will set an overall ceiling on those emissions and assign allowable emission amounts for individual polluters. A portion of these so-called allowances will be allocated to utilities, manufacturers and others; the remainder will be auctioned off.

 60. BjörnT

  Fler under galgen….  
  China’s first steps to build what is destined to be the world’s second-biggest emissions market are boosting the prospects for fledgling programs from Australia to California.Four cement makers in China, the world’s biggest emitter, bought 1.3 million pollution permits for 60 yuan ($9) a metric ton last month in Guangdong. The province plans the largest of seven pilot programs for a proposed national market within three years. Exchanges will trade permits to emit an estimated 1 billion metric tons of greenhouse gases a year by 2015, close to half the volume in the European Union system.By setting its own emission limits and allowing polluters to buy and sell permits, China’s domestic market is set to dwarf its own participation in the UN market, Bloomberg New Energy Finance forecasts. The country’s commitment may also help break a logjam in global-treaty negotiations and support trade in Australia and the US, where opposition to carbon pricing is unwavering, according to Climate Bridge, which has developed projects in China since 2006.“What China is doing with its pilot scheme and ultimately with a national scheme sets a terrific example for the rest of the world,” said Alex Wyatt, the Melbourne-based chief executive officer of Climate Bridge and author of a report released yesterday with the Sydney-based Climate Institute. “Any suggestions by people in the West that China is not acting on climate change aren’t true.

 61. Christopher E

  BjörnT…
  #59
  Kalifornien har redan stora ekonomiska problem med klimatpolitiken. Att koipiera utsläppsrätter som redan blivit ett praktfiasko i Europa är inte särskilt smart. Men blir ju alltid ett varnande exempel för resten av USA att undvika samma dårskap.
  #60
  ”Any suggestions by people in the West that China is not acting on climate change aren’t true”
  Kinas utsläpp
  Tja, om man menar att de hjälper till öka den påstådda klimatförändringen är ju uttalandet OK… 🙂 
        

 62. BjörnT

  Christopher E: Ja den som lever får se om det blir succe eller fiasko. Själv saknar jag de profetiska förmågor som ni andra uppenbarligen har så jag får nöja mig med det uttalandet.  Nu ska jag till Kina och kolla själv!

 63. Staffan

  NY Times’ referat av debatten Obama-Romney:
  –  Obamas goda framträdande i debatten kontrasterade påtagligt med Romney’s, som inte kunde upprepa sitt starka framträdande för två veckor sedan.  Politiska experter menade att presidenten vänt på kampanjens riktning och nu iscensatt en klar comeback.
  –  En energisk Obama satte ofta sin republikanske utmanare på defensiven, i fråga om [sätt in ämne här], till vilket Romney inte hade några rimliga svar, utan ibland kom med direkta felaktigheter.  Vändpunkten kom när Romney blev svarslös ifråga om [sätt in Libyen, eller 47 procenten, eller skattelindringar för de rikaste, eller PBS, eller Bain Capital].
  –  [Sätt in namn på en pensionerad politiker] menade att Mr. Obama lyckats återta ledningen i kampanjen genom sitt tydliga framträdande ifråga om [sätt in ämne här], något ännu obestämda väljare anser viktigt.
  Själva debatten börjar i natt kl 0300 svensk tid.  Textkopian från National Review.

 64. ThomasJ

  Intressant motion till Riksdagen:
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/mot-201213N344-Vindkraft_H002N344/
  En synnerligen vettig begynnelse…
  Mvh/TJ