Makten att tycka?

För det första är det återigen mitt privilegium att påminna om dagens evenemang i serien Hållplats Klimatet.  Idag, tisdagen den 14:e maj, är det dags för det tredje inslaget på restaurang Hållplatsen, Strandbodgatan 5  i Uppsala. Kl 18.30 talar  professorn i matematik Sten Kaijser om
Biobränslens effekt på CO2 och på människors välfärd”.
Sten Kaijser är välkänd för TCS besökare och har varit aktiv i klimatdiskussionen under flera år. Det blir som vanligt utrymme för frågor och debatt.
munkavle_
F ö tänker jag idag ägna inlägget åt några ”mjuka” funderingar om maktens villkor i dagens politiskt inhägnade värld. Låt mig för att illustrera den kommande tankegången göra ett antagande. Att jag blivit bekant med  statsminister Reinfeld – så bekant, att  vi kommit att träffas ofta och tala ingående med varandra. Nu gör jag ett ännu djärvare antagande: Att jag under dessa samtal faktiskt lyckats övertyga honom om att dagens klimatpolitik är baserad på felaktiga grunder.
Det är inte särskilt sannolikt, men jag behöver detta optimistiska antagande för att komma fram till poängen. Även en politisk amatör som jag, inser att det för Fredrik då inte alls är trivialt att omsätta denna nya insikt i politisk handling. Trots att vi är helt överens om att dagens politik är sakligt felaktig, en stor ekonomisk nackdel för Sverige och skadlig för det internationella samfundet, så blir det förmodligen så att Fredrik inte ens anser sig kunna berätta för omvärlden om sin åsiktsändring. Allra minst för den långa rad av sakkunniga, vetenskapliga rådgivare som som han under mer än ett decennium låtit flytta in i myndighets- och partikanslier. I allra bästa fall kanske han nonchalant, liksom i förbigående, kan släntra in på Rockströms kontor och säga ungefär att ”Du kan väl ta och läsa in dig lite på de där klimatskeptikernas bloggar: Anthony Watts, Lindzen och Roy Spencer har jag hört nämnas. När du sedan är färdig, kan du höra av dig med en redogörelse för på vilket sätt de har fel. Jag behöver nya argument när jag träffar folk ute i landet”.
I bästa fall som sagt! Det är mer troligt att han kommer att säga åt mig att jag måste förstå, att det för honom skulle leda till en förödande trovärdighetskris om han försökte lägga om klimatpolitiken. ”C-G, du kan väl istället ta itu med att övertyga lite mediafolk? De som skriver om de här frågorna på DN, SvD, Expressen och Aftonbladet, och de som har hand om Vetenskapsredaktionerna på TV och Radio. Om du bara kan få dem att vrida sitt budskap i IPCC-kritisk riktning, så kan jag tänka mig att haka på ….” osv.
Min poäng med ovanstående är inte att vara ironisk just mot Fredrik Reinfelds troliga uppträdande i denna mycket hypotetiska situation. Det jag vill illustrera är mycket mer generellt: Den mäktiges maktlöshet! I vår moderna demokrati finns förvisso positioner som ger innehavaren avsevärd makt. Han/hon kan ha stort inflytande över vilka nya problem som skall utredas och åtgärdas. Hon/han kan också anställa och befordra tjänstemän och rådgivare till nästan lika betydelsfulla positioner. Jämsides med detta stora inflytande, är han som representant för sitt parti, regering och t o m hela landet, svårt trängd när det gäller att ge besked om sin uppfattning. Det är praktiskt taget uteslutet för denne landets mäktigaste att offentligt berätta om den nya övertygelse han kommit fram till. Jag är införstådd med mekanismerna, att man som ledare måste representera sin organisation och att en statsminister aldrig kan uppträda enbart som privatperson.
Det är inte heller så, att denna speciella form av maktlöshet är begränsad till den politiska sfären. Det är i praktiken nära nog lika omöjligt för en VD eller styrelseordförande för ett stort svenska företag att tillkännage: ”AB Eget Tänkande har kommit fram till koldioxidhypotesen är felaktig. Vi är visserligen tvungna att betala vår koldioxidskatt m fl kostnader för landets klimatpolitik, men vi protesterar mot dessa onödig pålagor.”
I min egen akademiska hierarki finns det någonstans ett intressant snitt. För en universitetsrektor finns det inte utrymme för ett tillkännage en egen kritisk uppfattning i klimatfrågan. Det skulle, oavsett kvalitén på argumentet, uppfattas som ett skott i foten, och klandervärt icke-lojalt mot underställda forskare. En enstaka professor, som inte är beroende av anslag från Formas el dyl stödjande organ, han är däremot fri att lufta sin kritik både på möten i tjänsten och i lokala tidningsinsändare. Om han nu är beredd på att få kritik, respektive att tidningen inte tar in dem? Snittet mellan en universitetsrektor och en professor går  ”tvärs igenom” dekanen för en fakultet.
Det jag tycker är intressanta följdfrågor är om denna ’representativa tunghäfta’ i allmänhet – alltså inte endast i klimatfrågan – har blivit mer utbredd under de senaste 2-4 decennierna?  Om så är fallet, har det något att göra med växande krav på politisk korrekthet i våra media?  Åsiktsfriheten i våra media – verklig eller skenbar – är  också en viktig fråga i detta härad. Och i så fall, är det ett allvarligt och t o m ödesdigert demokratiskt problem?
Jag har däremot stor tro på TCS-kommentatorernas åsiktsglädje och -frihet när det gäller dessa frågor.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas P

  ” För en universitetsrektor finns det inte utrymme för ett tillkännage en egen kritisk uppfattning i klimatfrågan.”
   
  Varför tar du inte ett snack med Anders Flodström om det? Han hade då inga problem att inviga den där konferensen Peter Stilbs höll.

 2. Olaus Petri

  Thomas, varför skriver du inte till Flodström och berättar att han inte fick göra det? Nävisstja, det hade du ju redan gjort. 😉
   
  Uttalade sig Flodström i egenskap av klimathotskeptiker när han invigde konferensen, eller var han bara med och invigde, som rektorer gör lite då och då?

 3. Beror inte det där lite på vem maktpersonen är? Ronnie Reagan och Maggie Thatcher verkade inte bekymras av att säga saker som stack i öronen på partikamraterna. I den mån det nu fanns ”kamrater” i deras partier. 😉

 4. Labbibia

  Tack C-G!
   
  Ja, jag tror att din logiska slutledning är alldeles riktig här. Dessvärre tror jag också att det är förödande för landet. 
  Det finns många områden där det gått till precis som du beskriver, och där ledande politiker målat in sig i ett hörn.
   
  Förutom klimatpolitiken så gäller det ju i allra högsta grad exempelvis även försvarspolitiken, där ÖB får på skallen för att han gör sitt jobb och beskriver följderna av förda politik, dvs lägre och läger anslag.
   
  Vart detta leder oss i det långa loppet är lätt att se, tyvärr.

 5. Ulf L

  Mycket insiktfullt.
  Ronald Reagan och Margret Tatcher var undantag eftersom de vägrade att administrera ett förfall. Dessutom var deras väljare väl medveten om situationens allvar vilket de pladdrande klasserna (media och politiker) inte tycktes vara.

 6. Thomas P #1

  Jag var där och kan försäkra dig att Anders Flodström inte tillkännagav någon egen kritisk uppfattning. Istället betonade han att KTH har möjlighet att stöda ”annorlunda” åsiikter inom ramen för ett program att främja akademisk diskussion.

 7. ThomasJ

  Spot on, C-G! Tack för det!  😀
  Tyvärr lär där inte komma till ngn förändrat insikt i ’klimatfrågan’ – till verklighetsbaserad sådan – från FR:s sida. Detta i första hand pga hans totala ignorans/inkompetens men även pga all den prestige som innefattas i ’komplexet’ och, inte minst!, det axiom att en politiker (förutom ett ytterst fåtal) har ryggrad/anständighet/hederlighet att erkänna att han/hon/de har haft fel. Således; ’It has to get even worse before it can get better’… och under tiden dör samhället.
   
  Glädjande är iaf, att Lennert Bengtsson fått uppmärksamhet hos Judith Curry:
   
  http://judithcurry.com/2013/05/13/lennart-bengtsson-on-global-climate-change/
   
  Det skulle måhända vara en bra idé att LB (med dig C-G) gör försök att bli ’kompis’ med FR…?  🙄
   
  Mvh/TJ

 8. Gunnar Juliusson

  I dagens Sydsvenskan diskuteras om det parlamentariska läget kommer att  leda fram Gustav Fridolin som vice statsminister oavsett valutgången 2014. Detta scenario medför förstås konsekvenser som är lätta att förutse. Således är enda möjligheten att få till en förändring i inriktningen av energi- och miljöpolitiken att något parti (förutom SD) öppet deklarerar en annan syn än idag och sedan får starkt gehör av detta i väljaroponionen, så att partier som M kan få stöd att ompröva. Varför inte KD som behöver allt tänkbart rösttillskott. FP borde ligga nära tillhands, men vill möjligen hålla dörren öppen för att ingå i en S-Mp-regering efter valet, även om man ju öppnade kärnkraftsfrågan i partiledardebatten härom veckan. M kan man nog inte hoppas på ska driva denna fråga, då man inte vill riskera grus i förhandlingsmaskineriet med möjliga koalitionspartners inkl Mp. Således extremt viktigt att vi får upp frågan i offentlig debatt innan partierna låst sina valkampanjstrategier inför 2014, och innan mediamaskineriet cementerat sin förväntade syn på IPCC AR5.

 9. bom

  Man måste kunna förlåta och gå vidare annars blir man en vrång och inkrökt liten surgubbe Thomas P (se bara vad Du blivit – det kan inte vara roligt att dricka den bittra kalken i botten). Du hade flått-fäl-fel!

 10. bom

  # 8 Bevare oss väl för denna dystra framtidsutsikt! Vore kanske den eftertraktade opolitiska världsregeringen ett bättre alternativ!

 11. Lasse

  I en annan fråga gör UG ett program som sänds i morgon-i samma anda: http://www.svt.se/ug/kommande-media-och-flyktingpolitiken

 12. Visst ligger det en hel del i vad C-G skriver. Jag tror också att ”Saltsjöbads-andan” och synen på att ”konsensus” är något fint förhindrar att vi får mer av ”konstruktiv konflikt”
  En i  stort sett ”homogen massa” av politiker och media i både klimatpolitiken och invandringspolitiken är den perfekta grogrunden för ett rejält missnöjesparti. Och det har man banne mig gjort sig förtjänta av.

 13. Helge

  Nya partier poppar upp nästan dagligen som en motreaktion. Makten har kanske blivit ”inlåst” av sitt eget system och av dem som kontrollerar media, men den uppfattas ofta av väljaren mest som arrogant.
   
  På något vis tror jag ändå ”syndafallet” hänger ihop med att media slutat granska, och att public service inte längre rapporterar balanserat. Finns ingen saklig kritik, går det inte att bedriva politik som sticker ut.

 14. Peter Stilbs

  Thomas P #1 – Anders Flodström möjliggjorde det första möte i större skala där  klimatfrågan belystes och diskuterades förutsättningslöst. Han ska ha stor heder för det. Han invigde inte detta 2-dagarsmöte, men ledde slutdebatten, som moderator. Den ligger väl fortfarande ute på sidan 
  http://gamma.physchem.kth.se/~climate/
  men just nu verkar inte de något risiga avi-filerna spela upp på min Mac inom webbläsaren Safari – jag tror man måste ladda ner dom och spela upp dom lokalt på datorn.
  Intressanta 2×45 min- med en panel med Bob Carter , Lennart Bengtsson , Hans von Storch och Fred Singer

 15. Den representativa reflexen är alltid att fråga sig hur många röster der ger, inte om det är sant eller bra. När Freddes kampanjstatistiker konstaterar att valboskapen tvivlar och det finns popularitet att hämta på en skeptisk vändning. Då. Först då.De mindre partiernas pr-folk kan göra övervägningen – Tja va fan har vi att förlora. Där kan det hända nåt.Möjligen kan nån internationell händelse väga in.Kanske om IPCC rekommenderar att vi skjuter all boskap och förbjuder fossila bränslen. Men vi är ju nästan där som det är.

 16. Helge

  Lyssnade man på senaste partiledardebatten, ett sorgligt exempel på PK debatt, så säger faktiskt Reinfelt att det är bättre att satsa i utlandet där det kanske kostar 15 öre istället för 1,50 kr att få bort ett ton koldioxid. Men det var ingen som nappade på det. 

 17. Slabadang

  De blir allt mer isolerade!
  Demokratin har som samhällsdebatten blivit paralell och allt mer frånkopplad. Media har knutiti sig närmare makten i samma takt som medlemsantalen i partierna rasat och det är svårt att skilja på orsak och verkan. Den officiella debatten är smal som ett hårstrå för dem att balansera på. på nätet har debatten gått åt motsatta hållet och situationen blir allt mer ohållbar.
  Journaisterna försvarar sin makt och sin position att göra som politikerna dvs fjärma sig allt mer ifrån sina läsare och tittare och undanflykterna och bortförklaringarna blir allt mer krystade.
  Vi har helt enkelt ett etablissemang som blivit rädda för den situation de skapat alldeles själva och vi ser tydliga rekyler när folket väl använder röstsedeln. EU-federalismen har försvårat och begränsat samhällsdebatten betydligt. Våra politiker har avhänt sig den makt dehade tidigare och nu kan de inte presentera några större reformer allr egen politik väl medvetna om att det är EU som styr och inte de.
  Det gör att vi har det  kristna Socialmoderatfolkcenterpartiet i riksdagen väl skyddat av media. De kan numer inte bedriva någon egen politik eller egna framtidsvisioner. EU har knutit upp händerna på deras ryggar.
   
  Numer bryry sig inte politiker om vad folket skall tycka utan tänker på hur våra till 81% rödgröna journlaister skall reagera. Vi har med nätets hjälp helt ritat om kartan. I Italien dök Grillo upp och på Youtube såg folk UKIPS Farage framträda i EU-rlamentent. Här hemma går SD som tåget och folks förtroende för media blir allt lägre. I danmark så är socialdemokraterna nerer på !( procent i senaste opinionsundersökningar. Etabissemanget tappar sin legitimitet och stöd på bred front. Å tittar vi på SVT så undrar man ju va faan det är frågan om, en hel hord med journlaister som lever i ett PK korrekt fantasy land.
  Etablissemanget tappar allt mer kontroll över debatten och isolationen och den tillhörande rädslan för väljarna kostar allt mer.EU-valet 2014 måste bli en riktig käftsmäll för riksdagen. Helt tondöva!!

 18. Nils H

  Den här kommer jag att tänka på ibland, apropå politiker:
  ”Jag måste följa mitt folk, jag är för fan deras ledare!”
  Sagt av Andrew Bonar Law, Englands premiärminister vid förra seklets början.
   

 19. Tege Tornvall

  Kanske krävs något av följande:
  En riktig ekonomisk-politisk katastrof, orsakad av AGW-tänkande och AGW-politik,
  Någon/några ledande AGW-förespråkare/-politiker gör skandal i annat sammanhang
  Fortsatt och mer kännbar avkylning vållad av mindre aktiv sol med svåra följder för Jordens försörjning.
  C-G:s skildrar övertygande hur låsta politiker och beslutsfattare är.
  Under elva år som redaktör för fordonsindustrins leverantörstidning hörde jag inte en enda högre tekniker eller chef på egen hand hävda AGW-teserna.
  ALLA var mer eller mindre skeptiska, men ALLA spelar också med och följer den förda politiken – och medföljande pengar och regler.
  Jag förbjöds att skriva klimatskeptiskt i tidningen, gjorde det en gång på fordonsingenjörernas egna SVEA-sidor och fick bassning för det!
   

 20. pekke

  Ingvar E #12 och Helge #13.
  Visst har ni rätt, politiker och media på rikstäckande nivå verkar snabbt som attan avfärda eller sopa under mattan när det kommer upp frågor eller kritik om sånt som inte passar konsensus/agendan/pk.
   
  Att privata media ofta bara visar en sida av myntet kan man leva med, värre är det att Publik Service, SVT/SR, helt tydligt gör likadant trots att de skall visa bägge sidorna av myntet, är oförlåtligt !
   
  På lokal nivå är det svårare för politiker och media att sopa svåra frågor eller kritik under mattan eftersom sådant sprider sig lättare på lokal nivå vilket kan påverka deras verksamhet direkt jämfört med riksnivån.
   
  Politiker och journalister verkar allt mer leva i nån sorts gammaldags skrå där man värjer sig för allt som kan påverka den verklighet som deras skrå har uppställd.
   
  Att politiker kan bli verklighetsfrånvända efter några år kan man förstå, men när även journalister tappar verklighetsförankringen och definierar sin verklighet efter vad kollegerna/proffsdebattörer/lobbyproffs/politiker tycker och struntar i den verklighet som deras läsare/tittare/lyssnare lever i, då är det illa, väldigt illa.

 21. OR

  Tittade på Kunskapskanalen igår om kapitalismens återvändsgränd och risken för en världsomfattande hyperinflation. Det kan få vem som helst att bli stum. Dags att börja tänka på TCS som The Currency Scam.
   
   

 22. Hans i Lund

  Ursäkta ett lång OT-inlägg, men jag har en kompis som just ”kommit ut” som omvänd och blivit skeptiker. Han har bett mig om en sammanfattning av de viktigaste argumenten och jag har skrivit följande som jag dels vill dela, dels höra om någon tycker att jag har glömt något väsentligt (reservation för hur bloggen hanterar punktlistor).
  Här kommer lite sammanställda argument. Vi börjar med de vetenskapliga:
   De modeller som IPCC jobbar med överskattar klimatkänsligheten (=hur många graders temperaturökning man får vid en fördubbling av koldioxidhalten). Man ska betänka att koldioxidens förmåga att absorbera och tillbakastråla ljus/värme är logaritmiskt avtagande med halten. De modeller som IPCC jobbar med förutsätter att det finns en positiv återkoppling för koldioxidhalten dvs. den kan inte ”ensam” åstadkomma temperaturökningen (räknar man endast på koldioxiden så har den en klimatkänslighet om ca. 1 grad Celsius, dvs. det är den temperaturökning som en fördubbling av CO2-halten ger. Detta är i princip alla överens om, CAGW-troende som skeptiker). Därför antar man att en ökad temperatur ger en ökad halt av vattenånga i luften (i sig ett rimligt antagande), men att det ska ha en positiv återkoppling är en ren spekulation. Det har det som vattenånga, men denna vattenånga kondenserar och blir moln som har en negativ återkoppling. Nettoeffekten av detta vet man väldigt lite om (dock verkar det rimligt att jorden fungerar som en ”termostat”, positiva återkopplingar är sällsynta i naturen (kärnklyvning är ett exempel men uppstår sällan spontant i naturen) och klimatet skulle skena om det dominerades av positiva återkopplingar). Överhuvudtaget vet man väldigt lite om molnbildning. Det finns en dansk forskare vid namn Svensmark som har ställt upp en intressant hypotes om att ”solvinden” skyddar jorden från kosmisk strålning och att den kosmiska strålningen ökar molnbildningen. Alltså stark solvind => mindre moln => varmare klimat och tvärtom. Det återstår en del forskning att göra för att slutligen säkerställa sambandet, men hela hypotesen visar på hur lite vi egentligen vet om vad som påverkar klimatet på jorden. Jag anser det vara självklart att först och främst titta på solen för att ta reda på vad som påverkar vårt klimat.
   
  Modellerna visar även (om de stämmer) att det ska uppstå en uppvärmning uppe i atmosfären över ekvatorn (hot-spot). Denna uppvärmning har inte kunnat uppmätas på något vis (förutom en extremt skruvad historia där man inte mätt temperaturen med termometrar direkt utan istället rekonstruerat den från vindhastigheter, löjets skimmer över detta är uppenbart), vilket är en stark indikation på att modellerna inte stämmer. Det är också alldeles för mycket ”lappande” i  CAGW-teorin för att den ska verka sund. Man antar att aerosoler har haft historisk inverkan, värme försvinner oförklarligt i djuphavet, positiva återkopplingar är möjliga avseende CO2 men absolut inte för solaktiviteten m.m. I min värld överger man en vetenskaplig hypotes som kräver så mycket lappande och ställer upp en ny bättre.
  Jordens medeltemperatur har inte ökat de senaste 15-17 åren. Det gör att verkligheten mycket snart går utanför (under) de 95%-iga konfidensintervall som omger modellernas ”projektioner”. I ”normal” vetenskap brukar man anse att det är en falsifiering av en hypotes och man måste ställa upp en ny. Men klimatvetenskapen är politiserad och det innebär att den lyder under andra regler. Själv tycker jag att det är helt otroligt roligt att höra dessa muppar säga att ”uppvärmningspausen” beror på okända naturliga faktorer som kyler. Det är samma idioter som för ett par år sedan sa att ”vi har undersökt alla naturliga orsaker och det finns inga som kan förklara uppvärmingen, alltså måste det vara koldioxiden som orsakar den”. Lustigt att man vet att det finns inga okända värmande naturliga orsaker men det kan finns okända kylande. Ett tydligare intellektuellt förfall är svårt att illustrera.
  Hanteringen av råtemperaturdata som man föder dessa modeller med är skum. Jag har sett alldeles för många exempel på att man ”masserar” data, uppskattar mätdata mellan mätpunkter, vägrar lämna ut rådata, förändrar rådata (ofta så att man sänker gamla mätvärden och höjer nya, på mycket oklara grunder). Sedan är det ju ett skämt när de visar upp mätkurvor där man skarvar kurvor med olika mätmetoder och sedan drar slutsatser från kurvornas utseende. Vi lärde oss redan i småskolan att man inte kan göra så.
  Tittar man historiskt i isborrkärnor så kan man se att temperaturen ökar FÖRE CO2-halten och också minskar före CO2-halten. Det med en eftersläpning om 600-1200 år med ett medel om ca 800 år. Det innebär att en del av den ökning av CO2-halten vi ser idag kan bero på den medeltida värmeperioden. Den omvända orsak-verkan finns också, men denna eftersläpning talar för att den inte är dominerande.
   
  Det finns ett par mycket starka politiska argument också:
   Tänk dig att man tillsätter en politiskt skattefinansierad organisation (som IPCC), som skall utreda en fråga. Oavsett fråga så innebär ett ja-svar att organisationen fortlever och får nya skattepengar, ett nej-svar innebär att organisationen inte behövs och läggs ned. Gissa vilket svar organisationen kommer att komma fram till? 🙂 Man får aldrig glömma att IPCC inte arbetar med en förutsättningslös fråga, utan de ska utreda ”människans inverkan på klimatet”.
   
  Vart ska alla desillusionerade socialister och kommunister ta vägen nu när deras system gjort totalt bankrutt och visat sig odugligt? Klimatfrågan med CO2 som bov är det perfekta verktyget för att åberopa planekonomi, socialistisk diktatur, kräva att folk ska leva efter ens egna dogmer osv. Det är ingen slump att Sovjetsystemets upplösning sammanfaller i tiden med CAGW:s stigande på agendan. Titta på denna artikel från Sydsvenskan om gift i marken i Sverige: http://www.sydsvenskan.se/sverige/7-000-giftiga-platser-vantar-pa-att-saneras/  Läskigt eller hur? Varför hörs inga muppar som skriker om CO2 skrika om detta VERKLIGA miljöproblem? Förklaringen är lika enkel som skrämmande. Frågan är helt omöjlig att använda som vapen för att driva en politisk agenda. Är det verkligen klimatet och miljön som är det viktiga för dem?
   
  Det finns dock en mycket stark positiv återkoppling avseende klimatet. Den ser ut så här:
  1.       Forskare publicerar alarmistiska rapporter om klimatets utveckling.
  2.       Media kan slå upp dessa rapporter med svarta undergångsrubriker och sälja mer.
  3.       Politiker kan använda dessa rapporter för att motivera skattehöjningar.
  4.       Dessa skatter ges bl.a. till mer forskning om klimatet.
  5.       Vilket gör att forskare kan publicera ännu fler alarmistiska rapporter.
  6.       Osv.
  Scenariot ovan kan användas som ett mycket bra argument mot CAGW-förespråkare som hävdar att klimatskeptiker ser konspirationsteorier över allt. Det behövs ingen konspiration för att få ovanstående piano att spela alldeles av sig självt 😉
   
  Jag personligen blir mer och mer övertygad om att det är bra för jorden med högre koldioxidhalt och högre temperatur:
   Växter växer bättre och man får högre avkastning från jordbruket. Som exempel kan nämnas att man i växthus ofta håller över 1000 ppm koldioxidhalt. Det är också så att i den utvecklade delen av världen så ökar skogsutbredningen.
   
  När man i ämnet historia pratar om klimatförbättring (som har gynnat mänskligheten) handlar det alltid om varmare klimat. Klimatförsämring är alltid förknippat med kallare klimat.
   
  Är det någon klimatförändring man kan oroa sig för så är det en ny istid. Allt som motverkar det är bra.
   
  Slutligen får denna debatt mig att tänka på en underbar Kalle Anka-serie av Carl Barks. Kalle hade funnit en vikingahjälm och med hjälp av den skulle han utropa sig till mäktig kung av Nordamerika. Inga skatter skulle tas ut, allt skulle vara fritt för befolkningen förutom luften. Som kung skulle han ”bara” ta ut en ”liten” avgift på luften som alla andas, alla skulle gå runt med en mätare på sig. Jag vill minnas att den skumme advokaten redan hade hela prislistan klar (andetag 1 öre, suck 2 öre och gäspning 5 öre). Det är en suverän illustration (och tyvärr skrämmande nära vad vissa på fullt allvar föreslår) av drivkrafterna bakom hela denna klimatdebatt: makt och pengar.
  Häng med på bloggen https://www.klimatupplysningen.se/ så lär du dig ännu mer.
   
   

 23. Totalt OT
  Men fascinerande. Kollade på WUWT
  http://wattsupwiththat.com/2013/05/13/what-we-dont-know/
  vilket ledde mig till
  https://www.youtube.com/watch?v=Bkle618UJPY
  ”The faces of time”

 24. bom

  #22 Åtminstone jag ursäktar Dit den välskrivna tjugotvåan!

 25. bom

  Fingerfel! Läs Dig

 26. Sören G

  Om nu uppvärmningen uteblir ytterligare några år eller tempersaturen rentav börjar sjunka (vilket det läge som solen är på väg in i antyder), så måste klimatbluffen till sist bli avslöjad. Hur många är det då som står med rumpan bar?

 27. Sven Östholm

  Nya påbud i kampen mot klimatkatastrofen.
   
  http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44886&Cr=food+security&Cr1=
   
  Hur gick det med daggmaskburgarna? Vi hade en på labbet som odlade (och åt?)

 28. Staffan

  Vi hade en—avdankad, men ändå—centerpolitiker från Bromma här.  Han trodde att vi snart brinner upp.  (4ºC varmare!)
    Och kom någon med ett hållbart argument mot detta, tystnade han.  Försvann från bloggen ett tag.  Inte länge, men i alla fall försvann.
     Sedan fortsatte han att köra fram sina argument:  Vi brinner upp!  Vi får miljoner flyktingar hit från Indien.  Och Maldiverna, när de sjunkit ner under havsytan.
     Alltså gruppens argument, i princip.
     Men i en politisk kamp måste parti-representanterna göra så!  Det är inte deras privata åsikter som ska fram;  som betyder något.
     Och vi ”vanligt folk”, vad ska vi göra?
     Tja.  Försöka titta på fakta.  Försöka få svar på frågan ”VAR har det blivit varmare?   Och HUR MYCKET?”
      (Svaret?  Mest uppåt Nunavut.   -13ºC där just nu, 14 maj, i huvudstaden Iqaluit.  ”Feels like -21ºC.”  Men där har årssnittet stigit 0,5-0,6 grader per decennium sedan 1979.  Där någonstans ligger uppvärmningscentrum.)
      Men jag tycker väl att det känns rätt tjatigt när någon försökt skrämma oss med att ”det blir jättevarmt—vi dör” sedan 2003 och kanske ännu tidigare.  Före Maggies tid, faktiskt…
      (Fast det där med ’att tystna när argumenten blir otrevliga’ gäller ännu idag.)

 29. Lasse

  #28 Det är väl i dessa trakter som klimatet rasar husen:
  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/isvagg-krossade-hus_8166568.svd

 30. Björn

  I ljuset av det Ribbing skriver, är sajter som TCS mycket viktiga när det gäller yttrandefrihet om det mesta och som i vårt fall gäller andra åsikter i klimatfrågan, än den gängse. Tyvärr är det så att ledare av olika slag, har för lite utrymme för egna åsikter utåt. De tycks ha en klar bild, av som i det här fallet, klimatfrågan. Men har de det? Det är klart att i strikt officiella sammanhang måste den officiella synen på ett problem, klart uttalas. Men, en ledare får inte alltid gå omkring med munkavle, utan måste i flera mindre officiella sammanhang, låtas uttrycka sin personliga åsikt. Demokratiska system kräver öppenhet för insikt i beslutsfunktioner, vilket är viktigt för att kunna följa tankegångar och inte minst, att för betraktaren, skapa förebilder.
   
  Tyvärr är det så i klimatfrågan, att ett allt för snabbt ställningstagande har tagits till orsak och verkan. För oss som inser detta, är det viktigt med fortsatt påverkan i debatten. Det som skrivs här på TCS, följs av dolda ögon, alltså av alla de som endast besöker oss utan att kommentera. För de besökare som tänker rationellt, är det svårt att avvisa ett rationellt och sakligt innehåll. Förhoppningsvis är det små frön av detta rationella som kommer att spira i beslutsfattarnas tankevärld.

 31. ThomasJ

  Björn #30: Håller i stort med i ditt resonemang… Tycker, rättare sagt kräver, emellertid, att ’beslutsfattare’ – inte minst mht till deras ohemula apanage – SKA VETA vad de beslutar om respektive vilka konsekvenser besluten leder till. I de fall (o de är rikliga i antal!) där besluten visat sig vara åt humhum, eller än värre, SKA beslutsfattarna korrigera detta per omgående och utan några aber what-so-ever!
   
  Tyvärr finns där näppeligen någon beslutfattare som beaktar detta mycket enkelt att uppfylla krav. Inte minst ett minimum av anständighet & hederlighet påkallar slikt, oomkullrunkeligt!
   
  Mvh/TJ
  PS: med beslutsfattare avses poltiska här. Där finns radder av beslutsfattande stolpskott inom andra sektorer oxo, t.ex. näringslivet.  //DS
   

 32. Gunnar E

  #23#
  Inte säkert att detta är OT. Svensmark och Calder nämnde spekulativt möjligheten att solen reagerar på omgivningen i vintergatan, där den flyttar sig relativt armarna

 33. Sören G

  Ny Vågen just nu: Litteraturen ska försöka få fart på klimatdebatten, i alarmasmistisk riktning.
   
  23# Det har betydelse var i Vintergatan som solen för tillfället befinner sig hur stor dem kosmiska strålningen är. I stjärntäta områden förväntas också supernova-frekvensen att vara större.

 34. ThomasJ

  Här ett ’tyck’ från ’Down Under’ med många paralleller till [akut-]behov på denna sida klotet:
   

  The Carbon Sense Coalition today called on the federal government to reduce the burden of the Climate Industry on all taxpayers and consumers.
   
  The Chairman of Carbon Sense, Mr Viv Forbes, said that the biggest national scandal today was how the whole government apparatus, including the nationalised research and media industries and parts of the opposition, was totally captive to a religious belief that a destructive war on carbon energy will somehow provide benefits to some future generation of Australians by cooling the climate and preventing extreme weather events.
   
  “This is a delusion.”
   
  Quote:
   
  It was the great Milton Friedman who said “There is only one tax on the people and that is government spending”.
   
  Cutting expenditure, not re-arranging expenditure, must be the total focus of this budget.
   
  And the first candidate for spending cuts must be the totally useless Climate Change Industry.
   
  Every department, program, research grant, travel grant or salary with climate, warming, carbon, sustainability, renewable, sequestration, clean coal, ethanol or IPCC in its title or mission statement should be abolished forthwith together with its staffing. This list must include but not be restricted to:
   
  The Australian Renewable Energy Agency (Arena) and its dependants, saving about $3.2 billion.
   
  The Clean Energy Finance Corporation, saving about $10 billion.
   
  The Emerging Renewables Program, saving about $126 million.
   
  The Clean Technology Innovation Program, saving about $200 million.
   
  Subsidies to Coal-fired electricity generators, saving about $5.5 billion. (This has to be the ultimate madness – the government levies a crippling carbon tax on coal-fired electricity generation to force them to close and then pays huge subsidies to the same generators to delay their closure).
   
  All Climate Change “Research” focussed on carbon dioxide, saving about $300 million.
   
  “Contracts for Closure” – payments to ensure closure of some electricity generators (unbelievable – surely the carbon tax will do this).
   
  The Coal Sector Jobs Package – payments to coal mines to offset the cost of the carbon tax- just abolish the tax.
   
  Coal Sector Assistance Package – Subsidies to some Coal Mines (another stupidity – repaying some of the carbon tax they took in the first place).
   
  Everything funded under the Clean Energy Future Plan.
   
  All renewable energy subsidies.
   
  The Low Emissions Technology Demonstration Fund.
   
  The Ethanol Production Grants Program – a subsidy per litre of ethanol produced.
   
  All climate change officials, lawyers, inspectors and auditors everywhere, maybe 13,000 of them saving, say, $2 billion per year.
   
  The offices of the Climate Commissioner and the Clean Energy Regulator – whatever they cost is wasted money.
   
  The whole Carbon Capture and Storage empire – The National Low Emissions Coal Initiative, the CCS Flagships Program, the National Carbon Dioxide Infrastructure Plan, and the Carbon Capture and Storage Institute.
   
  Support for all the International Climate Forums and Conferences via APEC, CEM, G20, IEA, IEF, IPEEC, IRENA, IPCC and all the travel costs associated with attendance.
   
  All handouts under the Green Precincts Fund – $15M spent to date.
   
  All government advertising, market research, media monitoring, media advisers and logo designers promoting the carbon tax, the Department of Climate Change, smart meters or other climate and green energy initiatives.
   
  Donations to Green Friends such as the Climate Institute, the Australian Conservation Council, Climate Works Australia, Green Cross Australia, and the ACTU – $3 million spent already.
   
  To “balance” all of these reduced expenditures the government must also abolish the carbon tax and all fuel taxes not related directly to public road usage and applied to road construction and maintenance.
   
  Note: The above list probably includes errors, double counting and omissions, but such is the confusion and proliferation of the alphabet soup of what poses as “Climate Policy” that it is doubtful if anyone could prepare an accurate and comprehensive list. The only feasible solution is to start cutting, biggest first. None of them will be missed, except with relief by taxpayers and consumers.
   
   
   
  Viv Forbes,
  Chairman, The Carbon Sense Coalition
  http://www.carbon-sense.com
  RosewoodQldAustralia

   
  Just do it!
  Mvh/TJ

 35. Börje S.

  #22 Hans i Lund
   
  Mycket bra! Föröken Eder som kirskålen i rabatten eller hur det nu var.
   
  För några år sedan hittade jag en website med alla Carl Barks Donald Duck serier som pdf och passade då på att hänvisa till just den sida du citerar. Till min stora sorg har Disney lyckats stänga siten, annars hade jag plockat fram den igen!
   
  Det kanske finns någon här som kan luska ut om det finns Donald Duck for free någon annanstans? 

 36. Hans i Lund
  En mycket bra sammanfattning.

 37. Börje S.

  # 22
  Den aktuella sidan finns om man scrollar ner lite
   
  http://www.squidoo.com/the-golden-helmet
   
  Hela storyn finns på yuotube, sidorna där effekten av the Golden Helmet (maktens hjälm) på annars rättskaffens personligheter illustreras fr o m 01.02 (stäng av musiken om du inte vill få spatt):
   
  http://www.youtube.com/watch?v=16xUKVg1Fs8&list=UUAwzrfKyuWqi2Y06vMWzX4w&index=7

 38. Hans i Lund

  Jag bugar och tackar för berömmet. Jag inser även att jag inte var så OT. Tråden handlar ju om att övertyga förnuftiga personer om skeptikernas sak.

 39. Christopher E

  Börje S och Hans i Lund
   
  Hehe, jag skannade in de aktuella rutorna ur Den Gyllene Hjälmen (ur min ”Jag Kalle Anka” i folioformat) och använde i en kommentar jag skickade in till Naturvårdsverket påpekandes fel i deras puckade kampanj för bortåt tio år sedan…
   
  En klassiker…
   
  Håll till godo:
   
  http://pici.se/pictures/LSBEMQzaw.jpg
   

 40. Slabadang

  Hans Lund!
   
  Bra presentation! Att övertyga förnuftiga är inget problem. Frågan är hur vi gör med resten … Lena Ek Reinfeldt mfl.

 41. Ingemar Nordin

  C-G, bra analys.

  Politiska makthavare är till stora delar beroende av journalistpartiet som tog över under 70-talet när man lät ett FNL-tåg marschera rakt in i den nya kanalen TV2. 🙂

  Sedan dess har journalistpartiet tagit över TV1 och SR. Nu är man väldigt exalterade över att man med diverse mediedrev kan avsätta ministrar i regeringen. Och varför inte regeringar?

  Reinfelt, eller vad han nu heter, är dock ett problem för journalistpartiet eftersom han hela tiden lägger sig platt och pudlar. Månne att våra folkvalda hittat en fungerande strategi: håll alltid med, och säg exakt det som stämmer med reporterns ideologiska övertygelse.

 42. Börje S.

  # 39
   
  Men Christopher E då. Så där får man ju inte göra?
   
  [Musiechefen som tänker bygga minst ett museum i varje kvarter och tvinga folk att gå dit vareviga helg när han satt Maktens hjälm på sitt huvud…jmfr Lena Ek, som tänker bygga fler vindkraftverk än det finns träd i skogen.
   
  …Och FN som vill att vi ska börja äta insekter typ likmaskar och spyflugelarver i stället för riktig mat. Och hälsoministeriet vars specialutbildade hemliga hälsopolis som med yxa och kofötter ska slå in dörrarna till våra hem för att kontrollera att vi inte smygröker.]

 43. Stickan no1

  Samtidigt händer det saker
  ”US shale oil supply shock shifts global power balance”
  http://www.bbc.co.uk/news/business-22524597
  Hämtat från IEA
  http://iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2013/may/name,38080,en.html
  ”This quarter, for the first time, non-OECD economies will overtake OECD nations in oil demand.”
  Medan Svenska media skriver  om FN dravlet om att vi MÅSTE äta mer insekter.
  Ja jösses.

 44. Adolf Goreing

  #22 såg ut som en bra sammanfattning. Skulle vilja lägga till CO2 uppehållstid i atmosfären också. IPCC har överdrivt den maximalt för att få modellerna att gå ihop. Men i verkligheten stannar inte så mycket CO2 i atmosfären som det borde. Därför har man uppfinnit ”the missing sinK”. Dvs en fudge-factor som tar hand om CO2 som fattas. Men ingen vet vad det är och ännu mindre hittat någon.
  Angående aerosolerna så har de, enligt min mening, ALDRIG haft global betydelse. På sin höjd regional. Det i sin tur medför att CO2 inverkan måste nedskrivas eftersom aerosolerna inte har haft den nedkylande effekt man trott. Tvärtom, BC, kan ligga bortåt 30-60% av CO2s värmande effekt. Dvs man måste skriva ned CO2s uppvärmningseffekt ytterligare. Men, som sagt, jag hittar inget stöd för att aerosoler skulle ha ett globalt inflytande värt namnet.
  Glöm inte solinstrålningen till markytan också. Den har ökat så mycket att den ensam skulle kunna förklara en stor del av uppvärmningen.

 45. Slabadang

  Stickan 01!
  Det är en ”game changer” av rank denna shaleoil /fracking revolution.
  Världskartan är under total revidering med både ekonomiska geopolitiska och säkerhetspolitiska konsekvenser. En stor joker i sammanhanget är hur mycket Kina kan producera själv. varje land kommer att inventera sina egna resurser. Peak oil …. va va de för nåt?
  Australien USA England Brasilien Kanada Polen Afrika Kina alla har möjlighet att bli helt eller delvis mer oberoende … det blir väl bara Nordkorea och den norra varianten här uppe i skandinavien som behöver importera. De som vill sätta käppar i hjulen kan vi bara önska lycka till! Politiskt är det självmord att försöka bromsa.
  Vad händer i mellanöstern måntro?

 46. Slabadang

  CG Ribbing!
  Prestige, egenintresse, rädsla,inkompetens,  feghet hycklerier och halvsanningar blidar det paket politiker slår in sig själva i. Nigel Farage är ett undantag från denna politska överklass/fångar. Han har inget att bevara eller försvara och är ett lysande exempel på en FRI politiker som vågar vara sig själv och vågar till skillnad från Reinfeldt mfl lita till sitt eget förnuft och det räcker hur långt som helst. Han förnekar inte svagheter tabbar eller motsägelser utan förklarar hur de uppkommit istället, så där underbart öppet prestigefri som det nu måste bli i politiken.

 47. Lajban

  Jag tror att ni missförstått det där med makt och frihet. Den mäktige är inte nödvändigtvis fri. Den frie har inte nödvändigtvis makt.
   
  När det gäller vår gode statsminister så är denne faktiskt bunden till klimatfrågan genom både Lööf, romson&fridolin. Därutöver vill två av Sveriges främsta handelspartners ha en tydlig (mindre oljeimport) ”klimatagenda”, dvs. USA och Tyskland.
  Därutöver så kan man också fråga sig varför vår statsminister, som i första hand är en politiker, skulle ta någon sida i klimathysterin. Möjligtvis kan statsministern använda sig av utnämningsmakten i tillsättningar av personer i tex. myndigheter (universitet tex.). Statsministern behöver alltså inte välja någon sida utan behöver bara tillse att någon form av objektiv meritokrati tillämpas samt tillse att inga fiendetroolll får kvarstanna i universitetsstyrelser mm.
   
  Någon nämnde vårt okära försvar. Måste verkligen (efter att ha sett ett tv-debattprogram i frågan) påpeka att Sverige alltid i första hand försvarats av:
  1. Bondehorder med gevär, musköt, armborst, pilbåge och spjut i olika längder.
  2. Finland.
  3. Tyskland, Frankrike eller England.
  4. USA och dess kärnvapenarsenal sedan en utfästelse 1960.
   
  Vill man studera svenskt försvar under den stora oron 1935-1945 så bör man nog påpeka att den svenska staten essentiellt medvetet handikappade det svenska flygvapnet och flottan fram till 1943. Vad som räddade moder Svea undan alltför aggressiv uppvaktning från de potentiella kavaljererna var i första i hand de svenska frivilligkårerna och i första hand deras oftast privatfinansierade luftvärnskanoner, vilka höll absolut världsklass fram till 1950-talet map. ”boforskanonerna” 40mm, 75mm. Den enda faktorn där den svenska staten aktivt bidrog till landets försvar var annars artilleriet där vissa inköp av lätta artilleripjäser genomfördes, troligtvis som motköp motiverade av Hitler då Hitler vid den tidpunkten hade ett underskott av maskiner för att dra de lätta 105:orna, vilka dessutom redan var omoderna då de första prototyperna av bandkanoner levererats från fabriken.
  Den svenska statens samverkan med Stalin, Hitler och USA inom ramarna för pansarvapnet och flygvapnet är inget att skryta med den som gillar neutralitetstanken, utan är snarare en tankeställare till den som gärna vill se någon form av gloriöst ensamvargsbeteende i världspolitiken. Har det någonsin varit så?
   
  Slutligen Sverige har alltid försvarats absolut bäst av bondehorder med moderna vapen. Därutöver kan givetvis statsmakten hålla sig med en fast anställd expeditionskår för internationella syften trots att allt tyder på att sådana internationella expeditionskårer är avsevärt sämre i alla relevanta stridskraftsmätningar än vad svenska värnpliktsförband var på åttio och nittiotalet.
   

 48. Havamal

  Nu är pingvinerna i Arktis hotade(!) enligt Gustav Fridolin i Expressen sid4. 

 49. Ingemar Nordin

  Slabadang #45,

  Skiffergasen är verkligen en game changer. T.o.m. i EU så har man börjat få upp ögonen för att USA sedan lång tid har en boom tack vare skiffergasen; man gör sig oberoende av det problematiska Mellan Östern, samtidigt som det skapar massor med nya jobb. Från Benny Peisers News Letter:

  1) Benny Peiser: Europe’s Green Hell – Financial Post, 14 May 2013
   
  2) EU’s Energy Summit Seen Focusing On Energy Cost to Industry, Households – Bloomberg, 13 May 2013
   
  3) EU Leaders To Re-Consider Green Policies To Stay Competitive – EurActiv, 8 May 2013
   
  4) U.S. Oil Boom Causing Energy Upheaval – CNN Money, 14 May 2013
   
  5) Nick Butler: Galileo And The Shale Revolution – Financial Times, 13 May 2013

  Benny Peiser rubricerar EUs energipolitik, såsom den hittills bedrivits, ”Europas gröna helvete”. Utan tvekan så har EUs energipolitik starkt bidragit till den ekonomiska krisen. Häruppe i norra Nordkorea – förlåt Sverige – så kör man på i gammla hjulspår genom att satsa på sol- och vindkraft. Man undrar när svenska politiker kommer att vakna upp? Hur länge skall vi skattebetalare och elkonsumenter behöva köra detta race till självutplåning av svensk industri och välfärd?

 50. pekke

  Stickan no1 #43
  DI har faktiskt hängt med med några blänkare i dag.
  http://www.di.se/artiklar/2013/5/14/iea-hojer-prognosen-for-oljan/
   
  http://www.di.se/artiklar/2013/5/14/usa-tar-hand-om-okat-oljesug/

 51. Hans i Lund

  AG: bra kommentar om CO2:s uppehållstid. Den lägger jag till.
  Christopher E:tack för den bilden. Helt otroligt, jag kom ihåg prislistan rätt 🙂

 52. Gunnar Strandell

  Stickan no1 #43 och Slabadang #45
  Några notiser jag läst eller hört den senaste tiden:
  – Vid SAE konferens om framtida drivmedel för bilar sade den Saudiske representanten att han räknade med att 90% av vägtransporterna går på fossil olja år 2040.
  – Västvärlden har nått peak förbrukning för fordonsbränsle. Totalkonsumtionen sjönk 2012.
  – Miljöorganisationerna som laddat för protester mot oljeutvinning i Arktis verkar ha gjort det i onödan. Oljebolagens intresse har dämpats av andra möjligheter med bättre kalkyl. 

 53. Svend Ferdinandsen

  Interessant observering. Inertien i det politiske system er meget stor, særligt når et emne er brugt så meget som AGW.
  Du viser dog en udvej: Nye ”problemer” kan ændre retningen og måske endda få de gamle kæpheste til at træde i baggrunden og direkte blive glemt. Man kan så spekulere på om det skal være Global Cooling, men det ville være som at komme fra ilden til asken.

 54. Björn

  Adolf Goreing [44]; Läste något i slutet om att solinstrålningen ”har ökat så mycket att den ensam skulle kunna förklara en stor del av uppvärmningen”. Jag hoppas att du inte menar nu, men däremot under den andra hälften av 1900-talet var solinstrålningen betydligt högre än nu, fast vi i år närmar oss ett solfläcksmaximum. Det är nog detta du syftar på, för jag tror inte heller på CO2 som drivande av klimatet. Det faktum att solen trots allt är den drivande faktorn, kan vi kanske redan nu börja ana, när temperaturen för närvarande inte är den som vi förväntar oss i maj. Solfläckarna som är solens optiskt synliga magnetiska aktivitet, är trots närmandet i år av ett maximum, bara en tredjedel av den aktiviteten som var vid maximum 1957. Solaktivitetens minskning nu, visar den mest sannolika korrelationen mellan solaktivitet och temperatur. Fram till 1920 kommer vi att ha en kontinuerligt minskande solaktivitet och en mycket dyster solprognos. Tyvärr!

 55. #52
  Jag tror inte att CAGW-maffian har mage att växla över till Global Cooling och ha hedern i behåll. Men man kan nog lita på att de hittar på något. Det gjordes ju ett försök tidigare med något sorts överordnat organ som skulle skydda biologisk mångfald globalt men där gav man upp. Steg 1 kommer att vara att eliminera ”fiendens” vapen, det vill säga det fria internet. Där finns ju redan aktiviteter att försöka få över kontrollen av internet till FN. Hemska tanke!!

 56. Slabadang

  Gunnar S!
  Japp ! Arktis är rätt ”iskallt” för oljebolgen de närmsta minst  hundra åren! _)

 57. Gunnar Strandell

  Ingvar Engelbrecht #54
  Jagär orolig för att det kan bli ”uthållighet” som blir det nya forkningsområdet och bävar för den dag man visar att jordens befolkning måste minskas till en tiondel inom 100 år.
   
  Vi har redan nu för många som är övertygade om att demokrati och individens fria val inte får rum i ett hållbart samhälle. 

 58. Gunnar #56
  Nånting ditåt är troligt. De neomalthusianska inslagen är tydliga redan nu. Wijkman och Rockström skrev explicit i en artikel i SvD att de ansåg att planeten inte kommer att klara av en växande befolkning och ökande industralisering så nåt nytt djävulskap kommer de att att hitta på. Club of Rome kommer inte att ge sig

 59. Gunnar #56
  Lebensraum i ny och global skala

 60. En rejäl drapa av Jo Nova’
  http://joannenova.com.au/2013/05/australia-cuts-foreign-aid-but-sends-7b-to-starving-european-politicians/

 61. Adolf Goreing

  #54 förtydligande. Jag menar inte TSI vid TOA utan den faktiska instrålningen mätt vid markytan. Den verkar vara kopplad till molntäcket som i genomsnitt har minskat stadigt i modern tid.  Sett beräkningar på c:a 3% minskat molntäcke skulle kunna förklara all uppvärmning.

 62. Björn

  Adolf Goreing [61]; Visst är det så att solinstrålningen till mark- och havsytan är avgörande för temperaturen. Under andra halvan av 1900-talet har instrålningen varit exceptionellt hög, vilket TSI och även solvinden, visar. Solvinden är ju den faktor som Svensmark menar modulerar inflödet av kosmisk strålning. Hög solvind medför färre moln och tvärtom vid låg solaktivitet och därmed låg solvind, bildas mer moln. Solens avtagande aktivitet som kontinuerligt medför en minskande amplitud vid maximum, ger hypotetiskt en globalt lägre temperatur framöver. Detta till skillnad mot hypotesen om AGW, kan vi inte på något sätt korrigera solens variabilitet.

 63. http://www.green-agenda.com/
  ”The common enemy of humanity is man.
  In searching for a new enemy to unite us, we came up
  with the idea that pollution, the threat of global warming,
  water shortages, famine and the like would fit the bill. All these
  dangers are caused by human intervention, and it is only through
  changed attitudes and behavior that they can be overcome.
  The real enemy then, is humanity itself.”
  – Club of Rome,
  premier environmental think-tank,
  consultants to the United Nations