Solinstrålningen styr klimatet

I dagens Upsala Nya Tidning skriver C-G Ribbing, professor i fasta tillståndets fysik, att det inte är växthuseffekten som har orsakat de senaste trettio årens temperaturhöjning. Däremot är det troligt att uppvärmningen var en effekt av ökad solinstrålning.
Läs hela artikeln på UNT.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Labbibia

  En mycket intressant artikel! Den beskriver väl ganska väl vad vi som är skeptiska till ”Ragnaröksteorin” tror om orsakerna till den uppvärmning som varit…….Alltså, naturliga variationer har MYCKET starkare effekt på klimatet än Co2!
  Nu väntar vi bara på de vanliga sågningarna av Mikael, Thomas och övriga. Kanske kan man hitta något riktigt snaskigt om Ribbings privatliv? Vem vet, han kanske kör SUV? Eller kammar benan åt fel håll?

 2. Mikael

  Godmorgon Labbibia, så trevligt att se att du vaknat på rätt sida. Ribbings bena? När pratade jag och Tomas om den senast? Du bidrar verkligen till hög nivå här i debatten din lilla råtta.
  Att det finns oklarheter exakt var i atmosfären uppvärmingen är och borde vara störst på grund av växthuseffekten är en flitigt diskuterad vetenskaplig frågeställning som finns med i IPCC:s bakgrundsrapporter. Intressant vore att få reda på varför L, La och Le och andra skeptiker så solklart väljer att tro på EN tolkning av dessa data. Speciellt mot bakgrund av att huvuddelen av världens ledande klimatforskare tror på andra tolkningar. Någon liten ödmjukhet i denna fråga kunde man ju förvänta sig. Men ödmjukhet är väl knappast vad som utmärker en råbarkad skeptiker…
  Observera att osäkerheterna kring dessa och andra data är en del av IPCC:s sammanställning. Den tvärsäkerhet kring exakt hur saker och ting ligger till som ni ofta anklagar ”AGW-folket” för att företräda känns avlägsen i IPCC:s rapportering.

 3. L

  Mikael, vem är det som är tvärsäker?

 4. Claudius

  Maggie: Tack för att du lyfter fram denna artikel! Såvitt jag kan förstå stämmer prof Ribbings uppfattning mycket väl med dr Svensmarks m fl. Och i likhet med många andra påtalar Ribbing att IPCC visserligen har haft tillgång till information av detta slag, men valt att censurera den i de rapporter som tillhandahålls för medier och beslutsfattare.

 5. Daniel.F

  Det är helt fantastiskt att AGW-anhängare ägnar mer tid åt kopruttar än solens påverkan av klimatet. När man läser en artikel som denna är det svårt att förstå vad som driver dem…
  Baksmällan kommer bli mycket spännande att följa.
  Mikael, IPCC skriver själva att instrålningen ökat kraftigt under den period som uppvärmningen skett. Det står i huvudrapporten, men inte i (den politiska) sammanfattningen. Där står det att co2 är boven i dramat.
  För övrigt, att kalla folk för råtta är inte direkt någon högstående retorik det heller…

 6. Gunnar Littmarck

  Förbaskade Carl-Gustav Ribbing.
  Där försvann min julnöt.
  Kunde jag inte få räkna ut detta själv?
  Jag var ju i närheten…(eller?)
  Fi dong.
  Mikael:
  Att kalla någon din lilla råtta, duger bara om man dels vet hur trevliga råttor kan vara samt att stor är entydigt negativt.
  Vad blir det annars… hmmm fabel… är det det kallas då djur förmänskligas likt den kända anden, som skyler underlivet då skjortan tas av..
  Skyler Mikael förståndet då trosuppfattningen tas i från honom?

 7. Christopher E

  En intressant artikel av Ribbing som koncentrerar sig på fakta.
  Mikael har fel. Diskrepansen mellan modeller och verklighet vad gäller temperaturfördelningen har inte alls diskuterats och tagits hänsyn till i IPCC:s rapport. Inte på grund av någon ”sammansvärjning” utan helt enkelt därför att manusstopp för rapporten låg innan det här blev en stor fråga. Rapporten var i många avseenden föråldrad innan den gick i tryck.
  Jag tror Ribbing i meningen om IPCC:s underrapport syftar på det faktum att man känner till den ökade solinstrålningen under 90-talet, men att detta inte lyftes fram i den politiska sammanfattningen.

 8. Anders L.

  Enligt World Radiation Center i Davos, Schweiz, finns det inga tecken på ökad solinstrålning i satellitdata sedan mätningarnas början 1978.

 9. L

  Anders L, handlar inte dina siffror om utstrålning? Vad vi fick var en ökad instrålning.

 10. Gunnar Littmarck

  Anders L
  Det väsentliga är att om co2 spelade så stor roll att fossilförbränning leder till en global klimatkatastrof, skulle de senaste tioårens hysteriska förbränning synas i kraftigt ökad temperatur kring 10KM…
  Men 4mym är troligen ingen våglängd med stor effekt där.

 11. Thomas

  Anders L, vad man lite försåtligt menar med solinstrålning i detta sammanhang är att atmosfären blivit mer genomskinlig så att mer solljus når marken. Vi har inte haft några större vulkanutbrott på ett tag, industrin i Väst har renats och Östblocket kollapsade och med det mycket av dess smutsiga industri. Undantaget är Kina som släpper ut mycket mer skit idag.
  Ribbings inlägg tar bara återigen upp ett av ”skeptikernas” två favoritargument i år, inget nytt där, däremot tycker jag Ribbings argument är bristfälligt. Att temperaturen förväntas stiga snabbare på lite högre höjd handlar mycket om att våtadiabatiska temperaturgradienten sjunker med ökande temperatur.
  Är det sen någon annan som reagerade på ironin att just en fasta tillståndets fysiker klagar på att man uppskattar temperaturen med en indirekt metod som att utgå från vinddata. Är det något fält som använder sig av sådana indirekta metoder är det Ribbings eget!
  En snabbkoll på google visar att Ribbing varit flitig i debatten i UNT. Däretmot verkar han inte så påläst. Tex påstår han att ”Koldioxiden bidrager med enstaka procent”  [av växthuseffekten]. Det är ett påstående han bara kan fått från diverse bloggar och websidor, inte från någon vetenskaplig litteratur. Han insinuerar även att våra utsläpp av koldioxid är försumbara.

 12. L

  Thomas, varför säger du försåtligt? Om partikelutsläppen minskade är det knappast sannolikt att koldioxidutsläppen ökade så att det var därför vi fick en värmeperiod?

 13. Mikael

  L, jo det är precis vad man anser: Att man lyckats med rökgasrening och fått bort partiklarna trots att förbränningen ökar.

 14. L

  Mikael, det var inte huvudanledningen till att temperaturen steg enligt Joyce Penner (IPCC).

 15. Mikael

  L, jag uppfattade ditt inlägg #11 som att du undrade hur koldioxid kunde öka samtidigt som partikelhalten minskar. Det beror bland annat på rökgasrening.

 16. L

  Mikael, jag syftade på Thomas användning av ordet försåtligt. Vad jag förstår var det inte någon dramatisk ökning av koldioxidutsläpp som orsakade uppvärmningen, utan just minskningen av partiklar.

 17. Mikael

  L, Ok jag förstår din invändning.
  Man anser att den minskade partikelhalten i atmosfären har betydelse. Man anser också att solfläckar, El Niño mm har betydelse. Samt att koldioxidhalten. Jag tycker mycket väl att man kan säga att koldioxidutsläppen ökat drastiskt, ungefär lika drastiskt som människans förbränning av fossila bränslen. Jag påstår att förändringen i atmosfärens koldioxidhalt är mycket mer dramatisk än förändringen av partikelhalten under 1900-talet. Men båda halterna påverkar energibalansen, helt klart.

 18. Morgan

  Joyce E Penner är medförfattare till den vetenskapliga delen av IPCCs rapport, detta vet vi från vetenskapsradions intervju med henne.  Att hon också anser att den ökade solinstrålningen samt minskade mängder aerosoler påverkade temperaturen på Jorden mer än CO2 under 90-talet bekräftade hon också i samma intervju. Så om någon påstår att inte solinstrålningen ökade under 90-talet och att mängden aerosoler minskade under samma decennium , så går man emot IPCC egna forskningsresultat. 
  Att sen dessa uppgifter försvann ur slutrapporten ja det är en annan sak.

 19. Morgan

  Blev lite fel, det skall stå:
  Så om någon påstår att solinstrålningen inte ökade under 90-talet och att mängden aerosoler inte minskade under samma decennium , så går man emot IPCC egna forskningsresultat
  Nu blev det rätt

 20. Thomas

  L, det är snarare så att ökad mängd partiklar från perioden efter andra världskriget sköt upp uppvärmningen. Själv spekulerar jag i hur mycket Kinas snabbt ökande mängd dåligt renade kolkraftverk kan ha samma effekt idag.

 21. Jonas B

  Thomas,
  Du som kan så mycket kanske kunde förklara hur många procent av den naturliga växthuseffekten beror på CO2?
  Dvs vad skulle temperaturen vara utan CO2. Man kan väl använda klimatkänsligheten (vad nu den är) för att räkna sig nedåt genom att halvera CO2. Men man kommer ju aldrig till noll med den metoden.
  Jag är genuint intresserad, men har inte sett någon bra förklaring.

 22. Thomas

  JonasB, problemet är rätt komplicerat pga alla återkopplingar. Mängden vattenånga skulle minska när temperaturen sjönk, isar skulle växa till så mer solljus reflekterades etc. Jag hörde ett föredrag om ”snowball earth” enligt vilken jorden dock inte skulle frysa till helt och hållet idag, även om man tog bort all koldioxid.

 23. Gunnar Littmarck

  Jonas B
  Vad mina slarvstudier kommer till, så skulle temperaturen falla med 6 grader om atmosfärens co2 försvann, men till det ska alla negativa återkopplingar läggas.
  Då allt liv upphör, ändras troligen molnbildningen.
  Det intressanta är att de första 20ppm av co2 molekylen tycks betyda mer än resten, till dagens nivå.
  Synnerligen  intressant är det att ständigt finna ny information…

 24. L

  Thomas, att ta bort partiklarna är väl inte försåtligare än att dra upp en rullgardin. Frågan är snarare varför koldioxiden måste ha fritt spelrum för att värma? Eller är det inte längre växthuseffekten i det läget?

 25. Gunnar Littmarck

  Solen sänder praktiskt taget ingen strålning med kortare än 0,1mym och co2 har bara en öppning i 4mym kvar, så jag fatt inte heller att ett sotlager skulle minska co2 som växthusgas.
  Såklart att det kan motverka en tempändring på marknivå, men inte på den nivå där co2 har praktisk betydelse.
  Såklart skulle den relativa temperaturförändringen i atmosfären skett, oavsett sotflagor, om en ökning av co2 hade så stor betydelse vissa tror.

 26. Gunnar Littmarck

  Längre än 0,1mym…. inte kortare…

 27. Thomas

  L, tänk dig ett helt svart lager som absorberar all strålning på 10,000 meters höjd. Hur skulle det påverka jordens temperatur?

 28. L

  Thomas, om lagret är tätt skulle det bli olidligt varmt även utan sol.

 29. Mikael

  L samt Gunnar:
  Nu tänker vi efter lite. Om ett sotlager hindrar strålningen från att komma in, då är det väl inte jättekonstigt ifall det finns en mindre mängd värme som kan stråla ut? Och om koldioxiden nu påverkar utgående strålning så kan teoretiskt denna effekt minska om det inte kommer in strålning. Jag blir osäker på om ni bara försöker få detta att verka krångligare än det är. Det är nämligen en vanlige skeptiker-taktik, att först låtsas som att man inte begriper, och att AGW-teorin är fullständigt obegriplig. Senare när man ändå tvingas begripa så argumenterar man emot. På detta sätt försöker man konstant föra diskussionen bakåt istället för framåt. Tråkigt tycker jag. Men det kanske inte gäller er, ni kanske inte begriper skillnaden mellan instrålning och utstrålning på riktigt? Desto mindre anledning att ödsla tid på era argument då.
  Och Gunnar, för att föregå ditt nästa inlägg: Kärnkraft är jättebra.

 30. L

  Mikael, du verkar tro att växthuseffekten ser ut som ett växthus, med ett lock av koldioxid istället för glas? Den fungerar inte ens som ett växthus, där värmer inte koldioxiden man tillsätter, den får växterna att ta upp mer koldioxid och växa snabbare.

 31. Mikael

  L, jag vet inte om jag hoppas att du skämtar eller inte. Du är inte värd att diskutera med oavsett om du är okunnig eller medvetet försöker sabotera samtalet. Givetvis använder man inte koldioxid för att värma växthus…suck.

 32. Thomas

  Sorgligt, L, Sorgligt. Du påstår dig kunna säga att växthusteorin är en bluff och så visar det sig att du inte kan lösa ens de enklaste grundproblemen. Inte för att jag är förvånad alltså.
  Är du inte medveten om att en svartkropp som absorberar strålning också emitterar strålning om den har en temperatur över 0 K? Att något skulle bli oändligt varmt strider mot termodynamikens andra huvudsats!

 33. L

  Mikael, kul att du fattat någonting då.
  Thomas, vart skulle jordvärmen ta vägen om vi hade ett tättslutande lock på 10.000 meters höjd?

 34. C-G. Ribbing

  Jag är  förvånad över Thomas sätt under hänvisning till ett upprop att skriva till mig och fråga om saker, och sedan
  utan att vänta på mitt svar, yttra sig om hur påläst jag är eller inte är.
  För att spar tid återger jag här mina svar:
  i samband med att du skrev under ett upprop om växthueffekten kollade
  jag vad du skrivit tidigare och hittade bl a en insändare i UNT. Skulle du
  möjligen kunna ge en vetenskaplig referens till ditt påstående om att
  ”Koldioxiden bidrager med enstaka procent” till växthuseffekten? Själv har
  jag sett siffror på ca en tredjedel.
  Jag kan inte undgå intrycket av personcentrerad klimatvetenskap. Du skall alltså granska uppropet genom att i detalj kartlägga vad varje (detta kan väl inte endast gälla mig?) undertecknare har sagt i frågan? Vore det inte bättre att läsa uppropet och kritisera den texten?
  Den där insändaren var väl mer än ett år sedan, så min ståndpunkt har hunnit utvecklas både uppåt och nedåt sedan dess. För att ta’ det historiskt så var mitt första påstående baserat på enkla integreringar av koldioxidens och vattenångans absorptionstoppar i det termiska våglängdområdet 5-50 µm. Mycket enkelt – alltså med linjal på ett papper.
  Senare blev jag inblandad i en dispyt med Gavin Schmidt om bl a annat detta på RealClimate. Då hade jag hunnit läsa 2 artiklar av Steve Barret – en seriös IR-spektroskopist – och utan att till fullo förstå alla tekniska detaljer, så gick jag för ”husfridens” skull med på 20 % – i överkant – det har jag ångrat senare. Jag ville koncentrera mig på de felaktigheter Gavin försökte slå i mig att konvektionen skulle  eliminera den höjdprofil växthuseffekten ger.
  I somras läste jag ett svårt arbete av Miskolczi,  som jag tyvärr inte har på pdf. Jag bifogar istället en kommentar till detta arbete – där finns referensen till den ungerska tidskrift där arbetet finns. Miskolczi  använder sig av virialteoremet för att bl a visa att växthuseffekten från olika gaser inte är additiv. Om det blir mer koldioxid blir bidraget från vattenångan mindre och vice versa. Om han har rätt upplöses din fråga till intet. Dock har jag svårt att förstå hur han får in virialteoremtet i atmosfären – för mig är detta något som gäller oscillatorer: mekaniska eller kvantmekaniska. Jag har skrivit till honom och frågat, och han svarade, men inte riktigt på detta.
  Nu försöker jag finna tid för att läsa Gerlich o Tscheuschners arbete om växthuseffekten – se bilaga. Detta är verkligen en utmaning som jag uppmanar dig att anta. Den inledande historieskrivningen var för mig full av nyheter och mycket fascinerande. Vi svenskar har nog en tendens att överskatta Arrhenius. Gerlich et al ogiltigförklarar helt växthuseffekten i atmosfären, och så långt tror jag inte att jag kommer att hålla med dem.
  För att sammanfatta denna punkt gör jag som du: ”Jag har sett siffror på 0 % till ca en tredjedel”.
  Jag blir även förbryllad av vad du egentligen menade när du skrev ”Det mänskliga bidraget till koldioxiden i atmosfären är i sin tur endast enstaka procent av den totala omsättningen. Denna domineras av naturliga processer, växelverkan mellan å en sidan atmosfären, å andra sidan växtlighet och hav”.
  Svaret på detta finns i insändardebatten från förra året. Det antropogena bidraget är ca 7.5 Gton vilket är mindre än 10% av nettot från fotosyntes och respiration.Till detta kommer också den stora omsättningen mellan atmosfär och hav. Som sagt, läs Bert Bolins artikel om kolcykeln i NE. Hans siffror är gamla, där står det endast 6 Gton. I gengäld har sannolikt fotosyntesens omsättning också ökat. Det växer bättre när luftens koldioxidhalt ökar.
  Menar du att det inte är människan som är ansvarig för att koldioxidhalten nu
  stiger? Det låter onekligen så även om du inte säger det rakt ut.
  ”Ansvar” är ett knepigt ord i sammanhanget. Vi ansvarar etiskt för att vi eldar, likaväl som de som med fogdens makt vill hindra fattiga människor från att elda – och därmed göra dem ännu fattigare – är ansvariga för vad de ställer till.
  I sakfrågan menar jag att det antropogena bidraget till luftens koldioxidhalt är så obetydligt som siffrorna visar.
  Dessutom anser jag att koldioxidhalten inte styr vårt klimat – men detta har du egentligen inte frågat mig om.
  Till slut vill jag försvara mitt ämne, som någon härovan sluggade till.  Jag tror inte att någon av mina kollegor skulle göra något så fånigt som att är mäta temperaturen med hjälp av vindhastighetens komposanter. Från samma satelliter ??!
  Och jag tror inte  att någon annan heller skulle ha försökt om det inte hade varit för denna tydliga skillnad mellan IPCC’s modellberäkningar och uppmätta temperaturvärden.
  Vänliga hälsningar
  Carl-Gustaf Ribbing

 35. Gunnar Littmarck

  Mikael#29
  ”Jag blir osäker på om ni bara försöker få detta att verka krångligare än det är”
  För min lilla hjärna är det på inget vis enkelt.
  Ett sotlager, till skillnad mot en reflektor, absorberar solens strålar (de solstrålar som når Tellus, ligger i våglängden 100nm har max vid 500nm och har fallit till 10W/kvm vid 1500nm) vilket innebär det att var sotmolekyl höjer sin temperatur och strålar därefter med högre effekt sfäriskt.
  Koldioxid tycks (efter mina slarviga lekmannastudier) bara ha i huvudsak kvar våglängder runt 4000nm för att kunna öka sitt bidrag till växthuseffekten.
  Då borde vi kunna observera en ändrad temperaturskala i atmosfären (speciellt 7-12 Km) under den tid mänsklig fossilförbränning varit som mest hysterisk.
  Jag kan tänka mig alternativ som fortfarande håller en ökad co2 som riskfaktor.
  Ex. att hav och land tagit upp så mycket att co2-halten inte stigit i atmosfären de sista 10 åren.
  Det trista är i analogi med ditt resonemang, alla som tror att fossilförbränning leder till en global klimatkatastrof, inte vill vara lika öppna för alternativa förklaringsmodeller.
  Där är IPCC ett mycket gott ex. på åsiktsstyrning, de har ju det klara uppdraget att påvisa farorna med männsklig aktivitet, för det globala klimatet.
  Såklart lägger de inte energi på alternativ, det skulle ju strida med deras uppdrag.
  Min slutsats är att resultat och målstyrd forskning är en styggelse…
  Lika värdelös som när Nazisterna införde ett krav på reflex på cykletrampor.
  Den enda fabriken som tillverkade dessa kunde skapa en övervinst, som finansierade expeditioner över hela jorden, i syfte att visa den ariska rasens överlägsenhet.
  IPCC fortsätter i gamla fotspår, svensk genusforskning är av samma art, inte kommer den läggra fram alla nackdelar de manliga könet drabbas av med dagens maktstruktur.
  Eller forskningen på det mångkulturella samhället…
  Då forskaren visade entydigt att de aldrig fungerat då majoritetskulturen inte vann i alla led, både ekonomiskt och kulturellt, har det hitills lett till kolaps, avslutadess hans uppdrag och inga resultat framlades.
  Friast möjlig forskning, leder till det bästa för mänskligheten, på lång sikt, tror jag.

 36. Gunnar Littmarck

  Thomas:
  Orkar du visa den vebbsida där jordens utstrålning i våglängd 4000nm visas.
  Jag skulle bli förvånad om det var mer än en Watt.
  Kanske ligger svaret där.

 37. Gunnar Littmarck

  W/kvm såklart dumma mig,
  här får jag..
  *smack krack böj bänd dunka* aj aj aj jag lovar

 38. Gunnar Littmarck

  Tackar för deltagandet C-G Ribbing.
  Att delta i öppna debatter och framlägga teorier, även de som går emot etablissemanget, handlar om moral.
  Att hålla tyst av bekvämlighet och karriärhänsyn, är låg moral.

 39. Thomas

  L, ett lager som absorberar värme emitterar även värme, åt båda håll.

  Ribbing, kommentaren här skrev jag innan jag bestämt mig för att skriva något brev till dig. Jag kom fram till att det skulle vara intressant att se hur du motiverade uppgifter som var uppenbart felaktiga respektive missledande. Att du här väljer att återge inte bara ditt svar utan även mitt brev får jag leva med, jag har insett att i de här kretsarna finns inget som privata brev.
  Ribbing skrev en insändare med rubriken ”Saklighet bra i klimatdebatten” och nu erkänner han att fakta där baserade sig på att han mätt med linjal i en figur! Modigt eller dumdristiskt? Inte höjer det trovärdigheten i alla fall.
  Ribbing väljer att hänvisa till ett par av de sämsta artiklar som skrivits i ämnet under senare tid snarare än till mer seriösa skeptiker som ändå finns, typ Lindzen. Han rentav förnekar att människan åstadkommit den observerade ökningen av koldioxidhalten. Varför den skulle börja öka just när våra utsläpp satte igång efter att ha varit i stort sett stabil sedan istidens slut, det skulle jag gärna vilja veta.
  Ribbing är säkert bra inom sitt område, men inom klimatforskning borde han börja med att läsa några grundläggande läroböcker. Det är så man brukar göra när man ger sig in i helt nya områden.
  Til sist vill jag protestera mot anklagelsen av att jag ”sluggade till” fasta tillståndets fysik. Jag har själv jobbat i facket så det vore konstigt. Att man använder sig av indirekta mätmetoder är nödvändigt då man inte kan stoppa in prober i ett solitt material. Man mäter inducerade magnetfält, olika resonanser etc och drar därur slutsatser om materialets egenskaper. Det är inget fel i detta.
  Att mäta atmosfärens egenskaper från satellit är alltid indirekt. Att observera mikrovågsstrålning från hela atmosfären+markreflexer och därur dra slutsatser om temperaturprofilen i atmosfären är vanskligt. Inte för att jag kan bedöma om den här metoden med att använda vinddata är bättre eller sämre, men att bara förlöjliga den utan analys är inte seriöst!

 40. Iven

  Så välgörande det är med en talande tystnad efter C. G. Ribbings inlägg, tystnad från samma håll där det annars bruka hagla av nedlåtande kommentarer och personangrepp…

 41. Iven

  Usch, vad jag bedrog mig, någon hann före …

 42. L

  Thomas, jag vet inte vad du vill säga med dina gåtor, men om ditt lager bara skickar tillbaks hälften av jordvärmen blir det ändå snart ganska varmt här.

 43. Gunnar Littmarck

  L.
  Thomas menar att lagret dels skickar tillbaka hälften av jordvärmen, dels värms av solen och strålar även hälften av den värmen, under förutsättning att det är en svartkropp i alla relevanta våglängder, vilket inte ens gäller kimrök.
  Ärligt, så tror jag mig sedan Jonas påpekade det, observerat en allt mer desperat argumentationsteknik från Palmpojken.
  Ganska trist ty ville han kunde han istället bidra förutsättningslöst till uträtandet av enstaka frågetecken.
  Fast vi dumskallar är väl obildbara, då är bara min stilla undran vad Palmpojken har i detta forum att göra?

 44. Thomas

  Gunnar, sådana här exempel kan vara bra för att inse grunderna, även om de i sin förenkling naturligtvis inte ger kvantitativt rätt svar. Jag tog det direkt ur inledningen i en lärobok i klimatvetenskap.
  Vad som händer är att under detta värmeabsorberande skikt får man termisk jämvikt, man stänger av växthuseffekten och får konstant samma temperatur som i själva skiktet, dvs långt under noll grader.

 45. L

  Thomas, släng den läroboken.

 46. Thomas

  L, jag har märkt att så fort man försöker säga något som ligger utanför den politiska agendan blir ni som stora frågetecken. Ni har lärt er de vanliga ”talking points” från någon websida, men hamnar man utanför det så blir svaren någon närmast slumpvis kombination av ord.

 47. Gunnar Littmarck

  Omfattas även jag i ”ni”?

 48. L

  Thomas, säg något vettigt så får du ett vettigt svar.

 49. Gunnar Littmarck

  Thomas, om vi ersätter skiktet med ett dubbelsidigt totalrefketerande material.
  Då får L. helt rätt, eller?

 50. Thomas

  Gunnar, det var Björn jag tänkte på, om du minns hans förvirrade hantering av ekvationer förra gången jag drog upp ett liknande exempel. Du kan i och för sig vara lite förvirrad du också. Ta #37där du skulle korrigera din enhet och ändå fick det fel. W/m2/nm blir det om du skall ha spektraltäthet på energin.
  Om du har ett totalreflekterande skikt så kommer temperaturen först långsamt stiga inuti tills man får en termisk jämvikt som motsvarar genomsnittstemperaturen för jordens innandöme idag, dvs flera tusen grader. Sen kommer den, ännu mycket långsammare stiga allteftersom mer energi frigörs vid radioaktiva sönderfall. Oändlig blir den dock aldrig.

 51. L

  Tack Thomas, det var andra gången på någon vecka samma fråga var uppe, men första gången du svarade ärligt.

 52. Gunnar Littmarck

  Wnm/m2  Qeee
  Jag efterfrågade av lathet effekten av 4000nm
  W/m2…
  Ha en fin kväll Thomas du har givit mig många input.
  Jag hatar mesiga smörisar, det är sanneligen inte du.

 53. OK, jag ger mig. Det handlar inte om smarta politiker. Hela klimatdebatten handlar om vetenskap. Några vet precis vad som pågår och vad vi har att vänta, andra tvivlar eller påstår tvärsäkert att andra har fel.
  Media har inte heller någon skuld i förvirringen. Där förmedlas ju bara debatten.
  Och politikerna lyssnar och agerar.

 54. Labbibia

  Mikael inlägg #2
  Hoppsan, där träffade jag tydligen en öm tå?
  Att ni AGW-anhängare gärna går till personangrepp  när ni inte kan hitta något annat att hacka på, är ju väl känt. Vad jag menade med mitt inlägg # 1 var ju att jag var rätt säker på att det skulle komma sådana i den här tråden. Fred Goldberg skriver i dag i Lidingö Tidning (jag har följt debatten där) om precis samma sak. Efter att ha skrivit en artikel där om det tvivelaktiga i AGW-hypotesen blev han anklagad för allt möjligt, man försökte ta heder och ära av honom, förlöjliga honom. I dag svarade han, och sopade banan med kritikerna!
  På samma sätt är det med dig Mikael, när du inte kan argumentera på ett vettigt sätt, så går du till personangrepp. Du kan kalla mig vad du vill, men för varje förolämpning, så sänker du bara dig själv! Och det är du nog medveten om.
  Mvh Labbibia 

 55. Labbibia

  Mikael:
  Faktum är att jag förväntar mig en ursäkt.

 56. Jake

  Labbibia
  Är det inte lämpligt att du ber om ursäkt först eftersom du började som första inlägg med att anklaga dina meningsmotståndare för att inte debattera renhårigt.

 57. Labbibia

  Hej Jake:
  Tyvärr är det inte ovanligt att AGW-förespråkarna går till personangrepp när de inte kan hitta någon annan svaghet i en teori. (Oljelobbyn, tobaksindustrin, förintelseförnekare etc etc…..) Det var därför jag uttryckte mig som jag gjorde i inlägg #1. Dock hade jag aldrig i min vildaste fantasi kunnat förutse DEN SORTENS svar. Vad tycker du själv? Är det ok att kalla en meningsmotståndare ”din lilla råtta”?  Är det konstigt att man reagerar?
  Mvh Labbibia

 58. KajO

  Hej!
  Jag är bara en läsare av denna blogg. Jag läser den för att lära mig så mycket som möjligt om detta svåra och känsliga ämne. Jag har inte en chans att mäta mig med den erfarenhet och kunskap som alla som kommenterar här bidrar med. Men jag hoppas att jag med mitt hyfsat sunda förnuft kan bilda mig en sund åsikt.
  Men Mikael, inlägg #2 stycke 1, där sjönk du som en gråsten i mitt anseende om dig. Så säger/skriver man inte till andra människor. Nu får du verkligen ligga i för att komma tillbaka.
  Till er andra vill jag tacka för den insikt och kunskap som jag har förmånen att få ta del av.
  …KajO

 59. Skogsarbetare

  Nu har jag läst C G Ribbings inlägg i UNT.
  Därefter har jag studerat Thomas Palms och andras försök att skjuta hål på hans resonemang.
  Klimatskeptiker har även jag blivit efter detta.

 60. Thomas

  Labbibia, appropå Fred Goldberg. Kommer du ihåg att han skrev några inlägg här innan han vart bortsopad från banan? Han försökte förklara helt koldioxidökningen med Henrys lag och så visade det sig att han inte ens förstod denna lag. Han trodde det tryck man skulle sätta in var totala atmosfärstrycket, inte koldioxidens partialtryck!

 61. Labbibia

  Thomas:
  God Morgon.
  Nej, tyvärr är det ju inte så länge sedan jag hittade Maggies fantastiska blogg. Jag säger inte att Fred Goldberg är felfri, jag menar att han måste ha rätt att yttra sig utan att han blir misstänkliggjord som person. I Lidingö Tidning tar han bland annat upp felaktigheter som skrivits om isläget vid polerna, den nuvarande avkylningen (eller om du så vill, den av IPCC förväntade temperaturökning som tycks ha kommit av sig) av klimatet etc.. Alla säger (skriver) vi väl ibland felaktiga saker. Men det innebär väl ändå inte att man ska ta heder och ära av en människa som har en annan uppfattning än man själv har?
   Vad tycker du själv förresten om Mikaels ”debatteknik?

 62. Thomas

  Labbiba, alla har fel ibland, men Goldberg har gjort just Henrys lag till sin speciella käpphäst, och då är det komiskt att han inte förstått den. Få av oss torde ha tillgång till Lidingö tidning så just de inläggen kan jag inte säga något om.
  Mikaels debatteknik i #2 var ju, skall vi säga, mer personlig än vanligt, men med tanke på att tonen här ofta är rätt rå så vet jag inte om jag retade mig mer på en sådan här vulgärförolämpning än på alla mer intellektuella som är vanligare.

 63. Johan

  Håller med övriga debattörer att man inte kallar sina antagonister råtta.
  Klimatskeptiker, contrarians, alarmister. AGW`are osv. kan väl accepteras, men råtta…
  Är du en riktig karl ber du om ursäkt, Mikael!
  Snökaos i Las Vegas
  Jag vet att man inte ska blanda ihop klimat med väder men det här var ju kul!
  http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/utrikes/article4037610.ab

 64. Johnny

  Johan, tänker genast på en skylt en demonstrant höll upp häromveckan med texten ”Stoppa klimatkaoset”.
  Jo jag tackar ja. Klimatet ska regleras.

 65. Mikael

  Jag har inga belägg för att Labbibia är en råtta. Men jag tycker att det är ett märkligt sätt, att starta dagen med att påstå att jag som vanligt skulle börja klaga på Ribbings felkammade bena och vad det nu var. Jag kan säga att flera frekventa aktörer på denna blogg verkar göra sitt yttersta för att ta ner diskussionen på ett destruktivt plan, på olika sätt. Att nämna namn är överflödigt.

 66. Mikael
  Ganska mycket av vad du skriver är ofta av den sorten, alltsa personliga och inte speciellt vidkommande anklagelser mot dem du kritiserar.
  Öht är det väldigt mycket ’person’ som tycks vara det pimära for somliga här.
  (Och jag tror att du skulle missa ett flertal av de värsta ifall du nu skulle nämna namn .. )

 67. Labbibia

  Thomas: # 62
  Må så vara, Goldberg gjorde kanske bort sig.
  Vad säger man då om Bert Bolin, som faktiskt på 70-talet var inne på att det var en ny istid i faggorna?  Är det orsak att ta heder och ära av honom? Nej, det tycker jag inte. Men däremot kan man (kanske) säga att han hade fel på 70-talet. Kanske hade han fel även när han började varna för Global Warming?
  Inte vet jag. Och det vet inte du heller.
  För just nu verkar det ju faktiskt som om verkligheten VÄGRAR att anpassa sig efter IPCC:s klimatmodeller. jag tänker då närmast på den utplaning (eller tom sjunkande)  globala temperaturer som vi sett i 8-9 år nu.
  Uppenbarligen är det NÅGOT som saknas i IPCC:s klimatmodeller.
  Anders L (tror jag det var) skrev om La Nina….och La Nino, att det kanske var dessa  väderfenomen som ställde till det för IPCC:s klimatmodeller, att de skulle vara orsaken till att verkligheten ställer till det för IPCC. Men då inställer sig ju genast frågan: Om IPCC inte ens tar hänsyn till dessa välkända väderfenomen, hur mycket är deras datamodelleringar då värda? 

 68. Labbibia

  Mikael # 65
  Nej, men jag har belägg för att du tagit steget från en sensationellt låg nivå till avgrundsdjup, när det gäller debatten. Beviset för det finns ju längre upp i denna tråd.

 69. Thomas

  Labbibia, vi har inga bra metoder för att förutsäga El Nino cykeln. GCMs kan få med den i statistisk mening, men de kan inte förutse enstaka cykler. Själv spekulerar jag i om det vi ser är en konsekvens av Kinas snabba utbyggnad av orenad kolkraft. När västvärlden gjorde samma utbyggnad efter andra världskriget fick vi också en paus i uppvärmningen.
  Sen har naturligtvis inte IPCC några klimatmodeller

 70. Labbibia

  Thomas # 69
  Refererar du alltså till det Bruna Molnet? Finns det några fakta som stödjer dina spekulationer?
  Och om det nu är som du säger när det gäller El Nino. Kan du hålla med mig när jag säger att klimatförutsägelser som inte tar hänsyn till dylika fenomen blir per defintion värdelösa? Jag menar, de finns där, de påverkar bevisligen klimatet.
  Jag tror att du förstår vad jag menar när jag kallar datamodellerna för IPCC:s?
  Men ok, För att tydliggöra vad jag menar då.
  De klimatmodelleringar som IPCC bygger sina prognoser på. Bättre så?

 71. Anders L

  Somliga skeptiker har – inte utan viss skadeglädje – noterat att det är mer is i Arktis i år än förra året, som uppvisade den lägsta ismängden någonsin. Under december har tillfrysningen i Arktis dessvärre avtagit starkt, och just nu ser det ut som om det lagom till nyåret kommer att slås ett nytt rekord vad gäller ”isbrist” i Arktis.
  http://nsidc.org/arcticseaicenews/

 72. Thomas

  Labbibia, hade jag bevis skulle jag inte kalla det spekulation. Inte för att det är något jag hittat på själv, men jag har inte sett några siffror för hur stort Kinas bidrag kan vara.
  El Nino är en del av den interna variationen i klimatet och som jag skrev så får kopplade klimatmodeller med El Nino, även om man som jag också skrev inte kan förutsäga när och hur stor varje enskild cykel blir. Jag ser inte att det gör klimatmodellerna värdelösa för att uppskatta AGW, även om det naturligtvis är illa för de som vill veta vädret något år framåt.

 73. Labbibia

  Anders L:
  God Morgon.
  Kanske en tydligare bild?
  http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/deetest/deetmp.22515.png
  Såvitt jag vet så började man mäta polernas istäcke i slutet på sjuttitalet, innan dess vet vi nästan ingenting om hur istäcket såg ut. Man kan ju så klart fråga sig hur stor eller snarare liten Arktis ismassa var under MWP eller under bronsäldern, men det blir ju bara spekulationer. 
  Om man ska tala om skadeglädje, så kanske det blir så när man blir idiotförklarad bara för att man är skeptisk till AGW.
  Självklart försöker man ta till sig de relevanta argument som finns för och emot torin om AGW, men man kommer inte runt det faktum att klimatet alltid varierat.
  Och när domedagsprofeter som Hansen går igång, så kan man inte bli annat än skeptisk. Eftersom vi trots allt VET att klimatet varit betydligt varmare i det förgångna.
  Mvh Labbibia  

 74. Morgan

  Joyce E Penner är medförfattare till den vetenskapliga delen av IPCCs rapport, detta vet vi från vetenskapsradions intervju med henne.  Att hon också anser att den ökade solinstrålningen samt minskade mängder aerosoler påverkade temperaturen på Jorden mer än CO2 under 90-talet bekräftade hon också i samma intervju. Så om någon påstår att inte solinstrålningen ökade under 90-talet och att mängden aerosoler minskade under samma decennium , så går man emot IPCC egna forskningsresultat. 
  Att sen dessa uppgifter försvann ur slutrapporten ja det är en annan sak.