Sol, Magnetfält och Kosmos igen

image005
image006
Detta lättsamt tänkta inlägg kanske höjer blodtrycket på vissa av våra kommentatorer, men visst är det hela lite fascinerande?
De två bilderna ovan avser dels Jordens nutida magnetfältsanomali och dels en i närtid uppmätt temperaturanomali i troposfären. Kan det bli bättre korrelation?
Mekanismen skulle då vara ”Svensmarksliknande” – dvs påverkan på molnighet via inkommande kosmisk strålning, som i sin tur styrs av magnetfältet.
Mer om det hela finns här. Tack, signaturen ”Lasse”, som tipsade om det hela för några dagar sedan.
Det andra jag ville ta upp relaterar till något jag skrev för ett par år sedan ”Tillbaka till rötterna, II”, här på TCS, och handlar om storskalig respons i komplexa system. Det upptäcktes ursprungligen i samband med en analys av Nilens vattenstånd under årtusenden – som inte alls följde normal Gaussisk statistik. Det hela benämndes ”The Hurst Phenomenon” efter upptäckaren.
compas
Andra storskaliga system har visat sig uppvisa samma beteende, vilket dels pekar på att ”normala” synsätt på exempelvis klimatets variationer inte är tillämpbara, och dels på att man genom analogi skulle kunna dra slutsatser om gemensamma styrande faktorer mellan vitt skilda observabler.
Vad tycks om dessa slutsatser, i en artikel av en Sydafrikansk hydrolog, Will Alexander ?
hurst
Jo – jag tror mycket ligger dolt i observerade data, och att felaktiga slutsatser skapats genom att man analyserat deras variationer över tiden med felaktiga premisser.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Fascinerande.
  Hur kommer det sig att man inte hört om detta tidigare?

 2. Intressanta perspektiv av dolda variabler,större system i vårt
  solsystem av påverkan mm.
  När sker påverkan på ett ’kaotiskt klimatsystem’tidsserier av solpåverkan och dess cykler som i sin tur påverkas av yttre
  kosmos ’finns intervaller i flera svängande tidsserier och ännu ej
  upptäckta förhållanden som rådande på klimatsystemet
  Frågorna blir många förmodligen.
  ALI.K.

 3. Sirapsodlaren

  MGW alltså. Samvariationen mellan solaktivitet och jordmagnetfältet är uppenbarligen orsaken till den globala uppvärmningen, och CO2-ökningen blir enbart en följd av temperaturökningen, precis som statistiken från iskärnorna visar.
  Det gäller bara att hitta och verifiera den fysikaliska kopplingen.
  Problemet alla politiker, klimatforskare och aktivister står inför är nu bara: Hur ska vi kunna tjäna pengar på detta naturliga fenomen?

 4. Hans H

  Vågar inte ha en åsikt om detta, vill inte bli stämplad som magnetförnekare också. 🙂

 5. Stickan no1

  Det finns mer slående liknelser
  Ex jetströmmarnas genomsnittsliga läge och magnetfältet
  http://freeassociationdesign.files.wordpress.com/2012/10/intensity.jpg?w=640
  Intertropical Convergence Zone (ITCZ) läge och magnetfältet
  http://freeassociationdesign.files.wordpress.com/2012/10/magnetic-fields1.jpg?w=550&h=366
  Att ITCZ är norr om ekvatorn kan kanske få sin förklaring av magnetfältet.
   

 6. inge

  En oroande sak är att jordens magnetfält är i avtagande. 

 7. Skogsmannen

  Helt OT!
   
  Trodde ni att det var batterierrna i elbilarna som var problemet…
   
  http://www.svd.se/naringsliv/motor/har-ar-elbilskoparnas-allra-varsta-mardrom_7996388.svd
   
  Hur svårt kan det va? Funderar på att börja handla med adaptrar.  😉