Tandtråd i stället för saklighet i Åsa Romsons klimatdebatt

12498781415_4e2b52506e_n

Ibland kan politisk retorik bli så märklig att även jag som brukar avhålla mig från politiska inlägg inte kan låta bli att säga till. I detta blogginlägg protesterar jag mot Åsa Romsons meningslösa retorik och tar upp en del av vad jag i stället anser är viktigt att diskutera.

Jag håller mig som skribent på Klimatupplysningen mest till klimatvetenskapliga frågor men ibland ser man saker som är så tokiga att behovet att säga ifrån blir oemotståndligt. I det här fallet är det en debattartikel Kommer våra barnbarn kunna åka Vasaloppet? och inte minst en slutreplik Obekväma fakta får alltid några att blunda av Åsa Romson (MP) som får mig att ta till orda. Romsons slutreplik är ett svar på en replik av Sture Åström, Klimatförändringarna är nonsens. Sture Åström har skrivit ett blogginlägg om Åsa Romsons slutreplik, Förstår Romson så lite ?.

Åsa Romsons debattartikel om Vasaloppet bygger på meningslös retorik eftersom de problem som eventuellt kan drabba Vasaloppet någon gång i framtiden på grund av klimatförändringar är av lyxkaraktär. De problem som kan drabba människorna ute i världen, antingen genom klimatförändringarna eller genom bristen på trygg och säker energiförsörjning, är fråga om verklig nöd, inte om att man går miste om att ståta med sin Vasaloppsprestation.

En global uppvärmning drabbar sannolikt inte Sverige med nackdelar förrän eventuellt i slutet av seklet, vi har dessförinnan snarare fördelar än nackdelar, utan nackdelarna och påfrestningarna kommer i första hand i andra delar av världen. Vi ligger redan bra till i koldioxidutsläpp om man jämför med andra utpräglade industriländer och även flera utvecklingsländer. Om man vill utnyttja möjligheten att eventuellt påverka klimatet genom minskade växthusgasutsläpp så kan Sveriges befolkning på nio miljoner ändå inte göra mycket ensamt när jordens befolkning är sju miljarder.

Klimatfrågan är därför för oss i nuläget främst en fråga om utrikespolitiskt och internationellt tekniskt-vetenskapligt samarbete. Vad som framförallt kan göras från vår sida är att framhålla Sverige som föregångsland i de olika avseenden som bidrar till våra ovanligt låga koldioxidutsläpp trots vårt extra energibehov på grund av det kalla klimatet och de stora avstånden i norra halvan av landet. Nyligen var det en debatt mellan tre EU-parlamentariker, Kent Johansson (C), Marita Ulvskog (S) och Christofer Fjellner (M), arrangerad av tankesmedjan Fores, där man också framhöll att Sverige är ett föregångsland men inte kan göra mycket ensamt och enligt Fjellner har Sverige redan världens högsta koldioxidskatt.

Läs mer och se videon från debatten: Vilka mål och hur många? Debatt om EU:s klimatpolitik med tre EU-parlamentariker, Fores 2014-03-03.

Denna debatt ledde till en signerad ledare av DNs Susanna Birgersson med intressanta idéer. Hon skrev:

Det var proppfullt i lokalen när tre parlamentariker debatterade EU:s klimatpolitik hos tankesmedjan Fores i måndags. Sällan har skiljelinjen blivit så tydlig.

Och då menar jag inte den mellan de som inte bryr sig om hur det går med klimatet och de som vigt sitt liv åt att predika självspäkelse. Nej, jag tänker på kontrasten mellan å ena sidan en pragmatisk politik vars syfte är att minska koldioxidutsläppen i Europa och världen, och å andra sidan ett helt knippe av politiska styrmedel som syftar till ytterligare en rad saker.

Susanna Birgersson stöder i sin ledare Christofer Fjellners åsikt att klimatpolitiken blir ofokuserad och ineffektiv om man utöver koldioxidminskningsmålet har flera andra politiska mål, till exempel om andelen förnybar energi. Men det jag särskilt gillade i hennes ledare var hur hon enligt citatet ovan betecknar fyra olika sorts inställning till klimatet, nämligen de likgiltiga som inte bryr sig, de pragmatiska som fokuserar på koldioxidutsläppen, de som vill ha ett helt knippe politiska styrmedel och de som predikar självspäkelse. Jag antar att Åsa Romson riskerar att hamna i den sistnämnda gruppen.

Läs mer: Klimatet drunknar i klimatpolitiken, Susanna Birgersson, DN 2014-03-06.

Själv uppfattar jag mig som pragmatisk. Samma inställning förefaller mig finnas överlag hos skribenterna och de flesta kommentatorerna här på Klimatupplysningen, vi är definitivt inte likgiltiga eftersom vi då inte skulle ägna så mycket tid åt klimatdebatten. Väldigt många av oss här ser svårigheterna med osäkerheterna i klimatvetenskapen i kombination med motsättningen mellan klimatåtgärder och en trygg energiförsörjning vilket leder till att en pragmatisk inställning förefaller mest förnuftig. Men inom ramen för en pragmatisk inställning kan det ändå finnas en stor variation i hur omfattande man anser att växthusgasernas inverkan på klimatet är och vad detta har för konsekvenser.

För egen del vill jag gärna likna klimatproblemet med en färd i potentiellt farlig okänd terräng där klimatvetenskapen motsvarar karta och kompass. Men kartan är mycket ofullständig och vi vet att det kan finnas farligheter som gamla gruvhål och förrädiska sankmarker som inte finns utritade och även kompassen kan visa fel. Därför måste vi gå försiktigt fram så att vi kan undvika farligheterna men vi kan ändå inte stanna upp för vi måste framåt till nästa samhälle annars kommer mat och vatten att ta slut.

Åter till Åsa Romson (MP) men nu till hennes slutreplik. Hon bemöter inte vad Sture Åström skriver utan väljer att skriva en text på vad som jag anser kan kallas tandtrollsnivå. Hon anklagar Sture Åström för att ”förneka fakta” fast hans replik innehåller en lista med sex faktapunkter. Men trots att Sture Åströms lista inte är invändningsfri så förmår Åsa Romson inte att ge sakliga motargument på någon enda av hans punkter. Jag tycker det är märkligt att en person för vilken klimatfrågan är så utomordentligt viktig inte kan ta debatten om viktiga fakta i sakfrågan.

I stället ägnar sig Åsa Romson åt en nära nog barnslig liknelse om att det är med klimatfrågan som med våra tänder. Resonemanget är ungefär (med min något fria tolkning) att liksom man inte vill lyssna på tandläkarens varningar om tandtrollen, eftersom godis är så gott, så vill man inte lyssna på varningarna om klimatkatastrofen eftersom vi inte vill ändra vår trevliga livsstil. Men även detta är meningslös retorik eftersom klimatfrågan inte som tandhälsan främst angår den enskilda individen. Klimatfrågan gäller hur hela det mänskliga kollektivet i världen skall förhålla sig till riskerna för ett möjligt klimatproblem i framtiden som måste avvägas mot riskerna för att energiförsörjningen inte kommer att fungera tryggt och säkert.

Vi här på Klimatupplysningen har sett många trovärdiga argument från klimatvetenskapen som stöder att den globala uppvärmningen fortskrider långsamt. Klimatförändringarna är en risk på lång sikt som kräver väl avvägda åtgärder som kan skydda människorna om uppvärmningen skulle börja gå fortare i framtiden. Vi kan inte vända uppochner på samhället och våra liv mot bakgrund av hur det ser ut i nuläget, däremot måste vi arbeta med en klok och långsiktig plan för alla eventualiteter.

Läs mer: ”Misstolkad klimatrapport hotar forskares trovärdighet”, Lennart Bengtsson, Deliang Chen, Marie-José Gaillard, Henning Rodhe, DN debatt 2013-01-21.

Läs mer: Frågor och svar, Göran Ahlgren (frågar), Lennart Bengtsson (svarar), Klimatupplysningen 2013-02-03.

Läs mer: År 2013 enligt HadCRUT4: Inget slut på uppvärmningspausen, Pehr Björnbom, Klimatupplysningen 2014-02-28.

Jag kan förstå att den långsamt fortskridande uppvärmningen är en obekväm sanning för politiker som har fastnat i tron på en överhängande klimatkatastrof eftersom klimatpolitiken därigenom inte kan bli lika dominerande i den politiska debatten som man kanske helst skulle önska från detta håll. Men verkligheten är som den är och även politiker bör anpassa sig efter denna.

Bilden är från Miljöpartiets bildsajt.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Tack Pehr – beskrivningen av Åsa leder till en association till detta klassiska citat:
  ”My Mind Is Made Up. Don’t Confuse Me With the Facts”
  ( http://quoteinvestigator.com/2013/02/13/confuse-me/ )
  Ganska mardrömsartat att tänka sig henne i någon mininsterställning efter höstens val.
  Det är illa nog med Ek, Lööf och Hatt.

 2. Åsa Romson är en klimatpolitisk backlash!

 3. Lasse

  Åsa Romson och MP är farliga eftersom de är så troende och naiva. Frågan är vilka experter de lutar sig emot? Nu verkar de dessutom kliva vänsterut i andra frågor.
  De kanske har två minuters obligatorisk tandtrådsanvändning som mål?
  Det glädjer mig att du ser engagemanget här som ett uttryck för att vi bryr oss om klimatfrågan-så ser jag det oxå.
  Frågan är om fakta räcker för att övertyga en MP om att de är fel ute? Eller om det är ett annat mål de är ute efter och klimatfrågan bara var/är en väg att få oss gå dit?

 4. Thomas P

  ” Men trots att Sture Åströms lista inte är invändningsfri …”
  Här skulle man kunnat tänka sig att Pehr tagit tillfället i akt och visat sig som skeptiker genom att påtala felen i Stures inlägg, men icke.

 5. Lasse

  #4 Det brukar du vara bättre på!
  Sen står det inte att det skulle vara fel utan att man kunde diskutera punkterna!
  Saklig diskussion är bra för då ser man hur väl motparten förstår frågan.
  Men för miljöpartiet är klimatet inte annat än ett redskap. Det har framkommit i flertal artiklar där Romson avslöjat sig. (typ”jag är mer oroad av CP reaktioner än över klimatet”)

 6. # 4 Thomas.
  Jag vill påpeka att rubriken satts av redaktionen. Jag använde glosan ”nonsens” om Romsons påstående att klimatförändringarna eskalerar.
  Sedan har jag fått reda på att det finns många fler ”undersökningar” som påstår att 97 % av ”forskarna” eller ”rapporterna” stöder AGW, än vad jag kände till. Ingen håller dock för en opartisk granskning. Sådana har hittills alltid visat sig vara nonsens.
  Men det viktigaste är att den som argumenterar så, visar att han/hon/hen inte förstår vad vetenskap är. Antalet supporters har ingen betydelse inom vetenskapen. Det som räknas är uppmätta eller observerade data med logiska konklusioner. Men inom de pladdrande klasserna kan man inte skilja på munväder och fakta från verkligheten.

 7. robjoh

  Citat:
  nämligen de likgiltiga som inte bryr sig, de pragmatiska som fokuserar på koldioxidutsläppen, de som vill ha ett helt knippe politiska styrmedel och de som predikar självspäkelse. Jag antar att Åsa Romson riskerar att hamna i den sistnämnda gruppen.
  Nej Åsa hamnar inte i den sista gruppen. Självspäkelse innebär att man straffar sig själv. Åsa Romson liknar resten av mp eliten där de själva inte precis är beredda att begränsa sig själva. Har någon här sett MP diskutera om det är värt att 6,9 miljoner hushåll lever i energifattigdom? Har någon sett MP diskutera hur de ska kunna dubbla världens totala energiproduktion? Nej MP eliten i toppen kommer fortsätta predika att andra ska leva snålare medan de själva har lyxliv.

 8. robjoh

  @7 robjoh
  Mig själv:
  Har någon här sett MP diskutera om det är värt att 6,9 miljoner hushåll lever i energifattigdom?
  Ska vara
  Har någon här sett MP diskutera om det är värt att 6,9 miljoner hushåll i Tyskland lever i energifattigdom?

 9. Mats G

  #3
  ”Frågan är om fakta räcker för att övertyga en MP om att de är fel ute? ”
  Jag är rätt säker på att svaret är nej på denna fråga.
  Det är väljarna man måste och kan påverka.

 10. pekke

  Här är en som tycker att MP skall lyfta blicken över den svenska horisonten och inse att det Sverige gör på hemmaplan är en piss i havet.
  http://www.expressen.se/ledare/eric-erfors/asa-romson-mp-borde-aka-till-indien/
  Citat:
  ” Den svenska elproduktionen är nästintill koldioxidfri. Ändå låter det i svensk debatt som om lilla Sverige skulle kunna rädda världen med några nya ”ambitiösare” klimatmål. Välkommen till Indien, Åsa Romson.
  Självklart ska vi få ner utsläppen i vår transportsektor. Men det finns något introvert och självspäkande i svensk klimatdebatt där varje klimatsatsning utomlands – som i Indien – beskrivs som att ”Sverige smiter från sitt ansvar”.
  Miljöpartister och andra smiter då från ansvaret för samhällsekonomisk kostnadseffektivitet. Svenska Energimyndighetens projekt här i Indien – att omvandla biogas till fordonsgas – ger extremt mycket mer för pengarna.
  Indien går snart till val – 7 april inleds röstningen till parlamentet, Lok Sabha. En miljösorterande normalsvensk skulle möjligen tro att koldioxidfrågan är solhet i valrörelsen.
  Icke.
  ”Miljö- och klimatfrågan finns inte på bordet. Den finns inte ens i rummet, konstaterar Manjett Kripalani vid tankesmedjan Gateway House i Mumbai. I den staden är tillväxten hela 17 procent och trafiksituationen en fullständig mardröm. Host. Host.
  Indien förblir sedan en gigantisk bromskloss i de globala klimatförhandlingarna med den ständiga hänvisningen till sina låga utsläpp per capita. Vilket inte förtar landets ansvar som världens i dag fjärde – och inom några år andra – största klimatskurk.
  Och det är ett politiskt val ansvariga politiker medvetet gör. Tillväxt går att förena med koldioxidfri och storskalig elproduktion. Men i stället för jättelika satsningar på kärnkraft är det kol som gäller.
  Jag är i grunden framtidsoptimist. Fast det är skrämmande lätt att förvandlas till undergångsprofet när man hostar sig fram mellan mötena i New Delhi. ”

 11. Slabadang

  Sture Å!
  Angående de ”97%” så blir det ännu mer substanslöst eftersom de ställer frågor på vilka 97% av klimatskeptikerna också svarar ”ja” på. Det är så medvetet manipulativt från början till slut så man blir beklämd över att till och med våra ledande politiker INTE fattar eller vilket är ännu värre LÅTSAS att inte förstå det bedrägliga.
  Hur man vinklar avgör sedan vilka slutsatser man kan sälja in. Ta SVT som exempel ”SVT/SR har högst förtroende bland allmänheten”. Tittar du noga på hur folk har svarat i SOMinstitutets barometer så kan du istället sätta rubriken ”Två tredjedelar av svenska folket har begränsat alternativt inget förtroende alls för SVT/SR”. Vilken rubrik är mest relevant?
  Du är guld värd Sture!!

 12. Peter Stilbs

  De ”97 procenten” har ju diskuterats åtskilligt, bl.a. här på bloggen – här är ett inlägg jag själv skrev:
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/02/20/nja/

 13. Olav Gjelten

  Klimatdebatten är den ojämförligt värsta psykos som drabbat vår del av världen sedan ideerna om den germanska folkrasens överlägsenhet övergavs för några decennier sedan.
  Skammen vilade tungt över alla dem som lät sig anpassas till den tidens politiskt korrekta tänkande. Det lär nog inte bli annorlunda den här gången heller …..när sanningen så småningom hinner ikapp vår tids politiska korrekthet.

 14. Peter #1,
  Tack! Länken var intressant och talande i detta sammanhang.

 15. Håkan Bergman

  OT, dagens 25-åring:
  http://www.spiegel.de/international/world/interview-with-tim-berners-lee-on-25th-anniversary-of-world-wide-web-a-958304.html

 16. Thomas #4,
  För Klimatupplysningens läsare är de punkter som Sture tar upp välkända inklusive de punkter där man kan komma med invändningar eftersom det finns en pågående diskussion för och emot. Sture har valt punkterna med omsorg så det krävs en hel del kunskaper för att argumentera mot dem men det finns ändå helt klart utrymme för motargument. Du är naturligtvis välkommen att ta upp en sådan diskussion om du så önskar.
  Min avsikt var alltså inte att bidra till diskussionen av dessa punkter utan att påvisa att Åsa Romson inte förmådde komma med någon som helst invändning mot Stures faktapunkter. Om detta sedan beror på bristande kunskap hos henne eller, som Peter antyder i #1, att hon vill undvika att komma i en diskussion om fakta kan den som inte är tankeläsare nog bara spekulera om.

 17. Slabadang

  Oavsett vilka ”hot” vi ser i framtiden …
  så kan vi konstaterar att de ”alternativ” som erbjuds idag bevisat INTE utgör något alternativ till vårt behov av energi. Vad som saknas är en bred satsning på alla typer av forskning och utveckling och man ska ge blanka fan att i från politiskt håll tro sig i förväg veta inom vilket område ny teknik som kan appliceras inom energiområdet kan uppstå. Att vända på hela tänkandet är av vikt och istället fundera över om inte belöning i EFTERSKOTT är rätt väg att gå. Då satsas det kapital av den bästa kompetensen i förhållande till möjligheten att nå rersultat coh politiker skall säkerställa att vi har en bred och djup grundforskning. Vad som nu sker med den bidragstyrda forskningen är att den korrumperar forskningen och snedvrider vetenskapens interna konkurrens så väl den tillhörande marknadsstyrda. Politiseringen av vetenskapen är ett litet helvete endast politiker och byråkrater själva måste inse och förhålla sig mer opartiskt emot med respekt för den integritet och självständighet som är dess grundförutsättning.
  Jamenar hur f…,n kan man utan att bli generad som SIDApolitruk skicka över 1 MDR till Skrockströms pseudoklimatreligiösa mummel och babbelverkstad SEI? Beväpnat rån ur skattekistan vore lättare att acceptera!!

 18. Sture #6,
  Romsons uttalande om eskalerande klimatförändringar är nog inte så lätt att försvara. Jag uppfattar att hon tog upp det ifrågasatta påståendet att 97% av klimatforskarna stöder AGW (påståendet är ju så luddigt att det inte säger mycket om klimatforskarnas verkliga åsikter) som ett argument av typen ”titta en fågel”. Det skall bli intressant att se om Thomas kan mobilisera några argument till Romsons försvar.

 19. Slabadang

  Bloggen Utan insikt!
  Vad säger ni om den här listan med halmgubbar?
  1: Koldioxid är ofarligt
  2: Det sker ingen uppvärmning och mätmetoderna är felaktiga
  3: Det är solens aktivitet som värmer jorden
  4: Forskare börjar överge teorin om växthuseffekten och uppvärmningen
  5: Radioaktivt kol-14 från atombombsprov försvinner snabbare än beräknat
  6: Tecken på global uppvärmning är felaktiga eller överdrivna
  7: Ökad koldioxid ger inte mer uppvärmning
  Ha så kul med massakern av dessa halmgubbar! I kväöll tar jag itu med vart och ett utav dem. Man kan nästan tro attg det är vetenskräpsrdaktionen själv som skrivit artikeln om ”Missuppfattningar och LÖLGNER ” om klimatet enligt UI. Det är inte svårt att förstå varför de måste moderera och gömma sig undan debatt med de som förstår ämnet och kan propagandan utan och innantill.

 20. robjoh #7,
  Jag ser ingen principiell motsättning i det du skriver och att Åsa Romson skulle kunna tillhöra dem som predikar självspäkelse. De som predikar självspäkelse kan indelas i två kategorier, de som lever som de lär och de som inte gör det. Jag kan naturligtvis inte veta vilken kategori Romson i så fall skulle tillhöra men jag utgår från att det skulle vara den förstnämnda så länge jag inte fått tillräckligt starka skäl som talar i motsatt riktning.

 21. Gunnar Juliusson

  Pekke #10
  Indiens luftföroreningar beror ju inte på koldioxiden utan sot/partiklar, där ju småskalig vedeldning på landsbygden är ett betydande problem. Kraftvärmeverk med renad koleldning/olja/naturgas är ju en effektiv lösning på detta. Dessutom är man ju först ut med kärnkraft generation IV. Att man inte satsar på meningslös vindkraft och storskalig biogas medför ju att ekonomin inte dräneras i onödan, vilket också ger möjligheter till en modern bilpark med avgasrening och förbättrad kollektivtrafik. Således finns skäl att tro att Indien kommer kunna bli en föregångare på energiområdet.

 22. Björn

  Hur kan vi hålla oss med så naiva och okunniga politiker som Åsa Romson? Hon företräder en naivitet som förskräcker. Är det en partiledares uppgift att odla och förstärka naivitet i samhället?

 23. Mats G

  ”Klimatdebatten är den ojämförligt värsta psykos”
  Det här är en väldigt intressant iakttagelse, haft den lite på insidan ett bra tag men har inte vågat yppat den för all jämförelse med pro-german-WWII jämförelse bleknar och kan inte göras enl min mening.
  De som orkar och vågar stå upp bör vara stolta.(jag räknas inte eftersom jag är anonym).
  Tyska Socialdemokrater har vaknat ur psykosen. Misstänker att det kan släppa trollbindningen.
  Vilket parti kommer först vakna upp i Sverige?

 24. Björn, fråga dig vilka det är som skapat, som styr och som gör ändringar i vårt politiska system. Fråga dig vilka behov de har, och fråga dig vilka utmaningar de helst vill slippa ….

 25. HansH

  Man noterar återigen hur rörelser för ”global solidaritet” och ”välfärd” är de som vill kasta miljoner i svält och armod. Det är inte tekniköverföring och pusch till framsteg som är på agendan. Glädjande nog sjunker intresset för deras profetior men det får ingen direkt effekt…det gör bara dessa plankonstruktörer ännu mer övertygade om att hopen måste ledas..passivitet,ointresse och okunskap är det dom lever av.

 26. Fredrik Berg

  Någon mer kunnig än jag får gärna hoppa in mot denne politikers felaktiga påståenden.
  http://norran.se/2014/03/debatt/karnkraften-hor-inte-framtiden-till/

 27. Thomas P

  Pehr #16 ”Min avsikt var alltså inte att bidra till diskussionen av dessa punkter utan att påvisa att Åsa Romson inte förmådde komma med någon som helst invändning mot Stures faktapunkter. ”
  Och min avsikt var heller inte att bidra till diskussionen av dessa punkter utan att påvisa att du inte förmådde komma med någon som helst invändning mot Stures små punkter. Även om du inser att de är fel eller vinklade skulle aldrig falla dig in att säga något kritiskt om en lagmedlem.
  Men för all del
  1. ” Inga klimatförändringar har synts på 17 år.”
  Hade Sture sagt ”lägre än väntad uppvärmning av nedre troposfären” hade han haft rätt, men visst har vi sett klimatförändringar, alltifrån en dramatisk avsmältning i Arktis till en uppvärmning av haven. Sture återkommer senare till samma 17 år:
  ”De vilar på datorsimuleringar, som visat ständigt stigande temperatur. Det gör dem helt meningslösa, då stigningen uteblivit under 17 år. ”
  Datorsimuleringarna visar inte på någon ständigt stigande temperatur utan just på perioder med snabb uppvärmning blandat med perioder utan uppvärmning eller rentav avkylning. Sen blir det ju inte bättre av körsbärsplockandet av tidsperiod för att börja med 1998 El Nino, och dessutom tror jag vid det här laget att han tvingas använda sig av RSS för att inte få en uppvärmningstrend.
  ”Seriösa forskare har visat att solen uppträder som den gjorde under tidigare kalla epoker. Med historien som underlag anger de hög sannolikhet för att det blir kallare de närmaste decennierna. ”
  För all del. ”Forskare” är visserligen plural, men det behöver ju inte innebära mer än två, och ”seriös” är en subjektiv term.
  ”Översvämningarna i England är inte exempel på klimateffekterna, utan i stället på effekterna av verklighetsfrämmande grön politik både nationellt och inom EU.”
  Huruvida de är väder eller klimat kan man tvista om, men det där med ”verklighetsfrämmande grön politik” är en myt. Det var bara ett försök att skylla ifrån sig. Det fanns ingen realistisk chans att man kunnat hantera så stora regnmängder.
  Inget av detta är nytt för de som läser denna blogg, men likafullt är det ingen av ”skeptikerna” som säger något.

 28. Lasse

  Klotet om miljön i städerna: Lavainventering visar att luften blir allt bättre!
  IKEAs parkering innehåller flera rödlistade arter. Det säger en del om både utvecklingen och rödlistningen!
  https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/338281?programid=412&playchannel=132
  Bob Tisdale om havsströmmarnas betydelse för klimatet. Lite komplicerad text-så Åsa kan slippa tenta på den! Periodisk utveckling!
  http://wattsupwiththat.com/2014/03/14/on-chylek-et-al-2014-the-atlantic-multidecadal-oscillation-as-a-dominant-factor-of-oceanic-influence-on-climate/#more-105172

 29. Thomas
  Gör du nu nybörjarmisstaget att tro att temperatur är samma som klimat? Tror du själv att du kan observera ’klimat’ eller tom ’klimatförändringar’ på bara 17 år?
  Hade du påpekatt att påståendet ”Inga klimatförändringar har synts på 17 år” i sig är meningslöst, och att Sture nog syftade på temperaturen, hade du haft en poäng och jag hade hållit med dig.
  Men det gjorde du inte. Och i stället blev det ett skott i foten …
  (Dina övriga försök är inte mycket bättre, de heller. Men tack iaf för att du försökte)

 30. Helge

  Hur kunde det bli så? Miljöpartiet ville ju så mycket annorlunda, nu tycks de ha glömt allt man tyckte var viktigt i början. Jag tycker miljöfrågor är mycket viktiga, har alltid vistats mycket i naturen och alltid varit naturvetenskapligt intresserad. Miljöpartiet är inget miljöparti, vet faktiskt inte ens vad de är längre. Mycket av politiken idag går till att skapa debatt kring ickefrågor eller mindre betydelsefulla frågor, så att riktiga problemen sopas under mattan och kan hanteras vid sidan om. Åsa Ramson är inte ens ett lyckat exempel på hur man avleder all riktig debatt. En för mig fullständigt obegriplig politiker. Och jag brukar inte prata negativt om folk i allmänhet, tvärtom.

 31. Sören G

  Inget miljölarmande för en gångs skull. I Vetandets värld i P1 talades det om luften i städerna runt om i världen blivit bättre, vilket visar sig i att antalet arter av lavar har ökat markant.

 32. Astrid Å

  Lite OT från Jämtland.
  http://op.se/lanet/stromsund/1.6958283-optv-folj-med-ner-i-grottan

 33. Johan M

  #32 Astrid Å
  ”Hanna Sundqvist är den enda som forskar på droppstenar från Sverige. Det hon hittills har kunnat i sin forskning från Korallgrottan är att vi är inne i en varmare period just nu. – Det ser ut som att det var varmare här för tusen år sedan, ungefär som i dag. Därefter hade vi en period som kallades lilla istiden.”
  Nä dra mig baklänges på en tallpinne – var det varmare för tusen år sedan, hade jag ingen aaaaning om.

 34. Thomas #27,
  ”Och min avsikt var heller inte att bidra till diskussionen av dessa punkter utan att påvisa att du inte förmådde komma med någon som helst invändning mot Stures små punkter.”
  Att jag inte kommit med någon invändning är fel eftersom jag skrev att punkterna inte var ”invändningsfria”. Men det finns naturligtvis ingen mening att i detta blogginlägg med kritik mot Åsa Romson ta upp en diskussion med Sture. Ett blogginlägg måste var mer genomarbetat och fokuserat än en kommentar i kommentarsfältet och i detta fall var mitt fokus att kritisera Åsa, inte att kritisera Sture.
  Angående Stures första punkt så pekar han på ett erkänt problem för klimatvetenskapen, det som kallas uppvärmningspausen. Uppvärmningspausen på 17 år stämmer dåligt med klimatmodellerna därigenom att en så lång tidsrymd med en så låg uppvärmningshastighet är osannolik enligt klimatmodellernas simuleringar. Skulle den utsträckas till tjugo år så finns sådana inte i klimatsimuleringarna, källa Hans von Storch. Så jag finner att Sture har mer rätt än dig på denna punkt.
  Den andra punkten som du tar upp har jag en annan uppfattning om än Sture, framförallt gäller det formuleringen ”hög sannolikhet för att det blir kallare de närmaste decennierna”. Jag har diskuterat frågan i följande blogginlägg där jag menar att det kan finns anledning till försiktighet därför att det finns en risk för regional avkylning som kan drabba Sverige:
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/01/31/hur-forsiktiga-bor-vi-pa-grund-risken-for-ett-nytt-maunderminimum/
  I frågan om översvämningarna så håller jag med Sture, det finns inga vetenskapliga belägg för att de beror på den globala uppvärmningen, än mindre på växthusgasutsläppen. Den engelska inrikes miljöpolitiska frågan är jag inte tillräckligt insatt i för att kunna bedöma.
  Jag finner att du har tagit debatten på tre av Stures sex faktapunkter, och en av dina invändningar kan jag delvis hålla med dig om. Så Åsa Romson hade möjlighet att ta debatten men gjorde inte detta.
  Och att försvara Åsa Romsons påstående om eskalerande klimatförändringar återstår för din del.

 35. joel

  Från #6 :
  ”Men det viktigaste är att den som argumenterar så, visar att han/hon/hen inte förstår vad vetenskap är. Antalet supporters har ingen betydelse inom vetenskapen. Det som räknas är uppmätta eller observerade data med logiska konklusioner. Men inom de pladdrande klasserna kan man inte skilja på munväder och fakta från verkligheten.”
  Nej. Just det. *suck* Idag:
  http://www.bltsydostran.se/nyheter/karlskrona/blir-vattenhojningen-verklighet(4199932).gm
  ”Blir vattenhöjningen verklighet?
  Ingen vet riktig hur mycket. Men de flesta är överens om att havsytan kommer att stiga och lägga beslag på mer eller mindre mängd landmassa i kustlänet Blekinge.Nu är en handlingsplan framtagen med en första rapport till regeringen i juni.
  I stort sett ingen ifrågasätter slutsatsen att klimatet håller på att förändras – som i sin tur påverkar våra livsvillkor på många sätt. Särskilt utsatta är förstås människorna längs kusterna eftersom havet redan håller på att höja sig – och kommer att göra det i betydande omfattning fram till år 2100, som prognoserna tar sikte på. Tidigare har land höjt sig över vattenytan.
  – Statistik från hela världen ända tillbaka till 1700–talet visar att en förändring börjar någon gång in på 1900–talet. Här pekar beräkningar på en vattenhöjning på 0,6–1 meter, säger Cecilia Näslund från länsstyrelsen i Blekinge.
  Vid extrema högvatten kan det stiga med 3 meter över normalvattenståndet.
  I går befann hon sig på Marinmuseum i Karlskrona för att prata om det som först kunde låta en aning anspråkslöst ”Kustlinjer och vattennivåer i Blekinge”. Men snabbt framstod ämnets allvar. Och det var fullsatt till sista stol i galjonssalen, något symboliskt med glittrande vågskalp synligt på tre sidor utanför glasväggarna.
  Den dominerande teorin – som alltfler menar är ­vetenskapligt fastställd – är att människans utsläpp av växthusgaser orsakar klimatförändringen. Det innebär en temperaturhöjning på jorden. Här i Blekinge finns beräkningar på en höjning med 3–5 grader, fler torra sommardagar, och kraftigare regnfall på vintern.
  I sin förlängning leder det till risker för avlopps– och dagvattensystem, föroreningar, torka och sämre tillgång på färskvatten. Bland annat skulle Mieån som är viktig för Karlshamns dricksvatten inte kunna täcka vattenbehovet utan andra alternativ.
  Och naturligtvis – stigande vatten äter plats på landbacken och skulle slå mot vår infrastruktur – till exempel skulle den nödvändiga vägförbindelsen mellan Trossö, som utgör Karlskrona centrum, och det egentliga fastlandet läggas under vatten.
  Uppdraget från regeringen till alla landets länsstyrelser är tydligt. Undersök vad som kan göras för att hindra och lindra. En sak glöms ofta bort. Förändringarna orsakar problem – men också möjligheter.
  Även nya möjligheter kommer att lyftas fram i Handlingsplanen för anpassning till ett förändrat klimat.
  Mats Blennow
  mats.blennow@blt.se
  Sten Bergströms pladder hänger fortfarande kvar och ekar hos Blekinge Länsstyrelses ”Klimat- och miljösamordnare” Cecilia Näslund. Jag undrar fortfarande om ingen har en aning om den ca 130 år gamla mätserien från Kungsholmsfort, någon km från själva Staun.
  Eller, jo, nån slags aning verkar de ha, men jag förstår inte hur man kan kombinera mätserien
  http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_global_station.shtml?stnid=050-081
  med denna rapporten:
  http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/publikationer/rapporter/2012/Pages/201211.aspx/2012/Pages/20127.aspx
  Ju mer jag läser om detta, dest omer vill jag göra så här:
  https://www.youtube.com/watch?v=VU3S14xVTnc

 36. Astrid Å

  Johan M # 33
  He he
  Jaa, det är problem för de yngre generationerna. De får ”uppfinna hjulet” hela tiden. Vi som är lite äldre kunde ju läsa om detta i ”Jämten” från 1948 t.ex.

 37. Mats G

  Kanske lite OT men det handlar om valet.
  Liten genomgång hur man vrider nåt positivt till något negativt.
  http://www.dn.se/valet-2014/blandat-bokslut-for-loftet-att-bryta-utanforskapet/
  Sysselsättningsgraden har ökat med 20% under denna period.
  (se riket)
  http://www.regionfakta.com/Gotlands-lan/Naringsliv/Sysselsatta/Forandring-av-antal-sysselsatta/

 38. Johan M

  #35 joel
  ”Ju mer jag läser om detta, dest omer vill jag göra så här:”
  !!! helt rätt känsla! 🙂

 39. Helge

  Utomlands skrivs det allt mer om hur ”The Climate Science Isn’t Settled”. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2420783/Worlds-climate-scientists-confess-Global-warming-just-QUARTER-thought–computers-got-effects-greenhouse-gases-wrong.html

 40. Johan M

  #36 Astrid Å
  Man väntar på spänning på forskningsresultat som visar att solen går upp i öster 🙂
  Hanna Sunqvist verkar dock veta vad hon talar om, här i en artikel i Nature om stalagmiter i Afrika.
  ”The coldest period documented in this record occurred between 1690 and 1740, slightly lagging the Maunder Minimum (1645–1710). A temperature reconstruction, based on the correlation between regional surface temperatures and the stalagmite δ18O variations, indicates that parts of this period could have been as much as 1.4°C colder than today. Significant cycles of 22, 11 and 4.8 years demonstrate that the solar magnetic and the El Niño-Southern Oscillation cycle could be important drivers of multidecadal to interannual climate variability in this region. ”
  http://www.nature.com/srep/2013/130503/srep01767/full/srep01767.html
  Geofysikerna låter sig inte luras så lätt.

 41. Helge

  #39 Sorry fick med fel länk i inlägget.
  http://www.economist.com/blogs/babbage/2014/03/climate-science

 42. Mats

  Global osaklighet!
  http://www.rationaloptimist.com/blog/the-good-news-you-don%27t-hear-about-diseases.aspx

 43. Astrid Å

  Johan M # 40
  Jo, det känns bra att det fortfarande finns seriösa/ neutrala forskare. Det kanske blir fler av dem så småningom. Tack för länk!

 44. ces

  Thomas P #27 ”Huruvida de är väder eller klimat kan man tvista om, men det där med ”verklighetsfrämmande grön politik” är en myt.” Du kan väl berätta för de drabbade att det bara var en myt:
  Lord Smith, the embattled Chairman of the Environment Agency (EA), ignored multiple warnings that his policies would lead to serious flooding in Berkshire, Breitbart London can report.

 45. Slabadang

  Now thats my lord!
  http://wattsupwiththat.com/2014/03/14/moncktons-letter-to-rochester-institute-of-technology-regarding-assistant-professor-lawrence-torcello/#more-105184

 46. Slabadang

  Säger allt om UI när ingen tycker att deras halmgubbar ens är värda att kommentera? 🙂

 47. Pär Green

  Angående spigg och miljö, och fordonsgas!
  Undrar om detta är riktigt?
  Frågan ställd den 14/2!
  ”Tack för din fråga och ursäkta att vårt svar har dröjt.”
  Projektets syfte är att genomföra en förstudie för att utreda potentialen att producera fordonsgas från storspigg som fiskas ur Östersjön och blandas upp med fiskrester från övrig fiskeriverksamhet Västerviksområdet. Frågan skall undersökas både från ett ekosystemperspektiv och från ett energiperspektiv. Under förstudien kommer relativt små mängder storspigg att fiskas upp.
  Undersökningar tyder på att spiggen sannolikt har gynnats av den pågående övergödningen av Östersjön. En av frågorna som skall undersökas i projektet är om begränsat fiske av spigg kan leda till minskat tryck på djurplankton och små ryggradslösa djur och därmed dämpa övergödningen i Östersjön. Experter kommer att anlitas av Västerviks kommun från Sveriges Lantbruksuniversitet (Havsfiskelaboratoriet) och Linköpings universitet för de analyser som ska genomföras inom projektet.

 48. Rune

  Expressen sprider lögner igen .
  Takeshi Suzuki växte upp i ett område som förlorade 18 000 människor vid Fukushima-katastrofen.
  http://www.expressen.se/sport/vintersport/vann-guldet-for-fukushima-offren/
  Vi som är välinformerade vet att den sk Fukushima-katastrofen krövde 0,0 mänskoliv.

 49. ThomasJ

  MP & dess -ismer/företrädare är i sanning högsta hot mot ett fortsatt samhälle, som redan haltar så det stänker… Visst vill Romsönerna – med ~ 6 procents inflytande i demokraturen Sverige – driva ALLT tillbaka till, typ, Amish 1800+- tal, typ samma som centristernas fantasier…, men då får de för böfvelen göra det a priori för sig själva och så allena – i sina egna kretsar och evtl. ’hållbara’ samhällen…
  Hur i hela hum-hummet licenstvingad ytterst pseudo-objektiv public service öht. upprepat kan/får! propagera för slikt övergår allt förstånd för att inte ens närma sig ordet anständigt uppträdande.
  Sverige: Ett samhälle/Land i befintligt sönderfall, stort som smått.
  Arma Land!
  Mvh/TJ

 50. Gunnar Juliusson

  Rapport ikväll tog upp Vattenfalls planerade halvering av vindkraftssatsningen. Illustrerades med vinglösa stolpar. V beklagade sig medan Peter Norman hänvisade till Vattenfall. Lena Krantz’ twitter om att Vindkraften måste bär sig själv visades utan kommentar.

 51. f.d. Salasso

  Vattenfall drar sig diskret ur vk-moraset. Putin med handen på gaskranen kan snart serietillverka blykylda reaktorer. Våra merkelska pudlar lär hamna i bakvattnet.

 52. pekke

  Rune #48
  Om du skrollar ner under artikeln så kan du ” rätta textfel ”, försökte med min Firefox, men det funkade inte men med Chrome så la jag in en rättelse om att det var Tsunamin som dödade och inte Kärnkraftverket, får se om de ändrar artikeln framöver.

 53. Håkan Sjögren

  Lasse # 3 : Jag brukar likna Åsa Romsson och MP med vattenmeloner : De är gröna på ytan men röda innuti och har små svartbruna kärnor. Jag förstår inte hur de kan fortsätta att hävda att klimatet fortsätter att ändras i ökande fart, när vi i 17 år har haft stora utsläpp utan att temperaturen har ökat, utan snarare minskat. Ändå hade vi under 100 år en ökning av koldioxidhalten i luften med 40 %, samtidigt som temperaturen ökade med bara 0,7 grader, utan att någon del av de 0,7 graderna har kunnat visas bero på gasen i fråga Dessutom är det gemensamt för alla påstådda ”växthusgaser” att de kan ta upp vissa våglängder av värmestrålningen genom att de elektriska tyngdpunkterna bötjar vibrera,vilket får molkylen att omedelbart sända ut energin som en foton, varför det inte sker någon värmeökning och därför kan inte molekylen tillvitas någon ”växthusgas- karraktär.” Det finns inga ”växthusgaser” utan de är ett påfund. Mvh, Håkan.

 54. LBt

  Den vanliga pajkastningen utan innehåll och värde. Det börjar med Åsa R och Sture Å för att sedan fortsätta med Pehr B och resten. Dock några frön, Pehr skriver
  ”En global uppvärmning drabbar sannolikt inte Sverige med nackdelar förrän eventuellt i slutet av seklet, vi har dessförinnan snarare fördelar än nackdelar, ….”
  visst är det så och
  ”Klimatfrågan är därför för oss i nuläget främst en fråga om utrikespolitiskt och internationellt tekniskt-vetenskapligt samarbete.”
  så är det också. Men sen tramsar han mest till det bla genom att påstå att
  ”den globala uppvärmningen fortskrider långsamt” som en fortsättning på Sture Å:s ”Den enda klimatförändring som kunnat mätas är en knapp grads uppvärmning under 1900-talet.”
  En grad per sekel är om det förorsakats av mänsklig livsstil extremt mycket. Man behöver inte vara en 5:te klassare för att förstå det. Om vår påverkan är liten och försumbar eller stor och allvarlig återstår att visa, vi vet helt enkelt inte.
  Men bland kommentarerna hittar jag följande från Jonas N:
  ”påståendet ”Inga klimatförändringar har synts på 17 år” i sig är meningslös”
  Grattis Jonas, har du tänkt på hur många inlägg här på Klimatupplysningen som skulle falla bort om författarna utgått från denna insikt.

 55. Lasse

  #54 Lbt
  När du sitter i taxin -säger du då till chauffören som just startat-om du fortsätter accelerera så riskerar vi att spränga ljudvallen?
  Vi har temperaturserier som varierat under lång tid.
  Vi hade en liten istid som slutade på 1800 talet.
  De flesta som bryr sig om klimatet engagerar sig-bla här!
  Här ser vi saken från den ljusa sidan! Det verkar inte bli så illa som förutspåtts.
  Är du av annan åsikt?
  Sen är det fysiskt omöjligt att taxin klarar ljudvallen-jag lovar utan att veta! Emperi!

 56. Håkan Sjögren

  LBt # 54 : Den avbrutna uppvärmningen under 17 års kraftiga utsläpp av koldioxid och den obefintliga uppvärmningen av havens ytvatten visar klart och tydligt att de 0,7 gradernas ökning av den globala medeltemperaturen samtidigt som halten koldioxid i atmosfären under hundra år ökat med 40 %. har andra orsaker än koldioxiden, troligen beror temperaturändringarna på astronomiska förändringar men inte på den klimatmässigt overksamma koldioxidmolekylen. Bevisen för att koldioxiden påverkar klimatet är av Jesustyp : man tror att de finns, men ingen har sett dem. Mvh, Håkan.

 57. LBt, jag upprepar:> ”En grad per sekel .. förorsakat av .. ” är en totalt meningslös utsaga, en fysikaliskt omöjlig beskrivning/benämning.
  PS Om du har förstått att ’klimat’ avser förhållanden över en (normalt) trettioårsperiod så är det ju bra. Thomas verkarde iaf ha glömt detta när han reflexxmässigt ville käfta emot. Felet du gör ovan ’påverkan per år’ är dock grövre för att det är ofysikaliskt, och har tyvärr inte fallit bort, trots att det påpekats mpnga ggr under år nu DS

 58. Håkan Sjögren

  LBt # 54 : jag vill inte vara med om att mina och mina barns och barnbarns ännu inte indragna pengar skall satsas på helt verkningslösa åtgärder där miljardernas mångfald skall kasts bort för att några skall söka undanröja ett påhittat hot, som eventuellt kommer att drabba oss i slutet av detta sekel. Mvh, Håkan.

 59. Miljöpartister är miljöflummare. Miljöflummet är en religion. Religiösa människor bryr sig inte om vetenskap, fakta, sakargument eller hur världen egentligen ser ut. Så fullständigt självklart går det inte att övertyga miljöpartister med några sakargument eller fakta när det gäller miljö och klimat. Möjligen är de påverkbara i en del andra frågor.
  Rune #48: Ingen har visserligen dött av joniserande strålning efter haverierna i Fukushima, men 2 arbetare lär ha dött vid en av vätgasexplosionerna som skadade reaktorbyggnader. Kärnkraftshatarna försöker mer eller mindre tydligt insinuera att alla de som dog i jordbävningen eller vattenmassorna egentligen dödades av kärnkraftshaverierna. Vilket är ganska sjukt. Men så är deras ovetenskapliga tro på kärnkraftens dålighet och farlighet också ganska sjuk.

 60. Olav Gjelten

  Mats G # 23 Varför skulle jag inte kunna jämföra dagens politiska korrekthet med det som var politiskt korrekt och ”vetenskapligt bevisad” för ett antal decennier sedan???

 61. Klara M

  Hej!
  Citerar ur artikeln: ”Vi här på Klimatupplysningen har sett många trovärdiga argument från klimatvetenskapen som stöder att den globala uppvärmningen fortskrider långsamt.”
  Två frågor:
  1 Vilka argument? Hänvisa gärna till artikel här eller någon annanstans!
  2Vad säger ni om de s.k. tröskeleffekterna som det ofta talas om? T.ex. att när Arktis smälter (pga den globala uppvärmningen) så minskar reflektionen av solljus (pga mindre yta is) och därmed förblir mer av solvärmen i atmosfären och vi får ett varmare klimat. Eller tänk på permafrosten (t.ex. i Ryssland och Sverige) som när den tinar ger ifrån sig stora mängder metan som ju är långt mycket värre än koldioxiden ur klimatsynpunkt. Om det finns sådana här tröskeleffekter, och det är nog svårt att förneka (de har även skett tidigare i historien, t.ex. för 6000 år sedan i Sahara som förut var frodigt och grönt) även om de nog ofta överdrivs av media, så har jag mycket svårt att tänka mig att klimatförändringarna skulle ha ett långsamt och stadigt förlopp. Snarare tror jag att det går långsammare ibland och snabbare vid andra tidpunkter och att det finns stor risk för en acceleration om vi går över för många tipping-points (tröskeleffekter).

 62. Ingemar Nordin

  Klara M #61,
  Om tröskeleffekter, se vad IPCC säger om det hela:
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/10/06/tippingpoints-nedtonade-ja-utraderade/
  se även https://www.klimatupplysningen.se/2013/07/24/metanbomb-i-repris/

 63. Klara M #61,
  Tack för responsen och jag skall svara efter bästa förmåga.
  ”Citerar ur artikeln: ”Vi här på Klimatupplysningen har sett många trovärdiga argument från klimatvetenskapen som stöder att den globala uppvärmningen fortskrider långsamt.””
  “1 Vilka argument? Hänvisa gärna till artikel här eller någon annanstans!”
  Min tanke var att de läsanvisningar, “Läs mer”, som följer efter det nämnda citatet skulle ge ledning i fråga om detta. Den första länken är en debattartikel i DN av de framstående svenska klimatforskarna Lennart Bengtsson, Deliang Chen, Marie-José Gaillard och Henning Rodhe där man kritiserar att uppvärmningen av vissa framställs som snabbare än den faktiskt är med mera.
  Den andra länken är en intervju av Lennart Bengtsson som gjorts för Klimatupplysningen av Göran Ahlgren. Den tredje länken är till mitt eget senaste blogginlägg om den så kallade uppvärmningspausen.
  Ytterligare en bra artikel är följande intervju av Lennart Bengtsson i DN:
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/vi-skapar-en-valdig-angslan-utan-att-det-ar-befogat/
  ”2 Vad säger ni om de s.k. tröskeleffekterna som det ofta talas om?”
  Jag är kanske inte den bästa på att svara på just den frågan, men den har ofta diskuterats här på Klimatupplysningen. Dessa tröskeleffekter, även kallade ”tipping points”, har ofta framställts på ett överdrivet sätt och detta är en av anledningarna till att det skapats ”ängslan utan att det är befogat” med Lennart Bengtssons ord. Om jag inte misstar mig så har IPCC i den senaste vetenskapliga rapporten tonat ned sådana effekter och kanske även avfört vissa av dem som mycket osannolika.

 64. Klara M #61,
  Jag såg nu att Ingemar i #62 länkat till ett blogginlägg som redogör för hur IPCC tonat ned tröskeleffekterna:
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/10/06/tippingpoints-nedtonade-ja-utraderade/

 65. joel

  #48 & #51
  Jag har också försökt rätta till artikeln.
  ”Det där med att ”kärnkraftverket exploderade och orsakade en katastrof” är ju så fel så klockorna stannar. Hur kan en journalist skriva något så urbota vanvettigt?
  Det var ju en undervattensjordbävning som skapade en tsunami som sedan ledde till katastrofen!
  Kärnkraftverken höll för flera gånger värre påfrestningar än de var designade för!
  Inne på området dog tre personer. Två dränktes av tsunamin och en klämdes i en kran/travers när jordbävningen slog till.
  http://www.world-nuclear-news.org/RS_Deaths_confirmed_at_Fukushima_Daiichi_0304111.html
  http://www.world-nuclear.org/info/safety-and-security/safety-of-plants/fukushima-accident/
  Inte undra på att gamelmedia är döende…”

 66. Peter Grafström

  #45
  Här är ännu en artikel om Lawrence Torcello om att forskare som är mot klimathotsagendan skall sättas i fängelse för kriminell försumlighet
  US PHILOSOPHY PROFESSOR: JAIL ’DENIALIST’ CLIMATE SCIENTISTS FOR CRIMINAL NEGLIGENCE
  http://www.breitbart.com/Breitbart-London/2014/03/13/US-Philosophy-Professor-Jail-Denialist-Climate-Scientists-For-Criminal-Negligence

 67. Håkan Sjögren

  Klara M # 61: Du skriver att Arktis isar smälter (pga den globala uppvärmningen) vilken uppvärmning? är det de 0,7 graderna,samtida med höjning av halten koldioxid i atmosfären med 40 % under hundra år och de noll graderna som temperaturen höjts sista tiden under 17 års kraftiga utsläpp av koldioxid? Vidare skriver Du att stora mängder metan kan frigöras och att metan är långt mycket värre än koldioxid ur miljösynpunkt. Rent matematiskt är en miljard gånger noll = noll fortfarande Varken metan eller koldioxid är några ”växthusgaser” och kan inte påverka den globala temperaturen. Den enda gång koldioxid kan påverka den lokala temperaturen är när den kommer direkt ut ur skorstnarna och inte är avkyld. Mvh, Håkan.

 68. Peter Grafström

  #67 Håkan Sjögren påstår att koldioxid inte är en växthusgas.
  Vet inte om det är bokstavligt menat. Ger i alla fall en kort beskrivning.
  Koldioxid absorberar en stor del av all jordens termiska strålning efter några 10-tal meters passage genom atmosfären. Och den synliga solstrålningen passerar ju rätt ostört i motsatt riktning som bekant. Det är det förhållandet som gör att man kallar koldioxid för en växthusgas.
  Vad beträffar GWs påverkan av ökad koldioxid så handlar det om hur det på högre höjd i atmosfären definieras en koldioxidkoncentrationsberoende höjd vid vilken värmeutstrålningen sker. Ju högre halt desto högre höjd och desto lägre temperatur. Pga lägre temp mindre energiförlust. Och följaktligen blir det varmare.
  Så ser resonemanget bakom IPCCs förutsägelser ut.
  Att dessa förutsägelser inte stämmer är en annan sak.
  Jag har tidigare på denna blogg pekat på omfattande klimatmodifieringsteknologi sk geoengineering med avsikt att kompensera för GW som en fullt rimlig förklaring.
  Debatten gick den gången lite trögt. Ingen tycktes anse att man behövde informera sig om det.
  Ungefär som när man med vänsterinriktade tar upp det angloamerikanska etablissemangets stöd till bolshevikrevolutionen.
  I båda fallen hoppas de antagligen att det rör sig om falska konspirationsteorier.
  Sluta hoppas på den utvägen.

 69. ThomasJ

  Peter G.#68: Sorry mate, total BS.
  Go figure & Learning!
  //TJ

 70. Peter Grafström

  Thomas J
  Att du inte fattade är förlåtligt och lämpligen kan du följa din egen uppmaning.
  Jag är inte din ’Mate’
  Men hur kommer det sig att du skriver med engelska förkortningar som B.S.
  Är det för att du vill slippa bli bannlyst på bloggen genom att gömma dig med den sortens otydlighet.
  Bloggens regler föreskriver ett hyfsat uppträdande
  B.S. ingår inte i det man kallar hyfsat
  Den här bloggen skulle bli åtskilligt bättre om man minskade toleransen för oförskämdheter.
  Meningen Go Figure & learning är pidgin engelska
  Lär dig riktig engelska om du nödvändigt skall använda det här.

 71. Thomas P

  Peter #68 ”Ungefär som när man med vänsterinriktade tar upp det angloamerikanska etablissemangets stöd till bolshevikrevolutionen.
  I båda fallen hoppas de antagligen att det rör sig om falska konspirationsteorier.”
  Off topic, men USA skickade 10,000 man till Sibirien för att slåss på den vita sidan, exakt hur många man England skickade vet jag inte men de hade i alla fall trupper på den vita sidan. Det hindrar för all del inte att det också förekom stöd till bolshevikerna även om jag inte hört talats om sådant. Stöd till båda sidor i en konflikt förekommer när realpolitiker blir tillräckligt cyniska. Tyskarna däremot var involverade på kommunistsidan som medel för att försvaga Ryssland under WW I.

 72. ThomasJ

  #70: Uppenbarligen ingen ’mate’ o/e förståelse vad benämningen är +/-, sorry (=förlåt ’kompis’ – förhoppningsvis tydligt nog!, ergo näppeligen en aka att ägna ngn tanke…
  Sorry, Mate!
  //TJ

 73. Peter Grafström

  #71 Thomas P
  Tillsammans hade England och USA 63000 men antagligen inte samtidigt
  Och England bidrog inte med hela sin styrka i strid, långt därifrån vill jag minnas
  Japan hade 70000 och Frankrike och Tjeckoslovakien var också med
  Men det var ett bedrägeri alltihop för att hjälpa bolshevikerna att värva folk
  och de vita förråddes medvetet.
  Deras ledare Kolchak arresterades av tjeckoslovaker
  och lämnades till bolshies
  1/3 av guldet tog väst med sig
  Bolshevikerna utnyttjades bla för att få stopp på den rysksvenska oljeproduktionen som var världsledande.
  Personalen slogs ihjäl och plundrades och Nobels flydde.
  England och USA lät dem slå sönder även deras egna anläggningar. Därefter steg oljepriset precis som beräknat. Och i USAs parlament lade man vid frågor fram förklaringar om stödet till bolshevikerna som gick ut på att det skulle göra Ryssland till en mindre konkurrenskraftig ekonomi.
  Herbert Hoover såg till att beslagta Tsarrysslands arkiv som fanns i en finsk lada i utbyte mot bröd
  Behändigt för dem att kunna röja undan alla bevis. Likadant gjorde de med andra arkiv i europa som bevisade angloamerikanernas skuld till WWI.
  För stödet till bolshies erhöll USA av Lenin bla ett stort industriområde med nybyggd järnväg där USA bedrev offshore produktion fram till Stalin satte stopp för det 1926. All vinst gick oavkortat ut ur Ryssland.
  Trotsky beställde tusen lokomotiv från ett svenskt företag till överpris antagligen som ett sätt att dölja betalning till tredje part.
  Året därpå etablerade sig Rockefellers i Moskva och två år senare köpte de halva oljerättigheterna.

 74. Thomas P

  Peter #73 ”Men det var ett bedrägeri alltihop för att hjälpa bolshevikerna att värva folk
  och de vita förråddes medvetet.”
  OK, du har rätt, det är en konspirationsteori du kommer med.

 75. Peter Grafström

  #74 Thomas P
  Nu är du för snabb med slutsatserna
  Du kan se av min kommentar att det fanns starka ekonomiska motiv bakom bedrägeriet
  Den rysksvenska oljeproduktionen gick om amerikanernas och Englands och Usas oligarker såg ogillande att oljepriserna sjönk. Uppenbarligen ville eller kunde de inte bilda kartell med de rysksvenska konkurrenterna vilket man annars kunde vänta sig om det bara handlade om att få upp priserna. Men angloamerikanerna ville inte se Ryssland utvecklas till en jämlike eller tom överman beträffande teknisk och ekonomisk utveckling. England hade 1904 gjort klart de geopolitiska riktlinjerna och där var Ryssland huvudfiende och Tyskland skulle drivas mot Ryssland för att förnedra båda. Carroll Quigley som hade full insyn I hur englands hemliga elitsällskap var uppbyggda, har bl a citerat Alfred Milner som var en av hjärnorna bakom första världskriget. Milner sa ”jag är socialist och brittisk imperialist” och den Engelska eliten var som jag tror du sade i en tidigare kommentar mycket riktigt på båda sidor.
  Engelsmännen var enormt utstuderade och bedrägliga. Långsamt håller sanningen på att tränga ut med fler böcker i ämnet. Men mainstream historikerna dominerar fortfarande verklighetsuppfattningen.
  Den amerikanske professorn i ekonomisk historia C C Preparata har skrivit boken Conjuring Hitler, how britain and america made the third reich (2005). Där beskriver han hur sveket mot de vita såg ut efter bolshevikrevolutionen.
  Jim Macgregor och Gerry Dogherty i Hidden History( 2013) ger en informativ bild av Englands bedräglighet.

 76. Peter Grafström #68,
  Tack för din kommentar och din beskrivning av hur växthusgaserna verkar. Jag brukar då och då besvara Håkan Sjögrens kommentarer och skriva något liknande men de flesta som följer den här bloggen känner till Håkans åsikt eftersom han har upprepat den många gånger.
  Jo, Håkan menar bokstavligt att koldioxiden inte är en växthusgas, han anser att koldioxiden inte kan överföra den excitationsenergi som koldioxidmolekylen får genm absorption av en IR-foton till luftens molekyler utan strax deexciteras och emitterar fotonen i stället. Han menar, till skillnad från de flesta fysiker antar jag, att den exciterade koldioxidmolekylen inte kan överföra fotonens energi genom att kollidera med andra molekyler i luften.

 77. Pehr, jag vet inte om det är exakt så Håkan S menar. Som jag har uppfattat det menar han att kollisions-överföringen är alldeles för liten (och från alldeles för få molekyler) för att praktiskt kunna värma atmosfären.