Bra jobbat!

Eskilstuna kuriren
Sture Åström har en mycket bra och viktig debattartikel om Public Service och granskningsnämnen i Eskilstuna Kuriren:
SVT och SR utgår systematiskt från IPCC:s hypotes: ”Utsläppen orsakar en uppvärmning som blir katastrofal”. Det nämns som en självklarhet i program för såväl nyheter som underhållning och till och med i barnprogram. Mycket sällan får någon yttra tvivel på hypotesen, men blir då genast motsagd av en ”expert” utan chans till replik. …
Granskningsnämndens oförmåga innebär att den spelar bort sitt existensberättigande, vilket då drabbar Public Service som helhet.
Sture Åström har dessutom varit aktiv i en klimatdebatt i Helsingborgs Dagblad (ej tillgänglig på nätet, klicka för större bild):
debatt i HD
Sture Åström tillägger i ett mail: Media tycks fortfarande strypa klimatkritik från sidorna för debatt och nyheter, men på många håll öppnas små andningshål på insändarsidorna. Det är svårt att få fram något avgörande inom det snåla omfång som där är möjligt. Men jag ser det som viktigt att vi utnyttjar dem.
Hear, hear. Det är en uppmaning till oss alla!
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Börje S

  Mycket bra gjort av Sture Åström!
   
  Jag har kommenterat hans inlägg i Eskilstunakuriren.

 2. Kopernikus

  Mycket bra ! Hoppas detta är en början på en demokratisk klimatdebatt !

 3. latoba

  Regeringen har upphävt bygglovet för fem vindsnurror i 
  Älvdalen: Snurrorna står redan på plats och kommunen beslutade om bygglovet utan att försvaret getts möjlighet att yttra sig. Försvaret överklagade. Nu måste nog snurrorna rivas!
  http://www.dt.se/nyheter/alvdalen/1.5861861-bygglov-upphavt-vindkraftverk-kan-rivas

 4. Janne

  Om man ska tolka Granskningsnämndens hållning så skulle det innebära att SVT or SR bryter mot sändningsavtalet om de skulle rapportera om andra ståndpunkter än den av IPCC ”godkända”.
   
  JAg har själv frågat Södemanlands Nyheters Klimat och Miljöreporter varför dom inte rapporterar om rapporter som visar på andra slutsater än den gängse i media.
   
  Svaret jag får är just det, den gängse uppfattningen är den som IPCC har och att vetenskapen är ”enig” om den uppfattningen. Därmed har de inga motiv att ta in något annat, därför att den gängse uppfattningen inom media är att allt annat är osant. De är så indoktrinerade att de inte kan ta emot andra uppfattningar och inte vill lyssna.
   
  Nyss hade Studio P1 ett inslag om Klimatjobb och att CO2halten nu var högre än någonsin. Forskaren Oskar Wallgren från SEI tyckte att politiken måste sätta upp hårdare regler för marknaden kan inte själv lösa frågan om lägre CO2-utsläpp. Tydligen har han ingen aning om CO2-utvecklingen i USA tack vare skiffergasen.

 5. Börje S

  Nu är nyheterna i P1 i gång igen och låter en hysterika propagera för att fackförbunden skall ställa sig bakom klimatlögnerna. Hon påstår att temperaturen stiger oavlåtligt och pladdrar på som en fullfjädrad maniker om att lägga ner all industri och ersätta alltihop med vindkraftverk.
   
  Att representanter för LO inte fattar att klimathoteriegeschäftmakarna riktar sin  propaganda specifikt mot deras medlemmar, mot så kallat vanligt folk, där agendan är att energi ska vara så dyrt att småfolket inte ska ha råd att använda sig av denna välsignelse. 
   
  Här pågår en diskussion världen runt om tveksamheterna i klimathoteripropagandan, men vårt Public Service håller för öronen och sviker grovt sitt uppdrag genom att gå på som om falskalarmerandet vore det sannaste som människosläktet någonsin fått reda på. Religionspropaganda!
   
  Inte ett ord om de minimala havsnivåhöjningarna, de grova lögnerna om att temoeraturen stiger oavlåtligt står helt oemotsagda. Nyhetsprogrammen i Public Service är kriminellt vilseledande i den naturvetenskapliga frågan om klimatets utveckling.
   
  Jag håller på att bli skogstokig på detta hejdlösa, skrämmande och för folkbildningen förödande lögnpropagerande, vars näst yttersta syfte är att göra folket till fattiglappa.
   
  Sture Åström har gått till motattack i media. Det kanske är dags för oss andra att följa hans exempel! Hur det nu ska gå till.

 6. RB

  Heja Sture! Klimatfrågan, denna ofråga, börjar kännas mer och mer absurd. Medan jag läser detta inlägg i TCS står radion på och i P1 grillas fackföreningarna av förment medvetna journalister för att man inte går ut och kräver gröna jobb, klimathänsyn… Det påminner inte så lite om ”tokvänstern” på sjuttitalet, då man eldade på för strejker och protester från den förtryckta arbetarklassen. Samtidigt satt arbetarklassen och hade det så bra som aldrig någonsin tidigare i Sveriges historia, mycket svårt att få ut dem i strejk. Och nu, hallå,  har vi verkligen problem med klimatet??? I så fall är det kylan, tre av de sista fyra vintrarna har varit snörika, bistra, i klass med 60- och 70-talens. Den positiva utvecklingen på 80- och 90-talet har alldeles avstannat.  Och mina grönsaksodlingar går mycket dåligt. Om växtzonerna flyttar på sig som Naturvårdsverket påstår, så är det uppenbarligen åt fel håll…  Nej, klimatfrågan är en ofråga, ett utrop, som inte kan ha något svar. Den är griller i huvudet på de självutnämnda besserwissrarna i mediavärlden, uttryck för en självgod präktighet som börjar kännas riktigt kväljande. Låt oss hoppas på en riktigt varm, frodig sommar! Härligt för växtligheten att CO2-halten stiger… Men temperaturen, nej, hur man än vrider på det, den gör som den vill, den…

 7. Anders Persson

  Sture har inte helt rätt. Det är medelvärdet av en mängd klimatmodeller som ger en rakt stigande kurva till 2100. Var och en av modellerna visar, realistiska som de är, (inga ”fantasier”) längre och kortare perioder med stagnation eller till och med avtagande temperatur.
   
  Att komma åt outbildade och opportunistiska journalister och en del klimatforskare av samma skrot och korn är ingen konst, men kärnan av vetenskapsmännen är gjorda av segare virke och har mycket mer på fötterna.
   
  Eller för att ta en liknelse från fotbollsvärlden: det är motståndarens lag ni ska besegra, inte deras inresta journalister och supportrarna på läktaren.

 8. Anders P
   
  På vilket sätt menar du att det har etablerats att alla dessa klimatmodeller ’är relaistiska’? Speciellt angående de frågor där de är starkt kritiserade, och även har misslyckats så genomgående?
   
  Framtidsprofetior har sällan varit ’forskning av segare virke’ .. speciellt inte i ett så grunt och outvecklat områden som ’klimatet’

 9. Sven Östholm

  Hej Anders Persson
   
  Utan supporters på läktarna så hamnar laget i gärdsgårdsserien och gärdsgårdsserien lockar få Journalister.
   
  Journalister säljer i grund och botten annonser. Med liten upplaga så försvinner även de stora annonsintäkterna så journalistkårens utbildningsnivå spelar kanske inte så stor roll i sammanhanget.
   

 10. Sven Östholm

  Vill någon väcka journalisters intresse så bör intressanta motsättningar lyftas fram på pedagogiskt sätt.
   
  Den så kallade ”bomb-kurvan” används inom kriminaltekniken då den kan ge pålitlig datering. En märklighet är således att forensisk teknik som noga granskats i domstolar underkänner IPPC’s bedömning av samma kuva. Vilken part har rätt? IPCC eller vårt rättsväsende?

 11. Thomas P

  Sven #10 Det handlar som jag sagt ett dussintal gånger nu om äpplen och päron. Bombkurvan handlar om hur länge enstaka CO2-molekyler stannar i atmosfären, IPCC:s kurva om hur lång tid det tar för halten av CO2 i atmosfären att avklinga. Båda parter har rätt, de som har fel är de som inte ser skillnaden.

 12. Hasse på Fogdö

  Vart vänder man sig för att anmäla granskningsnämden ?

 13. Pelle L

  Hasse på F
  http://www.radioochtv.se/Tillsyn/Granskning-av-program/Anmalan/

 14. Pelle L

  Sorry, du menade förstås inte att anmäla program till GN.
   
  Ja, det går nog inte.

 15. Sven Östholm

  Hej Thomas P
   
  När det gäller bedömning av varifrån den stigande halten kommer så är ”bomb-kurvan” mycket relevant. Bomb-kurvan visar hur snabbt atmosfärens koldioxidhalt omsätts. Den uppmätta omsättningshastigheten gör att fler bidrag än den antropogena måste finnas.  

 16. Ingemar Nordin

  Janne #4,

  Om man ska tolka Granskningsnämndens hållning så skulle det innebära att SVT or SR bryter mot sändningsavtalet om de skulle rapportera om andra ståndpunkter än den av IPCC ”godkända”.

  Det är nog tyvärr en korrekt tolkning. Till skillnad från alla andra åsikter så har ”vetenskapen” (=IPCC) en gräddfil i stormedia. Den får inte ifrågasättas.

  Det hela är än mer beklagligt med tanke på att IPCC är ett politiskt organ (förklätt som vetenskapligt) som körde över vetenskapen redan vid Madridmötet 1995.

  Om det funnits vetenskapligt kompetenta journalister och chefer vid SvT-koncernen (enligt uppgift har de inga naturvetenskapligt skolade journalister alls), så skulle denna charad på Public Service inte uppstått.

 17. Thomas P

  Sven #15 ” Bomb-kurvan visar hur snabbt atmosfärens koldioxidhalt omsätts.”
   
  Bombkurvan visar hur snabbt atmosfärens koldioxidMOLEKYLER omsätts. Det är två helt olika saker.

 18. Thomas … inte ens när du skall ägna dig åt ordmärkeri och semantiskt hårklyveri lyckas du speciellt bra .. 

 19. Lasse

  #18 Du är fel ute där tror jag! Bomberna märkte upp molekyler som kan spåras.
  Om dessa försvinner under nån jämvikt så byts de mot omärkta.
  Omärkta som kommer från havens djup!
  Lennart B hade en bra artikel om hela kedjan i slutet av april. 23?

 20. Thomas P

  Jonas #18 Det handlar inte om något semantiskt hårklyveri, men jag kanske inte skall bli förvånad, det där med buffring och kemisk jämvikt verkar för komplicerat t o m för forumets pensionerade kemister.

 21. Sven Östholm

  Hej Thomas P
   
  Jag köper din invändning och konstaterar att du insett att hur halten c14 avklingar att mätetalet också är ett säkert mått. Då nu bomb-kurva visar att  halten C14 halveras genom kolcykelns verkan vart femte år så undrar jag hur summan av de senaste 6 halveringarna kan bli 400 – 280 = 120 PPM från antropogena utsläpp.
   

 22. Thomas P

  Sen #21 givet din fråga så förstår du uppenbarligen inte min invändning utan fortsätter blanda äpplen och päron. Bombkurvan säger inget om hur halten av CO2 i atmosfären sjunker utan bara om hur enstaka molekyler flyttar på sig. Haven är buffrade om de tar upp en CO2 molekyl från atmosfären tenderar de avge en annan till atmosfären igen. Du har fått bort en molekyl (som kan vara C-14) från atmosfären, men halten har inte sjunkit.
   
  Se istället kurvan från Lennart Bengtssons inlägg:
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/04/23/gastinlagg-av-lennart-bengtsson/
   

 23. Thomas P

  Boken The ”discovery of global warming” som kan läsas på nätet är också matnyttig för att lära sig något om hur vi kom fram till det vi idag anser oss veta:
  http://www.aip.org/history/climate/index.htm

 24. Sven Östholm

  Hej Thomas P
   
  Nu har ju buffring och kemi inte särdeles mycket med saken att göra.
  För enkelhetens och pedagogikens skull så bör vi tänka oss en ”modell”
   
  Tänk dig att du är ägare till en cistern med två ingredienser. Till cisternen har du kopplat en pump för att rundpumpa blandningen. De ena ingrediensen är blå som lufthavet den andra röd. Så dyker lille elake kalle upp och kastar i en svart ingrediens av samma slag som den röda. Lyckligtvis så har du en sil som fångar just den svarta.
  Hur många rundpumpningar måste du göra för att sänka halten ”svart” till ½?
   

 25. Börje S { 13.05.13 at 17:35 
  Tack Börje  för ditt sanna inlägg!!
  Det är när man hör sånt nonsens avlatsbrev CO2 i( dagisnivå studio ett ) som jag är glad att jag gick ur facket för 13 år sedan.  Med sådana interna illojala vargar i gröna fårkläder  så behöver  inte facket eller  SoZZarna några fiender, De  motarbetar  sitt eget folk det vill  säga arbetarna  och de fåtal lastbils chaufförer  som använder Svensk personal.

 26. Sirapsodlaren

  Det bästa sättet att komma åt bluffen är att lägga fakta på bordet. Fördelen med en blogg är att det är ett snabbt medium som riktar in sig på de mest aktuella ämnena. Nackdelen är att det kan vara svårt för oinsatta att hänga med i diskussionen.
  Om någon verkligen vill göra en insats så skulle en 10 sliders powerpoint-presentation som tar upp de viktigaste problemen i dagens CAGW-teorier vara en bra början.
  En slags sammanfattning av det som skrivs här på bloggen.

 27. Thomas P

  Sven #24 ”Nu har ju buffring och kemi inte särdeles mycket med saken att göra.”
   
  Jaså. Vad sägs om att du börjar med att läsa på lite innan du sätter foten i munnen på det sättet.

 28. Sven Östholm

  Thomas P
  Rätt svar på frågan är en rundpumpning.

 29. Lasse

  #24
  Den svarte försvinner rätt fort-men ersätts av en blå-som fyller sin funktion.
  Men rundpumpning så försvinner de märkta molekylerna men de ersätts av omärkta i samma takt. Så säger detta något om summans halveringstid eller bara den märkta delen?
  Jämvikten struntar i färgen!

 30. Anders Persson

  Lite kvällsläsning (godnattsaga?) innan herrarna går till sängs http://www.smhi.se/tema/Klimat-i-forandring/2.2180/markku-rummukainen-en-av-ipcc-rapportens-forfattare-1.30413

 31. Sven Östholm

  Hej Lasse
  Först när tiden för en rundpumpning är känd så blir halveringstiden känd. Utan tidmätning visar ”modellen” endast hu stor volym som pumpats runt. Förutsättningen som jag inte specificerade är att blandningen ständigt är homogen.
  I fallet med ”bomb-kurvan” så är 1/2 tiden känd och det går således att beräkna hur stor mängd ”antropogen” koldioxid som måste ha släppts ut under de gånga halveringarna. Med givna data från IPPC om relationen mellan årlig antropogen andel och ”naturlig” kan slutsats dras om det finns flera källor än den de antropogena utsläppen.
   

 32. Lasse

  ”Man har kanske undervärderat värmande partiklars påverkan och övervärderat kylande partiklars effekt.”Aresolerna alltså.
  Överdrivit CO2 påverkan med andra ord

 33. HenrikM

  Anders #30
  Vad tycker du själv om den här formuleringen; ”Vår genomgång visar att klimatmodellerna överlag är bra verktyg, det finns hög trovärdighet i dem”. Men genomsnittet visar ju för hög klimatkänslighet jämfört med faktiskt uppmätta temperaturer? Hur kan man då skriva så? Vad är det för trovärdighet man menar? Att dataprogrammet inte kraschar när man exekverar det?

 34. Thomas P #22
  ”Haven är buffrade om de tar upp en CO2 molekyl från atmosfären tenderar de avge en annan till atmosfären igen.”
  Hur skall det då gå med försurningen av haven? Det är ju en särskilt viktig fråga eftersom det inte går att skrämmas med högre temperaturer längre.
   

 35. Thomas P

  Perfekt #34 Det går alldeles utmärkt med försurningen av haven. Om CO2-halten i atmosfären varit konstant hade det avgått exakt lika många Co2-molekyler som absorberades, men eftersom halten därökar har vi en obalans som gör att något fler hamnar i havet. Dock långt färre än en naiv beräkning som den man får via den numera famösa bombkurvan. Läs Revelle och Bolin eller läs om dem!

 36. Sven Östholm

  ” While our understanding of the possible consequences of ocean acidification is still rudimentary, both the scientific community and the society at large are increasingly concerned about the possible risks associated with ocean acidification for marine organisms and ecosystems.”
   
  http://www.epoca-project.eu/index.php/guide-to-best-practices-for-ocean-acidification-research-and-data-reporting.html

 37. Sven Östholm

  Hej Thomas P # 35
  Ditt resonemang förutsätter konstant temperatur vilket som är bekant inte är Fallett.
   

 38. Thomas P, läst ditt #17 en gång till! (Om det blev för svårt kan du kolla här, där du också verkade haft svårt att förstå vad du själv skriver. Att du inte förstår andra är ju välkänt)

 39. TP #35
   
  Ännu ett exempel på din extremt endimensionella statiska förståelse av klimatet som system. Lite som ekologisterna, som menar att ekologin skulle vara ett extremt känsligt system i ngn slags delikat balans, som spårar ur om det rubbas det minsta lilla … 

 40. Sture

  Sven Östholm #37
  Om temperaturen ökar så blir havet mer basiskt igen då Co2 inte löses in lika lätt i varmare vatten. Men var tar de vägen då ? 

 41. Kevin Benn

  Börje S #5
  Sture Åström har gått till motattack i media. Det kanske är dags för oss andra att följa hans exempel! Hur det nu ska gå till.
  Jag håller helt med! vad sägs om en samordnad aktion – skicka en välformulerad  insändare till våra lokaltidningar, riksmedia, politiker, facebookvänner, fackombudsmän mm?

 42. Börje S

  #34 Perfekt
  ”viktig fråga eftersom det inte går att skrämmas med högre temperaturer längre!”
   
  Åjo, ett tag till med Public Service:s benägna hjälp går det till och med att skrämmas med både högre temperaturer (4 till 6º) och två meters havsnivåhöjningar (2 till 4 meter). Nu propagerar Public Service för att pensionsfondernas kapital oförkortat ska skänkas till Maud Olofssons och Anders Wijkmans vindkraftsindustri ”för den lönar sig så dåligt ” och att fackföreningarna ska engageras för att förmå medlemmarna att tillsammans med föräldravrålare och klimatskrikare och andra hysteriker demonstrera så att politikerna äntligen ser till att det  vädret blir kallare i framtiden.
   
  Annars går världen under. Konstigt nog har detta förespåtts otaliga gånger förr, Men det var då det. ”Då var det bara på låtsas men NU är det på riktigt” som samtliga vetenskapsredaktioner på Radio och TV konstaterar.
   
  En präst i England har avgått efter att 2 gånger ha misslyckats att förutsäga jordens undergång. Klimatalarmismens hängivna budbärare har ju misslyckats minst en gång varje år sedan 90-talet. Det årliga beskedet ”Vi har högst 10 år på oss” känns kanske igen. Och ”jorden klarar inte av 4 tiotusendelars koldioxidhalt har vi ju också hört, men han som hitta på`t, havenkokarsnartbort-Hansen, har också avgått.
   
  Förresten var det ljug, det där med 4 tiotusendelar. Klockan 00.00 den 9 maj på Hawaii var det bara 3 tiotusendelar och 9 tusendelar och 9 hundradelar och 8 tiondelar och 9 endelar.
   
  http://keelingcurve.ucsd.edu/special-note-on-may-9-2013-reading/
   
   
  ”Typiskt! Alltid ska vi överdriva!”, som en aktivist klagade, ”visst är det kul, men  det är svårt att hålla ordning på vad vi överdrev om igår när vi ska överdriva något nytt idag. En del idioter kommer ju ihåg saker!”
   
  Nu kom det fler klagomål från an aning ljumma aktivister: ”Och allt det här slitet bara för att FN ska få mer att säga till om” gnällde en.
   
  ”Och bara för att WWF:s prins Philip ska få sätta igång med sitt favvisprojekt att decimera mänskligheten” jämrade sig en annan.
   
  De tre blev omedelbart degraderade och sattes att i en låst källare allt framgent häfta bilderböcker med saftiga klimatundergångsbilder avsedda att distribueras till samtliga förskolebarn och förskollärare i landet.
   
  Klimatundergångsprofeterna tänker absolut inte avgå förrän  undergången är verkställd och klar. Never!
   
  Då, men först då, efter spådomens uppfyllelse kan de slappna av och vila ut. Det är nämligen ytterst krävande att konstruera en ny variant av klimathoteriet (fler kvinnor blir horor-AGW, fler njurstenar-AGW, jorden exploderar-AGW etc) vareviga dag att skrämma skjortan av packet med. För att inte tala om vilken fantasi det krävs att hitta på undanflykter när det t ex blev kallt fastän de alla försäkrat med en mun att ”det ska bli så varmt så varmt så”. 
   
  Att det blev så kallt här berodde på att det var lite varmare än vanligt långt därborta i Nordpolen där alla isbjörnarna drunknat. Det hade väl ingen kunnat tro! Så krävdes också extra ansträngning för  att hitta på något så oväntat och kreativt! Och just så fantasifullt kreativ måste en sann klimatalarmist ständigt vara, eftersom klimathypoteserna faller som käglor varje dag.
   
  Så alarmisterna på Public Service och alla de som fått fina men mycket arbetskrävande statliga tjänster för att med andras medel, pensionsfonderna t ex, sätta stopp på den här förfärliga värmen, de ser verkligen framåt mot dagen efter undergången då de äntligen kan slappa lite och vila tills de hittat på något nytt att skrämma skiten ur packet med. Läs mera på:
   
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2056215/Doomsday-prophet-Harold-Camping-resigns-apologises-failed-predictions-months.html

 43. Kevin Benn. #41
  I 2 års tid har jag via mina 3 mail-listor.
   – Riksdagsledamöter
   – MSM  (tyvärr bristfällig)
   – Jokes  en gammal lista med vänner som får roligheter
  Skickat klimatrelaterad information. Visa av har tackat nej vad gäller politisk relaterad info och naturligtvis respekterar jag detta så de får endast roligheter.
  Jag kommenterar även ofta i MSM men nu har SvD gjort en ”in foot shoot” genom att avgiftsbelägga access till web-upplagan trots den massiva reklamen så dit går jag inte längre. Tänker phan inte betala för en website med en massa reklam.
  Det som r trevlig feedback är att det kommer trevliga mejl från vissa politiker, MSM svarar inte.
  Vill nån ha en hyfsat rätt addresslista till samtliga riksdagsledamöter så finns den på som en bilag
  http://www.nova-data.se/MAIEUTIC/maieuticW.nsf/0b2c97b629c1e95a80257667004ee320/c2ddff755aeb2d44c12577b80063bbb0?OpenDocument

 44. Börje S#42
  Härlig drapa!!  Spot on!!  Bulls eye!!

 45. Olaus

  I Tyskland svävar Merkel på målet i klimatfrågan.
  http://www.spiegel.de/international/germany/germany-backing-away-from-leadership-role-on-climate-a-898621.html

 46. Börje S

  Världshavet är stooort. Haven är djuupa! PH varierar och har varierat naturligt från ordentligt surt till ordentligt basiskt. Något tillförlitligt medelvärde för haven tror i alla fall inte jag att det går att skaffa fram.
  Organismerna som påstås vara hotade kan inte vara så känsliga som alarmismen vill ha det till eftersom halterna på varje plats dagligen varierar mer än den lilla förändring den förhöjda CO2-halten i atmosfären någonsin skulle kunna ge upphov till.
   
  ”In conclusion, claims of impending marine species extinctions driven by increases in the atmosphere’s CO2concentration do not appear to be founded in empirical reality, based on the experimental findings we have analyzed above.”
   
  http://www.co2science.org/data/acidification/results.php

 47. Ingvar Engelbrecht { 13.05.13 at 23:35 @ Det  är numera bloggar  som  är  verklighetens MSM -Media idag.
  Den totala papper tidnings döden blev påskyndad genom  general misstaget av gammel medias kommentaravstängning  de senaste åren och  har  varit den alternativa röstens blogg renaissance.
  Hoppas  flera av gårdagens Svenska demokratur tidnings drakar följer – SVD kardinalfelet  misstaget sin undergång till mötes exemplet och kodar sina ovetenskapliga religösa  klimat-sext nyheter.

 48. Bosse J

  Jämvikter och CO2-halt var ju ett intressant område. Vad jag inte riktigt köper är att med biosfären (fotosyntes och andning tex)  i ekvationen skulle det vara en jämvikt? I nästan alla andra sammanhang växer cellbaserat liv tills dess någon begränsning träder in. Men det verkar av TP’s påståenden att döma att havens upptag/avgivande av CO2 är det det som betyder mest för halten CO2 i atmosfären?
  Likväl uppvisar CO2-kurvorna från Manua Loa en tydlig säsongsmässig variation kopplad till arealskillnaden mellan norra och södra halvklotet. Men vad som inte syns i det datat är hur stor andel av CO2-molekylerna som kommer från biosfärens omsättning (fotosyntes och andning). Om andelen är stor kan man förvänta sig att tex ändring i landanvändning (ändring i biotopen) påverkar den ”varaktiga” CO2-halten relativt snabbt över tid, men om den är liten så spelar icke-biologiska processer en avsevärt större roll (och då kan jag lättare acceptera resonemanget om kemikalisk fysik).

 49. Bosse J

  PS: jag kan inte frigöra mig från tanken att IPCC’s modell för avklingande CO2-halt egentligen är ett mått som förklarar den berömda 6-800 års fördröjningen mellan temperatur och CO2, så som en del borrkärnor verkar visa.

 50. Börje S #42
  Man baxnar 15 gånger om när man läser länken. Människor ger bort sina samlade pengar till ”domes days sayers”. Hur enda in i alla rödgleta kommer det sig att så många människor går på sådana uppenbara scams? Varför blir så många människor ”nyttiga idioter”? Är det nån sorts flykt från att ta eget ansvar eller vad? Eller är det bara en viss procent av mänskligheten som fått förmågan att tänka självständigt? resten är drönare som slavar åt drottningen?
  Eller som funnit sitt ”rätta jag” och gett sig ut på korståg för ”den sanna läran”
  Eller skamlösa profitörer som gör sig en förmögenhet på att utnyttja dessa osjälvständiga ”drönare” eller ”nyttiga idioter” genom hårdför propaganda
  ”Förbryllad är jag”
  ”Misströstar gör jag”

 51. Börje S

  #50
   
  Skamlösa profitörer, de har väl alltid funnits. Det kanske är en naturlig drift. Att bluffa är förresten inte ett specifikt mänskligt drag.
  Tofsvipan haltar fram och jämrar sig ”ajaj, min vinge, min vinge, jag tror den är bruten, ojojoj hur ska jag nu klara livhanken från den där stygga räven som förföljer mig”. Tills räven kommit lagom bort från boet och vipan flyger upp: ”Haha, du gick på`t igen, dumma rävj-el!”
   
  Jag inbillar mig att det finns en religiös gen, som en del har många av en del mindre. Jag tycks inte ha någon, ty läsning i biblar och koraner gör mig kall och väcker enbart misstänksamhet. 
   
  Trots det gick det nästan ett par decennier innan jag (med andras hjälp bl a signaturen recon, var og han nu vägen?) såg att klimathoteriet var en religion, konstruerad som en religion och lanserad som en religion, med profeter missionärer, avlater, syndastraff, hela paketet.
   
  Så man måste vara vaksam också, När man inte är det, det är då man går på nitarna, omsorgsfullt förberedda som de är av de som förstår sig på den religiösa genens makt över förståndet. Jag själv har i mitt liv varit för lat för att vara vaksam hela tiden, det kräver ju att man tar reda på saker, jobbigt.
   
  De riktigt, riktigt sluga och samvetslösa försäljarna, VET att de flesta medmänniskorna har ett samvete som man kan göra sig en avsevärd förmögenhet på.
   
  And that, ladies and gentlemen is the true descprition of the climate scare salesmen.

 52. Sven Östholm

  Hej Sture #37
   
  Till Mauna Loa  med omgivningar?
   

 53. Thomas P

  Sven #37 Temperaturen är det lilla i sammanhanget vilket bevisas av att haven tar upp snarare än avger CO2.

 54. Gustav

  #53:
  Thomas P jag vill komma i kontakt med dig för att skicka en inbjudan. Hur bär jag mig åt?
  Mvh Gustav

 55. Sven Östholm

  Hej Thomas P
   
  Åja 0,4 grader varmare ytvatten gör faktiskt att lösligheten minskar med över 1%. I sammanhanget så gör det en påtaglig skillnad. Att haven ändå tar upp koldioxid finns ju flera förklaringar till än just löslighet – eller hur?
   
  Allt är inte så enkelt som du vill se det. Du menar att ”bomb-kurvan” är famös (#35) och att slutsatser baserade på dess solida fakta är för enkla. Enkelhet är inte samma som att något är fel.
   
  Prova med att lägga ett till ett så får du summan två. Krånglar någon till summeringen och får resultatet fyra så är för den skull resultatet två ändå riktigt.

 56. Gustav

  @Börje S.
  För länge sedan läste jag en askul kommentar av dig inne på siten Ställom. Den var upplagd som en saga inför klimatmötet i Köpenhamn. Jag garvade så jag grät när jag läste den men siten är sedan länge stängd. Har du den kvar? Den handlade om en portväkterska som vaktade dörren mellan två rum där varje barn var märkt med T elelr IT i pannan. Jag satte upp den på jobbet men det var mest bara jag som tyckte den var kul visade det sig…

 57. Thomas P

  Sven #55 CO2-halten har ökat med 43%. I jämförelse med det är en procent hit eller dit finlir.
   
  Enkelhet är inte samma som att något är fel, men det är heller inte detsamma som att något är rätt, även om folk tenderar vilja hitta förklaringar som passar deras egen kunskapsnivå oberoende av om de är korrekta eller inte. Den som försöker använda bombkurvan för att se hur snabbt halten CO2 skall klinga av gör fel. Det är att lägga ihop ett och ett och få tre.

 58. Lasse

  #57 Kanske dax rycka ut: Om Sven säger att lösligheten ökar med 1% och du säger att detta är obetydligt när CO2 halten ökat med 43% så uppstår frågan : Av vad?
  Procent är ingenting man får jämföra hur som helst!
  Jag gissar att din programförklaring gäller rätt bra även för dig!
  Enkelhet är inte samma som att något är fel, men det är heller inte detsamma som att något är rätt, även om folk tenderar vilja hitta förklaringar som passar deras egen kunskapsnivå oberoende av om de är korrekta eller inte.”

 59. Sven Östholm

  Hej Thomas P
   
  En förskjutning av lösligheten verkar i sammanhanget två (2) gånger.
  De ca 90 Gt som årligen utväxlas från atmosfären till havet minskar med ca 0,9 GT och den mängd som utväxlas från haven till atmosfären ökar med  ca 0,9 GT
  Summa 1,8 Gt/ år. På några årtionden blir det mycket påtaglig inverkan.
   
  http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_cycle#Oceans
   
  Jag tror att du lättare tar till dig illustrationer än text så studera vad Wiki säger om saken.
   

 60. Lasse

  #59 Länken du gav ovan ger dock mig en fråga:
  Gäller denna (tydliga) bilden FÖRE korrektionen ovan, då är havet ingen koldioxidsänka längre vid den uppmätta temperaturhöjningen.
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Carbon_cycle.jpg

 61. Börje S.

  #56 Gustaf
  Jag har knappast sparat något av det jag skrivit och det inlägg du beskriver känner jag inte ens igen.
   
  Joo, nu minns jag! I och IT – porten – portvakten det var Maxwells demon som jag stött på i en bok!
  Hur i hela friden kunde jag få in den i ett inlägg om Köpenhamnsmötet? Tyvärr har jag inte sparat.

 62. Börje S.

  #56 Gustav
   
  Jag sökte på portvakterska och vips! där var den. Hoppas den inte är alltför OT
  SAGAN om T och IT
   
  fredag 27 november 2009 08:40
  Nämen, ser jag inte namnet Martin Saar lite längre upp?
  Hej, Martin Saar! Det var ju du som tyckte att jag och en hel del andra skulle läsa på lite om termodynamikens första och andra sats!
  Tänk det tycker jag också! Men för min del är nog så pass avancerade saker lite för svårt. Tyvärr.
  Jag har bara 8 års skolgång och det i den gamla dåliga tiden till råga på allt. Vi hann bara lära oss skriva. Resten av tiden fick vi stryk, så det hanns inte med att lära oss läsa.
  Men på lördagar då var det roliga timmen.
  Istället för att berätta vad jag inte vet om termodynamikens första och andra sats tänker jag berätta en saga som fröken alltid läste för oss under ovan nämnda roliga timme! Så sitt stilla nu barn och lyssna!
   
  ”Långt, långt bort i landet IngentingdärochIngentinghär finns ett stort hus som vi kan kalla Sverige. Inne i det finns en enda vägg som delar huset i två delar. Det finns bara en öppning i väggen, en liten grön port över vilken det står: ‘Ingång till Media och Poltik’. Porten bevakas av en portvakterska.” (The gatekeeper, heter det på engelska, men utrikiska förstår jag inte heller, så glöm det.)
   
  ”I det ena rummet far massor av två sorters människor omkring och stöter till varandra huller om buller, faller omkull på golvet, flyger upp i taket och dunsar i väggen.
  Den ena sorten är De som Tror. De har ett stort T ristat i pannan. Den andra sorten är de som Inte Tror. De har IT ristat i pannan.
  Emellanåt händer det att någon dunsar rakt på porten,den där gröna, ni vet.
  Då vaknar portvakterskan och utför sitt inte allt för betungande arbete!
  Står det T i pannan på den dunsande så släpper portvakterskan in den med det samma, för portvakterskan tycker om T. 
   
  Vad portvakterskan tycker om är alltid det enda rätta!.
  Står det IT i pannan så reglar portvakterskan låset till den gröna porten en extra gång, för portvakterskan gillar inte alls IT.
   
  Så där håller det på vareviga dag! De olika sorterna, T och IT, om ni minns, stöts hit och dit, ramlar omkull, slår huvudet i taket, dunsar i väggen och ännu fler av de som har T på skallen försvinner in genom den gröna mediaporten.
   
  Så småningom blir det en ordentlig skillnad på det som är på ena och det som är på andra sidan väggen!
  På T-sidan delar portvakterskan ut megafoner till alla som kommit in. På megafonerna finns en volymknapp graderad till 10.
  På portvakterskans tecken börjar alla ropa Tro, Tro, Tro så det dånar genom väggen till de andra. För varje dag vrider de upp volymen!
  När volymen är uppskruva till11 får de på andra sidan väggen tinnitus.
  Där ser ni att det händer saker när det blir skillnad! Och när alla på den ena sidan fått tinnitus är vi äntligen framme vid den stora dagen!
  Det är dagen då alla de utvalda med ett stort T i pannan ska åka utomrikes, ända till Köpenhamn!!
  Där ska de prata och prata och prata tills vädret blir mycket, mycket bättre om precis 41 år!”
   
   
  Snipp snapp snut, och där (i Danmark, alltså) tar väl sagan slut?
   
   

 63. Gustav

  #61:
  Det var den bästa sagan jag läst och jag skrattade så jag grät! De hade alla megafoner med ett reglage som var uppskruvat till max. På portväkterskans kommando började alla samtidigt ropa Tro Tro Tro till resterande barn med IT fick tinnitus… 😀 Hahahaha!

 64. Sven Östholm

  Hej Lasse
   
  Haven fungerar som kolsänka på flera sätt. I vattnet löst koldioxid kan dels reagera till olösliga föreningar som sjunger, dels sjunka som organiskt material.
  Det uppvärmda ytvattnet utgör en liten del av totala volymen och resten vet vi tämligen litet om. Temperaturhöjningen i ytvattnet fungerar som en broms, men hindrar inte att sjunkande kalla vattenvolymer transporterar koldioxid mot djupen.
  Tiden för kretsloppen är mycket olika. Kallt djupvatten omsätts mycket långsamt.

 65. Sven Östholm

  Lasse Sjunker – inte sjunger….

 66. Monodemon

  Janne #4
  Apropå Studio Ett om ”klimatjobb” råkade jag höra eländet och bifogar här en länk till inslaget:
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5532341
   
  Fyra förträffliga koldioxidfobiker som tävlar i att vara mest renläriga i sin klimatångest, ivrigt påhejade av de båda programledarna… Public service i ett nötskal.