Sveriges Radio i öppen propaganda

Sveriges Radio, vars verksamhet betalas av oss licensbetalare, ska ge svenska folket korrekt och saklig information, det är deras uppdrag. Jag har ju klagat på dem förut för att de i klimatfrågan inte håller sig balanserade. Det har dock ofta handlat om vad de inte berättar än vad de faktiskt säger. Nu har de övergivit den obalanserade rapporteringen och övergått till ren propaganda och förvillelse tycker jag. Den 27 november publicerade ”Klotet” ett inslag om ”Föräldravrålet” och visade t o m en liten reklamfilm på hemsidan.

 De öppnade inte kommentarsfältet direkt utan först efter påstötning. Eftersom de kommentarer som skrevs inte passade redaktionen stängde de av kommentarsfältet efter en dag. Man kunde alltså endast kommentera den 28 november.

En kommentar handlade om bristen på uppvärmning de senaste 17 åren. Eftersom det är Johan Bergendorff som skrivit inslaget förmodar jag att svaret från redaktionen är från honom. Det löd:

”RE:17 år utan klimatförändring

Det stämmer inte. Såhär sades i samband med att den senaste IPCC rapporten presenterades i Stockholm i september.
”Klimatförändringarna skulle ha varit ännu snabbare om inte havet fungerat som buffert och tagit upp mycket av de ökade koldioxidutläppen.
Det gör att lufttemperaturens ökning hejdas, men havet utsätts för påfrestningar, koldioxiden försurar havsvattnet.
Den här klimatrapporten ger mer stöd än tidigare för den utvecklingen.”

Jag vet inte vad han menar med det. Att haven tar upp koldioxid är ju korrekt men det är ju inte en förklaring till varför temperaturen inte har stigit enligt modellerna. Dessutom tar ju IPCC själva upp bristen på uppvärmning och ger flera möjliga förklaringar.

Nej, de börjar faktiskt spåra ut helt nu tycker jag.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Bergendorff hade nog haft en bättre karriär som skådespelare, som han ursprungligen hade tänkt sig. Komedi då, givetvis. Utan dåliga skämt, som ovanstående.

 2. Johan Tisell

  Om nu ”haven tar upp CO2” varför rapporteras det om höjda nivåer i atmosfären…?

  Klimathotet skall ju bero på den höjda halten i atmosfären som ju är observerad och något sånär accepterad. Vad det var 100 eller 1000 år sedan vet vi väl inte exakt, dock?

 3. Gratulerar Jacob Nordangård, Svenolof Karlsson och Marian Radetzki
  till artikeln i DN.

  http://www.dn.se/debatt/domedagsindustrin-har-blivit-en-sjalvgaende-maskin/

  Försökte kommentera men det gick inte att logga in med mitt open id (wordpress.com)

 4. lennart bengtsson

  Lena
  Helt riktigt . Det har redan spårat ut. Ett sätt att reagera vore att vägra betala radiolicens. Om detta görs av tillräckligt många antar jag att man kommer att få vissa policyproblem och även vissa praktiska problem. Civil olydnad kan ibland ge bra resultat även om det är ett högst osvenskt beteende.

  ”Havsuppvärmningen” är inte särskilt lätt att förklara inte ens för välutbildade fysiker och oceanografer. Att havet värms upp utan att detta påverkar havsytan? (som bevisligen inte har ökat temperaturen på minst 16 år) är ett litet mysterium. Huruvida SVT sagesmän förstår detta tillåter jag mig att betvivla och det har ju givetvis inget som helst att göra med att havet försuras, vilket hittills dessutom varit ytterst obetydligt. IPCC fick luta sig bakåt en hel del för att dölja hiatusen i uppvärmningen som naturligtvis kan vara en slumpartad process vilken kan komma att visa sig under det kommande decenniet. Om det varar längre får klimatologerna ta sig en verklig funderare.

  Att man inte vågar presentera detta är emellertid riktigt obehagligt och man undrar vilket världs- och människosyn dessa mediarepresentanter har. Svenska Media håller på att bli ett problem men svårt att ändra på då de ansvariga inte tycks bry sig det ringaste och allmänheten sover allt djupare. När de vaknar upp har kanske det öppna samhället har försvunnit.
  LennartB.

 5. Jan

  Jag undrar inte bara över vilken världs- och människosyn dessa mediarepresentanter har. Det är också obehagligt hur mediarepresentanterna tolkar sitt ansvar som journalister. Det blir allt mer uppenbart att de anser att deras ansvar är att undanhålla allmänheten uppgifter som kan störa den verklighetsbild som deras politiska och ideologiska fränder är beroende av för sin framgång.

 6. Röda Stjärnan

  @ LB nr 4 och @ Jan nr 5

  Kan bara hålla med. Beklagligt att en mediaapparat som säger att den är oberoende och ska ha sådan mångfald bland de anställda för en så ensidig rapportering när det gäller allt. Var är öppna sinnet? Var är rapporteringen från bägge sidor vad gäller allt från Palestina – Israel krisen till klimatet. Det är så oerhört tydligt att Rödgrön vänster och miljöpolitiks inriktning inte bara påverkar utan till och med leder rapporteringen!

 7. Mikael W.

  Sverige är väl fantastiskt? Vi blir tvungna att betala för vår egen hjärntvätt/propaganda via Svt och SR. Vänsterns ”frihet” är total. Vänstern lever i en sagovärld medans högern lever i verkligheten. Detta ger tyvärr en svår hanterbar värld där 2 olika bilder förmedlas samtidigt. En vänsterbild av lögner och en högerbild av sanning. Men om man matar folk med lögner tillräckligt länge så kommer folk tro på lögnerna. Det visste Hitler och Göbbels.

 8. PT

  Den här kommunikationen med SVT la jag in i en annan tråd, men passar nog bättre här:
  Mail från mig till Eva Hamilton SVT
  ”Rapportering av klimathotet i SVT
  SVT stöttar sig på utsagorna från IPCC i alla sina sändningar eller kommentarer när det gäller klimatet.
  IPCC stöder sig i sin tur på teorier och datamodeller. De klimathot som dessa modeller kommer fram till visar sig dock inte ha mycket med verkligheten att göra.
  De s.k. klimatskeptikerna, som jag skulle vilja kalla klimarealister, stöder sig på de fakta vi har från den den tiden som vi har haft en ökning av koldioxiden.
  Dvs:
  En global temperaturhöjning av ca 0,7 grader under 1900-talet och ingen temperaturförändring under de senaste 17 åren.
  En havsvattennivå som stiger med några få mm. per år
  Isar runt polerna som kommer och går men totalt inte minskat.
  Väderkatastrofer som inte ökat i antal eller styrka.
  Alltså ingen särskilt stor hotbild.
  Varför sopas alla dessa sanningar under mattan?
  Det finns många forskare som stöttar IPCC, men det finns också massor av seriösa forskare som är klimatrealister och är skeptiska mot IPCC. Släpp fram båda sidorna i er rapportering. Vi vet väldigt lite om vår framtid, så varför släpper ni bara fram den ena sidan i klimatdebatten?
  Är det politiskt inte tillåtet att släppa fram andra synpunkter än de som kommer från IPCC?
  Med vänliga hälsningar”

  Svar från SVT

  ”Hej
  Det är riktigt att vi bygger vår rapportering på den forskning som finns kring klimatet och inte minst IPCC. Under det stora internationella mötet i Stockholm i september intervjuade vi många olika personer och även personer som inte anser att klimathotet är så starkt som de flesta av forskarna anser.
  Men, som sagt, vi kan enbart bygga vår rapportering på forskarnas bedömningar.

  Med vänlig hälsning

  Ulf Johansson
  Programchef riksnyheter”

  Hej Ulf!
  Tack för ditt snabba svar.
  Det är ju precis det jag tycker att ni skall göra: Bygga rapporteringen på forskarnas bedömningar. Det finns forskare som stöder sig på IPCC politiska bedömningar och det finns forskare som stöder sig på den verklighet vi nu ser omkring oss. Släpp fram båda i debatterna och rapporteringen och inte ensidigt IPCC:s nu mer och mer ifrågasatta scenarier.
  Koldioxiden är inte roten till allt ont här i världen.
  Hälsningar

 9. Börje.S

  #4

  Tyvärr, om du vägrar betala TVavgiften (någon radiolicens finns det inte längre) blir du anmäld till kronofogden som måste åtgärda ärendet.

  Alla som äger en mobil, surfplatta, dator eller TV MÅSTE betala, vare sig de använder public service:s produkter eller inte. Det finns således ingen möjlighet att köpvägra och ej heller någon möjlighet att påverka programutbudet, som emellanåt är ren propaganda för miljöpartiet.

 10. ThomasJ

  Johan Bergendorf är en i sanning ’total constructive loss’, dvs. bortom all möjlighet till räddning o/e ’reparation’ och passar nog endast som misslyckad/-riktad komiker, typ sitt-ner-sådan. JB har vid ngt tillfälle yttrat nåt i stil med att oavsett vilka vetenskapliga bevis där finns/läggs fram, kommer vi(jag) ej att ändra uppfattning i ’klimatfrågan’, seså JB; varsågod sitt ner och läs på, t.ex. nedan:

  http://judithcurry.com/2013/12/01/has-science-lost-its-way/

  Mvh/TJ

 11. Slabadang

  Grinpiss är organisatören av ”föräldravrålet” !

  Åsa Mende-Hartvig är den person på Grinpiss som drog upp riktlinjerna för propagandan. Kanske i en insikt om att Grinpiss eget varumärke är rökt så de behövde låna något annat.

 12. Slabadang

  Mendel-Hartvig ska de vara!

 13. KF

  Mann går i taket för att NYT inte är tillräckligt alarmistiska.

  http://news.yahoo.com/something-rotten-york-times-op-ed-190914919.html

 14. KF #13,

  Michael Mann skriver uppenbarligen i affekt. Man skall nog inte nämna Richard Muller om man är i Manns sällskap 😉

 15. Sven-Östholm

  Illustrationer bör vara i överensstämmelse med kända fakta.

  http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5_WGI-12Doc2b_FinalDraft_Chapter02.pdf
  ”Figure 2.11: Global mean energy budget” har bättre överensstämmelse med faktaunderlag än föregående versioner, men är fortfarande viseledande.
  Att 342 W ”termal down surface” huvudsakligen skulle komma från moln eller området strax nedan molnbasen är felaktigt. Växthusgaserna vattenånga och koldioxid svarar för mer än ½ och har sin verkan inom ett fåtal tiotal meters höjd från ”surface”.
  Illustrationer bör beskriva fakta så väl att studenter, humanister, journalister etc med illustrationer som ledning kan orientera sig lätt i faktaunderlag.
  Förslagsvis så bifogas en termförteckning vilken i sin tur hänvisar till aktuellt vetenskapligt underlag för djupare förståelse.
  Exempelvis så är ju en beskrivning av hur 20 W ”sensible heat” avgår från luftens syre och kväve till andra energibärare något som förtjänar en förklaring av hur rapportens författare förstått skeendet.
  ”Imbalance” 0,6 W är i sammanhanget så anmärkningsvärt liten att referens till beräkning krävs för att seriösa läsare skall kunna bedöma dess vikt och värde.
  Den energi som slutligen strålar ut mot omgivande rymd bör beskrivas så att det framgår varifrån delflöden kommer. De speciella egenskaper som koldioxid har i sammanhanget ges en klar och otvetydig beskrivning.

 16. KF

  Pehr, närhelst Mann skriver verkar det vara i affekt. 😉