Inför EU-valet: Pär Holmgren

Jag hittade en artikel på Klimatupplysningen 2019 https://klimatupplysningen.se/par-holmgren-och-gralet-pa-smhi/ då Pär Holmgren och Alice Bah Kuhke ställde upp första gången i ett EU-val. Eftersom ett nytt EU-val är på gång igen så kan det kanske vara läge för en repris:

MPs EU representatnter

I Miljömagasinet presenteras Pär Holmgren som en av de två nya EU-parlamentarikerna för Miljöpartiet. Rubriken lyder: ”Klimatet viktigast för Pär Holmgren i EU-parlamentet”.

Vidare, ” – Som politiker tycker jag det är viktigt att ha ödmjukheten och förståelsen för att man faktiskt gör detta på uppdrag av hela svenska folket. Då gäller det att vara där man gör störst nytta utifrån den kompetens man har, säger den före detta SVT-meteorologen och klimatexperten Pär Holmgren om sin kandidatur till EU-parlamentet.”

Att klimathotet är den stora passionen för PH är väl känt. Och den har han, enligt egen utsago, haft i 25-30 år. Som väntat kommer han att arbeta för miljöpartistisk tvångspolitik när det gäller koldioxid: En tvingande utsläppsbudget och skatter, skatter och skatter. Men han framhåller också att han är en väldigt ödmjuk person – hur nu det går ihop?

polarfront logga

Hur långt är PH beredd att gå? Jag skall inte här ta upp PHs tveksamma demokratisyn, hans skrämselpropaganda eller hans många felaktiga prognoser om klimatet. Låt mig istället gå tillbaka till år 2006 då han fortfarande jobbade som TV-meteorolog på SMHI. Visst är han utbildad meteorolog men han kallar sig själv för ”kommunikatör”, dvs. en person som framförallt vill informera allmänheten om vädret, men också om klimatet. I en artikel i Svenska Meteorologiska Sällskapets (SMS) medlemstidning Polarfront så skrev han en mycket omdiskuterad artikel om hur man skulle övertyga tittarna om att det fanns ett överhängande klimathot. Jag reste ned till Lunds universitetsbibliotek och rotade lite bland de aktuella årgångarna av Polarfront.

PHs inlägg gäller inte alls sakfrågan kring klimathotet. Utan den handlar om hur TV-meteorologer bör hantera klimatfrågan, hur de bör förmedla information till allmänheten och hur de bör styra frågorna som journalister kan tänkas ställa till dem. I Polarfront nr 123, 2006, s. 9-12, skriver PH en artikel med titeln ”Sund skepsis eller sunt förnuft?”. Bl.a. säger han:

”Vi meteorologer kan spela en viktig
roll i klimatfrågan om vi vill det. Naturvårdsverket
fick under 2005 mycket beröm
från EU för att de använt TV-meteorologer
i sin informationskampanj. EU vill nu att
övriga länder gör likadant. […] Vi är inte
forskare, det finns andra som är kunnigare
i frågan, men vi som jobbar inom massmedia
är (läs: bör vara) duktiga på att kommunicera,
prata på ett sätt som gör att även
’Nisse i Bagarmossen’ förstår vad vi säger.
Att vi dessutom, i varierande grad, är Tv-kändisar
är så klart ingen nackdel i sammanhanget.”

”Se till att du får svara på de frågor som
DU vill svara på, de frågor som du tycker
att reportern borde ha ställt! Även om hon
eller han av någon anledning inte frågar dig
det. ’Beror det här på växthuseffekten?’ behöver
inte besvaras med ett ’nej’, även om
detta i och för sig skulle vara vetenskapligt
riktigt. Du kan kanske lika korrekt svara
exempelvis: ’Ja, det finns en risk att det här
blir vanligare i framtiden.’ Då får du dessutom
antagligen betydligt intressantare
och viktigare följdfrågor om vad det beror
på och vad vi kan göra åt det. Och i det läget
hamnar du i en valsituation igen. Nu kan
du antingen svara något vagt om att ’man’
borde minska utsläppen av växthusgaser
(åtminstone i ett globalt perspektiv). Eller
så svarar du raskt, och med bara lite glimt
i det ena ögat: ’Höj bensinpriset till minst
100 kr litern!’ Gör du det senare kan jag av
personlig erfarenhet garantera att du får
ännu intressantare följdfrågor och dessutom
antagligen ännu större utrymme i
massmedia!”

Han hånar de kollegor på SMHI som är skeptiska till klimathotet genom att hävda att deras ”förnekelse” grundar sig på följande typ av resonemang: ”Jag är envis och har alltid tyckt tvärtemot! Det spelar ingen roll vilka motargument som kommer. Jag kommer inte att ändra min uppfattning. Det är en principsak!

Han upprepar denna analys i en senare artikel i nr 125, s.22-24: ”Min slutsats är då att de drivs av envishet och rent principiella krafter. De har ”kämpat” för sin sak och sina åsikter i så många år att de inte klarar av att sänka sin gard och säga ”Jag hade fel”.

Vilka är då PHs drivkrafter? Jo, enligt samma artikel så säger han att han drivs av ”en djup oro för mina tre barns framtid, och i ännu högre grad deras eventuella barns framtid, och kommande generationer!”

PH är som synes en mycket ädel person som tänker på sina barn och barnbarn, medan de meteorologkollegor på SMHI som drar andra slutsatser är gamla stofiler som bara tänker på sin egen prestige.

Han nämner inte ens flera föregående artiklar av dessa ”gamla gubbar” i Polarfront som ingående har tagit upp svagheterna med klimatmodellerna och de många osäkra klimatfaktorer som inte finns med i prognoserna. Ty för PH är det centrala att det ju ändå KAN vara så att klimatkatastrofen kommer snart. Han är ingen klimatforskare, men ”För mig i min roll som förälder är osäkerhetsprincipen mer än tillräcklig för mitt eget engagemang!”

Osäkerhetsprincipen är dock, som vi vet, ett tveeggat svärd. För det kan lika gärna slå mot de motåtgärder som föreslås. Är boten värre än sjukdomen? PH ägnar inte en tanke åt detta utan föreslår käckt att bensinen borde höjas till 100 kr/litern, och att vi snabbt borde helt avveckla vårt fossilberoende i landet. – Kanske borde PH försöka tänka på den katastrof som hans förslag skulle kunna innebära för hans barn och barnbarn?

Istället framställer PH sig som en ung fritänkare med radikala idéer. Han betonar också att han är en TV-kändis och ansvarig för SVTs väderredaktion. Som han ser det är hans uppdrag att påverka; att få media att fråga om rätt saker, och att kommunicera till omvärlden att fackmännen – dvs TV-meteorologerna – anser att vi står inför ett klimathot.

Man får väl säga att han till stor del har lyckats med sin aktivism. Nu, 13 år senare, så känner vi igen taktiken som inte bara meteorologer utan än mer nyhetsuppläsare tillämpar: Framhäv vissa alarmistiska händelser, ignorera alla fakta som talar emot, samt tala om framtiden istället för om klimathistorien och nuläget.

PH har också förslag på hur meteorologer inom försvaret kan påverka försvarsmakten. I sin inledande artikel i (Polarfront nr 123) skriver han bl.a.: ”Om inte din chef är tillräckligt framsynt och satsar på klimatfrågan får du väl själv ta det ansvaret”, är hans råd. ”Det här tror jag kanske är extra viktigt för er som är anställda i försvaret.” Dessa anställda tjänstemän bör då poängtera säkerhetsaspekterna. ”En av de allvarligaste konsekvenserna av en klimatförändring kan mycket väl vara konflikter inom eller mellan olika länder. Det kan handla om brist på naturresurser, som tillgång på vatten. Det kan vara följder av stora förflyttningar av människor. De mest pessimistiska menar att vi kan få närmare en miljard klimatflyktingar under det här århundradet!

PH blev i tidskriften starkt kritiserad av sina kollegor. I nr 124, s.20-24 skriver Bengt Söderberg, tidigare chef för Vädertjänstledningen i Flygstaben, ett inlägg under rubriken ”Befängt av Pär Holmgren”: ”Den genomgående inställningen som inte tycker som Pär H får finna sig i att av honom bli betraktad som mindre vetande skeptiker.” … ”man undrar förstås hur hans arbetsgivare – som ju brukar hävda att man strävar efter opartiskhet och saklighet – kan acceptera att han utnyttjar sitt TV-kändisskap utifrån de principer han undervisar” om. … ”Pär H:s kommunikationsfilosofi slår en faktiskt med häpnad. Han uppmanar helt frankt SMS medlemmar att försöka manipulera media!” … ”Vart tog heder och etik vägen i hanteringen?” … ”Det vore ju sorgligt om Pär H:s ”kommunikationsteorier” skulle leda till meteorologkårens yrkesheder och trovärdighet kan komma att ifrågasättas.”

Meteorologidocenten Tage Andersson skriver i Polarfront nr 124, s.26-27: ”Jag tror att Holmgren förväxlat begreppen ”kommunikation” med ”manipulation”. Han lär ut hur man undviker raka svar för att istället pracka på publiken sina egna värderingar.” … ”Kostnaderna säger han inget om” … ”Det enligt bl.a. [Vattenfallschefen] Josefsson misslyckade Kyoto-protokollet avvärjer inte de katastrofer Holmgren skrämmer med. De bara skjuts upp lite grand (något eller några år). Till enorma priser. Pengar som borde användas bättre. T.ex. mot vattenbristen och till vallar för att skydda översvämningshotade områden.” … ”Med konsensus kan väl politiska frågor avgöras, men ej vetenskapliga. Al Gore behöver bara gå tillbaka till rasbiologin för att finna konsensus bland forskarna.”

Även Michael Tjernström kastar sig in i debatten (nr 124, s-28-31), indirekt på PHs sida. Han är upprörd över att skeptiker tillåts publicera sig i Polarfront och känner sig tyvärr tvungen att lämna SMS om inte dessa skribenter utesluts.  Jag skall inte ta upp Tjernströms inlägg här eller Tage Anderssons svar (nr 125, s.24-27). Men ordföranden för SMS, Peter Hjelm, skriver i nr 127 i inledningen att han är bekymrad över att han från ett par medlemmar blivit uppmanad att ”censurera bort inlägg som inte stödjer den allmänna tron på klimatkollaps pga koldioxiden”.

Ett lite roande exempel på taktiken med att inte inlåta sig i någon öppen debatt och att tysta motståndarna är att PH med emfas säger (nr 125, s22-24): ”Vidare vill jag mycket starkt betona att jag inte ropar på censur!!!”, varpå han omedelbart ifrågasätter vissa skribenters rätt att publicera sig i Polarfront: ”Men hand i hand med tryckfriheten går även ansvar och omdöme. Och det gör att jag fortfarande mycket starkt ifrågasätter det redaktionella arbetet när det gäller Tages artikel med jämförelser mellan hur rashygien och klimatfrågan hanteras i samhället!”

PHs ovillighet att ha öppna och ocensurerade debatter med sina motståndare är tyvärr symptomatiskt. I tidningen Resumé berättas det att Pär Holmgren vägrar att ställa upp i en debatt med Wibjörn Karlén, professor i naturgeografi. Debatten var arrangerad på Södertörns Högskola. Inte heller ville ”klimatforskarna” Claes Bernes och Annica Ekman ställa upp mot Wibjörn Karlén. Den här gången skyllde PH på sin anställning på SVT: ”När jag fick veta att det skulle vara en debatt kände jag att jag som SVT-anställd och som bevakare av klimatfrågan på ett mer generellt plan, inte ville ställa mig i en debattsituation mot Karlén som är akademiker, förklarar Pär Holmgren.”

Sådan är han, vår nya gamla parlamentsledamot.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  Ett av de absolut bästa inlägg jag läst här på klimatupplysningen som med all önskvärd tydlighet visar på hur den värsta politiska rötan spridit sig in i debatten.
  Stort Tack till Ingemar!
  Att skuldbelägga och hänga ut sunt kritiska personer till allmänt spe är ett tydligt tecken på hur lågt man som människa likväl som politiskt parti kan sjunka. Tyvärr har MP och dess företrädare bundit fast sig vid rorkulten i klimatfrågan och helt tappat bort den övriga sunda miljöpolitik som Sverige och Europa annars skulle kunna mått bra av.

 2. Mycket bra Ingemar, den borde publiceras på alla tidningars debattsida – skicka in!
  Det är just detta man möter hos den stora massan som är trött på klimatpropagandan i alla nyheter, naturprogram, barnprogram och ungefär överallt.

  Vad serveras svenska folket idag och hur korrelerar det med deras verklighet – lever vi med ett klimathot eller lever vi med en klimatpropaganda?

  När per inte ville möta naturgeografen wibjörn i debatt pga wibjörns akademiska anslag och Pers egna generella fabler – så ser man ju vad klimathotet består utav – mördande propaganda.

 3. Fredrik S

  Tack Ingemar för påminnelsen.

  Vet inte riktigt vad Pär har gjort där nere förutom att han påstår att han endast åker tåg hit och dit.

  I höstas fick han dock rubriker när han tänkte sig vara språkrör för MP och EU-parlamentariker samtidigt.

  Han skulle utgå från Bryssel och ha digitala möten.

  Däremellan vegetarisk carbonade flamande med trappist eller liknande?

 4. Det bästa med miljöpartister är att de lär vara känsliga för kyla. Redan när klimatet dykt under -1,5C kommer de att decimeras kraftfullt. Och det kan gå fort, men kanske inte till i sommar. Det är väl som med myggen, man får tåla ohyran så länge sommarvädret finns kvar.

 5. Sören G

  Snöoväder i Pakistan beror på klimatförändringarna enligt SR.

 6. Jan Ågersten

  Pär Holmgren vill som Miljöpartist arbeta för hela svenska folket genom att avskaffa demokratin då befolkningen inte förstår sitt eget bästa. Jag undrar om han förstår sin roll som nyttig idiot åt WEF och den ekonomiska eliten. WEF och dess finansiärer som i dag är mest drivande är ex. Mark Zuckerberg, Bill Gates med flera. De har en vänstervriden världsbild där nationella gränser och identiteter är raderade. Medelklassen med de traditionella idealen är en styggelse som skall förintas. George Orwells roman 1984 används förmodligen som en manual för samhällsomvandlingen. Klimatkrisen är en politisk skapelse för att peka mot ett hot som skall få befolkningen att acceptera de uppoffringar som krävs. De som ifrågasätter klimatkrisen samt går emot samhällsomvandlingen avfärdas och karaktärsmördas. Med tanke på hur Pär H uttrycker sig har han sannolikt tagit del av CCNow:s artiklar och råd som får användas fritt av media.

 7. Göran

  Man kan skratta åt Per men folk tror ju på denna pajas. De klimataktivister jag stöter på i vardagen brukar hänvisa till Greta och Johan Rockström. Större än så är inte deras värld.

 8. Leif Andersson

  Allting är korrupt. När jag framför mina åsikter i sann demokratisk anda till Sydsvenskan publicerar de inte mitt inlägg. I telefonsamtal förklarar de att mina alster kan komma att publiceras senare när redaktör si och så är tillbaka. Jag blir bara så trött på alla fina ord och visioner. PH har allierat sig med de som har rätt åsikt och har inga skrupler när han berättar hur. Avskyvärt.

 9. Ann lh

  Ingemar!
  Tack för påminnelsen.
  Då och då tittar jag tillbaka till innehållet i bloggens föregångare och tidiga år. Det är nu 16 år sedan Maggi drog igång det som nu är Klimatrealisterna/Klimatuppplysningen.
  Det sorgliga är att klimatbedrägeriet från FN trots ihärdigt motstånd fått totalt genomslag i politiken här i EU med Angela Merkels kronprinsessa och i USA med Obamas marionett Joe Biden som ledstjärnor
  Bloggen har från redan början all heder av att ha hållit den vetenskapliga linjen som efter hand breddats och fördjupats.
  Först nu när kravet på Net Zero börjar få genomslag och därmed konsekvenser tycks korthuset börja svaja ordentligt.
  Tänk om politikerna lyssnat till vetenskapen istället för att stifta klimatlagar som måste följas.
  NetZeroWatch upplyser numera kontinuerligt om hur klimathotskraschen fortskrider och nu känns det faktiskt som att den accelererar och att vi kan kanske kan gå mot ljusare tider – efter ett nödvändigt kaos.
  Vad ska FNs klimatkramare säga då?

 10. Lasse

  ”Klimataktivister är inga rara skogsmullar” (Ex pressen idag)

  Pär H är del av en större rörelse som har andra avsikter än att hjälpa till med en bättre värld för oss och andra.

  Det är bara att försöka få dem att göra bort sig allt mer.
  Sakfrågan har för länge sedan visats vara underordnad.

  Kanske borde vi köpa oss varsin traktor 🙂

 11. iah

  tyvärr så är korruptionen i msm total. jag har i alla fall inte sett några reportage i msm om det kraftiga snöfallet i kalifornien, det är visserligen bara väder och inte klimat men jag är säker på att om det istället varit 45 graders värmebölja då hade det skrivits spaltkilometer. inte heller skrivs det särskilt mycket om elbilsföretag som går i konkurs.

 12. Jan Ågersten

  Klimatvetenskapen är väldigt intressant att ta del av här på forumet. Men klimatkrisen är en politisk skapelse och med det blir det tyvärr ofrånkomligt att även politik diskuteras. Det kan verka långsökt att dra in Putin i det här men han omger sig med ja sägare och maktambitionerna är ungefär desamma som för eliten inom WEF. Likheten i deras tankegods är slående hos dessa personer där vetenskap och historia skrivs om för att passa narrativen. Logiken är svår att förstå när framgångsrika företagsledare ger sig in i en samhällsomvälvning som går väldigt långt åt vänster som vi nu ser. Men när man jämför dagens och historiska despoter med drivkrafterna inom WEF klarnar bilden och man förstår logiken bakom The green deal. Det är kort o gott makt som gäller. Givetvis kommer ledande personer inom WEF fortfarande känna pengar på det här. Det är bara att titta på hur ex. Bill Gates investerar. Det är i huvudsak inom läkemedelsindustrin och uppköp av jordbruksmark som han investerar i. Investeringarna i jordbruksmark har retat upp en stor del av djupt kristna markägare i USA som är välorganiserade och välfinansierade. De har skapat en motkraft som även har spridit sig till Canada och Australien. Man satsar väldigt mycket på vetenskapliga föreläsningar som sänds i deras kanaler. Mycket av den motpropaganda som vi kan se på YouTube är producerad av dessa organisationer.

 13. Det otäcka är ju att en person som i kraft av sin ställning som TV-meteorolog är medvetet manipulativ och odemokratisk blir vald att representera Sverige i EU. Gång på gång.

 14. Björn

  Faktiskt en otäck personlighet denna PH har, men han är inte ensam. De känner sig så upphöjda att de inte vill eller behöver ta någon debatt. Men bakom denna attityd döljer sig främst okunskap i sakfrågan, men som i sig är en språngbräda mot maktens härlighet. Någonting borde tvinga upp dessa personer på podiet för att avklädas sin arroganta hållning och avslöjas sin tunna påklistrade och självpåtagna expertroll.

 15. Lasse

  #13 Ingemar N
  Det riktigt otäcka är väl inte att en MP vald person ljuger för oss. Det kan man väl leva med och försöka motverka.
  Det som skrämmer mer är när Chalmers sätter upp en häxjakt på oss som vill ha fram en annan syn på verkligheten!
  Vad säger det om, visserligen inte statlig, svensk forskningsfrihet?
  Då är det tom bättre i Kina: 🙂
  https://notrickszone.com/2024/03/04/a-new-1787-2005-temperature-reconstruction-determines-the-coldest-50-year-period-was-1940-1993/

 16. iah

  i kina slogs 400 temperaturrekord i februari(kallaste)
  rekordsnöfall i sydkorea
  kraftigt snöfall i alperna
  snö på mallorca
  2,1 miljoner djur dog i mongoliet pga kylan
  concordia (antarktis) -62,7 28 febr
  island kallaste vintern sedan 95/96
  kalifornien 4 meter snö

  februariutdrag från EIKE

 17. pa

  När Pär menar hela Svenska folket, måste han mena alla i mp då. Sicken tokstolle! 4% är inte 100%

 18. Daniel Wiklund

  Per H har drabbats av hybris upphöjt i kubik. Vilket hela partiet har gjort. Minipartiet Miljöpartiet agerar som att dom hade stöd av minst 50 procent. Hoppas att dom i sin hybris får för sig att dom ska undersöka dom svarta hålen på nära håll.

 19. hans backman

  Det som skrämmer mest med MP är deras odemokratiska väsen.

 20. Fredrik S

  Iah #11

  Nä våra enögda sagoberättare här hemma kan vi strunta i låt dem fortsätta fika på söder.

  Det var en rejäl dump sent på säsongen annars.

  I Sugar Bowl i norra Sierra Nevada damp det ner över tre meter snö i helgen.

  https://fortune.com/2024/03/05/sugar-bowl-ski-resort-snow-storm/amp/

 21. Fredrik S #20
  Tre meter utomhus är väl inget, i Östersund fick dom en meter inomhus!

 22. Thorleif

  Vad som skrämmer mest är hur politiker och deras ”finansiärer” (och msm) driver fram splittring i samhället som hur som helst karaktäriseras som extremer fast de bara från början är åsikter och normal anständig berättigad kritik. Man (makten) pekar ut motståndaren och drar sig inte för att censurera och tillåta olika former av förföljelser. ”Vänster- mot högerextremer” och vise versa som blir självuppfyllande pga odemokratiska ställningstaganden i flera nyckelfrågor. Invandring, klimat, Nato, Covid är alla exempel på ensidighet, intransparens och en totalitär inställning där andra åsikter medvetet tystas på ett utstuderat sätt. I USA t.ex går vi mot risker för inbördeskrig när folkets stöd för t.ex Trump lett till s.k Lawfare. Vi börjar förstå att hur än valet i år i USA sammanräknas kommer det antagligen inte godkännas av endera sidan. Det är dessa extrema tider som påverkar också oss i Europa och Sverige. Makt- och intressekonflikter som till slut riskerar att förgöra vårt samhälle (=krig).

  Överallt har beslutsfattare (inkl meteorologer) i nu 30 år utbildats av ”PR-konsulter” hur man ska driva sina intressen och inte tillåta andra synpunkter eller kritik”. Inte konstigt att det då är demokratin som blir offret? När inte längre MSM gör sitt jobb! När ägandekoncentrationen inom media och de som köper reklam av media blivit för stor. Beroende i sig leder till osunda och förstärkta ekonomiska intressegemenskaper. Ja, det kallas korruption. En form av laglig korruption och systemfel.

 23. Lars Kamél

  PH försöker tydligen bortförklara sin misslyckade spådom om Vasaloppets snara försvinnande med att arrangörerna räddar loppet med konstsnö. Förvisso används konstsnö, men att de skulle spruta ut den också i terrängen verkar föga troligt. TV-bilderna visar ju snö också i terrängen runt spåren.
  Det finns faktiskt ingen osäkerhet om vad som skulle hända om världen snabbt fasar ut de fossila bränslena. Det skulle leda till ekonomisk katastrof, med utbredd misär och svält. De flesta människor i världen skulle dö. Det är alltså vad klimataktivisterna egentligen vill. Föga förvånande är de tysta om den konsekvensen. De kanske inte har tänkt så långt?

 24. Lars Kamél #23
  Vad skulle dom ha att tänka med? När du ändå är på trå’n, på din sida https://www.lars-kamel.se/vetenskap.htm står
  ”Troposfärtemperaturdata kommer University of Arizona, Huntsville”
  Det ska vara från University of Alabama, Huntsville.

 25. Thorleif

  OT: Om censur (demokrati-klimatet)

  En av världens bästa och mest besökta ekonomi-bloggar har nu fått ”(o)väntat besök”.

  https://www.nakedcapitalism.com/2024/03/google-demands-that-we-censor-our-content.html

  De stora drakarna tas om hand först så att de små förväntas ”rätta in sig i ledet”. Kommande 6-8 år kommer att bli mycket påfrestande för blodtrycket hos oss som ser de totalitära krafterna gå längre och längre. Washington och dess överstatliga hjälporgan har hittills stött på problem där man infört CBDC (Nigeria, Bahamas och Jamaica).

 26. #25
  Google är en papperstiger, för att prata med Mao. Det enda de hotar med är att dra in pengar för annonser på bloggsidor. Men jag får en eller två erbjudande per vecka om folk som vill göra reklaminlägg på KU och betala bra för det. Så vi behöver inte Google. Det kanske t.o.m. är bra om Google mister sin dominans genom diverse censurkrav.

 27. Lars Cornell

  Thorleif #25. Jag tror att det du skriver är bra. Men det är svårt att förstå vad du menar, tex vad är CBDC? Kan du förtydliga sista meningen! Vi är många som inte riktigt lever i din värld.

 28. Thorleif

  #26 Ingemar N

  Hoppas du får rätt! Hittills är det av naturliga skäl mest direktägda plattformar som t ex YT som drabbats. Google är dock en förlängd arm av både regeringen i USA och dess s.k djupa stat.

  Kanske vi (du) ska vara mer orolig för vad EU hittar på?

 29. ”Vi meteorologer kan spela en viktig roll i klimatfrågan om vi vill det. Naturvårdsverket fick under 2005 mycket beröm från EU för att de använt TV-meteorologer i sin informationskampanj. EU vill nu att övriga länder gör likadant.”

  Den minnesgode kommer kanske ihåg Philippe Verdier 2015? På KU kommenterade vi skandalen flitigt senhösten samma år. Mannen arbetade som väderpresentatör vid franska statstelevisionen. Han blev omgående avskedad efter att ha skrivit boken Climat Investigation. Verdier är klimathotstroende, men med integritet. Huvudorsaken till avskedandet var att han i sin bok beskrev franska regeringens och WMO:s arbetsmetoder för att sprida klimathotspropaganda.

  Verdier beskriver i boken hur inför COP-21 i Paris president Hollande personligen kallade in samtliga viktiga franska väderpresentatörer för att ge dem instruktioner hur de skulle presentera väderhändelser på ett alarmistiskt sätt. Nu kom inte Hollande till mötet, eftersom terrorattacken på Bataclan med 130 döda inträffade samtidigt, vilket tog presidentens tid, men hans propagandister och psykologer lade där upp strategien, vilken till dags dato följs noggrant .

  WMO skickade ut instruktioner till medlemmarna med samma budskap, vilket också beskrivs i Climat Investigation.

  https://klimatupplysningen.se/oppen-trad-108/

  Verdier öppnar brevet med avskedningshandlingen I denna video:

  http://www.dailymotion.com/video/x3btmnt_philippe-verdier-ouvre-sa-lettre-de-licenciement-philippe-verdier-opens-his-letter-of-dismissal_news

 30. Thorleif

  #27 Lars Cornell

  Vet inte riktigt hur jag ska sammanfatta detta stora samhällsförändrande spörsmål på ett enkelt och ändå förståerligt sätt.

  Digitalisering av i princip allt innebär att DATA blir det ”nya guldet”. För makthavare innebär det möjligheter till en enorm kontroll som frestas att missbrukas (etik).

  Makthavare tenderar inte sällan att vilja centralisera (”effektivisera”!) medan vi i botten av pyramiden gärna lever i ett decentraliserat sammanhang där påverkan av beslut traditionellt anses lättare (även effektivare?)

  En digitaliserad valuta (CBDC) innebär att det blir enklare att både lagra och i efterhand kontrollera vad du gjort med dina pengar. Bankernas makt/kontroll kommer ofrånkomligen att öka liksom förstås staten (genom centralbanken).

  Inom klimatfrågan innebär det att vi i väst kopierar Kina’s styrmedel (WEFs tankegångar) där regeringen kan införa direkta ekonomiska sanktioner (jmf tillgång till det digitala internet som i Kina) mot privatpersoner som t ex bidrar med ”för stora” koldioxid-utsläpp (WEF jobbar sedan länge med standardisering av individuell CO2-konsumtion i vardagen).

  I vår är det tänkt att privatfinansierade WHO ska få ta över ”diktatoriska rättigheter” från hittills suveräna nationer inom hälsa-området (se E Widding) där även klimatet förstås omfattas. Till att börja med handlar det formellt om sjukdomar och pandemier. Men klimatet anses vara en del av hälso-området och FN som organisation är som bekant skapad för överstatlighet men utan privat styrning typ WHO (WEF m fl) som idag råder.

  Våra betalningsmöjligheter och vår betalningshistorik är således utgångspunkten för kontroll och styrning.

  Ang CBDC och dess skarpa införande på testmarknader som Washington har kontroll över (via bl a IMF och Världsbanken) :

  https://www.nakedcapitalism.com/2024/03/after-nigerias-enaira-disaster-another-live-central-bank-digital-currency-jamaicas-jam-dex-founders.html

  Hoppas jag inte slagit in redan öppna dörrar hos dig nu!

 31. Rossmore

  Stycket som börjar “Vi meteorologer kan spela en viktig
  roll i klimatfrågan om vi vill det.” kan väl mycket väl sägas vara ett embryo till det som så småningom kom att bli

  https://coveringclimatenow.org/

  En instruktionsbok i hur man manipulerar allmänheten med manipulerad information.

  PH ställer tydligen upp för omval. Han får inte min röst.

 32. Thorleif

  #30

  Kommer ni ihåg diskussionen när EU lite oväntat för många politiska kommentatorer kunde införa den senaste s.k ”Sociala Pelaren” för inte så länge sedan. Många klargjorde då att sociala frågor var något som man även inom EU hävdade var ett ansvarsområde som inte borde ha varit aktuellt ännu på länge (federationfråga).

  Nu vet vi ivf att utan den pelaren i EUs juridiska ansvarsområde så hade inte överföring av makt till det privatfinansierade WHO ens varit tänkbart. Idag förstår vi att många av våra toppolitiker blivit lättmanövrerade via C-19 och karriärsockrade uppdrag för FN parallellt med sina riksdagsuppdrag.

  EU-kommissionens ordf VdL sitter med I ledningen för WEF som I sin tur sitter med i ledningen för WHO. Och många många andra elitister inom maktorganisationer sitter också med i WEF.

 33. Fredrik S

  Här är debattinlägg från Pär H från 2011 när han var glad varenda gång han betalade elräkningen och hans vägguttag tydligen verkade fungera som en bankomat.

  https://www.aftonbladet.se/debatt/a/G1BQO4/sluta-klaga–kop-ditt-eget-kraftverk

 34. #33
  Man blir nästan tårögd.

 35. Thorleif

  Vad är EUs planer?

  Federalisering (smygvägen) är mitt svar och bakom detta mål finns globalister i negativ mening, dvs inte fredssträvande och primärt handelsinriktade intressen (på ”lika villkor”) utan främst med makt i sikte. En regelbaserad global maktordning (i utbyte mot nuvarande regelbaserade ordning med USA eller dess finansiärer som härförare) där Klimatet och Hälsan utgör instrument på väg dit. Vassal-staten Tyskland i EU utgör för detta den viktigaste komponenten i denna strategi. Tyskland som främsta land inom det ekonomiska EU har nu blivit den ledande nationen i omställning för krig i Europa (mot Ryssland och på sikt Kina). Europeiska banker sitter (illa till) pga den ofullbordade statsskulds-reformen (24 olika statsskulder men endast en valuta) med en oförmögen och lagmässigt bakbunden centralbank (ECB) som inte likt suveräna nationer (jmf USA) kan trycka sin egen valuta utan måste få medlemsländerna att göra detta jobb vilket rent finansiellt aldrig kan fungera utan konsolidering av alla individuella skulderna (vilket bl.a medborgarna motsätter sig). För att inte uppta för mycket text hänvisas till den ytterst kompetenta fd brittiska diplomaten med förståelse för vad som alltid pågått bortom undersåtarnas kännedom. Lyssna med början strax före 27 min;

  https://youtube.com/live/iZ4CoCT9ufE?feature=share

  Som jag alltid uttryckt för att löst citera tidigare EU-basen Romani Prodi, ”det kommer en dag en kris som möjliggör det som annars är demokratiskt nära omöjligt att genomföra”.

 36. WMO lämnade rapport till FN å media idag – om att vi kommer att få temperaturer över det normala över nästan alla landområden mellan nu i mars och till maj, pga El Nino och dess eftersläpning.

  Tydligen räknade dom den senaste El Ninon som den 5 :e starkaste…

  När man tittar på Polar Portal och DMI: s mätningar 2m över land för första veckan i mars – så syns väldigt mycket kyla över stora landområden – det lär dock inte bekymra WMO, dom får alltid fram sina varmaste någonsin ändå.

  I trollhättan har tv – meteorologen visat 5 – 7 grader dom senaste dagarna men verkligheten har varit rimfrost på morgonen och 0 grader mitt på dagen med en topp på 2 grader på EM, normalt skall vara 4 – 5 grader.
  Det är ovanligt kallt just nu i mina hemtrakter men på meterologerna låter det som värmebölja – så lär det fortsätta hela våren och sommaren, helt sjuka väderpresentationer.

  Ännu intressantare är händelserna och utvecklingen i norra Atlanten, vid Irminger havet – vid Grönland/Island – där som alla säger att det har varit värmebölja dom senaste åren…men det är helt uppåt väggarna.
  AGU – har i flera artiklar diskuterat, åtminstone sedan 2015, varför Irminger havet varit så vansinnigt kallt – Irminger är ett viktigt område både för oss och klimatet.
  Vintern 2014/15 var det rekordkallt i detta hav och forskarna har sedan dess försökt förstå denna kyla, trenden har dessutom varit fallande i temperatur där sedan 2010.

  Irminger har gjort precis tvärt emot modellerna och eventet 2014/15 visade hur stark lokal ” atmospheric forcing ” kunde åstadkomma en djup omvälvning ner till över 1400 meters djup – och även leda till kraftig påverkan i Labrador havet – som sögs in vid denna omvälvning.

  Det finns temperaturkurvor från 1884 från Irminger havet – och vi ligger lågt i temperatur nu jämfört tillbaka i tiden, satellitbilderna lyser dock normalt illröda från dessa områden, man kan undra varför…mätteknik.

  Modellerna visar på ” convection weakening ” med smältande grönlandsisar osv – men istället har det ökat.

  Det finns en uppsjö artiklar skrivna i ämnet och vill man läsa själv så är det bara att googla exv AGU, Irminger, deep convection, strong atmospheric forcing..
  Finns massor av intressanta och inte så inställsamma iakttagelser från Irminger, som är ungefär dubbelt så stort som Sveriges yta.

 37. Fredrik S

  Håkan #34

  Ja, inte sant.

 38. Thorleif

  #35 ändring

  Lyssna strax före 25 min ( om ”money”)

 39. Fredrik S

  Klipp från msm. Oberoende nyheter på väg till Ryssland.

  ”Den oberoende organisationen Reportrar utan gränser (RSF) lanserar ett satellitpaketet med nyhetskanaler som har potential att nå 4,5 miljoner hushåll i Ryssland.”

  Det är bra och välbehövligt. Tilldela ett paket till oss också.

 40. Berra

  #36:

  Det är ju modellerna som visar värme och då är det ju det som är sanningen…

  Att verkligheten visar annat är bara mätfel eller fake news.

 41. mattias

  #36
  WMO använder sig av Orwellskt språkbruk: ”the WMO said the 2023-24 El Nino weather phenomenon has peaked as ”one of the five strongest” on record.”

  vilket antyder att det skulle kunna vara den starkaste El Ninon någonsin….

 42. Thorleif

  #32 EUs nya Sociala Pelare

  Innefattar t.ex socialt skydd och hälso-sjukvård där medicinska frågor förstås ingår (pandemi-åtgärder t.ex ).

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:european_pillar_of_social_rights

  Notera att rättigheter kan lätt bli skyldigheter mot någon annan. För att slippa bråka om det är det ”pragmatiskt” att överlåta frågorna till en överstatlig organisation, WHO, som i praktiken tidigare bara arbetat med 3e världen-frågor och dess akuta hjälp osv. Våra sedan alltid grundlagsmässiga rättigheter över våra egna kroppar är på väg att överges till en i huvudsak privat-”ägd” organisation. Miljön (arbete) och hälsa har sammanfogats men ännu väldigt löst.

  Trots existensen av den sociala pelaren så nämns den inte här alls i ett WHO-dokument från 2018 om EUs hälsoarbete (tydligen ändrade pandemin 2020 plötsligt allt vilket WEF omedelbart ansåg att vi måste utnyttja till ”vår fördel” (citat K Schwab));

  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332565/Eurohealth-24-2-19-22-eng.pdf?sequence=1

  Notera att WEF är väldigt tydliga med att klimatfrågan och dess lösning är prioriterad i deras arbete som dels ska ske inom ramen för Public Private Partnerships (PPP) som ska styras och administreras av WHO där WEF ingår i ”ledningsgruppen”, Arbetet ska ske genom förhandling och medfinansiering med/av EU.