Pär Holmgren och grälet på SMHI

MPs EU representatnter

I Miljömagasinet presenteras Pär Holmgren som en av de två nya EU-parlamentarikerna för Miljöpartiet. Rubriken lyder: ”Klimatet viktigast för Pär Holmgren i EU-parlamentet”.

Vidare, ” – Som politiker tycker jag det är viktigt att ha ödmjukheten och förståelsen för att man faktiskt gör detta på uppdrag av hela svenska folket. Då gäller det att vara där man gör störst nytta utifrån den kompetens man har, säger den före detta SVT-meteorologen och klimatexperten Pär Holmgren om sin kandidatur till EU-parlamentet.”

Att klimathotet är den stora passionen för PH är väl känt. Och den har han, enligt egen utsago, haft i 25-30 år. Som väntat kommer han att arbeta för miljöpartistisk tvångspolitik när det gäller koldioxid: En tvingande utsläppsbudget och skatter, skatter och skatter. Men han framhåller också att han är en väldigt ödmjuk person – hur nu det går ihop?

polarfront logga

Hur långt är PH beredd att gå? Jag skall inte här ta upp PHs tveksamma demokratisyn, hans skrämselpropaganda eller hans många felaktiga prognoser om klimatet. Låt mig istället gå tillbaka till år 2006 då han fortfarande jobbade som TV-meteorolog på SMHI. Visst är han utbildad meteorolog men han kallar sig själv för ”kommunikatör”, dvs. en person som framförallt vill informera allmänheten om vädret, men också om klimatet. I en artikel i Svenska Meteorologiska Sällskapets (SMS) medlemstidning Polarfront så skrev han en mycket omdiskuterad artikel om hur man skulle övertyga tittarna om att det fanns ett överhängande klimathot. Jag reste ned till Lunds universitetsbibliotek och rotade lite bland de aktuella årgångarna av Polarfront.

PHs inlägg gäller inte alls sakfrågan kring klimathotet. Utan den handlar om hur TV-meteorologer bör hantera klimatfrågan, hur de bör förmedla information till allmänheten och hur de bör styra frågorna som journalister kan tänkas ställa till dem. I Polarfront nr 123, 2006, s. 9-12, skriver PH en artikel med titeln ”Sund skepsis eller sunt förnuft?”. Bl.a. säger han:

”Vi meteorologer kan spela en viktig
roll i klimatfrågan om vi vill det. Naturvårdsverket
fick under 2005 mycket beröm
från EU för att de använt TV-meteorologer
i sin informationskampanj. EU vill nu att
övriga länder gör likadant. […] Vi är inte
forskare, det finns andra som är kunnigare
i frågan, men vi som jobbar inom massmedia
är (läs: bör vara) duktiga på att kommunicera,
prata på ett sätt som gör att även
’Nisse i Bagarmossen’ förstår vad vi säger.
Att vi dessutom, i varierande grad, är Tv-kändisar
är så klart ingen nackdel i sammanhanget.”

”Se till att du får svara på de frågor som
DU vill svara på, de frågor som du tycker
att reportern borde ha ställt! Även om hon
eller han av någon anledning inte frågar dig
det. ’Beror det här på växthuseffekten?’ behöver
inte besvaras med ett ’nej’, även om
detta i och för sig skulle vara vetenskapligt
riktigt. Du kan kanske lika korrekt svara
exempelvis: ’Ja, det finns en risk att det här
blir vanligare i framtiden.’ Då får du dessutom
antagligen betydligt intressantare
och viktigare följdfrågor om vad det beror
på och vad vi kan göra åt det. Och i det läget
hamnar du i en valsituation igen. Nu kan
du antingen svara något vagt om att ’man’
borde minska utsläppen av växthusgaser
(åtminstone i ett globalt perspektiv). Eller
så svarar du raskt, och med bara lite glimt
i det ena ögat: ’Höj bensinpriset till minst
100 kr litern!’ Gör du det senare kan jag av
personlig erfarenhet garantera att du får
ännu intressantare följdfrågor och dessutom
antagligen ännu större utrymme i
massmedia!”

Han hånar de kollegor på SMHI som är skeptiska till klimathotet genom att hävda att deras ”förnekelse” grundar sig på följande typ av resonemang: ”Jag är envis och har alltid tyckt tvärtemot! Det spelar ingen roll vilka motargument som kommer. Jag kommer inte att ändra min uppfattning. Det är en principsak!

Han upprepar denna analys i en senare artikel i nr 125, s.22-24: ”Min slutsats är då att de drivs av envishet och rent principiella krafter. De har ”kämpat” för sin sak och sina åsikter i så många år att de inte klarar av att sänka sin gard och säga ”Jag hade fel”.

Vilka är då PHs drivkrafter? Jo, enligt samma artikel så säger han att han drivs av ”en djup oro för mina tre barns framtid, och i ännu högre grad deras eventuella barns framtid, och kommande generationer!”

PH är som synes en mycket ädel person som tänker på sina barn och barnbarn, medan de meteorologkollegor på SMHI som drar andra slutsatser är gamla stofiler som bara tänker på sin egen prestige.

Han nämner inte ens flera föregående artiklar av dessa ”gamla gubbar” i Polarfront som ingående har tagit upp svagheterna med klimatmodellerna och de många osäkra klimatfaktorer som inte finns med i prognoserna. Ty för PH är det centrala att det ju ändå KAN vara så att klimatkatastrofen kommer snart. Han är ingen klimatforskare, men ”För mig i min roll som förälder är osäkerhetsprincipen mer än tillräcklig för mitt eget engagemang!”

Osäkerhetsprincipen är dock, som vi vet, ett tveeggat svärd. För det kan lika gärna slå mot de motåtgärder som föreslås. Är boten värre än sjukdomen? PH ägnar inte en tanke åt detta utan föreslår käckt att bensinen borde höjas till 100 kr/litern, och att vi snabbt borde helt avveckla vårt fossilberoende i landet. – Kanske borde PH försöka tänka på den katastrof som hans förslag skulle kunna innebära för hans barn och barnbarn?

Istället framställer PH sig som en ung fritänkare med radikala idéer. Han betonar också att han är en TV-kändis och ansvarig för SVTs väderredaktion. Som han ser det är hans uppdrag att påverka; att få media att fråga om rätt saker, och att kommunicera till omvärlden att fackmännen – dvs TV-meteorologerna – anser att vi står inför ett klimathot.

Man får väl säga att han till stor del har lyckats med sin aktivism. Nu, 13 år senare, så känner vi igen taktiken som inte bara meteorologer utan än mer nyhetsuppläsare tillämpar: Framhäv vissa alarmistiska händelser, ignorera alla fakta som talar emot, samt tala om framtiden istället för om klimathistorien och nuläget.

PH har också förslag på hur meteorologer inom försvaret kan påverka försvarsmakten. I sin inledande artikel i (Polarfront nr 123) skriver han bl.a.: ”Om inte din chef är tillräckligt framsynt och satsar på klimatfrågan får du väl själv ta det ansvaret”, är hans råd. ”Det här tror jag kanske är extra viktigt för er som är anställda i försvaret.” Dessa anställda tjänstemän bör då poängtera säkerhetsaspekterna. ”En av de allvarligaste konsekvenserna av en klimatförändring kan mycket väl vara konflikter inom eller mellan olika länder. Det kan handla om brist på naturresurser, som tillgång på vatten. Det kan vara följder av stora förflyttningar av människor. De mest pessimistiska menar att vi kan få närmare en miljard klimatflyktingar under det här århundradet!

PH blev i tidskriften starkt kritiserad av sina kollegor. I nr 124, s.20-24 skriver Bengt Söderberg, tidigare chef för Vädertjänstledningen i Flygstaben, ett inlägg under rubriken ”Befängt av Pär Holmgren”: ”Den genomgående inställningen som inte tycker som Pär H får finna sig i att av honom bli betraktad som mindre vetande skeptiker.” … ”man undrar förstås hur hans arbetsgivare – som ju brukar hävda att man strävar efter opartiskhet och saklighet – kan acceptera att han utnyttjar sitt TV-kändisskap utifrån de principer han undervisar” om. … ”Pär H:s kommunikationsfilosofi slår en faktiskt med häpnad. Han uppmanar helt frankt SMS medlemmar att försöka manipulera media!” … ”Vart tog heder och etik vägen i hanteringen?” … ”Det vore ju sorgligt om Pär H:s ”kommunikationsteorier” skulle leda till meteorologkårens yrkesheder och trovärdighet kan komma att ifrågasättas.”

Meteorologidocenten Tage Andersson skriver i Polarfront nr 124, s.26-27: ”Jag tror att Holmgren förväxlat begreppen ”kommunikation” med ”manipulation”. Han lär ut hur man undviker raka svar för att istället pracka på publiken sina egna värderingar.” … ”Kostnaderna säger han inget om” … ”Det enligt bl.a. [Vattenfallschefen] Josefsson misslyckade Kyoto-protokollet avvärjer inte de katastrofer Holmgren skrämmer med. De bara skjuts upp lite grand (något eller några år). Till enorma priser. Pengar som borde användas bättre. T.ex. mot vattenbristen och till vallar för att skydda översvämningshotade områden.” … ”Med konsensus kan väl politiska frågor avgöras, men ej vetenskapliga. Al Gore behöver bara gå tillbaka till rasbiologin för att finna konsensus bland forskarna.”

Även Michael Tjernström kastar sig in i debatten (nr 124, s-28-31), indirekt på PHs sida. Han är upprörd över att skeptiker tillåts publicera sig i Polarfront och känner sig tyvärr tvungen att lämna SMS om inte dessa skribenter utesluts.  Jag skall inte ta upp Tjernströms inlägg här eller Tage Anderssons svar (nr 125, s.24-27). Men ordföranden för SMS, Peter Hjelm, skriver i nr 127 i inledningen att han är bekymrad över att han från ett par medlemmar blivit uppmanad att ”censurera bort inlägg som inte stödjer den allmänna tron på klimatkollaps pga koldioxiden”.

Ett lite roande exempel på taktiken med att inte inlåta sig i någon öppen debatt och att tysta motståndarna är att PH med emfas säger (nr 125, s22-24): ”Vidare vill jag mycket starkt betona att jag inte ropar på censur!!!”, varpå han omedelbart ifrågasätter vissa skribenters rätt att publicera sig i Polarfront: ”Men hand i hand med tryckfriheten går även ansvar och omdöme. Och det gör att jag fortfarande mycket starkt ifrågasätter det redaktionella arbetet när det gäller Tages artikel med jämförelser mellan hur rashygien och klimatfrågan hanteras i samhället!”

PHs ovillighet att ha öppna och ocensurerade debatter med sina motståndare är tyvärr symptomatiskt. I tidningen Resumé berättas det att Pär Holmgren vägrar att ställa upp i en debatt med Wibjörn Karlén, professor i naturgeografi. Debatten var arrangerad på Södertörns Högskola. Inte heller ville ”klimatforskarna” Claes Bernes och Annica Ekman ställa upp mot Wibjörn Karlén. Den här gången skyllde PH på sin anställning på SVT: ”När jag fick veta att det skulle vara en debatt kände jag att jag som SVT-anställd och som bevakare av klimatfrågan på ett mer generellt plan, inte ville ställa mig i en debattsituation mot Karlén som är akademiker, förklarar Pär Holmgren.”

Sådan är han, vår nye parlamentsledamot.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Pär Holmgren har ju lyckats ta sig till EU.

  Kampanjer leder ofta någonvart!

 2. ThomasJ

  ’…,vår nye parlamentsledamot.’ Vaddå ’vår’? Han är phaen ta mig iaf inte min !

  Bra att du belyser denna yrkescharlatans ’cv’. Där finns flertalet av dem, vilket ger anledning till mer ’gräv’, si? 🙂

  Mvh/TJ

 3. pekke

  Ojdå !
  Så PH var redan då politisk aktivist och ville påverka folk trots att han/de inte är klimatforskare.
  ” Vi är inte
  forskare, det finns andra som är kunnigare
  i frågan, men vi som jobbar inom massmedia
  är (läs: bör vara) duktiga på att kommunicera,
  prata på ett sätt som gör att även
  ’Nisse i Bagarmossen’ förstår vad vi säger.
  Att vi dessutom, i varierande grad, är Tv-kändisar
  är så klart ingen nackdel i sammanhanget.”

  Tackar Ingemar för den insikten, hoppas du skannat av artiklar från de årgångarna.

  Hittade artikelförteckning men man måste ha inloggning för att läsa dessa.
  http://www.svemet.org/pfartreg11.html

 4. Ingemar Nordin

  pekke #3,

  Jag har dem avfotograferade på min hårddisk.

 5. Staffan Lindström

  1 Lasse
  Men tar den honom till Broadway NYC?? Som jag tidigare berättat så träffade jag PH på Observatoriekullen i Stockholm i september 2006. Han hade då gått ut med att han ville skriva en rockopera som skulle sättas upp på Broadway, med klimattema förstås! Varande 10-talet år äldre än PH så var jag raljant och jämförde med Paul McCartney och hans ”Liverpool Oratorio” Att Sir Paul fått avsevärd hjälp av engelske tonsättaren Carl Davis och att det finns bra mjukvara… Var nog inte så nedlåtande fastän jag hade nog god lust. Jag har själv haft operatonsättardrömmar , ”Nattopera” över millennieskiftet… Sven-David Sandström hade samma idé och eftersom han var van tonsättare förverkligade han, det var alltså bara temat, natten , som råkade sammanfalla…. Sandströms opera heter
  ”Staden” utspelar sig en kväll och en natt med minimal handling med libretto av en viss K Frostensson
  En viss M Ernman spelar ”Kaja” Ja Sverige är i sanning en ankdamm… Skulle alltså inte förvåna om Martin Hedberg skriver en klimatopera med libretto av Al Gore… Träffat MH också …

 6. Mika Branestam

  Läs gärna Rebecca Weidmo Uvells blogg om hur ”Fridays for future” finansieras och hur tyska miljöpartiet lägger ut dimridåer för att allmänheten inte ska få inblick hur skolstrejkerna arrangeras och finansieras. https://uvell.se/2019/07/15/fridays-for-future-en-av-manga-stakeholders/?fbclid=IwAR0wJ3zZlcq41HJABwk-kk0tYaWiaZNKqVpXtVzHit_N4JuVI5PIzADqHCE

 7. lite intressant bakgrund
  https://www.cfact.org/2019/07/14/socialists-weapon-of-choice-climate-alarmism/

 8. Frej

  6 # Mika Ha ha Vilket råttbo hon grävt i . Det är bra sånt kommer fram , men det är inget som når media i stort . Journalister idag är bara aktivister . Jag får Kinesiska kulturrevolutions vibbar av det som händer inom klimatrörelsen , obehagligt är det .

 9. Olav Gjelten

  kommentaren borttagen

 10. Gunnar

  Jag har en egen erfarenhet av Pär Holmgrens manupulativa ådra.

  När debatten om pausen i uppvärmningen (hiatus) pågick som mest för kanske 6-7 år sedan,
  så skickade jag ett mail till honom med UAHs satellit-mätningar (har glömt i vilket sammanhang).

  Jag fick till svar att mätningarna inte var nåt att bry sig om för att de inte var utförda på marknivå !!
  När jag svarade att de var helt relevanta och att till exempel El Ninos ”märks ännu tydligare” i satellitmätningar insåg han att jag vistte vad jag talade om och medgav att jag nog hade rätt!!

  Sen dess har jag absolut inget till övers för PH. Ärlighet varar längst.

 11. #8 Frej

  >Jag får Kinesiska kulturrevolutions vibbar av det som händer inom klimatrörelsen , obehagligt är det

  Fler associationer:
  Orwell ”1984” med ”Sanningsministeriet”
  Aldus Huxley ”Du sköna nya värld”

  Kalla kårar!!!

 12. Staffan Johansson

  Ja vi kanske ska sluta med vanliga val… P Holmgren har ju sagt det, i samband med radikal klimatrevolution. En klimatets ”folkdemokrati”.

 13. Staffan Lindström

  10 Gunnar
  PH medgav i alla fall att du nog hade rätt… Martin Hedberg kanske inte alltid lika ödmjuk…kan inte tycka illa om honom ändå; Fick träffa Rune Joelsson tack vare MH (Sept 2006) Rune kände till skeptiker i USA! Mer än man kan säga om Markku Rummukainen…

 14. Göran j

  PH har svårt med matematiken!
  Faktiskt har han själv erkänt sitt tillkortakommande med orden ”på uppdrag av hela svenska folket”
  Hans parti som har 4% av Sveriges väljare är i hans värld hela svenska folket.

 15. Ulf

  Det synes finnas ett antal inte så smickrande personlighetsdrag hos klimathotarna. Kanske dags att kategorisera dessa också? Vänster, tvekar inte att manipulera/ljuga, mår illa av andra människors välbefinnande, saknar självkritik och ödmjukhet etc etc. Men framförallt hatar andra människors frihet det anser jag vara nyckeln detta eviga moraliserande lver andra dock ej sig själv naturligtvis.

 16. Peter F

  https://detgodasamhallet.com/2019/07/16/bitte-assarmo-intervjuar-elsa-widding-katastrofprognoserna-om-klimatet-ar-kraftigt-overdrivna/

  Bra om detta sprids

 17. Göran Fredriksson

  Vetenskapsförnekaren Pär uppvisade redan när han pratade i vädret i SVT tydligt att han stod för miljöpartiets totalitära samhällssyn och hade partiets vetenskapsfientliga inställning. Som belöning av miljöpartiet har han nu kunnat ta ett stort steg mot att få efterträda de kristnas Sankte Pär med uppgift att skilja på dem som levt klimatsmart och betalat avlat och kollekt som klimatkompensation och de övriga som tror att utan vetenskapen hade vi ännu levt som på medeltiden och som inte anser att det gör något om jorden blir någon grad varmare innan nästa istid tar över.

 18. Björn

  Sådana som Per Holmgren vet sina svagheter i teoretiska sammanhang, men däremot utnyttjar de sina kommunikativa sidor till max istället. Som meteorolog fläckar PH ner kåren med sina insinuationer om kollegor och andra som inte tycker som han. Det hela kan nästan liknas vid ett maniskt sätt att projicera sin egen svaghet på andra. Det gäller hela tiden att undvika att gå i debatt eller svara på frågor om sin egen person. Men hur länge håller detta? Men han är inte ensam om ett sådant beteende från ledande s.k ”klimatexperter”. Det är inte rimligt att sådan personer får uttala sig om och om igen utan motfrågor, därför måste det skapas möjligheter till öppna debatter där dessa s.k ”klimatexperter” måste redovisa sin ”expertis” inför andra naturvetenskapliga discipliner.

 19. Erik Hofström

  Polemiserade PH (falsariet) på twitter för några år sedan, som svar fick jag ”hockeystick”

 20. Mats Kälvemark

  Har dåliga erfarenheter från e-mailkonversationer med Per Hällregn… förlåt Holmgren, för några år sedan.
  Han mötte mina invändingar mot att koldioxidens klimatpåverkan var överdriven med en bombmatta med komplicerade förklaringar om feed-back effekter på vattenånga och tropiska hot-spots.
  Och mina invändningar i form av att klimathoten ändå aldrig realiserats i verkligheten gav till respons. ”vänta bara….”.
  Jag frågade också varför han aldrig ställde upp i någon debatt med skeptiker som motpart.
  Inget svar. Vidare så ljög han om att det i stort sett inte fanns några publicerade vetenskapliga artiklar med klimatskeptisk inriktning. Jag kunde ge honom referenser, bl.a. via kunskap från KU, på ca 500 skeptiska artiklar. Inget svar.
  Maiväxlingen dog därmed ut. Personligheter med denna karaktär kan aldrig erkänna att de har fel eller ändra ståndpunkt hur övertygande fakta än läggs fram som bevisar att de har fel.

 21. Kjell Lindmark

  #18 Björn

  Bra idé! Eftersom Rockström och PH m.fl. får uttala sig i alla möjliga sammanhang men aldrig vågar delta i en debatt. Det skulle vara obligatoriskt att delta i debatter när så är påkallat. Men de fegar alltid ur, inte ens Al Gore ställer upp på några debatter eller ens en frågestund efter att de hållit sina föredrag. Bara det visar att deras fernissa är förbålt tunn. De skulle upp till bevis inför andra vetenskapliga discipliner och redovisa i detalj vad deras påståenden har för grund. Skulle vara väldigt underhållande att se.

 22. Johan Tisell

  OT

  MEN VIKTIGT

  https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kan-inte-overbeskydda-medborgarna-fran-stotande-uttryck/

 23. Ingemar Nordin

  Jag har kontaktat några meteorologer och bett om minnen och kommentarer angående dagens inlägg.

  Först att svara var Lennart Bengtsson som beklagar att han inte har något direkt minne av detta eftersom han jobbade utomlands då.

  Anders Person, som också ibland deltagit i våra diskussioner här – bl.a. om Corriolis – skriver så här:

  ”Hej Ingemar!

  Nej, jag var inte indragen i debaklet, följde det bara som läsare av PF. Skickar några stycken som referens. Vad som hänt senare, efter TA bortgång, är att Svante Bodin fd Miljödepartementet blivit chefredaktör för PF och inrättat, vad som varnades för 2006, nämligen en vetenskaplig kontrollkommitté. Resultatet har blivit en mängd korrekta vetenskaplig artiklar från erkända namn, men karaktären av ”kamrattidning” har försvunnit. ”

  Han skickade mig också ett antal pdf-filer på nummer av Polarfront, vilket är värdefullt. Om någon är intresserad så hör av er till mig ingemar.nordin@liu.se.

 24. Ingemar Nordin

  forts #23,

  Som en parentes: Att få tag på Polarfronts gamla numer var inte helt enkelt. De ligger inte åtkomliga på nätet. Istället blev det som sagt att åka ned till Lunds UB. Som ung student minns jag UB som en skräckblandad upplevelse. Det fanns inga öppna hyllor utan man var tvungen att beställa fram allt och återkomma några dagar senare. En sträng bibliotekarie granskade mitt studentleg och tittade mig stint i ögonen med den outtalade frågan om man verkligen var betrodd.

  Polarfront stod naturligtvis inte på några öppna hyllor, utan man fick beställa ett par dagar i förväg. Väl på UB fick jag söka mig ned till Specialsamlingarna https://www.ub.lu.se/samlingar/specialsamlingar nere i källaren. Där stoppades jag av en grind som manövrerades av en bibliotekarie som frågade om mitt ärende och om jag var anmäld. Sedan fick man lämna jacka och väskor i en låst garderob utanför. Därefter bads man att fylla i liggaren med namn och adress, ta emot en box med de beställda årgångarna av Polarfront, och så fick man passera ytterligare en dörr till själva läsesalen.

  Skulle man ha fotostatkopior så var man tvungen att fylla i nya beställningsblanketter på de artiklar man ville ha. Och varje kopia var dyr – jag fick en prislista som gjorde mig betänksam om att ge upp hela projektet.

  Jag fyllde i alla fall i beställning efter beställning. På vägen ut i min lunchpaus sade jag att det var tråkigt att man helt enkelt inte kunde ta in sin mobil och fotografera av det man vill ha. Och då sa han, till min överraskning, att det kunde jag visst göra. Så fram med kameran och jag kunde kopiera hur mycket som helst! 🙂

  Men Anders pdf:er är ovärderliga! Anders Persson var som sagt inte direkt inblandad i grälet med Pär Holmgren. Men en artikel som kan läsas som ett indirekt inlägg i den debatten är: ”I Voltaires efterföljd” nr 124 s.6. Där skriver han bl.a.:

  ””Jag avskyr dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att framföra dem.” (Yttrande tillskrivet Voltaire)
  Om du har en vetenskaplig uppfattning som skiljer sig från den etablerade och 99% av kollegernas, bör du då rätta in dig i ledet?
  Svaret är ett rungande NEJ.”

 25. Håkan Bergman

  Vågar man gissa att VäderPär och Alice Blaha röstade för vår nya europeiska president, Ursula von der Leyen, en övertygad federalist, förespråkare av en EU-armé och för ett avskaffande av medlemsstaternas vetorätt i frågor rörande EUs utrikespolitik? What could possibly go wrong with that? Vore det inte enklare om vi under en övergångsperiod på säg 20 år flyttade 5% av alla fransmän och tyskar till nån gudsförgäten ö nånstans per år och lät naturen ha sin gång? Sen kunde vi andra fortsätta våra liv som vi vill leva det.

 26. Guy

  Håkan B #25

  På tal om EU var det en nyhet i HBL att klimatåtgärder tar en fjärdedel av EU:s budget!!!!! Skrivet av Erik Sandström/SPT.
  F******n 25% av vad jag betalar (av tvång) till EU går till KLIMATÅTGÄRDER. Var är resultaten?
  Jag får spader.

 27. Gunnar Strandell

  Jag är bekymrad över Stephen Schneiders berömda citat:
  ”We are not just scientists, but human beings as well. Like most people we’d like to see the world a better place, which in this context translates into our working to reduce the risk of potentially disastrous climatic change. To do that we need to get some broad-based support, to capture the public’s imagination. That, of course, entails getting loads of media coverage. So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements, and make little mention of any doubts we might have.”

  Pär Holmgren verkar ha helt gått in i sista meningen, trots att han aldrig varit vetenskapsman och nu är han liksom Al Gore politiker ”med rätt att ljuga”. I de fallen är det lätt att förstå dubbelnollorna i deras tjänstebeteckning.

  Till saken hör ju också att Stephen Schneider var en av de forskare som larmade mest om global nedkylning och en ny istid under 1970-talet. Det återstår att se om Pär Holmgren lyckas med en lika fin vändning under de kommande fem åren i Bryssel.

 28. Håkan Bergman

  Guy #26
  ”Var är resultaten?”
  Gå ut och känn efter vettja!

 29. Guy

  Vid närmare eftertanke kan det vara ”hoppfulla” planer. Vet faktiskt inte hur mycket av budgeten går till ”klimatåtgärder” och hur dom definierer klimat. Högst antagligt är en del miljöåtgärder. Alarmisterna kan inte skilja på dom två. Samma svårighet som att skilja på väder och klimat.

 30. Gunnar Strandell

  Ordet ”Polarfront” väcker minnen till liv hos mig.
  I början av 1970-talet hade jag en studiekamrat som ägnade sig åt flygning och därför var väl insatt i väder och vind. En vår då det var kallt och vi andra talade om en ny istid, svarade han att det bara var polarfronten som letat sig söderut och inget att oroa sig för.

  45 år senare verkar väder- och klimatforskarna fortfarande inte klara av att göra prognoser över för polarvirveln. Det kanske beror på att de tvingas koppla samman den med CO2-halten i atmosfären?

 31. Svempa

  Ursula van der Leyen ägnar sig åt blå dunster för att kunna bli vald. Det handlar nog mer om Deutschland än klimat för henne. Här kan man t.ex. läsa vad en polsk website anser om vad som ligger bakom tysk klimatpropaganda

  https://polandin.com/43518411/polish-analysts-germany-uses-energy-to-exercise-economic-muscle

 32. Fredrik S

  Håkan Bergman #25

  Mycket bra ide!

  Sen kunde man under en övergångstid flytta en ansenlig mängd av alla EU’s miljoner klimataktivister till en egen ö eller öar.

  Jag föreslår någonstans i Nederländska Antillerna, som drabbas av mest stormar och orkaner än någon annanstans på jorden. Så de får känna att de har rätt.

  Och vi kan vi andra kan grilla en biff och åka på semester ifred.

 33. Staffan Johansson

  Att läsa om så sjuka tankar som P Holmgren besitter om svenska försvaret gör den här klimathotaren, tillika klimatförnekare, P Holmgren själv till en säkerhetsrisk.

  Tack för upplysningen också om de förutsättslösa och öppna, som P Holmgren tydligen inte vill ha. Det avslöjar också en högst väsentlig del av deras korrupta politiska strategi. Medelst ruttna medoder. Ja det är frågan – hur långt är man beredd att gå i opinionsbildningen, av rent förakt mot demokrati??

  P Holmgrens inflytande på olika stolar utgör en vital (underförstått:sjuk) del av kändiseliten i Sverige, som allvarligt nog kan utarma Sveriges olika näringsgrenar på längre sikt. Att vi kommer att få importera el i allt högre grad är bara ETT litet praktiskt exempel på vad som händer.
  Fast en och annan rik gruvknös blir det väl förstås om t ex klåparna släpps lös på Österlen, i så fall för ett ”ädelt” syfte: att mätta elbilsbatteriers hunger. Skulle just vara en rolig syn det: att se bandet klippas och gruvbrytning öppnas på Österlen.

  För godhetsknarkande hjärnor i Sveriges skull ska vi nu inte ha något raffinaderi med arbetstillfällen i Lysekil heller. I så fall byggs det i annat land. Det är så man löser koldioxidekvivalenter och ekvationer I Sverige.

 34. Staffan Johansson

  Hur görs prognoserna på SMHI egentligen? Grova missar går att ursäkta p g a de nyckfulla egenskaper hos vädret. Men om grova missarna görs om dygn efter dygn efter dygn? (Även i natt, temp skulle då ligga på 5-9 grader för S Norrlands inland. I Sveg har det varit 1,3 °C och i Börtnan 0,9 °C inatt.) Sveg och Börtnan ligger i just södra Norrlands inland. Liknande grova felprognoser, där förväntad temp ligger många grader högre på nätterna än vad själva utfallet blir, har gjorts natt efter natt i de andra upptagningsområde också. Det handlar då särskilt om de låga nattemperaturerna, som noteras på småtimmarna, när folket sover, i dessa regnruskiga semestertider.

  Har någon lärt sig/lärt datorer att göra ”lämpligt” avvägda och avrundade prognoser där? Åt folket?

 35. Staffan Johansson

  Hur görs prognoserna på SMHI egentligen? Grova missar går att ursäkta p g a de nyckfulla egenskaper hos vädret. Men om grova missarna görs om dygn efter dygn efter dygn? (Även i natt, temp skulle då ligga på 5-9 grader för S Norrlands inland. I Sveg har det varit 1,3 °C och i Börtnan 0,9 °C inatt.) Sveg och Börtnan ligger i just södra Norrlands inland. Liknande grova felprognoser, där förväntad temp ligger många grader högre på nätterna än vad själva utfallet blir, har gjorts natt efter natt i de andra upptagningsområden också. Det handlar då särskilt om de låga nattemperaturerna, som noteras på småtimmarna, när folket sover, i dessa regnruskiga semestertider.

  Har någon lärt sig/lärt datorer att göra ”lämpligt” avvägda och avrundade prognoser där? Åt folket?

 36. lennart facius

  Honom förargade jag så pass att han påstod att jag med mina avvikande åsikter i klimathänseende nog inte kunde vara riktigt klok.Så nu sitter jag här och vet inte om jag skall ta det som en komplimang eller ?

 37. jensen

  36 lennart facius.

  Eftersom ” han” anser att statsskick som Kinas skulle vara framgångsvägen till att lösa ”klimatkrisen ” , tycker jag att Du skall uppfatta ”hans” påståenden som hedersbetygelse.
  I själva verket gäller ” hans ” påstående ”honom” själv, eftersom ” han ” inte ens inser skillnaden mellan vad Kina säger respektive gör beträffande Paris-accordet.

 38. Staffan Johansson

  En liten korrigering, rätt ska vara rätt:

  Börtnan fick 0,7°C
  Sveg hade 0,5°C
  Ljusnedal 0,3°C

  Dessa ställen ligger mitt i södra Norrlands inland.
  SMHI:s prognos inför natten för södra Norrlands inland: 5-9°C…
  Undrar om det var något ställe där som ens nådde upp i 5°C? inatt/imorse när det var som kallast? Som bonde måste man ju börja undra…Hur planera om det slår fel på 5°C? Vissa måste ju vidta nödvändiga åtgärder som kan hänga på försörjningen om det blir frost.

 39. Rolf Mellberg

  O.T.
  Redan i det tidiga Egypten dyrkades solguden och måhända härrör de monoteistiska religionernas idé om en enda gud härifrån. Kanske är det så att dagens sekularism leder till ett existensiellt vakum som utgör grogrund för CO2-kulten?
  Nåväl, men då vi i år fick en normal sommar igen, en sådan då man blir glad så fort solen tittar fram mellan molnen – är det väl dags att börja dyrka solguden igen, t ex genom att studera följande elva kurvor:
  https://wattsupwiththat.com/2019/07/16/solar-update-july-2019/
  Under .mottot: Jordens livgivanre framför t.o.m. CO2.

 40. Ber att få tacka för en utmärkt och informativ bloggpost.

  Jag spekulerar i min senaste bloggpost om det kan handla om psykopati och ev. brottslighet, eftersom han inte är dum i huvudet och s.a.s. inser sin egen inkompetens om klimat. Samtidigt spekulerar jag i att han kanske är särskilt räddhågsen av sig och därför är ett offer för massmedia, som alla andra offer därute.

 41. tty

  Helt offtopic, men…

  Norges starkaste isbrytare får ge upp försöken att ta sig till Nordpolen:

  https://resett.no/2019/07/15/norsk-isbryter-matte-snu-nord-for-svalbard-motte-betydelig-tjukkere-ismasser-enn-forventet/

  Samtidigt i Svedistan:

  https://pakryss.se/norra-ishavet-oppet-tidigare-an-vanligt-forskare-befarar-nytt-minimiar/

 42. latoba

  Även om det är lite OT kan jag inte låta bli att rekommendera denna bloggpost:
  https://annheberlein.com/2019/07/17/flygsyndarna/

 43. Matz Hedman

  #16 Peter F
  Tack, jag hade missat denna annars. Läsvärt, även kommentarerna.

 44. Fredrik S

  tty #41

  Jo, i Sverige är tjock is lite olämpligt och det var ju rätt tyst om Oden förra året.

  Undrar om Erika Bjerström på SVT sitter och filar på ett reportage om isbjörnens återkomst till Bjornoya?

  Vore intressant, hon är ju en av Sveriges kunnigaste journalister på området har jag för mig att en imponerad Björn Wiman skrev en gång.

 45. Fredrik S

  latoba #42

  Tack för länken!

  Problemet för merparten av klimatprofeterna är att de är flagranta hycklare hela bunten.

  Angående PH, så nästan krockade jag och ett par kollegor med honom 2006 vid incheckningen på Arlanda. Detta ett par dagar efter han sagt att vi måste sluta flyga. Såg honom ibland på språng därute.

  Nu ska han nattågspendla till Bryssel? Han tröttnar nog snart på det.

 46. jensen

  Visserligen yttrade han de famösa tankarna: ”För att kunna lösa klimatkrisen borde samma statsskick tillämpas som i Kina ”, innan han blev politiker, men vad säger, att dessa tankar inte är fastgrodda?
  Kina, som tillfångatagit 10 000-tals människor i uppfostringsläger p.g.a.felaktiga tankar.
  Kina som industrialiserat organ-borttagning från levande människor.
  Kina, som fortfarande tillämpar dödsstraff.
  https://www.dagenssamhalle.se/debatt/replik-det-finns-bevis-kinesisk-organhandel-23626
  https://www.svt.se/opinion/fangar-mordas-for-att-komma-at-deras-organ
  https://omni.se/hrw-muslimsk-minoritet-i-kina-omvands-i-fanglager/a/Kvmrd6

 47. tty

  #34

  Jag misstänker att det är den vädermodell de använder (ECMWF?) som underskattar utstrålningen nattetid, troligen just för att den förstärkta växthuseffekten väntas vara kraftigast nattetid.

  Det finns flera konstigheter i SMHI:s prognoser. De överskattar systematiskt regnmängder våldsamt när de först dyker upp i prognoserna. Sedan krymper mängderna alltmer och försvinner ofta helt när det är en eller två dagar kvar.

 48. Ulf

  OT

  Men var tvungen att dela detta stupida inlägg i debatten.
  Drygt 1 procents befolkningökning 2019 omnämns som befolkningsexplosion. Sveriges enorma flyktingmottagning tas som intäkt för befolkningsökning. Ska man skriva artiklar som denna om man inte behärskar mellanstadie matte?
  https://www.expressen.se/kultur/overbefolkning-ar-den-allra-kansligaste-fragan/

 49. Egon

  Man får iallafall gratulera Pär Holmgren.
  Från väderpresentatör till EU parlamentariker via Mp.
  Nu rullar cashen in!
  Om han sköter sig kan han bli ”klimatkommissarie” i EU.

 50. Svend Ferdinandsen

  Noget lignende sker i Danmark:
  https://videnskab.dk/naturvidenskab/filosof-benaegtelse-af-klimavidenskab-hoerer-ikke-hjemme-i-landsdaekkende-medier

 51. Ingemar Nordin

  Svend F #50,

  Alla RIKTIGA filosofer vet att den Sokratiska metoden med ett ständigt ifrågasättande är själva grunden för allt sanningssökande. Men vissa fejkfilosofer tycker kanske att djupt navelskådande är den bästa metoden.

 52. jax

  #47 tty

  Har noterat samma sak. Stör mig också på alla väderappar baserade på SMHI som använder prognosen för att visa vädret i realtid. Misstämmer ibland med över fem grader och blå himmel sägs ibland vara mestadels moln. Har skaffat appen termometer som läser temperaturen från relevant väderstation istället. Nu säger den 19 grader, medan SMHI:s prognos säger21 grader