Globala energikonsumtionen – fossil energi ökar stadigt.

BP ger en gång om året ut en sammanställning över världens produktion och konsumtion av energi. Rapporten är detaljerad och vi ska i dagens inlägg visa på några energitrender. I mitt inlägg kommer jag att fokusera på konsumtion av energi. Energi konsumeras på olika sätt – t.ex. el, transporter, uppvärmning. Omvandling till elektricitet är både konsumtion och produktion av energi.

Vi ska också sätta Sveriges politikerstyrda idé om ett ”fossilfritt Sverige” i ett globalt perspektiv.

energy_Mtoe

Figuren ovan visar totala globala energikonsumtionen uppdelad på energityper från 1965 – 2015. Mtoe på vertikala axeln anger miljoner ton oljeekvivalenter. Vi ser en stadig ökning under perioden. Globala konsumtionen har mer än tredubblats på 50 år. Bara under 2000-talet har konsumtionen ökat med 265 Mtoe per år!

Om vi kortfattat tittar på de olika energislagen .

Kol har ökat och fortsätter att öka. Jag bortser nu från enstaka år utan betraktar trender i 5 – 10 års perspektiv. Det finns gott om kol i marken och de kända reserverna räcker för 115 års konsumtion. Kol är också billigt att producera el med eller för uppvärmning. Från 2005 – 2015 har konsumtionen globalt ökat från 3130 till 3839 Mtoe. I EU har konsumtionen av kolenergi minskat från 316 till 262 Mtoe. I Tyskland har konsumtionen varit oförändrad – 81 Mtoe 2005  resp. 78 Mtoe 2015. Sverige är nästan kolfritt med en konsumtion om 2.1 Mtoe 2015.

Kolkraft har den stora fördelen att den är billig och går att använda som reglerkraft. Nackdelen är föroreningar och sen anser många att stora koldioxidutsläpp är en nackdel.

Olja är viktig för världens energiförsörjning. I världen har konsumtionen ökat från 3933 miljoner fat ton olja (Mtoe) år 2005 till 4331 Mtoe år 2015. Olja är fortfarande det viktigaste och största energitypen. Inom EU minskar konsumtionen men ökar desto mer i utvecklingsländer. I Indien har konsumtionen ökat från 120 Mtoe år 2005 till 195 Mtoe år 2015. Sverige konsumerade 14 Mtoe olja 2015.

Oljepriset fluktuerar kraftigt vilket är en nackdel. Höga oljepriser har medfört att länder med stora oljetillgångar haft mycket stora inkomster. Nu är priserna på olja runt 50 USD per fat från att ha varit över 100 USD per fat för ett par år sedan. Peak oil har det pratats om i över 40 år men det kommer nya tekniker och nya fält hittas. Domedagsprofeterna har haft fel som så ofta.

Gas är en viktig energikälla. De kända reserverna har ökat från 120 (2005) till 187 biljoner kubikmeter (2015). Inte i närheten av Peak gas här. Betraktar vi globala konsumtionen har den ökat från 2.774 (2005) till 3.468 (2015) då räknat i biljoner kubikmeter. Vi ser att dagens kända reserver kommer att räcka i många år. Om vi räknar om det till Mtoe så blir det 2519 (2005) till 3200 (2015).

Konsumtion 2015 räknat i Mtoe: USA – 714, Ryssland – 352 och Kina – 178 är de tre stora konsumenterna av naturgas. Sverige har försumbar konsumtion med 0.8. Tyskland konsumerar 67 och  Storbritannien 61 Mtoe.

Gas är renare än kol och olja samt kan användas till reglerkraft.

Kärnkraft hade en konsumtion om 626 Mtoe år 2005 och 583 Mtoe år 2015. En liten minskning på tio år. Jämfört med kol, gas och olja står kärnkraften för en relativt liten del av globala energikonsumtionen. Men nu verkar kärnkraften få en renässans trots Tysklands Energiewende. Många nya kärnkraftverk planeras eller är under byggande.

Vattenkraft växer stabilt. Från 661 Mtoe år 2005 till 893 Mtoe 2015. Inom EU och Sverige är det oförändrat på de senaste tio åren.

Förnybar energi definieras i rapporten vi som vindkraft, biomassa, geotermisk kraft och solkraft, ej vattenkraft. Ökningen har varit kraftig, från 83 Mtoe år 2005 till 365 Mtoe år 2015. I de siffrorna har el som passerar gränserna räknats bort (sid 38 i BP rapporten).

fossil_percent

Andelen fossil energi av totala energin minskar i procent även om de inte minskar i absoluta tal. Tyskland satsar på att fasa ut kärnkraften och ersätta denna med förnybart. Det förnybara stod år 2015 för bara drygt 12% av totala Tysklands konsumtion. Den fossila kraften stod 2015 för 80% (256/321) av Tysklands energikonsumtion!!! Energiewende i Tyskland är en ekonomisk katastrof, har inte minskat fossila användningen eller koldioxidutsläppen. År 2005 stod fossila konsumtionen i Tyskland för 218 Mtoe, 2015 för 256 Mtoe. Detta är fakta och ljugande politiker borde inte kunna förneka det.

Tyskland borde vara ett varnande exempel för Sverige som redan har en koldioxidfri produktion av el. Nedläggning av kärnkraft och satsningar på vindkraft kommer att öka utsläppen av koldioxidutsläpp och gifter från förbränning av fossila bränslen. Att vi importerar en del el när det inte blåser sparar inte naturen. Vind- och solkraft kräver reglerkraft som backup när det inte blåser eller solen lyser. Vattenkraften i Sverige klarar inte att reglera om all kärnkraft avvecklas.

Den nya svenska energiöverenskommelsen är en ekonomisk katastrof för folket (elkonsumenterna). Politikerna som står bakom detta stödjer tokarna i Miljöpartiet och Centerpartiet genom att subventionera vindkraft långt fram i tiden. Heder åt Liberalerna som lämnade överenskommelsen.

jan_björklund

Liberalerna – backade ur energiöverenskommelsen

Mycket märkligt var att Sverigedemokraterna (Sd) inte fick deltaga i förhandlingarna. De kan enligt vissa opinionsundersökningar bli största parti i riksdagsvalet 2018. Att nya Moderaterna godkänner överenskommelsen är en gåta.

Tesla_S

Tesla model S

Vad händer om det blir en elbilsrevolution? D v s elbilar blir så bra att de utan subventioner konkurrerar ut fossildriva bilar. Nyckeln till detta är batterierna. De måste bli billigare, få bättre kapacitet (räckvidd på bilarna) och vara snabbare att ladda. Inte omöjligt att vi kommer dit om tio år. OM och jag säger OM elbilar konkurrerar ut fossildrivna bilar – vad innebär det för globala konsumtionen av energi? Ska återkomma till det i en senare artikel. Om elbilen laddas med el producerad av kolkraft – vad blir utsläppen jämfört med en dieselbil?

Förutsättningarna för vind- och solel ser olika ut för olika delar av världen. Skulle man kunna lösa batteriproblemet så att man kan ladda batterierna via solceller och batterikapaciteten räcker till nattens konsumtion så är mycket vunnet.

Själv tror jag elbilar har en framtid. Vindkraften bedömer jag är dödsdömd om subventionerna tas bort. Marknaden löser alla energiproblem långt bättre utan politikernas klåfingrighet. Subventionerna av Tesla Model S, som bara rika människor har råd att köpa, är ett hån mot vanligt folk.

Ett ”fossilfritt Sverige” är bara en lek med ord. Även om vi nästan kommer dit med stora skattehöjningar och andra kostnader så är det en droppe i havet globalt sett. 2015 var Sveriges fossila energikonsumtion 17 Mtoe. Jämför det med den årliga globala ökningen om 150 Mtoe. Att Sverige ska vara ledande och gå före är bara struntprat. Inget utvecklingsland kommer att ta efter oss. Så om vi tar bort all fossil energi i Sverige över en natt har världen utanför ändå passerat denna minskning på bara sex veckor.

Referenser

BP:s rapport 2016

Figurer från Philip Lloyd, Energy Institute, Cape Peninsula University of Technology

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack Per
  Det är svårt bli fossilfri. Men vi har en myndighet som skall underlätta:
  http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2016/2015-blev-ett-avgorande-ar-for-energi-och-klimat/
  Frågan är om de har integritet nog att varna om det blir olönsamt?

 2. Lennart Bengtsson

  Tanken att Sverige skall ta ledningen i världens energiomställning är mer än patetiskt. Orsaken är sannolikt att majoriteten av debattörerna inte är vana vid kvantitativa begrepp. I deras värld finns det ingen skillnad på en miljon och en miljard. Det endast som räknas är känslan, den goda viljan? och en positiv attityd som räknas. Om det blir något konkret resultat är helt irrelevant.

 3. Mats G

  Bra artikel. Det är sånt här man vill läsa. Faktabaserad.

  Hur smart är en oligark?

  Ponera följande. Oligarken understödjer klimathotet. Sedan investerar de i kol som är billigt. Sedan lägger politikerna ned kärnkraft och satsar på ”hållbar” energiproduktion. Som reglerkraft används kol. Kolanvändningen ökar.

  Jag kan tänka mig en nätt liten vinst av det. Om det finns någon sanning i detta så är alla andra schackpjäser. De flesta bönder förstås.

 4. Ingvar i Las Paslmas

  Mats.
  Någon av dem gör det. Buffet eller Soros, minns inte vem.

 5. Michael

  Per,

  Tack för en bra och angelägen artikel! När du skriver ”el som passerar gränserna”, menar du då landsgränser?

 6. Michael #4: Ja, landsgränserna. Statistiken visar per land och då räknar man av den el produceras och exporteras/importeras via andra länder.

 7. Lennart Bengtsson #2: Precis så. Det handlar inte om miljön utan att få folk att tro de (politikerna) är goda. En känsla. Politiker kan oftast inte hantera stora tal. Vem som helst med lite sunt förnuft ser att ”fossilfritt Sverige” är helt meningslöst i ett globalt perspektiv.

 8. Ivar Andersson

  Förra året var vi en humanitär stormakt som gick före. Vi vet vad som hänt både i Sverige och Tyskland. Nu går vi före i motsatt riktning.
  I år ska vi gå före i världens energiomställningen. Vindkraften har funnits länge men är fortfarande omogen och behöver förlängda subventioner. Etanol har funnits länge men subventionerna finns fortfarande kvar (var borta en kort period i år men återinfördes. Det verkar som om att vi ska satsa på subventionerade energiproduktioner och subventionerad fossil reservkraft i stället för fri konkurrens.

 9. S. Andersson

  Tack Per för en utmärkt genomgång av energipolitik och -realitet. Det som irriterar mig mest är att meningslösa symbolaktioner (läs: vindkraft) tar överhanden i diskussionerna. Jag förbluffas också av att ingen liten journalist har kommit på ”vinst i vården”-perspektivet i denna fråga, d v s hur vi kan skicka svenska skattepengar rakt ner i bonusfickorna hos danska och tyska vindkraftsdirektörer.

  Nu känner ni ett av skälen till varför jag blivit medlem i Liberalerna.

 10. Björn

  Hur kan man som främst MP och C, tillåtas att totalt förvränga verkligheten i klimatfrågan? Denna förvrängning har lett till en lika verklighetsfrånvänd energipolitik, där målet har varit en fossilfri energiproduktion, men som i stället leder till det motsatta. Hur kan man så utan hämningar fortsätta att vidhålla denna verklighetsförvrängning? När skall övriga riksdagens ledamöter sätta stopp för den rigida låsningen i både klimat-och energifrågan? Man måste börja fråga sig om verkligheten ser ut på sådant sätt som MP och C framställer den. Allt kanaliseras från IPCC via Naturvårdsverket och SMHI etc här i Sverige. Någonstans måste man börja ifrågasätta och noga analysera vad som trummas ut från FN-organet IPCC.

 11. Kalle Kula

  Texten behöver korrekturläsas. Att den totala energikonsumtionen skulle ha ökat med 265 Mtoe sedan år 2000 stämmer inte med diagrammet. Det tyder snarare på en ökning på över 3000 Mtoe.
  Vidare är inte ett fat olja samma som ett ton olja. Det går drygt 7 fat olja på ett ton olja.

 12. Johan M

  Med nuvarande energipolitik där subventioner till vindkraft kommer få marknaden att haverera 2020 så kanske det skulle vara strategiskt att haka på North Stream och inte bara ha en servicefunktion i Slite utan helt enkelt bygga en avstickare så att Sverige också kunde importera rysk gas när kylan sätter in. Kanske inte helt i linje med vad de troende hade tänkt sig men helt klart ett alternativ när de lägger ned några kärnkraftsverk.

  Skulle väl vara rätt ironiskt om den enda kvarvarande effekten av 40 miljarder i subventioner till ”hållbar” energi bara blev en gasledning till Ryssland 🙂

  Johan

 13. tty

  Det kan tilläggas att Sveriges kolimport inte i någon större utsträckning går till energiproduktion utan används som reduktionsmedel vid stålframställning. Och där finns inget alternativ inom synhåll. Syret i järnmalmen måste på något sätt bindas.

  Sedan används ju föralldel koksningsgasen och masugnsgasen för energiproduktion och fjärrvärme, men det är en ren bieffekt i sammanhanget.

 14. Peter F

  # 8

  http://www.frojdh.se/2014/08/28/hundratals-svenska-skattemiljoner-till-vindkraftsoligarkerna/

 15. Kalle Kula #10 sa: ”Att den totala energikonsumtionen skulle ha ökat med 265 Mtoe sedan år 2000 stämmer inte med diagrammet.”

  Det står 265 ”Mtoe per år” i texten.

  Kalle Kula sa: ”Vidare är inte ett fat olja samma som ett ton olja. Det går drygt 7 fat olja på ett ton olja.”

  Tack! Det var felskrivet på ett ställe. Rättat nu.

 16. Olav Gjelten

  Det ojämförligt största nonsensbegreppet som tillkommit under modern tid är ”klimatpolitik”. Att eftersträva att ”gå före” i en sådan politik är kronan på vår tids allra största dumhet.

 17. LBt

  Bra med detta diagram över konsumtion och produktion av energi. Det ger problemet något av dess verkliga dimensioner med tanke på hur temperaturutvecklingen följer utsläppen av CO2.
  http://www.ladda-upp.se/bilder/tvedlmfufleaad/

 18. Kalle Kula

  #14
  Tack för förtydligandet. Du menar alltså att energiförbrukningen under 2000-talet i genomsnitt _årligen_ har ökat med 265 Mtoe/år. Enheten för energiförbrukningen är Mtoe/år (inte Mtoe som jag råkade skriva i mitt inlägg #10, jag får skylla på att det står fel i diagrammet).

 19. bom

  Förträfflige tty #12
  Du talar om enbart reduktionsreationerna men stål (de flesta sorterna) är järn legerat med kol (och ofta massor av andra legeringsämnen därtill). Utan kol kan man inte göra stål. Järn enbart har väldigt få användningsområden! Detta anar icke miljöpartisterna (det är mycket de inte anar!) som pläderar för ett absolut kolförbud år 2030 pga sin totalt omotiverade skräck för den oskyldiga och nästan ofarliga koldioxiden. Märkligt tycker jag!

 20. Thomas P

  Lennart #2 ”Tanken att Sverige skall ta ledningen i världens energiomställning är mer än patetiskt. Orsaken är sannolikt att majoriteten av debattörerna inte är vana vid kvantitativa begrepp.”

  Det handlar snarare om etik än om någon ovana vid kvantitativa begrepp. Visst Sverige är litet, men varför nöja dig med det. Gå fullt ut och säg att dina egna utsläpp är så små att de inte har någon betydelse. I alla fall de du har idag, de är så små att de är helt försumbara. Så kan alla säga och i slutändan gör ingen någonting. Samma personer som brukar klaga på att det är meningslöst att Sverige går före brukar sen också klaga på internationella avtal och hur fel det är att sådana kan inskränka på nationell suveränitet.

  Hur effektivt Sverige är med sin ”gå före” politik är en helt annan sak.

 21. Christopher E

  #16 LBt

  ”Det ger problemet något av dess verkliga dimensioner med tanke på hur temperaturutvecklingen följer utsläppen av CO2.”

  Den följer inget vidare om man lyfter blicken något… lustigt hur det blev varmare flera hundra år innan några CO2-utsläpp också…

  https://tamino.files.wordpress.com/2010/09/compare.jpg

 22. Lasse

  #19 Thomas P
  Tanken att vi bör visa hur man kan komma vidare i ett fossilfritt samhälle genom att gå före är vacker men helt befängd som den planeras ske.
  Om vi , med våra unika förutsättningar, väljer bort fossil energi mot vår biomassa så går vi visserligen bort från fossil energi men vi lämnar ingen framkomlig väg till resten av världen. De har inte våra unika förutsättningar.
  Om vi däremot väljer att föregå med goda exempel som går att följa så är det ok. Effektivare motorer och mindre utsläpp visar sig ge bra utveckling som går att följa!

 23. Thomas P

  Lasse #22 Om vi har så unikt goda förutsättningar att få bort utsläppen finns all anledning att göra det, även om inte alla har möjlighet att gå lika långt.

  Om du ser en man säcka ihop på en välbesökt gata, är du en sån som bara går förbi för att du inte tycker det finns någon anledning för dig att gå före och hjälpa till?

 24. Ingemar Nordin

  #23
  Klart att Sverige skall gå före! Det enda som de onda och primitiva u-länderna, typ Kina och Indien, behöver göra är att skaffa sig vattenfall och minska sina koldioxidutsläpp, precis som vi här i Sverige har gjort. Världen lär stå i stum beundran för vår moraliska överlägsenhet. /Sarc off

 25. Olle R

  #21 Christopher E
  Finns det något konfidensintervall för Ljungkvist och Loehle? De tycks ju vara oense om allt utom tidiga lilla istiden. Mann var åtminstone seriös nog att ange ett konfidensintervall på sin hockeyklubba, likaså Pages 2k:
  https://www.klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2013/04/Sk%C3%A4rmklipp3.jpg

  Om man vill jämföra CO2 och temperatur i ett längre perspektiv hänvisar jag denna graf:
  http://berkeleyearth.org/wp-content/uploads/2015/02/annual-with-forcing-small.png
  Berkeley earth-teamet drog ju slutsatsen att temperaturen stigit med ca 1,5 grader sedan 1700-talet.
  Deras graf slutar dock tidigt 2013. Det senaste 12-månadersvärdet hamnar ungefär på 10,3 grader, alltså en bra bit över CO2-kurvans förlängning in i nutid

 26. Thomas P

  Ingemar #24 Och så kom det obligatoriska påhoppet på Kina. Varför inte klaga på rikare länder med större utsläpp per capita? Du kan ju annars undvika att köpa något tillverkat i Kina om du inte vill bidra till deras ökade utsläpp…

 27. Thomas P

  Olle #25 Du bör också titta på inlägget där figuren återfinns:
  https://tamino.wordpress.com/2010/09/28/vindication/
  Där tamino visade på hur Loehle försökte skönmåla hur väl hans resultat stämde med Ljungkvist, som i sig är något av utliggare
  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2000_Year_Temperature_Comparison.png#/media/File:Holocene_Temperature_Variations.png

 28. Olle R (och Thomas)

  Du (ni) tycks tro att Manns sk ’konfidensinterval’ anger intervall inom vilka den verkliga (ev halv-) globala medeltemperaturen då skulle ha legat (med angiven ’konfidens’)!?

  Givet Manns ’metodik’ att ’rekonstruera’ en sådan, och även hur dessa intervall faktiskt har bestämts, hur kan ni öht komma på en sådan idé?

 29. tty

  OlleR #25

  ”Mann var åtminstone seriös nog att ange ett konfidensintervall på sin hockeyklubba”

  Fast ännu idag, 2016, vet ingen hur han räknade ut det, och han vägrar att avslöja det.

 30. Christopher E

  #25, 27 Olle R, Thomas P

  Jag avsåg inte en detaljanalys av Loehle/Ljungquist, utan avsikten är bara att visa att CO2 och temperaturs korrelation som imponerar så mycket på LBt under ett antal årtionden närmast nutid bryter samman när man adderar hundratals år innan.

  Loehle/Ljungquist är istora drag överens. Ingen av er två behöver tala om för mig att paleoklimatologiska rekontrunstruktioner inte är en exakt vetenskap, jag vet det nog bättre än ni.

  Wikipediasammanställningen Thomas länkar bara bekräftar en nära samstämmig bild av en uppvärmning under 400-500 år som föregår koldioxidutsläppen.

  Taminos försök att diskreditera Loehle är ointressant i sammanhanget, hur som helst länkade jag (till Thomas grämelse?) den graf Tamino tycker är så förödande. Den stöder likväl min poäng. Loehles rekonstruktion är för övrigt extra intressant eftersom den just undvek trädårsringar, klimatologernas favorit men så fulla av svårigheter.

 31. Christopher E

  I övrigt på trådens ämne; det finns INGEN anledning för Sverige att symoliskt och imbecillt ”gå före” och sabba vår ekonomi (ännu mer), för ingen kommer att tacka oss för det. Utom möjligen om de tjänar på vårt ekonomiska harakiri.

  Som någon vist uttryckte det; Om man går före är man sist när det vänder.

  Absurd diskussion när det är ytterst oklart om utsläppen ens är ett bekymmer.

  Heja Parisöverenskommelsen (ej avtal)! Vi trollar bort de tre nedre bruna, gröna och lila fälten i diagrammet i inlägget i ett nafs, så blir allt så bra så. Lätt som en plätt. What could go wrong? 😉

 32. tty

  ”Och så kom det obligatoriska påhoppet på Kina. Varför inte klaga på rikare länder med större utsläpp per capita?”

  Behövs knappast, det gnälls ju rätt frekvent över Sveriges CO2-utslåpp trots att de är lägre per capita än Kinas (5,6 mot 6,2 ton 2015).

  Litet mer intressant statistik i sammanhanget (2015). Det fanns 55 länder med högre CO2-utsläpp per kapita än Kina. Av dessa är nästan hälften (25) vad som brukar kallas ”U-länder” (Aruba, Bahamas, Bahrein, Brunei, Cayman Islands, Ekvatorialguinea, Iran, Kazakstan, Sydkorea, Kuwait, Libyen, Malaysia, Montserrat, Nauru, Nya Kaledonien, Oman, Palau, Qatar, Saudiarabien, Seychellerna, Sydafrika, Trinidad-Tobago, Turkmenistan, Förenade Arabemiraten, Venezuela).
  Lustigt nog är de flesta antingen ökenländer eller tropiska önationer, alltså just de länder som förmodas drabbas värst av ”klimatkatastrofen”, men de verkar alltså inte oroa sig särskilt mycket.
  Å andra sidan finns det rätt många ”I-länder” med lägre per capita utsläpp än Kina, förutom Sverige gäller det Bulgarien, Kroatien, Frankrike, Ungern, Island, Litauen, Portugal, Serbien, Spanien och Schweiz.

 33. STEN I

  Det senaste stycket i din kommentar är så vulgärt att det inte går att kommentera. Skilj på medmänslighet och klimat, tack!

 34. STEN I

  Menade Tomas P inlaga 23 i min kommentar

 35. Svempa

  ”Gå före” är en fras som har upprepats frekvent sedan 70-talet. På den tiden innebar det att gå före i att avskaffa kapitalismen. När Lech Walesa släckte ljuset för det planekonomiska fiaskot fick den leninistiskt sinnade vänster söka något annat att gå före i för att stadsfästa sin upphöjdhet och ersatte då kommunism med klimatism.

 36. Gunnar Strandell

  Lasse #22 och Thomas #23

  Sverige eldar biomassa från skogen för att skapa el och värme.
  Men det är knappast för att minska utsläppen av CO2.

  JRC, Joint Research Centre, The European Commission’s science and knowledge service, har kommit med en rapport i ämnet där en av höjdpunkterna är:
  ”Power from slow-decaying forest residues increases global warming rate and magnitude in 2100.”

  Det kanske inte är så konstigt att jag oftare hör ordet ”uthållighet” än ”klimathot” numera.

  Länk till rapporten:
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0961953416300459

 37. Lasse

  #23
  Om vi har unika förutsättningar så hjälper det föga om vi utvecklar dem genom att gå före.
  Vi kan göra större insatser genom att göra det som fler kan göra och göra det bättre.
  Lite liknande den debatt om hjälp till flyktingar. Hjälpa många eller ett fåtal?

 38. Peter Grafström

  #2 Lennart Bengtsson med instämmande från #7 Per Welander tar upp att de lekmän som är betrodda att representera allmänheten litar på känslan och inte är inriktade på analys.
  Adolf Hitler såg upp till och sökte emulera de brittiska imperialisternas skolsystem just därför att det framskapade det fenomenet. Individer erhöll en känsla för sitt förträffliga imperium och sin egen självskrivna ledande roll över infödingar och det var fysisk övning snarare än intellektuell utveckling som önskades.
  Dagens journalister och politiker har närmat sig Hitlers och britternas ideal vad beträffar självklarheten i sin överlägsenhet och avsaknaden av intellektuell prövning.

 39. LBt

  Det finns väl just inte mycket av korrelation mellan temperaturförändring och mänskliga utsläpp av CO2 att leta efter före 1800-1900-tal.

  Men 1900-talets in i nutid är tydligt särskilt efter det att CO2-förändringarna blivit signifikanta.

 40. Gunnar Strandell

  Per Welander
  Din optimism kring elbilar kanske dämpas något av att läsa den rapport som JRC, EU:s Joint Research Center släppt i år: ”Powertrain Technology Transition Market Agent Model (PTTMAM)”

  Rapporten är en modellering med agenter, dvs bilköpare, tillverkare, elbolag, myndigheter, etc. vars inställning tagits fram genom enkätundersökningar och deras egna prognoser och projektioner. I huvudsak beskriver rapporten hur man gått till väga, men från sidan 86 och en bit framåt redovisar man ett basscenario, som inte är business as usual, utan utgår från projektioner som finns för EU.

  På sidan 88 redovisas resultatet i bild och text. Texten lyder:
  It is worth highlighting that an obvious result of these sales on the overall stock of vehicles is that the same trends are followed, but lag behind as stock needs time for vehicles to age and be deregistered. GDP, population and overall vehicle demand are assumed to grow over time. Therefore, in 2050, ICEV class vehicles retain their fleet dominance, still comprising around 50% of total stock, HEV stock is around one quarter of total, PHEV accounts for 16%, BEV almost 5% and FCV less than 2% of total stock so may be considered to be either niche markets or market failures.

  Förkortningarna betyder:
  ICEV = Internal Combustion Engine Vehicle.
  HEV = Hybrid Electric Vehicle.
  PHEV = Plug in Hybrid Electric Vehicle.
  BEV = Battery Electric Vehicle.
  FCV = Fuel Cell Vehicle

  Rena elbilar med batterier och bränslecellsdrivna elbilar förväntas stå för 7% av fordonsflottan år 2050!

  Detta kan naturligtvis ändras, t.ex. genom politiskt ingripande. Det har hänt förr och resultatet den gången blev Trabant. En av världens mest eftertraktade bilar, eftersom det konstant var mer än fem års kö för dem. Frågan är om Fridolin kommer att lyckas slå det. 😉

  Länk:
  http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC100418/pttmam%20technical%20report%20final_online.pdf

 41. tty

  LBt #37

  Jag antar att du inser att ditt uttalande innebär att du förutsätter att klimatförändringar före och efter 1900 (1850, 1950?) har helt olika orsaker. Det är förvisso möjligt att det är så, men det är onekligen ett rätt djärvt antagande.

 42. Christopher E

  #37 LBt

  ”Det finns väl just inte mycket av korrelation mellan temperaturförändring och mänskliga utsläpp av CO2 att leta efter före 1800-1900-tal.”

  Det är just det som grejen. Inga utsläpp, och likväl blev det varmare. Hur ska man utesluta att inte en andel av uppvärmningen på 1900-talet skulle skett även utan utsläpp? En korrelation från 1900-talet andra hälft och framåt med lite kurvpassning som krydda har alltså litet värde.

  Men den som driver en alarmistisk agenda körsbärsplockar givetvis ut just den delen.

 43. Gustav

  LBt:
  Som redan påpekats är detta uttalande väl djärvt:

  ”Men 1900-talets in i nutid är tydligt särskilt efter det att CO2-förändringarna blivit signifikanta.”

  Varför försöker du inte få stöd för din tes av IPCC? Själv anser jag mig hugad att följa vad IPCC säger och inser iaf att de är mer insatta än jag själv. Varför kan inte du inta samma hållning istället för att som du nu gör säga ”emot en enig forskarkår”?

 44. LBt

  Ert sätt att resonera leder till att det för mänskligheten blir omöjligt att bemöta en eventuell skadlig påverkan. All klimatförändring har enligt er ”naturligt” ursprung, ni behöver inte ens visa vilket ”naturligt” ursprung det är frågan om. Okända spöken räcker.

  Djärvt? Forskarna har inte funnit någon annan förklaring till den exceptionellt snabba temperaturuppgången sen 1900-talets början än att den förorsakats av växthusgasen CO2. Korrelationen mellan dessa kraftfulla förlopp är dessutom anmärkningsvärd. Vi har ingen historisk motsvarighet till dagens temperaturuppgång om 0,1-0,15 C per decennium under snart 1 sekel och på god väg mot nästa.

  Naturligtvis skall vi påbörja en avveckling av vårt fossila beroende till dess vi vet bättre det är ju också vad Paris-avtalet innebär. Det inledande diagrammet i inlägget visar med all önskvärd tydlighet vilken tung uppgift mänskligheten har framför sig och vilken orimlig tanke det är att vind, våg, vatten och sol skall kunna fasa ut fossil energiproduktion.

  Bara kärnkraft är en möjlig lösning och innan nödvändig kärnkraftskapacitet finns på plats kommer behoven huvudsakligen att täckas fossilt. Detta betyder i sin tur att 2-gradersgränsen kan bli svår att undvika. Låt oss hoppas att det går, låt oss hoppas att Rossi ger oss ny enkel kärnkraft.

  Okända spöken hoppas inte jag på men kommer de är de välkomna.

 45. Christopher E

  #42 LBt

  Du visar tydligt med många ord att du inte förstått vad vi försöker säger dig.

 46. Olle R

  #41 tty
  Jo det är nog så att klimatförändringar före och efter, ska vi säga 1950, inte är jämförbara och därmed högst troligen har olika orsaker.
  Temperaturökningen 1910-1940 hade nog till stora delar naturliga orsaker, men även en del antropogen forcing.
  Att lyfta temperaturen minst lika mycket vidare upp från 1940- talets nivå kräver något helt annat, då startnivån ligger ca 0,5 grader högre. Ett snabbt överslag med Stefan- Boltzmanns lag säger att utstrålningen borde ligga omkring 1,5-2 W/ m2 högre
  För att kunna sätta nya temperaturrekord i den snabbt tilltagande ”motvinden” efter 1950 krävs nog en hel del antropogen doping.