Skiner Solen i klimatmodellerna?

Christopher Monckton of Brenchley är en brittisk adelsman som är aktiv i klimatdebatten, och även håller på med klimatforskning. Han ifrågasätter klimathotsreligionens dogmer, och retar därför gallfeber på de klimathotsreligiösa.

Han skriver ibland på världens största klimatblogg. Jag har försökt att förstå hans senaste inlägg där.

Jordens globala medeltemperatur uppskattas ha varit cirka 14 °C, 287 K, i mitten av 1800-talet. Den tid som nu kallas förindustriell, när det gäller klimatförändringar. Genom att använda Stefan-Boltzmanns lag, går det att räkna ut att jordytan i genomsnitt behöver nästan 385 W/m² för att hålla den medeltemperaturen. Solen står dock bara för i genomsnitt 239 W/m². Det fattas 146 W/m², vilket bara räcker till 255 K.

Varifrån kommer då det som saknas? Jordens inre är varmt, och det strålar ut därifrån. Det är mindre än 1 W/m², och räcker inte alls. Det extra kommer i stället från atmosfären, det som kallas växthuseffekten. Atmosfären har flera effekter, bland annat att den innehåller gaser som absorberar infraröd strålning och skickar tillbaka en del av den mot jordytan.

Atmosfärens 146 W/m² räcker för att att värma jordytan 32 K. Det påstås att en fördubbling av koldioxidhalten skulle ge 3,7 W/m² extra till jordytan. Vilket då borde ge en global uppvärmning på 0,8 K (32×3,7/146), betydligt lägre än de 3-4 (eller mer) grader som behövs för klimathotets existens.

Monckton hävdar 1 K, inte 0,8 K, så någonstans skiljer sig hans beräkning från min.

Monckton hävdar att kända, klimathotsreligiösa forskare, som James Hansen, anser att mängden växthusgaser 1850 bara räckte till 8 K extra uppvärmning, inte de 32 K som var fallet. Då måste det finnas en förstärkningseffekt på en faktor 4. En tanke som då är grunden för klimathysterin.

Monckton hävdar sedan att den där förstärkningsmekanismen ska appliceras inte bara på de beräknade 8 K, utan på hela den temperatur som solljus + växthusgaser ger. Alltså 255 K + 8 K = 263 K, i stället för bara 8 K. Då blir förstärkningseffekten (255+32)/(255+8)=1,09, i stället för 32/8=4. Vilket är en rejäl skillnad.

När 255 K utelämnas från beräkningen, antar klimatforskarna att Solen inte skiner, menar Monckton.

Kan klimatforskare ha gjort ett så uppenbart misstag? Ja, varför inte? De som mera är aktivister än forskare, och de som vill ha sin försörjning säkrad genom att hålla klimathotet vill liv, vill ha ”korrekta” resultat. Vilket inte nödvändigtvis är detsamma som korrekta resultat. En förstärkningseffekt på 4 håller klimathotet vid liv. En förstärkningseffekt på 1,09, innebär att inget klimathot finns, för växthusgasutsläpp kommer inte att kunna orsaka några farliga klimatförändringar.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kan det bero på att jättevärmeflaskan havet ser 5400 K på dagen men strålar ut mot 3 K på natten?
  Under dagen byggs moln upp som skärmar om natten.
  Albedo, albedo albedo….

 2. Lasse

  De som hävdar att jordens klimat kan värmas när isen smälter i Arktis kan säkert ha fel även i detta fall!

  Just nu är det kallt över bägge pol områdena:
  https://climatereanalyzer.org/wx/DailySummary/#t2

 3. JonasW

  Tack !

  Mockton visar på primitiva fel i klimatmodellerna .. och reaktionen från ”klimatforskarna” är tystnad. Mig veterligen finns det inga försök att sakligt bemöta Moncktons kritik. Däremot går det lätt att hitta allmänt nedsättande kommentarer om Monckton som person (vad det nu har med saken att göra?).

  Det är uppenbart att ”klimatforskningen” inte är en vetenskap. Om den vore det så skulle man vara tvungen att på något sätt hantera det som Monckton säger – antingen visa att han har fel eller ändra teorierna utifrån vad Monckton säger. Man gör ingetdera.

  Min personliga reflektion är att jag tycker att ”klimatforskare” rent generellt verkar ganska dåliga på att räkna. Det gäller inte bara återkopplingsmodellen som Monckton analyserar.
  Jag får bilden av ett gäng ganska måttliga teoretiker, som verkar ha problem att förstå den matematik som används i fysiken.

  När de får kritik reagerar de med personangrepp istället för sakliga argument. Så gör väl den som inte kan försvara sig på fackmannamässiga grunder ?

 4. I synnerhet

  Klimatmodeller skiljer sig nog inte från andra modeller. ”Befolkningsbomben” från 1968, av professor Paul R. och Anne Ehrlich vid Stanford University förutspådde världsomfattande svält under 1970- och 1980-talen på grund av överbefolkning. Det var mycket oro kring detta bland politiker, media och miljöaktivister.
  Innan 1960-talet tog slut nådde den globala befolkningstillväxten sin topp med cirka 2,1 procent per år som sen följdes av en snabb nedgång. 2000 var den globala ökningen 1,32 procent och 2019 var den bara 1,08 procent.
  Halveringen av den relativa tillväxttakten på 50 år, och den efterföljande minskningen av den absoluta tillväxttakten (den toppade med cirka 93 miljoner per 1987 och minskade till cirka 80 miljoner 2020) har helt ändrat spelplanen för framtidens välfärd. Om den fallande fertilitetstrenden fortsätter, när kommer den globala befolkningen att sluta öka helt? När kommer den sista Homo Sapiens att dö? Dags att modellera (spå) om hur många miljoner människor som kommer att dö av hunger. Inte på grund av skenande befolkningsökning utan för att det, när befolkningen åldras och krymper på jorden, inte kommer att finnas tillräckligt med människor i arbetsför ålder för att föda mänskligheten. Det kan man göra många modeller och grafer om. Och fatta politiska beslut kring. Och allt blir fel förmodligen. För ingen vet vad som väntar i framtiden.

 5. Fredrik Lundell

  Lars Kamel och övriga kunniga på bloggen,

  Har en del funderingar med anledning av inlägget, öppet och sökande, så förklara och rätta gärna, det är det jag vill.

  Blir det inte väldigt fel att bara räkna på strålningsbalansen vid jordytan, och koldioxidens värmande effekt i det att den bromsar och återstrålar lite värme som infraröd strålning, när såväl koldioxiden som alla andra gaser som utgör atmosfären inte bara värmer utan även kyler, eller snarare utjämnar, likt haven? Om vi gör tankeexperimentet att jorden vore utan atmosfär, allt annat lika, skulle det väl bli ungefär som på månen; hittar här uppgift om temperatur över +100 på dagen och -200 på natten. Fast det kanske blir rätt att räkna strålningsbalans vid jordytan även om såväl koldioxid som övriga gaser, kort och gott atmosfären, gör att det inte blir olidligt varmt när solen ligger på?

 6. LasseLu

  Paul R Ehrlich och John Holdren skrev en bok tillsammans Ecosciens. Dom fick ett miljöpris från Volvo 1993. John Holdren hävdade att man skulle införa obligatoriska aborter för att hindra befolkningsökningen. Han blev senare Sciensczar hos Obama och på den vägen är det. Man kan fråga sig varför Volvo redan 1993 ville godhetssignalera. Numera har de flesta företag hamnat i detta svarta hål.

 7. Adepten

  OJ!!! Själv är det första gången jag stöter på dessa uträkningar.
  Så nu är det dags för våra orakler, – tänker närmast på fyra personer Lennart Bengtsson, tty, Leif Åsbrink och Göran Åkesson, visserligen finns det fler men jag kan inte nämna dem alla-, att kommentera.
  Eftersom detta inläggs länk kullkastar hela teorin om den ”skenande” globala uppvärmningen som bygger på etablerad klimatkänslighet.

 8. Peter

  #1,
  Havets albedoeffekt är mycket låg

  varför gör beräkning på strålningsbalansen?
  Jo, det är för att allt handlar om den, dock ska ej vattenångan och molnens effekt förglömmas.
  Svenskmark bör få nobelpris.

 9. I synnerhet

  #6
  👍 Så kan det gå.

 10. Brutus

  OT : https://www.dagensps.se/bors-finans/twitter-forbjuder-annonser-fran-klimatfornekare/?utm_campaign=dagliga&utm_medium=email&utm_source=nyhetsbrev-one&link_id=P7hHbPgIa64I

  Tänk gärna annorlunda än paradigmet, men inte på våran gård. Vad är nästa steg i avdemokratiseringen? Fyra ben bra, men två ben bättre.

 11. Ulf

  Svar 4,

  Då tycker jag det är än mer intressant att de som i grunden var med och drog igång klimathotet, en gång i tiden sysslade med befolkningsfrågan mycket aktivt dessförinnan. Exempelvis Romklubben och Rockefeller foundation.
  Detta fick stor påverkan i Asien och ledde till ett enormt underskott av kvinnor (aborter eller värre till förmån för pojkar). Detta är nu ett gigantiskt stort socialt problem.
  Fanns en tysk dokumentär om detta på SVT för några år sedan. Men den plockades bort. Sambandet med klimathotandet kanske bidrog till det? Minns inte vad den hette, men typ ”de saknade kvinnorna”. Fast kan ha förväxlat namnet.

 12. Simon

  #11 Ulf
  Nästan rätt.

  https://webb-tv.nu/dokument-utifran-de-forsvunna-kvinnorna-svt-play/

  Den var mycket sevärd.

 13. Lasse

  En annan bredsida mot modellerna:
  https://www.youtube.com/watch?v=kQbSplM6o9Y

  Jim Steele går igenom hur Arktis vatten kyls effektivt när isen tunnas ut, ju mindre is desto mer avkylning.
  Isen smälter på grund av varmt vatteninflöde något som sker i perioder på 60 år.
  Alarmisterna har fått något att tänka på under senaste åren då isen växer till igen, modellerna stämmer inte!

 14. Brutus #10,

  Att twitter och tidigare Google förbjuder annonser där det förekommer data och teorier som går emot det de kallar för ”konsensus” är oroväckande. Snaran kring yttrandefrihet och demokratiska rättigheter dras åt och följer i diktaturernas fotspår.

  En del klimatforskare som är skeptiska till larmen, t.ex. Roger Pielke Jr och Björn Lomborg, twittrar numera och kan vara i farozonen. Även delar av IPCCs rapport kan bli förbjudet att citera i den mån att citatet inte följer ”konsensus” (= den alarmistiskt och politiskt fastslagna agendan).

  Nu gäller ju förslaget än så länge enbart annonser. Men om det steget tas, varför sluta där och inte radera även privata inlägg?

 15. OT Hur ser Annika Strandell på boken ”Kemist utan skyddsdräkt” av PCR-uppfinnaren och nobelpristagaren Kary Mullis. Där IPCC kallas för ”Internationella byråkratdjävlar”. Skall hans bok svartlistas? Vem vet, kanske också PCR-testet ska förbjudas. Eftersom uppfinnaren var en ”klimatförnekare”.

 16. Rossmore

  Klimatmodellernas kvalitet som kan antas utgör grunden för IPCCs senaste rapport AR6 kommenteras i en studie som refereras till på

  https://notrickszone.com/2022/04/25/ar6-model-failure-affirmed-no-model-group-succeeds-reproducing-observed-surface-warming-patterns/

  Tänker inte gå in på detaljer i resonemanget utan peka på språkbruket:

  Rapporten anger ”abysmal model performance” vilket antyder att modellernas kvalitet och förmåga att förutsäga framtida utveckling är ”abysmal”. Föreslagna översättningar till svenska är ”bottenlös”, ”urusel”, ”urdålig”.

  Slutklämmen i artikeln är att de modeller som bäst speglar observationer efter 1980 indikerar att vid 2050 kommer global uppvärmning begränsas till ca 2C jämfört med förindustriell nivå även vid fortsatt ökande utsläppsnivåer och utan begränsningsåtgärder.

  Time to panic?

 17. Fredrik S

  Brutus #10

  Vi närmar oss allt mer den berömda boken där huvudpersonen Winston arbetar vid Sanningsministeriet och hans jobb består i att redigera om publicerade texter till den för stunden angivna sanningen från Partiet.

 18. Fredrik S

  Brutus, Ingemar Nordin #10, 14

  Det verkar nu vara klart att Elon Musk köper twitter. Såhär kommenterade han själv där förut:

  ”I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means”

  Lite osäker på vad det kan betyda.

 19. Torbjörn

  Jag har lite svårt att följa hur du tänker här Lars
  ”Solen står dock bara för i genomsnitt 239 W/m²”

  Den står väl ändå för mycket mer, senaste siffran som används är 340 W/m² om jag inte minns fel.
  Det motsvarar ca 245K, och därmed borde atmosfären stå för 45 W/m² vilket motsvarar 32K.

  Stämmer mitt resonemang?

  Utöver det har vi bakgrundsstrålningen på 3K och jorden interna energi, vilken vi inte heller vet med säkerhet att den är mindre än 1 W/m².

  Jag har sett Moncktons resonemang tidigare och håller med om att återkopplingen räknas felaktigt.

  Det bekräftar bara att koldioxid påverkar inte klimatet lika mycket som vi tidigare trott.

 20. Torbjörn

  #14 Ingemar
  Vi får väl se hur Twitter utvecklas nu när Elon Musk har köpt det.
  Kommer han att släppa fram de röster som blivit tystade, eller kommer även han att cencurera människor med andra åsikter än hans egna?

 21. Lars Kamel

  Torbjörn: Jordens albedo är ungefär 0,3, vilket innebär att ungefär 30 % av solstrålningen reflekteras tillbaka till rymden utan att ge någon uppvärmning. Kvar blir då 70 % som kan värma jordytan och atmosfären. 340×0,7=238. Nära värdet 239 som jag angav, men jag använde väl ett lite större värde än 340 att multiplicera med.

 22. Torbjörn

  #5 Fredrik
  Den stora skillnaden mellan jorden och månen är vattnet.
  Vet inte hur stor skillnad, men haven absorberar solstrålarna och återstrålar energin på natten långsammare än en stenplanet, så jag TROR att skillnaden mellan dag och natt inte blir lika stor som på månen

 23. jensen

  Om en fördubbling skulle ge 3,7 W/m2 och motsvarande temperaturökning,
  Skulle inte jorden då öka utstrålningen minst dubbelt
  som varm kropp
  Således självreglerande.

 24. Torbjörn

  #21 Lars
  Okej, då förstår jag.
  Jag antog att man menade att det inte fanns någon atmosfär när man säger växthuseffekten, men vi menar kanske olika saker.
  Vad skulle jordens temperatur vara utan atmosfär menar du?

 25. Lars Kamel

  Torbjörn: Det brukar hävdas att jordytan skulle vara 33 grader kallare om den inte hade en atmosfär. Fast det är en beräkning som utgår från att albedot skulle vara detsamma även om ingen atmosfär funnes. Vilket är orimligt. Utan atmosfär, skulle det inte finnas några moln, som bidrar mycket till dagens albedo. En så kall jordytan skulle antagligen ha mycket mer ljusa snö- och isytor än dagens, vilket också ger ett helt annat albedo. Så det är oklart hur annorlunda medeltemperaturen skulle vara utan en atmosfär.

 26. Först vill jag försöka förstå hur Monckton tänker. Jag kan inte se att han beskriver sin teori alls.

  1) Vi utgår från att ”temperaturen” var 287 K, i mitten av 1800-talet. Jordytan behöver då nästan 385 W/m² för att hålla den ”medeltemperaturen”. Solen står dock bara för i genomsnitt 239 W/m². Det fattas 146 W/m², vilket bara räcker till 255 K.

  Innebörden av 287 K = 14 °C är inte ”medeltemperatur” i ordets vanliga mening. Det är i stället den temperatur ett klot helt utan atmosfär och med samma temperatur överallt och samma albedo i infrarött som jorden har skulle behöva ha för att sända ut lika mycket energi som jorden sänder ut.

  Som vi vet är det ofta över 300 K runt ekvatorn medan det ofta är mindre än 230 K vid polerna vintertid. Skillnaden i strålning är alltså ofta större än en faktor tre per kvadratmeter. Skulle man ta ordet ”medeltemperatur” bokstavligt och beräkna medelvärdet av temperaturen över hela jorden får man ett helt annat värde. Strålning går ju som temperatur upphöjt till fyra.

  Nu är det inte bara själva jordytan som strålar utan en avsevärd del kommer från atmosfären. Där är temperaturskillnaderna inte lika stora som på marken.

  Man måste hålla i minnet att energi och effekt kan medelvärdesbildas medan medelvärden av temperatur inte har fysikalisk mening. Jämför årsmedelvärdet av strålningen per kvadratmeter från en öken med mycket hög temperatur sommardagar och minusgrader vinternätter med årsmedelvärdet från en havsyta med nästan konstant temperatur dygnet runt året runt.

  2) Atmosfärens 146 W/m² räcker för att att värma jordytan 32 K. Så bör man inte uttycka sig. Så här kan man säga: ”Atmosfärens 146 W/m² räcker för att att höja jordens effektiva medeltemperatur från 255 K till 287 K.” Att höja med ytterligare 32 grader, fråm 287 K till 319 K skulle kräva 139 W/m².

  3) Det påstås att en fördubbling av koldioxidhalten skulle ge 3,7 W/m² extra till jordytan. Vilket då borde ge en global uppvärmning på 0,8 K (32×3,7/146), betydligt lägre än de 3-4 (eller mer) grader som behövs för klimathotets existens.

  Enligt Happer, Manabe, m.fl. ger en fördubbling av CO2 3 W/m². Enligt ditt resonemang skulle temperaturen bli 32×3/(146/2+139/2) = 0,67 K medan Happer, Manabe m.fl. beräknar den till 1,4 K. Jag kan tänka mig att Monckton skriver 1 K som ett avrundat värde av 1,4 K.

  4) Monckton hävdar att kända, klimathotsreligiösa forskare, som James Hansen, anser att mängden växthusgaser 1850 bara räckte till 8 K extra uppvärmning, inte de 32 K som var fallet.

  Titta på vad Happer säger om saken: https://www.youtube.com/watch?v=o5HYbAkVXuU

  Bild 22:27 i videon: Utan något IR-aktivt alls i atmosfären 394 W/m². Med alla växthusgaser 274 W/m². Alla växthusgaser utom CO2 307 W/m². Utan vattenånga skulle koldioxid plus ozon betyda lite mer än 50 W/m²eller en påverkan på utstrålad effekt av 50/394 =12.7%. Happers kurva är korrekt ritad med frekvens på X-axeln så yta representerar effekt på ett korrekt sätt.

  Testar jag ((255+8)/255)^4 får jag 13% så uppgiften om 8 K är helt rimlig.

  Det är alltså inget fel på de siffror Moncktons teori bygger på. Med själva teorin är det sämre. Jag delar upp här för att undvika väldigt långa inlägg.

 27. Bubo

  Ibland brukar jag tycka att jag kommer på något briljant och funderar på ”hur kan alla andra ha missat detta, hur kan de tänka så fel?”

  Ofta är det på områden där jag inte själv ägnat särskilt mycket tid eller tankekraft innan, det är mer sällan på jobbet jag kommer på något revolutionerande som ingen någonsin tänkt på förut, konstigt nog.

  Innan jag basunerar ut det briljanta och påpekar felet brukar jag dock fundera ett varv till och ställa mig frågan: ” Vad är troligast, att jag efter att ha ägnat 10 minuter åt att ha funderat i frågan kommer på något som tusentals människor som ägnat 20 år var på heltid att fundera i frågan har missat, eller att jag efter mina 10 minuters tänkande missat något väsentligt som dessa tusental kommit på för länge sedan?”

  Visst kan det dyka upp en Galileo ibland (men jag tillhör inte den skaran) men det går väl ca en miljon som tror de är en ny Galileo på varje verklig.

  Vilken skara Monckton tillhör får väl framtiden visa.

 28. 8K är alltså effekten av växthusgaserna på en jord med en molnfri atmosfär, fri från vattenånga, men med oförändrat albedo. Det är en rätt meningslös storhet.

  I förindustriell tid var alltså 8K från växthusgaserna medan 24 K var från vatten och moln. (Så får man egentligen inte räkna. Vatten och CO2 överlappar en del.)

  Moncton tycker att feedback skall vara proportionell mot den absoluta temperaturen med och utan vattenånga: (255+24+8)/(255+8)=1,1 Detta är helt gripet ur luften och alldeles galet. Lika galet som att feedback skulle vara (24+8)/8=4.

  Feedback beror på moln och vattenånga i första hand. Det tillkommer effekter i form av ändrat albedo på grund av smältande isar och fler och grönare skogar när CO2 stiger och det blir längre växtsäsonger – sådant kommer med avsevärd tidsfördröjning, men att jorden blivit grönare är ett observerat faktum. En del beror på människans ingrepp, särskilt i Kina.

  Tänk tanken att all CO2 skulle försvinna momentant. Då skulle strålningen från jorden öka från 277 till 307 W/m² momentant (Happer, Mediterranean Model). Ökningen skulle bli större över Sahara men över Antarktis skulle strålningen avta lite. Happers Mediterranean model med 277 W/m² har marktemperaturen 15.5 °C och utan växthusgaser -8,9 °C (288.7 respektive 264.4 K) Globala medelvärden som bekant 287 respektive 255 K.

  Att växthuseffekten varierar kraftigt med latituden beror dels på att koldioxiden strålar från mycket hög höjd där temperaturen inte varierar så starkt med latituden medan marktemperaturen är mycket olika. Dessutom är mängden vattenånga olika.

  Över Medelhavet står alltså CO2 för 11% av växthuseffekten. Det är rimligt att gissa att medelvärdet av strålningen från jorden momentant skulle öka med 11% från 240 W/m² till 266 W/m². Temperaturen på de strålande ytorna, mark, moln och vattenånga behöver sjunka för att återställa 240 W/m². Om man antar oförändrad halt av vattenånga skulle temperaturen behöva sjunka med en faktor 1.026 till 279 respektive 248 K. Det blir +6 respektive -25 °C Med Monctons feedbackfaktor på 1,1 skulle det bli ännu lite kallare.

  Marktemperaturen, globalt, skulle alltså sjunka med 10 grader! Titta på denna graf: https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.34697.1490012520!/image/absolutfukt-temp-mattnad.png_gen/derivatives/Original_542px/image/absolutfukt-temp-mattnad.png

  Där relativa luftfuktigheten är större än ungefär 50% skulle dimma bildas (moln) och vattnet falla ut som regn. Växthuseffekten från vatten skulle minska MYCKET kraftigt, temperaturen skulle falla ytterligare, kraftigt vilket skulle torka ur atmosfären ännu mer. Resultat: En mycket kall jord med nästan vattenfri atmosfär.

  Jag hoppas denna skiss ger en intuitiv förståelse varför feedback inte kan vara en faktor relaterad till den absoluta temperaturen. Atmosfären håller i praktiken inget vatten när temperaturen är under -40 °C så i hela området 0 K till 230 K är feedbackfaktorn noll.

  Jag tror inte på detta: ”kända, klimathotsreligiösa forskare, som James Hansen, anser att mängden växthusgaser 1850 bara räckte till 8 K extra uppvärmning, inte de 32 K som var fallet. Då måste det finnas en förstärkningseffekt på en faktor 4. En tanke som då är grunden för klimathysterin.”

  Inte för att jag studerat vad Hansen kan ha sagt eller skrivit någon gång för länge sedan, men att ECS, klimatkänsligheten skulle vara 4 med detta argument tror jag absolut inte att någon har påstått på allvar. Det ligger visserligen inom gränserna för vad IPCC ansett rimligt, men det är absolut inte detta resonmemang som ligger bakom hysterin.

  IPCC använder klimatmodeller som beskriver jordens klimatsystem. I modellerna ingår en mångfald parametrar som beskriver mer eller mindre komplexa fysikaliska fenomen. Somliga är kända med adekvat noggrannhet, växthusgasernas spektra som funktion av temperatur och tryck, solens styrka, TSI, jordbanans förändringar, jordaxelns riktning, mm. Massor av saker är dåligt kända – allt sådant beskrivs av vad man tycker vara lämpliga funktioner med ett antal gissade parametrar. Molnens effekt är ett tydligt exempel. Vad styr hur dom bildas och hur mycket kyler/värmer dom. (Mycket olika dag och natt.)

  Modellerna körs med ett scenario, mest aktuellt i dag SSP2-4.5. Scenarierna innehåller historiska data om växthusgasutsläpp, vulkaner, aerosoler, mm. plus en gissning om hur utsläppen av olika gaser till atmosfären kommer att bli fram till 2100. Antagligen mycket mer som inte jag känner till.

  Själva trolleriet består i att man kalibrerar modellerna mot historiska data. Dels utan antropogena utsläpp, ändrad markanvändning och annat som mänskligheten har åstadkommit. Då måste modellresultatet bli att temperatur, CO2 i atmosfären och allt möjligt annat som går att jämföra med blir konstant, dvs. svänger lite upp och ner så som väder gör, men att klimatet, medelvärdet över lång tid inte ändras. Sedan kör man modellerna med antropogena bidrag. Då skall resultatet reproducera observerade temperaturer, CO2-halter mm. Med fiffiga matematiska metoder justerar man samtliga parametrar för bästa möjliga överensstämmelse. Här finns en av de seriösa invändningarna. Tänk om temperaturen naturligt skulle ha återhämtat sig en halv grad sedan lilla istiden. I så fall är modellerna felbyggda.

  Ur modellen kan man räkna ut en massa saker. T.ex. klimatkänsligheten för en fördubbling av CO2. I AR6 anger IPCC ”Best estimate = 3K”, men ”Likely = 2.5 – 4 K” och ”Very likely 2 – 5 K” Visst är det alldeles tydligt att dom inte vet – och att dom tydligt berättar om det. Att IPCC inte har 4K som indata vilket Moncton påstår är ju fuillkomligt uppenbart. Att journalister inte vet att osäkerheten är stor är en olycka.

  Processen, att parametrisera modellfunktioner så att resultatet stämmer med experiment innebär att resultat som använts för kalibrering, global medeltemperatur t.ex. kan förväntas stämma rätt bra en bit in i framtiden. Det är ju en form av extrapolation. Särskilt trovärdig nu när temperaturen stigit linjärt med 0,18 K/decennium (HadCRUT) i 50 år. Vad som kommer att hända om utsläppen planar ut eller rent av börjar minska är det inte så säkert att modellerna fångar bra.

  En intressant sak är att modellerna förutspått en kraftig uppvärmning runt 200 hPa i tropikerna, men att mätningar visat att detta inte stämmer. Denna bild och liknande bilder finns i stor mängd på Internet: https://clintel.org/wp-content/uploads/2021/01/Christy-5-800×563.jpg

  Den 21 Aug 2020 kom en ny artikel https://journals.ametsoc.org/view/journals/clim/33/19/jcliD190998.xml I abstract sägs: ”The advent of radio occultation (RO) observations in 2001 has led to further improvements in vertically resolved temperature measurements, enabling a detailed analysis of upper-troposphere/lower-stratosphere trends.” Där jämförs den nya metoden RO med gamla mätningar RICH. Trenden vid 200hPa är 0,35 K/dekad. https://d3n9xgu0z4cjsp.cloudfront.net/view/journals/clim/33/19/full-jcliD190998-f12.jpg

  Det är rätt intressant att jämföra med https://judithcurry.com/2020/08/25/new-confirmation-that-climate-models-overstate-atmospheric-warming/ uppladdad nästan samtidigt. I denna artikel med titeln ”New confirmation that climate models overstate atmospheric warming” visar Ross McKitrick att modellresultaten inte alls stämmer med mätningar med denna bild: https://i0.wp.com/judithcurry.com/wp-content/uploads/2020/08/screen-shot-2020-08-25-at-2.32.16-pm.png?resize=386%2C616&ssl=1 Han har nog fel – modellerna stämmer väl med dom nya och bättre mätningarna! Det verkar faktiskt som att klimatmodellerna fått ihop en beskrivning med prediktiv kraft bortom sådant som använts för parametriseringen.

  John Christy skrev i något sammanhang att det är viktigt att testa modellerna mot sådant som inte använts vid parametriseringen. Uppvärmningen i den tropiska troposfären tyckte han var ett utmärkt exempel som falsifierade alla klimatmodeller. Det ser nu ut som om han hade fel. Mätningarna bekräftar modellförutsägelser av saker som inte ingått i parametriseringen.

  Medan jag letade diverse uppgifter stötte jag på detta: ”In the humid equatorial regions, where there is so much water vapour in the air that the greenhouse effect is very large, adding a small additional amount of CO2 or water vapour has only a small direct impact on downward infrared radiation. However, in the cold, dry polar regions, the effect of a small increase in CO2 or water vapour is much greater.” Det är självaste IPCC som skriver och det kunde inte vara mer fel beträffande CO2. https://archive.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/faq-1-3.html

 29. Torbjörn

  #27 Bubo
  Monckton har tänkt lite längre än tio minuter på det här, tillsammans med andra forskare, så det är inget som plötsligt hände

  https://wattsupwiththat.com/2018/07/30/climatologys-startling-error-an-update/

  https://www.eike-klima-energie.eu/wp-content/uploads/2019/05/feedback.pdf

 30. Leif Å #28,

  Tyvärr är ommätningar och justeringar av temperaturerna en specialgren inom alarmistlägret. Det går alltid att få nya mätningar och falsifierade modeller att stämma överens i efterhand bara man anstränger sig (= dålig vetenskap). Men något predikativt värde har inte dessa modeller.

  Här är (ännu) en ny artikel som visar att modellerna i AR6 visar att de är för varma: https://notrickszone.com/2022/04/25/ar6-model-failure-affirmed-no-model-group-succeeds-reproducing-observed-surface-warming-patterns/

 31. #30 Ingemar Nordin

  Din tro att de nya mätningarna är ovederhäftiga kan jag förstå – men jag delar den inte. Som forskare vill man ha uppmärksamhet (många citeringar) och det får man ifall resultaten är uppseendeväckande. Hade man i stället kunnat bekräfta att modellerna är fel hade skriften rätt säkert fått mer uppmärksamhet. Jag tror alltså inte på manipulerade data i detta fall.

  Länken till Scafetta et al. är att slå in öppna dörrar. Tycker jag. IPCC AR6 skriver att modeller med ECS större än 4.5 har ”low likelihood – high warming.” och att modeller med ECS i intervallet 2,5 till 4 är inom ”likely range” med 2 grader år 2050 med det scenario som IPCC finner mest troligt, SSP2-4.5

  Scafetta skriver ”The models that best match the post-1980 observations imply that by 2050 the global surface warming should remain moderate (dT 3.0°C overestimate the observed global surface warming and that spatial t-statistics rejects the data-model agreement over 60% (using low-ECS GCMs) to 81% (using high-ECS GCMs) of the Earth’s surface. Thus, the high and medium-ECS GCMs are unfit for prediction purposes. The low-ECS GCMs are not fully satisfactory yet, but they are also found unalarming because by 2050 they predict a moderate warming (ΔTpreindustrial→2050 ≲ 2°C” Inte särskilt uppsendeväckande – IPCC anger ECS=3.0°C som mest troligt.

  Klimatalarmismen ÄR obefogad. Det är vad IPCC faktiskt påstår med AR6. Hur det kan tänkas bli långt efter 2050 är en annan sak – men det är långt dit och politiken bör givetvis anpassas allteftersom kunskapsläget förbättras i framtiden.