Stockholm de senaste 25 åren

Översvämmat hus
”Bilar som flyter omkring, källare fyllda med vatten – och egendom värd åtskilliga miljarder kronor som har förstörts. Orden beskriver situationen i sydvästra England för någon månad sedan, men skulle lika gärna kunna beskriva Stockholm i en snar framtid.” SvD, Klimatförändringar kan ge dyrare hemförsäkring.
Dramatisk så att det förslår alltså. Jag vet inte vad som avses med ”en snar framtid” men faktum är att temperaturen har stigit mycket blygsamt, nästan inte alls, i Stockholm de senaste 25 åren.
Stockholm 1989-2013
Källa: SMHI

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Washington Times är roligare läsning.
  http://www.washingtontimes.com/news/2014/mar/18/editorial-the-inevitable-apocalypse/?utm_source=CFACT+Updates&utm_campaign=dcfa90cbfa-_Earth_s_thermostat_hasn_t_budged_3_20_2014&utm_medium=email&utm_term=0_a28eaedb56-dcfa90cbfa-269792362

 2. Ingemar Nordin

  Var det inte här i norr som temperaturen skulle stiga som mest?
  Kanske Gunbo eller Thomas P har någon bra ad hoc förklaring till detta? Eller något som kan misstänkliggöra temperaturerna för Stockholm, att de är en del av en världsomspännande konspiration finansierad av Koch bröderna, eller nåt annat lika hemskt?

 3. Pär Green

  Skulle vara intressant att veta var IF har fått sin affärsidé ifrån?
  Men svaret är ju uppenbart! KLIMATBLUFFEN, som man alltid kan göra en hacka på!
  Försäkringsbranschen har stor likhet med klimatbluffen!
  Är det någon som läst det finstilta på Er hemförsäkring?
  (lite förenklat, allt som äldre än 10 år, ingen ersättning)
  (en pryl utöver vad som är ”normalt” i ett hem, tyvärr ingen ersättning utan tilläggsförsäkring)
  osv osv osv osv osv osv

 4. Ingemar
  Skötsamma arbetande individer tenderar ju att betala både för sitt eget boende och hemförsäkring för detsamma. De har uppenbart ett intresse av att förneka vetenskapen om denna skulle ge dem högre hemförsäkringspremier. Klart som korvspad!
  Bara folkets representanter och forskarna (som ju forskar på folkets mandat) kan avläsa temperaturer korrekt bedöma vad dessa skulle varit (egentligen!) samt bestämma risker som detta medför. Och därefter fastslå både premier och skatteuttag som sägs på ngt sätt höra samman med samma klimathot. Helt neutralt och objektivt förstås. Det är ju därför de är folkrepresentanter!
  Alla som hoppas på icke-höjda hemförsäkringar är ju uppenbarligen färgade av detta. Eller som Gunbo säger:
  Man sågar inte ner stugan man huserar i … eller kort och gott ’follow the money’ !
  Och som alla vet hotar (hotade) ju Kyoto-protokollet alla hederligt arbetande människor. Vilket är ett bevis på hur rätt man varit ute: Eftersom människorna skulle förlorat på det. Och några av dem tom sa så öppet ..
  För övrigt är det ju närmast 100%ig konsensus (var det 97%? Igen?) bland ’klimatpolitikologer’ att vad som är dåligt för medborgarna är i själva verket bra för dem. Hur skulle du eller någon annan kunna hävda ngt annat?
  Det faktum att du argumenterar mot sådan expertis visar ju i sig att du inte är trovärdig! Gunbo och alla som han pekar ut som folkets och den goda sidan vill ju bara söka och få veta sanningen. Lämpligen från en auktoritet som ingen (vågar) säga emot. Om bara (alla!) sådana som du kunde hålla tyst, skulle vi kunna haft en sån fin konsensus. Och inte behövt tvivla eller ens höra ngt tvivel eller anledningar till sådant!
  Hur kan fö. du vara så cynisk att du vill att boende skall vara underförsäkrade pga din politiska agenda?
  /Sarc Off

 5. Peter F

  Don´t worry, be happy
  http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_global_station.shtml?stnid=050-141

 6. J-O

  Jonas N : Det är inte så att vi slutat bry oss om naturens krafter ? Strandnära är fin-fin ! Res gärna runt lite på landsbyggden och förundras varför den gamla bebyggelsen inte ligger vi älvstränderna etc . De ligger på höjden bredvid … Man byggde inte i sankmarker … Idag dikas det ut och man räknar med att det räcker . Att hustaken rasar på grund av att man avskaffat vinter och snö. Byggnormen är ju för den vinter som tillhör tiden före AGW… Att enorma asfaltsytor skulle utgöra något problem när det regnar eller att dagvattensystem är dimensionerade efter 50-talets befolkning och infrastruktur … Att Mälaren är en älv och inte en sjö är väl inget som man behöver göra extremplaner för … det är bara dyrt !
  När man vill bo nära havet i Florida eller i The Hamptons så kan man räkna med att naturen då och då skickar en Sandy eller Katrina.
  Vi tror vi formar miljön så bra att vi kan göra vad som helst men det kan vi inte ! Inte heller påverka klimatet i den omfattning du gärna vill tro. Kamrat Stalin sa att man besegrat naturen men naturen slog tillbaka.
  Därför blir det mer försäkringsskador…

 7. Ingemar Nordin

  SvD meddelar på fullt allvar vad denne ”klimatexpert” från försäkringsbolaget IF meddelar:
  ”Mats Nordenskjöld.
  – Stockholm är väldigt utsatt, framför allt för stigande vatten.”
  ”Stockholm med dess omnejd, och egentligen hela Mälardalen, är också typexempel på utsatta områden – något som också påpekats i en rad myndighetsrapporter. Högre vattennivåer i Mälaren skulle kosta åtskilliga miljarder kronor, för att inte tala om konsekvenserna av en högre nivå på Östersjön som skulle kunna leda till att dricksvattnet i hela regionen drabbas.”
  Öhh … högre nivå på Östersjön !!?? Hur var det nu, jo visst ja, i Stockholm minskar havsvattennivån med 3, 81 mm/år
  http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_global_station.shtml?stnid=050-141
  Men fakta är tydligen inget som bekymrar vare sig försäkringsbolaget IF eller SvD.
  Hur står ni ut med att läsa dessa eländiga svenska stormedia?

 8. geheater

  Men..men..ser ni inte den tydliga landhöjningspausen de senaste 20 åren? Kan det vara så att landhöjningsalarmisterna har helt fel, det pågår ingen landhöjning alls!

 9. Ingemar #7
  >Hur står ni ut med att läsa dessa eländiga svenska stormedia?
  Kanske lika så bra att gratisläsning av SvD och DN via webben numera är ytterligt begränsat så man slipper få förhöjt blodtryck på morgonen.
  🙂

 10. lennart bengtsson

  Den politiska korrektheten hos media idag har blivit ett demokratiskt problem och det är märkligt att media inte självt har insett detta. Vad som händer i allt raskare takt är att människors behov för objektiv information och öppen debatt mer och mer sker via Internet.
  Detta är emellertid ingen perfekt lösning på grund av Internets potentiella utsatthet för manipulation samt inte minst svårigheten och tidsåtgången för läsaren att faktiskt hitta viktiga uppgifter i ett allt djupare hav av irrelevant information.
  Av denna anledning blir det allt viktigare att etablera seriösa ”siter” vilka på så vis kan överta den roll som traditionella media tidigare hade. Detta håller på att ske med det är viktigt att de inte blir dagsländor. Ett första steg vore att ta bort statsbidragen till tidningarna och den påtvingade avgiften för radio och TV och på så vis påskynda ett oundvikligt förfall. Officiella media hade kanske en funktion när nyhetsförmedlingen var objektiv eller åtminstone försökte vara objektiv vilket det inte längre är. Det är inte skattebetalare som skall underhålla en tidningspress eller journalistkår som ser som sin främsta uppgift att ägna sig åt politisk aktivism och i vissa fall ren desinformation och inte att förse allmänheten med objektiv och saklig information för vilket de ursprungligen fick sina statsbidrag. Det viktigaste är att informera och inte att tycka. Detta kan överlåtas till läsaren.
  LennartB

 11. lennart bengtsson

  Lena
  Bilden av vattenståndet i Stockholm förvånar mig eftersom landhöjningen fortfarande dominerar?
  Se: http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_global_station.shtml?stnid=050-141
  LennartB

 12. Lennart B #10, håller helt med! Men förhoppningen att politikerna skulle inse att prassel- och etermedia inte längre är var informationsinhämtning, opinionsbildning och samhällelig debatt sker (eller ens bör ske) är nog vädligt fromm.
  Politikerna vill väldigt gärna (tro) att det som är rubrikerna i press och media också ärvad som engagerar ’folket’ just nu. Och media vill väldigt gärna se sig som dem som talar om för den politiska makten vad ’folket’ vill och kräver. Och som du påpekar, båda sektorerna skulle må bra av om bidragen skulle strypas och de finge förtjäna sitt förtroende och kundunderlag på riktigt.

 13. Olav Gjelten

  Försäkringsbolagens argument att höja kostnaden för försäkringar med hänvisning till extrema klimatförändringar är väl bara möjlig där försäkringstagarna är okunniga och lättlurade? Och dår media till och med backar upp eländet i stället för att kritiskt granska.

 14. Ingemar #2,
  Jo, temperaturen skulle stiga betydligt mera på nordliga breddgrader. Från mitt referat av Roger Revelles föredrag från 1980:
  “Den bästa uppskattningen av effekten av ökad koldioxidhalt hade enligt vad Revelle säger 1980 gjorts av Syukuro Manabes grupp vid Geophysical Fluid Dynamics Laboratory, Princeton, New Jersey, ett NOAA laboratorium. Manabe trodde att en fördubbling av koldioxidhalten ger en global temperaturökning på 2 grader. Temperaturen i den norra delen av USA skulle komma att öka omkring 5 grader. Temperaturen i Alaska och norra Kanada skulle komma att öka 7 till 8 grader.”
  Stockholm ligger på ungefär samma breddgrad som Hudson Bay samt Anchorage i södraste delen av Alaska. Så observationerna för Stockholm går helt på tvärs med Manabes beräkningar.

 15. lennart bengtssonl

  Pehr
  Men fördelningen är inte zonal utan beror på atmosfärcirulationen
  Hälsar
  Lennart

 16. Håkan Bergman

  Vad skulle försäkringsbolagen ha gjort om den här kommit 9 dagar tidigare?
  http://newscenter.berkeley.edu/2014/03/18/fierce-solar-magnetic-storm-barely-missed-earth-in-2012/

 17. Lennart Bengtsson
  Det som är lite spännande är att SR och SVT tror att de informerar sakligt och korrekt. Att de inte har förmåga att se sin egen slagsida är märkligt. Ännu märkligare är att om jag, i olika forum, påstår saker som ÄR helt korrekt så är jag en förnekare. Människor har fått en viss bild av vad som pågår och det är i princip omöjligt att få dem att rucka på den fastslagna världsbilden.

 18. SvanteW

  Geheater #8
  Uppfriskande kommentar på denna blog som inte inser bevisvärdet i korrelationer för kausalitetsfrågor! 20 år landhöjningspaus och knappa 18 år uppvärmningspaus är ju ett övertygande bevis för att uppvärmningen styrs av landhöjningen som i sin tur styrs av
  TADAAA!
  kolmonoxid___?
  Putin ___?
  Ingval Ohlson__?
  Gårr Al___?
  Alfred Neuman___?

 19. Lennart #15,
  Tack, det visste jag inte. Man måste alltså veta hur fördelningen av uppvärmningshastigheten ser ut för att kunna jämföra Stockholm med Alaska, Kanada och norra USA som Revelle nämner.
  Figur 11.10 på sidan 982 i IPCCs senaste rapport tycker jag visar att uppvärmningstakten i Stockholm är ungefär densamma som i mitten av Alaska, delar av Kanada och delar av norra USA:
  http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_Chapter11_FINAL.pdf
  Men detta är också enligt klimatmodeller, men med dagens mest avancerade sådana. Om man tillämpar uppvärmningshastighetens fördelning enligt dessa avancerade modeller på resultaten enligt Manabes modell som Revelle återger så borde alltså enligt Manabes resultat Stockholm få en uppvärmning som i Alaska av 7-8 grader vid fördubblad koldioxid. Den observerade uppvärmningshastigheten är minst sagt liten jämfört med dessa resultat. Jag kan tänka mig att Revelle tagit intryck av att sådana resultat inte motsvarar observationerna.
  Hälsar
  Pehr

 20. Risto_Matinen

  Lena #17. Det är inte så svårt att förstå om man vet vad PK syftar till och varför. Börja läsa här och läs alla fyra artiklar: http://www.mises.se/2013/05/27/frankfurtskolan-och-vastmarxismen-del-1/

 21. Mr.G.

  Det kanske vore bättre för den ”hållbara” samhällsutvecklingen att i nutid bry oss om de årligen ökande bostadsinbrotten som översvämmar oss. Den svenska brottsuppklarningsprocenten ligger vid 4-5% och i Finland på 25%. Vad har de som inte vi har? Sisu-poliser? Lyssna gärna nedan till en ny svensk yrkesgrupps talesman ”Urbanvetaren”:
  http://bohuslaningen.se/nyheter/sverige/1.2972832-villainbrotten-okar