UAH maj 2023

Uah maj 2023

Då var det dags att redovisa resultatet av temperaturmätningar med satellit enligt UAH. + 0,37 grader för maj 2023 jämfört med åren 1991-2020.

YEAR MO GLOBE NHEM. SHEM. TROPIC USA48 ARCTIC AUST
2022 Jan 0,03 0,06 0,00 -0,23 -0,12 0,68 0,10
2022 Feb 0,00 0,01 -0,01 -0,24 -0,04 -0,30 -0,50
2022 Mar 0,15 0,28 0,03 -0,07 0,22 0,74 0,02
2022 Apr 0,27 0,35 0,18 -0,04 -0,25 0,45 0,61
2022 May 0,17 0,25 0,10 0,01 0,60 0,23 0,20
2022 Jun 0,06 0,08 0,05 -0,36 0,46 0,33 0,11
2022 Jul 0,36 0,37 0,35 0,13 0,84 0,56 0,65
2022 Aug 0,28 0,32 0,24 -0,03 0,60 0,50 0,00
2022 Sep 0,24 0,43 0,06 0,03 0,88 0,69 -0,28
2022 Oct 0,32 0,43 0,21 0,04 0,16 0,93 0,04
2022 Nov 0,17 0,21 0,13 -0,16 -0,51 0,51 -0,56
2022 Dec 0,05 0,13 -0,03 -0,35 -0,21 0,80 -0,38
2023 Jan -0,04 0,05 -0,14 -0,38 0,12 -0,12 -0,50
2023 Feb 0,08 0,17 0,00 -0,11 0,68 -0,24 -0,12
2023 Mar 0,20 0,24 0,16 -0,13 -1,44 0,17 0,40
2023 Apr 0,18 0,11 0,25 -0,03 -0,38 0,53 0,21
2023 May 0,37 0,30 0,44 0,39 0,57 0,66 -0,09

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Björn

  Området TROPIC går från minus till +0.39, vilket tyder på att en mindre El Nino har börjat röra sig mot öster, alltså mot Sydamerika. Den lägre solaktiviteten förmår inte längre skapa några superstora El Ninos.

 2. Det närmar sig något av ett avgörande som det verkar och ännu är signalerna neråt. Spännande! Utfallet denna gång tolkar jag så här ur ett matematiskt/tekniskt perspektiv:

  https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-36

 3. Märkligt ändå att januari kan ligga på – 0.04 globalt för att sedan i maj ligga på + 0.37 globalt – det skiftar ordentligt..

  Att kylan över arktis havsis, grönland, alaska och vidare i stora områden över sibirien osv vägdes upp av värmefläcken över canada till samnanlagt + 0.66 i arktis – överraskar.

 4. JonasW

  En fundering…
  Det UAH mäter är en ”medeltemperatur” i nedre troposfären.

  All respekt för dessa mätningar. Säkert noggranna och korrekta.
  Hur stor temperaturändring krävs för att vi människor ska märka att något hänt? Minst 1 C. Troligen 2-3 C.
  Det finns ingen människa eller någon annan levande organism som kan ”detektera” 0.1 C.

  Sättet som jag läser UAH´s data är att det inte skett någon ”märkbar” förändring de senaste 50 åren.
  Om inte debatten var så infekterad så skulle nog dessa mätdata klassas som ”termiskt
  brus”.

 5. Thorleif

  Styrkan i den förväntade El Nino’n avgör om vi går mot ATH eller om vi rör i intervallet kring noll och + 0,6 kommande 12 månader.

 6. Sten Kaijser

  Jag ”vidhåller att allt handlar om utbyte av värme mellan hav och atmosfär”. Kort sagt när varmvatten får bre ut sig över en större yta, så ökar avdunstningen och inom en månad, när vattnet kondenserat, så ökar temperaturen i atmosfären, kanske särskilt på UAH-höjd.

 7. Thorleif

  #4 JonasW

  UAH mäter över hela spektrat dvs från nedre troposfären till nedre stratosfären.

  https://www.drroyspencer.com/2023/06/uah-global-temperature-update-for-may-2023-0-37-deg-c/

  Siten Sprayhattas visar grafiskt övriga områden av atmosfären.

  Men det var kanske inte syftet med din kommentar utan mest att konstatera att vi inte förmår att känna av de små skillnader som redovisas där uppe.

  Håller f.ö med Sten K #6.

  Är det inte också så att luftens temperatur blandar sig ganska väl när man väl kommer upp en bit ovanför markytan. Varmt söker kallt för utjämning och på marken har vi helt olika regionala erfarenheter under en period som sällan avspeglas i mätvärden högre upp.

  Jetströmmarnas förändrade mönster på senare tid har f.ö orsakat en hel del märkbara variationer mellan varmt och kallt vilket msm tycks både underskatta och underrapportera. Inte osannolikt att just NH’s lite mer extrema temp-avvikelser kommer från fördjupade störningar i jetströmmen (fler södergående stråk av både kall- och varmluft).

 8. Thorleif

  Nu ska Kina på allvar ”värmas” eftersom man fram till 2020 haft stora utsläpp av svavelpartiklar som reflekterat solinstrålningen.

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/Q7KlWQ/rod-rektangel-avslojar-markliga-klimathotet-slapper-ut-for-lite

  Artikeln var låst så jag har bara tolkat ingressen!

 9. Peter Svensson

  #4

  Ja, jag har hört andra som har sagt att vi numera är så bra på att mäta, analysera och jämföra att vi upptäcker små förändringar som vi aldrig annars hade upptäckt. Utan alla dessa mätningar hade vi inte haft någon ”klimatkris”. De små förändringar som sker hade vi upplevt som högst normala väderhändelser.

  I Sverige har vi årstidsförändringar i temperatur på 20-30 grader eller mer, och det är inga som helst problem för natur, djur och människor att anpassa sig. Ändå påstår klimatalarmisterna att en förändring av medeltemperaturen på 1.5 grader kommer att leda till katastrof, och detta trots att vi redan har klarat av 1.2 grader utan att något har hänt. Jag har försökt framföra dessa argument i min lokala tidning men får bara epitet som förnekare och troll kastade på mig.

 10. jax

  #9 Peter Svensson

  Här i Luleå är skillnaden mellan högsta sommar- och lägsta vintertemperatur uppåt 70 grader. Största skillnaden mellan månadsmedeltemperaturer ligger på 45 grader under de senaste hundra åren.

 11. Roland Salomonsson

  Varför jämföra med 1991-2020? Varför inte t ex 1961-1990? Eller ännu hellre 1931-1960?

  Är inte mätresultaten en effekt av flera ”justeringar” av klimatmoduleringskoeficienter?

  Varför inte rätt och slätt analysera med enbart ”rådata”?

 12. Thorleif

  #8 Svavelrening i Kina

  https://www.su.se/english/news/reduced-emissions-during-the-pandemic-led-to-increased-climate-warming-1.658706

  70-talets avslutade temp dipp berodde alltså på utsläpp av aerosoler typ svavel i väst och Japan?

 13. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Om man mäter det som kan mätas, kan man sedan anföra det som bevis just för att man mätt det. Cirkelbevisets credo.

 14. JonasW

  #Thorleif

  Inte riktigt med på vad du menar med ”hela spektrat”.

  UAH och RSS mäter 4 olika frekvenser. Strålningen de mäter är termisk strålning från syre.
  Detektorn för en frekvens mäter totala strålningsintensiteten, d.v.s. all strålning (vid den frekvensen) som atmosfären avger. När man ska översätta det till temperatur så blir det ett medelvärde för det område som man anser att signalen kom ifrån.

  Det som normalt redovisas är medelvärdet för nedre troposfären. UAH/RSS är medelvärden över en sträcka.

 15. Thorleif

  #14 JonasW

  Förlåt min lekmannsmässighet. Med spektrat menade jag de olika områdena av atmosfären inkl stratosfären.

  UAH redovisar som du skriver en graf över nedre troposfären men satelliten mäter också över övriga områden vilka länkas på Spencer’s webbsida. Hur det tekniskt fungerar är en sak jag inte känner mig särskilt insatt i men tack för din förklaring.