UAH för december 2011

UAH Dec 2011
Nu har Roy Spencer publicerat siffrorna från UAH för december 2011.

YR MON GLOBAL NH SH TROPICS
2011 1 -0,01 -0,055 0,036 -0,372
2011 2 -0,02 -0,042 0,002 -0,348
2011 3 -0,101 -0,073 -0,128 -0,342
2011 4 0,117 0,195 0,039 -0,229
2011 5 0,133 0,145 0,121 -0,043
2011 6 0,315 0,379 0,25 0,233
2011 7 0,374 0,344 0,404 0,204
2011 8 0,327 0,321 0,332 0,155
2011 9 0,289 0,304 0,274 0,178
2011 10 0,116 0,169 0,062 -0,054
2011 11 0,123 0,075 0,17 0,024
2011 12 0,127 0,197 0,057 0,043

 
Den globala temperaturen har gått upp med 0,004 grader jämfört med november 2011, dvs i stort sett har inget alls hänt.
Uppdatering 2012-01-04:
Ibland har man för bråttom. Stickan m fl påpekade att det är per månad som normalvärdet är uträknat. Man skall alltså istället jämföra med december förra året och då har temperaturen (jämfört med normalvärdet) gått ner 0.054 grader.
2010 12 +0.181  
2011 12 +0.127   
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Stickan no1

  Inte temperaturen utan avvikelsen.
  ”The global average lower tropospheric temperature anomaly for December,”
  Sedan kan man börja fundera på hur normalvärdet är beräknad.

 2. Thomas

  Stickan #1 ”normalvärdet” är bara medelvärdet för en viss period, jag orkar inte slå upp exakt vilka år UAH använder. Anomalin är avvikelsen från denna referensperiod. Så länge man bara är intresserad av trenden spelar det ingen rol vilket normalvärde man använder, man skall man jämföra olika temperaturserier måste man veta att de använder olika referensperioder och därför har olika absolutvärde på anomalin.

 3. Stickan #1
  Jag skrev att temperaturen har gått upp med 0,004 grader sedan november, dvs sedan november månads avvikelse från den normal som Spencer använder.
  Vad menar du att det är för fel med det?
       

 4. Lena, är inte du också förvånad över denna förhållandevis höga temperaturen? Jag hade väntat mig en nedgång under 0-strecket.

 5. NicklasE
  Jag har inte den kollen under månaden så nej, Det enda jag följer är ENSO (uppdateras varje tisdag) och den har faktiskt också gått upp en liten aning senaste månaden. Nu menar inte jag att temperaturen slaviskt följer ENSO, bara att det är det enda jag kollar.
  Varför trodde du att temperaturen skulle gå ner under 0-strecket?
       

 6. HenrikM

  Ska man tro på ”solgänget” så borde väl temperaturen gå ner snart? Jag vet hur direkt effekt det har, man kan ju tänka sig att värmen i haven håller värmen kvar i luften, och att det blir en eftersläpning. Är det nån som vet om man förväntar sig en eftersläpning? Om så, hur lång är den?
   

 7. S. Andersson

  Lena! Jag tror att vad de talar om här ovan är att du förmodligen redan är på andraderivatan. De där siffrorna i tabellen är ju redan skillnader mellan aktuell månad och föregående månad.
   
  Eller så har jag totalt fel, vilket inte alls kan uteslutas!

 8. S. Andersson #7
  Jaså, jag trodde att de var skillnaden jämfört med medelvärdet av vissa år (1981 – 2010 i det här fallet).
     

 9. Korrekt Lena. Värdet 0.127 är relativt 30 års perioden 1981-2010. Detta värde var alltså 0.123 för november. Så mellan november och december har inte mycket hänt…även om vi har haft en väldig värmebölja i Sverige.
   
  Jag kollar inte på dessa värden dagligen. Men magkänslan är att vi borde ha en nedåtgående trend nu.

 10. HenrikM #6
  Jag får erkänna att jag inte hänger med något vidare vad gäller solens div aktiviteter. Men du kanske har någon länk? Det vore kanske intressant att kolla även det lite mer regelbundet.
    

 11. Niklas E #9
  Tack!
  Jag fick rätt svåra huvudbry här ett tag.      
  😀
  Fast vad gäller förväntad trend i närtid så måste du väl få även magkänslan någonstans ifrån s a s? Du kan ju alla fall inte ha fått den från den nordiska vintern om man säger så.
      

 12. Pehr Björnbom

  Angående anomalierna och deras variation.
   
  Jag har förstått det så här, men jag kan också ha misstagit mig:
   
  Värdet 0,127 är skillnaden i 2011 års globala medeltemperatur för december och medelvärdet av den globala medeltemperaturen för december under referensperioden 1981 – 2010.
   
  Temperaturnomalin (eller temperaturavvikelsen) för en månad är alltså skillnaden mellan månadens globala medeltemperatur och medelvärdet av samma temperatur för de trettio månaderna av samma slag under referensperioden.
   
  På detta sätt eliminerar man årstidsvariationerna ur anomalierna.
   
  För övrigt finns det en slumpmässig variation av anomalierna upp och ner på storleksordningen 0,1 grader så det är fullt möjligt att avsaknaden av en ändring mellan november och december beror på den slumpmässiga variationen.
   

 13. Håkan Bergman

  Lena #10
  Finns en bra länk om solen som uppdateras dagligen:
  http://www.solen.info/solar/
  Kommer kanske en lovande solfläck dom närmaste dagarna. 

 14. Stickan no1

  Du har förstått Pehr. Grafen visar inte temperaturen för november eller december. Bara avvikelsen mot medelvärdet för varje månad. Inte årsmedelvärdet utan månadsmedelvärdet.
  Om avvikelsen är samma för nov och dec innebär det med största sannoliket att temperaturen är lägre i december än november.
  Ex http://discover.itsc.uah.edu/amsutemps/amsutemps.html
  Välj kanal 5.
  Trots mer solinstrålning till jorden i december än i november pga jordens ovala bana runt solen. 😉

 15. Stickan # 14
  Ok jag fattar! Månad för månad skall det vara, inte år.
  Vilket innebär att den globala temperaturen har gått ner jämfört med november, inte upp (precis som den brukar eftersom årstiderna sysn även globalt).
   
  Istället skall man jämföra med december förra året och då har temperaturen (jämfört med normalvärdet) gått ner 0.054 grader.
  2010 12 +0.181  
  2011 12 +0.127   
  Blev det rätt nu?
  PS inte helt lätt ändå detta.
        
   
       

 16. Håkan Bergman # 13
  Tack, länken är sparad!
  🙂  

 17. Gunbo

  Lena #11,
  ”Fast vad gäller förväntad trend i närtid så måste du väl få även magkänslan någonstans ifrån s a s? Du kan ju alla fall inte ha fått den från den nordiska vintern om man säger så.”
  Bravo Lena! Folks magkänslor är outgrundliga! 🙂

 18. Håkan Bergman

  Hört talas om trög mage Gunbo?

 19. Stickan no1

  Helt rätt Lena. 🙂
   
   

 20. Gunbo

  Håkan Bergman #18,
  Tack och lov för att det finns humor! 🙂

 21. Ottar

  OT, men ändå inte. Paavo Lipponen är socialdemokraternas kandidat i presidentvalet i Finland. Nu har han gått ut och sagt att han inte tror på klimatforskarna. För mycket fusk.
  Det har börjat rämna, som sagt. 

 22. Kurt Persson

  Det syns mig på kommentarerna att många här är påverkade av Foster och Rahmstofts tankar

 23. Ulrik

  Lars Bärring, forskare på SMHI Rossby Centre: Datasimuleringar har sagt, att det skulle blåsa mer. Nu visar mätdata mellan 1900 och 2010, att det är inte sant. Situationen och prognosen är stabil.
  http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1598293/Harda-vindar-ingen-ny-trend.html

 24. Stickan no1

  Om det finns någon expert på mikrovågsteknik bland debattörerna skulle en genomgång av satellitmätningen vara intressant ur en mätteknisk synpunkt.
  Satelitterna mäter inte temperatur utan mäter strålning och räknar om till temp. För den vanliga UAH temperaturmätningen används bandet 50-58 GHz för syre absorptions mätning
  Teorin bakom http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/1520-0450%281988%29027%3C0515%3AROAPFS%3E2.0.CO%3B2
  Vari ligger felkällorna och hur stora är dessa?

 25. Ingemar Nordin

  Angående solen: Vi är inne i solcykel 24, och på väg mot ett maximum om några år. Solfläcksantalet är bara en indikation på solens totala aktivitet som i sin tur påverkar den s.k. ”solvinden”. Enligt Svensmarks teori så innebär stark solvind att färre kosmiska partiklar tränger in i atmosfären som kan starta de reaktioner som antas kunna ge upphov till en ökning av molnmängden.
  Så just nu gynnas en global temperaturökning av den nya solcykeln, och kommer att göra det 8-9 år till. Men det är två faktorer man måste ha i åtanke: 1) Det här är en långsiktig effekt där en påverkan på temperaturen sker över flera solcykler. Enligt en del solforskare är vi på väg in i en period av betydligt svagare solcykler än vad det varit sedan mitten av 70-talet och en bit in på 2000-talet. 2) Bidraget till temperaturförändringar via kosmiska partikar är kanske 50% eller så. Andra faktorer, t.ex. av människan eller stormar orsakade fluktuationer av aerosoler påverkar också molnmängden på låg höjd.

 26. Angående magkänsla så hittade jag en av de bloggar som jag fått magkänslan från http://www.drroyspencer.com/2011/11/uah-global-temperature-update-for-october-2011-0-11-deg-c/
  Där Spencer skriver ”While any single month’s drop in global temperatures cannot be blamed on climate change, it is still the kind of behavior we expect to see more often in a cooling world”
  Just då så såg det faktiskt ut som det skulle bli rätt mycket kallare än det i verkligheten har blivit.

 27. Pehr Björnbom

  För rättvisans skull bör vi också nämna att Roy Spencer därefter skrev:
  http://www.drroyspencer.com/2011/12/uah-global-temperature-update-for-nov-2011-0-12-deg-c/
   
  Since last month I predicted another temperature fall for November, which did not occur, I will admit that I should have followed my own advice: don’t try predicting the future based upon the daily temperature updates posted at the Discover website.