Sagor, flocklojalitet och skepticism

IPCC´s handlingar inför COP-21 är i klass med den värsta tänkbara skräckhistoria. Målet är givet, ökad makt åt FN och medlet är den ensidiga klimathotsbilden.

Men, det finns ljusglimtar. De ”utvidgade BASIC-länderna ” tar ton och tänker följa upp COP-15, Köpenhamn 2009, vetenskapen är inte enig och medvetenheten om koldioxidens nytta ökar. ”Krisen är över” och vi borde ”hylla koldioxiden”!

Global Warming Crisis is over. IPCC-rapporterna är ju inte de enda i sammanhanget. De av media och politiker g(l)ömda NIPCC-rapporterna leds av vetenskapare, som är oberoende av FNs mål och medel och de drar lite andra slutsatser än IPCC. NIPCC trycker dels på att det inte finns någon ”vetenskaplig konsensus” kring människans roll beträffande klimatförändringar i stort och dels att det är ”likely” att den bevisade nyttan av de antropogena koldioxidutsläppen är större än de beräknade framtida kostnaderna, d.v.s. SCC är ”likely” negativ. Det innebär att det inte finns någon anledning att reducera utsläppen.

Med andra ord, det är dags att med omedelbar verkan avbeställa den nuvarande klimatpolitiken och istället för påbjuden avveckling främja ekonomisk tillväxt. Något mer utförligt här:

https://www.heartland.org/policy-documents/global-warming-crisis-over

”Should we celebrate CO2?” Med den rubriken höll den tidigare greenpeaceaktivisten Patrick Moore nyligen en intressant föreläsning, 2015 Annual GWPF Lecture.

image277

Han menar att atmosfärens koldioxidhalt under jordens första 4 miljarder år sannolikt var ungefär som den var under Kambrium, innan livet hade gjort sig påmint.

Men, då under Kambrium tog livet i havet ordentlig fart. Skyddande kalkskal visade sig vara en fördel i kampen för tillvaron och naturligt nog utrustades en del organismer med sådana, trots atmosfärens höga koldioxidhalt. Tomma skal sjönk mot djupen och på så sätt transporterades ”koldioxid” ner till oceanernas bottnar och lagrades där som kalk. Naturligtvis minskade koldioxidhalten i atmosfären.

Växterna tog sig så småningom upp på land och kampen om solljuset började. Det var en fördel att kunna växa på höjden. Evolutionen bjöd nu på lignin, som tillsammans med cellulosa bildade trä. Ligninet var svårnedbrytbart och när träden dog bröts trämassan inte ned. Trädstammarna staplades i lager på lager och pressades med tiden ihop till de enorma kollager, som vi idag kan nyttja som energikälla. Så fortsatte det i 90 miljoner år, men under Devon utvecklades lignin-as, de enzymer, som kan bryta ned lignin och som idag är vitrötesvampens viktigaste ingrediens.

Nedbrytningen i skogarna kunde nu frigöra trädmassornas hela förråd av kol som koldioxid. P. Moore resonerade kring om inte detta räddade ”livet” på jorden. Kolatomerna hade ju ända sedan Kambrium bundits i kalklagren på havsbottnen och senare även i trä-, brun- och stenkolslagren. Koldioxidhalten i atmosfären var på väg ner mot 150 ppm d.v.s. den nivå när växterna inte bara svälter utan ställer in sin uppbyggande verksamhet och tynar bort. Det flercelliga livet på jorden var hotat.

Moore menar att mänskligheten nu fungerar lite på samma sätt som ligninas. Genom att utnyttja de fossila bränslena återlämnar vi nu till atmosfären en liten, liten del av dess ursprungliga koldioxid samtidigt som vi göder och gynnar växtligheten och därmed hela biosfären.

P. Moore frågade också hur tänkande individer på hög ansvarsfull nivå kan tappa fattningen så som G7-ledarna gjorde tidigare i år. Under deras årliga möte deklarerade de att de ska arbeta för att utplåna fattigdom och hunger och samtidigt se till att de fossila bränslena fasas ut. Patrick Moore undrade om inte de foton, som togs efter konferensen var kraftigt retuscherade, världens kejsare var ju påklädda där, men med detta sitt dåraktiga besked måste de ha varit nakna.

isKUGFXWX0

http://www.thegwpf.org/patrick-moore-should-we-celebrate-carbon-dioxide/

Varför har de och många, många andra tillåtit sig att delta i denna charad?

Freeman Dyson skrev förordet till Goklany´s Carbon Dioxide The Good News.

(Se Nyttan med koldioxid 2015/10/18 Ingemar Nordin)

Här bjuder han på sin förklaring. Vi är ett flockdjur. Under årtusenden efter årtusenden var lojaliteten till flocken en fråga om liv eller död. Det gällde att hålla ihop i vått och torrt. Klanens egna berättelser, sagorna höll ihop flocken. Ju mer spännande sagorna var desto bättre. Att ifrågasätta rimligheten i berättelsen eller om de byggde på verklighet och sanning, det var ointressant. Det var viktigare att tänka lika än att tänka rätt!

.bonfire-698646__180

Ifrågasättande, som skapade oro i flocken, kunde vara livsfarligt. De, som hotade lojaliteten, blev utfrusna och mer eller mindre fredlösa eller värre. Kort sagt, vår kulturella hjärna är inte primärt utrustad till att vara skeptisk!

Vetenskaplig framgång däremot bygger på att man vågar ifrågasätta. Men, det är inte riskfritt, det utmanar lojalitetshjärnorna. Dessutom förstärks flockledarnas, ”experternas”, berättelser i våra dagar ofta av stöd från den politiskt styrda byråkratin.

Dyson avslutar inledningen med att berätta om The Comprehensive Plan for Carbon Dioxide Effects Research and Assessmen (1978). Det är den första och dessutom tongivande undersökningen om den antropogena koldioxidens inverkan på omgivningen. Den enda effekt, som skulle undersökas, var eventuella klimatförändringar. Dyson protesterade mot ensidigheten, men fick inget gehör för sina åsikter och allt sedan dess har koldioxiden blint demoniserats.

greening

Och, P. Moore han avslutade sin föreläsning med, jag hoppas att ni har sett CO2 från ett nytt perspektiv och nu är beredda att fira den tillsammans med mig.

Det är hög tid!

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack Ann
  Vetenskapsradion idag har ett inslag om just flocklojaliteten. Vi anpassar oss snabbt till gruppindelningar och får fördomar mot andra grupper. Det är väl extra tydligt för klimatfrågan.
  Oförmågan att ta till sig information som talar emot sin ståndpunkt är monumental. Tack Thomas för att du så tålmodigt visar oss detta-du behövs här!

 2. latoba

  Tack Ann för ditt utmärkta inlägg. Jag har läst Patrick Moore’s föredrag och jag läser nu Goklany’s bok på nätet.¨Detta borde vara obligatorisk läsning för klimatpolitikansvariga i alla politiska partier och alla klimatjournalister.

 3. Det var en bra post, AnnLH.

  Som vanligt! 🙂

  Men jag undrar om inte ’vi-är-ett-flockdjur’-förklaringen till följet är lite i simplaste laget. Såsom du (Dyson) beskriver det:

  Klanens egna berättelser, sagorna höll ihop flocken. Ju mer spännande sagorna var desto bättre

  stämde säkert på den tiden när muntliga berättelser, vidareförda från en generation till nästa, var det huvudsakliga (för många det enda) sättet att få information.

  Men i dagens informationsålder, där i stort sett alla utvecklade länder har ett överflöd av ’information’ och propaganda i form av politik, reklam, och allehanda aktivism tycker jag inte ’lojalitet mot en (anonym) flock’ riktigt håller.

  Jag tror heller inte att det är så det ser ut ute i stugorna. Alltså att folk där verkligen går och är rädda för både ’klimathotet’ och att inte hålla sig till (och tro på) klimathotsberättelsen …

  Nej, bilden som ges av (främst havererad) media, i samspel med politik och diverse ’myndighetsexpertis’ mm (som har lika låga förtroende siffror) uppbärs ju dessutom av dem som vill se sig själv som ’initelligentia’ och upplyst ’elit’. Som tom har som sitt ’jobb’ att hålla sig informerad, och vara ’expert’ på saker. Och det är bara från den (långt snävare) gruppen man får höra klimathotshysteriska berättelser av allt värre slag när de försöker överträffa allt man redan tidigare har försökt med …

  Möjligtvis är det där liknelsen om ’Klanens egna berättelser, sagorna höll ihop flocken. Ju mer spännande sagorna var desto bättre’ skulle kunna stämma …

  Men kan det verkligen vara så illa?

 4. Lennart Bengtsson

  I dessa dagar då vi alla måste skrämmas för extremt och farligt väder för att få oss i den rätta stämningen inför Parismötet kan det vara bra att påminna om att det inte alls är säkert att väldiga stormar och hemska oväder blir en följd av vårt syndiga liv. Här kommer ett annat och kanske mer troligt förslag av Hjalmar Söderberg.

  http://runeberg.org/histrett/14.html

 5. John Silver

  ”Och, P. Moore han avslutade sin föreläsning med, jag hoppas att ni har sett CO2 från ett nytt perspektiv och nu är beredda att fira den tillsammans med mig.”

  Det där är en förolämpning. Jag har aldrig haft något annat perspektiv.

 6. Mats G

  Vargen kommer…

  Jag blir lite sorgsen när jag läse Ann LH text. Man hoppas alltid att mänskligheten hade kommit lite längre.

  Flock eller klan beteende borde vi kunna ställa oss över. samtidigt måste vi ha ett fungerande grupp beteende i ett civilsamhälle. Vi måste följa normerna. Vi tänket manifesteras tidigt iom med familjen. Inprintas vidare på arbetsplatsen. Säger man inte Vi på arbetsplatsen är man udda och ingen teamplayer.

  Nu har människan begåvats med intelligens. Det innebär att vi med tankekraft kan styra nedärvda beteende. Beteende som vi förnuftsmässigt och logiskt inser är fel eller nedbrytande. Intelligens har i sin tur utvecklat empati osv. Ni förstår poängen hoppas jag.

  Det innebär att vi har de verktygen att bryta flock beteende och klan beteende.

  Krafter likt cowboys vill leda in oss i fållan igen. Låt det inte ske…. Du är ingens mans ägodel..

 7. Thomas P

  Jonas #3 ”Men i dagens informationsålder, där i stort sett alla utvecklade länder har ett överflöd av ‘information’ och propaganda i form av politik, reklam, och allehanda aktivism tycker jag inte ‘lojalitet mot en (anonym) flock’ riktigt håller. ”

  Ta och titta på vilka källor folk hänvisar till här. Det är WUWT, hockeyschtick, notrickszon, Monckton, Moore etc. En liten klick av likasinnade som berättar samma sagor så ni kan känna er trygga där vid lägerelden.

 8. Mycket bra Ann.

  Jag tror att flocklojaliteten i detta fall gäller media, politiker och skattefinansierade NGO´s

  Den breda allmänheten börjar se igenom dumheterna, allt fler mins att stenåldern hade ett globalt varmare och mer livsvänligt klimat trots att även den tiden var i denna 40 miljoner år långa istid med låg biodiversitet och 10C lägre medeltemperatur än normalt de senaste 600 miljoner åren som grafen visar.

  Det vore skillnad om jorden hade sin högste medeltemperatur och CO2-halt nu och om några temperaturspår som funktion av höjs CO2-halt funnits i atmosfären.

  Just avsaknaden av temperaturspår i regioner med torr atmosfär där enbart halten CO2 ändrats, borde få alla med blott aningen objektivitet att fundera.

  Men andra dumheter bidrar, som att klimatkriget utkämpas med dyrare energisystem än fossila och förbud mot den kärnkraft som är det enda som kan hota fossila energier i en allt mer energidesperat värld där redan flera miljarder riskerar sina liv i hopp om att få använda mer energi.
  Det vore så enkelt att klä av de politiker som förespråkar dagens klimatkrigföring med stöd av sin tro på CO2-hotet, men inga journalister gör det och andra får inte… (flocklojalitet, men visst borde snart alternativmedia vuxit så starkt att sådana som jag får fråga ut Sveriges ledande politiker eller varför inte börja med riksdagsledamöter i MP?).

  Normalt vädrar journalister scoop då de så enkelt kan sänka en så dyr samhällsföreteelse, Janne Josefsson borde kunna plugga in erforderlig elektrokemi strålningsfysik och CO2-molekylens förmåga att ändra riktning på en smal och svag IR våglängd.

  Men ingen verkar våga…

  Snart lär någon journalist som närmar sig pension och har vetenskaplig kompetens i vart fall få möjlighet att ställa dessa frågor som visar att kejsaren är naken.

  Tror och hoppas jag.

 9. Ann L-H

  #3 Jonas, huvudpoängen var nog att vår hjärna inte primärt är utrustad för skepticism och att grupptänkandet som t.ex. Hans Bergström beskriver i Domedagsklockan ändå ligger och skaver någonstans. Men, Freeman Dyson har nog en liten räv viskande bakom örat i sitt resonemang här. Dessutom avslutar han med att även han och Goklany härstammar från ”grottbarnens” kultur.
  Han avslutar förordet med: ”Truth emerges when different groups of explorers listen to each other´s stories and correct each others´s mistakes.”
  Och, för det krävs väl att man debatterar och inte anser att ”science is settled” …

 10. Ann L-H

  #7 Thomas, missade du att jag inledde med att hänvisa till IPCC?

 11. Mats G

  Forts #6

  Nu har det visat sig att rädsla är den känsla som vi människor har svårast att kontrollera. Den ligger djupt, djupt inom oss. En förutsättning för överlevnad även i vår tid.

  Det utnyttjas hänsynslöst. Denna svårkontrollerade känsla.

  Management by fear är ett vedertaget sätt att leda… som exempel.

 12. Mats G

  ”science is settled”

  Det här är ju sådant bullshit. Det är varje Vetenskapsmans plikt att utmana vetenskapen.

  Science is never settled!!

 13. LBt

  Eftersom vi inte vet skall vi naturligtvis välja en sansad väg framåt. Begränsa utsläppen inom ramen för vad tillväxt och utveckling tillåter. Under resans gång kan vi då när vår kunskap ökar skruva på kranen åt något håll.

  Skall denna strategi vara så svår att förstå, en 5-teklassare uppfattar den nog som självklar.

  Men förutsättningarna tycks nu ändras snabbt och dramatiskt, vad innebär det faktum att det uppenbarligen finns en kärnreaktion som avger närmast obegränsat med värmeenergi utan skadliga restprodukter? Fossilt utnyttjande kollapsar naturligtvis och dagens kärnkraft avvecklas men kan vi hantera de ekonomiska svallvågorna från detta? Här kanske vi får anledning att stilla be om ett FN med makt att dämpa marknadskrafterna tyvärr utan nämnvärd förhoppning om att bli bönhörda.

 14. Peter F

  #7 Thomas P

  Jag tror nog att vi skeptiker på den här bloggen även – liksom jag själv – också läser på klimathotsbloggar, allt för att kunna bilda sig en egen uppfattning.

  http://scottishsceptic.co.uk/2013/12/15/ranking-of-climate-blogs-dec-2013/#more-2536

 15. Thomas P

  Ann #9 ”Han avslutar förordet med: ”Truth emerges when different groups of explorers listen to each other´s stories and correct each others´s mistakes.”
  Och, för det krävs väl att man debatterar och inte anser att ”science is settled” …

  Jo, Hansen fick just erfara detta för den som följt den debatten…

  Ann #10 ”missade du att jag inledde med att hänvisa till IPCC?”

  Visst, du drar upp IPCC som monstret i garderoben. Monstret man måst skydda sig mot genom att samla sig kring lägerelden. När du hänvisar till källor att tro på blir det lobbygrupper som Heartland och GWPF.

 16. Ann lh

  Thomas P. När man går till källan, underlaget till COP21 så är det ingen tvekan, ett monster!

 17. Mats G

  Jag förstår Thomas P poäng i #15

  Det gäller att hålla huvudet kallt och inte springa iväg åt andra hållet bara för att vara obstinat.
  Det är fakta som skall gälla. Ens egna åsikt skall vara av underordnad betydelse.

  Att inte veta är ingen dålig sak. Då tar man reda på saker. Det är Vetenskapens grundtes skulle jag hävda. Nyfikenheten att veta mer är det som driver vetenskapen. eller borde vara.

  Det ärligaste är att hålla sig till fakta så långt man kan.

  Hur skall man då agera om man inte vet. Förbereda sig för alla scenarios. Det vore det bästa men inte möjligt.

  Mitt val: Avvakta tills vi vet mer. Släng inte bort resurser på saker som är meningslösa. Resurser är inte obegränsade och behövs så väl rätt använt.

 18. Björn

  Bra inlägg Ann L-H! Ja, man borde bli än mer skeptisk när man ser diagrammet från Patrick Moore´s föreläsning. Vad hände för ca 40 miljoner år sedan då medeltemperaturen stadigt har minskat fram till våra dagar. Växter och blad har minskat i storlek, i takt med denna temperaturminskning, vilket många biologiska forskare kan vittna om. Det är också under dessa senaste 40 miljoner åren som återkommande landistider med varmare perioder dessemellan, har förekommit. För att förstå allt detta, krävs mycket forskning utan störningar och motstånd från en moderniserad inkvisitorisk rörelse. Tyvärr har inte hjärnornas utveckling för den stora massan hunnit med att anpassas till de stora hjärnornas upptäckter och moderniserade värld. Det är en pedagogisk uppgift av stora mått att få den växande folkmassan att förstå och anpassa sig till nödvändigheten av forskning och utveckling. Men IPCC bidrar inte till denna nödvändiga pedagogiska upplysning, utan tvärtom, de bidrar till mörkrets krafter.

 19. Lasse

  Blev lite träffad av Thomas P kritik av att bara läsa skeptiska bloggar och därför gick jag in på denna för att kolla deras beskrivning av modellernas tillförlitlighet:
  http://www.skepticalscience.com/climate-models.htm
  Tja -de konstaterar väl att de är sådär men det bästa vi har.
  Hansen gjorde en som stämde rätt bra 1981. Men 1988 trimmade han upp den så den gick varm. På den vägen är det.
  Sen vad är det för tjommar som inte kan göra en kurva över havsvattenstånd från en källa, pegelmätningar , utan tvunget skall göra bort sig med att byta mätmetod mitt i mätperioden och sen hävda trendbrott! Thomas är det dessa bloggar du vill vi skall läsa?

 20. Gunbo

  Mats G #11,

  ”Nu har det visat sig att rädsla är den känsla som vi människor har svårast att kontrollera. Den ligger djupt, djupt inom oss. En förutsättning för överlevnad även i vår tid.”

  Du har fullständigt rätt!
  Rädsla styr oss mer än vi vill tro. Rädsla för klimatkatastrof styr den ena sidan av den här debatten. Rädsla för ekonomisk katastrof och global governance styr den andra.

  Det finns knappast någon som inte är påverkad av flock- och klanbeteende. Olika grupperingar bildas kring trosinriktningar vare sig det gäller religion, ideologi eller klimatfrågan. Man känner sig trygg inom den egna flocken och motar bort den som har avvikande idéer.

  Det muntliga sagoberättandet har numera flyttat över till främst Internet där de olika sagorna kan attrahera nya medlemmar till flocken.

  Människan har inte förändrats mycket sedan stenåldern trots all ny kunskap!

 21. Sören G

  Parallellerna till lysenkoismen i Sovjet med förföljelse och trackasering av de som inte stöder den påbjudna uppfattningen tycks vara klimathotsalarmismens livskraft. Om en fri debatt hade förekommit så hade klimathotsreligionen varit avvecklad för länge sedan.

 22. Ann LH

  Gunbo, intressant att du stöder Freeman Dysons tankar här. De stora sagorna berättas nu på internet och störst av alla är klimathotssagan, eller hur?

 23. Mats G

  Informationens tidsålder.

  Vi är nu i Informationseran. Informationstekniken påverkar nu vår värld fundamentalt.

  Arabiska våren, IS och Flyktingvågen år konsekvenser av den nya tekniken. Med den nya tekniken har det gått att organisera sådant som inte var möjligt förut.

  Det är inte klimatet det är tekniken. Är det tekniken vi skall vara rädd för. Det är frågan?

 24. Mats G

  vad händer när man kontrollerar människor?

  Eller i det här fallet en bransch. Jag gillar att ta upp musikbranschen som exempel.

  På 50 talet och långt in på 60 talet var det skivbolagen som styrde musikutbudet. Utvecklingen och kreativiteten var noll. Det var bruttor i snyggt fodral som sjöng låtar i stil med lollipop…

  Sedan hände något. The Beatles

  Det slog sönder den befintliga musikbranschstrukturen. Det som hände var markabelt.

  Kreativiteten och därmed musiken och exploderade och blomstrade. Det fortsatte långt in på 90 talet och peakade under 80-talet. Efter milleniumskiftet har bolagen tagit kontroll igen. och vi är tillbaka till 50 talets situation igen. brudar i snyggt fodral som sjunger lollipop.

  Och inga Beatels i sikte…

  Det sedeslärande i denna lilla historien är att släpps människors kraft lös så finns det så mycket potential. Det är för mig en gåta att arbetsplatser för det mesta förminskar människor. management by fear gör människor knappast större. Företag som google och Facebook försöka släppa loss kreativiteten via organisationen. De har åtminstone förstått på dess kraft.

  kort och gott. Världen skull kunna var så mycket bättre. Släpp fångarna loss det är vår.

 25. Thomas #7

  Allvarligt? Menar du att skeptiker inte alls är bekanta med alarmistretoriken och vad som påstås hävdas från deras sida? Både i media och ibland i den sk ’vetenskapliga’ literaturen?

  Märkligt. Nästan alltid brukar nämligen länkar tillhandahållas till vad det är man diskuterar.

  Och vanligen brukar (seriös) diskussion vara uppskattad med de mer ’alarmism’-lutande anhängarna av klimathotsförhoppningar.

  Min erfarenhet är snarare den exakt motsatta den du vill insinuera: Att det är på din sida folk har beröringsskräck, och allra helst vill tysta sina meningsmotståndare. Och förstås att de bara godtar påståenden de läppjat i sig från de rättroende och ’godkända’ källor.

  Du brukar fö också försöka detta: Att försöka stämpla vissa kanaler för information som illegitima ..

 26. Lasse

  Thomas P
  Var nyligen inne på den alarmistiska Uppsalasidan.
  Ser att du är aktiv även där.
  Den är tydligen modererad-varför?
  Angreppen på andra får dock passera även i redaktionell tex.
  Förnekar ni på den sidan att NASA pillar på tidigare temperaturdata?
  Om så sker är det inte något att slå larm om?

 27. Lasse, om man bara säger 97% eller peer-review, eller ’alla vetenskapsakademier’ ..

  .. då får man absolution och får hänga på lite vad som helst därefter.

  😉

  Och ja, inhägnaden ägnar sig åt att upplysa om att DN nu skall ha en klimathotssatsning inför Parismötet, med bla Karin Bojs. Och fler ’djupsinnigheter’ följer i kommentarerna ..

 28. Ingemar B

  Just det: även NASA är delaktig i den globala konspirationen! (konspirationen mot allt som är rätt och sant)

 29. Kevin Benn

  Tack, Ann!
  Det är bra om andra röster och teorier äntligen börjar göra sig hörda. Utan dem blir det ingen debatt!
  Och apropå sagor:
  The Gas of Life
  If you want to hear a story of the days of long ago
  Then gather round, dear children, and I’ll tell you all I know.
  It’s all about a magic gas that trees and plants breathe in
  To make them strong and healthy and keep our planet green.
  You can’t see it, you can’t smell it – it almost isn’t there –
  But once it had the power to make brave men spill their beer!

  Wonderful, extraordinary, fascinating, queer,
  Marvellous, incredible, oh, dear, dear!

  In olden times, dear children, when greatgrandpa was a lad,
  They told of monsters, trolls and ogres, that ate kiddies who were bad.
  If you didn’t say your prayers at night or mind your Ps and Qs
  A dragon could come swooping down and light its fiery fuse.
  Then when shining knights on horseback had seen the monster slain
  There’d be talk of a new beastie and you’d tremble once again!

  Wonderful, extraordinary …

  “But what about the magic gas?” your eager voices chime.
  Ah, yes, my dears, be patient: all things in good time!
  And in good time, the fashion for the fairytales of yore
  Had to be updated with more modern scenes of gore…
  When viewed from space, the planet Earth is just a little ball,
  So with the perfect story you could petrify them all!

  Wonderful, extraordinary …

  Well, they hit upon the climate, which just then was growing cold,
  And spread clouds of magic gas to make it do as it was told.
  And guess what: the cooling stopped, and all the snowmen disappeared,
  So Man-Made Global Warming became the monster all men feared;
  Nasty, sweaty Global Warming by an evil Greenhouse Gas…
  Then the warming went away again; but not the gas, alas!

  Wonderful, extraordinary …

  Well, the people got the message – people somehow do –
  You cannot fool them all the time, as old Abe Lincoln knew.
  Our dear Sun drives the climate, and bursts the trolls as well,
  And in all the leafy kitchens there’s a sweet and yummy smell:
  The Gas of Life is stewing in Nature’s cooking pot
  With just a dash of sunlight to make it nice and hot!

  ALTOGETHER NOW!
  Wonderful, extraordinary, fascinating, queer,
  Marvellous, incredible, OH, DEAR, DEAR!
  Kevin Benn

 30. Ingemar B #28, du har nog bara lite otur när du tänker …
  Men skam den som ger sig!
  😉

 31. Ann LH

  Wonderful! Dear, Dear Kevin Benn – Tackar, Tackar / Ann

 32. Kevin Benn

  Tack så mycket, Ann!

 33. Astrid Å

  Jag kommer osökt att tänka på ”Patologisk altruism”.
  Judith Curry funderar kring detta och klimatvetenskapen, i ett inlägg från 2013.

  http://judithcurry.com/2013/12/09/pathological-altruism/

 34. Ann LH

  Astrid Å, tack för länken. Det vore värdefullt om Du ville utveckla Dina tankar kring varför Du påminde om just denna länk.

 35. Guy

  Thomas P #7

  Thomas, du är som klippt och skuren för uttrycket ” se grandet i grannens öga men inte bjälken i eget”

  Vore på sin plats att se sig i spegeln? (Gäller inte dej personligen, men alarmist-sidan i största allmänhet.)

 36. Astrid Å

  Ann LH # 34

  Hej Ann!
  Jo, mycket av klimathotandet anspelar ju på att det är de ”fattiga länderna” som kommer att drabbas hårdast av klimatförändringar och att vi bör känna skuld inför detta. Normal altruism är en viktig egenskap för människans överlevnad, och vi får därför en kemisk kick, när vi hjälper någon, vilket också innebär att vi kan bli missbrukare. I kombination med moraliserande berättelser, som ju de flesta berättelser är, så är det ganska lätt att få människor att drabbas av den patologiska varianten. De skrupelfria är o har inte varit sena, att utnyttja detta. Det var väl min tanke. Det hänger ju ihop med grupptrycket också. Det är fysiskt smärtsamt att bli utfryst. Allt är kemi! Det var väl min tanke, i korthet.

  Måste även rekommendera denna träffande krönika av Gunnar Sandelin, även om den inte handlar om klimat.

  https://morklaggning.wordpress.com/2015/10/16/moder-svea-och-pga-patologisk-global-altruism/

 37. Ann L-H

  Astrid!
  Stort tack för Ditt svar. Jag gick sent igår kväll in på den länk Du rekommenderade och läste snabbt igenom rubbet, alltså med kommentarer och allt. Min spontana tolkning var från början densamma som Din, men efter en del kommentarer blev jag lite konfunderad. Kanske var det tiden på dygnet, som rörde till i tankebanorna, kanske hade jag för bråttom. Återigen tack!

 38. Slabadang

  Tack Kevin!

  🙂 🙂 lysande !!

 39. Mats G

  36
  Astrid Å

  Reflektion på dina tankar.

  ”Allt är kemi!”

  Ja tyvärr. När man inser det blir det lite tråkigare och mer förståligt varför man gör det man gör. Det innebär att det går att kontrollera och manipulera med ren tankekraft.

  Med mycket träning går det att påverka de passiva musklerna. Det går även stänga av och på enskilda substanser.

  Det finns människor som experter på det här. främst i Indien.

  Ungdomar är på ravepartyn och hoppar och dricker vatten i timmar för att till slut fp endorfinrus från den egna kroppen. Mycket likt Afrikanska stammar som kan hoppa i timmar.

  Slutsatsen är att vi har förmåga att kontrollera våra kroppsliga funktioner med våra tankar. Det innebär också altruism förstås.

  För egen del kan jag bli väldigt uppiggad av om jag får utlopp för min kreativitet. Vi är olika funtade. Jag går verkligen inte igång på Altruism.

 40. Ann LH

  Astrid, begreppet patologisk (global) altruism i klimathotsfrågan är nytt, tolkningsbart och komplicerat och är kanske värt en egen tråd någonstans. Jag vet dock inte var. Bara begreppet altruism är skumt enligt min mening.

 41. Kevin Benn

  #38 Tack så mycket, Slabadang!

 42. Astrid Å

  Ann LH # 40
  Ja, jag håller med dig, det är komplicerat o tolkningsbart. Kanske bäst att inte gräva ner sig i patologiska beteenden.Det löser egentligen ingenting. Det viktigaste att inse, är ju att klimatfrågan, förutom att vara vetenskaplig, är en politisk fråga. Välj bättre politiker, så att säga.

 43. Ann lh

  #8 Gunnar L. Det var roligt att få se Dig på den här tråden. Dina kommentarer är efterlängtade, ger perspektiv, är alltid lärorika och tyvärr alltför sällsynta numera.
  Bara så att Du vet!

 44. gun

  Jag är bara med då jag finner ämnen som går att resonera sig logiskt mot lösningen av, som varför det inte är det som felaktigt kallas växthuseffekten som gör Venus yta så varm, utan en ogenomtränglig atmosfär som isolerar likt alla gasplaneter och jordskorpan.

  Just det har vi debatterat mycket här och jag vet att Thomas aldrig blev enig med mig, då han hävdade att jordens atmosfär inte kan ha någon termiskt isolerande effekt.

  Jag håller med om hans argument, så jag gav mig då och är fortfarande säker på att transparenta atmosfärer inte kan ha termisk isolerande effekt, men bara för de våglängder de är transparenta vilket för Venus är få då 90% av solljuset inte når dess yta => ca 40W/kvm soleffekt når Venus yta, vilket inte kan skapa dess höga temperatur då bara en del av ytstrålad effekt är i CO2-molekylens verksamma band, så kanske CO2 molekylens återstrålningseffekt bidrar med någon grad på Venus yta resten är restvärme från då planeten bildades och sönderfall (för jorden är det 10TW restvärme och 30TW sönderfall som gör planeten beboelig => geovärme påskyndar jordens liv att dö ut om än det lär ta många hundra miljoner år.

  Men betänk att vi nu använder typ 20TW och måste fyrfaldiga det till 2050 för att hindra en katastrof, i det perspektivet framstår geoenergi som mycket destruktivt utom där energin ändå strålar ut i rymden som aktiva vulkaner o.dyl.

  Ska fossil energi dessutom minska till 2050 så måste energi bli så extremt billig att det troligen behövs 8ggr dagens energiomvandling vilket tydligt visar hur obildade klimataktivister mot kärnkraft är.

  Eller hur Ann LH?

 45. Gunnar Littmarck

  Kommentaren ovan väntar granskning ty jag slog för fort och fick namnet gun…

  Men vänta en stund Ann LH så får du veta varför jag skriver så sällan här.

  Häpp!

 46. Gunnar Littmarck

  Se på tusen den fanns kvar i min dator, då ber jag moderatorn att ta bort den med gun och ber samtidigt om ursäkt, lyssnar på BBCs utmärkta serie ”elements” sett ur ett ekonomiskt perspektiv jag rekommenderar den serien varmt.

  Jag är bara med då jag finner ämnen som går att resonera sig logiskt mot lösningen av, som varför det inte är det som felaktigt kallas växthuseffekten som gör Venus yta så varm, utan en ogenomtränglig atmosfär som isolerar likt alla gasplaneter och jordskorpan.

  Just det har vi debatterat mycket här och jag vet att Thomas aldrig blev enig med mig, då han hävdade att jordens atmosfär inte kan ha någon termiskt isolerande effekt.

  Jag håller med om hans argument, så jag gav mig då och är fortfarande säker på att transparenta atmosfärer inte kan ha termisk isolerande effekt, men bara för de våglängder de är transparenta vilket för Venus är få då 90% av solljuset inte når dess yta => ca 40W/kvm soleffekt når Venus yta, vilket inte kan skapa dess höga temperatur då bara en del av ytstrålad effekt är i CO2-molekylens verksamma band, så kanske CO2 molekylens återstrålningseffekt bidrar med någon grad på Venus yta resten är restvärme från då planeten bildades och sönderfall (för jorden är det 10TW restvärme och 30TW sönderfall som gör planeten beboelig => geovärme påskyndar jordens liv att dö ut om än det lär ta många hundra miljoner år.

  Men betänk att vi nu använder typ 20TW och måste fyrfaldiga det till 2050 för att hindra en katastrof, i det perspektivet framstår geoenergi som mycket destruktivt utom där energin ändå strålar ut i rymden som aktiva vulkaner o.dyl.

  Ska fossil energi dessutom minska till 2050 så måste energi bli så extremt billig att det troligen behövs 8ggr dagens energiomvandling vilket tydligt visar hur obildade klimataktivister mot kärnkraft är.

  Eller hur Ann LH?