Konsumentverket och vindkraften

vindkraft faglar

Professor Per Fahlén är expert på energisystem och en uttalad kritiker av vindkraften. Han har bl.a. skrivit ett digert och mycket innehållsrikt kapitel i Elsa Widdings bok ””Sunt förnuft om Energi & Klimat”, Ett energisystem i omställning – varför och till vad? Han har också varit aktiv i utredningar och debattartiklar. Här är en inlaga om hur Konsumentverket ignorerar faktautredningar för att istället påta sig ett rent politiskt uppdrag att sträva efter ett visst klimatmål oavsett hur vettigt detta är ur konsumentsynpunkt. Inlagan är från 2019:

Konsumentverket och vindkraften
PER FAHLÉN
EntroNova
Sammanfattning
Enligt Konsumentverkets instruktion ska myndigheten verka för att konsumenter
kan göra väl avvägda val medvetna om sina rättigheter, skyldigheter och konsumt-
ionens konsekvenser. Mot den bakgrunden är det obegripligt att myndigheten väg-
rar att ingripa mot grovt vilseledande marknadsföring från ett antal elföretag. De
presenterar el från sol och vind som ”miljövänlig”, ”hållbar”, ”förnybar” m.m.
utan att definiera de olika begreppen eller ange på vilket sätt sol och vind skulle
ge el som är miljömässigt bättre än den från kärn- och vattenkraft. Regelrätta
livscykelanalyser visar att både sol- och vindkraft, i förhållande till kärn- och vat-
tenkraft, kräver många gånger mer icke-förnybara resurser, orsakar många gånger
högre koldioxidutsläpp samt, beträffande vindkraft, avsevärda lokala miljöstör-
ningar. Sol- och vindkraft ger dessutom el som är flera gånger dyrare än el från
kärn- och vattenkraft.
Efter en anmälan 2016-04-27 mot ett antal företag hänvisade konsumentverket till
att man ”under 2017 inplanerat en tillsynsinsats som kommer att ta sikte på miljö-
argument vid marknadsföring av elavtal”. Efter ett och ett halvt år av påstötningar
meddelade verket vid utgången av 2017 att man fortfarande inte gjort någonting.
Slutbeskedet 2018, efter nästan två år av påminnelser, var att Konsumentverket
inte avsåg att vidta några åtgärder eftersom ärendet saknade allmänt konsumentin-
tresse! Detta inom ett område som debatteras dagligen och där konsumenternas
kostnader snabbt har stigit och riskerar att flerfaldigas inom en nära framtid och
där konsumenterna blivit grovt vilseledda. Men konsumentverket behöver inte
göra någon särskild utredning; bevisbördan ligger hos de företag som påstår något
om miljöegenskaperna för alternativa sätt att producera el.
Uppenbarligen har Konsumentverket tagit intryck av regeringens instruktioner till
olika myndigheter att de ”ska verka för att nå miljömålen”. Men regeringen har
inga miljömål utan har, tillsammans med övriga partier i energiöverenskommel-
sen, uttalat ett mål om att bygga en viss mängd vindkraft. Denna utbyggnad är ett
medel och inte ett miljömål och står i strid med miljöbalken och forskningens re-
sultat beträffande miljökonsekvenserna av alternativa sätt att generera el. Konsu-
mentverket gör allt för att slippa ta i frågan om marknadsföringen av sol och vind
och ställer sig därmed på politikernas och företagens sida mot konsumenterna.”

Här  skriver Per Fahlén och Peter Rudling ett inlägg på KU, augusti 2021, om en utvärdering och jämförelse av olika energislag. Inlägget är väl värt att läsa igen. Jag citerar ett stycke:

”Ett sätt att bedöma olika energislags hållbarhet är att jämföra energikällornas värden för EROI (Energy Return On Investment). EROI är förhållandet mellan energi som nyttiggörs i förhållande till den som investeras i en energikälla under hela dess livscykel. EROI värdena är för

 • Kärnkraft gen. III/III+ (reaktorer som byggs idag): 75
 • Gen 4: ca 750 (uppskatta värde)
 • Sol: 1,6 (PV) till 9 (CSP)
 • Vind: 3,9

Weißbach [6] menar att ett minimalt EROI värde på ca 7 behövs för en hållbar energiproduktion i ett i-land. Lägre EROI kan inte upprätthålla vårt samhälle på vår komplexitetsnivå eller med vår levnadsstandard”

Men sådana här jämförelser intresserar inte vår myndigheter som struntar i fakta och medborgare och hellre bedriver en aktivistisk politik för att hålla sig väl med de gröna herrarna.

Ingemar Nordin

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Evert Andersson

  Bra! Kan inte nog ofta betonas och påminna om för att få hejd på galenskapen.

 2. Ann Löfving-Henriksson

  ”En solig morgon i norra Bohuslän” … efter att ha läst dagens inlägg samt inlägget från aug 2021 och känt att det är så gott att det trots alla visioner finns några med insikt som försöker få sin röst hörd , gick vi ner till stranden och vinkade av en gammal trailer som sett sina bästa dagar. Det var så gott att se att den hamnade i goda händer hos en tacksam mottagare som inte såg några hinder att få den som nästan ny.
  Sedan blev det dags för dagens GP med Adam Cwejmans Söndagskolumn till morgon teet.
  https://www.gp.se/ledare/v%C3%A4rldsf%C3%B6rb%C3%A4ttrarna-skapade-kaos-i-mellan%C3%B6stern-1.101202008
  Synnerligen läsvärd!
  Återigen! Gott att se att det finns någon som med perspektiv uttalar sig om o/begränsade visioner. Värt att minnas …”det var den obegränsade visionens anhängare som gjorde mest skada”.
  Synd bara att A.Cw. ännu inte ser sig färdig att uttala sig om dagens obegränsade politiska visioner när det gäller vår energiförsörjning.

 3. Göran

  Bland de mest löjliga klimatslogans är ”klimatkompenserat ”. Det är totalt omöjligt att räkna ut en klimatkompensation. Att planterar ett träd är inte säkert en klimatkompensation. Det där trädet kan orsaka mer ”koldioxidutsläpp”. I och för sig kan vi alltid hoppas på att klimatkompensering innebär mindre kyla.

 4. Roland Salomonsson

  Ändå är det mer kyla som sakta kryper på jordens människor.

 5. Karl Eider

  Här sågar biträdande proffessor Christian Sandström vindkraften utmed fotknölarna. De bär inte sina kostnader. Sveriges gröna bubbla utnyttjas för att pumpa ut pengar ur landet till stora utlänska företag. 95% av vindkraftverken är utlandsägda.

  https://youtu.be/J2Vc-l8nXt8

 6. Mats Kälvemark

  Dagens citat, SVT Nyheter:
  ”Juni blir både kallare och regnigare i stora delar av Sverige. Regn och skurar har ökat med 20 – 30 procent sedan förra referensperioden (1961 – 1990). Det är bara allra längst i norr och söder som det har blivit lite varmare.
  Anledningen till den ökade kylan är att vi de senaste 30 åren har haft fler ostadiga väderlägen, det vill säga mer regn och skurar.” Slut citat.
  Där sov väl klimathotsvakten på SvT? Ändring under 30 år är ju per definition ändrat klimat, dvs i detta fall kallare!

 7. Just i detta nu bygger Tyskarna en vindkraftpark i 10 milaskogen, även kallad sveriges sydligaste vildmark – beläget på gränsen mellan värmland och dalarna.
  Där finns/ fanns fantastiska möjligheter att få en närmast magisk känsla av storslagenhet och samhörighet med det stora, vilda – som snart bara finns att läsa om i sagornas värld.

  Nu röjs skogen, vägarna byggs och kabelgravarna skär 1,5m djupa rakt genom vattenvägarna som formats sedan istiden – nu leds vattnet i diken och kulvertar ner till halgån och klarälven – svensk, grön naturvård ala 2000- tal och tyskarna och eu och fn klappar takten.

  Jag hyser ett stort mått av sorg och ledsamhet över den gröna omställningens dumhet och ovetenskaplighet – övergrepp är den nya miljövården och jakten på våra sista vildmarker är i full blommning.

  Jag hade även en diskussion med länsstyrelsen, naturvårdverket och svenska naturskyddsföreningen om detta ingrepp i 10 mila skogen och klarälvens vattenmiljö – jag visade underlagens beskrivningar av källsjöar, spelplatser för orre å tjäder, örn, lavskrika, varg och järv och öringbäckar och lekbäckar för vänerlax – allt det där och sällsynta växter skulle inte lida skada sa dom, obetydlig påverkan, vi drar vägen runt sjön och runt spelplatsen och runt lavarna och i bäckarna lägger vi vägtrummor och leder vattnet i nya banor – och dessutom Återställer vi marken om 20 år, ingen kommer att märka något.

  Vindkraften står idag i mängder av våra känsligaste miljöer och energin därifrån dras till tyskland och stockholm.

  Det är en ny, mörk, medeltid med nya tortyrredskap och en våldsam girighet – dom kallar sig gröna, bolund, märta…grönt är det nya bruna och stövelklackarna ekar i våra fjäll och skogar och på våra hav – det är oerhört märkligt hur detta kunde hända och nästan helt i tysthet.

  Nu har sista vågen av förödelse och övergrepp inletts i norr – nu skall samerna piskas och omskolas igen och europas allra sista vildmark kväsas.
  Nu trycker Eu och Fn och guterres gasen i botten – rakt mot det gröna helvetet.

  Med hot och alarmism kan mycket dårskap tillåtas – men dom får skynda sig innan världen återigen fryser ihop till en blå isboll.

 8. Ann Löfving-Henriksson

  # 7 Magnus b., Du är en klippa!

 9. Christer Eriksson

  #7
  Magnus det var det bästa jag läst.Fantastiskt formulerat,huvut på spiken.
  Helt klockrent.

 10. Uno Jonsson

  Mycket klokt och bra!

 11. TorbjörnR

  Magnus!
  En fantastisk text som beskriver ”våldtäkten” på miljön så man blir sorgsen och ledsen.
  Modern idioti och girighet där politiker inte förstår vilka de arbetar åt.
  Att miljörörelsen är för detta är obegripligt men de har ju tappat det helt och jobbar mest med att skrämma folk så de ger donationer.

  Allt styrt av klimatkrisen som inte finns!

  Får jag kopiera texten anonymt?

 12. Håkan Bergman

  Magnus b #7
  Jag travesterar en tidigare statsminister.
  Dessa satans marodörer!

 13. Vi här och alla som orkar får slås mot – galenskapen, föraktet och den heliga, gröna makten..dom måste påminnas om vad dom gör och vad dom lämnar över!

 14. Håkan Bergman

  Undrar vad det är som får tyskarna att tro att dom ska lyckas bättre här än hemma?
  Just nu producerar deras landbaserade vind 1545 MW av 57448 MW installerat. Och, håll i er nu, den fantastiska havsbaserade vinden klämmer fram 79 MW av 8129 MW installerat!
  Enligt https://transparency.entsoe.eu/
  SE3 där dom ska bygga levererar 200 MW, oklart hur mycket installerat.

 15. PS

  #7
  Instämmer med de föregående. Väl formulerat, återigen. Keep em coming.
  Dekandens är väl det jag tänker på. /P

 16. Björn

  Om inte Konsumentverket kan läggas ned, så borde åtminstone dess generaldirektör Cecilia Tisell sparkas. Hon har ju också titeln konsumentombudsman KO. Det handlar inte bara om vindkraftverken utan också om problem med batteridrivna elbilar. Här finns en stor gråzon där elbilsägare får utgöra försökskaniner till elbilstillverkarna och dras med ständiga problem, vilka medför otaliga verkstadsbesök.

 17. Bubo

  En sak man behöver kunna som ingenjör är att göra grova uppskattningar om något är rimligt eller inte sk Fermi-uppskattningar.

  En stor fördel med marknadsekonomi är att alla i alla led vill ha betalt för alla sina kostnader. Om vi då tar ett vindkraftverk så behövs det stål, kablar, transporter, generator, projektering etc. Ståltillverkaren köper malm från gruvbolaget som i sin tur vill ha betalt för alla maskiner, bränsle, arbetstimmar etc vilket han då bakar in i priset på malm. Sedan tillkommer kostnader för ståltillverkaren i form av energi, arbete, administration, forskning/utveckling, utrustning etc, men allt det bakas in i priset på stålet.

  Ett vindkraftverk ger ju bara intäkt i form av energi (om vi undantar elcertifikat). Förutsatt att vindkraftverket är lönsamt bör då intäkten över livscykeln överstiga alla kostnader inkl alla energikostnader som använts i alla led (dvs från gruvbrytning etc). Det verkar väl kraftigt att energikostnaden i alla led skulle uppgå till ca 25% (1/3,9) för en mekanisk konstruktion som ett vindkraftverk. Vanligt för mekanisk industri brukar väl vara kring 5%. Visserligen kan ju malmen vara bruten i ett land med låga energikostnader så det blir annat om man jämför per kWh än med priser. Men så stor skillnad borde det inte vara.

  För övrigt verkar det onödigt med EROI, vi har ju marknadsekonomi där värdet av all resursanvändning för att producera något mäts i kronor och ören. Varför ha ett parallellt mått? Duger inte marknaden som värdesättare av hur resurser bör användas?

 18. Mats Kälvemark

  #17 Bubo
  Du lever i den vanföreställningen att ”marknaden” trumfar politiken? Just i den gröna omställningen ser vi otaliga exempel på att det omvända gäller. Eller tror du fortfarande att ”marknaden” stängde 4 kärnkraftverk? En snabbkalkyl: Vi har avvecklat 10 % av kraftbalansen med R1 och R2. Den effekten gav 20 TWh/år. Marknadspriset 2022 var 1,50 kronor/kWh.
  Stabil el värd 30 miljarder kronor/år borta i till ingen nytta. Och du tror att maknadens stängde verken?
  Därtill straffas konsumenterna , ffa i EO3 och EO4 med förhöjt elpris. De kunde kanske ha haft 40% lägre elpris, säg 1,5 kr/kWh x 0,6 = 0,9 kr/kWh >>>>> diff 0,60 kr/kWh gånger kanske 80 GWh (av tot i riket 130)
  Blir väl 80 GWh x 0,6 kr = ca 50 miljarder kr/år, varje år!! Bara politiker kan ha iscensatt så idiotiska beslut. Följdeffekterna ser du nu. Brett upplagd artikel från TT i tidningarna:
  ”Strömlöst Sverige hotar några – bara vintrar bort
  EKONOMI Kommande vinter – inga problem. Men sedan hotar effektbrist och ett nedsläckt Sverige.
  – Vi ser en stor ökning av elförbrukningen, men ingen ny produktion. Ekvationen går inte ihop, säger Lowina Lundström på Svenska kraftnät. ”

 19. Evert Andersson

  #17 Bubo

  Nja – värdet ekonomiskt sätter ju marknaden. EROI är ju måttet på hur mycket energi du får ut av den energi du använt för att producera den energin i livscykelperspektiv. Från gruvan till skroten / återvinningen. Ett rent tekniskt mått. Det spelar då ingen roll var malmen är bruten. EROI handlar inte om kronor / kWh.

  25% är en siffra som kan komma från kapacitetsfaktor. Ett mått på hur stor del av tiden som verket ger omräknat till full effekt. Förra året var den siffran för installerad vindkraft för de verk som rapporterar in data 26 %.

 20. Mats O

  Vad pyslar Vattenfall med?
  När har ett vindkraftverk ”betalat sig” energimässigt?
  https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/vindprojekt/faq-vindkraft/nar-har-ett-vindkraftverk-betalat-sig-energimassigt

 21. foliehatt

  Mats, #6,
  Aaah. Man utnyttjar samma brasklapp som för den romerska och andra värmeperioder i historien – Endast en lokal företeelse!

 22. UWb

  #7 Mycket bra formulerat. Att de ”Gröna” kan stå bakom det, kan bara bero på att de är stadsbaserade numera och inte från landsbygden som den ”ursprungliga” konstellationen.

  Marodörer får fritt spelrum i våra medier, precis står Otis Meijer och säger i TV4 att det finns inget annat sätt att få politiker att vakna och accelerera den gröna omställningen, nu med fokus på våtmarkerna. Hur påverkas våtmarkerna av den vindpark som Magnus beskriver. Inga kritiska frågor av TV4 förståss. Undrar ni över vem Otis är, var han en av dem som stormade Let’s Dance.

  Sedan följs det upp av TV4s klimatexpert, av samma kaliber som Erika B.

  Kanske det är det som är modellen, att i stället för att föra fram fakta, vara aktivister?

 23. Nr 20 Mats O.
  Vad vattenfall pysslar – jo, bl a försöker dom bygga en landbaserad vindpark i Skottland, mitt i ett av dom sista vildkattreviren.
  Det har samlats ihop över 1 miljon namnunderskrifter mot projektet – men det stoppar inte vattefall.
  Sverige och naturskydd har blivit en internationell parodi.
  WWF rankar sverige till runt 90 plats i naturskydd av världens länder – vi tror nog att resten av världen högaktar och beundrar oss….men varken sverige eller WWF har lyckats förstå eller agera utifrån vad som är hållbart på riktigt – trist och lite pinsamt och allvarligt.

 24. #UWb 22#

  Undertecknad instâmmer fullt ut i uppskattningen av Magnus Blomgrens 7 liksom i de de andra kommentarerna därom.

  ” Att de ”Gröna” kan stå bakom det, kan bara bero på att de är stadsbaserade numera och inte från landsbygden som den ”ursprungliga” konstellationen.” Det stâmmer precis! Man kan tillägga att de använder naturen som ett verktyg för att uppnaa ett ofritt plansamhälle, en ny version av de röda diktaturer vi saag under 1900-talet.

 25. Mats O

  #20 Vattenfall ljuger ju oss rakt i ansikte. Hur är detta möjligt!

 26. Mats Växjö

  #3
  Javisst! Hur ska man kunna beräkna ”klimateffekten” givet de stora osäkerheter som finns i antaganden och ”beräkningar”?
  Ta tex koldioxidens klimatkänslighet har IPCC under lång tid sagt ligger mellan 1,5 och 4,5 grader!
  (AR6; ”2,5—4,0 grader)

 27. Agneta Carletun

  Sverige går mot.sin.egen.förintelse
  De.ansvariga politikerna..verkar utan ansvar för
  Sveriges undergång om
  Hur.kan ett helt land.styras.av.blinda.och.intelligens.befriade..politiker.som.låter Sverige. Och.dess.befolkning..lida.av deras…avsaknad av en sund.framtids.tro.för ett helt.land..och.dess befolkning.som.behanslas som.slavar och dignar.under.de.högsta skatter den högsta pensionsåldern…där svält drabbar barn.familjer.och brottsligheten.är den som.styr SVERIGE. .

 28. Sky Bird

  Tack mkt bra artikel. I en drömvärld så hade t.o.m politiker, tjänstemän, journalister satt sig in i energis systems helhetsbilder. Att som många säger, vindkraft är bra för att vinden är gratis. På många sätt känner man att hela debatten har blivit kapad av liten grupp med enorma röst resurser. gapar och skriker ut sina dogmer som vägrar se helhetsbilderna.

 29. Thorsten Bergqvist

  Har någon observerat att Allan Emren informerat riksdagsledamöter om den vetenskapliga artikel som publicerats i en vetenskaplig tidskrift?
  Enligt Allan Emrens forskning föregår temperaturen CO2 halten vilket innebär att all hype kring att begränsa utsläpp av CO2 kan vara överstånden.

 30. #29 Thorsten Bergqvist

  Allan Emren och många med honom drar en felaktig slutsats när de tror att samma mekanism måste gälla i alla tidsskalor. Koutsoyiannis et al. skrev mycket provokativt ”Hence the common perception that increasing [CO2] causes increased T can be excluded as it violates the necessary condition for this causality direction” i den ansedda och peer-review-granskade publikationen Proceedings of the Royal Society A.

  Jag skrev till professor Koutsoyiannis och bad honom skriva ett tillägg där han mildrade sitt påstående, men det ville han inte. Han föreslog i stället att jag skulle skriva en kommentar i publikationen så att saken kunde diskuteras offentligt.

  Min kommentar finns här: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.2022.0529

  Jag tror inte det går att få granskarna att acceptera någon invändning mot min slutsats det bevis Koutsoyiannis anför är falskt. Jag hoppas min skrift är tillräckligt okomplicerad och tydlig för att även Allan Emren och alla andra som gjort samma misstag skall inse felet.

  Att det saknas bevis för att CO2 inte kan påverka temperaturen är givetvis inget bevis för att CO2 påverkar temperaturen, i synnerhet är det inget bevis för att CO2 är den viktigaste faktorn bakom observerad temperaturhöjning sedan förindustriell tid. Detta är en annan fråga!

  Det är viktigt att riksdagsledamöterna inte delges falsk information, det polariserar debatten och minskar förutsättningarna för en klokare politik framöver.

  Du skriver: ”den vetenskapliga artikel som publicerats i en vetenskaplig tidskrift” Vilken artikel syftar du på? Kan det vara Koutsoyiannis et al?