UAH för dec 2012 och hela 2012

UAH_dec 2012
Nu har december 2012 publicerats på Roy Spencers blogg, +0,20.
Siffrorna mer i detalj för hela året:

YR MON GLOBAL NH SH TROPICS
2012 1 -0,134 -0,065 -0,203 -0,256
2012 2 -0,135 0,018 -0,289 -0,320
2012 3 0,051 0,119 -0,017 -0,238
2012 4 0,232 0,351 0,114 -0,242
2012 5 0,179 0,337 0,021 -0,098
2012 6 0,235 0,370 0,101 -0,019
2012 7 0,130 0,256 0,003 0,142
2012 8 0,208 0,214 0,202 0,062
2012 9 0,339 0,350 0,327 0,153
2012 10 0,333 0,306 0,361 0,109
2012 11 0,282 0,299 0,265 0,172
2012 12 0,202 0,142 0,261 0,134

Samt för året som helhet:

ANN AVG 0,161 0,225 0,097 -0,033

Dessutom presenteras en lista i fallande ordning där 2012 kommer på nionde plats. 2012 blev alltså det nionde varmaste året sedan mätningarna startade 1979.
1979 through 2012, ranked from warmest to coolest:

1 1998 0,419
2 2010 0,394
3 2005 0,260
4 2002 0,218
5 2009 0,218
6 2007 0,202
7 2003 0,187
8 2006 0,186
9 2012 0,161
10 2011 0,130
11 2004 0,108
12 2001 0,107
13 1991 0,020
14 1987 0,013
15 1995 0,013
16 1988 0,012
17 1980 -0,008
18 2008 -0,009
19 1990 -0,022
20 1981 -0,045
21 1997 -0,049
22 1999 -0,056
23 1983 -0,061
24 2000 -0,061
25 1996 -0,076
26 1994 -0,108
27 1979 -0,170
28 1989 -0,207
29 1986 -0,244
30 1993 -0,245
31 1982 -0,250
32 1992 -0,289
33 1985 -0,309
34 1984 -0,353

John Christy har skrivit en lång kommentar, gå gärna in och läs på bloggen.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. John Silver

  Låter det här bekant?
  ”statistical tests for global warming fails to find statistically significantly anthropogenic forcing”
  http://wattsupwiththat.com/2013/01/03/agw-bombshell-a-new-paper-shows-statistical-tests-for-global-warming-fails-to-find-statistically-significantly-anthropogenic-forcing/

 2. Ingemar Nordin

  John Silver #1,

  Ännu en demonstration av att AGW-hypotesen är falsifierad. Hade det här varit fråga om en normal och rationell vetenskap så hade man övergivit CO2-spåret för länge sedan för att istället ägna sig åt väsentligheter som sol, kosmiska strålar, havsströmmar, aerosoler och kaotiska system. Eller hur Lennart B? 🙂

  Nu handlar det enbart om att med en druckens envishet försöka hitta ad hocca bortförklaringar till varför CO2-ökningen i atmosfären inte påverkar den globala temperaturen.

 3. Slabadang

  Ingemar och John Silver!
   
  Det är synd att de inte använde Shapiros rekonstruktion av TSI och verför i herrans namn stoppade de in BEST serien som numer anses som ”WORST” och inte ens kom till pulicering. Nåväl det blir svårt för CAGWdanatikerna att påstå at de ”cherrypickat” data. Det ser snarare ut som ett försök till det omvända vilket stärker slutsatserna än mer?

 4. Slabadang

  0,2 C på 33 år?
   
  Herre gud ! Ring brandkåren!! 🙂

 5. Thomas P

  Ingemar #2 Hur går dina två stycken i hop givet att en av dessa som du anser ”ad hocca bortförklaringar” är inverkan av aerosoler som du i stycket innan beskrivit som rationell vetenskap? du tycks leva i föreställningen att någon tror att CO2 är enda faktorn som påverkar klimatet, eller i alla fall ser du en retorisk poäng i att låtsas det.

 6. John Silver #1,

  Men vi på TCS var långt före med att uppmärksamma denna artikel. Se här:

  https://www.klimatupplysningen.se/2012/11/30/doha-talar-om-okad-temperatur-svaret-blir-att-det-inte-ar-agw/

 7. TCS ovanligt kritiske vän Stig Moberg skrev förresten följande kommentar om artikel som John Silver #1 tar upp:

  https://www.klimatupplysningen.se/2012/11/30/doha-talar-om-okad-temperatur-svaret-blir-att-det-inte-ar-agw/#comment-309354

   

  Det är inte AGW’ säger Pehr. Jag är skeptisk till att några ekonomer lyckats sänka den väl underbyggda teorin om AGW. Ett okritiskt accepterande av det som passar Pehr världsbild skulle jag säga men jag återkommer när jag läst artikeln.

   

  Så vi får se vad Stig Moberg har att säga om artikeln när han har läst färdigt.

   

 8. Slabadang

  Thomas P!
  Efersom det är bevisat att co2 inte påverkar klimatet och aerosoler används för att försöka bevisa motsatsen så är det väl högst logiskt att förstå att aerosolerna behöver forskas på eftersom de inte heller hade den effekt och egenskaper IPCC använt de till. Från att användas som plastic padding för att fylla i gapen och luckorna mellan CO2 och temperaturen så öppnades ju sprickorna igen när vi kunde stryka co2 som klimat och tempstyrande ett rent vetenskapligt tillvägagångsätt. Hypotes testa hypotes observation … börja om från början med ny hypotes eller som Santer behåll hypotesen och skit i observationerna är ju en annan modell.

 9. Ingemar Nordin

  Thomas P #5,

  Precis som Slabadang säger så har aerosoler hittills använts som plastic padding. Men det funkar inte två gånger (se Shavivs dilemma https://www.klimatupplysningen.se/2012/01/16/dilemma-for-agw-hypotesen/).

  Så, hur skulle det vara om klimatforskningen, istället för att ge aerosolerna de egenskaper som behövs för att hålla CO2-skutan flytande, började att försöka ta reda på vilka egenskaper de verkligen har?

 10. LBt

  Med den temperaturutveckling globalt som skett de senaste 30 åren har vi ytterligare 2 grader om 300 år dvs nästan 3 grader sen 1900. En del av oss tycker detta är bekymmersamt andra tycker det är något man kan bortse från.
  Men redan idag när vi nått blott tredjedelen av det omtalade 2-gradersmålet kan vi se signifikanta regionala klimatförändrigar som river upp människors tillvaro och livsvillkor. Vi vet att för klimatet betydelsefulla luftströmmar förändrats och vi vet inte vad det kommer att innebära vare sig i det korta perspektivet eller det långa.
  IPCC, som står för den enda kunskapssammanställning värd namnet, menar att det är uppenbart att den globala uppvärmningen har med vår livsstil att göra och att utvecklingen i ett längre perspektiv kan bli globalt allvarlig om vi inte begränsar våra utsläpp.
  Det är naturligtvis en etisk fråga om vi skall bekymra oss om den tillvaro mänskligheten har om 3-400 år som följd av vad vi idag gör men jag kan omöjligt vända de uppoffringar våra makthavare och medborgare gjorde för 3-400 år sen ryggen med tanke på den tillvaro jag idag tryggt lever i.
  Kunskapsläget motiverar ett restriktivt förhållande till CO2-utsläpp men självfallet blott inom gränser för vad som är ekonomiskt försvarbart. Ett sådant förhållningssätt för dessutom mänskligheten ut ur den återvändsgränd vi valt genom att bygga väsentliga delar av det som håller vårt moderna samhälle igång på en begränsad resurs. 

 11. Jonas B1

  Ingemar,
  ”Så, hur skulle det vara om klimatforskningen, istället för att ge aerosolerna de egenskaper som behövs för att hålla CO2-skutan flytande, började att försöka ta reda på vilka egenskaper de verkligen har?”
  Jo det är ju precis vad dom gjort enligt läckta AR5 SOD. Och när man väl mätt aerosolerna på riktigt hamnar man i en bästa uppskattning av klimatkänsligheten på ca 1,6 grader C. Väl under tidigare 2-4,5 C men långt från din ”falsifiering” dvs 0.

 12. LBt #10
  Vackert skrivet men ingen substansiering av att det är mänskligt utsläpp av CO2 som är orsaken. Det verkar som att du helt enkelt bara tar det för givet trots att de finns så många indikationer på att det är helt andra faktorer som styr planetens temperatur. Så allt vackert tal faller ju platt till marken.

 13. Ingemar Nordin

  Jonas B1 #11,

  Om det vore korrekt med 1,6 så är det en klar falsifiering av IPCCs prognoser 2-4,5, för att inte tala om deras ”bästa” gissning på 3. Så jag vet inte vad du bråkar om?

  LBt #10, Jag håller helt med Ingvar E’s svar. Det kan hända att det blir väldigt mycket varmare om 300 år. Men om det inte har med människan att göra så är det väl rätt dumt att avindustrialisera och göra oss till värnlösa offer för klimatets makter? Vågar du ta risken?

 14. Perfekt

  LBt #10
  Bara för att något har pågått i 30 år är det inget som säger att det pågår i 30 år till än mindre 300. Mycket talar för att vi istället har nått ett maximum.
  Även om det skulle fortsätta ser jag bara fördelar med det upp till en viss ännu inte känd nivå. Om det skulle fortsätta över denna är jag tämligen övertygad om att människor om flera hundra år har betydligt bättre möjligheter att göra något åt det.
   

 15. Jonas B1

  Ingemar,
  några rader upp skriver du att AGW är falsifierat. Menar du inte vad du skriver?
   

 16. tty

  LBt #10
   
  ” Med den temperaturutveckling globalt som skett de senaste 30 åren har vi ytterligare 2 grader om 300 år dvs nästan 3 grader sen 1900. En del av oss tycker detta är bekymmersamt andra tycker det är något man kan bortse från.”
                                    
  Byt ut en siffra….
   
  ”Med den temperaturutveckling globalt som skett de senaste 10 åren har vi ytterligare 2 grader kallare om 300 år dvs nästan 1,5 grader kallare sen 1900. En del av oss tycker detta är bekymmersamt andra tycker det är något man kan bortse från.”

 17. Ingemar Nordin

  Jonas B1,

  ???

  Det är en falsifiering om temperaturen under- eller överstiger det spann som IPCC tidigare sagt gälla för klimatkänsligheten, dvs 2- 4,5. Om man nu säger enligt AR5 SOD att den bara är 1,5, så är det detsamma som att man erkänner att den gamla teorin blivit falsifierad. Är det något oklart med detta?

 18. Börje S-

  Jag upprepar här ett inlägg jag gjorde nyss i en länk av så hög ålder att den kanske vandrat in i glömskans land.
   
  ThomasJ förmedlade en länk innehållande en för mig intressant och tankeväckande animering visande mätresultat från en sensor vid markytan, 5 andra under markytan ned till 1 meters djup och en på 1,5 meters höjd. Temperaturregistrering var halvtimma under 100 dagar sommartid.
   Det visar sig att sensorn vid 0 meters höjd registrerade temperaturer från 10ºC upp till 80ºC.  Sensorn närmast under hängde på lite grann, nästa lite mindre och de som fanns djupare verkade rätt så opåverkade, men vid högsommar hade sensorn på 1meters djup ändå höjts från  20 till drygt 26ºC .  Sensorn på 1,5 meters höjd for upp och ned mellan 5 till knappt 40ºC. Den rörde sig i tandem med marktemperatursensorn, men alltid mellan 20 till 40ºC lägre. Videon tycks visa att det är marken som värmer luften strax ovanför, inte tvärtom, så då stämmer väl Maxwells teser igen. Joseph E Postma som äger länken menar nämligen att klimatvetenskapen, vilken han smickrar med epitetet ”pseudovetenskap”, påstått att atmosfären, den kallare, värmer marken, som redan är varmare. Om det verkligen är så, tycker t o m jag att ”det hade man väl aldrig kunnat tro”. Det här är svårsmält för en fysikalisk analfabet som jag. Jag måste sova på saken.
  Under tiden hoppas jag att de som har riktig koll på fysik inklusive de 2 huvudsatserna, kikar på länken och skriver lite om vad den väcker för tankar. Jag behöver nämligen lite hjälp med det här. http://climateofsophistry.com/2012/12/27/the-fraud-of-the-atmospheric-greenhouse-effect-part-8-what-is-the-ghe/ Jag väntar med spänning på reflektioner, gärna olika!

 19. Börje S-

  Glömde att det behövs 2 vagnreturer för att erhålla styckeseperation. Försök läsa`t ändå!

 20. Lasse

  #10 LBt. Försiktighetsprincipen förespråkas av dig. För oss som har mat och välstånd i överflöd kanske det inte kostar så mycket att dra ner en del om det ger god effekt. Men det drabar den delen av världen som lever på marginalen mer om vi drar ner. Transporter av människor och varor ger ökat välstånd för allt fler.
  Därför är alla tecken på att AGW är överdrivet goda nyheter!

 21. Perfekt

  Börje S #19
  Vagnretur!
  Ett bortglömt ord som förtjänar en större användning jag kommer omedelbart att gå över till det.

 22. Mikael

  Börje #18, håller med dig! Jag har påstått att ”växthuseffekten” fungerar tvärt emot vad som påstås. Dvs mer gas i atmosfären värmer inte planeten utan kyler den. Och då kan IPCC slänga sitt klimathotande om värmen och isåfall börja hota om kylan. Men effekten är troligen försumbar så det är mest hårklyverier.

 23. Mikael

  First Law of Thermodynamics: Energy can be changed from one form to another, but energy cannot be created or destroyed.  The total amount of energy and mass in the Universe is always constant; it merely changes from one form to another.
  Second Law of Thermodynamics: Heat may only be transferred from a hotter to cooler body, never vice versa.  A cooler atmosphere cannot heat the earth’s warmer surface.  The greenhouse effect is a myth because its premise clearly violates the second law of thermodynamics!  Although all bodies above absolute zero radiate and absorb radiant energy, the warmer body always provides more energy to the cooler body than it receives back from the cooler body.  A cooler body therefore can never heat up a warmer body; the cooler body warms and the warmer body cools, never vice-versa.
  The Scientific Truth
  The truth of the matter is that any mass between you and a radiant energy source will provide cooling.  Stand near a fireplace that is burning and feel the warmth of the radiant energy, then have two people drape a blanket between you and the fireplace – you will feel cooler!  This is like standing outside on a sun shiny day and when a cloud goes over and shields you from the direct rays of the sun, you feel cooler.  A child knows this.  Regarding the earth, our atmosphere provides cooling in the same manner:  Nitrogen, oxygen, water vapor, carbon dioxide and any dust that is in the atmosphere all provide cooling.
  Why is this? It is very simple. If there were no atmosphere, all of the radiant energy from the sun would hit the earth. With an atmosphere, a portion of the incoming sun’s rays are reflected back toward the sun by striking the gaseous molecules and dust particles, so less radiant energy hits the earth and the earth is cooler because of its atmosphere, see the figure below.

  Everyone also knows that cloud cover at night (more insulation) prevents the earth from cooling off as fast as it does when there are no clouds.  However, on a relatively clear night if a cloud goes overhead you cannot feel any warming effect of the cloud, so this insulating effect is shown to be minimal compared to the daytime effect.
  Anthropogenic Global Warming – more energy out than in – good trick, but violation of First Law of Thermodynamics.  The US Patent Office would never patent such a concept.“ (Joseph E. Postma)

 24. Martin

  Jag är ny på denna blogg och försöker bilda mig en egen uppfattning om den globala uppvärmningen genom att läsa både argument för och emot. Jag har tagit del av detta diagram;
  http://www.skepticalscience.com/pics/FR11_All.gif
  som utvisar temperaturutvecklingen, korrigerat för El Nino/La Nina, vulkanutbrott och solens påverkan. Jag misstänker att detta tagits upp den här bloggen tidigare men eftersom jag är människa och lat av naturen så ids jag inte leta utan hoppas på att någon av de mer insatta ”skeptikerna” kan kommentera den. Den visar ju i alla fall att den platåfas eller uppvärmningspaus som varit fallet de senaste åren har förklaringar och att det faktiskt skett en uppvärmning om man tar mer naturliga variationer i beräkningarna.
  Källa för grafen: http://skepticalscience.com/foster-and-rahmstorf-measure-global-warming-signal.html

 25. Mikael #23
  —— snip ———
  Everyone also knows that cloud cover at night (more insulation) prevents the earth from cooling off as fast as it does when there are no clouds.  However, on a relatively clear night if a cloud goes overhead you cannot feel any warming effect of the cloud, so this insulating effect is shown to be minimal compared to the daytime effect.
  —— snip ——–
  Jag skulle nog vilja påstå att man kan ganska väl kan känna av en kylande effekt om man håller handen utsträckt, handflata nedåt en klar natt som man inte känner en mulen natt. Och det är inte lufttemperaturen man känner. Kylan känns ej om man ”skyddar” med något så att handen inte ”ser” den kalla rymden
   

 26. LBt

  Lasse #20,
  naturligtvis är det positivt om det visar sig att de regionala klimatförändringar som sker har andra orsaker än vårt fossila bruk, men vi bör i så fall fundera över vad detta då betyder. Den enda gedigna kunskapskälla vi än så länge förmått skapa anger emellertid fortfarande att vi har huvudansvaret.
  Det är inte så att minskade utsläpp skall behöva drabba någon, påståendet är bara en myt som odlas som bekväm undanfykt i skeptikervärlden.
   
  tty #16,
  du nöjde dig inte med en siffra och du rörde dig åt fel håll, felmarginalerna kan rimligtvis bara öka ju kortare tidsintervall du väljer. Jag valde Slabadangs utgångspunkt från #4. 
   
  Perfekt #14,
  du har nog inte förstått det hela, är AGW-teorin riktig krävs omedelbart påbörjade insatser. Det kommer ändå att dröja minst 30-50 år innan dessa nämnvärt kan påverkar klimatutvecklingen bla därför att vi omöjligt kan göra dramatiska ingrepp. Väntar vi 30-50 år har vi bara ackumulerat än större problem och åtgärder då kommer att kräva än längre tid för att få effekt. Tänk om tidigare generationer resonerat som du, framtiden ger oss bättre resurser, låt våra barn och barnbarn ta hand om problemen ……….
   
  Ingvar E #12, Ingemar N #13,
  jag utgår från den enda ordnade källa till kunskap som finns. Ni avvisar denna källa och tänker er att vårt fossila bruk inte alls är inblandat. Paradoxalt nog kan det, om vi tänker oss fortsatt stigande temperatur, vara bättre att vi är inblandade än att vi inte är det.
  Avindustrialisera? Vad är det för nonsens? 

 27. Lasse

  #26 LBt Noterar då att du välkomnar all kritisk granskning av  klimatalarmen-bra så!

 28. Börje S-

  #26
   
  Sverige: 54 megaton CO2
   
  Kina: 9000 megaton stadigt ökande
   
  Det verkar inte som om det är någon större idé att svenskarna skruvar i kvicksilverlampor i sina lamphållare. Etanolen genererar svält och minskar högst obetydligt CO2-utsläppen. Vindkraftverken förorsakar miljöförstöring, fågel och fladdermusdöd
  http://www.spectator.co.uk/features/8807761/wind-farms-vs-wildlife/
   
  och ger heller ingen nämnvärd besparing på utsläppen. OK vi slutar köra bil besparing 10 megaton. Då minskar världens utsläpp på 34.000 megaton till 33.9990. Samtidigt som Kina, Indien m fl ökar sina med tusentals ton pr år.
   
  Nu är det din tur: Hur ska du göra? Prata allvar med Kineserna, Indierna, Ryssarna, Brassarna och Sydafrikanerna? Hota dem? Sluta handla kinatillverkat? De blir nog inte över sig rädda.
   
  Jamne då ska vi kanske förklara krig i klimatreligionens namn? Innan vi vet, för vi vet INTE, om det verkligen är CO2 som driver klimatet. Mycket tyder på att det är en skröna. Men för säkerhets skull, liksom? Fanatismen inom klimathotarsekterna är så stark, så från den sidan ställer man säkert upp.

 29. Perfekt

  LBt #26
  Jag har förstått, men ett antal punkter gör att jag tvivlar på att du har gjort det. Att temperaturen har ökat marginellt ,sett över en 30-årsperiod, säger ingenting om vad som kommer att ske längre fram, särskilt som temperaturen har stått still under den senare halvan.
  Vad vi vet är att klimatmodellerna inte kan förutspå utvecklingen. Vi vet också att det finns naturliga oscillationer som är på väg in i en kall fas, samt att det är sannolikt att solens inverkan kommer att leda till sjunkande temperaturer inom kort. Jag skulle inte bli förvånad om de senaste 30 årens tempuppgång är utraderad inom 2-3 år.
  Vi vet också att en dubbling av koldioxidhalten ger en temperaturhöjning med en grad, något som sannolikt är till det bättre. Vi vet också att det är osannolikt att feedback på detta skulle vara starkt positiv.
   
  Du påstår att minskade utsläpp inte skulle skada någon, det är helt  fel. För att märkbart minska CO2-halten måste runt hälften av utsläppen bort och det innebär mer eller mindre en avindustrialisering. Du kan ju tänka dig hur din tillvaro skulle se ut vintertid med hälften så mycket energi till förfogande.

 30. LBt #26
  Jag är inte klar över vad du tycker vi skall göra och vad det har för koppling till klimatförändringar. Det är så djefla mycket som man från klimatalarmistiskt håll tycker måste göras och som jag tycker är galenskaper. Kanske finns det nåt som är bra men galenskaperna överväger.

 31. Håkan R

  LBt 26
  ”Det är inte så att minskade utsläpp skall behöva drabba någon, påståendet är bara en myt som odlas som bekväm undanfykt i skeptikervärlden.”
  Vilken planet lever du på? Om utsläppen skall minskas på ett verkningsfullt sätt är det självklart att det kommer att drabba ”någon” förmodligen de flesta av oss på ett mycket drastiskt sätt.
  Om någon jobbat ihop till att förtjäna epitetet ”förnekare” ligger du bra till efter ovanstående citat, detta oberoende av vilken ståndpunkt man intar i fråga om CAGW.

 32. LBt #26
   
  ”är AGW-teorin riktig krävs omedelbart påbörjade insatser ”
   
  Detta är gripet ur luften. Ett mycket stort antal ytterligare förutsättningar måste vara uppfyllda för att du ens skall kunna börja argumentera för ngt sådant.
   
  Jag hävdar att de inte är det. Bland annat hävdar jag att där finns inga åtgärdbara klimatförändringar.

 33. Perfekt

  LBt #26 ”är AGW-teorin riktig krävs omedelbart påbörjade insatser ”
  Ny studie påvisar att AGW-effekten inte är statistiskt signifikant:
  http://wattsupwiththat.com/2013/01/03/agw-bombshell-a-new-paper-shows-statistical-tests-for-global-warming-fails-to-find-statistically-significantly-anthropogenic-forcing/
  Ännu en spik i AGW-kistan. Visst CO2-utsläpp bidrar teoretiskt till uppvärmning, men den praktiska effekten är inte mätbar.
  Det är lite grann som att sätta sig längst fram på biopremiärer för att få se filmen absolut först.
  Med tanke på detta är de enda omedelbara åtgärder som är nödvändiga att tillsätta en klimatvetenskaplig haverikommision och frysa anslagen till all AGW-relaterad forskning och  propaganda.

 34. Martin #24
  Jag har också läst detta, och UI brukar peka på detsamma.
  Därför ska dem närmaste tiden bli mycket intressant. Enligt denna teori är temperaturen ”egentligen ” högre nu men har tryckts ner av solcykel/la nina och bör nu stiga kraftigt inom relativt kort tid för att återta sitt ”rätta” värde.
   
  Den som lever får se, ska bli intressant att följa om de har en poäng eller om det är en efterkonstruktion för att förklara ”platån”. Lite märkligt att ingen modell lyckades förutse platån om den nu så enkelt går att förklara… ;o
   

 35. LBt

  Jag lutar mig mot den enda sammanfattning av kunskapsläge som finns, IPCC:s rapporter parat med den kritik som riktas mot dessa. Ni lutar er antingen mot egna teorier och förhoppningar eller mot diverse enskilda uppgifter som passar in i er världsbild. IPCC:s rapporter avvisar ni (de som inte tycker detta passar in får ha överseende).
  Ni tar gärna till att utsläppsbegränsningar måste leda till samhällskolapps vilket naturligtvis är nys, ingen kommer att tillåta en sådan utveckling. Men detta innebär att våra möjligheter att påverka utvecklingen är begränsade, de närmaste 30-50 åren kan vi troligen inte göra något åt och tiden därefter bara långsamt, det kräver dessutom att vi börjar nu. Låt oss hoppas att klimakänsligheten är så låg att åtgärder inom försvarbara ramar räcker.
   
  Lasse #27, all kritiska granskning är mycket viktig.
   
  Ingvar E #30,
  vad jag vill uppnå är ett erkännande av att den kunskap vi idag har säger att våra CO2-utsläpp kan utgöra ett allvarligt problem för kommande generationer och något vi måste ta oss an. Uppgiften att avgöra vad som kan och bör göras är emellertid minst sagt grannlaga.

 36. Börje S-

  #35
   
  Jag upprepar frågan;
   
  Hur tycker DU vi ska du göra?
   
  Prata allvar med Kineserna, Indierna, Ryssarna, Brassarna och Sydafrikanerna? De tittar förundrat men tillfredsställt på när våra NGO:er tillsammans med politikerna hotar förstöra den lilla konkurrenskraft som finns kvar i EU. 
   
  Hota dem? Sluta handla kinatillverkat? De blir nog inte rädda så det stör.
  Ska västländerna som  säger sig tro på klimatbluffen (de som drog igång klimatjippot gör det INTE) förklara krig mot ovanstående i den heliga klimatreligionens namn?
   
  Och det innan vi vet, för vi vet INTE, om det verkligen är CO2 som driver klimatet. Det mesta tyder på att det är en skröna. En ny studie kan inte finna något statistiskt signifikant tecken på det, se #33.
   
  Men ändå, för säkerhets skull, liksom? Ja, då bleve det inte första gången storskaligt krig dras i gång med motiveringen att världen måste räddas från det ena eller det andra.
   
  Fanatismen inom klimathotarsekterna är så stark och så religiöst förblindad och så inpyrd med hysterisk klimaträdsla, att från den sidan ställer man säkert upp.

 37. Lbt #35
  ”Ni tar gärna till att utsläppsbegränsningar måste leda till samhällskolapps vilket naturligtvis är nys, ingen kommer att tillåta en sådan utveckling”
   
  En fråga till dig.
  Tycker du (som t.ex. C/MP/V) att vi skall ”nedrusta” och försämra vår konkurrenskraft oavsett vad resten av världen gör? Dvs ska vi minska våra utsläpp ”ensidigt” för att ”gå före”? Självklart skulle det ha mycket negativa konsekvenser för vårt samhälle, eller tror du på C/MP/V som (utan att röra en min) säger att det är lönsamt att gå före!?

 38. Börje S-

  #35 komplettering
   
  Du talar om vad som händer i framtida sekler som om du VISSTE. Vi andra förmodar att vi går mot ännu en istid, men vi vet inte när. Den sommar isen i Bottenhavet inte hinner smälta innan nästa vinter anländer är våra efterkommande illa ute!
  Det är DÅ kan man snacka om klimatflyktingar i hundratals millioner.
   
  Du kör med katastrofal uppvärmning, inte nu kanske men om 500 år smäller det pga av 0,05% CO2-halt i atmosfären, där ser ni jag fick rätt! Trots att du antagligen tagit del av iskärneanalyser som tycks antyda att tidigare mellanistider var varmare än nu och det utan minsta gnutta av mänsklig förbränning av kolväten. Trots att du inte kan ha undgått att ta del av den förmodan som, med tanke på vad som hänt tidigare, säger att en ny istid är i antågande. Om hundra eller tusen eller tiotusen år.
   
  Jag tycker du ska singla slant om vilket det blir! Krona – istid, klave – istid men om slanten ställer sig på kant blir det sommar året runt. Hoppas, hoppas den ställer sig på kant.

 39. Tålis

  Det simpla kunskapsläget är att nollhypotesen (naturliga förändringar) inte har motbevisats. Alla små förändringar som skett ryms inom nollhypotesen.
   
  Bortkastade motsvarande > 1 Tkr på klimatpseudovetenskapen är förmodligen mänsklighetens största misslyckande/felsatsning någonsin. Sjukt stora insatser, nästan noll ut! Visst, det bästa med hela baletten var nog borrkärnorna från Grönland och Arktis, men de hade vi garanterat fått ändå. Utan klimatstollar..
   
  Givetvis står politiker som de skyldigaste: De ställde en korkad fråga och fick ett korkat svar av de ”vetenskapare” som var beredda att prostituera sig… (bytte ut h-ordet mot prostituerad, vi får se om det hjälper)

 40. Thomas P

  Tålis #39 Varför ha som nollhypotes att förändringarna bara är naturliga? Varför inte t ex ha nollhypotesen att klimatet beter sig i enlighet med de modeller vi har. Den nollhypotesen är heller inte motbevisad.
   
  ”Bortkastade motsvarande > 1 Tkr på klimatpseudovetenskapen är förmodligen mänsklighetens största misslyckande/felsatsning någonsin.”
   
  Kapprustningen? Vietnamkriget? Tysklands försök att erövra kolonier i Östeuropa? Kinas ”Stora Språng”? Det finns en del kandidater att välja på…

 41. Tålis

  Thomas P. Naturliga klimatförändringar är den enda naturliga nollhypotesen. Kanske svårt för dig att omfatta så simpla utgångspunkter. Du kan ju inget om geovetenskap. Nu var jag taskig, jag lovad ju att vara snällare i år.
   
  Jag skriker istället: KLIMATET HAR ÄNDRATS STORT FÖRR, OCH DET FINNS INGEN ANLEDNING ATT TRO ATT DET UPPHÖRT PGA ATT VI SLÄPPER UT CO2!

 42. Thomas
   
  ”Varför inte t ex ha nollhypotesen att klimatet beter sig i enlighet med de modeller vi har. Den nollhypotesen är heller inte motbevisad”
   
  Allvarligt talat!? Menar du att klimatet beter sig så som modellerna har sagt att det skall göra!? Du måste skämta!
   
  Man lyckas ju knappt med att få dem att (i efterhand) åtskapa en av de valda beskrivande parametrarna. Inte ens en fixar man!
   
  Och nu vill du alltså kalla tron att de ändå  visar rätt för ’nollhypotesen’!?
   
  Ja mycket skall man höra innan öronen ramlar av.

 43. Thomas P

  Tålis #41 Klimatet har ändrats mycket naturligt, bl a genom att CO2-halten varierat. Saker förändras vanligen inte utan en anledning, och just nu är förändringen av växthusgaser en stor faktor. Om du påstår motsatsen är du i strid med all etablerad vetenskap för hur jorden och dess klimat fungerar.
   
  Sen kan man alltid hänvisa lite vagt till ”naturliga förändringar”, men eftersom det inte är en hypotes som gör några kvantitativa förutsägelser är den omöjlig att motbevisa vad som än händer.

 44. Christopher E

  #40
   
  Kapprustningen felsatsning? Det håller jag inte med om alls. Förutom att kapprustningen var en viktig del i att bli av med kommunismen till världens fördel tvingade den fram en teknologiutveckling som haft gynnsamma resultat för verksamheter utanför det det militära. Vi kan ju tex ta satelliter som ger högintressanta vetenskapliga data förutom kommunikation. Skulle inte förvåna mig om datorutvecklingen också åkt snålskjuts. Kärnvapen har genom terrorbalans troligen sparat oerhörda mängder liv genom att inga världskrig eller krig mellan supermakter är möjliga.
   
  Att tro att de pengar som det militära slukat tex. skulle gått till civil rymdfartsutveckling i en annan verklighet är nog rätt naivt.

 45. Skogsmannen

  JonasN!
   
  Har du inte hört uttrycket förut:
   
  Om kartan och terrängen ej överensstämmer – är det kartan som gäller!
   
  Men jag tror inte att uttrycket kommer från den akademiska världen, hmm…

 46. Christopher E

  Tålis, jag håller med dig.
   
  Eftersom ingen vet hur varmt 1900-talet skulle blivit utan ökad koldioxid, och skalan i förändringen ligger inom naturliga förändringar i nära tid tidigare, är att vad vi ser är en naturlig förändring självfallet nollhypotesen. I synnerhet som vad vi ser ligger väl i fas med de naturliga cykler som är tydliga genom hela Holocen.
   
  Sedan ska AGW-folket självfallet försöka visa en antropogen påverkan. Men den är i nuläget omöjlig att kvantifiera ur de naturliga svängningarna. Och hur det gått med försöken att prognosticera enligt den hypotesen har vi ju sett…

 47. Tålis

  Har vi inte facit redan? Om CO2 har någon effekt alls (eller försumbar, effekten vilket jag betvivlar, synd för er att det finns sådana som jag). Är det för simpelt här? Denna uträkning b/torde redan ha presenterats här:
   
  Anta att CO2-månglarna har rätt: Det finns en växthuseffekt och den är ca 0,3-1 °C per fördubbling av CO2. Eftersom den enligt den hypotesen är ungefär logaritmisk avtagande lär förmågan redan vara under 50 % redan nu. Så vi tar det då. Medeltempen har stigit de senaste 100 åren med 0,4-0,8 °C. Jag tar mittvärdet; 0,6 °C. Det betyder rimligtvis att om CO2 klimathotarna har rätt, skulle tempen i snitt stiga högst 0,6 °C till vid en fördubbling. I själva verket har de (klimathotarna) inte bevisat något. De löjligaste/inkompetenaste, sämre än ”genus- och rasforskning”???
   
  Vi som är geovetare, vet att det finns ingen intern fysikalisk process som kan öka temperaturen såsom klimatpseudoforskarna påstår.
   
  Den imbecilla energibudget Trenberth = T (tyvärr känner jag mig tvungen att precisera mig här; jag anser inte att varken T eller hans anhängare att ni är/behöver vara imbecilla för att ni tror på T) presenterar kan ingen tro på. Hur får de ihop det? Medeltempen i atmosfären på jorden skulle vara vid jordytan? Alla som borde kunna tänka fattar att det är ett feltänk?! Eller kom det en bättre förklaring?

 48. Skogsmannen

  Christopher E!
   
  Lite blandade känslor på det där med kapprustningen. Visst knäckte den Sovjetunionen och Warsawapakten, gav fred i västeuropa efter WW2 och gav en hel del teknikutveckling (stort bara det).
   
  Men den påstås även ha bromsat utvecklingen av Kk gen 4. Om gen 4 hade utvecklats istället hade förmodligen hela klimatdebatten vara en icke-fråga idag.
   
  .

 49. Perfekt

  Då var det dags igen. För inte så länge sedan kommenterade Thomas P en tråd här om att klimatmodellerna inte fungerar. Han bestred inte detta faktum   utan inriktade sig på att hävda att vi ändå måste göra ditten och datten ifall att något skulle hända. Jag förutspådde då att det inte skulle dröja länge innan han återigen började prisa klimatmodellerna. Nu har det hänt.
  Thomas P, läs om artikeln, klimatmodellerna kan inte förutspå klimatet.
  Vad värre är för din position, effekten av AGW är inte statistiskt signifikant. Sannolikt betyder detta att den effekt som enligt grundläggande effekt skall finnas är så liten att den är obetydlig, om ens mätbar.
  http://wattsupwiththat.com/2013/01/03/agw-bombshell-a-new-paper-shows-statistical-tests-for-global-warming-fails-to-find-statistically-significantly-anthropogenic-forcing/

 50. ThomasJ

  Börje S.: Utengemärkt bra att du (& fler) uppmärksammat vad som skrivs + debatteras på J. Postmas blogg ( t.ex.: http://climateofsophistry.com/2013/01/02/the-fraud-of-the-aghe-part-9-the-truth-about-the-cooling-atmosphere-and-the-lapse-rate/ ).
   
  Some kind of can-of-worms är öppnad…
   
  Och på tal om diverse tuggande om ’försiktighetsprincipen’ i tid & otid, så kan konstateras, att ’bread is dangerous’; Research on bread indicates that:
  1. More than 09 percent of convicted helons are bread eaters,
  2. Fully half of all children who grow up in bread-consuming houshold score below average on standardized tests,
  3. In the 18th century, when virtually all bread was baked in the home, the average life expectancy was less than 50 years, infant mortality rates were unacceptably high, many women died in childbirth, and diseases such as typhoid, yellow fever and influenza ravaged whole nations,
  4. More than 90 percent of violent crimes are committed within 24 hours of eating bread…. osv., osv…
   
  Bröd är med andra ord suveränt farligt och måste per promptum förbjudas! Basta!
   
  Sén kan ju oxo påpekas, att ~ 95%+ av samtliga dödsfall sker i sängen… Ergo, för alla NGO:er & övriga hjärnskrynklade; Förbjud för bövfelen per omgående all användning av sängar!
   
  Allt för att rädda, mer korrekt skrämma, kommande generationer…  🙄 
   
  Go figure!
   
  Mvh/TJ

 51. Perfekt

  Martin #24
  Utan att i detalj studera detta, men med god kännedom om hur klimatalarmister vanligen arbetar så är det sannolikt att denna graf har producerats genom att man har dragit av för hur man tycker att de andra faktorerna ska ha påverkat klimatet. Detta tyckande är baserat på att oavsett vad som händer så är AGW en realitet som kommer att drabba oss med fruktansvärda följder om vi inte gör bot och bättring.
  Eftersom klimatmodellerna inte fungerar har vi fullgoda bevis för att deras tyckande inte har med verkligheten att göra.
  Förhoppningsvis har någon studerat detta i detalj, men jag orkar inte leta just nu. 

 52. Thomas P

  För att styra upp debatten om naturliga kontra antropogena förändringar kan man utgå från IPCC:s figur:
  http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/figure-spm-4.html
   
  Där ser man att enligt etablerad fysik räcker inte kända naturliga variationer till. Tålis får därför dra till med att det skulle kunna finnas okända naturliga forcings, men då är det inte bara en ej motbevisad hypotes utan en som inte ens är möjlig att falsifiera.
   
  Tålis #47 ”Anta att CO2-månglarna har rätt: Det finns en växthuseffekt och den är ca 0,3-1 °C per fördubbling av CO2.”
   
  En grad utan återkopplingar, ca tre grader med återkopplingar. Var du fått dina siffror ifrån vet jag inte. Resten av ditt inlägg är bara obegripligt, och om du är geovetare som du påstår är du en skam för ditt yrke.
   
  Christopher #44 Lustigt hur du här förespråkar enorma statliga satsningar i hopp om att de skall skapa teknisk utveckling. Är inte det väldigt mycket vänsterpolitik? Rymdkapplöpningen kan jag hålla med om var ett mer konstruktivt sätt för supermakterna att visa vem som var bäst. Satsningen på tusentals kärnvapen var dock bara slöseri med pengar. Kineserna var smartare som skaffade sig tillräckligt med kärnladdningar för att vara avskräckande men inte gjorde minsta försök i att hänga med USA och Sovjet.
   
  Sen tvivlar jag på att det var kapprustningen som knäckte öst. Jag tror det mest var en generationsfråga. Ryssar som upplevt andra världskriget var beredda att offra frihet och levnadsstandard för att till varje pris slippa ännu en invasion. För generationen som kom efter var krig något mer avlägset, de ville konsumera och roa sig. Glöm heller inte Tjernobyl och den roll miljörörelsen spelade i Öst.

 53. #7
  Hej Pehr, jo jag har tittat lite närmare på Beenstock-artikeln och står jag nog fast vid mitt första uttalande. Nu är jag minst av allt kunnig inom den från ekonometrin hämtade metoden med cointegration etc, men har ändå några kommentarer:
  Den klassificeringen av tidsserier (antal deriveringar innan stationaritet) som görs (såsom I(1), I(2)) känns osäker och lite godtycklig. Man skriver att ”acceleration” syns i antropogena input (forcings) medan temperatur ser mer ”stabil” ut. Deras statistiska analys bekräftar detta (forcings I(2) och temperatur I(1)). Nu är ju temperaturserien väldigt brusig till sin karaktär och om man medelvärdesbildar över några några år blir denna också I(2) vilket är rimligt eftersom temperatur har lika mycket acceleration som forcings (skatta ett andra ordningens polynom och jämför). Resten av artikeln bygger ju på att ”polynomial cointegration” måste användas då vissa variabler är I(2) och andra I(1) och då detta inte alls är självklart för mig så blir hela artikeln tveksam. Om temperaturen medelvärdesbildas vilket är rimligt så skulle nog en analys visa att antopogena forcings och temperatur är ”cointegrated”.
  Vidare känns den skattning av ”anthropogenic anomaly” som görs i deras ”polynomial cointegration” väldigt ofysikalisk. Man utgår ju från att CO2, CH4 etc påverkar med en viss W/m^2 och då borde man väl respektera enheterna och helt enkelt addera dessa och göra analysen på den totala forcingen? Här kommer man istället fram till en modell där  ”anthropogenic anomaly” har en negativ temperaturpåverkan. Känns som absurd kurvanpassning där man helt glömt bort fysiken.
  I Wikipedia kan man f.ö. läsa: ”Cointegration techniques have been criticized as being confusing, unreliable, and dangerous.”  Just det, i detta fall kunde i varje fall artikelförfattarna använda metoden för att föra fram ett felaktigt budskap, och det är ju både confusing, unreliable och potentiellt dangerous. 

 54. Tålis

  Kommentar borttagen

 55. Christopher E

  Thomas P #52
   
  Du har naturligtvis rätt i det byggdes fler kärnvapen än vad som behövdes. Men nu använder man åtminstone uranet från dessa i civil kärnkraft, så helt bortkastat var det inte. Men totalt har ändå kärnvapen gjort nytta, anser jag. Att stressen att kapprusta är en faktor i kommunismens fall är en allmän åsikt, men det hindrar inte att de faktorer som du nämner var en del också.
   
  Sedan är jag inte så emot statliga satsningar som du tror. Just i rymdprogrammet var det bra. Det fanns ett tydligt mål att nå så snabbt och effektivt som möjligt. Icke-fungerande teknik gjorde sig icke besvär. Inte heller fanns det åtminstone då ett kommersiellt intresse för tex. månfärder, så utan statliga pengar hade vi aldrig åkt dit. Eller senare till Mars, Jupiter, Pluto mfl heller.
   
  Det jag har kritiserat är när staten försöker styra teknikutvecklingen mot sämre alternativ. Inom klimatpolitiken handlar det inte effektivitet, utan om ideologiska val. Där har staten svårt att träffa rätt, utan vi får katastrofer som etanol och vindkraft. I kommersiella sammanhang är givetvis marknaden överlägsen. När rymden blir mer kommersiellt intressant är marknaden överlägsen där också.
   
  Men observera, jag är inte motståndare till att staten använder vissa medel till forskning om tex. energikällor, som samarbetet kring fusionskraft.

 56. Stig Moberg #53,

   

  Hej Stig,

   

  Tack för din utförliga kritiska analys av artikeln av Beenstock med flera (2012). Jag har själv antagligen ändå mindre erfarenhet av statistiska metoder av detta slag så jag får nog fundera ett tag på vad du skriver.

   

  I fråga om vad du säger i näst sista stycket, om forcings, så håller jag dock inte med att det är ofysikaliskt att dela upp forcings. Enligt det synsätt som ofta används antar man ofta linearitet där effekterna av olika forcings på klimatsystemet kan överlagras på varandra. Om så är fallet tycker jag inte att det blir fel att studera varje forcing för sig.

   

  Det var ju märkligt vad som står om kritik mot metoden cointegration i Wikipedia. Men ett par meningar innan i Wikipediaartikeln hittar jag följande mening:

   

  However, despite this general academic consensus, financial practitioners refuse to accept cointegration as a better tool, or even, the lesser of two evils.

   

  Så det är inte bara inom klimatvetenskapen som de som jobbar ute på fältet kan få en skeptisk inställning till en föregiven akademisk konsensus 😉

   

  Slutligen måste jag också jämföra din sågning av artikeln med de positiva omdömen som kommer från tidskriftens två anonyma sakgranskare (men din åsikt att artikeln inte falsifierar AGW stämmer delvis med vad den andra sakgranskaren säger):

   

  Anonymous Referee #1:

   

  This is an interesting paper on an important area which uses statistical techniques developed extensively in the fields of economics and finance to analyses the long-run relationship between temperatures and various forcings.

   

  Anonymous Referee #2:

   

  In summary, this paper reports some important evidence regarding the AGW controversy. The results show that simply examining the historical record cannot throw any light on AGW, one way or the other. This is not the same as showing evidence against AGW, but it does debunk effectively, using an impeccable statistical methodology, the naïve argument from upward drift. This paper is an important contribution to the literature on AGW although it does require some revision, as detailed in the comments, before being suitable for publication.

 57. tty

  Martin #24
   
  Jag har tagit del av detta diagram;
  http://www.skepticalscience.com/pics/FR11_All.gif
  som utvisar temperaturutvecklingen, korrigerat för El Nino/La Nina, vulkanutbrott och solens påverkan. ”
  Några vulkanutbrott stora nog att påverka klimatet har inte inträffat sedan Pinatubo (ett ovanligt långt uppehåll för övrigt). Att ”korrigera” klimatet för ENSO (Nino/Nina) är ungefär lika meningsfullt som att korrigera årstidsväxlingarna genom att ta bort vinter och sommar. ENSO är en stor del av klimatet. Under kalla perioder (som 1945-75) är det övervikt för La Nina. Under varma (som 1975-1998) för El Nino. Vad som är orsak och vad som är verkan vet Tamino lika litet som jag.
  Oche ENSO är ytterligare en sak som klimatmodellerna är mycket dåliga på att simulera. 

 58. Gunbo

  Också en försiktighetsprincip: 
  President Barack Obama has signed into law a $633 billion (£390 billion) US defence spending bill that funds the war in Afghanistan and boosts security at US missions worldwide.
  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/barackobama/9777275/Barack-Obama-signs-sweeping-US-defence-spending-bill.html

 59. LBt

  Börje S mm,
  jag missade ditt inlägg #28, det finns poänger i det du säger och det innebär att jag inte ser det som möjligt att påverka klimatutvecklingen de närmaste 30-50 åren, Kineserna har varit tydliga med att de kommer att öka sina utsläpp ytterligare 25-30 år och vi kan säkert förvänta oss något liknande hos många andra. Vi, EU och USA kan inte att bortse från detta och försätta oss i en svår konkurrenssituation. Men det finns mycket som kan göras nu utan att riskera ekonomin, tvärtom kanske stärka den. En övergång från kol till gas är en närliggande enkel möjlighet. USA jobbar på detta. Energieffektivisering är en annan möjlighet, det finns fler.
   
  Och från en etisk utgångspunkt är det inte jag som behöver veta, det räcker med att risken finns, det är ni som inte vill vidta åtgärder som faktiskt måste veta och det gör ni inte, det vet jag.
   
  Men som jag sa i mitt förra inlägg, det handlar om att erkänna, inte förneka, att vår livsstil kan hota kommande generationer och att från den utgångspunkten försöka formulera en vettig handläggning.

 60. Thomas P

  Christopher #55 Det byggdes ytterst få kärnvapen med uran. Det plutonium som däremot fanns i dem används i viss mån eftersom det nu finns där, men det lär inte vara speciellt bra för reaktorerna/hanteringen av avfallet.
   
  Om man skall dra upp hur Sovjet försvagades av kapprustningen bör man också nämna hur Vietnamkriget försvagade Västvärlden genom att USA finansierade det via sedelpressarna. Nu ser vi något liknande i sviterna av krigen i Afghanistan och Irak.
   
  Vad gäller klimatpolitiken kan jag helt hålla med om att inte alla åtgärder varit speciellt rationella, men det är skillnad mellan att man bör agera mer effektivt och att man inte bör agera alls.

 61. Lbt #59
  ”Och från en etisk utgångspunkt är det inte jag som behöver veta, det räcker med att risken finns, det är ni som inte vill vidta åtgärder som faktiskt måste veta och det gör ni inte, det vet jag.”
   
  Det där var ovanligt tramsigt tycker jag.
   
  Den som säger att ett hot finns behöver inte bevisa detta utan de som säger att hotet är överdrivet har bevisbördan på sin sida!?

 62. Pelle L

  LBt #59
   
  Och vad menar du egentligen att vi, vi i Sverige, skall göra för att undanröja ditt inbillade hot som skulle kunna inträffa om 300 år?
   
  Notera att Sverige är inte samma sak som EU, Sverige är ett pyttelitet land, som de flesta inom EU och världen knappt hört talas om.
   
  Vi har en mycket liten röst i EU och i världen.
  Det vi i Sverige gör påverkar ingen annan, hur mycket vi än försöker inbilla oss att vi uppnår något genom att ”gå före”.
   
  Du skriver
  En övergång från kol till gas är en närliggande enkel möjlighet.”
   
  Vad menar du? Våra kraftverk drivs huvudsakligen av vatten och uran.
  Kolkraften existerar ju knappt i Sverige.
   
  När du säger att ”vår livsstil” hotar kommande generationer är det ju bara en fras.
  Om vi ändrar vår livsstil i den riktning som du tycks vilja förespråka kan det likaväl leda till en riktig katastrof för kommande generationer.
  Har du alls försök att göra en konsekvensanalys?
   
  Behöver du hjälp med din existentiella ångest finns det livsstilsinstitutioner som är vana att hantera sådant. En sådan skildes från staten för tolv år sedan.
  De är experter på att upprepa till intet förpliktigande mantran, år efter år.
  De kanske skulle kunna få dig att se framtiden an lite mer frimodigt .
   

 63. Pelle L
   
  Det var ett bra svar. Och visst är det väldigt mycket ’men någon bordet göra nåt .. ja någonting, vad som helst … bara för att … ’ över det hela.
   
  När man ber dem att specificera sin metod så evaporerar det hela i tunn luft, eller luftiga alternativ världar ’ja men, om allting vore annorlunda, och alla gjorde ngt annat … ’
   
   

 64. Börje S-

  #59 Pelle L.
   
  Mitt i prick!
   
  Även #58 Johjoh är beröm värd.

 65. LBt

  De som är beredda att riskera framtida generationer för sin egen bekvämlighet har ett och annat man bör fundera över.
  Från svensk horisont är energieffektivisering och utbyggd kärnkraft med ökad export som eliminerar behovet av dansk och annan kolkraft närliggande möjligheter.
  Men det jag framförallt eftersträvar är en debatt där den hör hemma istället för helt meningslös pajkastning. Den enda sammanfattning av kunskapsläget som finns säger att vårt fossila bruk sannolikt står för merparten av den globalt uppmätta temperaturstegringen och att denna i ett längre perspektiv kan innebära allvarliga problem för mänskligheten om vi inte minskar våra utsläpp. Förneka inte detta utan erkänn det. 

 66. Peter Stilbs

  LBt #65 – jag tror ”allvarligare problem för mänskligheten” ligger runt hörnet genom mekanismer Ann beskriver i sitt inlägg i dag.

 67. Martin

  Tack #51 och #57 för svar.
  Jag har läst en del på ”sveriges största ekonomiblogg” Cornucopia?, och han är en övertygad om CO2-haltens påverkan på klimatet. Bland annat har han skrivit följande två inlägg;
  http://cornucopia.cornubot.se/2012/09/fredagsmys-global-konsumtion-av-fossil.html
  http://cornucopia.cornubot.se/2012/12/nej-det-kommer-inte-bli-nagot-nytt.html
  Cornucopia skriver mycket bra saker, och han hänvisar till just det diagram jag länkar till ovan, om än med en rätt arrogant attityd, men just i detta ämne tror jag inte han har hela bilden klar för sig.

 68. Daniel F.

  Piprökarn, jag vet att du läser här regelbundet.
   
  Jag vill, för sista gången, reflektera över din tvärsäkra prognos från april i år:
   
  Det här året med vare sig el Nino eller la Nina bör återstoden komma upp i nivå med -98, 05 och 10. Nästa el Nino bli det varmaste år som uppmätts.
   
  Har du någon kommentar till din, i allt väsentligt helt felaktiga, prognos? Annars ser jag med spänning fram emot din prognos för 2013. 🙂

 69. Pehr #56:
  Hej Per,
  Klart det är intressant att använda ett nytt verktyg från ekonomins område för analys av klimatdata men här känns det verkligen som fel verktyg, alternativt felanvänt verktyg. Jag ser artikeln främst som ett klimatpolitiskt inlägg. Hade jag gjort review på artikeln hade den definitivt inte kommit in i den form den nu har  🙂
   
  Mina huvudpunkter efter att ha tittat igenom artikeln igen (och testat ett programpaket för den här typen av analys som jag hittade):
   
   
  Klassificeringen i I(1), I(2) variabler lämnar utrymme för godtycke (försummad dynamik och störningar vars ”brus” kan påverka klassificering och borde filtreras bort, systemets tidskonstanter kan också påverka klassificering etc.).
   
  Skapande av en I(1) fiktiv ”antropogen” variabel som en linjärkombination av de enskilda variablerna (t.ex. g1 = rfCO2 – k1 – k2 x rfCH4 – k3 x rfN20) är ofysikalisk så som den tolkas och används i artikeln.

 70. ThomasJ

  #69: Visst flytta runt alla målstoplar Machiavelliis teorier ’tillåter’ gör Er ’sak’
  [hah!] bättre…  Wow! Must be breaking…  😉
   
  //TJ