Isläget i Arktis

Arktis havsis
Det ni ser här ovan är en jämförelse av havsisläget i Arktis i år jämfört med förra året hämtat från Ryska satellitmätningar. Den från i år är den översta och som ni ser är det mer flerårig havsis i Arktis i år än förra året. Igår kom också den månadsrapportering som NSIDC sammanställer. De skriver att isens volymen har ökat under de senaste tre åren men varnar för att dra för stora växlar av det då det är den långa trenden som räknas. Läs gärna hela rapporten.
Havsisens utbredning är inte större än de senaste åren. NSIDC har en interaktiv graf där man kan välja vilka år man vill se. Jag valde exempelvis 2012 för att se vad som hände det året vid denna tid och några månader framåt. Havsisens utbredning växte till sig rejält till att börja med och smälte sedan förhållandevis långsamt. I några månader låg den precis på medelvärdet. Därefter kom det stora raset som slutade med att sommarisens minimum blev den lägsta uppmätta.
Det verkar alltså inte spela någon roll hur mycket havsisens utbredning växer till sig från och med nu och till den börjar smälta igen. All den nya isen kommer att smälta bort.
Kan man gissa något om isens utbredning vid sommarminimum 2014? Om inget drastiskt händer så skulle jag faktiskt gissa på att utbredningen kommer att vara ungefär som förra året och kanske en liten aning större. Ingen större dramatik åt något håll alltså.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Isläget är intressant eftersom det så tydligt speglar svårfångade förändringar i temperaturer och väder-samt strömmar i havet.
  Lägger in denna bild som visar AMO variationer med trender som avtar:http://www.woodfortrees.org/plot/esrl-amo/from:1900/plot/esrl-amo/from:1975/trend/plot/esrl-amo/from:2000/trend
  AMO?
  http://icecap.us/images/uploads/amoarticlel.pdf
  Relevant för Arktis isläge tror jag!

 2. lennart bengtsson

  Hej
  Det är bra att Du visar lite mer iskartor. De är baserade på olika slag av mätningar. Du skulle också kunna ta en titt på den omfattande sjöisen på de stora sjöarna i Nordamerika. Övre sjön är nu snart helt istäckt efter 2 månader av mycket kallt väder i området.
  Den allmänna bilden blir enligt min uppfattning allt tydligare med en långsamt fortskridande global uppvärmning på 0.1-0.15 °C/ decennium med överlagrade stokastiskt drivna variationer som kan ha tidsskalor på några decennier. Detta inkluderar de sk see-saw variationerna mellan Arktis och Antarktis sedan länge kända. Det finns inte några tillförlitliga indikationer på någon inverkan av en ändrad solemission och de kommande 5-10 åren kommer att bekräfta om så är fallet. Inte heller finns det någon som helst indikation att uppvärmningen accelererar och inte heller havsvattenståndet. Först när havsvattenståndet börjar markant att accelerera finns det anledning till oro.
  LennartB

 3. Lasse

  #2 Låter tryggt!
  Havsvattenståndet är en annan tydlig indikator som summerar svårare mätningar av temperaturer.
  Men hur mäter vi havsvattenståndet tillförlitligt?
  Satelliter måste ju kalibreras och NOAAs låga skattning från 2012 innehöll data från Argusbojarna.
  Är inte peglar bäst. Dessa bör bli allt bättre när landnivådata kan vittna om pågående förändringar i pegelnivån.
  Finns det en aktuell sammanställning av peglarnas normalnivåer-som finns i denna skrift:
  Fig 4: http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/reprint/sea_level_not_rising.pdf

 4. Stickan no1

  Favorit i repris:
  http://klimat.wordpress.com/2006/11/30/golfstrmmens-variationer-ver-ett-millennium/
  Golfströmmen är i takt med historiska klimatförändringar.
  Driven av AMO? Eller är det golfströmmen som driver AMO?
  För att följa havens temperatur och salthalt kan jag tipsa om följande sida:
  http://polar.ncep.noaa.gov/global/nctest/viewer.shtml

 5. Peter Stilbs

  Är det inte så att isutbredningen i första hand styrs av vindarna och havsströmmarna ?

 6. Lasse

  #5 Jag har fått för mig att isen huvudsakligen äts upp underifrån! Strömmar alltså! Bryts upp gör den med vind. Sen har väl solen viss inverkan!
  Strömmar finns här förklarade-med en video !
  http://en.wikipedia.org/wiki/Thermohaline_circulation
  Lägg in isutbredningen ovan så ser man Golfströmmens inverkan på isen!

 7. pekke

  Lasse #3
  Självklart bör man använda de gamla mätmetoderna ( eller liknande ) eftersom de är de enda som är bakåtkompatibla.
  Satelliter har vad jag förstått allt för stora feltoleranser för att kunna mäta noggrant.
  Sedan så får man tänka på Månens 18 års cykel som påverkar tidvattnets nivåer när man mäter på en specifik plats.

 8. Olav Gjelten

  Finns det överhuvudtagit några nackdelar med ett mindre istäcke över Arktis, annat än att klimattalibanerna blir så ledsna?

 9. Sirapsodlaren

  Lasse #3. Har för mig att jag läst (på denna bloggen) om att jordens rotationshastighet är en tillförlitlig mätning av havsvattenhöjningen?

 10. Jimmy

  # 2 LB
  Isbollar i Lake Michigan!
  http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/10561510/Lake-Michigan-turns-into-a-sea-of-ice-balls.html

 11. Jimmy

  #10 fortsättning
  Isbrytare i de stora sjöarna.
  http://www.cbsnews.com/news/shipping-challenges-coast-guard-clearing-iced-over-channels/

 12. LBt

  0.1-0.15 °C/ decennium
  Långsamt?

 13. Jimmy

  Al Gore i Köpenhamn 2009….
  ” There is a 75% chance that the entire North Pole ice cap could be completely ice free within the next 5 to 7 years”
  http://www.youtube.com/watch?v=u1XyTbPwhlw
  och nu…
  http://www.youtube.com/watch?v=oNWgq21v2fM

 14. Svend Ferdinandsen

  De skriver att isens volymen har ökat under de senaste tre åren men varnar för att dra för stora växlar av det då det är den långa trenden som räknas.
  Men det gælder aldrig hvis den mindsker, så er det altid fuld alarm.

 15. Thomas P

  Jimmy #13 Visserligen var Gores påstående rätt extremt även om det inte var så mycket is kvar 1013, men geniet som gjorde den där video var knappast bättre. Som illustration till att nordpolens is inte smält plockade han bilder från ett fartyg som fastnat i isen i Antarktis! (Och då för att det avsiktligt gav sig in i ett område med extra tjock is i forskningssyfte).

 16. Lasse Forss

  Märkligt nog visar grafen som Lena hänvisar till inte samma värden som MASIE:s hemsida (http://nsidc.org/data/masie/index.html). Jag har jämfört hemsidan med grafen (man kan läsa av datum i grafen) och finner att grafens ytor är 522, 586, 584, 594, 587, 577, 382, 303, 438 tusen kvadratkilometer mindre än hemsidans när det gäller 5/2-28/1 2014 och 472, 512, 487, 427, 466, 455, 378, 506, 508 tusen kvadratkilometer mindre än hemsidans motsvarande datum 2013. (Hemsidan visar endast den senaste månaden, men jag har laddat ner de senaste elva åren).

 17. Mats G

  #13
  Hot är lite som socker. Man måste öka doserna med jämna mellanrum för att det skall ge effekt.

 18. Peter F

  Thomas P
  Gillar Du Gores insats eller vad vill Du säga med att slänga skit på andra.

 19. tty

  ESA:s Cryosat visar t o m en ännu större ökning av isvolymen – 50 % från 2012 till 2013:
  http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/CryoSat/Arctic_sea_ice_up_from_record_low
  Nu tror jag i och för inte på Cryosat-mätningarna. Åtminstone mätningen för år 2011 har uppenbart orimliga värden norr om Sverdruparkipelagen, så troligen har man stora kalibreringsproblem.

 20. tty

  LBt #12
  0.1-0.15 °C/ decennium
  Långsamt?

  Ja för alla utom dig. Det är tveksamt om klimatförändringar någonsin är långsammare än så.

 21. tty

  Lasse #3
  ”Är inte peglar bäst. Dessa bör bli allt bättre när landnivådata kan vittna om pågående förändringar i pegelnivån.”
  Jag kan I viss m ån hålla med dig. Det finns dock två problem med peglar. Dals att marken de står på inte håller sig stilla, vilket dock kan korrigeras med GPS när man fått tillräckligt långa mätserier (tar några årtionden). Dock skall man ha klart för sig att GPS i sig har en instabilitet som är betydligt större än den påstådda precisionen i havsnivåmätningarna.
  Dels kan peglar bara mäta nivåförändringen där det finns en kust, vilket gör att större delen av oceanerna inte går att mäta. Detta är särskilt störande när det gäller den s k termosteriska nivåhöjningen (som beror av förändringar av havets temperatur).
  Det är i själva verket mycket möjligt att siffran knappt 2 mm/år (från peglar) och knappt 3 mm/år (från satelliter) båda faktiskt är riktiga, för får man tro satellitmätningarna så sker den termosteriska höjningen huvudsakligen ute i Stilla Havet öster om Japan och Filippinerna där det inte finns något land alls (vilket i och för sig innebär att den knappast har någon praktisk betydelse).

 22. Jimmy

  Tack för upplysningen #15 Thomas P. Vilken fadäs, jag får be om ursäkt.
  Lite till mitt försvar kan jag dock säga att min länkning till videon var tänkt att ha en lite mer humoristisk ”approach” snarare än en vetenskaplig.
  Du har även rätt att det inte var så mycket is kvar 2013. Minimum var väl
  3.41 miljoner km2 den 16 september 2012 ? Bara ca 7.6 ggr Sveriges yta, nästan isfritt.

 23. LBt

  0,1-0,15 C per decennium är extremt mycket om det kan hänföras till en av oss skapad påverkan. Dvs om det inte kan hänföras till ”överlagrade stokastiskt drivna variationer som kan ha tidsskalor på några decennier”.
  För en mänsklighet om 2-300 år innebär det ytterligare 2-4,5 C.

 24. tty

  LBt #23
  Om 0,1 grad/årtionde är så mycket, vad säger du då om CET där temperaturen 1695-1730 steg med 1 grad per årtionde?

 25. tty

  LBt #23
  Om 0,1 grad/årtionde är så mycket, vad säger du då om CET där temperaturen 1695-1730 steg med 1 grad per årtionde?

 26. Guy

  LBt #23
  Har du kommit att tänka på att 0,1 grad/årtionde kan ha ett minustecken framför sig. Vad har fått dig att tro att det bara går åt ett håll??

 27. KF

  Guy, långa, raka streck, gärna sådana som sträcker sig tusentals år in i framtiden har talat om för LBt att det är så. 😉

 28. Peter F

  Här är den is som eventuellt saknas.
  http://www.sfgate.com/technology/businessinsider/article/Frozen-Slovenia-Is-Witnessing-The-Worst-5206461.php

 29. Mats G

  #27
  Långa raka sträck.
  Det är ju grymt förvånande. Han är inte ensam heller.

 30. Lasse

  #21 tty
  Du beskriver peglar och satellitmätningsproblem.
  Havsnivån som en indikator på temperaturen i havet kräver väl ett heltäckande nät som man kan få med satelliter och i viss mån bojar som Argus.
  Havsnivån som indikator på problem längs kusterna kräver peglar. Samt GPS för landnivåändringar.
  Man kan väl konstatera att det inte är helt lätt att ens med bra mätningar uttala sig säkert om trender om de är korta eller förändras med förfinade mätmetoder.

 31. ceebee

  Lbt#12 &23
  Vad får dig att tro att mänskligheten under dom kommande 2 – 300 åren skulle sakna förmåga att anpassa sig till förändrade levnadsförutsättningar. Du tänker kanske som den nytillträdde chefen för USA´s patentbyrå på 20-talet som hävdade att patentverket kunde läggas ner eftersom alla uppfinningar redan var uppfunna.
  MVH/CeeBee

 32. Mats G

  Långa raka sträck. 2
  Jag skulle nog aldrig anställa en klimathotare som inköpsansvarig.
  Misstänker att jag skulle få massa glass över på vintern då.

 33. Helge

  Är det någon som vet hur det kommer sig att den klimatvetenskapliga definitionen på isfritt arktis är <1 miljon km2 ?
  Antar att det beror på att det aldrig blir helt isfritt, men varför då kalla det isfritt? Är det för att det är för svårt att ange en mer exakt definition?

 34. Olav Gjelten

  En trend bryts i regel alltid. Klimatskojarna har alltid så kul när de visar att obrutna trender i hundratals eller tusentals år, leder till katastrof. Det gäller f ö allt annat än klimatet också. Hela orsaken till att vi lever i dag är att trenderna brutits – och så kommer de att göra i framtiden också.

 35. Lasse

  Datorerna tar oss allt längre bort från verkligheten eller?
  Ett konstverk och ett visuellt sätt att se hur relevant 0,2 grader hit och dit kan vara!
  Spännande skrivbordstripp!
  http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/wetter-live-sturm-wind-und-hitze-von-earth-nullschool-net-a-951723.html
  http://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/orthographic=-3.64,49.25,2048

 36. Olav Gjelten

  För några år sedan fick vi av media lära oss att vi här i norr skulle drabbas av ett kallare klimat om polarisen i norr började det smälta. Smältvattnet skulle leda till att Nord-Atlanten blev sötare och Golfströmmen skulle ta en långt sydligare väg.
  Vad blev allt detta av klimathypokondriker? Ni som nu säger att norra polarisen är på väg att försvinnanna.

 37. Mats G

  I det militära fick jag lära mig ballistik i artilleriet. Så jag vet vad som händer om man får någon grad fel i en kurva. Artilleripjäserna kunde skjuta över fyra mil på den tiden om man använde speciell ammunition.
  Som Artilleriledare var det inte poppis när man sköt ned de egna styrkorna istf fienden.

 38. lennart bengtsson

  Gjelten *36 och ev övriga
  Jag tycker inte Du skall fästa Dig vad som skrivs i tidningar och bloggar i denna fråga. Det är mer eller mindre otillförlitligt. Du kan ladda ned IPCCs rapport gratis från nätet, den är med mindre brister ändå det mest tillförlitliga Du kan läsa. Och Du kan säkert hitta där vad Du är intresserad av och om det är ngt som är oklart kan Du gärna kontakta mig för kommentarer. Om inte jag kaan svara känner jag det flesta experter personligen.
  Hsn
  Lennart Bengtsson

 39. LBt

  Jag tror merparten av de som läser den här bloggen inser ”att 0,1-0,15 C per decennium är extremt mycket om det kan hänföras till en av oss skapad påverkan”. I varje fall de vars värderingar sträcker sig längre än till den egna glassiga tillvaron.
  Och visst tror jag mänskligheten kan åstadkomma mycket, den dag det sker och förutsättningarna förändras skall jag ompröva det ställningstagande som innebär att ”vi idag bör göra vad vi kan för att medvetet begränsa våra utsläpp inom ramen för vad tillväxt och utveckling tål”. Tex i Sverige försäkra oss om att vår kärnkraft inte går i graven samt stödja all form av energieffektivisering. Detta är ju dessutom garanterat till gagn för mänskligheten eftersom det i varje fall kommer att förlänga den fossila eran.
  Den förnekelsens propaganda som går ut på ”business as usual” och som frodas på den här bloggen är direkt kontraproduktiv då den bara ger näring åt de krafter som vill driva åtgärderna längre än vad samhällsekonomin självklart mår bra av.

 40. J-O

  Lena: Vill minnas att ”det stora raset” 2012 till allra största del berodde på en arktisk ”30års storm” som bröt ett annars ganska lovande minimum. Väder och inte klimat … Hade inte stormen inträffat hade återhämtningen 2013 inte blivit så dramatisk då grunden lagts redan 2012.
  2013 var väl även det väder …

 41. pekke

  OT.
  NoTricksZone har länkat till ett program där man kan se vindflöden jorden runt, man kan zooma in/ut, vrida och vända på jordklotet och klicka på en viss plats som ger en ruta med kordinater, temp och vindhastighet.
  http://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=13.89,55.73,487
  Skall tydligen fungera bäst med Firefox och Chrome.
  Ser nästan ut som att det är i realtid.

 42. Mats G

  #39
  ” ”att 0,1-0,15 C per decennium är extremt mycket om det kan hänföras till en av oss skapad påverkan”
  om det INTE kan hänföras till en av oss skapad påverkan vad är det då?
  Normalt, extremt lite, eller hur skulle du beskriva det?

 43. PAB

  På tal om om isfritt. Enl. http://www.ha.ax/files/sk_exarb_2013_eriksson_nylund.pdf Så finns en 10-gradig skala. 0/10=isfritt 10/10=helt täckt. Över 5/10 krävs isbrytare. När är då Arktis isfritt?

 44. pekke

  PAB #43
  Arktis kommer att vara isfritt när nästa förbättrade klimatmodell kommer ut.
  Steven Goddard kör hårt med de märkliga förändringar som skett med 1900-talets temperatur i USA och globalt när Hansen/GISS/NASA lekt med det förgångna.
  http://stevengoddard.wordpress.com/2014/02/06/hockey-team-overachievers-hiding-the-1940-1970-decline/
  http://stevengoddard.wordpress.com/2014/02/06/nasa-giving-the-past-a-good-thrashing-since-1999/
  http://stevengoddard.wordpress.com/2014/02/06/three-generations-of-cooling-the-past/#comments

 45. Mats G

  #38
  Tack Lennart. Du är en verklig tillgång till denna bloggen.

 46. Olav Gjelten

  Lennart Bengtsson # 38 Ja är det inte fruktansvärd, Ipcc framstår i dag som måttfullheten själv jämförd med svensk media och svensk politik i stort. Stackars de miljoner av barn och unga som fått ipräntat all lögn och alla överdrifter kring klimat och miljö och som mår dåligt bara för att andra vill utnyttja denna rädsla för egen vinning.

 47. LBt

  tty #25,
  att du talar om en regional temperaturförändring.
  Mats G #42,
  något som kan hänföras till ”överlagrade stokastiskt drivna variationer som kan ha tidsskalor på några decennier”.

 48. Olav Gjelten

  På den här bloggen diskuteras det hela tiden tränder, just nu om 0,1 grads temperaturökning per decennium är mycket eller litet. Det jag har lärt mig från mina högskolestudier är att INTE fästa för stor uppmärksamhet vid tränder. De bryts nämligen nästan alltid, till både fördel och nackdel. Är det så svårt att hålla med om detta fakta???

 49. lennart bengtsson

  Olav Gjelten
  Du kan också säga att det har blivit lite mer än en halv grad varmare de senaste 50 åren. Eftersom klimatet domineras av stora naturliga vädervariationer som varierar 10 ggr så mycket så är det ju inte mycket att oroa sig för. Det måste ju ändå finnas sådant som är mer bekymmersamt för folk plus allt som vi ännu inte vet utan som kommer som en total överraskning.
  Att skrämmas är ju en traditionellt ett sätt för överheten att hålla folk i schack. Utan detta skulle vi säkert ha det mycket bättre och överheten mindre bra. Och det behöver vi inte gråta blod över.
  LennartB

 50. Olav Gjelten

  Alla dessa klimatmonster, som ser varje liten variation i temperaturen som ett hot. Vore fullständigt statiska temperaturer, d v s temperaturer som alltid på hundradelsgraden är de samma år efter år något mer naturligt??
  Man blir så trött på allt svammel.

 51. Magnus A

  Såg att volymökningen från föregående år (ett eller några år tidigare) var så stor som 50%.
  Om nu NCIDC anser långa trenden räknas, vad säger de data som föregår satellitmätningar, redan 1973, redovisade i IPCC i SAR (1995)?
  Här:
  https://pbs.twimg.com/media/Bfk-KtuCUAAKz5V.jpg