Piers Corbyn om WMO:s rapport

The World Meteorological Organization premilimary report puts mean temperature for 2008 at 14.3°C, making it ’the tenth warmest year on a record that dates back to 1850’.
What they don’t say is that 2008 is the COLDEST of those ten years, that 2008 is the coldest since 2000, that 9 of the last 12 years have been warmer than 2008, that the trend of world temperatures is down (see graph below), and that they have no data evidence which shows that CO2 levels drive or ever have driven world temperatures or consequent climate change”.
(For official data click here. The right hand column is the world average relative to the 1961-1990 mean of 14.0C. The 2008 figure of 0.326 so far being estimated forward to be going to turn out as 0.31, it appears, although the difference does not affect the ’league table’).
The graph of official data which the Met Office and WMO did not show:

piers corbyn

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tege Tornvall

  När AGW-anhängarna ser att det skenbara sambandet mellan CO2-halt och temperatur inte håller, tar de till påstått surare hav i stället. Något måste de ju oroa sig för och hänvisa till för att lägga sig i och styra folks liv och ta ut skatter folk inte kan protestera mot.
  Tege

 2. Mikael

  Grafen är ju i vanlig ordning vald för att visa det man vill visa. Det är givetvis ingen slump att man valt 1998 som startår – det varmaste året i mätserien. Är det verkligen någon som tycker att detta är seriöst och värt att lyfta upp?!?

 3. Mikael: om du lägger ett pappersark över 1998 och 1999, så får du en graf som går från 2000 till och med 2008. Any help? 🙂

 4. Olaus Petri

  Bra att du släpper sargen Mikael så att du kan du hålla i hockeyklubban med båda händerna. 😉

 5. Iven

  Mikael
  … surt sa räven …

 6. L

  Mikael, klipp bort ett par år i början om du tycker det ser bättre ut?

 7. Mikael

  Alla vet att uppvärmingstrenden är långsiktig. Alla vet också att skeptiker inte tycker att det stämmer. Bara så otroligt lustigt att man valt just 1998 som startår.

 8. L

  Välj vilket startår du vill, de senaste ser i alla fall ut så här.

 9. Mikael: Jag håller med om att 1998 är inget bra startår, speciellt inte om man är AGW-skeptiker. 😉 Tyvärr är det Piers Corbyn som gjort grafen, inte jag. Men ursprungsdata finns ju tillgängliga för alla, så du kan väl sy ihop en liten alternativ graf till oss? *blinkar snällt*

 10. Iven

  Mikael – är det så svårt att medge, att värmetrenden kommit av sig åtminstone temporärt och inte längre följer CO2 som fortsätter uppåt? Om den nuvarande temperaturtrenden fortsätter 10 – 15 år till visar det ju att CO2 utsläppen inte påverkar klimatet som IPCC gör gällande. Varför inte avvakta och låta naturen ha sin gång …?

 11. Iven: Men VAD SÄGER DU? VÄNTA??? Allting kommer ju gå åt h-e om vi ni agerar nu! *slutar andas en stund*

 12. Mikael, varför väljder du då inte ’slutår’ 2008 (nu när vi känner till dess temp) och går bakåt iställt, för att kolla hur långt du måste gå för att få en värmande trend värd namnet.
  Dvs välj år X och räkna ut trenden X – 2008, och variera sedan X allt längre bakåt i tiden.
  Hur långt bakåt måste du gå för att där skall finnas en värmande trend?
  Ger tex 1988-2008 en tydlig trend? Något som är alarmerande? Något man kan bygga CO2-hyspoteser på?
  Klimatnissarna brukar ju hävda att man inte skall titta på för korta perioder.

 13. Iven

  Maggie
  är det verkligen så här kallt som för närvarand på jorden även  i h-et?

 14. Iven: Sanningen att säga har jag inte varit där på ett tag.

 15. Iven

  Maggie
  tänkte bara om Lucifer kanske har börjat elda med biobränsle, att det inte blir så varmt där nere. Man vet ju aldrig var vi skeptiker kommer att hamna, när AGW folket får det som de vill

 16. Lars C

  Länk i DN: Man kommer dock inte in.
  20 forskare i upprop på debattsajten Newsmill: Det finns inget samband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar, menar forskarna.

 17. Hin Håle

  Jorden är 4,6 miljarder år gammal. Jag tycker det är ett jättebra startår.

 18. Erik Nyström

  Min första tanke var också att ’98 är en oärlig startpunkt. Det är inte mycket bättre än godtyckligt sammankopplande av naturkatastrofer och ”klimatförändringar”. Idag läste jag förresten en artikel om Bush sista tid i Vita Huset, att han passade på att fixa med lagstiftning som skulle gynna hans polare i energibranchen. Bl.a. skulle det bli lättare att bygga kolkraftverk som tillåts släppa ut koldioxid i närheten av naturreservat. Får man lov att vara så ignorant?

 19. Toprunner

  Erik Nyström:
  ”Bl.a. skulle det bli lättare att bygga kolkraftverk som tillåts släppa ut koldioxid i närheten av naturreservat”
  Är du rädd att naturreservaten ska växa igen .. eller?

 20. Erik Nyström

  Är det Bush eller journalisten jag anklagar för intolerans tror du, Toprunner?

 21. Erik Nyström

  ignorans skall det förstås vara..

 22. Toprunner

  Erik Nyström:
  Sorry,,,snabbläste efter lunch… Man borde ta sig mer tid. 🙂

 23. Olaus Petri

  Lite off topic, men en rolig vetenskapshistorisk parentes är att det länge fanns en strid mellan de som trodde att sjukdomar spreds via miasma (i luften) och de som trodde att de spreds via beröring (så kallade kontagionister). De sistnämnda förordade karantäner för att råda bot på epidemierna, medan miasmatikerna ansåg att karantäner var av mindre värde. De trodde nämligen att orsaken till smittspridningen stod att finna i atmosfäriska eller telluläriska förhållanden (constitutio epidemica).
  Särskilt kolerans härjningar på 1800-talet gjorde att denna fråga ofta kom upp på den vetenskapspolitiska dagordningen. Ena året kunde karantäner rekommenderas medan de under andra kunde anses som overksamma, för att inte säga rent av skadliga. Särskilt Svenska läkaresällskapet bidrog till denna förvirring.
  När miasmatikerna hade företräde (läs: konsenus ;-)) i Sällskapet var karantäner följaktligen inte i ropet. Istället var man mer intresserad av himlavalvet. Med hänvisning till iakttagelser gjorda på kontinenten, om att koleraepidemier sammanföll med förändringar i luftelektriciteten och den magnetiska kraften, lyckades man få Vetenskapsakademiens astronomiprofessor att regelbundet komplettera sina meteorologiska studier med noteringar om det gällande luftelektriska och magnetiska läget.
  Att det kunde gå så galet berodde förstås på att man vid denna tid, runt 1850, ännu inte förstod kolerans orsaker. Det fanns okända storheter som dolde sanningen. Man kunde bara spekulera om kolerasmittans väsen, alltså helt olikt frågan om varför moder jord har feber. Idag har vi ju kompletta klimatmodeller som gör att vi har fått svaret på den frågan: CO2!
  Det finns därför ingen anledning att lägga för stor vikt på vad som sker ute i rymden. Astronomiprofessorn kan få ledigt. 😉

 24. Funderingar om skepticism, övertygelse, vetenskap, politik, och engagerad nyfikenhet.
  Hör inte hemma just i den här länken, men va-fn.
  På den här bloggen samlas många som är engagerade i frågor som gäller klimatet.
  På den här bloggen samlas många som är fascinerade, eller frustrerade över, hur vi påverkas av hur politiker tycker att vi ska ändra vår livsstil för att klimatet ska stabiliseras.
  Det finns mängder av information och åsikter på nätet och i media om klimatet.
  Men Maggie har lyckats skapa en blogg vid sidan av de vetenskapliga rapporterna och vid sidan av de politiska manifesten. En blogg som är väldigt intressant att följa. Tack Maggie!
  Skepticism är värdefull och ska inte användas som skällsord. Och det gäller speciellt när det gäller vetenskap och politik.
  Övertygelse kan vara bra när det gäller forskning, men när det gäller vetenskap så gör skepticism mer nytta än övertygelse.
  Vetenskapen är beroende av pengar för att kunna fortsätta att bidra med mer vetenskap. Samhällspengar eller privata pengar.
  Politiker delar inte ut pengar till höger och vänster. Forskning och vetenskap har naturligtvis lägre prioritet än omsorgen om barn, äldre och sjuka.
  Men med ett problem som hotar hela mänskligheten så kan man släppa allt småfjuttande med bra dagis, värdig omsorg om våra gamla och inspirerande skolmiljöer.
  Alt handlar nu om CO2. Sjukt!!!!
  Jag påstår inte att det handlar om en konspiration eller en dold politisk agenda.
  Det är ett bekvämt sätt för politiker att styra om samhället från ändliga resurser till förnybara resurser. Bekvämt därför att det länge saknats bra och tillräckligt skrämmande argument.
  Det är bekvämt därför att media bidrar med överdrivna och skrämmande fantasier om en ödelagd framtid för våra barnbarn.
  Ingen konspiration alltså. Politikerna gör det dom måste för att behålla makten och kanske få en karriär i parlamentet i EU.
  Och om man är nyfiken så blir man ofta överraskad och lär sig mycket. Kul och lärorikt att vara nyfiken alltså. Och man lär sig inte bara mer om joner, molekyler och värmestrålningens olika våglängder.
  Man lär sig mycket om kommunikation mellan människor.
  OK, ”lär sig” var fel ord. Intressant inblick var ett bättre ord.

 25. L

  Där sa du något, vad har vi för stollar i Bryssel? På nyheterna igår visade dom vår V-partist som stod och skrek i bänken om klimathotet och sen intervjuades Lena Ek (C) som säger att hon är orolig för ”den katastrofala situation vi har när det gäller klimatet”.
  Det är inte bara Wijkman som går händelserna i förväg.

 26. L.
  Var inte så naivt överraskad. EU är en karriärväg för politiker. Dom agerar bara utifrån det som känns poplärt och har noll koll på vetenskapens snack om joner, molekyler och liknande.
  Det dom har fattat, lika mycket som du och jag, är att jordens befolkning ökar och att alla vill konsumera mer. 
  Det försöker dom hejda. Och har försökt i många år men inte lyckats – när dom hittade en tydlig kurva som kunde kopplas till mänsklig aktivitet för konsumtion av annat än mat och tak över huvudet så fick dom fnatt. 
  En osynlig och luktfri fiende som ödelägger jorden om vi fortsätter som nu. Då beskattar vi den och premierar allt som gör att den minskar.
  Och ingen kan protestera eftersom en tveksam skepsis innebär att man då förklarar att man skiter i om jorden går under. Genialt!
  Och ingen kan protestera eftersom en nyfiken fråga innebär att man skiter i barnens och barnbarnens framtid.
  Leve minskningen av CO2. Hjälps vi alla åt så blir våra barnbarn lyckliga och det blir slut på terror, krig och fattigdom…
  Det sista var ironi. Kanske någon ytterligare formulering också.. minns inte.

 27. L

  Jo, jag blev faktiskt förvånad att höra en av våra parlamentariker säga att vi redan har en katastrofal situation med klimatet. Är dom så isolerade från verkligheten?

 28. L,
  bli inte förvånad. Våra politiker på alla nivåer lyssnar in vad media påstår om vad vi väljare tror och tycker.

 29. …det är deras verklighet.

 30. Gunnar Littmarck

  Här kan ni läsa kommenterar som bergsäkert Lena Ek läst:
  http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/tillvaxtforetag/article446125.ece
  Låg moral är att veta att man gör fel, men för egen vinnings skull fortsätta.
  Tjeckiens President framstår som en politiker med kurage och moral.

 31. Anders L

  Det är fullt möjligt att vi är på väg in det som kallas den ”kalla fasen” av PDO (växlingen mellan El Nino – La Nina i Stilla Havet, se här). I så fall kan vi förvänta oss 30 år som blir något kallare än de 30 senaste (goda nyheter för oss mellansvenskar som gillar långfärdsskridskor och längdåkning i så fall). Dessvärre ändrar detta ingenting vad gäller klimatkrisen –  den underliggande uppvärmningen fortsätter i vilket fall som helst, och slår igenom med desto större kraft nästa gång PDO går in i den varma fasen. Hur man än vrider och vänder på sina grafer så kommer man inte ifrån att CO2 är en växthusgas, och stiger halten så kan jag inte förstå annat än att det i det långa loppet obönhörligen blir varmare på vår planet. 

 32. lambi

  ”The World Meteorological Organization premilimary report puts mean temperature for 2008 at 14.3°C, making it ‘the tenth warmest year on a record that dates back to 1850′.
  What they don’t say is that 2008 is the COLDEST of those ten years,…”

  Om 2008 hamnar på plats 10 på listan över de varmaste åren sedan 1850, är det då inte ganska underförstått att 2008 var det kallaste av åren på platserna 1-10…?

 33. lambi: Ordval, kära lambi, det handlar om ordval.

 34. DJ

  Uffeb:
  Att politiker ignorerar forskning är tyvärr alltför vanligt:
  30 procent mer torsk får fiskas i Nordsjön

 35. Labbibia

  Anders L ditt inlägg # 31:
  Om vi är på väg in i en kallare fas som ska vara i 30 år, varför har isåfall klimatet redan kylts av i nästan 10 år? Det skulle ju innebära att vi får en 40 år lång kallare period?
  Har du någon bra förklaring på det? 

 36. Anders L

  Labbibia:
  Nja, någon förklaring har jag inte, bara min egen uppfattning. Som jag tänker mig det så fortsätter alla slumpmässiga naturliga variationer ungefär som förut, det är bara det att CO2 blir en ”domkraft” som lyfter hela klimatsystemet till en varmare nivå, sakta men säkert. För varje år som går så minskar t ex sannolikheten för en vit jul i Mellansverige, men det hindrar inte att det rätt som det är kan komma några vita jular i följd. I nordligaste Sverige lär väl jularna vara garanterat vita länge än, men medeltemperaturen under julen i Karesuando om några decennier kanske hamnar på -11 i stället för -13 (rent hypotetiskt, förstås – jag har inga särskilda kunskaper om medeltemperaturen på julafton i Karesuando…) Så vare sig de naturliga variationerna för ögonblicket ger varmare eller kallare väder än normalt så blir summan av kardemumman att den förhöjda CO2-halten vid varje tidpunkt ger en temperatur som är lite högre än den skulle ha varit utan förhöjd CO2-halt. Ungefär så ser jag det. Inom parentes kan ju också nämnas att de flesta klimatsimuleringar jag sett verkar lämna just nordvästra Europa i ett ganska gynnsamt läge – det verkar som om de värsta verkningarna av klimatförändringarna (torka, skyfall, brist på dricksvatten från glaciärdepåer etc) drabbar de delar av världen som redan har de svåraste klimatförhållandena.