Temperaturen utan mänsklig påverkan

Det kom ett e-brev från en läsare av klimatupplysningen:

Hej Magnus!

Man ser ibland kommentarer om att CO2 kommer att skjuta fram nästa landisutbredning med upp till 1000 år. Det jag undrar är om redan nu kan säga att CO2 har räddat oss från en återgång till de
temperaturer som vi hade under den lilla istiden.
Vetenskapen liksom, som jag upplever det, de flesta här på bloggen är tämligen överens om att klimatkänsligheten för CO2 är mellan 0,5 till 1,5 grader. I den mån journalister, politiker eller miljöorganisationer har någon aning om vad klimatkänslighet är, tror de att den är upp till 8 grader.
CO2 koncentrationen har från 1960 ökat från 300 ppm till idag 400 ppm. Om man tänker sig en linjär ökning kommer vi att få en fördubbling till år 2040.
Om vi antar att den globala temperaturförändringen sedan 1960 beror på naturliga händelser plus på en ökning av CO2 så borde man utifrån ovanstående, med din kunskap, kunna göra ett eller flera scenarios beroende på olika klimatkänslighet för att få fram den globala medeltemperaturen exklusive CO2.
De kurvor som jag sett på bloggen visar vad temperaturen kommer att bli om man tror på AGW, men hur skulle den naturliga temperaturutvecklingen från år 1960 till nu varit om man är anhängare av AGW?
Jag undrar om du kan göra fyra kurvor för 0,5, 1,0, 1,5 grader och om man lägger till vattenånga 4,5 graders klimatkänslighet, där du subtraherar CO2s antagna påverkan från uppmätt temperatur?

Hälsningar
Mats Zetterberg

Tack Mats för ditt brev. Du skriver om en intressant aspekt av en hög klimatkänslighet som jag inte tänkt på förut. Om klimatkänsligheten är hög måste det innebära att temperaturen skulle varit väldigt mycket kallare om vi inte hade släppt ut några växthusgaser.

Jag har utgått från Bengtsson/Schwartz artikel från 2013 där de räknar ut att den transienta klimatkänsligheten hittills varit 1,46 grader:

http://www.tellusb.net/index.php/tellusb/article/view/21533

Figur 2 i den artikeln visar en korrelation mellan utsläppta växthusgaser och temperaturutvecklingen. Jag har gjort en approximation av utsläppskurvan från den figuren här:

Approximation av växthusgasernas påverkan från Figur 2 från Bengtsson/Schwartz artikel
Approximation av växthusgasernas strålningspåverkan (blå linje) från Figur 2 från Bengtsson/Schwartz artikel från 2013. Temperaturen visas i rött men här har HadCRUT4 använts istället för HadCRUT3 som användes i artikeln..

Notera att det här alltså inte bara är koldioxiden som avses utan alla slags växthusgaser som vi människor släppt ut. Tar man bara hänsyn till koldioxidutsläppen får man en mycket sämre korrelation. Gösta Pettersson har framfört kritik (här) att växthusgaskurvan har anpassats för att passa temperaturkurvan. Men nu antar jag för enkelhetens skull att kurvan är korrekt och att det finns ett linjärt samband mellan temperatur och strålningspåverkan.

Bengtsson/Schwartz kom fram till att växthusgasernas påverkan hittills motsvarar en transient klimatkänslighet av 1.46C. Om man skalar om denna kurva till att motsvara de klimatkänsligheter som Mats efterfrågar ser det ut som följer:

Växthusgasernas strålningspåverkan omskalat till de nivåer Mats efterfrågade.
Växthusgasernas strålningspåverkan omskalat till de nivåer Mats efterfrågade.

Den självklara slutsatsen blir att om klimatkänsligheten skulle vara hög borde det ha blivit mycket varmare. Och nu kan vi dra bort växthusgasernas påverkan från temperaturkurvan:

Växthusgasernas påverkan borttaget från temperaturkurvan
Växthusgasernas påverkan borttaget från temperaturkurvan för olika klimatkänsligheter.

Det blir väldigt tydligt att om klimatkänsligheten är hög och vi inte hade släppt ut några växthusgaser, hade det blivit ordentligt mycket kallare på vår jord. Vi kanske till och med hade börjat få en liten istid. På sätt och vis borde de som tror på en hög klimatkänslighet vara väldigt glada att vi har släppt ut stora mängder växthusgaser, för annars hade vi fått en liten istid om deras teori skulle stämma.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ingvar i Las Palmas

  OT
  Vaclav Klaus on BREXIT
  http://www.klaus.cz/clanky/3954

 2. Lasse

  Tack Magnus C
  Alltid intressant. Ju mer man vill hävda att växthusgaserna ger hög uppvärmning desto mer värme saknas.
  Men i vilken utsträckning kan man hävda att haven gömmer det överskott som inte visas på land?
  Ser att Lennart B artikel är läsvärd och den mynnar i en ökad uppvärmning av 0,374 W/kvm , läggs till att läsa listan.

 3. Christopher E

  Kul spekulation utifrån antagandet om klimatkänslighet.

  Men faktum kvarstår att vi har ingen aning om den naturliga utvecklingen skulle sett ut.

 4. Ann lh

  #1OT Tack

 5. Sören G

  Hur hade det sett u om man räknar med solens grand maximum och den ökade solinstrålningen under slutet av 1900-talet?

 6. Sören G #5:
  Det finns inga mätningar som tyder på att solens grand maximum skulle ha haft någon inverkan på solinstrålningen.

 7. Lasse

  Men det finns mätningar på solinstrålningen som bör beaktas:
  ”Under den period som visas i figurerna ovan har solskenstiden ökat med 0.7% per år och globalstrålningen med 0.4%. Detta är stora ökningar, som även observerats på andra håll, men de måste ställas i relation till de minskningar, som många forskare rapporterat för tidigare år, och som brukar kallas global fördunkling (global dimming). Orsaken är inte helt klarlagd men det finns en hypotes att det skulle ha med molnens albedo att göra även om minskad molnmängd är den enklaste förklaringen.”
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.6403!/faktablad_solstralning%5B1%5D.pdf

  Jag vet att du kollat upp samvariationen mellan temperatur och soltimmar och visat att det finns ett samband.
  Det är således inte endast växthusgaserna som påverkat temperaturen. Vad återstår av Lennart Bs 0,5 W/kvm när solen räknas in?

 8. Sören G

  6# Magnus Cederlöf
  Enligt Svensmarks teori påverkar solaktiviteten och därmed solens magnetfält den kosmiska strålningen som i sin tur påverkar molnbildningen och därmed solinstrålningen.

 9. Mycket intressant Magnus! Det verkar som det där med en hög klimatkänslighet helt enkelt inte går ihop.

  😀

 10. ces

  #1 Tack. Tänk om vi hade sådana politiska ledare i Sverige.

 11. Lasse #7, Sören G #8:
  Ja solinstrålningen har ökat i Sverige och det förklarar den högre sommartemperaturen. Men man kan inte dra slutsatsen att detta gäller globalt.

  Svensmark har en intressant teori som kanske visar sig vara sann, men för tillfället stöds den dåligt av mätningar på tidshorisonter som är kortare än ett par hundra år. Det finns i stort sett ingen korrelation mellan solaktivitet och temperatur så länge vi har haft mätningar med termometer.

 12. Björn

  Magnus Cederlöf [6]; Jag vet inte hur övertygad Du är själv om att Solar Grand Maximum inte skulle ha haft någon inverkan på uppvärmningen. Mätning av s.k SSI, Solar Spectral Irradiance, är en ny teknik som har utvecklats under satelliteran. I solkonstanten 0.1% döljer sig en långt större variation inom högenergetisk UV-strålning vilken har påverkan på stratosfärens kemi. Här finns den ännu ej utredda okända faktorn som kan förklara mycket av den uppvärmning som skedde under 1900-talet fram till ca 2010. Att påstå att Solar Grand Maximum inte har någon inverkan, är som att även säga att ett Solar Grand Minimum inte har någon betydelse. Det vore att förneka Lilla Istidens Maunder Minimum vilken har haft en dramatisk påverkan på vårt klimat.

 13. Lasse

  #11 Globalt gäller detta för solar brightening: Se fig 2
  http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/BAMS-D-11-00074.1
  Upp ungefär lika mycket över större delen av världen 1980-2000 efter 2000 lite mer splittrat.

 14. Björn #12:
  Solaktiviteten har alltid varierat. Men det finns inget spår av detta i de långa temperaturserier vi har. Däremot har den senaste värmeperioden råkat sammanfalla med stor solaktivitet. Men man kan inte dra slutsatsen att det finns en korrelation när bara en punkt sammanfaller. Du måste svara på frågan hur temperaturen kunnat vara helt okänslig på förändringar i solaktivteten från 1600-talet tills mitten på 1900-talet.

 15. Björn

  Magnus Cederlöf [14]; Jag vill direkt ställa en motfråga: Hur vet Du att ”temperaturen kunnat vara helt okänslig på förändringar i solaktiviteten från 1600-talet tills mitten på 1900-talet”? Vad vet vi om SSI under denna tid och stratosfärens uppvärmning?

 16. Kenneth Mikaelsson

  Här får ni ett bevis på hur CO2 fungerar…………

  http://joannenova.com.au/2016/06/co2-hits-record-high-antarctic-temperatures-do-nothing/#more-49303

 17. Björn #15:
  Därför att ingen har kunnat visa någon kurva när temperaturen och solaktiviteten korrelerar. För Uppsala finns det ingen korrelation: https://www.klimatupplysningen.se/2014/06/30/solflackar-och-vintertemperaturer/

  Du kan göra samma sak med Centrala Englands temperatur och få samma resultat. Om du ska övertyga mig med din älsklingsteori måste du kunna visa en figur där det finns en korrelation.

 18. Kenneth Mikaelsson

  http://joannenova.com.au/2015/07/solar-activity-was-really-at-exceptional-lows-during-the-cold-maunder-minimum/

 19. Kenneth Mikaelsson

  http://www.sciencebits.com/CO2orSolarHYPERLINK

 20. Kenneth Mikaelsson

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2013JA019478/abstract

 21. Björn

  Magnus Cederlöf [17]; Var finns det någon kurva som visar att det är antropogen CO2 ca 100 ppm som korrelerar med temperaturen? Vi har haft en stigande temperatur, men denna temperaturuppgång kan bevisligen inte kopplas ihop med en monotont stigande CO2-emission. Bägge variablerna råkar båda vara stigande. Hur bortser man ifrån alla andra faktorer som under samma tid kan driva temperaturen åt samma håll? Jag finner det helt omöjligt att med den empiri som finns tillgänglig att peka ut antropogen CO2 som den dominerande forcingen. Hur stämmer denna korrelation med exempelvis en temperaturnedgång kring 1960-talet med den monotont stigande CO2-emissionen? År 1964 hade vi ett solfläcksminimum. Hur såg SSI ut vid den tidpunkten? De spektrala händelserna går nu att mäta men utvärderingen av data tar tid, men att bortse ifrån en mycket sannolik korrelation mellan dessa händelser och ett temperaturinflytande, är ovetenskapligt.

 22. Kenneth Mikaelsson:
  Vetenskap på anekdotsnivå. Visa mig en kurva där solaktiviteten och temperaturen korrelerar tack.

 23. Björn #21:
  Det är en dålig korrelation mellan CO2 och temperaturen och därför tror inte jag att CO2 är den drivande faktorn. Men bara för att CO2-kurvan har dålig korrelation betyder inte det att solkurvan skulle stämma bättre.

 24. Kenneth Mikaelsson

  http://www.leif.org/EOS/Eddy/1977CC_climate.pdf

  Kolla in sidan 10…

 25. Kenneth Mikaelsson

  https://alfinnextlevel.wordpress.com/2015/09/19/climate-models-are-estranged-from-reality/

  lite mera

 26. Kenneth Mikaelsson

  http://c3headlines.typepad.com/.a/6a010536b58035970c0133f64fd3c5970b-pi

  CO2 pyttsan…..

 27. Kenneth Mikaelsson

  http://notrickszone.com/2015/08/21/study-german-scientists-conclude-20th-century-warming-nothing-unusual-foresee-global-cooling-until-2080/#sthash.3hBYgU8T.j6h0WSo9.dpbs

 28. Kenneth Mikaelsson

  http://virtualacademia.com/pdf/cli267_293.pdf

  THE SOLAR WOLF-GLEISSBERG CYCLE
  AND ITS INFLUENCE ON THE
  EARTH

 29. Kenneth Mikaelsson:
  Det är meningslöst att bara publicera länkar. Jag och många andra orkar inte sätta sig in i alla dessa. Skriv istället kortfattat vad de olika studierna bevisar för någonting.

 30. Kenneth Mikaelsson

  Ingen mening att försöka förklara för folk som är så indoktrinerade så de ej inser sin egen dumhet och lathet.. Och du frågade efter något med bättre korrelation än vad CO2 kan ge och jag har gett dig lite att studera..
  Jag behöver ej BEVISA nåt det är upp till var och en att ta reda på vad som försiggår…
  Allt jävla trams om CO2 är bara ett politiskt hittepå problem och har man inte vett att se det så lägg ner..
  Ingen mening att försöka lära blinda se…. eller döva höra..

 31. Ingvar i Las Palmas

  Ooops!
  http://notrickszone.com/#sthash.stqazqU8.dpbs

 32. LBt

  Magnus C,
  tack för dina inlägg avseende bristande korrelation mellan solaktivitet och temperaturkurva.
  Beträffande CO2 är korrelationen bättre för att inte säga utomordentlig:
  http://www.ladda-upp.se/bilder/tvedlmfufleaad/

 33. LBt:
  Du har en så kort tidshorisont i ditt diagram att även det går att passa in solaktiviteten på denna. Du har inte heller bevisat någonting.

 34. LBt

  Magnus C,
  finns just inte längre tidshorisont avseende vår påverkan. Bevis, naturligtvis inte men korrelationen är utomordentlig och blir därmed en styrkande faktor att lägga till övriga.

 35. LBt 34:
  Vår påverkan var i stort sett obefintlig före 1900-talet och ändå finns det stora variationer i temperaturen. På våra breddgrader ska växthuseffekten slå igenom mycket mer än vid ekvatorn. Ändå finns det absolut ingen korrelation mellan CO2 och temperaturen hos oss. Man kan inte hävda att någonting är bevisat genom att ta bort data som inte stämmer.

 36. LBt

  Magnus c,
  det är ett vanligt inslag hos klimatskeptiker att laborera med lokal eller regional data för att finna sånt som styrker deras tro, i mitt diagram handlar det om global data i vilket ingår all lokal och regional data. Och som sagt korrelationen är anmärkningsvärd.

 37. LBt
  Det är faktiskt bara ungefär hälften i diagrammet som handlar om data vad gäller CO2. Den första delen är uppskattad och inte uppmätt. Den första delen i den uppmätta delen har ingen alls bra korrelation. Egentligen är det bara ca 1980 – 2000 som vi ser en riktigt bra överensstämmelse. 20 år är inte så särskilt lång tid.

 38. Kenneth Mikaelsson

  Ja se vem ha sagt att man inte ska skratta åt lyteskomik……….. 🙂

 39. LBt

  Lena K #37
  min spontana reaktion är, talar vi om samma diagram?

 40. Mats Z

  Tack Magnus för ditt svar. #3 Christopher E har naturligtvis rätt i att man inte kan räkna ut den naturliga temperaturutvecklingen utan att veta vad som påverkat och med hur mycket.

  Syftet var om man genom att ta bort det hypotetiska CO2 tillskottet till temperaturutvecklingen kunde se några orimligheter vid olika antaganden om klimatkänslighet. Det jag ser i kurvorna är att vid låg klimatkänslighet verkar CO2 ha en kylande effekt och om den överstiger 1,5 grader, hade allt annat som påverkar temperaturen gjort att medeltemperaturen minskat.

  Den korrelation som verkar finnas vid en klimatkänslighet på 1,5 grader är inget bevisat samband, utan kan lika gärna vara slumpen, att det råkar stämma med den temperatur vi haft.

 41. Christopher E

  #39 LBt

  Det är ingen anmärkningsvärd korrelation i ditt diagram. Som Lena säger och som jag försökt få dig att förstå så många gånger är det ju bara senare delen som ser hygglig ut. Men det är bara två faktorer som båda råkar öka, under en rätt kort tid dessutom. Det är hur lätt som helst att finna sådana korrelationer med nästan vad som helst. Jag har ju visat dig korrelationer med solfaktorer under 1900-talet som är minst lika bra. Men jag håller med Magnus om att de inte bevisar något heller. Poängen är att det finns alternativ att välja på.

  Och sedan går det ju inte att tänka bort att det funnits klimatvariation även före koldioxidsutsläppen även i skalor på årtionden och århundraden, och i samma tempo. Så länge de processerna inte är kända är ju andelen ”onaturlig” uppvärmning under 1900-talet omöjlig att bestämma. Så som du ritar ditt diagram och anpassar skalorna är ju din korrelation precis lika ”anmärkningsvärd” oavsett om den antropogena komponenten är 10, 50 eller 80%.

 42. Sören G

  Den globala medeltemperaturen är väl avhängigt av havens temperatur. Uppvärmningen respektive avkylningen av haven tar väl så lång tid att det inte syns under en solfläckscykel. Däremot lokalt kan uppvärmningen (El Nino) respektive avkylning gå snabbare. Jag tycker mig själv se en hygglig korrelation mellan kalla vintrar och solfläcksminima tillbaka till 50-talet d.v.s. vintrar som jag minns.

 43. Sören G

  #41 Jag menar inte att El Nino har samband med solfläckscykeln.

 44. LBt

  Sören G,
  ja, det är viktigt att skilja på lokala, regionala företeelser och globala. Under de senaste 10000 åren finns inga tydliga dramatiska temperaturförändrings med globala avtryck utöver den nu pågående trots att den är global och mäts nära jordens yta där 70% är förändringsdämpande. Samma dramatiska förändring har vi sen slutet av 50-talet kunnat mäta i atmosfärisk CO2-halt. Båda kraftfulla historiskt unika och i anmärkningsvärd god korrelation till skillnad från solaktiviteter som inte korrelerar överhuvudtaget med temperaturförändringen vi sett sen slutet av 1800-talet.

 45. Sören G

  #44 Men Maunderminimum på 1600-talet och Dalton-minimum i slutet av 1700-talet och början på 1800-talet var tillräckligt långa för att sänka den globala medeltemperaturen.

 46. LBt

  Sören G,
  men när har du aktiviteter som höjt den globala medeltemperaturen med 0,1-0,15 C per decennium under signifikant tid?

  Blanda inte globala avtryck med globala medelvärden, de globala merdelvärdesavtrycken från Maunder-minimum och Dalton-minimum är högst ovissa. Yngre dryas tas tex gärna som exempel på en period med exceptionella klimatförändringar men skillnaden i avtryck mellan grönlandsisen och antarktis är flera hundra år, regionala avtryck utan global medelvärdesförändring av betydelse med andra ord.

 47. Olle R

  Det är mycket god korrelation mellan CO2 och temp i LBt:s graf #32.
  Det som kritikerna inte förstår är att ”väder”, naturliga fluktuationer, inte korrelerar med CO2, inte heller märkliga avvikande mätningar av SST under brinnande krig.
  Mycket av den naturliga variationen kan förklaras med variationer i TSI, ENSO, och vulkanism ( http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/6/4/044022/meta ).
  Föreslår en multipel regression med faktorerna TSI, MEI, AOD (som i artikeln), samt CO2, för att se vilken faktor som har starkast inverkan på den globala temperaturen.
  jag kan gissa svaret redan nu….

 48. Christopher E

  ”till skillnad från solaktiviteter som inte korrelerar överhuvudtaget med temperaturförändringen vi sett sen slutet av 1800-talet.”

  Vi har nog olika uppfattning om vad det svenska ordet ”överhuvudtaget” betyder 😉

  http://images.dailytech.com/nimage/11266_large_Solar_Activity_Proxies.png

  Ingen förändring av solaktivitet sedan slutet på 800-talet var det alltså 🙂

 49. Christopher E

  #48 ”sedan slutet på 1800-talet” skulle det förstås stått, även om det inte är fel ändå.

  #47 Olle R

  Ad hoc, bortförklaring, ad hoc, bortförklaring, ad hoc…

  ”jag kan gissa svaret redan nu….”

  Det är en bra inställning att bestämma resultat i förväg så brukar det bli det man hoppas på. 🙂

 50. Christopher E

  #46 LBt

  ”men när har du aktiviteter som höjt den globala medeltemperaturen med 0,1-0,15 C per decennium under signifikant tid?”

  Och när före slutet på 1800-talet har du världsomspännande närverk av termometrar att räkna trender på?

  Alternativt, kan du visa en graf från det senaste dryga århundradet med bara proxies av samma typ som paleoklimatologerna använder som ger dina 0,1-0,15 C per decennium?

 51. Björn

  Sören G [45]; Jag håller med. Dessa perioder karaktäriserades av flera solfenomen som tillsammans sänkte den globala temperaturen. Vi har frånvaro av solfläckar, minskad solvind och ökad kosmisk strålning som tränger in i jordatmosfären. Det som händer med solen mellan ett solfläcksminimum och ett max, är ett förändrat spektralt innehåll i det elektromagnetiska flödet. TSI, Total Solar Irradiance, är en sammanställning av det spektrala innehållet som mäts och kallas för SSI, Solar Spectral Irradiance. TSI samvarierar med solfläcksvariationerna och vad man kan se I SSI, är att vid låg solaktivitet, minskar energin i den högenergetiska delen som är UV, vars minskning främst påverkar stratosfärens kemi. En minskning av solenergi mot jorden kan inte i längden vara försumbar, som dessutom späs på genom den ökade molnbildningen som främst har koppling till ökad kosmisk strålning och minskad solvind. Att tillägga är att det inte bara under Maunder Minimum var ett solfläcksminimum, för dess utdragna period om ca 70 år, benämns också för ett Solar Grand Minimum. Dess motsats inträffade under 1900-talet, alltså ett Solar Grand Maximum.

 52. LBt

  ”Ingen förändring av solaktivitet sedan slutet på 800-talet var det alltså”

  har någon antytt något sådant, är det inte bara den vanliga förvanskningen av vad andra ger uttryck för?

 53. Christopher E

  #52 LBt

  Du skrev:

  ”till skillnad från solaktiviteter som inte korrelerar överhuvudtaget med temperaturförändringen vi sett sen slutet av 1800-talet.”

  Tycker du det uttalandet stämmer bra med solaktivitetsproxies i detta diagram eller inte?

  http://images.dailytech.com/nimage/11266_large_Solar_Activity_Proxies.png

 54. LBt

  #52 står utmärkt bra som den gör. Beträffande avsaknaden av korrelation mellan solaktiviteter och känd temperaturförändring sen slutet av 1800-talet innehåller den här tråden mycket läsvärt.

  Den som hävdar korrelation kan ju visa detta i ett diagram med utgångspunkt från marknära globala temperaturmedelvärden från sent 1800-tal och framåt. En jämförelse med nedanstående kan vara på sin plats:
  http://www.ladda-upp.se/bilder/tvedlmfufleaad/

 55. Christopher E

  #54 LBt

  Japp, du fegade ut som vanligt. Eftersom alla ser att solaktivitet och temperatur båda ökat sedan 1800-talet är det givetvis omöjligt för dig att vilja svara ja eller nej på frågan. Bättre då att bara upprepa ditt felaktiga påstående tydligen. Det är nog frågan i #53 som står bäst här…

  Det är ingen som hävdar att korrelationen sol/temperatur är perfekt. Men den är inte sämre än korrelationen CO2/temperatur. För den som inte driver en omställningsagenda är verkligheten inte ensidig utan komplex.

 56. Olle R #47

  Egentligen är det ganska typiskt att du tror att Taminos och Rahmstrofs lilla övning har ett förklaringsvärde som skulle (be-)visa ngt orsakssammanhang bortom det banala försök till kurvanpassning det faktiskt är. För vad Tamino och Rahmstorf faktiskt gör är inte vad de många (C)AGW-troende vill tro, och det är definitivt inte någon ’förklarling’. Egentligen säger de inte mer än:

  Att om man kurvanpassar till vad man vill ha, och har många parametrar att spela med, då blir den justerade kurvan mer lik den man sökte efter än den var dessförinnan.

  Fördet är exakt vad dom gör, och inget annat:

  1) De tar temperaturdata där det finns en trend över tidsperioden man vill studera
  2) Och utgår från att där borde finnas en underliggande trend som är linjär(*) (och den ’egentliga, sanna’)
  3) Antar att denna döljs/maskeras av ett alla möjlig tänkbara faktorer (som ev påverkar/bidrar)
  4) Och som var och en beskrivs av (korrelerar med) ngn annan kurva, samt
  5) Inför parametrar för både amplitud och tidsförskjuktning (åt båda håll!) för varje sådan, och
  6) Söker kurvanpassa (’optimera’) alla dessa så att när motsv kurvor dras bort från observationer
  7) Att återstoden som då blir kvar skall bli en så rät (linjär) trend(*) som möjligt.
  8) Att man då skulle ’vaskat fram’ en sannare temperatursignal än mätningarna,
  9) Eftersom man ju ’justerat’ (dvs dragit bort) effekterna av allt det som ’maskerat’ sanna trenden.

  Kort sagt:
  Man har en kurva (temperaturen), plus ett antal andra kurvor (ENSO-index mm) och söker lägga ihop alla dessa (där de senare både kan vridas upp/ner i nivå och flyttas fram/tillbaka i tid) för att få en så rak och rät linje som möjligt …

  .. och efter denna kurv- (& parameter-) anpassning finner man att den justereda kurvan är en mer rak trendande linje (än mätta ursprungsdatat).

  Hur skulle det öht kunna vara annorlunda?

  Men men, mycket inom det som kallas ’klimatforskning’ håller inte högre nivå:

  Man vet vad man letar efter, man justerar, lägger till, drar ifrån, ’re-analyserar’ på alla upptänkliga sätt. För att få det att se lite mer ut som det man letar efter. Och säger sedan ’Titta, vad var det jag sa, jag visste det hela tiden!’

  Och det är väl då inte så konstigt heller att somliga både låter sig och vill förledas av dylika cirkelresonemang. Och tom tror att dom förstår ngt som andra inte förstår …

  Som sagt, det är ’klimatforskning’ vi pratar om.

  (*) Du har förresten rätt i att de hoppas finna en väsentligen rät linje som då skulle matcha den sista (sanna ’förklaringen’) nämligen CO2-halten som ju trendar uppåt med snäll årlig ökningstakt ..

 57. Olav Gjelten

  För miljöfolket betyder den mänskliga individen ingenting. Det är arten och mångfalden som räknas, gärna på bakterienivå.
  Därför är jag livrädd för dessa iskalla, hjärtlösa typer som styrs av en människoföraktande ideologi.

 58. Olav Gjelten

  Hur kan man räkna ut klimatkänsligheten för CO2 på hundradelen av en grad när man i stort sett inte vet vad som gjort jorden 0,8 grader varmare sedan 1800-talet. Är orsaken a) förändringar av solaktiviteten, b) att luften har blitt renare från stoft från vulkaner eller industrier, c) bättre mätmetoder, d) koldioxiden i atmosfären, e) städernas utbredning, f) annan känd eller okänd faktor, g) en naturlig återhämtning från den lilla istiden eller helt enkelt en kombination av flera faktorer?
  Sanningen är att klimatkänslighetstramset för koldioxiden i atmosfären bara används för att göra sig märkvärdig i debatten. Ingen vet mer än att den lär vara låg, väldigt låg – kanske till och med noll.

 59. LBt #36:
  ”det är ett vanligt inslag hos klimatskeptiker att laborera med lokal eller regional data för att finna sånt som styrker deras tro”

  Jag påpekar bara att teori och verklighet inte stämmer överens. Det är nog andra än jag som står för tron här.

 60. Björn

  ”Temperaturen utan mänsklig påverkan”. Ja, nog är det så. Om det finns en antropogen påverkan, så kan den mycket väl vara försumbar. De som hävdar AGW har en stor svaghet i sitt hävdande, därför att de kan inte kvantifiera forcingen. Det är klart att de inte kan, för de vet inte vilken forcing de naturliga variablerna står för. Om man nämner en procentsiffra, följer att man då säger sig veta naturkrafternas forcing. Den totala forcingen är 100%, men den stora frågan är hur fördelar sig dessa 100% på antropogen forcing och naturens egen forcing? Klimatforskarna står inte inför en pedagogisk uppgift att förklara sitt ställningstagande, det handlar om en kunskapsfråga att förklara varför man hävdar AGW som dominerande forcing, utan att i grunden förstå klimatsystemets naturliga påverkan. Politikerna är så kunskapsbefriade att de inte inser att klimatforskarna inte är i den positionen att de på nuvarande empiriska status kan hävda AGW som orsak till 1900-talets uppvärmning.

 61. Mats G

  56
  Jonas N

  Som vanligt är du skoningslös i din argumentation. Alla dina / punkter är intressanta. Alla är grundläggande statistik. Dvs vad man inte skall göra för att nå sanningen. Tvärtom, hur du lurar andra och dig själv.

  Därav lögn, förbannad lögn och statistik.

  Med hjälp av statistik kan man hitta sanningar du annars hade missat. Men gör du fel och använder fel verktyg för fel uppgift kan du lika gärna lura dig själv och andra. Därför gäller det vara noga och misstänksam och framförallt ärlig. Talar statistiken något annat måste man ge sig.

  Är man minsta kunnig i statistik är det ganska enkelt att se igenom vad de håller med om. De kallar sig proffesorer och andra fina titlar. Men med några poäng statistik och många års erfarenhet i ämnet ser man igenom titlarna. Och – det var en besvikelse när det hände första gången. En ögonöppnare åt flera håll. Kan de inte mer. eller har bättre förstålse. Alt. har jag lärt så mycket på min resa.

  När man kommer där blir det en liten tuffare resa genom att man måste sätta sig in i rapporter och forskningsresultat. Livet skulle varit lättare om de hölls sig till sanningen.

  För att göra livet än mer komplicerat för oss vanliga dödliga har man dessutom infört bluffproffesurer. När de öppnar munnen blir det bara pinsamt.

  Det är väldigt jobbigt att se att det fungerar. Olle R här är ett bra exempel där han refererar(möjligtvis i godtro) till dessa ’experter’ och de verkar inte veta det minsta om statistik och hur man använder det.

  Ven skall man tro på? Svaret verkar vara – sig själv.