Öppen Tråd

v rblommor

Mycket sol och värme lockar fram alla vårblommorna, samt humlor och bin. Här är veckans öppna tråd med fri diskussion om väder, klimat och energi.

Trevlig Helg, önskar
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. I synnerhet

  Världens beroende av energi kommer inte att minska och det fossila kolet kommer fortsättningsvis att frisläppas i atmosfären. Dock kommer alla dagens beskrivna klimathot inte att infrias utan ersättas av andra såväl positiva som negativa miljöpåverkningar. Ingen kan ju se in i framtiden. För att föda jordens miljarder individer krävs enorma resurser och ofantliga mängder energi. Att tro att ny teknik ska ”rädda planeten” är obildat och farligt på många plan. Elbilar, halleluja, är kanske det bästa exemplet på nytt och enormt energi- och materialberoende. Fakta talar tydligt språk. Ett genomsnittligt litiumbilbatteri väger cirka 450 kg. Det innehåller cirka 11 kg litium, nästan 14 kg kobolt, 27 kg nickel, mer än 40 kg koppar och 50 kg grafit – samt cirka 181 kg stål, aluminium och plast. Att leverera dessa material till ett enda fordon kräver bearbetning av cirka 40 ton malmer. Med tanke på den låga koncentrationen av många grundämnen i dessa malmer krävs det utvinning och bearbetning av cirka 225 ton råmaterial. För ett enda batteri! Multiplicera detta med 100 miljoner enheter vilket är den årliga världsomspännande produktionen av förbränningsfordon som politiker säger skulle behöva ersättas med eldrift.
  Osäkerheten om den framtida användningen av elfordon är i och för sig stor men en noggrann bedömning av materiella behov, baserad på två scenarier (att 25 procent eller 50 procent av den globala flottan 2050 skulle vara elfordon), utgår vi från följande: 2020 till 2050 skulle efterfrågan på litium växa med faktorerna 18–20, för kobolt med 17–19, för nickel med 28–31 och de flesta andra material med faktorn 15–20 från och med 2020. Det skulle i så fall inte bara kräva en drastisk expansion av litium, kobolt (en stor del av det kommer nu från Kongos farliga handgrävda djupa schakt och utbrett barnarbete), nickelextraktion/bearbetning utan också ett omfattande sökande efter nya resurser. Det kan inte göras utan stor åtgång av fossila bränslen och el. Att snacka om och önska stigande prognoser för framtida elfordonsägande är en sak. Att skapa och processa materialbehovet på en global global skala är en helt annan.
  Moderna ekonomier kommer alltid att kräva massiva materialflöden. Oavsett om det gäller ammoniakbaserade gödselmedel (för att föda den fortfarande växande globala befolkningen), plast eller stål och cement som behövs till nya verktyg, solceller, vindkraftverk, elbilar och lagringsbatterier. Tills all denna massiva energi som krävs för att utvinna och bearbeta dessa material eventuellt kan komma från ”förnybar” kraft, kommer den moderna civilisationen i grunden att förbli beroende av fossila bränslen som används vid framställningen produktionen av dessa oumbärliga material. Ingen AI (artificiell intelligens), appar eller elektroniska uppfinningar kommer att ändra på det. Vad det innebär för den framtida miljön eller globala temperaturer är nog svårt att sia om. Att göra det bästa när det gäller arbetsmiljö, ren natur, spara på naturresurser, skapa global fred och ta hand om våra medmänniskor på klotet är det viktigaste dock. Ett är säkert. Ny teknik som elbilar, vindsnurror och solceller minskar inte det globala energibehovet.

 2. Magma

  #1
  Kloka slutsatser.
  Helt klart kommer befolkningsökningen tillsammans med strävan att utrota fattigdomen i världen att medföra ökade råvarubehov – varför då spä på behoven ytterligare med de behov som de gröna dimmornas önskedrömmar skapar.
  Det enda långsiktigt hållbara är att verka för att vända befolkningsökningen och det görs bäst genom att skapa trygga förhållande för fattiga människor i ”utvecklingsländerna”.
  Med utsikt om en skapligt trygg ålderdom genom nationell utveckling behöver inte var familj i dessa länder 12 barn för att försörja föräldrarnas ålderdom.
  Den nuvarande ”industrialiseringen” har i första steget bidragit till att fler barn överlever (ökad befolkning) och i nästa steg bidragit till en familjär insikt om ett minskat behov av barnafödande (för närvarande en bromsning av befolkningsökningen). Med en fortsatt positiv utveckling, till stor del baserad på lättillgänglig energi och ”upplysning”, så kan befolkningsökningen vändas och resultera i en sakta avtagande global befolkning på samma sätt som redan skett i västvärlden.
  Den trenden kommer emellertid aldrig att nås genom att skapa fattigdom genom religiöst betonad grön diktatur.

 3. Lars Cornell

  Det var två kloka slutsatser, i synnerhet nummer ett.

  Nu går Twitter ut med att förbjuda all reklam som förnekar klimatförändringarna. Det uppger företagets hållbarhetschef Casey Junod.

  Det låter tryggt för på den här bloggen är det väl ingen som förnekar några klimatförändringar?

 4. Ann Löfving-Henriksson

  #1 I synnerhet!
  Välgörande sammanställning, tack!
  Otroligt med sant att FN lyckats förblinda våra politiska ”ledare” så att de i decennier trott på myten om koldioxid som den allt överskuggande syndabocken för västvärldens utveckling.

 5. I synnerhet

  Ingen kan förutsäga framtiden. Fanns det överhuvudtaget någon klimatmodellerare för 40 år sen som förutspådde Kinas ekonomiska uppgång och hårdhänta strategi mot svält och fattigdom till sin växande befolkning? Denna är ju en av de viktigaste antropogena faktorerna som ökat fossilförbränningen massivt och globalt de senaste decennierna. Kommer Centralasien, Indien och Afrika att genomgå samma metamorfos? Ingen vet.

 6. Karl Eider

  EU är i färd att strama åt tyglarna ännu mer. Cencuren måste öka. Genom att göra alla leverantörer av sociala plattformar ansvariga för allt innehåll, så kvarstår bara två alternativ. Antingen stänger man ner i EU (vilket redan vissa har hotat med). Eller också måste man cencurera mycket kraftigare än man redan gör. Eftersom det inte är möjligt att göra detta manuellt, så får man skapa AI-filter. Dessa måste göras defensiva, så att man hellre fäller än friar. Vad som ska cencureras kommer att bli godtyckligt, eftersom lagen i säg är luddig. Men man kan räkna med att det är PK som kommer gälla. Något som i sig är variabelt och godtyckligt.

  https://www.svt.se/nyheter/fardigforhandlat-om-nya-datalagar

 7. Ann Löfving-Henriksson

  Alex Epsteins hälsning till oss alla på Earth Day:
  https://alexepstein.substack.com/p/earth-day-truth-fossil-fuels-make?msclkid=37cf2233c2d011ec91aee2dcd04ada04&s=r
  De fossila bränslena i ett nötskal.
  Nyttig läsning för våra politiker och alla andra.

 8. Håkan Bergman

  Karl Eider #6
  Och eftersom vi aldrig kommer att få nåt AI-filter som ens är i närheten av sunt förnuft kan vi lika gärna stänga ner skiten.

 9. LasseS

  Enligt carup.se beslutade Finland att sänka reduktionsplikten för diesel från 19,5 % till 12 % i förra veckan för att sänka priset på bränslet. Har någon sett en officiell uppgift från Finland på detta?

 10. Idag är det en stor dag i Luleå för cirkulenterna. På Vetenskapens hus så är det Luleås stora klädbytardag. I reklamen för den läser jag ”Att bli en cirkulent i stället för en konsument är inte bara smart för miljön och ett mer hållbart liv. Det är också väldigt roligt. Inga pengar byter händer, bara kläder som får nya ägare”. Ägarna får vara nya, inte kläderna. Arrangörer är Naturskyddsföreningen och Luminere Luleå miljöresurs. ( före detta soptippen). Det finns undantag. Elbilar får man köpa nya. Där är det tillåtet att vara konsument. Jag har inte råd att köpa ny bil, i synnerhet inte elbil. Så jag unnar mig i stället att köpa nya kläder. Framför här min ursäkt till IPCC och Naturvårdsverket för mitt tilltag.

 11. Karl Eider

  #8 Håkan

  Ja, det är det troligaste. Leverantörena av plattformarna drar öronen åt sig och lägger ner i Europa. Blir på tok för dyrt och svårt att leva upp till.

  Det är märkligt att alla politiker mer och mer tenderar till att leva i sin egen fantasivärld.

  På det här har man ju redan klubbat igenom copyright-lagarna för ett par år sedan. Dessa har ännu inte börjats praktiserats. Men skulle i sig kunna utgöra dödsstöten för internet i Europa.

 12. UWB

  Men om nu omställningen är så viktig, varför satsas inte på kända och fungerande lösningar. Varför vill inte väst ledare satsa här – det görs satsningar i Asien men där är synen annorlunda.

  Nu har synen stöd av andra lyckligtvis. Gunnar Vetterberg är en av Sveriges kolumnister och ger sitt stöd till SMR

  https://www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/manga-sma-karnkraftverk-kan-ge-oss-elen-vi-behover/

 13. Ann Löfving-Henriksson

  Ända sedan Alice Teodorescus tid på GP har jag uppskattat deras ledarsida. Samtliga ledarskribenter!
  Idag slog hjärtat lite extra av Adam Cwejmans ledare, ”Det är bara att erkänna att Trump hade rätt”.
  Ända sedan Trump sommaren 2016 deklarerade att han inte trodde på FNs klimathot har jag följt honom via icke-pk-media i USA och alltsom oftast förmedlat mina åsikter här på KU kring Trump, klimatfrågan och i viss mån vad han egentligen förmedlade kring NATO och EU-länderna.
  Idag skriver Adam C. en synnerligen upplysande ledare om denne man som västvärldens media lärt
  oss att hata ungefär som de gjort med den stackars
  koldioxidmolekylen. Jag läser och njuter, men självklart är det på en fritänkarblogg fritt att tycka och tänka fritt.
  Varsågoda:
  https://www.gp.se/ledare/det-%C3%A4r-bara-att-erk%C3%A4nna-att-trump-hade-r%C3%A4tt-1.71116150

 14. Karl Erik R

  #1 I synnerhet

  Om jag vore politiker och ville att bilkörning skulle minska kraftigt i framtiden, då skulle jag använda följande strategi:

  1. Styr/tvinga teknikutveklingen in i ett spår som man vet inte går i längden p g a att råvaror inte räcker och det i sin tur gör bilar orimligt dyra.

  2. När alla andra alternativ för att driva bilar antingen är förbjudna eller har självdött, då är det bara att vänta.

  3. Snart är bilar så dyra att de flesta har inte råd att ens tänka på att äga en bil. Mycket få nya bilar kommer ut på marknaden. Målet är nått.

  Men vi ska väl inte tro att politiker som vi själva valt, verkligen vill oss så illa. De är säkert bara okunniga och naiva.

 15. Adepten

  ”I synnerhets” grundbudskap, som jag ansluter mig till, är kanske elokvent formulerat men som även kan återfinnas i de flesta Religioner.
  Men vi som förstår problemet, vad ska vi göra?
  De finns de som då föreslår följande;
  1) Definiera ett antal lösningar eftersom det säkert finns fler än en.
  2) Konkretisera hur vi kan uppnå dessa lösningar utan att skapa värre problem.

  Det stora problemet är att ingenting händer om inte ”alla” gör något och ”alla” tror inte på att ”alla” andra tänker ställa upp och därför görs det fel saker enligt obeständighetsteoremet därför att ”alla” inte upplever samma sak. Det är därför vi ”alla” har olika trossatser och arktyper som vi följer. Det är endast evolutionära faktorer som kan lösa detta på lång sikt. På kort sikt får ”alla” använda sina egna förmågor för att anpassa ”alla” inom sitt trosområde. Ja, det är inte underligt vissa kan känna sig vilsen, förnedrad eller missförstådda i dessa omdanade tider.

  Förövrigt är jag glad för all den klimatklokskap som kommer fram på denna blogg. Hoppas bara att våra politiker skulle kunna anamma och driva den klokskapen vidare i sitt arbete för då skulle vi alla komma på rätt kurs igen.

 16. Lasse

  Dagens sanningar:
  P1 naturmorgon; ” vi vet ju att medeltida värmeperioden var varmare än dagens, detta kan sedimenten visa”
  IPCC har nyligen förnekat detta en ny hockeystick graf.
  ”Tysk energi wände bygger på rysk gasimport.”
  Skall vi undvika denna import så krävs brunkolssatsning eller fracking-inte mer vindkraft som det talas om.
  https://notrickszone.com/2022/04/22/leading-renewable-energy-expert-prof-fritz-vahrenholt-declares-germanys-green-energies-have-already-failed/

  Sen läste jag att Centern (Annie Lööf) vill se mer vindkraft men även mer kärnkraft-se där en omvändning värd att granska!

 17. Ivar Andersson

  ”Den som gör något extra bra för samhället ska kunna tilldelas en orden som belöning, föreslår regeringen.” Corren idag
  Den politiska adeln vill utdela ordnar till den gröna adeln som räddar klimatet med höjda skatter och mer bidrag till gröna satsningar.

 18. Sören G

  Lars Cornell #3
  Jag har bara sett klimathotsalarmistisk reklam. Något företag som i sin reklam tonar ner påståendena om ett klimathot har jag inte sett.

 19. Ivar Andersson

  Gunnar Vetterberg är en av Expressens kolumnister och ger sitt stöd till SMR och förklarar varför miljöbalken hindrar SMR från att byggas i Sverige.
  https://www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/manga-sma-karnkraftverk-kan-ge-oss-elen-vi-behover/

  Genom att hämma forskning och utveckling gör begränsningarna i miljöbalken större skada än nytta

  Men om investerare ska våga satsa på de nya möjligheterna måste miljöbalken skrivas om. Den förbjuder reaktorer på andra platser än de tre där de redan finns, och ingen ny reaktor får byggas om inte en annan tas ur drift.

 20. Ann L-H #13,

  Bra ledare som gör att man måste fråga sig: Kommer Adam Cwejman att överleva i dagens medievärld?

 21. Ann Löfving-Henriksson

  # 20 Ingemar!
  Astrid Taube, sa en gång ”mode är ingenting man följer, det skapar man”.
  Adam verkar trygg i sina åsikter och insikter. Förhoppningsvis kommer han att lossa på proppen så att resten av den mera ryggradslösa mediakåren vågar komma efter.

 22. UWB

  OM nu vind- och solkraft blir det dominerande i framtiden är det två frågor som Sveriges politiker måste svara på, och än så länge har jag inte hittat något svar på det som är tillfredsställande:
  1. Varifrån kommer elen från när det inte blåser och / eller solen inte skiner
  2. Hur mycket kostar ett sådant system och finns tekniken framme för det

  Det Svenska politiker glömmer är att t.ex. Tyskland och UK redan har existerande back-up i form av framförallt kol- och gasverk. Det saknar vi i Sverige.

  Jag läste en kommentar från John Constable gällande en utredning gjord i England om hur uppvärmning av bostäder ska ske i framtiden. Kort gick förslaget ut på att till 80 % skulle det ske med transformering av naturgas med koldioxiduppfångning och 20 % med elekrolysörer. Till stora kostnader och mängder av problem.

  Hans lösning, under antagandet att distribution av 100 % vätgas kan göras på ett säkert sätt, var dedikerade kärnkraftverk som enbart producerade vätgas. Billigare och bättre.

  Detta skulle aldrig fungera i Sverige, där skulle 100 % elektrolysör vara den enda lösningen. Den är aldrig ekonomisk hur man än räknar. Om inte kärnkraft användes för generering. Vad säger MP om det?

 23. tty

  #13

  Det år inte bara Cwejman som omvärderat Trump. Opinionsundersökningar i USA visar att han skulle vinna en brakseger över Biden vid ett val idag.

 24. Håkan Bergman

  Lasse #16
  Nån kärnkraftskramare har Annie inte blivit. Hon lovar bara att inte bidra till att kärnkraft läggs ner i förtid, men indirekt lär en massiv utbyggnad av vindkraft till havs i Södra Sverige hota återstående reaktorer i Oskarshamn och Ringhals. Sen föreslår hon att effekten ökas i Forsmark, undrar hur man ska klara den avställning som behövs för såna åtgärder i rådande effektläge? Nej, mig övertygar hon inte!

 25. Ann Löfving-Henriksson

  #23 tty, den info jag skaffat mej från USA säger samma sak. Mellanvalet i höst blir intressant.

 26. Lasse

  #24
  Nej inte mig heller!
  Expressen har i en ledare bundit fast MP och S vid den skampåle som i förtid stängda reaktorer utgör:
  https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/s-och-mp-maste-erkanna-sitt-ansvar-for-elbristen/

  En annan intressant nykomling på energiområdet är den gasledning som skulle kunna förse oss med gas från elöverskott .
  Lättare leda gas än el tycks deras argument vara.
  Snabbare tillståndsprocesser. Sen kanske gastillverkningens spillvärme kan göra nytta lokalt!

  En kamp mellan Hybris och H2 Green Steal visas upp i SVD. Vem gör minst fel.
  Kalla pellets som processas och direkt bearbetas eller varma pellets som processas och sen skickas till stålverk där de skall värmas igen.
  Ingen gör detta helt rätt tydligen!

 27. Ann Löfving-Henriksson

  #23 tty, igen. Vid några tillfällen har jag varit i kontakt med Adam C. och undrat över varför ledarsidan i GP var så tyst i klimatfrågan, förutom Rockströmsbeundraren Hjörne förstås.
  Svaret blev, vi har inte tillräckligt på fötterna. Tänk om alla journalister vore så självkritiska. Jag har inte upplevt det som att Adam omvärderat sin inställning utan snarare att han var tyst till dess att han hade satt sig in i frågan.

 28. Gunnar Strandell

  Jag sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening med hus som blir fem år gamla i år, 2022.

  Informationsflödet från företag och intresseföreningar som vill sälja laddstolpar och solcellsanläggningar är intensivt samtidigt som enstaka medlemmar vill ha besked om tillgänglighet och pris inför kommande byte av bil.

  Av en vän i bilbranschen fick jag höra idag att begagnade elbilar, som rullat i leasing, i år blivit eftertraktade efter att ha stått osålda i ett år. Privatpersoner är beredda att betala 340 000 kr för dem.

  Villaägare får rådgivning av bilföretagen i tekniska och ekonomiska frågor när det gäller köpet medan hyresgäster och bostadsrättsinnehavare hänvisas till värden eller styrelsen.

  Jag tycker inte att medlemmar utan bil ska vara med att betala för installation eller service på laddstationer, men den som tänker köpa elbil håller inte riktigt med. Lägenheten ökar ju i värde!

  Solceller på taket är en god affär så långe man får betalt för det man levererar under dagtid till nätet och alla andra står för nätkostnaden. Men hur länge kommer vi att ha det så? Idag behövs inte ens ett regeringsskifte för att den politiska ledningen ska ta en linje i motsatt riktning mot den etablerade sedan 50 år.

  Jag är tacksam för alla bidrag som kan föra tänkandet framåt innan vi måste bestämma oss.

 29. Brutus

  #28 : Självklart skall inte andra medlemmar än de som vill ha laddstolpar betala för dessa. Detta gäller installation, drift och service. På samma sätt tycker jag att det är märkligt att subventionera elbilsköp. Jag ser ingen anledning till att jag, pensionär med en Berlingo 2005, skall vara med och sponsra bilar, som kan kosta 20 ggr mer än värdet på min trotjänare. Icke heller skall solceller subventioneras. Liknande argumentation. Man måste där ta hänsyn till att solen ej skiner ständigt och därför kräver backup. Som kostar.

 30. Simon

  Man kan ju tycka att en bra produkt borde sälja sig själv utan att man måste tvinga andra att betala för den. Behövs subventioner beror det väl i huvudsak på att produkten är både för dålig som för dyr.

 31. Anders

  I synnerhet – vilka kloka ord Du bjuder oss klimatoptimister på såhär en ljusnande april-lördag! Tänk om någon enda riksdagspolitiker kunde göra dylika rimlighetsanalyser… Då hade jag (kanske) skrinlagt mina planer på att flytta till Finland…

  #14. De politiker som ”ville att bilkörning skulle minska kraftigt” kallar jag för miljöpartister. Och anser för övrigt att det partiet borde miljöförstöras.

 32. Håkan Bergman

  Brutus #29
  Solelen har dock den fördelen att vi vet när den inte levererar. Därmed inte sagt att solel är bättre än vindkraften. Men man kan ju lagra den billiga överskottselen och använda överskottet sen när elen är dyr, fel, fel, fel. All el har alltid en produktionskostnad oberoende av vad marknadspriset på el råkar vara just för stunden och vi kommer aldrig ifrån kostnaden för att lagra elen och det är bara en begränsad del av överskottselen som kan lagras i våra vattenmagasin. Återstår batterier, redan dissat t.o.m. av entusiasterna, sen den senaste hajpen vätgas med en verkningsgrad på max 30% för hela kedjan. Glöm inte att vätgasförespråkarna alltid räknar med marknadspriset på el när sol och vind dumpar sin överproduktion på marknaden när verkligheten är att den elen fortfarande produceras till respektive produktionsslags produktionskostnad.

 33. Brutus

  #32 : Jag ser en poäng med solceller. Om jag skulle dra in el till mitt sommartorp skulle det gå på 400 kkr. Med solceller kan jag ladda batterier, som kan användas till belysning, kylskåp, tv etc. Gasol till matlagning. Funkar utmärkt. På vintern är jag inte där. Mössen behöver då ej extra värme. I ett system för försörjning av ett modernt samhälle måste däremot solceller placeras extremt perifert.

 34. #23 och #25. ”Opinionsundersökningar i USA visar att han skulle vinna en brakseger över Biden vid ett val idag.” och ”den info jag skaffat mej från USA säger samma sak. Mellanvalet i höst blir intressant”.
  Jo, så är det. Men slutsatserna av detta är inte så lätta att dra. Ta kamrat Putin, typ 70 procent av ryssarna skulle ge honom en brakseger i dag. Ann, ett val i höst vore inte ens intressant. Han vinner.

 35. #34, försvann i texten. Annars, storspoven kom i går och tranan. Tranan, en asocial typ som kniper andras barn. Stararna som varit borta i fyra år verkar vara på gång. De första kom för ett par dar sen mot normalt 1 april. De ser lite annorlunda ut, undrar om de är av en annan släkt. Tofsvipan, den borne optimisten, var här i mars redan men backade ut. Nu tillbaka sen en vecka. Gäss och sångsvan är förstås här och inte att förglömma, sädesärlan. Alltid lika glad.

 36. Ann Löfving-Henriksson

  # 34 Som jag skrev i # 13 på en fritänkarblogg har man faktiskt rätt att tycka och tänka fritt.

 37. SatSapiente

  #10 D Wiklund
  Cirkulenter, det var ett bra uttryck.
  Det finns en stor hake med cirkulenternas resonemang.
  Om de flesta (eller alla) slutar att köpa nya saker kommer de som tillverkar dessa att gå omkull och upphöra med sin verksamhet. Då kommer det så småningom inte att finnas några nya saker att efter användning cirkulera eftersom cirkuleringen efter några varv helt nött ut de begagnade sakerna.
  Inga kläder (om du inte tillverkar dem själv), inga vitvaror (svåra att tillverka själv) osv.

 38. Brutus

  #37 SatSapiente : Det finns onekligen en förbättringspotential. Om man tittar i sin garderob finner man mängder av plagg, som ej använts de senaste x åren. Samtidigt sliter man ut annat, t ex jeans, strumpor, skjortor etc. Även om allt ”överflöd” går till andra behövs därför ett tillskott motsvarande det som slits ut. Dessutom kommer inte alla att vilja ha ”andras” kläder. Man kan även betänka att stora förändringar sällan sker över en natt. Det blir därför en successiv övergång om detta blir en bestående trend. Men produktions- kapaciteten kommer säkert att behöva minskas över tid. Mot detta kan ställas att en stor del av jordens befolkning behöver bättre kläder.

 39. Håkan Bergman

  Brutus #38
  En stor del av jordens befolkning har haft vett nog att bosätta sig där man behöver minimalt med kläder. Med dagens politik dröjer det nog inte så länge innan jag kan börja återanvända kläder som jag ”växt” ur den senaste tiden. Men visst dom som ständigt byter kläder av modeskäl kan säkert bidra till minskat slöseri,. Själv ser jag kläder som nåt med fickor, finns ju stammar i Sibirien som går nakna året runt, men hur klarar dom att leva utan fickor? Det bästa med lumpen var uniformerna, massor med fickor, helt säkert avsedda för andra ändamål än vad jag använde dom till.

 40. foliehatt

  Det är tydligen inte bara att ställa om till ”hållbarare” mathållning. Det verkar som att detta med att äta strikt vegetabiliskt kräver en viss kunskap. Varje kosthållning kommer tydligen med sina egna specifika problem att lösa…
  Vem hade kunnat gissa det? som jag läser propagandan för ”hållbarare” livsföring så är det bara att bestämma sig för att ”göra det rätta”… Har de klimaträdda fel i denna frågan också?

  Köttskammen kom på skam.

  https://www.svd.se/a/Po2P7b/professorns-oro-samre-upptag-av-vaxtprotein

 41. Ulf

  Svar 34,

  Otroligt skum kommentar Eilif. Varför vill du jämföra demokratier med diktaturer utan yttrandefrihet? Det rimmar illa med ditt klimatengsgemang.

  Allt Biden tagit i har blivit en katastrof. Det gäller Ukraina, energipolitik, covid trots att han kom till ett dukat bord, skattepolitik, få med sig husen, etc,etc.

  Hans fega och otäcka inställning i Ukraina frågan har gjort honom mäkta impopulär i USA.
  Här i Sverige hyllas han för att han ”enat” demokratierna mot Ryssland. Men handen på hjärtat, det är förstås en självklar reaktion mot Ryssland och har inget med Biden att göra.
  Amerikanska folket har en annan inställning. Är man stor och stark måste man hjälpa till. Inte som Biden prata om för Putin, ”varsågod och invadera”.
  Biden har insett detta. Därför ökar han nu äntligen vapenleveranser och hjälp till Ukraina. Mer av det och ett Ukraina som kan försvara sig mot attacker på civila och vinna detta krig. Kan möjligen ge Biden den seger han så desperat behöver. Men jag tror inte det. Det blir nog som ledande demokrater fruktar, en katastrof i mellanvalet.
  Glöm inte att Trump åkte ut pga ett kinesiskt virus, inget annat. Det hade inget med sakpolitik att göra.
  Att jämföra det amerikanska folket med det ryska är bara absurt.
  Det blir lite som i GP ledaren. Synd att EU inte lyssnade.

 42. #41
  Hej Ulf, jo, det vore skumt att likställa förhållandena. Det gör jag inte. I Ukrainafrågan har jag inställningen att det är uteslutet för oss i väst att låta ondskan segra.
  Om jag börjar hemma så stöttar vi i år elbilarna mångfalt mer än vad vi stöttar Ukraina. En skam. Och för klimatrörelsen i väst finns det i dag bara en sak att säga – nu stänger vi all import från Ryssland och startar upp allt vi har av kol/brunkol/olje kraft. Tills vidare. Men klimatrörelsen sviker. En skam. Så ser det ut i västvärlden men inte i Östeuropa och Finland. Där förstår man vad det handlar om. Hittills i väst är det nog trots allt Biden som gjort mest och dessutom kommer att göra mest. Vad DT hade presterat vet ingen. Nog inte han själv heller, upptagen med valresultatet, som ett barn som inte fått den födelsedagspresent han önskat. Han är ett riskabelt och oskrivet kort när det gäller Ukraina. Vem minns förresten inte hans beundran för Putin, ondskans regissör, nåt år sen.
  Jag har direktkontakt med förhållandena i Ukraina. Har agronomer från Vinnytsia och en asylsökande kulspruteskytt från Kaliningrad med meriter från Syrien 2014. Han följer invasionen härifrån, sina kamraters resa i februari från Kaliningrad över Biscaya till Sevastopol. Tolv dagar om det går bra. Ingen ville dit. Och finner nu bilder på döda ryska Kaliningradkamrater på Ukrainska nätsidor.
  Igen, det är uteslutet för oss i väst att låta ondskan segra. Ulf, där tror jag vi tänker lika.

 43. Ulf

  42 Eilif,

  Jo vi har nog samma inställning. Sedan har vissa östländer gjort mest. Därefter UK. Biden var som sagt oerhört försiktig i början, men opinionstrycket har tvingat honom att steppa upp. Kom ihåg att han började med att erbjuda Asyl till Ukrainas President. Då är man helt fel ute. Men nu är det en helt annan ton ifrån USA. Mycket, mycket tuffare. All hjälp som behövs ska skickas. Plötsligt skyller man inte på kärnvapen längre. Flygplan, specialgjorda drönare. Så ju nu händer det saker. Något jag tror vi ska tacka amerikanska folket för.
  Trump kan man ha olika åsikter om, men jag håller med GP ledaren att Europa skulle lyssnat på vad han sa då.
  Vad jag vänder mig emot är en del européers syn på amerikanare. Det är barockt att det hopplösa franska folket ska ha en nedlåtande syn på amerikanare, när de själva är som de är. Och därifrån har inte kommit mycket hjälp.

 44. Ann Löfving-Henriksson

  # 41 Ulf, de två sista meningarna i Ditt inlägg #41 med ”….det blir lite som i GP-ledaren…” förstår jag inte. Vill Du förklara?

 45. Ulf

  Ann 44

  Menade att det är lika fel att jämföra amerikaner med ryssar, som det blev fel när EU vägrade lyssna på Trump för att han ansågs vara fel avsändare.
  Jag är mycket tacksam att amerikanska folket satt press på Biden. Ukrainarna är nog ännu tacksammare.
  Amerikaner är olika oss men det är på gott och ont. Inte bara negativt som en del européer fått för sig.

 46. Ann Löfving-Henriksson

  # Ulf 45, jag förstod inte hänvisningen till GP-ledaren. Tack för svar.

 47. Olof

  #16
  ”Sen läste jag att Centern (Annie Lööf) vill se mer vindkraft men även mer kärnkraft-se där en omvändning värd att granska!”

  Nej, C har länge accepterat att effekten höjs i befintliga kärnkraftsanläggningar. Men vad hjälper det om man samtidigt stödjer nedläggningar?
  C stödde inte försöken att rädda Ringhals 1 o 2.

  https://www.facebook.com/cobohlin/posts/10158801881714226

 48. TorbjörnR

  Intressant info om vätgaslagring hos H2 Green Steel.

  De ämnar bara ha vätgaslagring för några få timmar enligt bifogad intervju.
  Det borde innebära att de tänker ta stora delar av vattenkraften när det inte blåser.
  Deras elektrolys ska gå 24/7.

  De räknar också med att vi kommer exportera mindre till Finland framöver.

  Undrar vad elpriser kommer bli i elområde 1 och 2 framöver och hur mycket som exporteras till elområde 3?

  https://bodenxt.se/arkiv/7410?fbclid=IwAR0U0-IqU3E_atn2qqGKbVdXNr0OjV00RvaJpTUTn6cRBfdKxkvPL7Ad8UM

 49. Paul Håkansson

  Elon Musk har nu köpt Twitter och ett stort steg mot yttrandefriheten är därmed taget.

 50. Paul Håkansson

  “Free speech is the bedrock of a functioning democracy, and Twitter is the digital town square where matters vital to the future of humanity are debated,” Musk said in a press release after the deal was announced. ”