Paleoklimat – ignorerat av IPCC

I veckan höll Thomas Callagher ett mycket intressant föredrag för ICSF och Clintel. Forskningen och OH-bilderna var gjorda av honom och hans kollega Roger Palmer.

Det är på engelska (Callagher är från Kanada) men mycket klart och pedagogiskt framställt i lagom tempo. Det handlar om klimatet under flera miljoner år, framför allt de senaste 67 miljonerna som de har beforskat speciellt. De har analyserat vår geologiska historia med hjälp av helt nya data som kommit fram på senare tid. Fram för allt är det fyra faktorer som de menar styr det mesta vad gäller klimatet, nämligen

 • solen och Milankovitch cyklerna
 • haven som magasin för värme
 • haven som transportmedel för värme; strömmar och kontinentaldrift
 • enorma tidsspann

De nya data ger en ganska sammanhängande bild av vad som påverkar klimatet. Halten av koldioxid i atmosfären har ingen, eller en mycket blygsam, roll i sammanhanget eftersom det inte finns någon påvisbar korrelation mellan koldioxiden och temperaturen under dessa stora tidsrymder.

paleoklimatology

För er som vill studera OH-bilderna lite närmare så finns de uppladdade här ICSF Paleo Talk SLIDES . I slutet på föredraget finns tre länkar till youtube-föredrag. De är inte klickbara i videon så jag ger de aktuella adresserna här: https://www.youtube.com/watch?v=K6tWEjkEiZU , https://www.youtube.com/watch?v=iZSYSWPYEbU , samt https://www.youtube.com/watch?v=YMHKt9ylPpQ .

Det här föredraget ger ett annat perspektiv på klimatfrågan än det vanliga. Ja, det kan t.o.m. vara lite svårsmält för vissa och ställer frågan vad vi egentligen håller på med när vi omformar hela samhället för att jaga några koldioxidmolekyler.

Enjoy!

Ingemar Nordin

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  Ett mycket intressant historiskt perspektiv som dock tar en stund för amatören (mig) att ta in, om inte annat på grund av datamängden i de 67 bilder som bildspelet består av.
  Den mest talande grafen när det kommer till att ifrågasätta IPCC har emellertid diskuterats tidigare i det här forumet och dyker upp redan som bild 6 och påvisar med all tydlighet den bristande följsamheten mellan CO2 och global temperatur – någonting för vår riksdag att fundera på innan de fattar beslut om att lägga miljarders triljarder av våra gemensamt inarbetade skattemedel på att försöka avlägsna livets gas ur atmosfären.
  I övrigt en härlig söndagsmorgon med blå himmel, lite höga vita moln och måttliga 6 grader varmt här i södra Sverige.

 2. LasseLu

  Jag såg detta föredrag för några dagar sedan. Och tänkte att här har vi något som visar på alarmisternas begränsade perspektiv. 170 år av svag uppvärmning sedan lilla istiden mot miljontals år av fakta som falsifierar alarmisternas narrativ.

 3. Ann Löfving-Henriksson

  Tänk att en föreläsning i paleoklimatologi tidigt en gråmulen morgon kan bjuda på en stund av välgörande befrielse från en galen värld och ren lycka!
  Oslagbart!

 4. En mycket bra föreläsning som skulle passa på gymnasiernas natur- och teknikprogram. Ska tipsa mina gamla fortfarande arbetande kollegor om denna video. Lagom lång för ett lektionspass och hållen på en lätt förståbar engelska. Lysande

 5. Ann Löfving-Henriksson

  Ett litet tillägg till min entusiasm för Callaghers & Palmers upplysande och frigörande sammanfattning av senare års forskning i olika discipliner inom paleo-geo-klimatologin.
  När jag avslutat mina studier för att bli behörig gymnasielärare i bi, ke och naturkunskap fick jag möjligheten att komplettera med några terminers geovetenskap.
  Innehållet i de studierna gav ett sammanhang mellan vad de tidigare åren gett, det började mer och mer att kännas som att de tidigare studierna, pusselbitarna, ämnena ”bara” varit bitar i ett större pussel. Geovetarstudierna gav på så sätt ett nytt sammanhang.
  Samma känsla gav C&Ps föreläsning, nu när det gäller den fråga som sysselsatt mej sedan pensioneringen och som håller på att förstöra västvärlden – klimatfrågan.
  Många kända men lite diffusa pusselbitar när det gäller den ständigt förändrade jorden och dess klimat fick nu skarpare konturer och gav till slut den definitiva dödförklaringen av koldioxid som viktig för jordens klimat – över 200 ppm.
  Måtte nu CO2 som syndabock få Vila i Frid.

 6. Sören G

  Ann Löfving-Henriksson #3
  Jag världen är galen i både öst väst. I öst en galen diktator som startar anfallskrig mot grannländer.
  Och i väst regeringar som för krig mot en molekyl som egentligen är ett krig mot sin egen befolkning genom att förstöra energiproduktion och som en följd förstöring av miljön och fördyring av normalt liv så som vi har vant oss vid.

 7. Ulf

  Sitter och läser detta. På något sätt känner man att det när som helst kan knacka på dörren. Utanför står klimatpolisen och undrar om jag läser kätterska irrläror.
  Jag vill tillägga att jag aldrig någonsin trott på någon konspirationsteori. Men denna känsla kommer ändå över mig. Trots debaclet med klimatpolitiken och rysk gas, så lyckas media och politiker kollra bort även detta gigantiska misstag. ” vi skulle satsat ännu mer på vind o sol”.
  Det känns som det är långt kvar till en vettig debatt.

 8. Ann L-H #5,

  Ja, man blir lite tagen av föreläsningen. Visst, delar av vår geologiska klimathistoria har jag känt till sedan tidigare men Callaghers föredrag binder ihop bitarna till en begriplig historia; en aha-upplevelse!

 9. I synnerhet

  Tack! Faktakunskap om vår planets utveckling kan aldrig bli för litet. Ta syret som exempel. Syrets andel i vår atmosfär har stabiliserats på 21%.
  I augusti 2019 twittrade den aktuelle franske presidentkandidaten Macron: ”Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest – the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen – is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let’s discuss this emergency first order in two days!”
  Tack och lov blev det inget möte. Det visar nivån på våra mest ledande politikers bildning. Exemplet ”lungor” producerar nämligen inget syre. De förbrukar syre! Nämligen ca 5% av den 20%-iga luft som vi andas in. Växternas fotosyntes producerar dock syre genom att skapa energi och tillväxt med hjälp av koldioxid och solljus. Men de förbrukar även glukos och syre under natten! Syrenettot från växter är mycket litet globalt på så sätt. Syret vi andas idag är producerat under årmiljoner och är förvånansvärt stabilt. För den globala befolkningen är den årliga förbrukningen av syre (cirka 2,7 miljarder ton) en helt obetydlig del (0,00023 %) av atmosfärens totala syreinnehåll! Brände vi ner all biomassa på jorden: åkrar, skog, betesmarker skulle vi enbart förlora 0,1% av jordens syre! Macron, Strandhäll, Biden, Farmanbar … var ska det sluta?
  Källa: Harvesting the Biosphere, 2913, Cambridge.

 10. I synnerhet

  #9
  Rättelse: Källa: Harvesting the Biosphere, 2013, Cambridge.

 11. Lars Kamel

  Det finns inga belägg för att förändringar i koldioxidhalten någonsin har varit viktigt för att orsaka förändringar i klimatet. För de klimathotsreligiösa, ändrades tydligen naturlagarna i mitten av 1800-talet, så att en ökning av koldioxidhalten (och metanhalten) har blivit allt viktigare som orsak till klimatförändringar. För att nu vara det enda som orsakar klimatförändringar.
  När en ideologi kräver att naturlagarna har ändrats, är det uppenbart att den är fel. Utom för de troende.

 12. Björn

  Skall man studera paleoklimat behövs mera kunskaper och det kan komma fram besvärliga frågor som inte passar in i den förenklade klimatberättelsen. Den forskning som idag bedrivs på klimatområdet är bekräftelseforskning, vilken inte i grunden ger något nytt. Klimatforskningen som den nu bedrivs saknar en solid grund som paleoklimat där solen är energin som får klimatsystemet att variera. Istället för solen, är det CO2 som är den drivande faktorn i dagens ovetenskapliga sätt att bedriva klimatforskning.

 13. Hjalmar Söderberg skrev att mannaminnet är kort. Mellan första och andra höststormen.

 14. jensen

  De aktuella klimathypoteserna kan bedömas som återgång till Flogistontänkandet, vilket övergick i RIP. via Upplysningen.
  Och ändå uppstod det dödförklarade igen i form av fossilskräcken.
  Men samtidigt gjordes, positivt nog, miljömässigt stora framsteg. Bevis: den stora Hollywood-skyltens ökade läsbarhet.
  Men att inte förstå klimat-topparnas gynnsamma inverkan beträffande människosamhällets betingelser är ytterst inskränkt.
  Genom historiens och förhistoriens förändringar i samband med genuina klimatförändringar.
  T.ex, Faraonernas glans- resp. mellanperioder.
  Den Minoiska perioden. Romarnas dito.
  Gentemot LALIA, LIA och snart kanske nästa, som redan fått ett Hedersnamn. ( Geolog?, Astronom?)
  För att inte tala om Sahara I och II
  Hur har inte människorna utveckling gestaltat sig under den Moderna värme-trenden?
  Historien antyder framtiden.
  Denna syn är som bortblåst hos Hypotes-fastknutna, vilka t.ex. inte inser obetydelsen av att fossilutnytjandet endast resulterar i 4 % av tillfört CO2

  https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/forskare-jorden-pa-vag-mot-liten-istid

  http://carbon-sense.com/wp-content/uploads/2018/07/waves-and-tides.pdf

 15. Lasse

  Tack
  En bra påminnelse om jordens olika tid och klimat förhållanden. Lärorikt och ger oss perspektiv på dagens alarmism.

  IPCC har ju inte ens brytt sig om den uppvärmning som förgick före 1970 års avkylning!

  Intressant bild med olika nederbördsmönster beroende av El Nino eller La Nina.

  Sydafrikas torka som bytts i översvämning framgår där-något för Erika B att begrunda!

 16. Thorsten Bergqvist

  Äntligen!

 17. Tack, mycket sevärt. Kan du säga var dessa båda gossar jobbar eller har för bakgrund?

 18. Alvar N #17,

  Nej jag vet inte. Palmer verkar i vart fall ha sitt huvudspår utanför paleoclimatologin, nämligen dataprogrammering. Jag har sett någon bok av honom som handlar om det.

  Hursomhelst så är det en utmärkt sammanfattning. Men det skulle vara intressant om någon specialist på området ville kommentera.

  tty? Lennart Bengtsson? Fredrik Charpentier-Ljunqvist (som jag skickat länken till?

 19. Matsa

  #17,18

  Hittade lite info här:

  https://www.uvic.ca/retirees/assets/docs/ea-2020-november-nvitation-and-poster-with-link-evised.pdf

  CLIMATE CHANGE ANXIETY SERIES: AN ELDER ACADEMY EVENT

  “Climate Change: An Earth Scientist’s Perspective”

  Presenter: Thomas P. Gallagher

  With over 48 years of active Geoscience experience in the minerals, petroleum and venture businesses both internationally and in Canada, Tom has onshore and offshore experience as a researcher and explorationist in large public companies and as a member of various private exploration, research and investment corporations. Tom has created and served on the boards of educational foundations and academic research organizations, in Canada. He has a strong interest and contemporary knowledge of the geochronology of earth systems and geologic history.

 20. Ann Löfving-Henriksson

  #18 Ingemar, har Clintel bra kontakt med Plimer?
  Det vore kanske intressant om han ville ge sina synpunkter på den här sammanställningen till Clintel, om han har sina krafter kvar.

 21. tty

  #9

  Det är helt riktigt att det inte produceras några nämnvärda mängder syre idag. För att mängden syre skall kunna öka i atmosfären krävs att de kolföreningar som växterna producerar sekvestreras på ett permanent sätt, så att de inte bryts ned till vatten och koldioxid igen. Det finns två mekanismer som kan åstadkomma det, en på land och en i havet.

  På land sker det genom att torv bildas och sedan täcks av sediment och förvandlas till kol.

  I hav sker det genom att organiskt material sjunker till botten i områden där bottenvattnet är helt syrefritt och det därför inte finns några organismer som kan äta upp det. Slutresultatet blir mörka skiffrar med en hög andel organiskt material (”oljeskiffer”).

  Ingendera mekanismen fungerar i någon större utsträckning i nutida klimat.

  Det bildas visserligen en hel del torv på höga breddgrader under mellanistiderna, men denna hyvlas av, pulvriseras och oxideras av nästa istid. Detta är väl känt av kvartärgeologer. Det är svårt att hitta torv äldre än den nuvarande mellanistiden. Det är extremt svårt att hitta torv som omfattar flera istidscykler, så svårt att varje kvartärgeolog känner till namnen på de fåtaliga kända lokalerna (Grand Pile, Les Echets, Tenaghi Philippon, Sabaná de Bogotá).

  Likadant till havs. Det nuvarande ishusklimatet med kraftig termohalin cirkulation innebär att djuphavet nästan överallt är väl syrsatt och att ingen ackumulation av organiskt material på havsbotten är möjlig, med några enstaka lokala och tillfälliga undantag (Svarta Havet i nutid, Östra Medelhavet under varmare och fuktigare klimat än det nutida).

  Så nej, vad som händer med Amazonas påverkar inte mängden syre i atmosfären. Den byggdes upp under gångna tiders växthusklimat, främst under Krittiden för 65-135 miljoner år sedan då växthusklimat och trånga och isolerade havsbäcken som uppstod då Pangea bröts upp gjorde att delar av djuphavet återkommande blev syrefritt.

 22. Adepten

  En bra sammanfattning på historiskt geologiska förändringar och Planetens cirkulationsmönster runt solen med sina egna strålningsförändringar. Hoppas att dagens ungdomar får detta till livs i sina skolstudier.
  Men det förklarar inte 1900 talets snabba förändringar i globala temperaturer och CO2 vilket skapar oro och ångest hos världens makthavare som har matats med tolkningar från den senaste forskningens resultat, som sedan sipprar ner till vanliga människor.
  Enligt de bedömningar som anges råder nu ”klimatnödläge”. Klimatförändringarna är här, och det kommer att bli värre, detta skapar känslor av ”eko-ångest” speciellt bland ungdom. Dessa känslor är giltiga men kan vara olämpliga och som vi måste ta itu med.
  Problemet är dessutom att makthavarna har startat ett klimatprojekt som är svår att avbryta pga en mental Concorde villfarelse.

 23. Matsa #19, tack!

  Ann L-H #20,

  Ja, Plimer är med i CLINTEL, men jag tror inte att han var med vid seminariet. Åtminstone gjorde han inte något inlägg i den efterföljande diskussionen som alltså inte var offentlig. Vi får se om han kommenterar när Clintel och ICFS lägger upp föreläsningen på sina hemsidor.

 24. #23 forts,

  Jag kan tillägga att även jag hade en fråga till Thomas Callagher: ”Vi har nu sett att CO2-halten inte korrelerar med den globala temperaturen. På en av dina bilder så är det t.o.m. så att CO2-halten ökar samtidigt som temperaturen går ned. Då undrar jag vad det är som driver CO2-variationen?”

  Callagher: ”Bra fråga. Vi har inte studerat detta. Men jag skulle gissa att vulkanisk aktivitet i samband med kontinentaldriften har betydelse för CO2-variationerna.”

 25. tty

  Litet kommentarer till Gallaghers framställning.

  Först ett antal små sakfel. Dessa påverkar inte på något sätt helheten men jag tar upp dem, eftersom de troligen kommer att användas mot honom.

  Den inledande kartan över den senaste istiden visar en föråldrad och felaktig utbredning av inlandsisen i Sibirien.

  De paleogeografiska kartorna över sen Maastrichitien (66 MA BP) och Paleocen/Eocen-gränsen (56 MA BP) verkar vara förväxlade.

  Gallagher kallar bentiska foraminiferer för ”microscopic plankton”, vilket är fel. De är just ”benthic” (bentiska), alltså bottenlevande, inte plankton som lever uppe i fria vattnet. Detta är en viktig distinktion eftersom bentiska foraminiferer avspeglar bottenvattnets egenskaper, medan planktiska former är mycket mera svårbedömda eftersom man inte vet säkert på vilket djup de levde.

  Beskrivningen av Milankovichcyklerna är förenklad. Excentriciteten varierar på ett betydligt mera komplicerat sätt än en enkel 100 000 årscykel, och personligen är jag tveksam till hur viktig den egentligen är. Den brukar åberopas som en förklaring till de ”långa” istiderna den senaste miljonen år men problemet är att dessa snarare är 80 000 eller 120 000 år i st f 100 000.

  LGM ”The Latest Glacial Maximum” sträckte sig inte från 120 000 till 20 000 år sedan. LGM var mycket kortare, ca 25 000 – 18 000 år sedan. Däremot sträckte sig den senaste istiden från ca 117 000 år sedan till 11 600 år sedan. C har blandat ihop begreppen här.

  I övrigt finns det inte mycket att invända rent sakligt.

  Jag skulle dock vilja ta upp ett par saker som G inte behandlar. En är MMCO, the Middle Miocene Climate Optimum, det varma intervallet för ca 20 miljoner år sedan då inlandsisarna i Antarktis delvis tinade, och det fanns isfria tundraområden längs kusterna. Denna uppvärmning hängde sannolikt ihop med att Drakepassagen mellan Sydamerika och Antarktis som öppnade sig för ca 35 miljoner år sedan, tillfälligt stängdes igen:

  https://www.academia.edu/19292646/The_tectonic_history_of_Drake_Passage_and_its_possible_impacts_on_global_climate

  En annan sak är att han inte nämnde den kanske viktigaste effekten av att Panamanäset stängdes, nämligen att Atlanten blev mycket saltare än Stilla havet. Karibiska havet ”exporterar” hela tiden sötvatten som regn till Stilla Havet som aldrig kommer tillbaka. Detta innebar att även Golfströmmen blev mycket saltare, vilket i sin tur leder till att vattnet när det kyls av i Norska Havet och Ishavet blir så tungt att det sjunker och bildar NADW (North Atlantic Deep Water). Uppkomsten av NADW innebar en dramatisk avkylning av djuphavet och förstärkning av den termohalina cirkulationen.

  En tredje anmärkning är att nedisningen på norra halvklotet började betydligt tidigare än vad hans diagram visar, om också i liten skala. Redan i slutet av Eocen fanns det lokala glaciärer som nådde kusten i Norra Ishavet, troligen i vad som nu är Svalbard och Frans Josefs land, och under Miocen fanns det troligen bergsglaciärer både i Östgrönland och Skandinavien. Man måste komma ihåg att bergen i dessa områden troligen var ett par tusen meter högre innan de eroderats ned av inlandsisarna. Även i södra Alaska nådde glaciärer kusten redan under miocen. Däremot har vi inga belägg för att hela Grönland istäcktes förrän i sen Pliocen.

  #24

  De ”normala” förändringarna av CO2-halten mellan istider och mellanistider beror säkert på förändringar av havstemperaturen. Och eftersom havet reagerar så långsamt är det inte alls ovanligt att temperatur och CO2-halt går i motsatta riktningar. Det hände t ex i början av den senaste istiden för drygt 100 000 år sedan.

  Den långsamma ökningen av CO2-halten de senaste ca 8000 åren är svårare att förklara. Normalt toppar CO2 i början av varje mellanistid och sjunker sedan monotont tillsammans med temperaturen, men i den nuvarande mellanistiden bryts detta mönster efter ett par tusen år. Den troligaste förklaringen är att vad vi ser är resultatet av att jordbruket uppfinns, vilket resulterar i ständigt ökande skogsröjning, svedjebruk, fodertäkt, bete, utdikningar och metanutsläpp från risodlingar (som snabbt blir koldioxid). Detta är dock inte en helt PK förklaring eftersom Västerlandets inneboende ondska förutsätts inte manifestera sig förrän 1850 (eller kanske 1750).

  Den lilla dippen i kurvan på 1600-talet brukar förklaras med att större delen av befolkningen i Nord- och Sydamerika dog ut p g a nya sjukdomar från Gamla Världen vilket innebar att mycket stora odlade områden i främst sydöstra USA och Amazonas förvandlades till skog.

 26. tty #25,

  Tack. Värdefulla synpunkter.

 27. UWB

  #15
  Skulle jag vara ett koldioxid-fan Skulle jag ha bekymmer med perioden 1945 – 70, då det inte var någon remperaturstegring alls och det var rädsla för avkylande klimat.

  Under den perioden skedde en exempelvis tillväxt med all industri, infrastruktur och bostäder som skulle byggas upp efter andra världskriget.

  Då fanns mycket låg miljöhänsyn och de flesta avgaser och utsläpp gick rakt ut i naturen. Det var först efter oljekrisen t.ex. bilar konstruerades för lägre energiförbrukning.

  Finns det någon annan, möjligtvis logisk, förklaring till avbrottet i temperaturkurvan. Koldioxidkurvan ökar nästan slaviskt ungefär lika mycket vart år i alla fall.

  Met Office verkar ha identifierat en kommande platå snart.

 28. #25 tty, again, for president! I alla fall, vår tid är unik, eldar på för fullt. Till det bättre eller sämre? Bara Gudarna vet. Opportunisterna ger avsmak.

 29. TorbjörnR

  #27

  Man brukar hävda aerosoler som avkylning 1945-1970.
  Dvs de har större effekt på klimatet än stor ökning av co2!

  Man kan alltså likna med att tex moln påverkar temperaturen mer än co2!

 30. foliehatt

  Ett mycket stort politiskt problem – som jag ser det, med den modell för klimatreglering på jorden som presenteras här – är att våra politiker nog inte har en susning om hur de ska kunna beskatta kontinentalplattedrift. Vare sig direkt eller genom någon slags ”grön” – eller annan – växling.

  Till råga på eländet så skulle tusentals s.k. klimatforskare bli utan försörjning om något så icke-antropogent som plattektonik var den verkliga lokala regulatorn för jordens klimatförändringar

  Modellen är helt enkelt oattraktiv för politiker och renläriga ”vetenskapsmän”. Det blir rejäl uppförsbacke att försöka tala om den här modellen med dessa.

 31. Ann Löfving-Henriksson

  # 30 foliehatt,
  instämmer, men försöka duger. Ge klimatminister Strandhäll förslag till hur man kan hålla sig under 1.5 graders nivån genom införande av förbud för ”kontinentalplattedriften”.
  Skicka med ”lessons …” som stöd för förslaget. Kanske någon i hennes entourage ger ”lessons …” en stund och börjar fundera.

 32. Torbjörn

  #22 Adepten
  De temperaturförändringar som varit under 1900-talet beror på flera faktorer varav CO2 är en av de minsta.
  Förändringar i solinstålning står för den absolut största förändringen, följt av justeringar av data.

 33. Jag är rädd för att Thomas Callagher slarvar med vetenskapen. Han driver tesen att det inte finns någon korrelation mellan CO2 och temperatur med hänvisning till sin slide nr 6.

  Förklaringen är uppenbar, det är helt olika jordklot på grund av kontinentaldriften. Detta är helt irrelevant för vårt akuta problem med klimatfrågan och IPCC.

  Den intressanta frågan är hur klimatet påverkas om CO2-halten ändras snabbt, dvs. utan förändring av kontinenternas inbördes lägen (och utan att läget i Milankovitch cykler ändrats.)

  Slide 34 visar förhållandet O18/O16, en proxy för temperatur samt förhållandet C13/C12 som felaktigt påstås vara en proxy för CO2 i atmosfären. I figuren ser man att C13/C12 minskar kraftigt under PETM, grön pil ”E”

  Om PETM kan man läsa: ”The PETM was a global warming event that occurred roughly 56 million years ago. Scientists are unsure what caused it, but during the event massive quantities of carbon dioxide were released into Earth’s atmosphere, rapidly spiking global temperatures by 5 to 8 degrees Celsius (9 to 14 degrees Fahrenheit).”

  Kolet hade organiskt ursprung: ”The period is marked by a prominent negative excursion in carbon stable isotope (δ13C) records from around the globe; more specifically, there was a large decrease in 13C/12C ratio of marine and terrestrial carbonates and organic carbon.[1][6][7] Paired δ13C, δ11B, and δ18O data suggest that ~12000 Gt of carbon (at least 44000 Gt CO2e) were released over 50,000 years,[4] averaging 0.24 Gt per year.”

  Det finns naturligtvis diverse teorier om hur så mycket fossilt kol hamnat i atmosfären så snabbt.

  Följ denna länk: https://www.youtube.com/watch?v=H-ExlYEpGy0&t=1000s (den startar 16:40 in i videon) och titta åtminstone 3 minuter! Notera t.ex. att tillräckligt mycket CO2 i världshaven gör att karbonatet på havsbotten löses upp vilket visas tydligt i videon. Det är ju karbonaterna i havsdjupen som (långsamt) neutraliserar kolsyran som bildas när koldioxiden löser sig i haven. Tar karbonaterna slut stannar koldioxiden mycket länge i atmosfären samtidigt som havens PH sjunker.

  Jag har svårt att tro att Thomas Callagher inte känner till något om vad som anses allmänt känt om PETM. Att inte berätta något alls är skumt. Kan det verkligen vara så att han inte känner till något om detta?

  Jag vill inte gärna tro att han vet vad vem som helst lätt kan finna på nätet om PETM men väljer att inget säga därför att det inte stämmer med hans tes.

  Om det är något fel på informationen jag lätt hittar om PETM skulle jag förväntat mig att Thomas Callagher hade nämnt något om saken. Vad kan vara orsaken att han inget säger om detta?

 34. tty

  #33

  Ingen vet hur mycket kol som frigjordes under PETM, eftersom ingen vet varifrån kolet kom och därmed vilket d13C det hade.

  Det finns vad jag vet åtminstone sju teorier:

  1. Vulkanism i Nordatlantområdet, antingen direkt eller via kontaktmetamorfism eller bådadera
  2. Omfattande torvbränder
  3. Oxidation av organiska sediment på nyligen torrlagda havsbottnar
  4. Frigöring av metanklatrater i havsbottnarna
  5. Oxidation av smältande permafrost i Antarktis
  6. Avgasning av djuphavet
  7. Ett asteroid/kometnedslag

  1. och 4. är nog de populäraste, men 4 är troligen otillräcklig för att ensam förklara förändringen.

  Det är också ytterst oklart hur snabb processen var, för i praktiken är alla beräkningar maximisiffror för den tid förloppet tog, inga mätningar är tillräckligt exakta för att ge ett bestämt resultat för så snabba förlopp så långt tillbaka. Uppskattningarna ligger i intervallet från några tiotal till några tusen år. Att det måste ha varit fråga om en snabb process framgår av att analyser av enstaka foraminiferskal alltid gett värden som gällde före eller efter ökningen, men aldrig mellanliggande värden som man skulle vänta sig för organismer som levde och dog under det intervall då isotopförändringen pågick:

  https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsta.2017.0082

  Det finns flera andra intressanta aspekter.

  En är att vad det än var för process så kunde den tydligen upprepas, eftersom flera mindre hypertermaler följde under eocen.

  En annan är att inledningen av PETM tydligen exakt sammanfaller med ett stort asteroidnedslag någonstans i nordatlantområdet:

  https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rsta.2017.0081

  En tredje är att PETM inträffade under en period av långsiktigt stigande temperatur och att efter den relativt korta hypertermalen (storleksordning 150 000 år) återgick temperaturen till ungefär densamma som före den, och den långsiktiga ökningen fortsatte i samma takt som tidigare, vilket starkt tyder på att det var fråga om oberoende processer. Detsamma gäller även för senare mindre hypertermaler som inträffade under en period med långsiktigt sjunkande temperaturer.

  Och slutligen att i mycket högupplösta profiler verkar det som att temperaturhöjningen börjar något före isotopförändringen.

 35. Leif Å #33,

  Jag tycker att du är ganska oförskämd mot Thomas Callagher och tillskriver honom konspiratoriska saker som att han medvetet skulle hålla tyst om PETM . Ibland undrar jag om du medvetet är ute efter att hacka ned på alla klimatforskare som du inte håller med om. Det var samma sak med Akasofu som du härförleden sågade inte bara gällande hans teori utan som klimatforskare överhuvudtaget. Science is not settled.

  Låt oss föra en saklig diskussion om de olika teorier som presenteras här utan att gå till personangrepp mot budbärare som du ogillar.

 36. Knut B

  Jag har tagit mig tid att titta på alla tre videorna. En mycket intressent uppgift är att koldioxiden löses i vattenångan och därmed inte bidrar till minska IR-utstrålningen. En central fråga är om någon har lämplig referens på hur stor del av gasen som kan lösas i vattenångan i praktiken?

 37. tty

  #36

  Nej, koldioxid kan inte lösas i vattenånga som är en gas. Däremot löser sig koldioxid bra i vatten, vätskan alltså.

  Regnvatten är därför svagt surt med ett pH-värde av 5,6 p g a att koldioxid löst sig i regndropparna och bildat kolsyra.

 38. Knut B

  #37

  Gallagher för ett resonemang i denna video https://www.youtube.com/watch?v=iZSYSWPYEbU mellan 37 min till 55 min avseende CO2 upptag i vattenånga i moln. Det är självklart att är det torra gaser kan inte någon CO2 lösas i vattenånga.

 39. #35 Ingemar Nordin

  Oförskämd? Ett litet barn utropar dock: ”Han har ju inga kläder på sig!” Oförskämt barn i H.C. Andersens saga?

  Jag redovisar tydligt vad jag anser vara fel ur ett vetenskapligt perspektiv. Att du tar det som personangrepp finner jag beklagligt.

  Som vetenskapsman har man ansvar för vad man publicerar i vetenskapliga publikationer.

  Kanske bör jag sluta att komma med inlägg här på KU ?