Owen Paterson

Under galgen

Det ser inte ljust ut för Europa just nu. Ekonomin har stagnerat och ingen ser något snart slut på eländet. Det finns förstås flera orsaker till detta, men en av dem är att EUs klimat- och energimål har fått politiker att fatta mycket kostsamma och destruktiva beslut om energiproduktionen. Satsningen på s.k. ”förnyelsebara” energikällor såsom   →