Sammanfattning på ren svenska

larsb
Lars Bärring (från SMHI´s hemsida)
I gårdagens artikel beskrev C-G Ribbing Klimatkänslighetens elementa och det är viktigt att med jämna mellanrum återkomma och diskutera de grundläggande hörnstenarna i klimathotet. Jag retar mig ofta på hur IPCC´s grundläggande dokument och skrivningar utvecklar sig i tredje och fjärde led, hur olika grupper utnyttjar en allmän klimaträdsla för att skapa sig en plattform för inflytande och allehanda anslag. Det kan handla om allt från vilka grönsaker vi bör äta till ansträngda försök att göra klimatet till en genusfråga.
Efter hemkomsten från Australien för en månad sedan kom i helgen den dag då jag kände tvånget att ögna igenom de tidskrifter som lagts på hög innan de hamnar i pappersinsamlingen. Mina ornitologiska och vetenskapliga prenumerationer har redan sorterats och betats av men kvar ligger högen med dagstidningar och alltifrån, Brukshunden, Goldennytt, Buffé (Ica-kortsinnehavare), Konstnären och Skogs-eko. Den senare får man som skogsägare, vilket i mitt fall innebär två hektar hygge med spretiga granar som medföljde en fastighet som jag äger sedan tio år tillbaka. I denna brokiga bukett hittar jag också något som heter Skog&framtid, vilken säger sig vara en ”tidning om skogsforskning från Future Forests och Sveriges Lantbruksuniversitet”. Den är resultatet av Sveriges hittills största skogsforskningsprojekt, som startade 2009 och som löper över åtta år och sysselsätter ett trettiotal forskare och har en budget på 250 miljoner kronor. Det händer rätt mycket i den omdiskuterade svenska skogen, och den debatten pågår ju för fullt i andra forum. Future forest har många viktiga frågor om framtidens skogsbruk på sin agenda och det finns all anledning att försöka sammanfoga olika förväntningar och förhoppningar från olika intressegrupper. Bland en rad intressanta artiklar om trakthyggesbruk (=hygge) och blädning (=succesiv föryngring) finner jag en som handlar om hur bråttom det är att rädda klimatet. Den är skriven av Lars Klingström som intervjuat Lars Bärring, forskare på Rossby Centre/SMHI. Kanske känns tonläget igen, artikeln börjar med följande ingress:
Bråttom om klimatförändringen ska kunna bromsas – tydligare än så här kan det inte sägas, klimatet håller på att förändras. Och det beror på mänskliga aktiviteter. Lars Bärring, forskare vid SMHI tvekar inte. Den nyligen presenterade IPCC-rapporten ger klart besked om vad som händer om inget görs snart-mycket snart.
Med tanke på att den globala medeltemperaturen legat stilla i snart 17 år är det svårt att förstå vad det är som skall bromsas, jag antar han menar att backa. Den följs upp av en annan artikel med titeln ”Dags att planera för ett varmare – och annorlunda klimat, också av Lars Klingström. Det är inte min avsikt att raljera över den skrift som jag har i handen, men visste ni t.ex. att diskussionen om huruvida en orörd skog eller en brukad skog gör mest klimatnytta nu är avslutad, det är den brukade skogen- såklart. Det kan ju kännas tryggt att veta om man skulle tycka att delar av Norrlands inland känns lite väl avverkat. Och det vore ju konstigt om forskning som betalats av bland annat skogsägarna och skogsföretag kom fram till något annat. Jag kan också läsa följande i en av dessa numera så populära faktarutorna om stormar:
De olika klimatscenarierna pekar inte entydigt på att det kommer att bli blåsigare i framtiden. Däremot att risken för extrema klimatyttringar som bland annat stormar ökar.
Klart besked från forskningen med andra ord. Det är väl detta som avses med att planera för ett annorlunda klimat, det blir inte blåsigare, men kanske fler stormar. Som skogsägare undrar jag om de slånbuskar och björkris som växer runt mina spretiga julgranar skall få stå kvar som stöd mot blåsten som kanske kommer att öka, även om SMHI´s klimatscenarier inte entydigt pekar på just detta. Skogsägarna i Medelpad måste ju fråga sig om de skall plantera ek eller skall de lita på att det blir ett nytt övergripande klimatavtal så att tallplantorna klarar sig även över nästa generation.
Jag som faktiskt lusläste IPCC´s Summary for Policymaker när den kom i oktober förra året blir ånyo spontant förbryllad över Bärrings utsagor. Vad är det i denna SPM som inte kan sägas tydligare, som ger klart besked, har jag inte förstått eller har jag tolkat texten så illvilligt? Tillbaka till urkunden, elementa, vad stod det egentligen i SPM som var så glasklart att den som inte känner sig övertygad även är benägen att förneka evolutionen och den heliocentriska världsbilden.
Jag finner till min glädje att det just i dagarna kommit en svensk översättning av AR5 SPM, utgiven av Naturvårdsverket. Den heter ”Sammanfattning för beslutsfattare” och kan hämtas här. Lars Bärring är en av två kontaktpersoner för IPCC i Sverige och han är naturgeograf med inriktning på klimat, och han är antagligen en stor förståelse för hur skogen och växtligheten kan komma att förändras om klimatet förändras. Han är enligt artikeln ” en av flera tusen forskare världen över som deltar i arbetet med att utveckla allt mer raffinerade modeller för hur klimatet på jorden kommer att utvecklas. Just scenarier är ”hans” område. Han visar ett diagram för Klingström där man simulerat oförändrad koldioxidhalt sedan 1800-talets mitt. Det framgår då mycket tydligt att jordens medeltemperatur inte höjs alls, utan förblir oförändrad ungefär på den nivå som gällde i början av 1900-talet. Vänta här lite, finns det inte en utbredd uppfattning, även bland klimatforskare att det skedde en uppvärmning under 1900-talets början som till viss del förklaras av naturliga orsaker, bland annat solens strålningsdrivning. Jag saxar ett avsnitt ur AR 5, ur en BOX FAQ 5.1, sid 392:
While solar variability may have had a discernible contribution to changes in global
surface temperature in the early 20th century…..

Nåväl, detaljer, detaljer. Jag tycker att det kan finnas anledning för alla att läsa den svenska sammanfattningen noga, trots allt är det för de flesta lättare att i grunden förstå ordet otvetydig än unequivocal och trolig istället för likely, små förståelseglidningar som vi brottas med. Den svenska översättningen är vad de svenska politikerna förväntas utgå ifrån när de tar beslut, så orden bör vägas på guldvåg. Jag och andra här på klimatupplysningen kommer antagligen få anledning att citera ur den svenska sammanfattningen i vidare debatter. Själv tänker jag be att få återkomma avseende vad det är jag inte förstår, det som är så tydligt och uppenbart för de troende. Bärring säger i Skog&framtid att
Ingen kan längre hävda att signalerna inte är tillräcklgt tydliga. Klimatskeptikerna kommer utan tvekan att få svårare att hävda sin syn i debatten.
Erik Kjellström, också på SMHI har sammanfattat ”sammanfattningen” på ett par sidor, för de beslutsfattare som inte orkar läsa de 50 sidorna i sammanfattningen, för att inte nämna de dryga femtonhundra sidorna i den tekniska rapporten. Känslan av att vi kommer att få läsa ett dokument med stor tydlighet kommer redan i första stycket:
Ett övergripande citat från den nya sammanfattningen för beslutsfattare är att ”Människans påverkan på klimatsystemet är tydlig. Påverkan är uppenbar utifrån stigande halter av växthusgaser i atmosfären, positiv strålningsdrivning, observerad uppvärmning samt via förståelsen av klimatsystemet.
Okey! Människans påverkan på klimatsystemet är tydligt, det är uppenbart genom att vi
1) kan avläsa stigande halter av CO2,
2) positiv strålningsdrivning
3) observerad uppvärmning
4) förståelsen av klimatsystemet.
Antingen brister jag i mitt logiska tänkande eller filosofiska analysförmåga, men jag ser inte att någon av dessa 4 observationer styrker det inledande påståendena. Jag håller gärna med om att förändringar i atmosfärens kemiska sammansättning har skett, att klimatet har förändrats sedan 1850, dvs blivit varmare och att det bör ligga en positiv strålningsdrivning bakom detta och kanske att vi förstår klimatsystemet bättre nu än 2007. Men är det någon av mina läsare som kan härleda en uppenbar eller tydlig påverkan av människan ur dessa observationer? Är det inte något som brister i denna indiciekedja?
Jag är väl antagligen inte tillräckligt troende. Låt oss göra en smärre ändring och se hur argumenten håller, jag hoppas ingen känner sig kränkt:
”Guds påverkan på klimatsystemet är tydligt, det är uppenbart genom en observerad uppvärmning, att vi kan avläsa stigande halter av CO2 och att det finns en positiv strålningsdrivning och att vi nu förstå hans vägar bättre ovan där.”
Bara positiva saker, varmare, mer växtnäring, positiva vibbar och en förståelse om det stora alltet, hur kan någon vara skeptisk.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Hasse

  Lars, länken fungerar inte. Torde vara den här: http://www.smhi.se/forskning/ipcc-rapporter-fran-arbetsgrupp-1-nu-tillgangliga-1.35449 , men det verkar som om betalning krävs.

 2. Peter F

  Här är länken http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6592-8.pdf

 3. Ingemar Nordin

  Ha ha… Underbart, Lars!
  Scamen ligger i öppen dag. 🙂

 4. Mikael W.

  Doktor Dengrot sammanfattar forskningsläget rätt bra: ”Jag är skeptisk!”

 5. Bim

  Lars
  En underbar sammanfattning av det vetenskapliga läget. 😀
  Det verkar som om jag läst dina tankar här på morgonkvisten. En religiös tanke slog mig, alltså inte bokstavligt, men orden, Guds outgrundlig mening, dök upp i min hjärna.
  Jag kan instinktivt förstå det när man ser på tillståndet i världen. Lika outgrundligt som klimatet.
  Men Lars, kan man med hjälp av en dator skriva ett program som kan förutse det framtida outgrundliga (läs kaotiska) klimatet och även genom politiska beslut åtgärda och styra detsamma så det sammanfaller med hur man vill ha det, så borde man också kunna med datorprogram förstå Guds outgrundliga mening och åtgärda värdens alla problem så barn slapp svälta och drabbas av hemska sjukdomar, utrota girighet, våld, och allt elände som ju är en del av Guds outgrundliga mening.
  Tagel skjortor och annan späkning verkar ju inte haft någon större effekt tidigare och jag tror inte datorer kan fixa det nu heller.
  Jag säger som min mentor angående förståelsen av klimathotandet Dr: Max, Andas Lugnt. 😀

 6. Sören G

  I dag ska Klotet i P1 handla om den s.k. försurningen av havet. I Nyheter från vetenskapsradion så har det enligt försök i Göteborg visat sig att organismer lättare anpassar sig till ”försurningen” om överfiskning och utsläpp av giftiga ämnen minskas. Jag undrar om vad effekten blir om man bara minskar överfiskning och utsläpp av giftiga ämnen. Blir det någon skillnads?

 7. Björn

  Jag börjar med citat från texten: ” Men är det någon av mina läsare som kan härleda en uppenbar eller tydlig påverkan av människan ur dessa observationer?” Jag håller med, för det finns ingen tydlig påverkan av människan. Mer CO2 är inget bevis! Hur kan vi acceptera en skattefinansierad institution som SMHI, som så utan eftertanke och kategoriskt, påstår att människan orsakar en global uppvärmning? Har SMHI blivit en propagandamaskin? Det finns ett gammalt uttryck som heter: Skomakare bliv vid din läst. SMHI: Bliv vid din väderprognos, men lämna klimatsiandet åt andra.

 8. Tittade lite snabbt i Naturvårdsverkets ”översättning” och ser att den kan ge många timmars analyserande. Den ser inte alls ut att vara en översättning utan någon slags egen sammanfattning. IPCC använder ex sällan värdeladdade ord medan det dräller av dem i Naturvårdsverkets skrivelse.
  Exempelvis
  ”Upptaget av kol i haven har lett till en omfattande försurning
  av världshavet.”
  Vad menar de med ”omfattande”?

 9. Peter F

  Lena #8
  Jag började att läsa sid 48 ”Förklaringsnyckel”. Längre kom jag inte. Är det meningen att någon ska fatta denna ”nyckel”. En språkspecialist/språkvårdare borde få syna detta. Förvillande i högsta grad.

 10. Sören G

  Björn 7#
  Om människan inte använt fossila bränslen så skulle CO2-halten i atmosfären ändå ha ökat eftersom det blivit varmare sedan Lilla Istidens slut. CO2 utgasas från haven med en fördröjning när temperaturen ökar.

 11. Peter 2
  Har fått till länken nu, tror jag till Naturvårdsverkets sammanfattning.

 12. Lasse

  Omfattande-bör väl tolkas som om hela havet berörs!
  När politiker kommer till en svag argumentering så skall de höja rösten!
  17 år med låg uppvärmning trots CO2 ökningar ger kanske detta höjda tonläge?

 13. Lena #8
  vad som otvetydigt är nytt är Kjellströms inledande sammanfattning, men för övrigt verkar det vara i stora drag en översättning, även om jag ännu inte jämfört varje stycke separat.

 14. Rosenhane

  Klingström&Klangström och allt vad de heter har blivit sakramentalskadade genom sitt engagemang i den maranataliknande klimathotskyrkan.
  Lars, kan inte du starta upp ett avprogrameringscenter på Gotland dit alla hjärntvättade kan söka sig för rehabilitering i lugn och v(ä)derkvickande miljö nära naturen?
  Skynd dig i så fall innan det blir förbjudet med vinster i vården! 😉

 15. Nu var jag nog lite snabb. Mitt exempel kommer inte från översättningen utan från förordet till Naturvårdsverkets översättning. Förordet verkar försöka göra en sammanfattning av sammanfattningen s a s. Nåja, intressant är det hur som helst.
  😀

 16. Lars
  Ja jag såg det sedan.

 17. Håkan Bergman

  Lena Krantz #8
  Ja förordet börjar med den här meningen:
  ”Naturvårdsverket har låtit sammanställa denna översättning med kommentarer
  av slutsatserna från IPCC:s (Intergovernmental Panel on Climate Change)
  femte utvärdering (Fifth Assessment Report).”
  Att sammanställa en översättning är, åtminstone i min värld, inte detsamma som att översätta en sammanställning.

 18. Lasse

  OT-eller kanske inte. Arktis isläge är ett bevis på…
  Vikingarännet är inställt pga isläget. Meddelande som även skrivs på Nederländska-av en orsak vi kan fundera över!
  I en annan del av världen så växer isens volym:
  http://wattsupwiththat.com/2014/02/05/cryosat-shows-arctic-sea-ice-volume-up-50-from-last-year/#more-102678
  ”“It’s estimated that there was around 20 000 cubic kilometres of Arctic sea ice each October in the early 1980s, and so today’s minimum still ranks among the lowest of the past 30 years,”
  Är detta en funktion av periodicitet?
  http://www.woodfortrees.org/plot/esrl-amo/from:1900

 19. Peter Stilbs

  Ole Humlum kommenterar nu SPM här http://www.geoforskning.no/blogg/item/kommentar-3-til-fns-klimapanels-sammendrag?category_id=1

 20. Pär Green

  Faen troet men….
  Med en ny metod för att producera bensin av naturgas kan priset sänkas dramatiskt.
  Att utvinna bensin ur naturgas är en gammal och välkänd teknik. Men hittills har den i de flesta fall varit alldeles för dyr för kommersialisering.
  Men nu har forskare i USA utvecklat en process som kostar hälften av att producera bensin från råolja, skriver MIT Technology Review.
  http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikrevyn/article3797821.ece

 21. Lasse Forss

  Jag är också skogsägare. Knappt 50 ha. Och nu har jag anmält mig till ”Klimatanpassa din skog”. En endagskurs som hålls i Enköping den 28/2. Medverkar gör Göran Hagefors, Skogsstyrelsen, Gunn Persson, SMHI, och Skogsstyrelsens experter på lövskogsskötsel mm.
  ”Hur påverkas skogen av ett varmare klimat?”, är en fråga som ska behandlas. Jag kommer att fråga vad som menas med ett varmare klimat? Om man jämför ”vad som lovats” med hur det blivit, så vad talar för att det blir varmare? Inte heller antalet stormar eller styrkan hos stormarna har ökat utan faktiskt minskat. Om alla prognoser visat sig vara felaktiga, varför ska vi då investera för något som inte kommer att hända? Tänk om det blir kallare?
  Jag tar gärna emot frågor som jag kan framföra.
  Jag hörde också att världshaven blivit 27 % surare tack vare de mänskliga utsläppen. Vad menas med 27 % surare? Och om man betänker att haven innehåller ungefär 50 gånger så mycket koldioxid som atmosfären, hur kan då en ökning av koldioxidhalten i atmosfären med ungefär 35 procent, ge 27 procents försurning? Om hela ökningen i atmosfären skulle lösas upp i havet, vilket är omöjligt enligt Henrys lag, skulle koldioxiden i havet öka med 6 promille om jag förstått det hela rätt.
  Försurningen diskuterades för flera år sedan men har legat nere tills nu. Måste man stötta bristen på klimatförändringar med ökad försurning?

 22. Bim

  Lasse Fors
  Det är människorna som blivit 27% surare.

 23. Thomas P

  Lasse #18 Jag har noterat att isen i Arktis haft lite svårt att växa till senaste tiden och nu åter är nere och tangerar bottenrekord:
  http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/arctic.sea.ice.interactive.html
  Inte för att det betyder något om inte utvecklingen fortsätter resten av vintersäsongen.

 24. ceebee

  Thomas P &#18 Lasse
  Var inne på Google Earth igår och kunde konstatera att den 4 april 2012 fanns inte någon is alls på nordpolen, i varje fall inte synlig från rymden, däremot såg man bottenprofilen. Det stämmer illa med Thomas kurvor. Kanske ett inlägg i klimatdebatten från Google?
  Hälsningar CeeBee

 25. Börje S.

  Om jag inte minns fel så var det ett isfritt Arktis som på heder och samvete utlovats till just år 2013.
  Så blev det nu inte.
  Suck. Jag som laddat upp med kastspö och wobblers och aktersnurra för ett en härlig fisketur norr om 80:e breddgraden på söndag. Aldrig får man vara riktigt glad.
  #18 Lasse.
  Från WUWT:s inlägg om Cryosat
  “It’s estimated that there was around 20 000 cubic kilometres of Arctic sea ice each October in the early 1980s, and so today’s minimum still ranks among the lowest of the past 30 years,” said Professor Andrew Shepherd from University College London, a co-author of the study.
  Två kommentarer till detta:
  Katherine says: february 5, 2014 at 12:17 am:
  Right. He compares guesstimates against actual observations. Why doesn’t he try estimating how much sea ice there was in each October of the 1920s and 1930s?
  The Ghost Of Big Jim Cooley says february 5, 2014 at 12:24 am:
  Katherine, that’s ‘science’ now!

 26. Lasse

  Isfritt i April?
  1 April kanske men resten av året är det is på nordpolen!
  http://www.aari.ru/odata/_d0015.php?lang=0&mod=0&yy=2012
  #25 Min poäng med just 1980 var att det stämde bra med perioderna i strömmarna-då ändrades dessa vilket de även gör nu.
  Klotet just nu om surare hav!
  Gå in på en akvariesite och se vilket pH som rekommenderas!

 27. Thomas P

  ceebee #24 Vad jag vet har Google Earth inga ambitioner att ha dagsaktuella data. De tar någorlunda färska satellitbilder från perioder med molnfritt väder. Jag tror, men jag vet inte hur, att man kan få fram när en viss bild är tagen.
  Börje #25 ”Om jag inte minns fel så var det ett isfritt Arktis som på heder och samvete utlovats till just år 2013.”
  Du minns fel.

 28. Sören G

  Nästa vecka ska Klotet handla om att klimatförändringarna kan leda till syrebrist i havet.

 29. Lasse

  Lyssnade på klotet om surare hav. Skalbildning försvåras. Hela havsvolymen är inte påverkad så det förekommer lokala variationer. Osäkerheten framgick hos forskaren, men mindre hos intervjuaren!
  Sen fick Lena en notering till gissar jag: Ekot: 2013 var det sjätte varmaste året med 0,5 grader över snittet 1960-1990, vilket helt ligger i linje med prognoserna. Med max 1998 så blir det lätt så!
  #27 ser att du inte hakar på ytterligheterna-bra där!

 30. pekke

  Havsis i Arktis.
  http://nsidc.org/data/seaice_index/images/daily_images/N_stddev_timeseries.png
  http://www.ijis.iarc.uaf.edu/seaice/extent/Sea_Ice_Extent_v2_L.png
  http://ocean.dmi.dk/arctic/plots/icecover/icecover_current_new.png
  F.ö. har havsisen runt Antarktis legat på rekordhöga nivåer i månader nu.

 31. Peter F

  Klotet forts;
  SMHI skriver så här ”Sedan 1850 har pH-värdet i världshaven sjunkit med 0,1 enhet och förväntas sjunka med ytterligare ungefär 0,2 enheter fram till år 2100. pH-värdet påverkas av att en tredjedel av världens koldioxidutsläpp till atmosfären tas upp av haven. ”
  Klotet säger att havet försurats 26 procent under samma tid. Kan någon berätta för mig hur de får det till 26 procent !

 32. Lasse

  #31 Logiskt-logaritmiskt!

 33. Sören G

  Om pH är 8,1 så innebär det att vätejonkoncentrationen är 10 upphöjt till -8,1 vilket är 7,94 upphöjt till -9. Om pH minskar till 8,0 blir 10 upphöjt till -8,0 vilket är 26% högre vätejonkoncentration. Frågan är vad den skillnaden innebär.

 34. Peter F
  Ja ungefär så handlar det om att sätta något till 100% eftersom det är en logaritmisk skala. Det funkar inte helt men om du tar 8,2/100 och sedan resultatet *8,1 så blir det i närheten.

 35. Gustav

  Här några citat från UI om översättningar av ”hiatus”, bland andra från Naturvårdsverket:
  ”30 januari 2014 17:19
  Lämpligt svenskt språkbruk för att beskriva temperaturtrenden från 1998 är ”lägre uppvärmningshastighet” enligt Naturvårdsverkets översättning av SPM från WGI (första punkten sid 14). Liknande språkbruk men något mer nedtonat (”inbromsning av uppvärmningshastigheten”) används i den forskningssammanfattning från Lunds universitets Klimatinitiativ ”klimat i Fokus 2: Klimatet tar inte paus” som tar upp frågan. Finns att läsa här: http://www4.lu.se/o.o.i.s/33650

 36. Mats G

  Hej Lasse.
  Väldigt uppfriskande att stöta på sådan som du inom klimatbranschen.
  Finns det fler som du på SMHI(alltså med din åsikter)? Är du orolig för reprimander?
  (Det där med havet var ju lite surt)

 37. Peter F

  Lena m fl
  Tack. Mina gymnasiekunskaper är för länge sedan borta.

 38. Sören G

  #33
  Rättelse: 7,94 upphöjt till -9 ska vara 7,94 gånger 10 upphöjt till -9.
  Jag är inte kemist utan matematiker, fysiker, astronom så jag undrar varför CO2 skulle öka vätejonkoncentrationen.

 39. Lasse

  #36 Jag på SMHI? Nja -jag sitter på en fyr ute i Östersjön alltsedan jag hävdade att havsminskningen var ett problem för Sverige. 😉
  SMHI -var fick du det ifrån!
  Hade en kontakt med Rossby centret i höstas när jag ville få svar på havsnivåns svängningar något jag tyckte var uppenbart och som senare visades vara just det!

 40. Mats G

  eh, du var på SMHI hemsida enl undertexten på bilden, så jag antog.
  Oavsett så är det uppfriskande 🙂

 41. Mats G

  Finns tydligen flera Lars.

 42. pekke

  WUWT har ett par gamla inlägg om ” havsförsurning ”.
  http://wattsupwiththat.com/2010/06/19/the-electric-oceanic-acid-test/
  http://wattsupwiththat.com/2011/12/27/the-ocean-is-not-getting-acidified/
  Förresten så finns det väl andra ämnen som släpps ut i haven på både onaturlig och naturlig väg, regn och sötvatten sänker pH-värdet, sedan har vi naturliga utsläpp av svavel på botten.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Hydrotermal_%C3%B6ppning

 43. Lasse

  #41 Vi 50 talister heter Lars. Inlägget är författat av konstnären Lars som skriver om en Lars på SMHI.
  Nu är det nästan ingen som döps till Lars längre. Kan de bero på CO2 och klimatet? Vi måste agera! För detta sker framför våra ögon och ingen gör något åt det!http://svenskanamn.alltforforaldrar.se/namntoppen/

 44. Mats G

  #43
  Tack för klargörandet.
  Fö, bor du på samma fyr som han från sjöfartsverket som erkände att de hade missat ett grund ? 😉

 45. Korp

  Vad kan man dra för slutsats av detta? Kan det bero på den ökade koldioxidmängden i atmosfären?
  Extrem kyla i Sverige Ryssland och USA.
  På flera ställen i norra Lappland ligger temperaturen kring 40 minusgrader och kylan kommer att stanna i norr.
  Ukraina och Ryssland drabbas av extrem kyla och tung snö och i USA väntar kallaste vädret på 200 år.
  http://www.corren.se/sverige/nytt-koldrekord-tidigt-i-morse-6701219-artikel.aspxhttp://www.telegraph.co.uk/news/picturegalleries/worldnews/9753603/Ukraine-and-Russia-hit-by-extreme-cold-snap-and-heavy-snow.htmlhttp://hbl.fi/nyheter/2014-01-05/550126/usa-vantar-kallaste-vadret-pa-200-ar

 46. Thomas P

  Sören #38 ”Jag är inte kemist utan matematiker, fysiker, astronom så jag undrar varför CO2 skulle öka vätejonkoncentrationen.”
  Provat kolsyrat vatten? Det är vanligt vatten med insprutad CO2 och surt blir det (även om koncentrationen naturligtvis då är högre än i haven). Vill du ha det mer kemiskt så kombineras CO2-molekylen med en vattenmolekyl till H2CO3 och en eller båda två väteatomerna kan sen ramla loss som vätejoner.

 47. Lasse Forss

  Isutbredning i Arktis per den 4 februari. De senaste tre åren är det ungefär 1 miljon kvkm mer än snittet för de föregående nio åren.
  2008 13 893 594 2 014 14 818 701
  2007 13 487 969 2 013 14 848 929
  2006 13 688 594 2 012 14 377 913
  2005 13 292 031 2 011 13 369 375
  2004 13 688 594 2 010 13 332 656
  2003 14 043 281 2 009 13 730 156
  För Antarktis gäller att de tre senaste årens snitt är drygt 750 000 kvkm större än genomsnittet för 1979-2011. (4 114 000 kvkm jämfört med 3 360 000).
  Ryktena om isarnas bortsmältning är betydligt överdrivna.

 48. Pär Green

  31 Peter F 2014/02/05 kl. 14:23
  ”Klotet säger att havet försurats 26 procent under samma tid. Kan någon berätta för mig hur de får det till 26 procent !”
  Är förmodligen bara oraklet Thomas P som kan klargöra i sin privata fobi!

 49. Sören G

  46# Thomas P
  Tack! Ville bara ha det utrett.
  Nu är ju haven basiska. Och det är fel att tala om försurning. Neutralisation ska vara termen så länge pH är över 7. Enligt WUWT variearar pH så mycket som 0,5 i haven och dygngsvariationerna kan också vara stora. Kontentan av Klotet i P1 var väl att de egentligen inte visste så mycket.

 50. Sören G

  48# Per Green
  Jo men det har jag väl visat under 33# med en rättelse vid 38#.

 51. Thomas P

  Sören #49 ” Och det är fel att tala om försurning. Neutralisation ska vara termen så länge pH är över 7. ”
  Det är helt korrekt att tala om försurning.
  ”Enligt WUWT variearar pH så mycket som 0,5 i haven och dygngsvariationerna kan också vara stora. ”
  Det är olika organismer som lever vid ekvatorn och utanför Alaska, och vad hjälper det organismerna vid ekvatorn om det finns kallvattenarter som klarar lägre pH?
  Du kan inte jämföra storlek på dygnsvariationer med storleken på en ändring av medelvärdet. Sänker du medelvärdet kommer dels de suraste perioderna att bli surare än tidigare vilket kan få dem över tröskeln för vad organismer klarar av, och när du har pH-känsliga processer som t ex bildning av kalkskal så kommer energiåtgången att öka när medelvärdet sjunker och en sådan stressfaktor försämrar överlevnadschanserna.
  Även dygnsvariationer i temperatur är stora, men det hindrar inte att skillnader i medeltemperatur som är mycket mindre än så kan ge upphov till olika vegetationszoner där olika organismer kan leva för att ta en analogi.

 52. Mikael W.

  ”JAPANESE SPACE AGENCY AGREES WITH SKEPTICS ON CLIMATE CHANGE
  Higher carbon dioxide levels are coming from undeveloped countries in equatorial Africa and South America not from UK, EU and US, shows Japanese government satellite data. Japan abandons its CO2 targets as separate scientific evidence suggests Earth is fast approaching a new ice age.
  Japanese climate satellite data supports climate realist Professor Murry Salby in rejecting global warming theory; humans are not responsible for measured increases in atmospheric carbon dioxide (CO2) affirm evidence in Report from Japanese Aerospace exploration agency (JAXA).The Japanese Aerospace Exploration Agency (JAXA) has revealed that its climate satellite IBUKI data shows that the growth in carbon dioxide in the atmosphere is coming from third world under developed forested equatorial regions of Africa and South America.
  The Japanese satellite maps show that the asphalt and concreted industrial nations are “mopping up” carbon dioxide faster than their manufacturers and consumers can emit it. Astonishingly, this is the opposite to what is being relayed to the public from an unswerving alarmist climate media lobby. The JAXA evidence shows that US and western European nations are areas where the carbon dioxide levels are lowest! ”

 53. Lars Jonsson

  Mikael #52
  Kan inte någon länk om detta på JAXA, finns det en officiell kommuniké?

 54. Sören G

  Arterna i havet har väl under tidernas lopp varit utsatta för stora svängningar i pH. Då bör det inom varje art ha utvecklats en stor genetisk variation så att när pH ändras dör de som är minst tåliga i den nya situationen. De överlevande har en genuppsättning som är bättre anpassad till det nya pH-värdet och kommer att ha större chans att sprida sina arvsanlag.

 55. Svante W

  Thomas P #46 #51
  Hur gör man för att skilja på H+ från svavel & kvävenedfallet och H+ från CO2? Svavelsyran och salpetersyran har väl dessutom en större benägenhet att slänga ifrån sig sina vätejoner än kolsyran, så är det nu helt klart att havens försurning/neutralisering orsakas av CO2?
  http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/bottenhavet/beslut-ap/konsekvensanalys/Pages/Konsekvensanalysforsurning.aspx
  ”att bli surare än tidigare vilket kan få dem över tröskeln för vad organismer klarar av”
  Ordet ”kan” är nog så behändigt då en skribent vill att hens spekulationer skall refereras av ”confirmation bias”-skribenter. Och det vill man ju, det bidrar till en eskalerande impact factor, ju.
  Är det ingen som vågar lita på den prisade (gen)diversitet som finns i dessa möjligen hotade populationer? Om man inte tror på diversiteten, är man då en förnekare?

 56. PAB

  #48
  För tydlighets skull. 10^-8.1= 0.794 x10^-8. 10^-8= 1.000×10^-8. Differens=0.206×10^-8. 0.206/0.794=0.259
  Dvs. 26%

 57. Thomas P

  Svante #55 Visserligen är svavel- och salpetersyra starkare än kolsyra, men de kvantiteter vi släppt ut är också oerhört mycket mindre.
  ”Är det ingen som vågar lita på den prisade (gen)diversitet som finns i dessa möjligen hotade populationer? ”
  Givet tillräckligt med tid hinner både havens pH stabiliseras och organismer anpassa sig, men finns den tiden? Evolution är inte ögonblicklig.Även om det finns några koraller här och var som klarar sig så riskerar fortfarande större delen av världens korallrev att dö av kombinationen av lägre pH, varmare vatten och alla typer av föroreningar som vi människor står för, och även i den bästa av världar tar det tid för dessa enstaka anpassade koralldjur att sprida sig och återkolonisera döda rev. Medan reven är döda drabbas i sin tur fiskarter som är beroende av dem (och även många arter som inte lever i rev som vuxna har dem som yngelkammare). Vi riskerar att vissa typer av växtplankton blir mycket mer sällsynta vilket rubbar havens näringskedja osv.
  Men vad skall vi med sådan komplicerade spekulationer till när det är så mycket enklare att hoppas på det bästa och tro att naturen på något automagiskt sätt anpassar sig så snabbt att vi i huvudtaget inte märker några konsekvenser. Detta då till skillnad från tidigare massutrotningar då det tog miljoner år för jorden att återhämta sig.

 58. Mats G

  #57
  ”Även om det finns några koraller här och var som klarar sig så riskerar fortfarande större delen av världens korallrev”
  Jag var och dök i Thailand under julhelgen och där hade de flesta koraller dött pga varmare vatten för ett antal år sedan. Nya arter har dok börjat etablerat sig. Men det kommer ta tid innan det blir som förut. Man kan ju misstänka att det blir samma om PH:t sjunker.

 59. Sören G

  Det tar nog inte så lång tid för en art att anpassa sig. Individerna med lämplig genuppsättning bör rimligen finnas inom populationen och de tar genast över när de andra dör. En temporär nedgång men sedan en återkolonisering.

 60. Hasse

  Jag kan ge ett exempel på en snabb anpassning. Flugor i ett fähus är ett gissel och min far var lycklig när han nån gång på 50-talet kom hem med ett effektivt fluggift som som ströks på uppspikade pärtor (takspån?) i fähuset. Flugorna åt och nästan alla dog. I flera veckor var fähuset så gott som flugfritt, men så började de så småningom öka. Snart kunde man se flugor som satt och åt av giftet utan att det bekom dem. Efter några månader var flugsituationen återställd och giftet verkningslöst. Jag misstänker att naturligt urval fixar det mesta 🙂

 61. Hittade den här:
  http://www.principia-scientific.org/japanese-space-agency-agrees-with-skeptics-on-climate-change.html

 62. Astrid Å

  Snabbkurs i evolution.
  http://www.ur.se/Produkter/177144-Galapagos-Livets-borjan

 63. Svante W

  Hmm. Varför är då vattenmyndigheterna så engagerade i svavel & kväveutsläppet?
  Fattar de inte att det släpps ut mera CO2, och ofta ur samma källor.
  Spekulationerna var inte så komplicerade som pessimistiska.
  ”Evolution är inte ögonblicklig.”
  Äshdå. Emellanåt minskar tex östersjöströmmingen i storlek (till ca 0,5x) inom ett decennium pga att de snabbväxande fiskas upp (fisket svarade för 1000 per årligt reproduktionstillfälle, samtidigt som lämpliga habitat frigörs då de ph känsligare linjerna i populationen lämnat in och slutat konkurrera om utrymmet. Kanske det. vet ej.
  Biodiversiteten och inom den, den genetiska diversiteten har lyfts fram som en ”automagisk” anpassningsfaktor/ buffert/stabiliserare. Är den inte det nu då temperaturen stigit 0,7 C sedan 1850, och pH sjunkit från 8,1 till 8,0? Kanske somliga mycket specialiserade arter stryker med, men bulken, den dominerande biomassan av generalister som har de verkliga, betydande funktionerna i ekosystem (energiflödet&näringscirkulationen) torde enligt kompensationsteorin i diversitetsvetenskapen fylla rummet mellan de glesnande nischerna.
  Är det så att målstolparna för evolutionens möjligheter och diversitetens styrka flyttas beroende på betraktarens övertygelse? Rädsla? Renare etik och högre moral?

 64. Svante W

  Webmaster! Stryk mitt föregående inlägg. (och detta) Det fattas rader i det här och där så det blev mera ovettigt än jag avsåg. Tack.

 65. Lars Jonsson

  Vad gäller koraller och skalbildande djur i världshaven. Minskningen av havens pH med o,1 är ingen uppmätt siffra utan avser beräkningar av hur mycket CO2 människan släppt ut via fossileldning och markanvändning sedan 1765 fram till 1994. Siffran 0,1 är egentligen 0,08 och varierar över väldshaven beroende på bl.a hur varmt det är, hur mycket kallt bottenvatten som väller fram etc. Tropiska hav har generellt blivit mindre ”sura”. Det finns en variation på ca 0,4-0,5 pH regionalt. En pool i ett korallrev kan t.ex växla över dygnet med tidvattnet i den storleksordningen beroende på t.ex att växtplankton och växter inte kan ta upp CO2 under natten utan solljuset. Korallerna bleks när temperaturen når över ett visst gradtal (28°C) under en längre period. vad som sker är att koralldjuren släpper alla sina symbiotiska alger, dvs de som sköter ämnesomsättningen, (och ger korallen sin färg) för att sedan ta upp nya när temperaturen lagt sig, eller mer tåliga dito. Det finns en stor genetisk variation bland dessa alger, liksom hos andar marina djur. Jag vill inte marginalisera havens försurning, det kan vara ett reellt problem men jag har inte hittat några övrtygande bevis för att så är fallet.

 66. Slabadang

  Ingvar E!
  Tolkningen av satellitbilderna är nog korrekta men artikelförfattaren lägger nog orden i Jaxaoperatörernas mun. Japaner är extra noga med det där med om att ”tappa ansiktet”. Men att de visar tillförseln av CO2 är EXTREMT konfronterande för klimatamaranatans medlemmar.

 67. Slabadang

  Lars J!
  Jodu .. det utgår ifrån att allmänheten besitter samma låga IQ som de själva. När man väl förstått det medvetet vilseledande fikonspråket de använder så är saken biff och det går snabbt att utläsa dels vad de egentligen säger och framför allt vad de inte nämner. Man kan i många påståenden byta ut ”människan” mot mortötter, solen, haven, vinden, jordgubbar lövmasken , gud eller vad som helst. Totalt meningslösa påståenden och kopplingar.
  Många har ännu inte greppat att en hel världs politiska elit medvetet kan ljuga dem rakt upp i fejset av korrumperat egenintresse och ta den rabiata delen av miljörörelsen till sin hjälp genom att pröjsa av den.
  Vår artighet och goda tro ger dessa skitstövlar utrymme och de missbrukar medvetet och hänsynslöst det förtroende tidigare politikergenerationer byggt upp.
  Korrupta och aktivister ställer sig aldrig till svars för de äger inget samvete eller respekt för andras kunskaper åsikter eller analyser.Själva äger de bara flummiga ”åsikter” och får panik när de skall debattera på lika villkor och kallar sina kritiker för alla dumma nyord de bara kan hitta på..

 68. Rass

  Hej alla!
  Solen är antagligen den absolut största enskilda klimatfaktorn. Jorden ligger ju s.a.s. i solens ”atmosfär”. Just nu har solen ett solmaximum i sin 11 års cykel. Solforskare säger att så här lågt max har vi inte haft på mer än 75 år. Det finns nu tydligen starka bevis för att solen även har en 300 årig cykel som inte tidigare varit känd. Om så är fallet så inträffade detta senast under senare hälften av 1600 talet. Resultatet blev ju då en 40 år rad av mycket kalla vintrar som brukar kallas för lilla istiden. Om detta stämmer kommer vi att få en liknande period om c:a 40 år.
  Kanske går vi mot en kallare framtid istället för varmare och det finns inget vi kan göra. Solen regerar!
  Kan kanske vara bra att balansera med lite Global Warming??

 69. Gustav

  Thomas P, #57:
  ”Visserligen är svavel- och salpetersyra starkare än kolsyra, men de kvantiteter vi släppt ut är också oerhört mycket mindre.”
  Vill bara veta vad du betecknar som ”oerhört” i ovanstående mening. I olja är svavelhalten exempelvis rätt hög, du kasnek kan räkna med 1,5% i snitt. Det det mesta svavlet finns i tjockoljan som klassiskt används av fartyg där halten tidigare varit begränsad till 4,5 vikts-%. Jag skulle inte kalla den mängd svavel mänskligheten släpper ut för liten…

 70. tty

  SMHI skriver så här ”Sedan 1850 har pH-värdet i världshaven sjunkit med 0,1 enhet och förväntas sjunka med ytterligare ungefär 0,2 enheter fram till år 2100. ”
  Måste ha varit någon mycket framsynt person som mätte havets pH-värde 1850 med tanke på att pH-skalan inte uppfanns förrän 1909.

 71. Kurt Persson

  Lars Jonsson
  ”Med tanke på att den globala medeltemperaturen legat stilla i snart 17 år är det svårt att förstå vad det är som skall bromsas”
  Jag satt och tittade på kurvan i inlägget ”UAH januari 2014” och så slog det mig, ser inte Lars Jonsson att den röda kurvan för de 17 senaste åren i huvudsak ligger över 0-linjen och att kurvan för de föregående 17 åren ligger i huvudsak under 0-linjen.