Riksdagsdebatt igen i dag om "klimatfrågor"

Själv har jag knappt hunnit hämta mig efter torsdagens märkliga upplevelse där folkvalda i Riksdagen uppvisade rent häpnadsväckande okunnighet i sakfrågorna, och närmast framstod som sagoberättare, inspirerade av Johan Rockström och Väder-Pär.  Några har redan uppmärksammat KU-bloggläsarna på nedanstående debatt i dag, men då alla inte läser kommentarerna är det lämpligt att ge detta plats i form av ett kort inlägg.
Jag vill samtidigt passa på att uppmärksamma alla på Lars Bern’s nyliga inlägg om ”de goda” och ”de onda” – som alla borde läsa och ta till sig. Det berör de djupare aspekterna av samma sammanhang.
xklim
Hursomhelst så är det en fortsättning i dag, där ovanstående ska behandlas. Senaste tips var att det kanske skulle ske runt kl 16 i dag, och om man läser texten i länken är det åtskilliga reservationer, främst från SD. Riksdagen har ju en egen webb-TV, och en länk till systemkrav och användning på egen dator eller mobil är denna: http://www.riksdagen.se/sv/Start/Om-webbplatsen/Hjalp-och-support/Sa-funkar-webb-tv/
Såvitt jag förstår är den aktiva länken denna.   Troligen kan man då också se debatten i efterhand.
Sakfrågan beskrivs så här

 • Klimatpolitiska frågor (MjU17)

  Regeringen har lämnat en skrivelse om Riksrevisionens slutrapport om granskningar inom klimatområdet 2009–2012. Riksrevisionen har granskat om regeringen skapat förutsättningar för effektiva klimatåtgärder, om kostnaderna är rimliga i förhållande till klimatåtgärderna och om regeringen gett en tydlig och samlad bild av åtgärder, kostnader och effekter. Regeringen håller med Riksrevisionen om att avsedda mål och resultat ska uppnås på ett kostnadseffektivt sätt och redovisar vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.
  Miljö-och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.
  Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner främst från allmänna motionstiden 2013 om internationell klimatpolitik, EU:s klimat- och energipolitiska ram för perioden 2020-2030, vissa övriga EU-frågor, nationell klimatpolitik, luftkvalitet och vindkraft.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Om det gäller den rapport som kom för något halvår sedan från Riksrevisionen så vill jag minnas att den hoppade förbi steget att granska underlaget, och hoppade direkt till ett synsätt där effektiviteten i minskning av fossilbränsleförbränning och beroende ifrågasattes. Egentligen helt verklighetsfrämmande.

 2. Det finns anledning att poängtera att Klimatupplysningen är politiskt obunden. Detta har också poängterats på senaste skribentmötet i april i år och finns protokollfört i minnesanteckningarna. För mig är detta mycket viktigt eftersom jag annars inte skulle medverka här. Vi får ju gång på gång kommentarer som mer eller mindre uttalat antyder att bloggen lutar mot SD. Då blir det mycket förvirrande för vänner och bekanta som ser att jag medverkar här. Därför måste jag markera att jag ogillar socialkonservativ nationalism och denna ideologis konsekvenser på olika politikområden och således ogillar SDs politik i grunden.

 3. Peter Stilbs

  Visst, Pehr – det är sakfrågorna inom KU’s område som gäller. Och vi KU-skribenter har nog ganska olika grundpolitisk syn, vad jag förstått. Hoppas alla läsare förstår det också.
  För egen del är jag helt förskräckt över alla partiers (utom SD) okunskap och attityd i klimatfrågan. Ett personligt undantag är bara Jan Ericsson(M)

 4. Svend Ferdinandsen

  Artiklen får mig at tænke over en svensk annonce som optræder på Eurosport, med en stakkels fugl der leder efter et træ i en nedhugget skov.
  Der er en del hykleri i dette grønne indslag, for skoven kunne være nedhugget for at skaffe fossilfrit brændsel eller luft til vindmøller.

 5. Lars Cornell

  Pehr Björnbom #2
  Du är minst sagt motsägelsefull. Först tar du avstånd från politik i bloggen. Sedan levererar du ett inlägg som är så politiskt färgat att det saknar motstycke i bloggens historia.
  Fakta utan politiska sidotankar:
  Den som är stark motståndare till vindkraft har endast SD att välja på.
  Den som betvivlar koldioxidens farlighet har endast SD att välja på.
  Den som är för kärnkraft har SD, M och Fp att välja på med S och KD som osäkra kort.
  Det är mycket märkligt att de andra partierna så lämnar öppet mål för SD att det inte finns något alternativ att rösta på.
  Peter Stilbs #3
  ”Ett personligt undantag är bara Jan Ericsson (M)”
  Nej det finns fler. Synd bara att de inte får eller törs ge uttryck för sina åsikter.
  Men det är partiprogrammet som gäller oavsett vad riksdagsmän har för personliga åsikter. Inte förrän Reinfeldt tillkännager att (M) svänger och är motståndare till vindkraft blir det gällande politik.

 6. Peter #3, det är ju just det som enligt min mening är en viktig styrka hos Klimatupplysningen, att skribenterna har så olika politisk grundsyn.

 7. Lars Cornell #5,
  Detta har vi kommit överens om enligt minnesanteckningarna från skribentmötet:
  ”Bloggen tar inte ställning i frågor om kärnkraft, invandring, marknadsekonomi eller andra politiska frågor . Eller religiösa frågor. Däremot kan förstås den enskilde skribenten ha olika ståndpunkter. Och det är väl lämpligt att då uttrycka det som just en personlig åsikt, typ ”enligt min mening …”, eller ”jag tycker….” etc.”
  Jag kan inte se annat än att jag bara har uttryckt min egen mening helt i enlighet med de regler som vi kommit överens om. Som sagt Klimatupplysningen är politiskt obunden och tar inte ställning i den fråga som jag i min kommentar har tagit ställning till.

 8. Ingemar Nordin

  Lars Cornell #5,
  Var hittar du där att SD är starka motståndare till vindkraft eller att de betvivlar koldioxidens farlighet? Finns det i deras partiprogram?

 9. bom

  @#2 om generande hopbuntning
  Berns uppdelning är bättre. Han undgår blockstämpeln genom att indela i självutnämnt goda och externutnämnda onda. Sjuklövern hatar sd och stämplar dem onda. Klimatskeptiker är också utnämnt onda alltså är de förmodligen sd-are också. Det är tror jag orsaken att några försöker sd -stämpla den politisk neutrala KU. Pehr Dina klimatfunderingar är omistliga här. Låt Dig nu inte luras bort av att några undrar om Du totaländrat Dig och blivit sd-anhängare bara för att Du är skeptisk till FN-cirkusen.
  #5 Cornell
  Efter Odells kärnkraftspositiva offentliggjorda kritik av flum-mp lär Du väl knappast behöva tvivla på deras positiva uppfattning om kärnkraften (och tro nu inte för ett ögonblick att jag kommer att rösta på kd – det har jag f ö aldrig gjort även om det nog kanske blir nödvändigt att taktikrösta någon gång)?
  F Ö stödjer jag Dick Erixons förslag att stifta bort 4%-spärren. Bästa sättet att eliminera F! är utan tvivel att låta dem uppvisas – då borde även de mest rosa stollorna nyktra till ur rödvinsdimmorna. 🙂

 10. Peter #3,
  Politiker är nog sig ganska lika i alla partier när det gäller att uttrycka sig med fina ord men där man kan undra över om det finns någon vettig substans:
  ”Slutmålet för vår miljöpolitik är ett ekologiskt hållbart samhälle.”
  ”Målet om ett miljövänligare samhälle bör primärt uppnås genom medvetandegörande, teknisk utveckling och positiva incitament till omställning mot ett mer hållbart levnadssätt, inte genom ett ensidigt fokus på bestraffningar av oönskade levnadssätt hos enskilda medborgare.”
  Hela texten som citaten kommer ifrån följer här. Jag antar att den är helt OK för våra miljöaktivister:
  ”Sverigedemokraterna betraktar merparten av dagens miljöproblem som en konsekvens av att samhället inte i tillräckligt hög grad låtit sig vägledas av den konservativa principen om ett varsamt framåtskridande. Försiktighetsprincipen är således central inom Sverigedemokraternas miljöpolitik både när det gäller att förhindra uppkomsten av nya miljöproblem och när det gäller valet av metoder för att motverka de redan befintliga problemen.
  Förvaltarskapstanken, det vill säga strävandet efter att inte lämna över vår hembygd, vårt land, vår kontinent och vår planet i ett sämre skick till våra barn än vad de befann sig i när vi tog över ansvaret för dem av våra föräldrar, är central för Sverigedemokraternas politik inom alla områden, men är kanske särskilt vägledande inom just miljöområdet. Slutmålet för vår miljöpolitik är ett ekologiskt hållbart samhälle. Sverigedemokraternas strävan mot det ekologiskt hållbara samhället skall inom exempelvis landsbruket uppfattas som minsta möjliga miljöpåverkan per producerad enhet och måste uppnås både med beprövade metoder och med modern teknologi.
  Målet om ett miljövänligare samhälle bör primärt uppnås genom medvetandegörande, teknisk utveckling och positiva incitament till omställning mot ett mer hållbart levnadssätt, inte genom ett ensidigt fokus på bestraffningar av oönskade levnadssätt hos enskilda medborgare.
  Detta är särskilt viktigt i de fall där det för den enskilde medborgaren saknas reella, kostnadseffektiva, miljövänliga alternativ. Vi inser dock att bestraffande åtgärder ibland kan vara nödvändiga för att komma tillrätta med akuta problem och finner det naturligt att företag som tjänar pengar på miljöförstörande verksamhet också tvingas kompensera för den skada de åsamkar.
  Vi inser också att de miljöpolitiska intressena ständigt måste vägas mot andra viktiga samhällsvärden, att merparten av miljöproblemen är av global karaktär, att Sverige inte ensamt kan lösa problemen och att de resurser som kan avsättas för att förbättra miljön bör satsas där de gör största möjliga nytta.
  Vi ser omsorgen om djuren som ett mått på hur utvecklat ett samhälle är och strävar efter ett samhälle där inga djur utsätts för onödigt lidande.
  Djur som befinner sig i människors ägo skall behandlas med respekt och i största möjliga utsträckning beredas möjlighet att få utlopp för sitt naturliga beteende.”
  (Från SDs principprogram)

 11. Lars Cornell

  I.N. #8
  http://sverigedemokraterna.se/var-politik/var-politik-a-till-o/
  ”Vindkraft … Medel som idag satsas på att subventionera utbyggnad av vindkraftsparker bör satsas inom andra sektorer i energipolitiken.”
  http://www.tjust.com/vit/2014/M-FY-vindkraft.png
  Om koldioxid hämtade jag från debatten med Fransson i torsdags och även tidigare. Sådant skrivs nog inte in i något partiprogram.

 12. Peter Stilbs

  SD’s talesman Josef Fransson redovisar den aktuella SD-synen här http://sdkuriren.se/en-jordnara-och-humanistisk-klimatpolitik/

 13. pekke

  Sverige måste gå före, men kommer att kosta !
  http://www.svd.se/naringsliv/pengar/ki-ny-bensinskatt-pa-5-kronor-eller-mer_3640986.svd

 14. Lasse

  Varför kan vi inte vara lite opolitiska och skälla på MP i stället? 😉
  Eller som här-hänga ut de olika länderna!
  USA har den största historiska klimatskulden – men Kina är på god väg att komma ifatt.
  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/3641654.svd
  20% av 0,7 grader är det USA som givit upphov till.

 15. Lars Cornell

  Bom #9. Mats Odell (KD) är kunnig och tydlig. Han kallade vår energipolitik en häxbrygd och jag skulle gärna kryssa för honom på min valsedel. Tyvärr lämnar han politiken i höst. De övriga i KD är tyvärr inte lika tydliga.
  De kommunala KD-politikerna i min kommun är så erbarmligt okunniga i de här frågorna. Men det värsta är, att de inte tycks veta om att det är så.

 16. bom

  söndag 8 juni 2014
  Kort återbesök i Absurdistan
  I ett av årets första blogginlägg, rubricerat Välkommen till Björnbomland/Abusurdistan, presenterade jag en av Sveriges envetnaste klimatförnekare, Pehr Björnbom, som jag beskrev som
  pensionerad professor i kemiteknik från KTH
  Hoppsan Olle H har klampat in i Björnbomland igen!

 17. Röda Stjärnan

  @ Pekke nr 13
  Tänk att skatt kan lösa allt. Otroligt vilken bra generallösning som fixar allt!

 18. Mats G

  2
  Pehr Björnbom
  ”förvirrande för vänner och bekanta”
  Dags att byta vänner? Det är alltså inte det är dig det är fel på.

 19. Mats G

  Fö, Hörde en uppgift idag att 33% av Sveriges befolkning oroar sig för klimatet. Är det så vi vill ha det? Folk oroar sig(i onödan).

 20. Helge

  Läsvärd ett år gammal kommentar runt utsläppshandel. Den gäller fortsatt.
  http://www.frojdh.se/2013/05/13/10-obekvama-sanningar-om-utslappshandel/

 21. Sigvard E

  Pehr Björnbom #7
  ”Bloggen tar inte ställning i frågor om kärnkraft, invandring, marknadsekonomi eller andra politiska frågor . Eller religiösa frågor. Däremot kan förstås den enskilde skribenten ha olika ståndpunkter. Och det är väl lämpligt att då uttrycka det som just en personlig åsikt, typ ”enligt min mening …”, eller ”jag tycker….” etc.”
  Tycker du inte att kärnkraften skiljer ut sig från de andra uppräknade politiska frågorna? Nog borde väl bloggen kunna stå för att vara positiv till kärnkraft, lika väl som man tydligt är AGW-skeptisk. Klimatfrågan är ju också politisk. Och bloggens ändamål har jag fått för mig är att verka för en balanserad klimatpolitik. Man kan ändå undvika att i inlägg och kommentarer fransa ut i ovidkommande partipolitiskt kackel som bara solkar ner bloggen, så som skedde häromdagen.

 22. Mats G

  20
  Helge
  ”utsläppshandel”
  Vad skall man säga?
  Konsten att stjäla från skattebetalarna och de drabbade tycker det är helt ok.
  Påminner mig om en historia. lite anpassad till inlägget.
  Stjäl de dina pengar med hjälp av utsläppsrätter?
  Jajamänsan!

 23. Mats G

  Hmm, förstår inte var denna debatt ifrån.
  Varför tycker folk plötsligt att folk skall tycka massa saker.
  Förstår ni inte att det är samma sak som klimathotarna.
  Idén är att den enskilde skriver vad den tycker på kommentarerna. Om någon är av annorlunda åsikt får du helt argumentera för din sak. Inte skriva att man skall tycka det ena eller andra. Latmaskar!

 24. Evert Andersson

  Riksrevisioens slutrapport har titeln ”Klimat för pengarna?”. Sällan har ett frågetecken varit merbefogat. De synar ju regeringens arbete. Det de finner är att mål är luddiga. Vem som ansvarar för vad är oklart. Målbeskrivningar är motstridiga. T ex pekar de på att koldioxidminskningen för fordonsbränsle kostat 3000 kr/ ton koldioxid! Byråkratrapport, men bra för att vara en sådan.

 25. Peter Stilbs

  Tittade lite på debatten – och samma dom som i torsdags – det är bara Josef Fransson som har en realistisk syn på saken. De övriga verkar inte vilja förstå det de inte förstått.
  Det verkar också som ett motargument är inövat och sampratat bland de övriga – inklusive Lena Ek – detta om Sveriges 1.6 promille – nu nämns det glatt – tidigare höll man tyst om det. Men man kopplar det genast till olika solidaritets-symbolhandlingar och ”gå före”
  JF tog bra udden av det sistnämnda vid de efterföljande replikerna

 26. J O

  #19
  I alla enkäter/opinionsundersökningar, även från universitet, klumpas miljö/klimat ihop. Man kan alltså inte uttrycka oro för utsläpp till mark, luft och vatten, utan att samtidigt bekymra sig för klimatet. När sedan svaren tolkas är det mycket lätt hänt att miljödelen av frågan försvinner.

 27. Ingemar Nordin

  Peter S #25,
  Jag har inte lyssnat på dagens riksdagsdebatt så jag borde väl egentligen inte yttra mig. Men om det du säger stämmer så är det ju bedrövligt!
  Som svensk måste man ju faktiskt skämmas över hur smal vår ”åsiktskorridor” är. Och nog har andra länder också okunniga politiker, men Sverige verkar leda okunnighetsligan. Jag hade tillfälle att läsa en och annan löpsedelsrubrik i Norge i helgen, och en av dessa rubriker gällde faktiskt att man ville ifrågasätta klimatalarmismen. Kommer dock inte ihåg i vilken tidning.
  Nu är Norge också ett PK-land, liksom Sverige. Men min känsla är ändå att deras åsiktskorridor är något vidare än i Sverige, och att man klagar mer när alarmisterna vill smala av den ytterligare. Se exempelvis denna krönika i Norska Dagsavisen:
  http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1012/thread300765/#post_300776
  Jag tror aldrig att jag har läst någon liknande frispråkighet i svenska tidningar där man på minsta vis protesterar mot att våra barn och ungdomar hjärntvättas i sin utbildning. I Norge protesteras det åtminstone. Här vågar ingen flytta sig ens en millimeter utanför monopolet eftersom man fruktar att omedelbart bli bestraffad av den svenska åsiktspolisen.

 28. bom #9
  Tack för detta fina betyg!
  “Låt Dig nu inte luras bort av att några undrar om Du totaländrat Dig och blivit sd-anhängare bara för att Du är skeptisk till FN-cirkusen.”
  Jag kommer absolut att fortsätta, jag ger inte upp så lätt. Snarare tvärtom, det finns en del som sagt mig (dock inte i samband med Klimatupplysningen) att kritik är som att hälla vatten på en gås i mitt fall. Klimatdebatten är ibland så sjuk att man behöver teflonera sig för att inte invektiven skall bränna fast 🙂

 29. Tudor

  #2 Pehr Björnbom
  Du skriver:
  ”Vi får ju gång på gång kommentarer som mer eller mindre uttalat antyder att bloggen lutar mot SD. Då blir det mycket förvirrande för vänner och bekanta som ser att jag medverkar här.”
  Klarar inte dina vänner och bekanta av att skilja på dina inlägg på bloggen och det som skrivs i kommentarerna? Du får förklara för dem hur kommentarsfältet i en blogg fungerar och att det står var och en fritt att uttrycka åsikter så länge de följer reglerna. Andras åsikter är inte dina åsikter. Vem som helst som har tillgång till internet kan givetvis kommentera på bloggen så länge de någorlunda håller sig till ämnet. De som är så politiskt dogmatiska att de ändå vägrar förstå får väl säga upp bekantskapen med dig. Vad skall du ha sådana vänner till?
  Om du är bekymrad över vad dina vänsterinriktade bekanta skall tycka om din medverkan på bloggen och kommentarerna på bloggen, så kan du ju påpeka att en av de mest produktiva kommentatorerna på denna blogg är en beundrare av Ho Chi Minh.

 30. bom #16
  Denna kommentar på en annan tråd är ett svar:
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/06/05/gron-logik/#comment-374990

 31. Tudor #29,
  Jag ser inte vad det är för problem med att jag uttrycker en politisk åsikt på bloggen helt i enlighet med de regler som vi kommit överens om. Alla måste väl acceptera att jag har mina egna politiska åsikter. Att jag sedan vill redovisa så lite som möjligt är väl heller inte konstigt, jag är ju bara en vanlig väljare och har ingen anledning att säga mer än som behövs.
  Varför bara vänsterinriktade vänner skulle reagera förstår jag inte. Jag upplever missnöjet mycket bredare än så.

 32. Slabadang

  Den svenska åsiktsångesten kommer från det förtryck som råder!
  Hela KU bygger på en kritisk granskning av klimatvetenskap och klimatpolitik. Så vad extemt konstigt det skulle vara om då SD som ENDA parti i riksdagen som ägnar sig åt samma sak inte skulle få erkännande för att just göra detta. 🙂 🙂
  Jag hade klappat händerna och gjort en tredubbel baklänges volt av ren glädje om jag hört JFs ORD komma ur någon annan partiföreträdares mun. JFs redogörelse säger väldigt lite om SD men otroligt mycket om de andra programmerade robotarna som har total noll koll om vad de orerar om. Ta Jens Holm som exempel hur lite går det att veta om den vetenskap man säger sig bygga sin politik på?? Vilket totalt knallskott och tyvärr så small det ofta i talarstolen idag.

 33. Börje S.

  Beskyllningarna för att bloggen skulle ha den ena eller andra misstänkta politiska inriktningen kommer från de som fasar inför den dag klimathotspropagandan avslöjas.
  Bloggens motståndare avskyr att bloggen sprider kunskap som kanske kommer att leda till att den sprickfärdiga klimatbluffsballongen impluderar med en stor fet smäll.
  Bloggen granskar klimathotsöverdrifterna och därmed hela det politiska och ekonomiska klimathoterigeschäftet.
  Därför drar sig inte de som företräder bluffen för att dra till med vad som helst för att misskreditera Klimatupplysningen. De vill inte ha upplysning, de vill ha folkfördumning så att de kan dra sina politiska och ekonomiska växlar så långt de önskar utan att bli förhindrade av en förhöjd allmänbildning.
  En del av taktiken från dessa är att leda in diskussionen på stickspår och sedan tjäbbla i det oändliga.
  För tillfället finns det en, säger en riksdagsman av 349 som säger vad som sant är vad gäller vindkraft, havsnivåer och temperaturer. Han råkar tillhöra journalisternas och lattestockholmarnas främsta spottkopp, SD. Naturligtvis tar de som avskyr och är rädda för bloggens verksamhet chansen och dillar om något slags politisk slagsida, som inte finns.
  Vad kan eller bör bloggen göra åt det? Ingenting så klart!
  Blir det inte misstänkliggörande via påstående om SD så blir det något annat.
  Om bloggen lyckas att i större skala föra ut sina synpunkter om världens största bedrägeri så blir det många som får sönlösa nätter med ändlösa funderingar över hur de ska förklara varför de gick på klimatbluffen.
  Det finns många som är rejält byxis inför de diskussioner som pågår här!
  I övriga media har de ju lyckats hålla klimathoteriet utanför granskning och debatt. Förmodligen grunnar de mycket över hur de ska täppa till truten på uppnosiga bloggar som härjar på nätet.

 34. Bra rutet Börje S
  Och det är tyvärr inga tillspetsningar du avslutar med. Föröken att både tysta bloggar, kontrollera internet, och införa enväldiga kommissionioner som skall övervaka att journalister skriver om ’sanningen’ och framtvinga ’rättvisa’ nyhetsbevakningar.
  Men detta fenomen, att eliter (eller snarare priviligierade) alltid vill kontrollera informationsflödet, innehållet, och att populasen kommunicerar inbördes är inget nytt …

 35. Tudor

  #31 Pehr Björnbom
  Jag har inte påstått att det är ett problem att du uttrycker en politisk åsikt på bloggen. Tvärtom. Du får ha vilka åsikter du vill.

 36. Tudor

  #31 Pehr Björnbom
  Du skriver:
  ”Varför bara vänsterinriktade vänner skulle reagera förstår jag inte. Jag upplever missnöjet mycket bredare än så.”
  Du har rätt och jag hade fel. Media har satt agendan och partierna har rättat sig efter agendan. Alliansen och de rödgröna har enats i klimatfrågan. Konsensus råder. Bara du kan veta vilka av dina bekanta som uttryckt missnöje. Blir du nästa ”Bengtssongate”?

 37. ThomasJ

  Test

 38. Jag gjorde ett mycket politiskt inslag på min youtubekanal idag.
  https://www.youtube.com/watch?v=JEIo9VJbm28
  Endast för dem som tål tydliga politiska åsikter alltså!

 39. Pehr, bor du kvar i Luleå? I så fall har jag full förståelse för att dina vänner inte förstår varför du envisas med att tänka själv.
  Hade jag insett hur illa det är ställt i Luleå och Norrbotten med den personliga friheten och att det är annorlunda på andra platser i Sverige, hade jag flyttat mycket tidigare. Det är mitt livs näst bästa beslut, efter beslutet att gifta mig med kvinnan som nästa år varit min livskamrat i 40 år.
  För dem som inte känner till åsiktsklimatet i Luleå kan avslöjas att det är ”gott”. Dubbelmoralen frodas som på få andra ställen. Där heter hjältarna fortfarande Lenin, Che Guevara, Fidel Castro, Josip Bros Tito och Olof Palme. IF metall styr.
  Det som Lennart Bengtsson kallade McCarthyism när han gick ur GWPF härskar i Luleå som vänsterhegemoni. Du är chanslös till bra jobb, i värsta fall jobb över huvud taget, om du inte har partibok.
  Du fick tidigare i denna tråd tipset att byta vänner om de du har inte accepterar dina åsikter. Jag kan rekommendera att flytta söderut som en enkel och effektiv lösning på det dilemmat.
  Mina rötter finns i Norrbotten sedan folkbokföringens början, men det blir alltmer sällan jag reser dit ens för familjehögtider eller liknande. Det känns inte meningsfullt.