UAH januari 2014

uah_jan 2014
Resultatet från UAH januari 2014 +0,29 enligt Roy Spencer.
Detaljer kommer här:

YR MON GLOBAL NH SH TROPICS
2013 1 0,497 0,517 0,478 0,386
2013 2 0,203 0,372 0,033 0,195
2013 3 0,200 0,333 0,067 0,243
2013 4 0,114 0,128 0,101 0,165
2013 5 0,082 0,180 -0,015 0,112
2013 6 0,295 0,335 0,255 0,220
2013 7 0,173 0,134 0,211 0,074
2013 8 0,158 0,111 0,206 0,009
2013 9 0,365 0,339 0,390 0,190
2013 10 0,290 0,331 0,249 0,031
2013 11 0,193 0,160 0,226 0,020
2013 12 0,266 0,272 0,260 0,057
2014 1 0,291 0,386 0,196 -0,027

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Jonsson

  Vi vet att jordens fattigaste i det tropiska bältet har drabbats värst av klimatförändringarna, mot den bakgrunden får vi vara tacksamma för att de fått viss lindring nu när temperaturen där ligger på -0,027 grader under medelvärdet. Värre är det ju för naturfolken i Sibirien, eller bandypubliken i Irkutsk där de har -24 inatt istället för -30, man undrar om isarna på Bajkalsjön håller.

 2. LBt

  Jämför jag månadsdata från GISS, UAH och NCDC månad för månad blir jag konfunderad. GISS och NCDC är förhållandevis överens om vilka månader som är varmast (mars) respektive kallast (juli, sept) sett över en längre period. UAH tycks emellertid ha en helt annan uppfattning, (varmast sept, kallast mars) jag får helt enkelt uppfattningen att man inte mäter samma sak. Är det så här eller har jag helt fel, klantat mig? Någon som har en bra kommentar?

 3. Christopher E

  #2 LBt
  Du har rätt. De mäter inte samma sak, så det är naturligt att de skiljer sig åt.
  GISS och NCDC är yttemperatur från ett nät av geografiskt ojämt spridda stationer. GISS har en del tveksamma justeringar vad beträffar fränst UHI. UAH är satellittemperaturer mätta med mikrovågor och serien ovan antas vara lägre troposfären, dvs några kilometers höjd. Polerna saknas dock av tekniska skäl.
  Inte mycket att göra åt. Det finns ingen absolut sanning här.

 4. Mikael W.

  ”JAPANESE SPACE AGENCY AGREES WITH SKEPTICS ON CLIMATE CHANGE
  Higher carbon dioxide levels are coming from undeveloped countries in equatorial Africa and South America not from UK, EU and US, shows Japanese government satellite data. Japan abandons its CO2 targets as separate scientific evidence suggests Earth is fast approaching a new ice age.
  Japanese climate satellite data supports climate realist Professor Murry Salby in rejecting global warming theory; humans are not responsible for measured increases in atmospheric carbon dioxide (CO2) affirm evidence in Report from Japanese Aerospace exploration agency (JAXA).The Japanese Aerospace Exploration Agency (JAXA) has revealed that its climate satellite IBUKI data shows that the growth in carbon dioxide in the atmosphere is coming from third world under developed forested equatorial regions of Africa and South America.
  The Japanese satellite maps show that the asphalt and concreted industrial nations are “mopping up” carbon dioxide faster than their manufacturers and consumers can emit it. Astonishingly, this is the opposite to what is being relayed to the public from an unswerving alarmist climate media lobby. The JAXA evidence shows that US and western European nations are areas where the carbon dioxide levels are lowest! ”

 5. LBt

  Christopher E,
  tack, mycket intressant, avvikelserna är anmärkningsvärda.

 6. tty

  LBt #5
  Ja du har rätt. Med tanke på att mätningarna sker med helt olika teknik, har olika täckning, gäller olika lager i atmosfären och ”justeras” med olika algoritmer är skillnaderna anmärkningsvärt små.

 7. LBt

  tty #6,
  men skillnaderna mellan UAH månadsvis är anmärkningsvärda, de kan knappast vara slumpmässiga, UAH har max månader där de andra har min och omvänt. Eller också gör jag fel. Men visst olika teknik naturligtvis men framförallt olika lager. Borde förklaras.

 8. Bäckström

  LBT #7
  Precis som Christopher E sa i #3, är det inget konstigt med förskjutningen av temperaturen mellan de olika grupperna då de mäter i olika luftlager.
  Det som däremot är intressant är att se om divergensen mellan UAH och RSS fortsätter att avvika mot varandra… Där, har vi däremot något som har allmänintresse här på bloggen och borde redas ut.
  LBT, fundera på det istället.

 9. Gunbo

  Här är Roy Spencers förklaring till divergensen mellan UAH och RSS serier:
  ”Anyway, my UAH cohort and boss John Christy, who does the detailed matching between satellites, is pretty convinced that the RSS data is undergoing spurious cooling because RSS is still using the old NOAA-15 satellite which has a decaying orbit, to which they are then applying a diurnal cycle drift correction based upon a climate model, which does not quite match reality. We have not used NOAA-15 for trend information in years…we use the NASA Aqua AMSU, since that satellite carries extra fuel to maintain a precise orbit.”
  http://www.drroyspencer.com/2011/07/on-the-divergence-between-the-uah-and-rss-global-temperature-records/
  ”Based upon the evidence to date, it is pretty clear that (1) the UAH dataset is more accurate than RSS, and that (2) the RSS practice of using a climate model to correct for the effect of diurnal drift of the satellite orbits on the temperature measurements is what is responsible for the spurious behavior noted in the above graph.”
  http://www.drroyspencer.com/2011/07/more-on-the-divergence-between-uah-and-rss-global-temperatures/

 10. #4 Mikael W.
  Kan du ge oss länken till press releasen.

 11. Mikael W.

  Hans #10,
  Adda/gilla siten ”Climate Change Lies” på facebook. Då får du hela artikeln med referenser.

 12. Arne S

  #11 Mikael W
  Har du något alternativ för oss som vägrar FB?

 13. Mikael W.

  Arne #12, prova denna länk:
  http://www.principia-scientific.org/japanese-space-agency-agrees-with-skeptics-on-climate-change.html?utm_campaign=newsletter_February_4_2014&utm_medium=email&utm_source=newsletter

 14. Björn

  Mikael W [13]; Högintressant länk! Denna CO2-propaganda som har spridit sig som ett virus, leder till en farlig utveckling i västvärlden. Som framgår av artikeln i länken, utbreder sig CO2 från underutvecklade delar av U-världen och inte som IPCC påstår, från den industrialiserade I-världen. Den CO2 som emitteras här, absorberas fortare än den emitteras: The Japanese satellite maps show that the asphalt and concreted industrial nations are “mopping up” carbon dioxide faster than their manufacturers and consumers can emit it. Det är också intressant vad som sägs om klimatmodellerna: It has also pointed out by Mr Alker that because the models are only dependent upon CO2 to change temperature the ao term means that all the climate models of the IPCC can only produce warming!