Stockholmsinitiativet får sista ordet

I dagens SvD Brännpunkt ger Stockholmsinitiativet svar till professorerna Rodhe och Källén.

FN:s klimatpanel är helt politicerad

Professorerna Henning Rodhe och Erland Källén och doktoranden Frida Bender ­underhåller mediala myter om att IPCC ­(Intergovernmental Panel on Climate Change) är ett objektivt vetenskapligt snarare än politiskt organ. Sanningen är en helt annan. IPCC bedömer och sammanställer endast vetenskaplig litteratur utifrån utgångspunkten att söka spår efter mänsklig påverkan på klimatet, inte att förutsättningslöst kartlägga och förstå dess variationer. De senaste direktiven säger dessutom i klartext: ”Det främsta målet för denna organisation … är att uppnå … en stabilisering av halten växthusgas i atmosfären på en nivå som skulle förebygga farlig mänsklig inverkan på klimat­systemet.”
Man utgår alltså från det man påstår sig bevisa.
Professor Richard Lindzens artikel ”Climate Science: Is it currently designed to answer questions?” (1) ger reell inblick i hur IPCC arbetar. Lindzen är inte ensam om att framföra kritik. Det inger dock hopp att läsa rapporten ”Future Climate Change Research and Observations: GCOS, WCRP and IGBP: Learning from the IPCC Fourth Assessment Report” (2) där tunga organisationer söker styra vetenskapen tillbaka till rätt sakfrågor, och bort från IPCC:s vetenskapligt motsägelsefulla och färgade arbetssätt.
Här är länkarna för dem som vill läsa mer om vår tids stora debattfråga.
(1) http://arxiv.org/abs/0809.3762
(2) http://www.igbp.net/documents/resources/Report_58.pdf
Göran Ahlgren, docent i organisk kemi, Lars Bern, fd chef för Ångpanneföreningen och IVL Svenska Miljöinstitutet, P-O Eriksson, f d vd Sandvik, Jonny ­Fagerström, miljö­debattör, Åke Ortmark, journalist, Peter Stilbs, professor i fysikalisk kemi, KTH, Maggie Thauersköld, The Climate Scam.
Alla företräder Stockholmsinitiativet, som kritiskt granskar klimatforskningen och dess konsekvenser.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Claudius

  Mycket bra! Stort tack till Stockholmsinitiativet för de intressanta länkarna, och för att ni jobbar med detta.

 2. Christopher E

  Detta var i mitt tycke det bästa inlägget från initiativet hittills. Sätter fokus på grundproblemet med IPCC.
  Hög tid att politiker och media slutar betrakta IPCC:s rapporter som den absoluta sanningen.

 3. Thomas

  Jag måste säga att det är lite överraskande att efter att ha avfärdat IPCC som en partisk organisation så länkar man till ett dokument sponsrat av IPCC och inkluderande många av dess rapports författare som ett försök att ”styra vetenskapen tillbaka till rätt sakfrågor”.

 4. UnoK

  Stockholmsinitiavet tycker att vi skall läsa ”Learning from the IPCC Fourth Assessment Report”, för där ställer tunga organisationer vetenskapen på rätt köl. Kanske gör den det, men i ”Conclusions” läser man följande:
  ”Now that the IPCC has been so successful in convincing society about the reality of anthropogenic
  climate change, there is an urgent demand at the highest political level for better information to
  underpin mitigation and adaptation decisions in order to “do something about it”.”
  Lite politiskt luktar ju även detta.
  Tittar man på de punkter man haft som grund för denna ”Learning Work-shop” kan man inte annat än baxna: Allt mellan himmel och jord (bokstavligt) bör studeras, koordineras och modelleras. Och inte bara för att IPCC:s undersökta områden behöver förbättras (”lack of understanding of fundamental processes” på nästan varenda punkt) utan man skall lägga till ytterligare en myriad – kan det vara att man behöver mer pengar? Så, t.ex. har man helt missat den svenska försvarsdebatten:
  ”Climate change has not been addressed as a security (or military) threat. If it were then very high risk, low probability events would be given much higher priority”
  Det blir varmplikt framöver.

 5. Peter Stilbs

  UnoK – en av tankarna med att länka till detta dokument var att få folk att inse hur enorma osökerheterna är och hur lite man har på fötterna vad gäller IPCC’s ”Scenarios” – som politiker och vissa andra tycks ta för ”sanningar”.

 6. Magnus A

  Anser nog att kommunikationen inte blir lyckad med bara länkar.
   
  Jag skulle tro att nästan alla som läser SvD håller inte på med forskningsnära saker, inte vill rota i dokument som länkas samt inte heller säkert får ut något av att göra det. Innehåll i dokumenten — i det från IPCC finns för organisationen mycket komprometerande saker — borde ha ”bullats upp” med i text invävda citat. Länkarna endast referenser.

 7. Magnus A

  Ser nu Christoffers beröm att det var bästa inlägget. Det var kort och koncist med exakt och tydligt budskap. Exempel ur dokumenten behövdes kanske inte, men jag tänker att sådana hade gett mer sting.

 8. Peter Stilbs

  http://urielw.com/refs/montyargc.htm
  Magnus A:
  Vi ville pröva något mer än ovanstående, med det korta utrymme vi fick till förfogande för slutreplik. Annars skulle vi skrivit annorlunda. Men dagens inlägg kan vara bra för dem som vill tränga djupare in i problematiken.

 9. Gunnar Littmarck

  Heder åt Stockholmsinitsiativet.
  Tänk om ni kunde värva några tunga naturvetenskapliga profiler till, gärna internationellt.
  Jag roar mig ibland att kolla hur co2oroade de högst utbildade och med högst intelligens är..
  För något  år sedan träffade jag flera som jag gav en subjektiv IQ på över 130, men ändå ansåg att mänsklig fossilförbränning leder kanske till klimatkatastrof, dock ingen som kunde försvara nordeuropeeiska politikers resursanavändning i detta avseende.
  Sista tiden har jag bara fått medhåll då jag antar PK-uppfattning, från de som har personlig vinning av rådande etablerad skattefinansierad konsensus.
  Jag berättade sist för en forskare inom biofysik att jag oroades för hur det kommer gå med vår planet om vi inte snabbt lyckas minska våra co2utsläpp..
  Det var kul att bli så sågad, är jag dum…
  Men inte bekände jag, anklagade istället min motpart för att föra ett cyniskt egoistiskt resonemang…
  Jag fick fly under argumentbombardemanget, ursäktande mig att jag ju bara är en obildad grävmaskinist..
  Ni som inte är kända till utseende som skeptiker.
  Testa själva att vara messande klimathysteriker i högutbildade, begåvade naturvetenskapliga kretsar.
  Jag blir förvånad om ni får över 20% medhåll, snarare 60% högjudd motargumnetation.
  Kanske vore det något för Magnus eller Skeptikern att Vallraffa med…
  P.S. på konstfack finns få naturvetare, likaså lärarhögskolan och journalist ditto.

 10. Ingemar

  Det är rätt att fokusera på IPCC. Det finns mycket mer kritik mot hur denna organisation fungerar än vad som framkommit i media. Det har under årens lopp framkastats förslag på hur processen kan förbättras (t.ex. genom att bryta upp ”klicken” som i hög grad styr sammanfattningarna och istället få in oberoende granskare). Men till ingen nytta. Det är bra om de som faktiskt bekymrar sig om det eländiga tillstånd som klimatforskningen befinner sig i pga politiseringen lyckas göra sin röst hörda.

 11. Hemligt

  Bra att några vågar, stort tack! Jag arbetar på ett statligt verk och skulle få problem om det kom fram att jag inte tror på tramset om koldioxiden. Det är därför jag inte  vågar lämna ut mitt namn. Frågan är egentligen trivial, det är bara att titta på vilka gaser som förekommer i vår atmosfär och vilka som har ”växthusegenskaper”. Koldioxid är värdelös som växthusgas. Om det skulle finnas ett växthusproblem är det vattenånga som är den styrande faktorn. Koldioxid står för långt mindre än en procent ”växthuseffekten”