SLU sågar ekolantbruk

Ett stort antal professorer vid Sveriges lantbruksuniversitet har skrivit en debattartikel i SvD i vilken de sågar det ekologiska jordbruket.
”[V]i uppmanas alla att köpa ekologiskt. Motivet är att produktionen anses vara mer resurshushållande, mer miljövänlig och erbjuder djuren bättre förhållanden jämfört med den ”vanliga” lantbruksproduktionen. Men är det verkligen så?”, undrar skribenterna och avlivar sedan de gröna myterna en efter en.

Avkastningen för de i Sverige odlade ekogrödorna blir ungefär hälften så stor som vid konventionell odling.

Markens bördighet försämras.

Ekojordbruk har större s.k. klimatpåverkan.

Dagens bekämpningsmedel är i själva verket inte farliga. Ekojordbruket rider på en gammal myt.

Den ekologiska maten blir inte mer hälsosam.

”Forskningen visar”, skriver professorna, ”att de miljömål som rör lantbruket bättre nås med hjälp av stöd till problemorienterade åtgärder i vårt ”vanliga” lantbruk än att ge stöd till ekologiska produktionsmetoder. (…) Att lösa naturvetenskapliga problem utgående från diffusa filosofiska teorier leder sannolikt oftare fel än rätt.”

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Rosenhane

  Samma sak med eklolantbruket som klimathotet; Det styrs av de gröna fundamentalisterna uppbackade av medierna och folk i allmänhet sväljer betet med hull och hår.
  Resultatet av professorernas utvärdering är direkt upprörande  och är en av sommarens största  nyheter; svenskarna är grundlurade!
  Var är mediernas reaktioner?
   

 2. Notera också formuleringen i (min fetning):

  ”Ekojordbruk har större s.k. klimatpåverkan.”

 3. Christopher E

  Skönt med expertis som vågar tala ut i frontalkollision med den politiska korrektheten. Bra skrivet.
  Det pågår för övrigt ett missbruk av skattepengar på våraskolserveringar och äldreboenden. Politiska direktiv kommer att ”ekologisk” mat ska inköpas. Eftersom den är dyrare drar man in på annan mat eller tar pengar från annan verksamhet.

 4. Ingemar

  Synd att SvD inte vågade publicera det AGW-skeptiska uppropet i vintras med ett 20-tal professorer som undertecknare, utan tackade nej. Man undrar hur bebattredaktörerna i SvD tänker.

 5. Kjell_A Jönsson

  Paralleller med klimatpolitiken.
  Det som professor Rune Andersson, SLU, m fl skriver på SvD Brännpunkt för 2009 07 12 är fakta som varit kända sedan många år, bl a via resultat från officiellaförsök och statliga utredningar , vetenskpliga publikationer, etc.
  Men dessa fakta har ignorerats av politikerna som även här följer strömningarna i massmedia.
  Kemikalieinspektionens generaldirektör Ethel Forsgren (C)hänger på trenden och rekommenderar officiellt som myndighetschef ekologisk odling även för utvecklingsländerna, trots att dessa länders växtodling är mycket utsatt för insektsangrepp och svampsjukdomar.
  Konsensus inom politikerkåren blir till sanning. Information blir till kunskap, etc bl a i COOP:s broschyrer om KRAV-odling.
  Svenska Staten betalar därför utöver EU-bidragen SEK 1.300:– per hektat till ekologiska odlare medan handelsgödsel i Sverige beläggs med en särskild skatt+moms
  Jämför med subventionerna till vindkraften. och el-certifikaten.
  Ekologiskt jordbruk är inget nytt. Det hade vi under gångna århundraden av oår, svält och undernäring . En omfattande emigration till det underbefolkade Nordamerika ägde därför rum. I dag finns inga nya kontinenter att odla upp och världens befolkning har tredubblats sedan andra världskriget.
  Men sådana fakta har ingen politisk genomskagskraft.
  Kanske behöver Sverige ett SAKFRÅGEPARTI.
  Vem vore bättre skickad att leda ett sådant parti än Maggie Thauersköld.
  Kjell-A Jönsson

 6. TomatPalmen

  Detta har varit känt ett längre tag, även om det finns olika uppfattningar inom forskarkåren.  På lång sikt rättar väl detta till sig och politiken blir mer faktastyrd.  Så oxå klimatpolitiken. Jämför IPCC 1 och IPCC 4. Inga stora skillnader utom på en punkt: alarmismen och de dystra spådomarna.  Måhända blir IPCC 5 en tipping point och man blir lite mer optimistisk. Fan trot, dock.

 7. Det hela klingar falskt då SLU ända sedan början av 90-talet har varit positiva till kompostering, och inom ekologisk odling anses ju kompostering vara en av grundbultarna. När jag i början av 90-talet publicerade ett antal debattartiklar om det felaktiga i att kompostera biologiskt avfall (detta ska istället jordiseras, dvs borras/grävas/plöjas ner) skrek professorer, doktorander m.fl. på SLU som stuckna grisar om hur fel jag hade. Tyvärr verkar det som att deras kompost-indoktronering av svenska folket och även massmedia har lyckats. Googla ordet ”jordisering” om du vill veta mer om världens effektivaste återvinnings- och odlingsteknik.

 8. Det hela klingar falskt beroende på vad man tror på. Köpta professorer? Vet inte.
  Det finns andra rön, utanför Sverige, där man konstaterat att det gör att driva ett ekologiskt bruk med vinst. För alla. Och ingen, ingen ska komma och säga att mina paprikor på altanen blir bättre om jag besprutar dem.
  Kanske vissa företeelser i vår hushållning (ekonomi) med jordens resuser inte är ämnade att vara stordriftade.

 9. Godkännande, en gatekeeper. Hoppas du har roligt med det.

 10. Lasse: Det står dig fritt att odla paprika på altanen, men för att föda världen krävs kanske något mer än naturnära hobbyodling.

 11. Christopher E

  Och det går säkert också att få vinst i ett ekologiskt jordbruk så länge västerländska rika kunder är beredda att betala överpris för produkterna i affären…
  … i resten av världen är det en annan femma.
  Skulle inte heller tro att paprikor på en balkong drar till sig skadedjur på samma sätt som en storskalig odling, så då behöver man ju inte bespruta.

 12. totte wallin

  bor granne med ca 400 ekologiska grisar …ca 7,5 mil väster om sthlm … grisarna ..säljs i England…

 13. Lasse # 8 : Mina tomater och gurkor mår uppenbarligen utmärkt, trots att de är både bestrålade och besprutade, visserligen med solljus och vatten, men i alla fall!

 14. Det ekologiska har jag varit kritisk till ett tag nu. Har man läst ”Den hemlige kocken” förstår man att det är steget efter odling och avel som är det man bör vara rädd för, nämligen livsmedelsproduktionen. Är det nån här som vet hur man framställer xantangummi och s k vegetabilisk olja? Den processen är inte miljövänlig, vare sej vi talar om påverkan på naturen eller vår egen närmiljö.

 15. FcH

  Allt går att sälja med mördande reklam. Köp konserverad gröt! Volvo sålde för 15 år sedan 200 bilar i Thailand. Sen höjde man priset med 400% och körde en reklamkampanj. Året därpå sålde man 4000 bilar. Samma sak med ekologist odlad mat, höj priset och kör TV reklam. Människor vill bli lurade!
  PS Heja Maggie!

 16. RolandB

  Vad har ekologiskt producerade livsmedel med klimatdebatten att göra? Ingenting! Själv köper jag, odlar och äter ekologiskt producerade livsmedel i så stor utsträckning som möjligt, främst p g a den helt överlägsna smaken. Färskpotatis som mest smakar smutsvatten, kålrot som lika gärna skulle kunna säljas som morot eller palsternacka eftersom den saknar kålrotssmak… den ”konventionella” odlingen utarmar vår känsla för födoämnena, och tillåter oss att misshandla djuren hur som helst.. Blanda inte ihop dessa frågor med klimatfrågorna! Jag saknar bil, åker tåg till jobbet, äter så ekologiskt jag förmår, och är fullständigt övertygad om att människans påverkan av klimatet är fullständigt betydelselös i förhållande till de naturliga variationerna. Går det inte för sig, eller?

 17. Christopher E

  RolandB:
   
  Jo, lite har det med klimatdebatten att göra, därför att AGW:arna säger att konventionell odling använder konstgödsel, som för sin framställning idag är huvudsakligen beroende av fossil energi. (I praktiken tillbringar dock ekobönder betydligt mer tid på åkrarna i dieseldrivna traktorer och har sämre produktivitet, så det är inte så enkelt).

 18. RolandB

  Så vad då? Jag tror inte att vare sig konstgödsel eller diesel eller ev sämre eller bättre produktivitet i jordbruket har något med jordens klimat att göra… SLU, för övrigt, anpassar sig smidigt till de officiella AGW-teorierna samtidigt som man ständigt går i försvar för jordbruksmetoder som levererar de trista, dyra och smaklösa produkter som dominerar hyllorna i butikerna. Inte mycket att hurra för.

 19. Yoghurt

  De här forskarna är bara ute efter forskningsanslag! Det de säger vilar inte på vetenskaplig grund. Det går alldeles utmärkt att odla ekologiskt och få lika stor eller större skörd som med bekämpningsmedel, detta samtidigt som jorden förbättras för varje år. Det går till och med att göra samtidigt som arbetsinsatsen minskar dramatiskt jämfört med bekämpningsmedelsbaserad odling. För er naiva som tror på de här ”forskarna” så föreslår jag att ni läser The One-Straw Revolution av Masanobu Fukuoka, han bevisade i praktiken motsatsen till vad de säger. ”Forskarna” på SLU som gått ut i media börjar få panik eftersom deras levebröd är just bekämpningsmedel!

 20. krille

  Jag var på ett studiebesök hos en ekologisk bonde. I hans jord fanns det i snitt 45 daggmaskar på en ½ kvadratmeter odlingsmark. På den  konventionella gården intill fanns det 3.
  Jag trodde i min enfald att daggmaskar och mikroorganismer är en förutsättning för bra jordkvalitet. Tydligen är det inte så då den konventionella odlingen har högre avkastning. Ny jord kan lätt bildas på nolltid med tillskott av dopingpreparat, så säger Marit i varje fall  🙂

 21. Rosenhane

  krille #20
   
  Du borde hänga med Ingrid Sarlöv Herlin till Sheffield; ni två kunde bilda ett dreamteam i forskningen om landskapets problematik p gr av klimatförändringarna.

 22. krille

  Tack för tipset Rosen. Men jag spelar bara i gärdsgårdserien i jämförelse. United och Wednesday spelar båda i Championship och det är långt över min förmåga.

 23. Rosenhane

  Gärdsgår’n? Du får väl ta hjälp av maskarna.. 😉

 24. krille

  Daggmaskar är otroligt fascinerande varelser och jag donerar med glädje min kropp åter till dem när min tid är kommen.
  (Detta givetvis under förutsättning att de i framtiden fortfarande lever och frodas i Marits högavkastande jordar. I annat fall får det bli koldioxidutsläpp från förbränning av mig). 😉

 25. RolandB

  Så vad då? Jag tror inte att vare sig konstgödsel eller diesel eller ev sämre eller bättre produktivitet i jordbruket har något med jordens klimat att göra… SLU, för övrigt, anpassar sig smidigt till de officiella AGW-teorierna samtidigt som man ständigt går i försvar för jordbruksmetoder som levererar de trista, dyra och smaklösa produkter som dominerar hyllorna i butikerna. Inte mycket att hurra för.