P. Moore

Sagor, flocklojalitet och skepticism

IPCC´s handlingar inför COP-21 är i klass med den värsta tänkbara skräckhistoria. Målet är givet, ökad makt åt FN och medlet är den ensidiga klimathotsbilden. Men, det finns ljusglimtar. De ”utvidgade BASIC-länderna ” tar ton och tänker följa upp COP-15, Köpenhamn 2009, vetenskapen är inte enig och medvetenheten om koldioxidens nytta ökar. ”Krisen är över”   →