UAH feb 2024

UAH feb 2024

Temperaturmätningar med satellit visar ett högt värde för februari 2024. + 0,93 grader över genomsnittet åren 1991-2020.

För mer information kan ni gå till Roy Spencers blog.

YEAR MO GLOBE NHEM. SHEM. TROPIC USA48 ARCTIC AUST
2023 Jan -0.04 +0.05 -0.13 -0.38 +0.12 -0.12 -0.50
2023 Feb +0.09 +0.17 +0.00 -0.10 +0.68 -0.24 -0.11
2023 Mar +0.20 +0.24 +0.17 -0.13 -1.43 +0.17 +0.40
2023 Apr +0.18 +0.11 +0.26 -0.03 -0.37 +0.53 +0.21
2023 May +0.37 +0.30 +0.44 +0.40 +0.57 +0.66 -0.09
2023 June +0.38 +0.47 +0.29 +0.55 -0.35 +0.45 +0.07
2023 July +0.64 +0.73 +0.56 +0.88 +0.53 +0.91 +1.44
2023 Aug +0.70 +0.88 +0.51 +0.86 +0.94 +1.54 +1.25
2023 Sep +0.90 +0.94 +0.86 +0.93 +0.40 +1.13 +1.17
2023 Oct +0.93 +1.02 +0.83 +1.00 +0.99 +0.92 +0.63
2023 Nov +0.91 +1.01 +0.82 +1.03 +0.65 +1.16 +0.42
2023 Dec +0.83 +0.93 +0.73 +1.08 +1.26 +0.26 +0.85
2024 Jan +0.86 +1.06 +0.66 +1.27 -0.05 +0.40 +1.18
2024 Feb +0.93 +1.03 +0.83 +1.24 +1.36 +0.88 +1.07

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. TorbjörnR

  Tack.

  Blir spännande att se vad en minskande El Niño åstadkommer i vår/sommar

 2. Min tolkning enl teknisk analys ser ut såhär således. Lång dags färd mot natt:

  https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-45

 3. Gunnar Leonardsson

  Märkligt att temperaturen har skenat sen i somras. Kan det verligen bara vara en El-Ninjo-effekt?

 4. Björn

  El Nino är ett naturligt fenomen som uppträder utmed ekvatorn mellan stilla oceanens östra och västra landområden. Enligt UAH har temperaturen enligt den parameter som kallas för TROPICS ökat från förra året fram till nu. Solen är nära ett solfläcksmaximum, men ändå med en låg amplitud jämfört med solcykler före SC24 och nu SC25. Man kan fråga sig hur en förändrad sol påverkar passadvindarna som blåser utmed ekvatorn från öst mot väst och som är den faktor som skapar den varmvattenpool i den västra änden av oceanen. Varmvattnets väg tillbaka mot öster, mot Sydamerikas kust, är fenomenet El Nino (en rätt bra beskrivning i länken nedan). Det är på den här punkten som mer forskning behövs. På vilket sätt kan förändringar i passadvindarna påverka den globala temperaturen?

  https://www.svt.se/vader/det-har-ar-el-ni-o

 5. Bubo

  #4 Björn

  Ca ett år sedan:

  Björn
  13:58, 2023-04-04
  5

  Fortsatt temperatur under referensnivån från data kring ekvatorområdet, skvallrar om att solenergin är reducerad, vilket den har varit sedan 2003 vid nedgången på SC23 mot solfläcksminium 2008 och den nya SC24. I november i år handlar det om 20 år av reducering. Effekten av denna reducering kommer att märkas och märks redan i alla konvektiva strömningar, både i haven och i atmosfären. Det är en märklig tystnad kring detta från IPCC och klimatforskningen.

  Bubo
  22:29, 2023-04-04
  6

  #5 Björn
  Det verkar ju av din länk som om SC 25 börjat över prognos och starkare än SC24. Ihop med en övergång mot El Nino under senare delen av 2023 talar ju det för att 2024 kan bli varmt. Vi får väl se hur detta inlägg åldras men intressant att följa.

 6. Lennart Bengtsson

  Den fortlöpande globala uppvärmningen torde väl för alla numera vara ett faktum. Att växthusgaserna bidrar härtill är likaså väl bestyrkt. Överlagrat på detta är en El Nino händelse som redan tycks ha nått sitt maximum. Den kan väl jämföras med El Nino 1997/98
  Det finns inga övertygande observationer att uppvärmningen beror på ökad solaktivitet.

 7. Daniel Wiklund

  Hellre värme än kyla. För mig är den globala temperaturen ointressant. När jag ska ut så kollar jag temperaturen där jag bor, just nu minus 5 grader i Luleå. Vi har fortfarande mycket snö. Och isen är nästan en meter tjock där älven rinner ut i havet.

 8. Nr 4,5 och 6
  Det har funnits en diskussion på senare år om stillahavets avkylning och det har varit glest med El Ninos, La Nina har varit tillståndet som fått mest utrymme.

  Att den senaste El Ninon inte blev så stark som många trodde, efter dom många åren utan och därmed en längre, logiskt sett, uppbyggnad förvånar en del – kanske handlar det då om den svaga utvecklingen av solaktiviteten för cykel 24.

  Det allra mest förvånande på senare år har ju varit dom frekventa och kalla åren med La Ninas som ändå gett satellitmätningarna av ytvattnet – som varandes mycket varma under dessa år i stilla havet.
  Rapporter om satellitmätt rekordvärme under många år i stilla havet och vårat eget Irminger hav – rimmar illa med verkligheten.
  Att mäta dessa ytskinn i haven och säga att det är havens temperatur – är mycket missvisande gällande egentlig temperaturutveckling.

  Att addera denna stora mängd ytfilmsmätningar från haven – lurar och förvirrar oss i sökandet av den globala temperaturutvecklingen.
  Den kraftiga avkylningen i bl a Australien och för Island och även i viss mån Skandinavien dom senaste 10 åren visar att ngt om dessa rekordhöga havstemperaturmätningar av ytfilmen vilseleder oss och forskarna.

  Exempelvis Island är en mycket viktig indikator, liksom havsisen norr därom.
  När nu landtemperaturen på Island sjunkit i 10 år och havsisen tokökat norr därom – måste man dra slutsatsen att havet inte längre ökar i temperatur däruppe, trots satelliterna illröda kartor.

  Redan 2017 sa Isländska oceanografer att det var flera år sedan havstemperaturerna slutade att öka däruppe, vilket sedan tydligt avspeglas i istillväxten däruppe, däremot har Ph – värdet fortsatt att sjunka, kanske beroende på Co2 eller ökad seizmisk aktivitet…

  Mätningar av världshavens ytfilm är en utmärkt felkälla när det gäller 2 viktiga mätteknikska aspekter – förståelse av mätobjektet och vad som mäts.

  Om det inte vore för att satellitmätningarna av denna stora mängd havsytfilm hade adderats till den globala medeltemperaturutvecklingen kunde vi, genom observationer, kunnat konstatera Att Grönlands avsmälningssäsong startat allt senare om vårarna, att Island blivit kallare dom senaste 10 åren och att havsisen däruppe återhämtat sig, att Skandinavien kyls dom senaste 10 åren liksom Australien och halva Nordamerika ( pga en mycket negativ PDO ) och att stora delar av både Afrika och Sydamerika sett stillastående eller sjunkande temperaturer.

  Tittar man på land och hav så upptäcker man att det framförallt är satellitmätta ytfilmsvärden över haven som ökat i temperatur, trotsbovanligt långa perioder av den kalla fasen La Nina och avkylningen i Irmingerhavet…

  Något blir konstigt när man jämför mätvärden och verklighet.

  Kan vi mäta den globala temperaturutvecklingen korrekt eller vet vi inte tillräckligt om mätobjektet?
  Mäter vi utan agendor och helt förutsättningslöst?

  Det borde dock bli ngt varmare med mer Co2 eftersom den ökar återstrålningen MEN är alla NATURLIGA klimatvariationer hela tiden HELT stabila?

  NEJ!! Dom NATURLIGA variationer fortsätter att variera och att förneka det är extremt svagt av dagens klimatforskning.

  Vi behöver bara titta på verkligheten dom senaste 1000 åren, med hjälp av pollen, trädtillväxt, fiskarters utbredning och allting annat som inte är mätt med satellit – vi har kraftiga variationer, naturligt.

  Tittar man på hur det låter angående temperaturuvecklingen i vårat eget Skandinavien dom senaste 10 åren – så tror väl alla att vi har tokvärmts och översvämmas och torkat bort – men verkligheten visar något annat, fråga smhi.

 9. Som en tanke – svt idag.

  ” Forskare” – våra hav har feber just nu.

  Jahaaja – har dom 0.075 grader C i feber?

  Det är verkligen övertydligt hur vi skall – skrämmas.

  Som vårat eget Kebnekaise och sydtoppen…Det är katastrofvarmt och glaciärerna försvinner….MEN VÅRAN FJÄLLKEDJA HAR KYLTS AV I – 10 ÅR.

 10. mattias

  #8,9
  Så fort ytvattentemperaturen går en tiodels grad över tidigare rekord dröjer det inte många timmar innan det larmas i media: https://climatereanalyzer.org/clim/sst_daily/

  Om man istället för World (60N-60S) väljer North Atlantic så blir bilden en annan under mars månad – här böjer kurvan av nedåt mot kallare temperaturer trots rekordvärmen…

 11. Enligt naturens variationer är det mycket riktigt en uppvärmning som pågår men variationerna är exakta enligt naturliga mönster både i nivå och tid och mycket talar således för att vi närmar oss slutet på den stigande rörelsen sedan 1600-talet. I denna rörelse ingår El Nino precis som alla andra kända faktorer och fenomen som styrs av solen. Något annat visar inte mätvärden under de perioder som det finns tillförlitliga okorrigerade mätdata för. Likt SMHI, UAH osv. Allt annat är bara obevisade påståenden och tyckanden utan förståelse för naturliga variationer.

 12. Jan-Åke

  Hade sattelitdata funnits sedan ww2 hade kurvan varit nedåtgående ända till kylan runt 1985.
  Den perioden tog CO2 verklig fart i atmosfären.

 13. Jan-Åke

  På ett par år har temp ökat en hel grad.
  Detta kan inte bero på en ökning av atmosfäriskt CO2 på 4-5 miljondelar.

 14. Nr 10 Mattias
  Ja, för någon vecka sedan varnade forskarna för att norra Atlanten redan uppnått sommartemperatur.

  Det är bara det att – det är 4 – 5 grader ifrån sommartemp.
  Hade vi överfört det resonemanget till att gälla den globala medeltemperaturen så hade det blivit precis lika – komiskt.

  Skrämselpropaganda är västvärldens nya ledarskapsutveckling…mognar vi eller rötnar vi…som Fredrik Lindström undrade..

 15. Lasse

  #6
  Lennart B-Hur var det nu med aerosoler och kylande effekten de har?
  Nu när de försvinner allt mer med renare luft så borde detta värma. Det trodde jag vi var överens om 🙂

  #8 Magnus B
  Just satelliters ytseende visades i somras i Östersjön.
  Badande hade kalla supar medan vi fick reda på att det var ovanligt varmt i havet. +4 grader anomali kan man inte ta miste på när man simmar!

 16. Nr 15 Lasse
  Samma för västkusten, vi badade i verkligheten.
  Satelliterna visade våra ytvatten som rekordvarma, även när det var ihållande regn och mycket låga lufttemperaturer i flera veckor!

  Just diskussionen att dom mäter bara översta millimetern av ytan visade att även dom mätvärdena var grovt felaktiga för Sverige och västkusten förra högsommaren.

  Det var kallare ytvatten än normalt medan satelliterna visade rekorvärme – DET ÄR MYCKET UPPRÖRANDE – och direkt respektlöst.

  OM man översätter svenska satellitmätningar för havet till globala mätningar – så är det ett gigantiskt mätfel gällande den globala medeltemperaturen.

  På senare är har ju dessutom dessa yfilmsmätningar varit drivande för utvecklingen av globaltemperaturen.

 17. Lasse

  #6
  Skrev jag aerosoler ovan?
  Hur är det med albedot då?
  En WUWT artikel från Gabriel O idagens flöde:
  https://wattsupwiththat.com/2024/03/05/the-continuing-albedo-change-warms-the-earth-more-than-twice-as-much-as-co2/

  Vi kanske har en ny stjärna?

  #16 Just badande upplever skillnaderna in på bara skinnet. Klimatoffer!
  Senaste alstret från Weatherbell visade upp en karta med förväntade ytfilmstemperaturer-blått i hela havet.
  https://www.weatherbell.com/

 18. Jan-Åke

  #Magnus
  Var kan man läsa om denna avkylning av fjällkedjan ?

 19. mattias

  #14
  Ja, vad betyder dessa yttemperaturvärden egentligen: ”…estimates of temperature based on a blend of satellite, ship, and buoy observations. ” Mätningar redovisas sedan 1981 och just nu är yttemperaturen i norra Atlanten 20.1 grader. Det låter ju badbart.

 20. Nr 18.
  Det dyker upp i olika artiklar gällande samer och natur – väl inbäddat i större textmassor.
  Lättast att se är annars genom att dagligen följa Polar Portal DMI och deras mätningar 2m över marken.
  Även i ERA5 kan du se dessa värden – ( det fanns även med en bild här på klimatupplysningen några inlägg bakåt för 2 veckor sedan Magnus cederlöf 12/2 ).

  Jag rekommenderar att följa Portal Portal dagligen och andra satellitmätningar för jämförelse och även vårat eget smhi och deras forskningsrapporter och att läsa artiklar från verksamheter som fiske i norra Atlanten och oljeutvinning och sjöfartstidningar ( som skriver ganska mycket om Arktis havsisutveckling ) och så vidare…Lättast att börja med är artikel/ inlägget på klimatupplysningen med ERA 5.

 21. Nr 15 Lasse.
  Här kommer lite faktareportage från SVT om Östersjön och västkusten.

  Svt augusti 2023
  Östersjön – om dom höga mätvärdena.
  ” Vi är oroade över upptäckten och kommer att nyanställa en person här på forskningcentrumet i Umeå, som kommer att jobba med detta område.”
  Säger föreståndaren för Umeå marina forskningscentrum.

  SVT AUG 2022
  Forskarna på Tjärnö marina laboratorium- vi har mätt i nästan 40 år och aldrig sett så varmt, ökningen har observerats från 1981 – 2013.

  Typiskt SVT inslag, hade dom inte mätt 1981 – 2013 vid Tjärnö utan 1913 – 2013 så hade dom endast funnit att först gick det upp rejält i 30 år sedan gick det ner i 40 år för att sedan öka i 30 år.

  Jag ser många forskare och professorer som jämför 1960 – 1990 med 1991 – 2020 och HÄPET meddelar att oj, vad temperaturen ökat.
  Dom flesta på denna blogg fattar felet men inte forskarna och SVT – det är rätt lågt…lägre än en sjunkande båt.

  Tänk om januari och februari fortsatt att kylas av efter perioden 1961 – 1990, som var kallaste på över 100 år – då hade vi haft en rejäl klimatkris för lantbruk och med växande glaciärer.

 22. Björn

  Så länge man negligerar kunskap och fakta om solens variabilitet bakåt under historien och i nutid, liknar klimatvetenskapen desinformation. Solen driver väder och vind och skapar på så sätt hög- och lågtryck och är därmed motorn i det hela. Spektrala förändringar i flödet mot jorden medför förändrade förhållanden mellan stratosfär och troposfär. Det är dynamikens konsekvenser i dessa förändringar som vi måste förstå innan man överhuvudtaget kan påstå någonting om drivandet av temperatur, klimat, stormar och allt i övrigt. Ja, så länge kunskapen om solens egenheter är på nuvarande nivå, är det faktiskt desinformation att påstå att antropogen CO2 driver väder och vind och jordens alla olika klimatzoners temperaturer.

 23. Torbjörn

  #6 Lennart
  Det finns inga observationer att temperaturen skulle ha höjts av koldioxid heller.
  Det som möjligen skulle ha påverkat temperaturen är den ökade mängd vattenånga i atmosfären

 24. Torbjörn

  #10 Mattias
  Den version som NOAA använder är designad att hitta värme, då vore det konstigt om de inte hittar värme.

  FORSKARE SLUTA ÄNDRA HUR NI MÄTER!