“Den vettlösa vetenskapen”

Axessfigur beskuren
“Den vettlösa vetenskapen” var ett tema för novembernumret av tidskriften Axess förra året. Förutom en inledande krönika “Låt forskarna råda över sig själva” av chefredaktören Johan Lundberg, så behandlar fem artiklar olika exempel på  vetenskapsgrenar som löpt amok vid olika tillfällen och av olika orsaker. Det är inte fråga om i och för sig intressanta vetenskapshistoriska konflikter mellan en ensam självständig forskare och ett konservativ majoritet av kollegor, som inte vill ompröva sin gamla visdom.  Nej, i dessa fall är det snarare nya hypoteser eller inriktningar  som lyckats etablera sig som nya sanningar, och i kraft av detta utövat stort inflytande under en avsevärd tid, och som nu kan anses ha vållat avsevärd skada. I ett TCS-inlägg kan inte dessa sex artiklar refereras, utan jag vill endast göra några reflexioner kring vad som står där, och i någon mån om vad som inte står där.
Johan Lundbergs inledning är till stor del en reflexion kring dagens storsatsningar på elitforskning med förmodad positiv betydelse för samhället. Han skriver med hänvisning till några av artiklarna att “..uppkomsten och cementeringen av vetenskapliga irrläror hänger samman med just den sorts forskningsmiljöer som riskerar att bli en konsekvens av den nu aktuella forskningspropositionens förslag.” Längre ner sägs “..att anpassning till rådande forskningstrender uppmuntras och att det kärringen-mot-strömmen-beteende, som är och förblir sanningssökandets motor, nedvärderas.” Det handlar alltså om riskerna med politisk styrning av forskningen. Inte bara i valet av problemområden, utan även  att mer eller mindre politiskt önskade resultat dyker upp som bekräftade vetenskapliga sanningar.
Det tydligaste exemplet på detta är artikeln “Pedagogik som politik” som Inger Enkvist skrivit. Hon beskriver hur 1968 års idéer varit drivande både för skolreformer och expansionen av pedagogisk forskning som pågått sedan 60-talet. Hon pekar särskilt ut Stockholms lärarhögskola som ett instrument för att realisera en politisk ideologi i klasssrummen. Forskningsanslagen mång­dubblades, men Enkvist konstaterar: “Hundratals pedagogikprofessorer och tusentals vetenskapliga arbeten har dock inte lett till förbättrade skolresultat, utan snarare haft motsatt effekt.” Skoldebatten är idag så  aktuell och inflammerad, att den egna politiska uppfattningen påverkar hur vi bedömer detta. Det är en signal om att forskningen blivit politiserad på ett skadligt sätt.
Gunnar Brobergs artikel handlar Statens institut för rasbiologi som startade i Uppsala strax efter första världskriget. I detta fall är irrläran så ålderstigen att ingen längre försvarar en dåtida satsning på kunskap om rashygien. Gunnar Broberg säger “Vid den tiden uppfattades ämnet som en modern, statistiskt förankrad totalvetenskap som lovade ekonomisk vinst, eftersom den kunde skapa en friskare nation, tömma mentalsjuhusen och kanske även leda till en bättre moral”. Tänkvärt  – i efterhand med faciet i hand!
Ett ytterligare  exempel ges av Germund Hesslow, som diskuterar Freuds teori om borträngda minnen.  I detta fall är alltså inte ursprunget “färskt”, men Hesslows beskrivning gäller uppblomstringen av denna teori fr o m 1980-talet. I händerna på ambitiösa terapeuter har de mest fantastiska anklagelser, oftast om sexuella övergrepp, vunnit tilltro i en serie rättsfall över den västliga världen. Hesslow anger övertygande argument för att teorin inte är trovärdig. Den smärtsamma slutsatsen är att dessa justitiemord inte kunnat äga rum om inte området fått en vetenskaplig tyngd via den akademiska förankringen. Eller som Hesslow spetsar till: “Människor utan akademiskt utbildning tror sällan av sig själva  på sådana stolligheter som kan läras ut vid universiteten.” Mitt tillägg är att människor med akademisk utbildning inom ett annat område, kanske är lättare att övertyga. Domstolarna tog hänsyn till “experter” som var utbildade i en numera utdöende teori. Både jurister och journalister har uppenbart svårt att värja sig med enbart sunt förnuft gentemot en utarbetad vetenskaplig jargong.
Hesslow avslutar med meningen “..alla ämnen som engagerar människor emotionellt, det kan gälla politisk ideologi, miljöfrågor och livsfrågor kan fresta oss att åsidosätta förnuftsargument.” Detta för mig över till det som inte ta’s upp i denna Axessutgåva. Ingen har fått skriva om klimatvetenskap! Det borde jag kanske inte förväntat mig, men på omslaget står det “Konsensus som ett hot mot vetenskapen”. För oss TCSare för detta direkt tankarna till AGW-anhängarnas felaktiga, men ideligen framförda, argument att konsensus visar att hypotesen är korrekt. Jag undrar om inte just klimatområdet har rekord i att referera till “konsensus”, som om detta vore ett argument i sak. Förvisso inser jag att det för utomstående är svårt att argumentera mot en forskare genom att säga. “Det du säger strider mot mitt sunda förnuft”. Det är likväl uppenbart att både de politiska och mediala eliterna har fallerat i att söka bland alternativa framställningar av området. De har snarare aktivt uteslutit och moraliserat över källor med ett annat besked. Det är en plågsam ironi att tre grupper av professionella: Politiker, forskare och journalister, har självständigt, kritiskt tänkande inristat i sin arbetsbeskrivning. Just dessa tre grupper har bildat en järntriangel, som i årtionden blockerat en omprövning av de klimatdogmer som vållat stor skada.
Bildserien nedan illustrerar lite tillspetsat den akademiska karriäristens utveckling av självständigt kritiskt tänkande.Axess fig 2

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Teckningen är en bra förklaring till varför sanningen i AGW-frågan i stor utsträckning kommer från emeritusar och snömoset från forskningsavdelningar med hållbarhet, studier, miljö etc i namnet.

 2. Peter Stilbs

  Tack för tipset, CG. Axess har varit en lysande tidskrift under redaktören Johan Lundberg – jag läste dock att han ska/har sluta/t för att ge sig på något annat. 
  Axess ordnade ju för ett par år sedan också ”klimatdiskussionsmötet” i Engelsberg, som fortfarande ligger ute som ”play” här http://axess.se/tv/play.aspx  (leta ex på isbjörnarna med sökfunktionen)
  Mer om mötet finns ju också på TCS – ex här.

 3. Björn

  Viktigt inlägg av Ribbing! Vetenskap skall bygga på beprövad erfarenhet, vilket innebär att denna erfarenhet måste bygga på en förhistorisk empiri. Här kan man säga att klimatforskningen hänger i luften, eftersom förhistorien inte är vetenskapligt värderad. I förhistorien fanns inte människorna, men där fanns atmosfären, solen, solvinden, jordmagnetiska fältet och den kosmiska strålningen etc. Ur detta perspektiv, kan man fråga sig hur det kan ha blivit så att klimatforskningen har reducerats till att handla om CO2? Det är just denna reducering som skadar klimatforskningens trovärdighet.

 4. Här skulle jag varmt vilja rekommendera Terence Kealey’s ”The Economic Laws of Scientific Research”,
  http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=0312173067
  Kealey formulerar tre lagar som passar in på de data vi har:
  1 – The percentage of national GDP spent increases with national GDP per capita.

  2 – Public and private funding displace each other.

  3 – Public and private displacements are not equal: public funds displace more than they do themselves provide (sid 245).
  Alltså, om man vill maximera summan pengar som går till forskning och utbildning på civila områden i Sverige så säljer man universiteten, avskaffar studielån och all offentlig inblandning överhuvud taget i högre utbildning och forskning. Och så sänker man skatten i motsvarande grad.
  För varje krona staten betalar för grundforskning och högre utbildning försvinner ungefär 1,25 kr av privata medel. Detta verkar kanske helt bakvänt, men så är det.
  Fram till 1920 ungefär var de brittiska universiteten helt privata. Efter att ha slösat bort stora belopp på Babbage differensmaskin på 1830-talet tills dess satsades knappt en offentlig krona på forskningen, och den var bäst i världen. Darwin var en hobbyforskare. Om forskningen i Sverige vore privat skulle det finnas hundratals olika finansieringskällor. Den biologiska mångfalden på finansieringens område skulle återinföras. Forskare skulle inte behöva fjäska för politiker.
  De brittiska Universiteten hade sina tillgångar sparade i statsobligationer av något slag. Under första världskriget förlorade de 75% av sitt värde så 1920 var de bankrutt. Många av de tilltänkta studenterna hade också skjutits i småbitar.

 5. Staffan

  De kan säga vad de vill, ”politiker, forskare och journalister”, men ’klimatet’ kan de inte påverka.  Vintrarna blev milda här från 1989 ett tag framöver — men från 2010 var det slut med det.
     Och somrarna har aldrig varit på något sett exceptionella, från 1989.  Sedan 1989 hade juli i Uppsala 20º i snitt två år, 19º två år, 18º fem år, 17º fyra år, 16º fem år, och 15º fyra år.  [Juli 2011 har jag inte.]
     Nej, här handlar det om något annat:  politik, säger Gunbo, världsåskådning säger jag förtydligande.
     (Kan du klimatskrämde ge mig ett enda exempel på faktisk temperaturstegring i världen?  Nej, det duger du inte till.)

 6. Peter F

  Han platsar också som ”Årets klimatbov”
  http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.488509/johan-rockstrom—fortfarande-maktigast

 7. Bim

  C G Ribbing
  Jättebra och ett väldigt viktigt inlägg. 
  Att tala om konsensus är som att slå en järnridå runt vetenskapen.
  Det har aldrig funkat och kommer aldrig att funka i längden.
  Accepterar man konsensus så har man satt in öronproppar, ögonbindel och även Piggelin för säkerhetsskull, vilket tydligt visades i Doha, där folk faktiskt var beredda att gå omkring med CO2-mask, även på barn och husdjur.
  Sunt förnuft är livsviktigt inom vetenskap, annars kan ju vetenskapliga rön bli hur uppåt väggarna galna som helst och ingen märker någonting.

 8. Ingemar Nordin

  C-G,

  Tack för tipset och din sammanfattning. Synd som sagt att klimatforskningen inte fick sin artikel. Det är ju utan tvekan det idag främsta exemplet på en politiserad PK-forskning vars främsta syfte är ideologiproduktion.

  Men visst är problemet för våra universitet större än så. Se exempelvis denna inlaga från VSHU (vi som hann undan):

  http://www3.lu.se/info/lum/LUM_05_99/25_gast.html

 9. Håkan R

  Klimatfrågan måste nog anses ha vissa unika särdrag. När har tidigare debatt kring en vetenskaplig fråga kunnat bannlysas med uttalandet ”sience is setteled” och  stigmatisering av  motståndarsidan därefter blivit en accepterad och frekvent utnyttjad strategi att undertrycka vidare debatt?
   
  Att media vetenskapliga institutioner och majoriteten av den politiska adeln kunnat enas i en enskild fråga och samstämmigt referera till oliktänkande som rättshaverister och foliehattar måste även detta anses som en unik företeelse.
   
  Väldigt få verkar även ifrågasätta publika uttalanden där meningsmotståndare liknas vid krigsförbrytare vilka bör ställas inför framtida  ”Nurnberg rättegångar” för brott mot mänskligheten.
   
  Tydligen passerades ändå en gräns för det acceptabla när ett Universitet nyligen tvingades be om ursäkt för en företrädare som hotat meningsmotståndare med dödsstraff, tack för det!
   
  När har tidigare politiker och debattörer vilka själva vill definiera sig som riktigt fina demokrater och det godas företrädare i världen, öppet går ut och ifrågasatt demokratin samt förespråkat någon form av globalt centralstyre för att kunna genomföra åtgärder som närmast kan liknas vid  sharialagar på klimatområdet.

 10. L

  #6, Rockström är för söt. Nu pratar han om ”miljöförändringarna” och inte ett ord om klimat och koldioxidutsläpp. Årets opportunist… 🙂

 11. Nu vill danskarna bryta uran på Grönland och sälja på världsmarknaden. ”man kan ju tjäna pengar på det” och ”det ger en stärkt position i det internationella samfundet”.


   
  Leverans till Barsebäck kanske?

 12. Labbibia

  Tack C-G!
   
  ”Konsensus” ja……..hur många gånger har man inte fått det mot(icke)argumentet när man debatterat klimatet? Och senast för ett par dagar sedan blev jag kallad ”Big Oil”-representant i en klimatdiskussion på annan plats på nätet. 🙂
  De har bra tomt i argumentpåsen numera, alarmisterna……
   Men ett argument har åtminstone försvunnit ur den alarmistiska ”argumentpåsen”……fultricket alarmisterna körde med, nämligen att ”debatten är över”, vilket var ett vanligt argument då, det som känns som tusen år sedan nu, när det egentligen bara är 4-5 år sedan.
  Herregud vid den tiden hade ju debatten knappt hunnit starta!
   
  Minns att jag såg Maggie i kort TV-debatt med någon Pontus (minns inte efternamnet-tidningsredaktör var han i allafall), och det första han säger är just: Men Maggie, debatten är ju ÖÖÖveer”….
  Man får hoppas att han är bättre på att göra tidningar än vad han var på att debattera klimatet……

 13. Tege Tornvall

  Denna teckning lyste upp en annars ganska grå morgon. Tack för den!

 14. Tege Tornvall

  Labbibia, 12. Den Pontus som Maggie debatterade med hette Schultz och var bl. a. chefred. för Veckans Affärer. Han omkom tyvärr i somras när han cyklade i franska Alperna. Också tyvärr köpte han okritiskt klimatlarmen och utgick från dem.

 15. Labbibia

  OT
   
  MP:s Lilla Fridolf i debattartikel i dagens Expressen: Klimatet måste in i Borgs kalkyl”
  Ostjesus!
  http://www.expressen.se/debatt/fridolin-klimatet-maste-in-i-borgs-kalkyl/

 16. Labbibia

  Tege Tornvall # 14
   
  Jag kände inte till att han förolyckats. Det var verkligen tråkigt att höra.

 17. Jan

  RE: #15 Labbibia
  Och i dagens GT har Birgitta Losman Regionråd (MP), Västra Götaland Lise Nordin Riksdagsledamot (MP) Göteborg  debattartikeln ”Klimatoro – men var är politiken?”
  http://www.expressen.se/gt/ledare/debatt-klimatoro—men-var-ar-politiken/

 18. Håkan R

  => Labbibia
   
  Klokt av Borg att hålla sig borta från riksdagens klimatdebatt, låt de renläriga träta ifred.

 19. Enligt uppgifter i media ska det idag hållas (pågå?) en riksdagsdebatt om klimatet. Men inget finns live på TV eller på nätet. 
  Är det ett tecken i tiden? Klimatdebatt är bara en pseudodebatt?

 20. Labbibia

  Mats Jangdal
   
  Kl 13 idag enligt en av dem som ska delta med ett anförande..
   

 21. Tack!
  Fast då var planen att jag ska syssla med annat.

 22. Labbibia

  Jan # 17
  Är det ett nytt sätt att driva politik vi ser? Mer samordnat,  och på många plan samtidigt. Vi såg det tydligt under det senaste klimatmötet i Doha, där man vräkte på för fullt med ”Världsbanksrapporten” som startsignal. Sedan dess har det varit en mer eller mindre oavbruten kakafoni av alarmism i media och från alla möjliga och omöjliga håll?
   

 23. Per Spektiv

  #19, SVT2 sänder debatten 13.00 – 14.40

 24. Lasse

  #9 Klimatfrågan har samma särdrag som en annan fråga som drivs i mitt tycke in absurdum: Migrationen som lösning på alla problem.
  De ”goda” ser bara fördelar med alla åtgärder som går i deras riktning och blundar för alla nackdelar. Samt tar sin godhet som ursäkt för att andra skall göra uppoffringar och bekosta åtgärder.

 25. Peter F

  Skulle våra universitet kunna åstadkomma detta ?
  http://globalwarmingkids.net/about/index.html

 26. ErikL #4

  Oj, det var häftigt förespråkande av privatisering! Jag får erkänna att eftersom forskning innebär ett stort risktagande, så har jag accepterat att det till stor del behövs offentliga medel, ty privata finansiärer är ovilliga att betala för verksamhet som i bästa fall endast  leder till ny kunskap.

  Å andra sidan har just de offentliga instanserna torpederat sitt raison d’etre genom att så hårt och stort satsa på nyttoforskning inom ramen för oformligt stora konsortier.

 27. Jan

  RE: #19 Mats Jangdal
  Här kan ni hitta lite information om dagens debatt i riksdagen som hålls på begäran av Miljöpartiets riksdagsgrupp
  http://www.riksdagen.se/sv/Start/Nyheter/Aktuell-debatt-om-klimatforandringen/
  De som är intresserade kan följa debatten på nätet(se ovanstående länk)
  Talarlistan:
  1; Miljöminister Lena Ek (C)
  2; Matilda Ernkrans (S)
  3;  Johan Hultberg (M)
  4; Gustav Fridolin (MP)
  5; Anita Brodén (FP)
  6; Josef Fransson (SD)
  7; Jonas Sjöstedt (V)
  8; Irene Oskarsson (KD)
  Matilda Ernkrans (S) har en debattartikel  i dagens GP med rubriken ”Nytt ramverk kan rädda klimatet ”

 28. Lasse Forss

  Jag är med i Vetenskap och Folkbildning. Och den 22 november 2007 höll Germund Hesslow ett föredrag i Uppsla. Ämnet var
  Kan vi lita på vetenskapen
  I inbjudan stod det:
  Det rationella vetenskapliga sanningssökandet hotas inte bara av av religiösa och pseudovetenskapliga sekter eller av politiker och massmedia. Forskare kan också själva bete sig på ett sätt som undergräver den vetenskapliga kulturen. Freudiansk psykoanalys, Mozarteffekten och socialkonstruktivism har t.ex. haft många tillskyndare inom universiteten. Ibland gör forskare hederliga misstag, men ibland slarvas det med grundläggande metodologiska principer och ibland är forskare faktiskt medvetet ohederliga. Framför allt är detta vanligt när masshysterier griper omkring sig, som bortträngda minnen av incest eller växthuseffekten och när forskare engageras för politiska mål. Föredraget kommer att beskriva många exempel på detta och även diskutera hur man skall skydda den vetenskapliga kulturen.
   Jag måste säga att det var Germund som fick mig att inse att ”växthuseffekten” inte var den mest exakta vetenskapen. Han visade med bilder på alla temperaturskåp i USA, som under tidens gång fått annan och varmare omgivning. Han avslutade avsnittet om klimatet med att säga ungefär så här: ”Om man tar hänsyn till urbaneffekten så har temperaturen inte stigit sedan trettiotalet.” Germund Hesslow sade ocskå att om det visar sig att AGW-idéerna inte håller så är det vetenskapshistoriens största skandal.
   
  När VoF för några år sedan gav Stockholmsinitiativet sitt förvillarpris, protesterade Hesslow genom att träda ur testkommittén. Själv skrev jag en motion till vår lokalförening att vi skulle fördöma VoF centralt som brännmärker en skeptisk förening.
   
   
   
   

 29. PeterF #25
  En skrämmande propagandistisk sida, huga!
  Där finns även denna länk till en samarbetspartner. Besvarar det din fråga om svenska universitet?
   
  Vet inte om jag fick snygglänken att funka, så jag klistrar in den här, http://www.teknikenshus.se/partners-projekt/projekt/

 30. Iven

  Peter F # 25
  Det kan väl inte vara universiteternas uppgift att indoktrinera barnen. Varken i detta ämne eller överhuvudtaget.

 31. Thomas P

  Lasse #28 Om du skulle råka träffa Germund kan du fråga honom hur det kommer sig att dessa felaktiga markdata stämmer så väl överens med satellitdata som garanterat inte påverkats av UHI, varför växtzonerna flyttar norrut om det inte blir varmare osv.

 32. ThomasP #31
  Att växtzonerna flyttar sig kan väl förklaras med survival of the fittest,?eller survivial of the fastest. 😉
  Typiskt för nordliga arter är att de inte är så tåliga mot konkurrens. De svåra förhållandena utgör en broms för konkurrensen, men inte ett absolut stopp. Konkurrensen i söder bygger upp ett migrationstryck som får de arter som kan anpassa sig till tuffare klimat att göra det.

 33. Men Thomas nu hittar du på igen. Det Heslow talade om måste väl rimligen ha varit temperaturen i USA och den har inte stigit.
  Att temperaturen stigit globalt är en annan sak. Satellitdata över den lilla stigningwn hittar du bla här:
  http://www.drroyspencer.com/
  RSS är ännu mer deprimerande förAGW.troende.
  Påminner om att jag vill veta din åsikt om den betalda demonstrationen och om du hade någon ny kritik mot M&M.

 34. Thomas P

  Mats #32 Kreativ förklaring, men då får du nog förklara varför evolutionen plötsligt växlat upp i högvarv just nu.
   
  Perfekt #33 om citatet ”Om man tar hänsyn till urbaneffekten så har temperaturen inte stigit sedan trettiotalet.” bara syftade på USA är det fullkomligt irrelevant. Om en amerikan säger det kan man väl skylla på lokalpatriotism, men varför skall en svensk fokusera just på temperaturen i USA? Och även i USA har växtzonerna flyttats norrut…

 35. Nä Thomas, det är ju du som påstår att evolutionen skenar. Vad har du för bevis för det?

 36. Thomas P #34
  Ditt skiftande perspektiv är alltid lika fascinerande. För en svensk är USA ett bra åskådningsexempel på hur otillförlitliga diverse temperaturserier är.
  Har växtzonerna verkligen flyttats norrut, eller har de utvidgats norrut?
  Det skulle ju kunna vara en delförklaring till de remarkabla skörderesultat USA står för.
  För femtioelfte gången: Hur var det nu med demonstrationen, tror du på den (ja/nej)?
  Om nej, varför postade du länken?

 37. Slabadang

  CG Ribbing!
  Du lyfter fram ett tydligt problem som saknar sina bra förslag till fungerande lösningar.
  Behovet av finansiering är en del av forskningens dilemma för dess integritet och självständighet. Nyttan är svårdefinierad på förhand annat än som allmän funktion. Utöver finansieringen så är det frågan om vem som har bästa kompetensen att avgöra vilken forskning som skall bedrivas.
  Min grundläggande övertygelse är att diversiteten är oerhört viktig. Att ”samma” eller liknande forskning utförs av fler av varandra oberoende parter har ett mycket större värde för resultat och utveckling än vad man väljer att begripa. Nu går vi åt fle motsatt håll där centralstyrda organisationer styr allt mer över allt större områden och centraliseringen av både finansiering och villkoren för forskningen går dess grundlöggande fria förutsättningar emot.
  Det är en hård nöt att knäcka på ett bra sätt. Men som finsnierings och makten och kontrollen över forskningen har strukturerats så kommer dess politisering som ett självklart brev på posten. Egenyttan/allmänyttan/Särintressenyttan är gränser nästintill omöjlig att dra. Skillnaden mellan allmän förutsättningslös forkning och målstyrd är nog något man som idé och förutsättning för forskningen skall använda i betydligt större utsträckning för att vi därigenom kan skilja på vad som är vad och lättare kunna fördela medel inom forskningen och även inom dess respektive fätl och områden.
  Som det nu är så utgör de olika förutsättningarna en intern kanibalism där den fria förutsättningslösa alltid blir uppäten av den målstyrda och politiserade. Makten över medlen kontrollen och ansvaret för forskningen måste decentraliseras för att den skall vara fri och diversifierad och ansvaret för den måste i samma utsträckning följa den nedåt.
  Jag har som idé att vi bör avdela/införa en forskningsskatt som förvaltas och fördelas av vetenskapen och institutionerna själva och där allmänhet politiker och en vetenskapens riksrevision granskar och kontrollerar hur ansvaret för medlen används. Ansvaret ligger idag i fel händer och vi måste våga pröva nya mer fria och mer förutsättningslösa villkor. Vetenskap konkurrera bättre med annan vetenskap än med politiska motiv.
  Att bara klaga och peka på problem och utmaningar är liksom bara fröet till det som verkligen saknas BRA FUNGERANDE FÖRSLAG hur man kommer tillrätta med dem. Avpolitisering javisst! Men hur då?

 38. Thomas P

  Mats #35 ”Nä Thomas, det är ju du som påstår att evolutionen skenar.”
  Nej, det gör jag inte. Tänk lite innan du skriver!
   
  Perfekt. Här har du en karta över de flyttade växtzonerna:
  http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/local/planthardinesszones/index.html

 39. Just nu på TV2 Fridolin i klimatdebatten, hejdlöst roligt! 🙂

 40. Slabadang

  Thomas P!
  Hur definierar du skillnaden mellan ”flyttade” och ”expanderade” växtzoner … eller är det samma sak?

 41. Peter F

  Perfekt
  http://snowpalm.dyndns.org/banana.html
   
   
   

 42. Björn

  Thomas P [31]; Det är ju ett känt fenomen att medelhavszonen flyttar sina gränser både uppåt och nedåt under tidens gång. Rent naturliga förklaringar och inga bortförklaringar med CO2.

 43. L

  Mats J #39, vet inte om det är så roligt att lyssna på politiker som på fullt allvar diskuterar vandringssägner, det är närmast en skandal hur dåligt informerade politiker vi avlönar.

 44. Peter F

  Fransson (sd) talar klarspråk.

 45. Peter Stilbs

  Peter F #44 – jo, det var bra – tyvärr var han lite nervös, och begränsade också sitt inlägg i sak. Men det räckte bra – övriga som talat hittills ger associationer till zombies i mitt sinne.

 46. Peter Stilbs

  Nytt ord förresten i debatten på SVT2 – ”klimatmisslyckande”…
  Sjöstedt var demagogisk som vanligt – bry sig noll om verkligheten.
  Matilda Ernkrans (s) var förskräckande – jag trodde först hon var Miljöpartist 

 47. L

  #44 #45, typiskt var att den enda politiker som använt sig av sanningen, inte fick några applåder. Antagligen är dom lika rädda som jag att SD ska plocka poäng genom att vara kunniga och ärliga i klimatfrågan…

 48. Peter #46 Ernkrans krävde ju i princip en grundlagsfäst klimatdiktatur. Ett regelverk som tvingar alla kommande regeringar att bedriva symbolisk klimatpolitik.

 49. Håkan R

  Är det någon som vet vad fossilsubventioner är? Lena Ek nämnde just att hon vill avskaffa dessa.
   
  Min personliga erfarenhet är att jag betalar ca 9 kr/l bensin i diverse skatter. Vore roligt att få ta del av dessa subventioner.

 50. AOH

  Mats Jangdahl  # 39
  INSTÄMMER – ”Hejdlöst roligt”  bl.a sa Matilda Ernkrans ( S )
  ”  Ta Sverige från oljeberoende till KLIMATBRA”
   

 51. L

  Ju mer man lyssnar till klimatdebatten i Riksdagen, desto mer förvånas man över hur rent ut sagt korkade politiker vi har? Är dom lika okunniga inom allt annat dom satts att besluta om, blir man verkligen mörkrädd!

 52. Peter F

  Debatten är ju bara vattnigt snömos.  Arma land.  Nu orkar jag inte lyssna längre.

 53. L #51
  Varför tror du att exempelvis pensionssystemen aldrig funkar som de ska? Kollektivtrafiken, sjukvården?

 54. Lasse

  #51 Kvällspressens uppdaterar dem när något nytt händer!

 55. L

  Ja Lasse, det verkar som en blind leder en blind ut mot ett stup…

 56. Håkan R

  Det är lätt att förstå att de tyngre politikerna avstod från att deltaga i dagens spektakel.

 57. Peter F

  Jag gillade sd:s klara ställningstagande för kärnkraft, men besviken på fp att man inte hängde på, eller missade jag det !

 58. L

  Peter F, FP-damen sa nånting i stil med att kärnkraft var ett nödvändigt ont.

 59. Peter F

  L
  Tack. Men så står det inte i deras partiprogram.

 60. Thomas P #38
  Har du observerat att förändringen i växtzoner huvudsakligen verkar vara att de kallare har brett ut sig? Hur förklaras det av AGW? Jag är säker på att det finns något svartvitningsargument som förklarar detta.
  http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/local/planthardinesszones/index.html
  Det var en mycket intressant länk som jag tackar för.
  Kan du svara på frågan om demonstrationen eller vill du vänta och se vad som händer så att du kan hävda att du hade rätt hela tiden?

 61. Sven B

   Har avnjutit klimatdebatten från riksdagen den gör mig ledsen. jag tycker att allt blivit värre sedan 1992 då jag först kom i viss kontakt med co2 funderingarna. Förstår inte att inte nägon av alla duktiga klimatforskare och debatörer som finns bla, här på TCS kan komma fram och kunna sätta avtryck i debatten.     Alla partiernas representanter verkar vara hjärntvättade   Stackars SD som kämpar i sådan motvind men gör det helt OK.    Tyvärr får jag nog vänta 10år till innan det kanske vänder

 62. Slabadang

  Jag harreguuuuuuuuuuuuuud så korkat!
  Jag är överraskad över att hjärntvätt av individer med ett IQ konkurrerande med fiskmåsens kan få effekt till ännu lägre för jag trodde faktiskt inte att det gick.
  Hela klimatdebatten i riksdagen är ju så totalt verklighetsfrånvänd att man måste gråta en skvätt över hur totalt kollapsad vår representativa demokrati faktiskt är. Det är liksom ingen idé att recensera de olika påståendena eller argumenten var för sig vartenda ord som uttalas med undantag av J Fransson är av individer som levfer i en ren fantasivärld. Det är kanske graderna i totalidiotin som skulle kunna poängsättas i skala meöllan  9,0 till tio i vansinne.
  Som löken på laxens grädde på moset så förklarar Reinfeldt att frsvaret är ett ”särintresse” i sällskap med bla näringslivet, sveriges bönder, ”rasisterna” men inte miljörörelsen. Vad som blir tydligt är att det förhärskande särintresset som styr landet är den etablerade partiindustrins nomenklatura som även ser svenska folket som ett ”särintresse”, ett folk som inte heller egentligen finns enligt de senaste politiskt korrekta rönen.
  Alla de viktigaste frågorna idag görs upp ovanför våra huvuden och bakom våra ryggar. Grundlagsförändringar EU- strategi invandringspolitik och myndighetsstyrning. Vår media är denna nya ordning trogen och ifrågasätter inte det styrande särintressets legitimitet och maktutövning.
   
  Arma land Arma folk demokratin är DÖD! Leve demokratin!
   

 63. Peter Stilbs

  Peter F #57 – FP-damen Brodén var också skrämmande – hon refererade någonstans hur hon genomgått en Agenda-21-skola , som hon sedan dess verkade efter, i biblisk anda, uppenbarligen. 
  Om jag fattade Sjöstedt rätt så anklagade han Fransson för att kverulera, när denne tog upp de planekonomiska ”åtgärder” i vitt skilda områden politiker från alla läger verkar för i ”klimatets namn”.
  Visst – samma resultat utan väpnad revolution då. 
  Ja – en beklämmande debatt – Fransson verkade vara den ende vettige som kom till tals.  

 64. Här är mit referat av den nyss avslutade riksdagsdebatten.
  http://www.frihetsportalen.se/2013/01/marionetteater-pa-helgeandsholmen/

 65. L

  Riksdagsledamöterna med Jonas Sjöstedt i spetsen gav sig på SD-Fransson ungefär som när en grupp småbarn ger sig på en avvikande unge. 
  Som sagt är jag ingen SD-anhängare, jag står över partipolitik i största allmänhet, men gruppens agerande avslöjar hur fundamentalt okritiskt dom tagit till sig såväl klimatpropagandan som SD-hatet.
  Dom verkar tro att dom gör sig själva en tjänst när det är tvärtom.

 66. Bengt Abelsson

  Angående forskningsfinansiering:
  Simon Singh säger i sin bok ”Big Bang” att Tycho Brahe  (1546-1600) fick i anslag hela 5% av Danmarks dåvarande BNP
  En våt dröm för nutida kollegor.

 67. Jan

  RE #46 Peter Stilbs
  Matilda Ernkrans är arbetsförmedlare från Hallsberg och om man är okunnig inom området man är ansvarig över kan man inte komma med annat än inövade opportuna floskler.
  Tyvärr är Ernkrans inte ensam om att vara okunnig inom området personer är satt att vara ansvarig över, utan vi har gott om dessa inom samtliga partier. Man tar en ”lämplig” person och sätter denna som ansvarig för ett område oberoende om den har, eller inte har, lämpliga kunskaper och intressen.
  Ernkrans fick för ett par år sedan en känga i Lantbruk & Skogsland, Ordföranden i jordbruksutskottet ointresserad av ämnet
  ”Så här beskriver hon sig själv på sin sidan på den socialdemokratiska webbplatsen:
  Jag arbetade 1993-2002 på arbetsförmedlingen. Jag har också arbetat en tid som politisk sekreterare på Örebro läns landsting (1998) och i storköket på äldreboendet Kullängen (1991-1993). ”
  http://dev.lantbruk.com/ordforanden-i-jordbruksutskottet-ointresserad-av-jordbruksfragor/2010-10-09

 68. bom

  #66 Om man beaktar inte bara anslagen utan också samhällsskadan så klår nog clownerna Rockström och Wijkman nästan sin föregångare Tycho Brahe!
  🙂

 69. Så här illa kan det gå när AGW-troende släpper loss:
  http://www.exponerat.info/yxmordaren-ulrich-koch-atalad-for-mord-i-arvidsjaur/

 70. Iven

  Mycket av enfaldiga inlägg i riksdagsdebatter har man väl hört tidigare, men den här ”klimatdebatten” tar priset i enkelspårighet och papegojpratande.
  Alla – utom en – talare gick ut ifrån den befängda uppfattningen, att klimatet kan styras genom att de av människan orsakade CO2-utsläppen (AGW) upphör.Dessutom att Sverige, med sina ovanligt låga utsläpp, skulle kunna påverka utvecklingen i övriga världen med sina rigorösa ”klimatåtgärder”.
  Att en klok kompromiss för de katastroftroende då skulle kunna vara en satsning på modern (G4) kärnkraftproduktion, var det endast en talare att förklara. Övriga hade ingenting att säga om t.ex. Kinas enorma Kolkraft produktion och Tysklands ökade brunkolkraftutbyggnad glömdes, när man framhöll Tyskland och Danmark som förebild i ”gröna” satsningar.
  Är våra politiker verkligen så obildade och naiva i klimatfrågan eller spelar de någon sorts teater för folket inför öppen ridå?  

 71. Håkan Bergman

  Slabadang #62
  Nu tycker jag att du ska be fiskmåsarna om ursäkt!
  F.ö. måste jag ge ett erkännande till riksdagens webansvariga, ni har väl sett att webspelaren har en rad i underkanten där alla talare är bokmärkta. Inte alla pallar att se hela eländet och inte alla har tid till det.

 72. Peter Stilbs

  Vid närmare eftertanke var väl en bisats i vad Lena Ek framförde som etsade sig fast – i stil med att:
  ”Sveriges energilinje redan är fastslagen av EU, och färdplanen är klar (dvs odiskutabel)”
  – ja vilket syfte hade debatten då – mer än att visa upp en sanslös okunnighet och ett fjällämmelbeteende som borde vara ovärdigt riksdagsmän/kvinnor.
  Var det förresten Fridolin som kom in på ”jämställd transportpolitik” mot slutet?
  Bra – transportera hela bunten utom Fransson till något lämpligt avlägset ställe …

 73. Lasse

  SD hade säkert läst på (kanske här)?
  Det verkar som om resten av församlingen var mer ute för att vi skulle få ett bra internationellt rykte i denna fråga.
  Kinas CO2 utsläpp är nu högre än vårt, varför skall vi då gå före så produktionen blir mer miljöbelastande när vi släcker ner. Smogen i Kina är ett större problem än CO2 för dem.

 74. L

  Peter S, det kan ha varit Fridolin, men Sjöstedt försökte göra klimatfrågan till en klassfråga på slutet, med både kön och inkomst som slagträn.
   
  Lena Ek svamlade på om sin fossilfria fordonsflotta till 2030. Hon tror tydligen att vi ska byta ut fyra miljoner bilar på 17 år? Kan någon ge henne en miniräknare..?

 75. Lasse

  Himla synd att det var SD som var sanningssägare i denna fråga-nu blir det massivt motstånd av alla -för inte kan SD ha/få rätt!

 76. Lasse #75
  2014 är det förhoppningsvis så att tillräckligt många insett att Sverige är på väg mot avgrunden, inte bara i denna fråga.
  Sker inte detta uppvaknande är det sannolikt att jag definitivt klipper banden till Sverige, oaktat de möjligheter till bananodling som jag fick tips om tråden.

 77. Iven

  Varför skall alla, som inte lagt sin röst på MP straffas av representanterna för de övriga partierna, när de alla numera försöker efterlikna MP  i den kontroversiella klimatdebatten och t.o.m. vill vara ännu duktigare på att kunna styra klimatet? 

 78. Slabadang

  Partierna kan inte räkna!
  När de anpassar politiken efter vad journlaisterna tycker så kommer de upptäcka att när valsedlarna väl har räknats så utgör de endast en liten klick av de röstberättigade som har stor makt över politikerna men beydligt och allt mindre makt över folkopinionen att styra politiken efter journlalismen är att be om att få bli utsparkad fråb riksdagen. 

 79. Peter Stilbs

  Jan #67 – det var verkligt skrämmande läsning. Vad är det som pågår egentligen ?  Inget förvånar en längre.

 80. Mikael

  Marionetteater på Helgeandsholmen
  Posted on 2013-01-29 by mats

  Riksdagen höll, på MPs begäran, en klimatdebatt tisdag den 29/1. Detta är mitt referat av detta spektakel, Jag har sammanfattat vad jag uppfattade att de sa. Så gott jag kunnat har jag använt de uttryck de själva använde, men ibland har jag skrivit ut vad orden betyder i praktisk gärning.
  Lena Ek, C, miljöminister. Vi måste ställa om för klimatet och acceptera en omfattande samhällsförändring för att rädda jobb och sysselsättning.
  Inte ett ljud om frihet, självständighet, oberoende, demokrati etc
  Matilda Ernkrans, S, presenterar krav på ett bindande regelverk för klimatdiktaturen. Ett regelverk som alla regeringar, oavsett färg måste följa. Som tvingar alla kommande regeringar att bedriva symbolisk klimatpolitik, oavsett skadliga effekter för nation och folk. Om vi inte inför klimatdiktaturen kommer hennes 12-åriga dotter, som hålls gisslan av sin mor och sin skola att oroas till döds.
  Johan Hultberg, M, vill bara göra som de andra länderna, men med svensk teknologi.
  Gustav Fridolin, MP, brer på med monstruösa domedagsscenarios, hejdlöst alarmistiskt.
  Anita Brodén, FP, tror på en stor lottovinst. Hon jämför en knappt skönjbar temperaturförändring med spekulationer om ett katastrofalt utfall för hela planeten. Vill ha en starkt reglerad utsläppshandel. Var finns den liberala frihandeln?
  Alla hänvisar till Världsbankens redan debunkade rapport från hösten 2012.
  Josef Fransson, SD, kallar Fridolin MP för bedragare. Klimatpolitiken hotar vår industri. Kina har sedan 1990 ökat sina utsläpp motsvarande 140 x Sverige och släpper numera ut mer CO2 per capita än vad Sverige gör.
  Jonas Sjöstedt, V, är ledsna hunden. Mera järnväg. Vi vill styra över lastbilstransporterna. Sluta med kor, sluta äta kött.
  Irene Oskarsson, KD, förvaltarskapet. Mer klimatbistånd.
  Ek skäller ut Fransson för att han kritiserade samma rapport som alla andra hyllade. Franssons exempelar var uppenbarligen illa valt och felöversatt från norska. Vill avskaffa fossilsubventionerna! Vilka skulle det vara?
  Hultberg, tar strid för det industrialiserade samhället. Frågar MP efter deras “gröna skatteväxling” när allt de föreslår är en “röd skattechock”.
  Brodén vill ha en global CO2-skatt! Skall NWO ledas av svenska FP?
  Fransson, varnar för avskaffande av marknadseknomin och införandet av centralreglerad grön ekonomi, som han liknar vid orwellianskt nyspråk. Värnar om individens frihet. Folk vet bättre än politikerna hur deras liv ska kötas. Klimatpolitiken har blivit en ny front för en totalitär politik. Planekonomin lanseras åter. Vindkraft släper ut mer än kärnkraften.
  Sjöstedt kallar Franssons inlägg för vetenskapligt osammanhängande. Tror inte på materiell tillväxt.
  Oskarsson tror att alla människor är förnuftiga och rationella. Men så är hon det inte själv! Läxar upp Fransson för att han ifrågasätter de andras dröm om tekniska lösningar på icke existerande problem. Men hon hoppas att han har rätt i att klimathotet över gravt överdrivet!
  Ek, varför vill sossarna lägga 30 miljarder i extra pålagor på landsbygden, 50 md om man sammarbetar med V och MP, när man tror att landsbygden är nyckeln till lösningen på klimatpolitiken.
  Ernkrans, makten ligger i våra händer.
  Hultberg, nej till kilometerskatt.
  Fridolin, fram för mer jämställd klimatpolitik. Dags att sluta räkna pengar och eknomomi på det gamla sättet. Dags att befria finansministern från makten över pengarna, så att de kan komma till klimatanvändning.
  Brodén hyllar MP och blocköverskridande arbete. Frihandelstanken är viktig för liberaler, det ger upphov till transporter, här krävs restriktioner.
  Fransson, övriga miljö- och naturvärden över hela jorden har det senaste decenniet fått stå tillbaks för en överdriven klimatdebatt. Att förvandla mat till fordonsbränsle hjälper inte dessa miljöfrågor eller fattiga människor i andra länder.
  Sjöstedt, vi behöver en ny regering som kan dra in mer skattepengar till tvingande klimatpolitik.
  Min kommentar. Fransson är uppenbarligen den ende i denna grupp av debattörer som verkligen har koll på läget. Om detta är allmängiltigt för SD kommer de med säkerhet att vara riksdagens tredje största parti, kanske näst största, efter nästa val.
  Här är en länk till webtv så att ni kan kolla om jag fattat rätt.

 81. Peter F

  Kan inte smälta debatten.Tungomål a la Livets ord är den sammanfattande intrycket. Fattar dom vad dom pratar om ? Bara floskler mua sd. Jag börjar få klimatångest, inte pga klimatet utan pga dessa idioter som inte har en aning om vad dom vräker ur sig.

 82. Peter Stilbs, vart anser du att misshagliga ledamöter bör deporteras?

 83. Micke Johnsson

  Peter F och Mikael!
   
  Fridolin tom pratar som en pastor! Jag vet inte om man ska skratta eller gråta. Att det sitter så många hjärntvättade människor i riksdagen borde få alla att vakna. Att SD än en gång sticker hål på deras ”bubbla” verkar inte hjälpa. När svensken vaknar så blir det inte lätt för dessa politiker!

 84. L

  Anders E, Arktis passar väl bra nu när det är varmt, is- och isbjörnsfritt.

 85. Anders Emretsson
  Är det fortfarande stängt på UI?

 86. Kommentarerna på UI modereras, ja.

 87. Lajban

  Re Emretsson #82:
  Deporteringar pågår redan i berörda sektorer. Dock verkar det som att deporteringar till semi-kommunistiska stater är vanligast och att de deporterade förses med anställningsförhållanden och olika former av självmorduppdrag typ ”övertyga Lukasjenko om det fina med EU och påbörja övergången till medlemskap i EU”.
   
   
  Måste sedan kommentera ”Både jurister och journalister har uppenbart svårt att värja sig med enbart sunt förnuft gentemot en utarbetad vetenskaplig jargong.”
  Jurister har essentiellt bara att lyda kommandon. Juridik är inte en vetenskap som kan jämföras med tex. Fysik utan har mer gemensamt med Teologi, matematik och statistik. Juristen har alltså främst begreppet ”tro” att hantera i förhållande till saker som kan kallas ”bevis” och (för de akademiska juristernas skull) måste därefter jämka in sin tolkning av tro&bevis i regelsamlingen som är fullt jämförlig med vanligt förekommande defunkta matematiska system.
   
  Journalisten hanterar också essentiellt tro&bevis men har egentligen inget system där tro&bevisen ska jämkas in annat än möjligtvis ”efterfrågan”….
   
  Juridik och journalistik är alltså att jämföra med teologi även om man på mycket god grund kan misstänka att teologin & teologins utövare är avsevärt mer kunniga med avseende på vetenskap.
   

 88. #86
  Lurking, are we?
  😉

 89. Slabadang

  Nej Anders Emretsson!
  Ni modererar inte, ni censurerar och det är ett skäl till varför ni inte utvecklas.
   

 90. En nyintressant bok av von Storch. Den beskriver hur AGW-stammens profeter blivit det.
  http://notrickszone.com/2013/01/28/new-book-by-hans-von-storch-climate-scientists-took-on-role-of-prophets-completely-in-over-their-heads/

 91. Anders Emretsson
  Moderering innebär att inlägg som är språkligt tvivelaktiga eller irrelevanta raderas eller redigeras.
  Såvitt jag vet klarar alla skeptiska siter att ha efterhandsmoderering, men inga AGW-troende.
  Hur kan detta komma sig?
  Min teori är att moderering för AGW-troende innebär att man raderar allting som strider mot dogmerna i tron.
  Du kan ju kolla här på några inlägg som jag försökt skriva på UI och kommenterapå vilket sätt de är så farliga att låta allmänheten se.
  uppsalainitiativet.blogspot.se

 92. FEL LÄNK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Denna är det
  http://uppsalainitiativet.bloggo.nu/

 93. Michael #80
  Låt mig sammanfatta Sjuklöverns ståndpunkter från ditt referat:
  Kommentaren modererad

 94. Hoppas att Stilbs förslag om deportation bara är ännu ett exempel på talspråksjargong. Men det vore bra att få bekräftat. 

 95. Peter Stilbs

  Emretsson #93 – som ”dra dit pepparn växer?” 

 96. Slabadang

  Allt fler förstår att vi måste lämna EU!
  http://www.europaportalen.se/2013/01/framstaende-hollandare-kraver-folkomrostning
  Den lilla klick som företräder det partiindustriella särintresset mot folkdemokratisk makt 0ch inflytande har tagit sig sitt vatten över huvudet. Inställda val är nog deras nästa snart kommande förslag och risken till konsensus om förslaget är nog 93% igt! Journalisterna kommer stödja förslaget för att stävja det ökande ”medborgarhatet” mot överheten.

 97. Slabadang

  Peter S!
   
  Eller dra åt det där riktigt heta stället? 🙂

 98. #CG26,
  Vad som händer när staten inte finansierar forskning är inte alls att grundforskningen försvinner. Karriärvägen för forskare är densamma.
  Forskning finansieras då genom en mängd andra vägar. För att man ska få de bästa akademikerna måste man betala dem höga löner och de måste få forska på sådant som är meriterande för akademiker. Kopia av vad jag skrivit annorstädes om hur det såg ut i Storbritannien under laissez-faire:
   
  There was also a lot of variety in the ways of funding. There were hobby scientists, such as Cavendish (1731-1810), for a time the richest man in Britain and also its greatest scientist (he measured the gravitational constant with his torsion pendulum) and Charles Darwin (1809-1882). There was industrial science, funded by private companies, university science, endowed by industry, privately endowed university science, and university science funded by fees or commissions.
   
  Om staten inte blandade sig i skulle det komma några miljoner här, hundra miljoner där, någon miljard från Kamprad till Kamprads Humanistiska Centrum, likt Carnegie Hall och TUSENTALS andra exempel från den tid då folk fick behålla sina egna pengar.
   
  På den här sidan kommer nog folk ihåg Royal Societies mycket undanstoppade motto ”Nullius in verba”. Numera bräker ju the Royal Society med i kliimatkören, finansierade som de är av den brittiska regeringen. Det var inte alltid så.
   
  Från Kealey (och lite mig) när den brittiska regeringen försökte hjälpa The Royal Society med 4000 pund 1876.
  Terence Kealey quotes William Flower, the Director of the Natural History Museum who refused to join the Grant Committee:
   
  The large increase of this method of subsidizing science, accompanied as it is with the (as it appears to me) humiliating necessity of personal application in each case, must do much to lower the dignity of recipients and detract from the independent position which scientific men ought to occupy in this country {(Kealey, 1996, #59310\, p. 170\}.
   
  In 1881, the UK government tried to give £2000 a year to fund research fellowships. The
   
  ’Society refused it with a collective shudder’ and agreed that ’Few circumstances have caused true lovers of science in recent times more pain than that outcry of the Endowment of Research [the grant in 1876]’ and the money was sent back to the Treasury {(Kealey, 1996, #59310\, p. 170\}.

 99. Nu har de fullständigt tappat allt vett och sans: Från en artikelislaskmedia:
  ”Robert Brulle, a sociologist at Drexel University in Philadelphia, hasestimated that over the past decade about $500m has been given to organisations devoted to undermining the science of climate change, ”
  Länken leder till en historia om att någon organisation som ifrågasatt ”the Mann” påstås ha fått någon mille.
  http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/exclusive-billionaires-secretly-fund-attacks-on-climate-science-8466312.html

 100. Iven

  Anders Emretsson # 93:
  Tycker Du, att det är lämplig debattstil, att förvanska andras inlägg i negativ bemärkelse?
  Peter Stilbs replikerade på Fridolins inlägg om transporter och använde då ordet ”transportera” som Du (illvilligt) ändrade till ”deportera”.
  Du visste mycket väl skillnaden, när Du ställde Din försåtliga fråga.
  Att be någon, vars uttalanden man ogillar, ”att dra dit pepparn växer” är väl inte helt rumsrent för folk med ömtåliga tår, men inte heller” ovanligt i liknande situationer … 🙂
   

 101. Slabadang

  Erik L!
  Vi har ju stora forskningsfält idag som är privatfinansierade framför allt mot hjärt kärlsjukdomar cancer mm. Men vi har väldigt stora viktiga fält som har svårt att hitta annan finansiering än från offentliga medel så jag har väldigt svårt att se hur det bara skall kunna finansieras privat idag. Institutioner skapar sin profil och bygger sitt varumärke mycket efter hur stor finansiering de kan dra hem istället för att bygga det på sin kompetens och förmåga. Avgränsning och fokusering är tyvärr ingen stark drivkraft och vi kanske ska börja med att inventera hur de resultatmässigt mest framgångsrika institutionerna äger för typ av villkor för att bättre kunna hitta de former som fungerar bäst. tar vi svenska universitet och högskolor så är det numer så sönderpolitiserat utifrån alla perspektiv att det är svårt att förstå hur det kan bedrivas någon meningsfull verkligt vetenskaplig forskning över huvudtaget.
  Genus social samhälls arbetsliv klimat stadsvetare har vi sån överproduktion av att vi storknar jämfört med naturvetare tekniker ingenjörer mfl.

 102. Iven #99
  Förvänta dig inget svar på detta. Emretsen är en utsänd drive by poster från UI.
  Här kan du kommentera hans beteende:
  http://emretsson.net/

 103. Börje S.

  Ett förslag: Skulle vi inte kunna sala till en bokutgivning där de mest initierade författarna på bloggen samlar ihop det senaste inom klimatforskningen, ställa spågubbarnas fantasier emot verkliga, uppmätta data?
  Havsnivåhöjningen: Verklighetens <16cm/sekel mot Världsbankesn och Al Gores 3 till 7 meter.
  Verkligheten: 0,7º på 100 år mot fantasierna från världsbanken i samarbete med media: 4º på 40
  Havstemperaturerna som inte heller vill spela med i klimathotarspelet
  Statistiken över väderrelaterade katastrofer gentemot fantasierna
  Ljugeriet om havsförsurning, artutrotning och ökenspridning
  Hotspoten som inte blev
   
  Ena sidan med de falska påståendena, motsatta sidan med fakta.
   
  Krävs: en bra titel, professionellt utformat omslag och noggrann redigering av språk och innehåll med tanke på god läsbarhet. Genom en insamling skulle en sådan bok kunna försäljas på bensinstationer och hos flygplatsernas och centralstationernas bokhandlare för 99 spänn.
   
  Som nybliven pensionär har jag det inte överdrivet fett, men nog skulle jag kunna avstå en tusenlapp för ett så ädelt ändamål: att visa verkligheten bakom klimathotarfasaden, all den verklighet som våra blåljugande media mörkat allt vad de förmått genom åren.
   
  Som till exempel den där skribenten från UI som åter gästar den här bloggen med sina meningslösa, tråkiga och allmänt värdelösa inlägg.

 104. OR

  ErikL #97
  Men hur var det med ”Longitud”? Satt det inte väldigt långt inne innan det engelska forskningsetablissemanget kunde erkänna att en vanlig klockmakare kunde ha gjort en epokgörande uppfinning.

 105. Thomas P

  OR #104 Det var som jag minns en kommitté från amiralitetet inte något forskningsetablissemang som dömde i frågan. Misstänksamhet mot en outsider spelade säkert in, för att inte tala om att minst en i kommittén själv hade ett förslag som han (felaktigt) ansåg kunde lösa problemet. 
   
  Eftersom det var flottan som villa ha ett sätt att bestämma longitud var det lite svårt att undvika statlig inblandning även om de skulle behövt ett riksrevisionsverk som avslöjade korruptionen i hur pengarna hanterades.

 106. Iven

  Perfekt # 102:
  Tack för omtanken.
  Anders Emretsson har för vana att någon gång då och då poppa upp med sina kommentarer i TCS tråder, mest för att demonstrera med en viss besserwisserattityd mot allt, som inte överensstämmer med hans uppfattning i klimatfrågor. 
  Han har ingenting konstruktivt att tillföra debatten och jag har därför inget intresse att besöka en sådan person på hans hemsida.
    

 107. inge

  anders emeretson den dag agwbubblan spricker kommer inte skeptikerna att bestämma om alarmisternas öde. Det blir andra som tar vid då. 

 108. inge

  förmodligen händer ingenting eftersom så många varit inblandae att det inte går att straffa alla. 

 109. OR #104
   
  Minnet är inte helt färskt, men det fanns inget direkt något forskningsetablissemang. Det var det brittiska admiralitet som lovat en mycket stor summa, sisådär 10-100 gånger Newtons årslön (som chef för the mint) till den som kunde lösa problemet. Det var nog tämligen klart att det var en urmakare som skulle lösa problement. Sedan ville de slingra sig ur att betala belöningen. Men mitt minne är kort här.
   
  Slabadang #101
   
  Det är nog sant att vissa områden får svårt att hitta sponsorer. Jag har svårt att någon vill stoltsera med t ex ”Stenbecks centrum för genus-kvacksalveri” som eftermäle.
   
  Detta är en ”negativ” effekt som jag är beredd att acceptera…

 110. Björn

  Klimatdebatten i riksdagen var rätt klargörande. Centerns Lena Ek framstår som ett ”sänke” för Alliansen när hon så naivt försöker framstå som en klimatets livräddare. Fridolin Mp orerar som en frikyrkopastor som försöker intala åhörarna, att det är skapelseberättelsen som gäller. Hultberg M och Fransson SD, var de enda som hade jordkontakt. Annars i övrigt förväntar man sig att vår riksdag skall ha en mer ”vuxen” och realistisk syn på tillvarons möjligheter.

 111. Bengt Abelson kl 15:06
  De 5% kände jag inte till. Tycho fick ön Hven i förläning och kunde kräva dagsverken av bönderna.
  P s s tillverka eget tegel och få sitt observatorium byggt. Han publicerade sin egen tidskrift
  på papper som han lät tillverka på egen mölla. Det kallar jag vetenskapligt oberoende! Men knappast
  peer review.
  Alf Henriksson har skrivit en rolig dikt om detta där han beskriver böndernas missnöje med
  sin hårda tillvaro och sedan slutar med:
  …….det var priset för Keoplers lagar
  men så stod de sig också till våra dagar

 112. Stilbs #95, tack. Beklagar min missuppfattning. 

 113. Adolf Goreing

  #58 lite OT….Jag har idag sagt upp mitt elavtal med GodEl efter det att dom har aviserat att de ska lägga om sin elmix mot att bara köpa förnyelsebar el. Det ger en höjning på ”några tior” för en lägenhet. Jag har sammanlagt en elförbrukning som motsvarar 10 lägenheter. Jag valde Vattenfall som dessutom ger möjlighet till att välja energislaget kärnkraft. Borde vara fler som vill markera på detta sätt.

 114. Lajban, kl 17:28
  Jag menade något mycket enklare än att jämföra olika vetenskapers tyngd.
  Jag syftade endast på den auktoritet som vetenskaplig ställning ger
  inför en publik av jurister och journalister.

 115. Bengt Abelsson

  AE #82
  Kanske til samma ställe dit Dr Pachauri ( ordf. IPCC) ville skicka skeptiker:
  Grist 2100-12-16
   
  More laughter came when Pachauri joked that Branson could give climate deniers tickets on the aviation mogul’s planned flights into outer space. ”Perhaps it could be a one-way ticket,” Pachauri said, smiling, ”though I’m not sure space deserves them.”
   
  (Datering troligast enligt tyrklefsnisse)
   

 116. Jan-ErikS.

  Anders Emretsson #112:
  Vore intressant om du kunde tillåta oss realister att skriva på UI:s sida.
  Vore väl bättre om du ville debattera med oss på din hemmaplan…eller?
  🙂

 117. Janne

  Vi borde få en ny Riksdagsordning där även de som inte röstar i riksdagsvalet ska räknas med i mandaten. Om 30% av de röstberättigade avstår från att rösta ska dessa 30% räknas och då ge 104 mandat med tomma stolar som alltid skulle räknas som nej-röster i riksdagen.
  I praktiken skulle det så klart innebära kaos men det skulle kräva lite mer samarbete för att få fram kloka beslut som får fler att rösta i riksdagsvalen. Samma sak i kommun och landsting. Politikerna skulle bli tvungna att stå för det de lovar, de skulle helt enkelt få skärpa sig.
   
  Att inte rösta ska också räknas!

 118. ThomasJ

  Anders E #93: Vad ska tillföras – ytterligare – innan Du/Ni får skammens rouge i ansiktet när Du/Ni tittar Dig/Er själv(a) i spegeln på morgonen (eller när Du/Ni nu öht. ’behagar vakna’)? Detta förutom Ditt/Ert tänk visavi föreliggande bona fide vetenskapliga fastställanden.
  Kommentaren modererad
  //TJ
   
   

 119. ThomasJ

  NEWS! Breaking! (maybe… 😉 )
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-star-bakom-iden-om-fri-invandring_7869720.svd
   
  Förhoppningsvis bidrar detta till C’s begravning – 4 ever!
   
  Mvh/TJ
   

 120. L

  Janne, det ligger något i ditt resonemang även om det är omöjligt att genomföra. Men vad man skulle kunna göra är att starta ett anti-stolle-parti 😉 som givetvis kommer in i Riksdagen.
   
  Alla som röstat på det partiet får sen tillgång till ett intranet där man kan rösta i varje riksdagsfråga. Anti-stolle-partiets representanter använder resultatet i riksdagsomröstningarna och på det sätter återför vi demokratin till politiken.
   
  Lätt som en plätt och sen kan dagens politiker stå där med lång näsa.

 121. ThomasJ

  #118: mods: txs – but why? Telling truth(s)?  😉
   
  Mvh/TJ

 122. ThomasJ

  L# 120: Låter som direktdemokrati – ’fanns’ (men försvann) för sisådär 10/12 år sedan. Tråkigt iofs. men där fanns inte mången ’taker’ & initivtagaren lämnade det hela för (egna/sunda) studier. Okänt var nu är, dock.
  Mvh/TJ

 123. Lajban

  Re Ribbing #114 21:30
   
  Min utvikning om eder text påpekade främst det dubbelbottnade problemet i just ert resonemang.
  En ”vetenskaplig” utsaga har alltså samma tyngd som andra vittnesmål inför juristerna. Detta innebär att även en helt uppenbar charlatans utsagor kan bära naturlagarnas tyngd, ifall utsagan motsägs på valfri nivå.
   
  Detta innebär nu enorma svårigheter och osäkerheter i domstolsförfaranden då tex. två parter i en hypotetiskt helt unbiased och objektiv, oberoende domstol inte kan vara säkra på hur domstolen tex. värderar vittnesmål kontra bevis. Detta särskilt i tex. de högre rätterna då kanske en klagande part inte vet tex. vilken invändning som kommer att accepteras respektive förkastas av domstolen baserat på tidigare domstols utsagor. Det är alltså enkelt att överklaga en sagotroende domstols utsaga i första instans men svårare i andra instans.
  Ett uppenbart exempel är väl den rikskände Thomas Qvick som kunde dömas för ett stort antal av ca 100 påhittade grövre lagbrott pga. just att ingen motsade åtalen baserade på sagovetenskap. Det är alltså ganska mycket begärt i Svensk rätt att en domstol ska betvivla ett uppenbarligt charlatan vittnesmål, ifall det framförs med tex. ”myndig stämma”, ”titel” eller mer praktiska motsvarigheter.
   
  När det gäller vetenskaplig titelauktoritet så är sådant inne just nu, främst pga. att Obama sitter i vita huset (han är faktiskt juris doktor och har fått en professorstitel efter sin första valvinst). Det innebär en ganska stor statusskillnad tex. i Sverige då doktorer och akademiker traditionellt (och med rätta) är betraktade som husråttor, parasiter, kriminella, statstjänstemän-only och bedragare. Det är ingen större magi att det pressas falska akademiska doktors och professorstitlar just nu, jurister är rent generellt enkla människor. Tidigare år så skaffade sig folk flygcertifikat för George W Bush var pilot…… däremot har inte George W Bush gjort nått särskilt för att höja piloternas auktoritet utan det är något som uppkom av att piloter på 1930-talet och en bit inpå åttiotalet rent generellt tillhörde överklassens äventyrare och dessutom finansierade väldigt mycket. Det massmediala faketitelbugandet tar slut när Obama lämnar vita huset och sedan börjar de långa processerna när bytet ska tas tillbaka…. det är då juristerna får lön för titelbugandet så att säga och charlatanerna kommer återigen att vara charlataner.
   
  Så sammanfattningsvis:
  Regelsystem (lagtext, praxis, förarbeten, akademisk tolkning)
  Bevis
  Vittnesmål
   
  Dock så är det som så inom svensk rätt att tex. vittnesmål OCH/ELLER bevis så kan lagtexten frångås ifall domstolen tex. väljer att tro på tomten av någon anledning. (Det finns något känt fall där en Hovrätt valde att tro på tomten trots vilda protester från både juris professorer, polis, advokater m.fl. ). Domstolen kan alltså döma som den vill ifall den är motiverad att göra så.  Vad gäller journalister så kan de skriva nästan vad som helst med enda egentliga haken att ”efterfrågan” kan upphöra och att de ifall de har en publik som är större än liten men inte mega stor kan bestraffas ekonomiskt. Ifall tex. en dagstidning skriver något charlatanskt om en individ och säljer 2miljoner ex. på att göra detta så är ett skadestånd om 300.000 bara en del av kostnaden för tryckeriet… Eller med andra ord, charlataner är älskade av journalister för charlatanen säljer tidningar, både före och efter så att säga.
   
   

 124. L

  OK Thomas, jag har bott utomlands så länge att jag missat det. Men å andra sidan har internet nu blivit något helt annat än det var då, nu kan du rösta med en smartphone var och när som helst…

 125. Axess är bra, deras sajt toppas just nu av ”Den drunknade världen, Vad händer om havsnivåerna stiger?” vad sägs om det climate fans? Klimatvetenskap tillhör nu inte vetenskaper som spårat ur tycker jag, däremot finns det ju haverister som anser det, liksom det finns haverister som tycker all modern fysik spårat ur. Förresten, Uppsalatemperaturen visar en mycket tydlig ökningstrend de senaste 30 åren, skärp dig Staffan 🙂

 126. L

  Stig Moberg, vad sägs om en asteroid ramlar ner..? Inte mycket…

 127. ThomasJ

  L#123: Slå en ’google’ på direktdemokrati
   
  Mvh/TJ

 128. HansH

  Qatarstyrda Al Jazeera har en bra klimatbevakning säger Gore
  http://video.today.msnbc.msn.com/today/50624835
   

 129. ThomasJ

  Lajban #123: Tack för infon! Kom att ’bara’ tänka på en svensk oxymoron;
  ”Det svenska rättssamhället”
   
  Lika non-existerande som politokraternas klimtahotande… 🙄
   
  Mvh/TJ
   

 130. Börje S.

  #125
   
  Jaha, du tror på axess du. Och på rapporter från världsbanken.
   
  Då tror du säkert inte på detta meddelande från NOAA
   
  http://ibis.grdl.noaa.gov/SAT/SeaLevelRise/documents/NOAA_NESDIS_Sea_Level_Rise_Budget_Report_2012.pdf
   
  utan ligger sömnlös på nätterna med hopvridna lakan och svetten lackande i namnlös skräck inför det ögonblick då  de förfärliga havsnivåhöjningarna kommer och tar dig.
   
  NOAA kan dra åt … med sina 16cm/sekel, du håller ju på världsbanken och axess och Karin Bojs och de andra.
   
  Blir det i morgon natt eller nästa vecka eller nästa år eller nästa…nej ett decennium så lång tid tar det inte. Snart blir det i alla fall för det har axess och världsbanken och de kunniga reportrarna på SVT sagt. (Tur för mig att jag inte har någon TV.)

 131. Börje S.

  OT
   
  Det sägs att en fördubbling av CO2halten i atmosfären ger en höjning av världens medeltemperatur på 1,2ºC. Till följd av denna uppvärmning kommer vattenånga att dunsta från haven i ökad omfattning, så att världstemperaturen kommer att stiga ytterligare minst 3ºC, på grund av vattenångans effektiva blockerande av ljusvågor i det infraröda spektret.
   
  Som jag fattar det är detta själva essensen av IPCC:s klimatforskning. En fråga den nyfikne ställer är hur mycket av vattenångan i så fall förvandlas till låga moln, sådana som blockerar solstrålningen.
   
  Nåväl på
  http://clivebest.com/blog/?p=4517
  fann jag diagram från NASA som visade utvecklingen vad vattenånga i atmosfären anbelangar. Jag är inte så bra på att läsa (jag var sjuk den dan) men titta på bilder tycker jag om. Bilden från NASA visar atmosfärens vattenhalt i tre olika atmosfärskikt från 1998 till 2001. Vid jordytan visas en svag höjning från El Niñoåret 1997-98. Högre upp sjönk halten!
   
  Alltså: under perioden steg CO2halten i atmosfären med 30 milliondelar = 10% och världsmedeltemperaturen 0,3ºC. Men vattenångan höjdes inte alls i motsvarande grad, enligt diagrammet från NASA.
   
  I en senare enligt Ken Gregory NASA, förbättrad mätning finns mätresultaten fram till 2010. Samma där en liten peak 1997-98 för övrigt ingenting.
   
  http://www.leif.org/EOS/2012GL052094-pip.pdf
   
  Hypotesen om den ökande vattenångan tycks inte hålla streck åtminstone inte enligt bilderna jag tittat på.
   
  Det kan bero på att hypotesen är fel, det blir inte mer vattenånga i luften trots att atmosfärtemperaturen höjs.
   
  Annars vore väl det logiskt, så som jag fattar det.
   
  Men då kanske det beror på att:
   
  Skattningarna av världstemperaturstegringen är felaktiga. DET skulle inte förvåna mig ett dugg. Från en hel massa avläsningsstationer (glömt antalet) till ynkliga 3000 mätställen efter Sovjets kollaps (Sibirien!), de flest på flygplatser och inne i varma städer plus påhittade temperaturer över de enorma områden där ingen data alls finns att tillgå och med en hel drös av drullar till avläsare som vill ”rädda världen”: ”we will do whatever we have to do in the name of the sacred cause”
   
  I alla fall: hypotesen kräver mer vattenånga i atmosfären. Det fick den inte. Ej heller fick den höjda världstemperaturer under 2000-talet, ingen nämnvärd havsnivåhöjning, inga accelererande havstemperaturer, och till råga på allt: färre väderrelaterade katastrofer.
   
  Kvar finns ingenting, nichts, nada, niente, rien, nothing. Inte en smul, inte en droppe kvar av den ljuva undergångsdrycken finns kvar att yvas över för alla dessa apokalypsfanatiker och undergångsprofitörer.
   
  Hypotesen tycks vara körd, felaktig, undermålig, helt bortsopad av verkligheten.
   
  Ändå gasar klimathotarna på än värre än tidigare. Eller på grund av det kanske. Är det sista rycket, spurten? Snart skär motorn och då blir det tvärstopp. Spänn fast säkerhetsbältena, kära undergångsprofitörer!

 132. Börje S.

  tredje stycket:
  tre olika atmosfärskikt från 1988 till 2001 ska det vara så klart.

 133. Slabadang

  Börje S!
  Du har läst in läget och det är förvånansvärt lätt att passera IPCC i klimatkompetens genom att bara titta på säkra observationer och dess obefintliga kopplingar till CAGW-hypotesen. har man passerat denna basic nivå så är det tydligen endast desinformation att hämta i överkursen. Från tänkande individ med oskadd logik i bagaget till att bli en allmer förvirrad guldfisk simmandes i spegelbilden från klimatmodellernas dataskärmar.
  Att inte tappa orienteringen förnuftet, häret och nuet är svårt om man drabbas av deltagare och profeter i den högre kursen. Det är tryggt att ha ena foten i marken här på TCS när klimatförvillningens förvirrare drar igång .
  Vattenångan som tredubbel turbo till uppvärmning från CO2 jovisst det syns ju i observationerna att det är lika troligt som om tomten skulle dyka upp i Juli! 🙂

 134. Börje S.

  #133 Slabadang
   
  En debattör visste vad han talade om.
   
  Upprördheten bland de övriga var kolossal:
   
  ”Va i h-e? Det har kommit en KaTT in bland HERMELINERNA!”
   
  http://www.youtube.com/watch?v=EqluWfoTD-8
   
  De övriga sex med skräcken lysande ur ögonen samfällt till varandra:
   
  Va f-n är det för en djä-el som kommer hit och säger det som sant är? Begriper han då inget? Är han dum i huvet? Hur i h-e kom han in här? Seså, allihop, nu måste vi puckla på´n allt vad vi orkar annars går vi åt, för han VET och vi vet inte ett spår om vad vi pladdrar om! 
   
  Synd bara att Fransson anstränger sig lite väl mycket att hålla sitt språk riksdagspolitiskt korrekt. Det stjäl tid från det budskap han pga av pålästhet skulle kunna få de andra sex att pissa på sig i brallor och kjolar inför.
   
  Jag är inte helt glad åt att det bara är SD som undersöker hur det egentligen förhåller sig med det skändliga klimathoteriet. Men fortsätter SD att vara ensamma om att inse hur det står till med ”klimatfrågan” i verkligheten så kommer jag att överge mitt blankröstande och ge ett parti som jag annars inte har mycket till övers för (den specifika svenskheten och allt det där är verkligen ren bullshit) min röst.
   
  Bara för en enda gång. Och bara för att övriga partier har svikit sitt förtroende att representera sina väljares intressen.

 135. Peter Stilbs

  Börje S #131 – Jo, det är det resonemanget man för – men hur i hela friden man kommit fram till att CO2’s effekt ska förstärkas med en faktor 3 är obegripligt om man talar om den strålningsmässiga delen av växthuseffekten.
  Om man höjer temperaturen vid Jord/vattenytan 1 grad höjs vattens ångryck ca  6%.  Vatten liksom koldioxid skulle i detta sammanhang ha det ”logaritmiska beteendet” för strålningverkan – så logaritmen av 1.06 vore väl vad man skulle få = 0.06 (- inte 3)i stort sett ingen effekt alls
  Skulle det gälla mer molnbildning så skulle det vara en annan sak – men även klimatmodellerarna erkänner att de inte ”fixar” moln bra alls – och att dogmatiskt dra fram faktorn 3 som en kanin ur hatten är bara förundrande.
  ja, utan den faller allt platt

 136. Tage Andersson

  Stig Moberg #125
  Det är riktigt att såväl Uppsala- som Sverigetemperaturerna stigit de senaste 30 åren. Sverigetemperaturernas linjära ökning var perioden 1982-2011 0,041 grader C per år. Perioden 1910-1939 var motsvarande siffra 0,039. Den senare periodens ökning är alltså inte unik. Efter år 2000 har stigningen upphört.

 137. Tage Andersson

  Politikerna följer bara rådande paradigm, så gott dom kan med sina bristande kunskaper. Det gäller alltså att få fram en ny paradigm.
  I riksdagen har M åtminstone ett undantag, Ericson i Ubbhult. http://www.ericsoniubbhult.se/ 

 138. Pelle L

  Tage Andersson #137
   
  Men menar du att vi skall ge politikerna fribrev, så de inte skall behöva tänka själv alls?
   
  Då kan vi väl lika gärna ersätta dem med lallande robotar.
  Skillnaden är ju i dagsläget hårfin.

 139. Mikael

  Mobbing måste vara ett konsensus-tänkande också. Dvs att många tycker det är ok att vara otrevlig/mobba en person. Precis som i RiksDagisHuset där mobbing av SD är allmännt accepterat.