klimatforskare

Därför protesterar inte klimatforskarna

I en uppmärksammad artikel i nättidskriften Quadrant Online försöker Garth Paltridge förstå och förklara hur det kan komma sig att så få vanliga klimatforskare inte gör sin stämma hörd i klimatdebatten. Och framförallt varför de inte protesterar mer högljutt mot alla de alarmistiska överdrifter som vi matas med från olika mer verbala och utåtriktade talespersoner   →

Gästinlägg av Tage Andersson

Idag kan vi bjuda på ett gästinlägg av en “riktig meteorolog”. Diskussion om klimatmodeller och verkligheten Tage Andersson Verfikation Dagens väderprognoser är sedan länge baserade på numeriska modeller, NWP (Numerical Weather Prediction) och anses ha känd träffsäkerhet. Indikerar detta att klimatmodellerna är tillförlitliga? En  avgörande skillnad mellan NWP och klimatmodeller  är möjligheten att verifiera resultaten.   →

Funderingar efter ett klimatsymposium

I fredags, dvs samma dag som IPCC-mötet avslutades med den 5:e rapportens offentliggörande, arrangerades ett symposium av KVA, Naturvårdsverket, IPCC och Bolincentrum för klimatforskning: “Climate change: Bert Bolin and Beyond”.  Jag hade tänkt att arrangörernas gemensamma logotyp, som fanns på kallelsen skulle illustrera mitt inlägg om detta. Så här besvardes min förfrågan: “Av upphovsrättsliga skäl   →

Makten att tycka?

För det första är det återigen mitt privilegium att påminna om dagens evenemang i serien Hållplats Klimatet.  Idag, tisdagen den 14:e maj, är det dags för det tredje inslaget på restaurang Hållplatsen, Strandbodgatan 5  i Uppsala. Kl 18.30 talar  professorn i matematik Sten Kaijser om “Biobränslens effekt på CO2 och på människors välfärd”. Sten Kaijser är   →

Marcotts artikel i Science visar att svensk klimatskepticism tar udden av klimatskrämseln

Den nya artikeln i Science av Marcott med flera (2013), som kommit fram till en global temperaturkurva för de senaste 11300 åren, har väckt stor uppmärksamhet i media och på bloggar. Man uppfattar den nämligen som en ny så kallad hockeyklubba eftersom den citerar ett arbete av Michael Mann från 2008. Men så är det   →

”Skräms inte med klimatet!”

Bilden förställer vår frekventa gästskribent Professor Lennart Bengtsson – tveklöst en klimatforskare. Den har en symbolisk innebörd genom att visa hur han har lämnat den antropogena stugvärmen, och med lika gott humör vistas i den kylslagna verkligheten. Rubriken är citerad från den just utkomna utgåvan av Katternö, en tidning med en markant självständig linje ifråga   →

“Den vettlösa vetenskapen”

“Den vettlösa vetenskapen” var ett tema för novembernumret av tidskriften Axess förra året. Förutom en inledande krönika “Låt forskarna råda över sig själva” av chefredaktören Johan Lundberg, så behandlar fem artiklar olika exempel på  vetenskapsgrenar som löpt amok vid olika tillfällen och av olika orsaker. Det är inte fråga om i och för sig intressanta   →

Solen, den kosmiska strålningen och klimatet

Lennart Bengtsson är välkänd för TCS läsare som en etablerad klimatforskare och anhängare av AGW-hypotesen, men som samtidigt tagit avstånd från klimatalarmism. Vi är övertygade om att det är av intresse för TCS-besökare att också ta del av Lennart Bengtssons  synpunkter på Svenmarks teori för den kosmiska strålningens inverkan på molnbildningen. För den som vill   →

Föredrag om klimatskeptiker och förnekare

Idag anordnas två föredrag på samma tema. I Göteborg föreläser Erik Svensson om vad det innebär att ha ett skeptiskt förhållande i klimatfrågan. Restaurang Bazar, Haga Kyrkogatan 14, kl 19.00. I Stockholm kan de som gillar Olle Häggström glädjas åt att han håller ett föredrag om klimatforskare och klimatförnekare. Detta äger rum på Hilton Hotel   →

Medias falnande klimatintresse

Miljöjournalisternas förening och Bert Bolin centret på Stockholms universitet höll under söndagen en träff mellan journalister och klimatforskare på Fakultetsklubben på Stockholms Universitet. Den uttalade tanken var att presentera nyheter, spännande forskning/forskare och inlägg i klimatdebatten. Inledare var den välkända svenska klimatforskaren Erland Källén, som nu är forskningschef i England på European Centre for Medium-Range   →