Snillen spekulerar 2019

Snillen spekulerar

Årets upplaga av programmet ”Snillen spekulerar” gick till övervägande del i klimatets namn, i alla fall i sista delen. Det kändes som att alla skulle svära sin tro till IPCC eller kanske mer medias bild av vad IPCC ex skriver i AR5 (Assesment Report nr 5). Alla var mycket säkra på att forskningen är extremt säker på vad som kommer att hända. Den enda som uttryckte tveksamhet var Fysikpristagaren James Peebles. Vi hoppar in efter 48.53.

Ekonomipristagare Abhijit Banerjee:

– På tal om fejknyheter, ni har ett stort ansvar, budskapet från forskningen är så frankt och entydigt att det faktum att det inte står klart, det känns som om medierna inte har betonat tillräckligt, att allt pekar i samma riktning.

Programledaren:

– Vad gäller globaluppvärmning, klimatförändringen?

Ekonomipristagare Abhijit Banerjee:

– Ja. Både det faktum att uppvärmningen äger rum och är akut och att den inte är omöjlig att åtgärda, jag tycker att båda budskapen är extremt viktiga att spridas.

Medicinpristagare Sir Peter Ratcliffe:

– När vi arbetar på syrehomeostas, homeostas innebär att hålla något stabilt genom negativ återkoppling. Systemet påverkas och denna påverkan motverkas. Problemet med klimatförändringarna, med alla förändringar, är att man riskerar positiv återkoppling en så kallad ond cirkel och det finns många exempel på en särskild typ av uppvärmning som sen leder till förbränning, bränder, saker och ting spårar ut. Så problemet jag har, 2050 eller så, människor planerar för något som troligen är instabilt. Så man tror på det eller inte. Om man tror på det är det en fråga om omedelbarhet, det är inte en fråga om att planera för framtiden för vilken som helst av de positiva återkopplingarna kan kicka in och problemet kommer att vara obegripligt.

Medicinpristagare Gregg Semenza:

– Jag tror inte att det handlar om att tro utan om fakta kontra lögner.

*alla applåderar*

Programledaren:

– Utveckla det, professor Semenza!

Medicinpristagare Gregg Semenza:

– Det är människor som ljuger för sitt egenintresse och mot mänskligheten, och ärligt talat, för mig är det ganska svårt att förstå, men det är vad vi står inför.

Fysikpristagare James Peebles:

– Låt oss komma ihåg att detta problem, med klimatet, är så svårt. Kom ihåg att den viktigaste växthusgasen är vattenånga. Utan vattenånga hade detta varit en snöbollsplanet. Vattenånga beror på hur molnen bildas och de beror på kondensationskärnor. En så komplicerad mix säger oss att vi gör ett riskabelt experiment men vi kan inte ens säga vad utfallet kommer att bli. Kommer vi att gå mot en snöbollsjord, kanske för att utsläpp av vattenånga undertrycks när vi förändrar jordytans beskaffenhet. Vi gör ett farligt experiment men jag tror inte att vi vet i vilken riktning det kommer att gå.

Okänd pristagare (ej i bild)

– Problemet är att när vi vet är det för sent.

Fysikpristagare James Peebles:

– Ja verkligen.

Ekonomipristagare Abhijit Banerjee:

– Jag tror inte att riktningen spelar någon roll i det här fallet.

Fysikpristagare James Peebles:

– Nej, det spelar ingen roll förutom att man förlorar i trovärdighet om man är överspecifik i sina förutsägelser.

Medicinpristagare Gregg Semenza:

– I själva verket är det tvärtom. Klimatforskarnas resultat har underdrivits, inte överdrivits, och om man går tio år tillbaka i tiden har deras förutsägelser varit i underkant. Det har inte gjorts några överdrifter utan underdrifter.

Fysikpristagare James Peebles:

– Överdrift i den meningen att vi vet att klimatet kommer att bli varmare. Du gjorde en god poäng om förutfattade meningar. Du kan ha den bästa avsikten, du har en idé, men sedan testar du den. Tyvärr skulle testet vara skrämmande men ändå måste vi komma ihåg läxan att man inte kan vara säker på förutsägelsen.

– Som Yogi Berra sa ”Förutsägelser är svåra, speciellt de om framtiden”

Det är intressant att följa deltagarnas minspel när Fysikpristagare James Peebles talade om osäkerheterna i de förutsägelser man försöker göra om klimatets utveckling.

Medicinpristagaren William Kaelin ser helt förskräckt ut som att han inte kan tro sina ögon.

Snillet William Kaelin

Medicinpristagare Gregg Semenza uttryckte flera gånger under programmet att klimathotet är fakta och det finns inget att ifrågasätta överhuvudtaget. Han ser nästan tårögd ut av undertryckt ilska och ser man inte att underläppen börjar darra en smula?

Snillet Semenza

Därefter utsåg Medicinpristagaren William Kaelin  Fysikpristagare James Peebles till att vara en kättare. Jag själv tyckte att Kaelin med detta oavsiktligt sa den egentligen sanningen bland pristagarna vad gäller klimatet, det handlar om tro. Det är ju bara i ett trossamfund som det kan finnas kättare. Han menade dock att kättare är bra för vetenskapen eftersom den alltid behöver bli ifrågasatt men att de ska inte ha något med politiken att göra.

Själv vill jag mena att de som tror väldigt starkt på något, inom ett fält som de inte verkar inom, själva är farliga för politiken just för sin till synes orubbliga tro.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Daniel Wiklund

  Tack för en intressant artikel. Snillen spekulerar kunde nästan bytas ut mot snillen fantiserar. Hade väntat mig att medicinpristagarna berättat hur klimatkrisen påverkar sjukvården. Att fler och fler söker sjukvård pga klimatrelaterade sjukdomar.

 2. Lasse

  Tack Lena för denna utskrift av snillenas utbyte.
  Publiken var också aktiva och förstärkte bilden av att spekulationerna inte var speciellt fria från förutfattade meningar, trots att det endast var en som var expert, den som reste en flagga för att vi bör vara medvetna om svårigheterna.
  Det är farligt med en så samstämmig forskarkår i ett ämne som är så oklart.
  1,5 eller 4,5 grader visar på osäkerheten.
  Medias roll som förstärkare påminns vi ständigt om.
  Nytt värmerekord i Australien säger SR/TT baserat på BOM som bommar grovt: https://realclimatescience.com/2019/12/new-video-fakest-day-on-record/

  OT-Dagens tidning(SVD ) ger oss som var med under Vietnamkrigets FNL demonstrationer en lektion i hur de/vi manipulerades av en kommunistisk regim tacksam för vårt bistånd. På tal om PK.

 3. Lennart Bengtsson

  Det är intressant att notera är att den ende pristagaren som är mest insatt i frågan – pristagaren i fysik – är des som är mest osäker. Det borde stämma till eftertanke.

 4. ces

  Med tanke på hur politiskt korrekt Nobelstiftelsen är (som inte bjuder in sådana som inte delar deras värdegrund), kan man mycket väl också tänka sig att synen på klimatfrågan har varit en del i urvalskriterierna. Att programmet sedan leds av en medarbetare från BBC (som har deklarerat att man inte behöver diskutera klimatfrågan, då den är avgjord) gör inte programmet trovärdigare. Det finns dessutom ett antal klipp i programmet som kanske döljer något som inte passar. Alla deltagare är dessutom beroende av anslag som man måste vara rädd om.

 5. Johan Montelius

  Tack lena för att du lyfter upp denna passage. Jag såg den i förrgår och blev beklämd över den uppenbara åsiktskorridoren som spikades fast. Här sitter ett antal Nobelpristagare runt ett bord med en programledare och ingen vågar protestera, programledaren gör till och med sitt bästa för att konfirmera var väggarna i korridoren står så att ingen gör något misstag.

  Jag ser inte hur denna korridor skulle kunna rivas, allt för många har för mycket att förlora på att den rivs. Även om det skulle bli uppenbart kallare om tio år tror jag nog att de flesta skulle skriva under på att det är ett tydligt tecken på ”climate distruption” och att det verkligen är nödläge. Det enda som jag ser kan få ett slut på eländet är en ny religiös föreställning och man bävar inför vad det kan betyda.

 6. Till saken hör att politiseringen av klimatfrågan i vissa avseenden gått ännu längre i Förenta Staterna än i Sverige. De flesta universitet och åtminstone de medier som det refereras till i svenska medier stöder Demokraterna. För en demokrat är att uttala tvivel om AGW, eller t.o.m. CAGW, väree än att svära i kyrkan, och då vat vi att där är det många som går i kyrkan varje söndag.

 7. Ann lh

  Lena, tack! På mej verkade det som att det spekulerande gänget var väl förberedda på att klimatfrågan skulle tas upp. Det är inte första gången spekulationsledaren från BBC (!) har dragit upp klimathotet, men i år fick frågan mer tid än tidigare. Dessutom fick klimathotet rejält stöd av Nobelstiftelsens ordförande i hans inledningstal till prisutdelningen.
  Peebles kollega W. Happer lär nog aldrig få något Nobelpris. Men tänk den omöjliga tanken att Trump får fredspriset samtidigt som Singer, Lindzen och Happer får fysikpriset för att de till slut fick genomslag för sina insikter och sina forskningsresultat och på så sätt räddade världen från den största och mest skadliga villfarelsen i mänsklighetens historia.

 8. elias

  Medicinpristagare Gregg Semenza:
  – ”Det är människor som ljuger för sitt egenintresse och mot mänskligheten, och ärligt talat, för mig är det ganska svårt att förstå, men det är vad vi står inför.”

  Där säger han en sanning som istället gäller om klimatalarmisterna: tex Rockström, Wijkman, mfl.

 9. Lasse

  ”Fysikpristagare James Peebles:
  – Nej, det spelar ingen roll förutom att man förlorar i trovärdighet om man är överspecifik i sina förutsägelser.”
  Detta borde vara den lärdom som alarmisterna tar till sig från denna diskussion.

 10. Lars Cornell

  Programmet påminner om Nobelsammankomsten för några år sedan. Den leddes av Rockström och handlade om jordens framtida energi. Under en hel timma nämndes inte ordet ’kärnkraft’ en enda gång. Mötet var således väl förberett och orkestrerat.

 11. L

  Idag ska snillet, tillika finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP) presentera direktiv för en utredning om slutdatum för försäljning av fossila bränslen. Vore det inte enklare att säga, ”när dom tagit slut” för så länge vi kan utvinna fossila bränslen kommer vi att använda dom…

 12. Rolf Mellberg

  Stort tack Lena för detta ytterst angelägna inlägg i debatten.

  Eftersom en liten ringa andel av vanligt folk har förmåga att själv bilda sig en uppfattning i sakfrågan så har detta kommit att bli ett informations- och propagandakrig.

  För två dagar sen blev jag uppmärksammad på en film där Greta exponerades som en rent religiös förkunnare på ett exeptionellt skickligt sätt:
  Ni som inte såg detta – min kommentar 40 i förrgår – kommer här en repris:
  https://www.youtube.com/watch?v=0ZsHtpk0XII

  Denna film har efter två veckor visats 26.000 gånger och fått ca 700 kommentarer.

  Men…..
  Jag hittade en HELT ANNAN typ av film i går – SE DEN !!!
  Den har på 2 måndader visats 1.7 milioner gånger och fått 26.000 kommentarer.

  https://www.youtube.com/watch?v=oZCCXZz5Esw&t=313s

  Denna unga dam uttrycker på ett mycket sympatiskt sätt sin frustration över vårt lands tillstånd i kölvattnet efter migrationskrisen 2015 och förefaller göra den analysen att i Sverige har Klimat-hypen blivit någon som eliten kunnat riktat strålkastarna mot för att slippa ha de riktade mot de verkliga problemen.

  Det enorma genomslaget med 1.7 milijoner visningar finner jag mycket intressant.

 13. Peter Stilbs

  Det är inte första gången sådant tagits upp i detta Snillen Spekulerar, och själv blir jag bedrövad över att dessa tränade vetenskapare inte fattar bättre.

  Det ska också finnas ett 6-timmarsprogram på SVT Play från ett event på på Aula Magna på SU, med dessa pristagare – tema ”Risker” eller något. Givetvis samma ledande frågor och trams och PK.

  Jag orkar inte kolla – men gissar att jag har rätt

 14. Mats Rosengren

  Jag menar att själva begreppet ”snille” är en vidskepelse! Förvisso är vissa medfödda egenskaper som till exempel tillräcklig intelligens och minst lika mycket ”guts” (dedikation, vilja, energi) nödvändiga för nå toppen i en vetenskaplig diciplin och sedan bli tilldelad ett nobelpris! Men detta är naturligtvis bara en förutsättning, sedan krävs att man intensivt ägnat sig åt ett vetenskapliga gebit tillräckligt mycket (intensivt och länge) för att överblicka alla aspekter!
  Ideen att en nobelpristagare nödvändigtvis skall ha en ”snillrik” uppfattning om något utanför sitt eget fack är verkligen naiv! Det finns ingen anledning att tro att någon som hela sitt liv uteslutande och med all kraft har koncentrerat sig på t.ex. molekylär kvantmekanik skall ha någon särskild insikt i något annat område, snarare tvärtom! Utöver sitt egentliga område känner man väl huvudsakligen till hur intrigerna på universiteten vad gäller tillsättningar av professurer och andra poster fungerar i praktiken! Åtminstone om man inte efter pensioneringen med nya krafter och kvarvarande energi fördjupat sig i detta andra område, detta är dock sällan fallet!

  Vad gäller ”Klimatfrågan” är det dock verkligen inte svårt att genomskåda bluffen! Det borde varje åtminstone genomsnittligt begåvad person klara bara genom att sätta sig in i de uppenbara fakta som t.ex. Tony Heller framlägger. Alltså hur fakta avsiktligt förfalskas och förvanskas för att dupera! Och att hela ”uppvärmningen” är en myt! Verkliga upptäckningar av historiska temperaturer finns bara för en mycket liten del av världen och där goda upptäckningar existerar, t.ex. för Nordamerikanska Kontinenten, finns det bevisligen ingen som helst uppvärmning! Men dessa nobelpristagarna har naturligtvis ingen aning om allt detta! Då båtar deras ”snillrikhet” föga! Dessutom är de väl ofta för gamla för att deras hjärna skall orka ta emot nya omstörtande ideer som strider mot invanda föreställningar!

 15. LarsF

  Skulle inte förvåna mig om de fått något slags ”prep talk” där man som statsministern ser all opposition i frågan som ”det största hotet mot klimatet” och därför nödgade att ”preppa”

  #3 Bengtsson – ja, det gör det verkligen. Det gäller ju också alla hearings jag hört med Judith Curry – att hon uttalar sig mycket försiktigt ”we don’t know” vilket ju inte imponerar på politiker. Politiker vill ha säkerhet och alarmister förser dom med det.

  Och sedan när de som inte ens jobbar inom fältet är alldeles tvärsäkra – det är ju komiskt – fast man gråter egentligen inombords.

  Så mycket pengar som gåt till spillo, sannolikt, för noll effekt. En intervju jag såg nämnde en indisk forskare(varit expert reviewer) att en grupp forskare räknat fram en siffra om alla länder fullföljde Paris-överenskommelsen – skulle göra 0.05 grader minskad global temperaturändring till 2100. Inom ren felmarginal att mäta ett enda års värde.

 16. LarsF

  Hittade länk till indisk forskare – Former IPCC refutes new climate change report(2018 okt)
  https://www.youtube.com/watch?v=jNjaY5adLXo

 17. Ulf

  Återigen bekräftas att detta är en religion. Att i en normal diskussion i ett normalt ämne uppföra sig så här hade aldrig kommit på frågan. Men här kan en väsentligen mindre vetande person gå in och avbryta och på ytterst lösa boliner tolka Peebles försiktiga uttalande som att han är kättare. Saken är glasklar så fort man inte omedelbart skriker amen i klimatkyrkan så är man kättare. Det kan inte bli tydligare än så.

 18. Ulf

  Sverige går vidare med fatwas mot bensin o diesel bilar nyförsäljning skall förbjudas till 2030. Helst ska allt icke förnybart drivmedel förbjudas också
  Tycker verkligen inte denna regering att den har något viktigare att göra? Helt absurt.

 19. Ivar Andersson

  #3 Lennart Bengtsson
  ”Det är intressant att notera är att den ende pristagaren som är mest insatt i frågan – pristagaren i fysik – är des som är mest osäker. Det borde stämma till eftertanke.”
  De klimathotstroende tänker aldrig efter och saknar sunt förnuft. De klimathotstroende ser ett hot som inte andra ser. De troende ser Gud, Jesus och den Helige Anden medan de klimathotstroende ser koldioxiden som Djävulen.

 20. ann lh

  På SVTs hemsida kan man läsa om ”Nobelpriserna utdelade i Konserthuset” läsa.
  ”Pikar klimatförnekare
  I sitt inledningstal gjorde Carl-Henrik Heldin, ordförande i Nobelstiftelsens styrelse, en klar markering mot dem som inte vill ta in de vetenskapligt väl belagda slutsatserna om människans negativa påverkan på klimatet. Han talade också om vikten att försvara den vetenskapliga friheten.”
  Undrar om Peebles skulle ha ställt upp på att ta emot sitt Nobelpris av en organisation som uttalar sig på detta visat om han på förhand fått veta hur illa ställt det är med Nobelstiftens både i klimatfrågan och när det gäller dess okunskap om vad som händer med den vetenskapliga friheten ute i världen.

 21. Thorleif

  Några av mina vänner som tillhör etablissemanget och har forskarbakgrund inom t.ex fysiken använder ”försiktighetsprincipen” som argument för GAGW-politik (de är fortfarande verksamma). Vi vet dock hur människor byter uppfattningar eller blir mer frispråkigare på äldre dagar eller när pensionen infunnit sig (no more skin in the game).

  Nu har jag bara sett den sista delen av ”snillena” så jag vet inte om något sades om ”försiktighetsprincipen” men slutet antyder att så inte var fallet. Väldigt anmärkningsvärt för att vara ”Nobel-kandidater”……eller är det tvärtom! När strålkastarna riktas mot dem och de befinner sig på sitt livs högsta yrkesmässiga topp och under en festlig och belönande inramning, är det inte då dessa ”snillen” ska visa sin forskar-integritet? Eftersom de sannolikt inte är ”snillen” så säger de nog vad som kan förväntas av dem. Rådande diskurs är ovedersäglig i det etablerade sociala sammanhanget. Vem vill klandra sin värd en sådan här fin dag? Ja ni såg själva energiförändringen under Peebles kommentarer. Einstein hade dock gjort det tror jag och genom åren har vi då och då sett pristagare som vågar stå emot diskurs och konformitet. All heder till Peebles! Ett drag av Einstein’s respektlöshet är vad som krävs för att stå emot kyrkan.

 22. Fredrik S

  MP (det är de som styr klimatet i Sverige) vill utreda förbud för bensin och dieselbilar inom tio år.

  Är det elbilar alla ska köra omkring i då eller sitter det snillen och spekulerar om det?

 23. Daniel Wiklund

  Fysikpristagaren är i gott sällskap. Har just läst boken ”Askonsdagsmåltiden” av Giordano Bruno. Han blev den 17 februari 1600 bränd på bål som kättare. Av den katolska inkvisitationen. Galilei blev några decennier senare dömd till husarrest, även han som kättare. Fast han tog tillbaka allt han skrivit i boken dialogen, där han försöker bevisa att jorden rör på sig, han visste ju hur det gått för Bruno.

 24. Thorleif

  @21 apropå ”försiktighetsprincipen”

  Kommentaren i programmet och i texten ovan från en av pristagarna(!) som ej var i bild var som svar på Peebles ”Problemet är att när vi vet är det för sent”. Den frågan leder naturligtvis till en diskussion med skeptikerna men då man inte vill ha en sådan till stånd (science is settled) får vi aldrig en seriös politik baserad på alla fakta. T.ex att det kan leda till ett ekonomiskt faktum att subventionerad biogas baserad på
  rötslam ska kunna ge en monetär vinst på upp till 23 Mdr per år (vid 7TWh) inom drygt 10 år! Ny teknik och nya bränslen i all ära men vem bestämmer nämnaren?

 25. Thorleif

  Instämmer med @14 ovan. Vill tillägga att jag tror att ”snillet” handlar om det gamla auktoritära samhället vi kan se så tydligt i Sverige om vi bara går tiilbaka till 50-60-talet där respekten för överheten fortfarande var mycket stor. Inte minst för titlar och kunskap. Sedan finns det givetvis snillen men……….

 26. Björn

  Intressant fångat av debatten! Det krävs tydligen stora kunskaper i fysik för att förstå vilken lös grund klimatfrågan vilar på. Med tanke på Gregg Semenzas reaktion, så är det uppenbart att klimatfrågan är mer dogmatisk tro, än eftertänksamhet som lämnar dörren öppen för andra möjliga kompletterande hypoteser.

 27. Rolf Mellberg

  Jag kom att tänka på att denne James Peebles rimligen nu måste sättas under luppen avssende hur det står till med hans maskulititetsnormer, hans kopplingar till fossilindustrin och högerextrema politiska krafter.

  Tips från mig till dig Martin Hultman!! Vassågod!

  Och kanske också Mikael Karlsson för den delen. Jag kan inte hitta några tecken på att hans ”förnekar-bekämpnings-turne” håller på att materialiseras. Någon som vet något om detta?
  Eller börjar han bli skraj att publiken inte kommer att vara lika tyst och foglig som han önskar? För att i så fall skippa turnen?

 28. Thorleif

  @21 rättelse

  Oops…skrev G AGW av misstag istället för C AGW!

 29. Lasse

  Besviken på dessa vetenskapsmän och deras samstämmiga tro på klimatlarmen och en förestående katastrof ”om inget görs”.
  Det vore intressant om de kunde få frågan om klimatkänsligheten.
  Vilket annat forskningsområde med samma betydelse nöjer sig med en felmarginal på 300%
  Blir det 1,5 grader eller 4,5 grader?
  Detta borde vara den självklara utmaningen för hjärnorna som spekulerar!

 30. elias

  https://www.friatider.se/putin-skeptisk-mot-klimatf-r-ndringar-ingen-vet-orsaken
  Putin tror inte heller på att människan är orsak till klimatförändringarna

 31. Ulf

  Svar 30

  Religionens utbredning utanför EU är mycket begränsad. Vad Putin tycker är egentligen inte så intressant dessutom blir han avfärdad som oljetroll. Det intressanta är vad Asiens jättar faktiskt tycker. Därifrån är det tvärtyst, men vi kan konstatera att Kina m fl kommer att kraftigt öka sina utsläpp till minst 2030 så de verkar inte särskilt rädda om man säger så.
  Min prognos är att Sverige lägger enorma resurser på att avveckla koldioxiden till 2030. Tills dess kommer kinesiska forskare ut ur garderoben och konstaterar att religionen var ett påhitt som alltid. Sveriges mångmiljard satsningar blir lika värdefulla och användbara som etanolbilen. När vi är tillräckligt fattiga köper kineserna upp oss och vi blir en koloni. Flera regeringsmedlemmar börjar jobba på riktig cirkus för att kunna fortsätta sina karriärer som clowner när ministerposterna är upptagna av kineser.

 32. Robert Norling

  Angående snillen som spekulerar.

  Tyvärr alldeles för många snillen som försnillar människors framtid.

  https://www.synonymer.se/sv-syn/f%C3%B6rsnilla

 33. Wow Lena! Vilket scoop. Denna artikel måste väl få alla klimatalarmister att fatta hur snett de är ute? Trams!

 34. Arild Fuglerud

  Tack, Lena för en som vanligt utmärkt sammanfattning och saklig analys. Min tro på människor är att man normalt lyssnar mer på vad man säger än vem man är! Det bådar inte gott för flera av dessa ”snillen”. Och fallhöjden är stor!

  Man kan återigen konstatera att klimatismen har inga skrupler m.a.p. sensur av oliktänkande. Att Nobelkommittén är med på detta och samtidigt predikar vetenskap och demokratI är skamligt. Även för dom är fallhöjden stor!

 35. Sören G

  OT
  Lokala bussbolag tvingas lägga ner då ny upphandling av kollektivtrafiken på Gotland sätter som villkor att bussarna ska gå på biodiesel. Bussbolagen måste då byta ut sina bussar i förtid vilket de inte klarar av.

 36. Lars G Karlsson

  Rösta på värsta slöseriet .
  5. Svensk klimatpolitik

  https://skattebetalarna.se/arets-varsta-sloseri-2019/?fbclid=IwAR051hCP33eUDfa1B6YEyZNFRLs2b7M2VWCuLRuh4QTzWIl4xcD1BEzFsk0

 37. Svar 30/31
  Såg denna nyhet på textTV och väntade mig att få höra mer i dagens nyhetssändningar, men tyvärr!
  Även text Tv inslaget som kom som huvudnyhet på sid100 är borttagen och går inte att finna mer .
  Den som ansvarade för denna publicering där har nog något ’ hett om öronen ’ just nu .
  För övrigt anser jag att då nu tre ledare för värdens största ekonomier ( USA ,Ryssland,Brasilien) klart uttryckt stor skepticism mot FN:s klimatlarm måste få stort genomslag . Finge man önska dig en julklapp så vore det att dessa tre ( och helst även Kina ) tar initiativet till en oberoende vetenskaplig kommission som inte är politiskt styrd för att ta reda på vilken konsensus det i verkligheten är i klimatfrågan .Men det förblir nog en önskedröm, men ändå tycker jag att detta uttalande av Putin var en tidig julklapp . Det börjar ljusna igen ,inte bara för att det är vintersolståndet imorgon

 38. tolou

  Putin: Okänt varför klimatet förändras

  Rysslands president Vladimir Putin
  verkar inte ha mycket till övers för
  den samlade vetenskapens övertygelse
  om att klimatförändringarna har
  orsakats av människan.

  -Ingen vet vad som är upphovet till de
  globala klimatförändringarna, säger
  han på en pressträff, rapporterar TT.

  Putin säger vidare att de kan orsakas
  av ”kosmologiska processer”.

  -Vi vet att det i vår jords historia
  har förekommit perioder med
  uppvärmning och nedkylning, och det
  kan bero på processer i universum.

  https://www.svt.se/svttext/web/pages/136.html

 39. Lyssna på er själva, ”klimatskeptiker”! Ni är en patetisk samling politiskt korrekta narrar.
  kommentaren modererad

 40. Vlad T
  Har du några konkreta förslag på hur vi bättre skulle kunna nå ut med vår syn på klimathotet?

 41. tolou

  Folk blir galna i grupp, men återfår förståndet en och en…

  Det är bara att vänta. inte mycket att göra faktiskt.

  Det är hysterin som kommer slå knut på sig själv som avslutar det hela.

 42. Fredrik S

  Vlad T #39

  Som startskott kan vi kan ju limma fast oss i Rosenbads entre?

 43. Daniel Wiklund

  ” 39 Vlad T. Du verkar veta mycket om dom som kommenterar här på bloggen. Jag utgår ifrån att du redan har skärpt dig. Och att du inte själv tillhör den patetiska samlingen. Om det nu inte är projektion du håller på med. Och att du verkligen talat om för Isabella L hur urusel hon är.

 44. Håkan Bergman

  Nja Isabella och övriga sektmedlemmar är det ingen idé att bränna krut på. Moderater och Sossar är ett lättare byte, möter du en sån ska du, med lite beklagande, säga att det är synd att du inte längre kan rösta på dom, numera röstar du på SD och kommer att fortsätta så länge M eller S är i säng med MP och eller C. Käftar dom emot frågar du vart pengarna till vård-skola-omsorg-polis-rättsväsende tar vägen.

 45. PK

  På tal om snillen spekulerar. Postkodlotteriet har i början av veckan skickat ut en klimatsmart kokbok till alla sina kunder. 50 matrecept och avslutningsvis svar på 15 frågor som tex ”Kommer vi äta insekter i framtiden?” Huvudförfattare ingen mindre än ”supersnillet” Johan Rockström. Slå detta inlägg i att träffa huvudämnet rätt i denna snillrika kategori den som kan!! Första priset är nämnd kokbok….som jag vill bli av med så fort det bara går. Om ingen lyckas vinna blir den återvunnen med julklappspappret. Tala om att slösa på jordens resurser.

 46. Rolf Mellberg

  #37 Thomas

  Att Ryssarna, brassarna och Kineserna skulle göra en granskning av IPCC-anknuten alarmistisk forskning i syfte att såga alarmismen har de inget som helst intresse av. De är säkert bara glada och skrattar gott när västvärden bantar CO2 samt häpnar hur värdens godaste land (vi) satsar tungt på bantning med mikroskopisk effekt.

  Jag tänker mig att t ex Kina har satt en ganska stor mängd högt kvalificerade forskare och antagligen har de funnit att riskerna med allvarlig uppvärmning är liten och att man kanske t.o.m. eldar på ännu mer bara för att provocera fram ännu kraftigare västligt självskadebettende. Kina är redan väldens ledande nation, snart ligger de LÅNGT före.

  Och som jag ser det är framförallt USA inne i ett besiningsöst inbördeskrig, det är bara kulorna som fattas.

 47. PK

  På tal om snillen spekulerar. Postkodlotteriet har i början av veckan skickat ut en klimatsmart kokbok till alla sina kunder. 50 matrecept och avslutningsvis svar på 15 frågor som tex ”Kommer vi äta insekter i framtiden?” Huvudförfattare är ingen mindre än ”supersnillet” Johan Rockström. Slå detta inlägg i denna snillrika kategori I att träffa artikelämnet rätt och vinn nämnd kokbok! Om ingen vinner återvinns boken snarast. Vilket slöseri med våra arma resurser.

 48. Ingemar Nordin

  PK #45,

  Att Postkodlotteriet anlitar Rockström som författare förvånar mig inte. Lotteriet drivs delvis av ”ideella” propagandaorganisationer som tjänar multum på svenskars spelglädje och 4:ans programtid. Där ingår bl.a. Fair Trade, Greenpeace, WWF och Naturskyddsföreningen.

  https://www.postkodlotteriet.se/om-oss/stod-till-ideell-sektor/organisationer.html

 49. Frej

  Från Pharos blogg Jag har bara ögnat lite . Ska läsa allt , känns som lite mellan oss och dom . Känns som någon tänkt att ska vi rädda det här från totalitära får vi tänka till . http://pharos.stiftelsen-pharos.org/om-man-vill-forfora-2-med-klimathotet-som-lockbete/#more-2231 Vi kommer förlora det här om vi inte lär oss deras spelplan . Och jag vill f-n inte att mina barnbarn ska leva resten av sina liv i ekofascism . 2030 det är slutet för fria Svenskar , Det roliga blir att se hur min son som är Raggare reagerar , och dom är några tusen till . Och som jag ser nu är dom växande . Jag tror det blir Rocken Roll om några år . Dom är ett kollektiv från Kiruna till Smygehuk . Jag har själv haft bilar stående här när dom kommit från Skellefteå , och åker med grabben till västkusten på midsommar , och dom börjar jobba på måndagen . Och lika för dom från Skellefteå Det är Hard Core . Det finns hop . Ett fossilfritt Sverige det är inte deras grej , Jag skulle tro att dom är beredda att dö för sin livsstil . 2030 då blir det Raggare mot resten ? Jag ställer upp på Raggarna , jag är ju gammal Harley knutte . Det här kommer inte sluta bra.

 50. Lars-Eric Bjerke

  #35 Sören G
  ”Lokala bussbolag tvingas lägga ner då ny upphandling av kollektivtrafiken på Gotland sätter som villkor att bussarna ska gå på biodiesel.”

  Upphandlaren kräver biogas inte biodiesel. Alla dieselbussar klarar att köra på biodiesel (HVO), som all diesel som säljs idag innehåller minst 20 % av, eftersom den svenska reduktionsplikten kräver detta. HVO består av samma blandning av molekyler som fossil diesel.

  Regeringen säger idag att de vill öka andelen biodrivmedel och samtidigt utreda om man kan förbjuda nästa alla de bilar som använder dessa biodrivmedel d.v.s. bensi-n och dieselbilar. Jag tycker det verkar lite ologiskt.

 51. Ulf

  Ibland är det väldigt mycket upprepningar i kommentarerna. Själv brukar jag åtminstone skumma kommentarerna för att slippa upprepa andras. Det tar trots allt inte många sekunder och utan upprepningar blir det färre kommentarer.

 52. Frej

  Ni förstår inte vilken kraft det finns i Raggar kulturen idag , när jag var ung kunde du få en Impala för 4 backar öl vid rätt tillfälle . Idag får du ge 200 000 för en bil som har en historia . Det finns bilar sen 70 talet som betalar resten av din pension . Och det är pilsner bilar , ju mer det hänger . När jag åkte Harley som ung var ju det stora pengar , men inte som idag . Och det här är ungdomar som jobbar , grabben är rörmokare ,Inte bara killar som äger bilar utan tjejer också nästan 50-50 , Grabben fixa de jobb åt en tjej på rörfirman nu har hon köpt en Impala 64 . Vi får vara glada för varje rebell som föds . För varje Rebell finns det 10 Greta just nu .

 53. Thorleif

  Här ett ex på snille! Greta unmasked:

  https://www.armstrongeconomics.com/world-news/climate/greta-thunberg-when-she-cant-read-a-script-from-greenpeace/

 54. jensen

  Postkodlotteriet har varit igång sedan 2005.
  Vid genomgång av bidragstagarna fann man en post ”diverse”
  Vid direkt förfrågan upplystes att bland dessa fanns bidrag till Al Gores verksamhet. Fy Usch.

 55. Ivar Andersson

  #31 Ulf
  ”Flera regeringsmedlemmar börjar jobba på riktig cirkus för att kunna fortsätta sina karriärer som clowner när ministerposterna är upptagna av kineser.”
  Blir väldigt många clowner om alla klimathotstroende ska omskolas.

 56. Mats Rosengren

  #14 Ego tillägg
  Här en annan Nobelpristagare i fysik, Ivar Giaever, som efter pensionen gjort sig mödan att sätta sig in i ”klimatproblematiken” och som haft tillräcklig intellektuell spänst kvar för att förstå de uppenbara orimligheterna
  Han säger det samma som det jag själv (med lätthet!) har förstått:
  – Den påstådda ökningen av jordens årsmedeltemperatur är ytterst liten!
  – Till och med denna påstådda ökning ÄR EN MYT! Jordens årsmedeltemperatur kan inte beräknas därför att de mätvärden som skulle behövas för detta inte existerar
  https://www.heartland.org/multimedia/videos-climate-change/nobel-laureate-in-physics-global-warming-is-pseudoscience
  Den fördelen jag har i jämförelse med Ivar Giaever är att jag från NOAA data kunnat generera en korrekt temperatur kurva för Nordamerikanska kontinenten!, den enda delen av världen för vilken de erforderliga mätvärdena är tillgängliga! Detta i motsats till tusentals ”klimatforskare” som utgår från påhittade data
  https://wgpqqror.homepage.t-online.de/usa.html

 57. Christer Eriksson

  #Pk 45
  Fick två stycken,dom brann bra i kaminen

 58. Fredrik S

  OT, kanske.

  Greta enligt TT.

  ”Vi människor är sociala djur och härmar varandra. Och om man börjar agera som om det vore en kris kommer andra att följa efter, säger hon till TT.”

  Gretasfären erkänner.

  Thats’s what it’s all about. Nuff said!

 59. Thorleif

  @58 Fredrik S

  Ja..kanske är det inte bara en vänster-auktoritär extrem rörelse som är emot kapitalism och big corp med de gamla transnationella oljebolagen som hatobjekt (dollarsymbolen). Jag menar, även jag kan instämma i kritik men för den skull blir jag inte ultravegan och minksabotör etc. Nu är Greta-rörelsen bara ett spår bland andra dock! Ett spår som utnyttjas av olika maktfraktioner från storpartier, byråkrater, fn-karriärister, EU-tjänstemän och andra ledande imperiebyggare, deepstate-byråkrater, lobbyister, företagsopportunister och till slut de stora oligarkerna.

 60. Sören G

  #50 Lars-Eric Bjerke
  Jag skrev fel. Upphandling av kollektivtrafiken på Gotland kräver biogas på bussarna, inte biodiesel som jag råkade skriva. Därför tvingas de lokala bussbolagen att lägga ner.

 61. Thorleif

  @59

  ..inte forskarsamhället själva att förglömma

 62. Homeros

  Intressant att tre läkare som fått pris inom cellforskning är ”klimatexpeter” och nästan insinuera att den som verkligen kan något inom området är kättare.

  Det enda man vet är att koldioxidutsläppen har ökat under 1900 -talet jämfört med 1800 – talet.
  Troligtvis har även medeltemperaturen ökat något på jordklotet under 1900-talet jämfört med 1800-talet.
  Exakt hur stor del av den temperaturökningen som beror på ökade koldioxidutsläpp vet ingen, är det 5%, 100% -50% (ingen vet säkert).
  Exakt vad som kommer att hända i framtiden vet ingen

 63. Roger

  Tidigare fanns ett inlägg om Nobelsymposiet i Tyskland för några år sedan. Där deltog de flesta av alla levande nobelpristagare i naturvetenskapliga ämnen, drygt 60 pristagare.
  Ett av huvudämnena under symposiet var klimatförändringarna. Efteråt hölls en informell omröstning om människan svarar för huvuddelen av den påstådda uppvärmningen sedan 1800-talet.

  Hälften svarade nej, bara 50% av nobelpristagarna trodde människan var huvudorsak.

  Nu kan jag inte hitta det inlägget med sökmotorn, har det tagits bort eller har jag sökt fel?

 64. Ulf

  Svar 58

  Jo och 100.000 lämmlar kan som bekant aldrig ha fel.

 65. Thorleif

  @56 Mats

  Faktum är att det var nämnda föreläsning i Lindau som för snart ett par år sedan som fick mig att börja titta närmare på klimatdebatten för ungefär ett år sedan.

  Givetvis har du rätt i att Nordamerika eller snarare USA är det enda stället som har tillräckliga tempdata mer än 100 år tillbaka. Och där har som du och andra visat temperaturen fallit något, inte stigit Att temperaturen stigit högre upp i atmosfären sedan vi fick satellitmätningar från 70-talet (med avstämnings-osäkerhet) är inte samma sak nödvändigtvis på marken vilket även andra mätningar än i USA visar. 70-talet avslutade också en kallväderperiod. Så vad som är verklighet och vad som betyder något är mycket svårt att veta. Vad som är viktigt är att förstå att temperaturen sakta stigit sedan senaste istiden och att det är en förutsättning för livet på jorden eller ivf ett livskraftigt liv. Precis som vår norska granne sade närmar vi oss en cyklisk topp där rädslan för kallare klimat på åtminstone lång sikt ligger i korten. Väljer vi försiktighetsprincipen av rädsla för koldioxiden eller för kallare klimat bör vi givetvis satsa på kärnkraft som han föreslår, fysiker som han är.

 66. OsoPolar

  Jag tittar aldrig på SVT, jag är nämligen inte intresserad av pådyvlade åsikter utan av fakta. När vi på Teneriffa för två år sedan kände att vädret började bli kyligare, hämtade jag väderdata från Aemet för de senaste trettio åren på Teneriffas södra flygplats. Där finns inget underskott av CO2, inga spår av ”global uppvärmning”. Temperaturen började emellertid falla här redan 2015. Det som orsakar kylan är de låga moln som under stora delar av dagen blockerar solen. Efter hundratals timmar efterforskning kan jag bara hitta en förklaring: Solen styr väder och klimat och CO2 är livets gas. Jag vill lyfta fram två snillen, Valentina Zharkova och Henrik Svensmark. När kylan tilltar globalt, hoppas jag dessa två snillen medverkar i ”Snillen spekulerar” och att CO2-skatterna avvecklas.