Regeringen slumpar bort tillgångar i ”Klimatets namn”

kolkraftverk

Här följer ett gästinlägg av Elsa Widding. Hon har ett långt förflutet i energibranschen och har arbetat för Vattenfall, Fortum och Statkraft samt varit ansvarig analytiker för Vattenfall på regeringskansliet, statligt ägande. Elsa Widding är expert inom energi och avfall, och blev känd som Sveriges bråkigaste kvinna när hon gjorde tummen ned för statliga Vattenfalls skandalöst misslyckade köp av Nuon för 90 miljarder. Klimatupplysningen är först med att presentera en ny skandal i miljardklassen – på skattebetalarnas bekostnad.

För två år sedan gick debatten het då Vattenfall ville sälja stora brunkolstillgångar i Tyskland, glatt påhejade av Regeringen med Mikael Damberg i spetsen. Man kom fram till att bästa lösningen var att nära nog ge bort tillgångarna som idag är bokförda till miljardbelopp.

Regeringen och Vattenfall bedyrade att brunkolsaffären var affärsmässig och den bästa lösningen för framtiden. Utan att redovisa några siffror var det svårt att förstå hur mycket Vattenfall fick betalt för sina tillgångar men redan under sommaren 2016 ryktades det om att de tjeckiska bolagen (EPH och PPF) som köpte tillgångarna i princip skulle få dessa gratis.  I ett av de tjeckiska bolagens årsredovisning för 2016 (EPH som är noterat) går att utläsa att köpeskillingen tycks ha landat på drygt 100 miljoner kronor.

I årsredovisningen för 2016 framgår att de tjeckiska bolagen kort efter köpet genomförde en ”fair market valuation”, dvs en värdering baserad på bedömd framtida avkastning, varvid man skrev upp värdet av förvärvet, LEAG, till 564 milj €, dvs idag nära 6 miljarder kronor. Det kan framhållas att redovisningen är av hög kvalitet och också att LEAG naturligtvis måste följa rigorösa tyska redovisningsprinciper.

När nu den tjeckiska årsredovisningen för 2017 har publicerats noteras att LEAG under de två månader (november och december) som man ägde bolaget under 2016 samt för helåret 2017 redovisade en nettovinst på mer än 190 miljoner €, dvs mer än 2 miljarder kronor. Detta alltså för bara de första fjorton månaderna. En så hög intjäning under det första året pekar på att den ”fair market-värdering” som köparen genomförde framstår som konservativ.

Det som förvånar i sammanhanget är att Vattenfall vid avyttringen hävdade med bestämdhet att det skulle kosta betydligt mer för bolaget att behålla de tyska brunkolsverken.  Att tjeckerna räknat på ett annat sätt är tydligt och man kan ju fundera på vem som räknat rätt. I det korta perspektivet är det i tjeckisk favör eftersom man räknar med en avveckling över en längre tidsperiod. Om det nu blir en efteranalys så kommer vi säkert få höra att tjeckerna ”fuskar” med redovisningen av framtida avveckling.  Givet de stränga regler som föreligger i Tyskland vad gäller redovisning så är detta ett uddlöst och föga seriöst argument.

I sin iver att inte längre vilja befatta sig med kolkraft, som kommer att vara helt central i det tyska systemet under överskådlig tid, gick Regeringen med på att slumpa bort tillgångar. Istället borde man tagit debatten på hemmaplan och genomfört en strukturerad avveckling fram till runt 2035 eller till mitten på detta sekel.  Inte minst skulle dessa brunkolsanläggningar väsentligt reducera den mycket riskfyllda strategi som Vattenfall har anammat genom stora investeringar av subventionerad vindkraft i UK.  Vad händer när opinionen vänder där?

I klimatets namn tillåts alltså politiker, styrelse och bolagsledning agera hur som helst, på skattebetalarnas bekostnad och utan att det påverkar klimatet det minsta lilla. Hur kan detta vara möjligt? Är det bara dåligt omdöme eller har den omtalade ”klimatångesten” spelat dem ett spratt? Är det vad som skulle kunna kallas ”Management by Media”, dvs att man agerar av opinionsskäl, i stället för att tänka själva och förklara vad man gör.

I min något argsinta artikel i SVD Näringsliv debatt sommaren 2016 skrev jag följande:

”Mikael Damberg och Vattenfalls vd Magnus Hall påpekar bägge att bolaget har en annan syn på marknaden än vad köparen har. Av det drar de slutsatsen att det bästa alternativet är att sälja. Det är svårt att förstå. Lätt att förstå är motparten. Köparen förväntar sig ett högre elpris efter år 2020. Skälen är främst nedstängningen av den tyska kärnkraften, avveckling av gamla kraftverk för stenkol och/eller konvertering av dessa till drift med gas. Tillkommer naturligtvis ett fortsatt stigande pris på utsläpp av koldioxid. Köpa­ren kan också spekulera i att gas kommer att användas fler timmar per år i systemet. Det innebär ett högre elpris som också gynnar brunkolet. Brunkol är extremt billigt eller cirka 10 öre per kilowattimme med en marginalkostnad på cirka 15 öre jämfört med marginalkostnaden för gas som kretsar kring 40 öre per kilowattimme. Stenkol är i huvudsak ett importerat bränsle i Tyskland och kostar dubbelt så ­mycket som brunkol.

Eftersom Vattenfalls kraftverk tillhör de nyaste och miljömässigt bästa kan köparen räkna med att de blir de sista att stängas. Brunkolet är som sagt det billigaste. Och – inte oväsentligt – det är inhemskt i Tyskland.”

”Det borde vara Vattenfalls moraliska skyldighet att delge sina ägare (allmänheten) de alternativ man utrett och inte nöja sig med svepande uttalanden av typen att ”det skulle kosta mycket mer”. Lika intet­sägande är en upprepad försäkran som lyder att: ”en samlad bedömning visat att detta är den bästa lösningen”. Köparen gör ju en helt annan bedömning. Hur ser till exempel kalkylen ut om man kör anläggningarna med en planerad nedläggning fram till omkring år 2035?”

Triumferande har nyligen hävdats att med nya högre priser på utsläppsrätter så tvingas kolkraften att fasas ut. Det är lätt att tycka utan att förstå, men när det inte finns några alternativ (kärnkraften avvecklas), så blir resultatet bara att konsumenterna får betala mer för sin el, och detta gäller under överskådlig tid i Tyskland.

Även om man till skillnad från när man köpte Nuon genomförde en gemensam beredning på departementet så är likheterna med Nuon ändå slående. Även denna gång var bolagsstyrelsen enig om att göra affären och även denna gång beställde departementet en så kallad ”fariness opinion”. Även denna gång valde näringsdepartementet att lägga vikt vid andra kriterier än de rent affärsmässiga och även denna gång gick det inte riktigt som man hade hoppats.

Elsa Widding  Elsa Widding

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Evert Andersson

  Heja Elsa! Det här bör ju få vidare spridning, Förfallet tog väl riktig fart under Maud Olofssons regim och det sluttande planet sluttar ju bara mer och mer. Priset på Fridolins kolbit.

 2. Johan M

  Jag trycker upp bumper-stickers: ”Elsa for President” !

 3. Elof H

  Riktigt svinigt (mot svenska skattebetalare) och extremt korkat sammanfattar väl hur Vattenfall skötts. Är övertygad om att Vattenfalls investeringar i ”förnyelsebart” med t.ex. svindyr offshore-vindkraft även de kommer visa sig vara en katastrofal affär.

 4. Ulf

  Fantastiskt bra material att lämna över till en grävande journalist inom klimat/energiområdet. Nej just det det finns inga sådana, ”tänkte inte på det”.

  Möjligt att någon frilansande näringslivjournalist kan tänkas vara intresserad men tveksamt om någon vågar/vill.

 5. Håkan Bergman

  I den gröna bubblan är det nåt positivt när vi alla blir fattigare. Frågan för dagen är hur många socialdemokrater kan se sig själva i spegeln efter fyra år med MP som partner, fy påre sosse…

 6. Peter Stilbs

  Det mest bisarra i sammanhanget är ju att brunkol inte är annat än torv i ett senare fossileringsstadium. Torv kan man minsann elda med gröna ögon (och så gjordes bl.a. i Uppsala) men brunkol är no-no och framställs som ytterst miljöskadligt… https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Brunkol

 7. Håkan Bergman

  Tjeckerna måste ju undra vad det är för fel i huvet på svenskar och tyskar. När det gäller stenkolen i Tyskland så är det i första hand den som stått för utjämningen av produktionen, men vad händer när den sista tyska kärnkraften stängs? Under senaste året har stenkolen gått mellan 1,5 till 17,5 GW om man tittar på grafen här

  https://www.agora-energiewende.de/en/service/recent-electricity-data/chart/conventional_power_generation/09.09.2017/09.09.2018/

  klicka bort allt utom hard coal så syns det bättre.
  Dom verken kommer att går för fullt och varför skulle dom konvertera till gas om dom kan fortsätta att tjäna pengar på skrotet som det är? Men tjeckerna har kanske insett det här och ligger beredda att ersätta tysk kärnkraft med snorbillig tjeckisk brunkolsel?

  Hur ska vi nå fram till ekonomiförnekarna? Måste vi anlita en psykolog?

 8. Ann lh

  Tack Elsa Widding!
  Det ena värre än det andra. Och, det första jag möter i morgontidningen (GP) är MPs Per Bolund. Under ett rejält regnbågsfärgad paraply lyfter han fram en skylt med ”I love vetenskap” (love inte i ord utan ett hjärta).

 9. Lennart Bengtsson

  Låt oss be en bön denna valdagsmorgon att en förnuftig Gud lyckas aktivera tankeförmågan hos landets väljare och som följd därav befria oss från dagens vettlösa politiker. De kan inte få fortsätta att ödelägga landets energisystem och ruinera dess tillgångar. Vi har redan farit illa och lidit tillräckligt!

 10. #7

  De behöver få en offentlig diagnos KS (Klimat Somatisering)

 11. Olav Gjelten

  Här på valdagen undrar jag hur många klimathotsskeptiker vi är i Sverige?

  Är det för att vi garanterad är under 4 % som ingen vill starta ett parti för att rädda Sverige och de tillgångar landet har?

 12. Tack Elsa! Ett scoop som Dagens Industri missat. Sen är det alltid lätt att slösa bort andras pengar. I detta fall miljarder kronor bara för att undvika negativ press.

 13. Lasse

  Tack Elsa
  Det kostar på att ha dubbelmoral.
  Som när vi i EU driver på för att göra elen dyr för andra länder genom att CO2 certifikat som ej utnyttjas skrotas.
  Certifikatsystemet sattes upp för att få en planerad strypning av CO2. Blir det överskott så går planerad nedstrypning fortare än planerat!

  Denna karta gillar jag att visa:
  https://www.electricitymap.org (fast idag var den rätt innehållslös)

  Här kan man normalt se vem som kommer att drabbas av höga elpriser.

 14. PelleB

  Elsa Widding nämner ”Management by media” i sin artikel som skäl till ”tokiga” beslut.
  Tyvärr är det ofta så: ”Politiker och journalister står på den fasta grund som bara okunskap
  kan ge”.
  Btw så här på valsöndagen vad kostade CP:s kamp mot kärnkraften och stängningen av
  Barsebäck? Och vad har vi tjänat på Köpenhamnsbron som trots CP:s motstånd blev av.

 15. Ingemar Nordin

  Vattenfall är helt inriktad på att bli fossilfria inom en snar framtid. Deras VD, Magnus Hall, satsar stort på detta, exempelvis genom att bygga havsbaserad vindkraft i Skottland

  ”– Vattenfall är i Storbritannien för att växa. Våra framgångsrika vindkraftsinvesteringar under det senaste decenniet, i kombination med de skotska och brittiska regeringarnas ambitioner att omvandla energi- och transportsektorerna, ger oss självförtroende och stärker oss i vår positiva syn på framtiden. När vi under de kommande tio åren bildar nya partnerskap inom värme, elbilsladdning, försäljning och vind, kommer vi att ligga i framkant och därmed bidra till att göra Storbritannien mindre fossilberoende, säger Magnus Hall, vd och koncernchef, Vattenfall.”

  https://group.vattenfall.com/se/nyheter-och-press/nyheter-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2018/vattenfall-inviger-vindkraftsparken-aberdeen-bay

  De drömmer om ett fossilfritt liv i framtiden

  https://fossilfreedom.vattenfall.com/sv/

  Så bered er på nya vansinnesaffärer och gigantiska förluster. 🙁

 16. Ingemar Nordin

  Havsbaserad vindkraft kräver enorma subventioner:

  https://theenergyst.com/scottish-power-chief-youre-bonkers-think-will-build-offshore-wind-subsidy-free/

  UKs regering har signalerat, och tagit beslut förra året, om att upphöra med subventionerna. Det är bara det att en del chansar på att det skall finnas ytterligare lite att kramar ur de engelska skattebetalarna.

  https://www.thegwpf.com/rampion-offshore-wind-farm-lifetime-subsidies-will-total-2-5-billion/

  Vi får väl se hur långt tålamod engelsmännen har med dessa extremt dyrbara och ohållbara energiprojekt, eller om det blir en revolt precis som den vi sett i nyligen i Australien.

 17. Svempa

  #16 Ändå började det LiTH:e bra för Magnus Hall .

 18. ThomasJ

  Mkt bra, om än skrämmande artikel, Elsa – mången tack för den ! 🙂

  Funderar lite kring styrelseansvar (personliga) i aktiebolag – V-fall är ju ett AB -, där det är reglerat i AB-lagen, att om du som styrelseledamot vidtar (röstar) för ett förslag som innebär negativ/kostsam konsekvens för bolaget, så är du som styrelseledamot personligt ansvarig för den uppkomna skadan. I detta skandalös fall handlar det tveklöst om grov oaktsam, evtl. t.o.m. bedrägeri, som torde intressera ekobrottsmyndigheten. Funderar på en anmälan.
  Att V-falls vd pushar ’fossilfritt’, inkl. VKV, är förvånande då han ju tidigare var vd för Holmens Bruk, papper, i Norrköping och BORDE vara väl insatt i hur avgörande viktigt det är med billig, säker el-energi. Tror (rätt säker, faktiskt) att en herre vid namn Tomas Kåberger, fd. GD för Energimyndigheten och därtill delägare i ett VKV-bolag(!), har ett antal fingrar i denna skandal. TK sitter i V-falls styrelse och torde även han kunna ställas till personligt ansvar. Det handlar ju om svindlande summor… 🙁

  Mvh/TJ

 19. Svempa

  #18 Thomasj

  Han publicerar sig också i det notoriska ETC-tidningen:

  https://www.etc.se/debatt/forfarligt-perspektivlost-om-karnkraft-i-dn

 20. sibbe

  Det var en fin analys av Elsa!

  Även här i Finland vill göra valet nästa mars till klimatval. Torde inte lyckas.
  Men, hur skall Finland rädda världen?
  Finland är ju redan världsbäst enligt https://www.telegraph.co.uk/travel/maps-and-graphics/co2-emissions-per-capita-ranking/

  Nej, inte räddar Finland världen undan en inbillad klimatkatastrof. Och varför inte? För det första så skulle en minskning av Finlands CO2 utsläpp från 2 promille till noll under nästa år inte märkas alls ute i den globala ökande CO2 – berikningen. Gäller i övrigt hela Fennoskandien.

  Fossila bränslen står för 80 % av världens energi. T.ex. Tysklands primärenergi i fjol visar att de fossila bränslens andel stiger (trots Energiewende), och att de förnybara med knappa 6 % stagnerar. Inom de närmaste 5 åren stängs 7 atomkraftverk, vilket gör att Fortums köp av Uniper blir guld värd, tack vare både nya och gamla kolkraftverk, då de ”förnybara” aldrig kommer att räcka till.
  Enligt: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/regierung-will-nach-dem-kohleausstieg-strom-importieren-15760199.html
  …Fastän fler vindkraftverk och solpaneler installerades än året innan minskade mängden genererad grön el. Brunkol och stenkraftverk gick på full fräs för att möta efterfrågan på el i Tyskland Bundesnetzagenturs data om elproduktion, visar att kolkraftverk hittills i år har levererat nästan 10 procent mer el än under samma period i fjol. Och det till stigande priser…
  Kina förser sina grannar med nya gruvor och kolkraftverk. Dessa finansieras genom att Kina erhåller kol från dito grannstater.
  Således räknar man med att 2000 nya kolkraftverk, utöver Kinas egen produktion (2 kkv/vecka), kommer att byggas i grannländerna fram till 2025.
  Greenpeace skriver att Kina fortsätter att expandera sina fossila energier med mer än 1 300 storskaliga kraftverk sedan 2016. Trots att det finns förut 900 000 megawatt kolkraft i drift planerar Folkrepubliken att bygga ytterligare 200 000 megawatt kraftverksproduktion
  Enligt CPEC planerar Peking att använda minst 35 miljarder dollar på att bygga nya brunkols gruvor och kraftverk i Pakistan. Planerna kommer att innebära att man bygger 9,5 gigawatt kolkraftverk.
  Indien, Egypten, Sydafrika, Brasilien bygger nya fossila kraftverk.
  Tyska industrijätten Siemens flyttar sina fabriker till Texas, och sina finansieringsaktiviteter till Singapore. Där väntar man nya uppdrag för kol och gasturbiner.
  Australien håller på att dra sig ur Parisavtalet, likaså Kanada.

  Drömmen om att man minskar de fossila bränslen under de närmaste 50 åren är en fata morgana.
  Verkligheten? Heter fossilt så det förslår.
  Och förresten, Kinas CO2 utsläpp per capita 2017= 7,7 ton, samma som Finland!!!
  https://www.economicshelp.org/blog/10296/economics/top-co2-polluters-highest-per-capita/
  = Kina tycks inte tro på en global uppvärmning genom CO2!

 21. Robert N.

  Hoppet lever, MP just nu under 4%.

 22. Håkan Bergman

  Robert N. #21

  Nu blev det 4,4%, så klart beklagligt att dom inte slängdes ut som miljöfarligt avfall på nån återvinningsstation. Men jag får ändå en av mina favorithypoteser bekräftad, media har inte det inflytande folk tillskriver media. Vad det beror på? Bra fråga, den som knäcker den har en gyllene framtid.

 23. Ingemar Nordin

  Håkan B #22,

  Trots en massiv support från public service som drivit klimatfrågan stenhårt hela sommaren så förlorar MP mandat. Intressant! Men frågan är om en ny Alliansregering + stöd från ömsom S och ömsom SD förmår att få ordning på Vattenfall. Kommer C att bli en bromskloss mot att stoppa slöseriet?

 24. Christer Eriksson

  Aftonbladets reportrar gråter kokodiltårar.det hjälpte inte med katastrof rubriker.

  Svenska folket har givit Mpnissarna ett långt finger.

  Hot och skrämsel hjälper inte.

  Det finns viktigare saker att ta tag i tex sjukvården och skolan.

 25. Sören G

  Folk skräms tydligen av överdriven skrämselpropaganda. Bensinskatt och flygskatt och osv som inskränker folks liv är avgörande.

 26. Sören G

  #25
  Jag menade att ”Folk skräms tydligen <b<inte av överdriven skrämselpropaganda.”

 27. Ulf

  Oavsett om folk tror på klimathotarna så finns det faktiskt ett steg till. Effekterna av åtgärderna måste ha en påverkan globalt vilket inga av MP:s åtgärder har. Så förutom en blind tro på klimathotarna måste man tro att hela världens ögon alltid är på Sverige och dessutom att världens befolkning i stort gör som vi säger och gör. Alternativt måste man älska tagelskjortan på andra. De som återstår då till MP är extremt naiva människor alternativt extremt människofientliga människor alternativt mycket förvirrade människor, 4,3 procent tydligen. Men till deras försvar de röstade i alla fall inte på kommunisterna. 7,9 procent har röstat på avskaffande av äganderätten en politik som inget land överlevt hittills i historien. Undrar hur många av dem som fattar vidden av självdestruktiviteten de deltar i?

 28. Gunnar Strandell

  Grävning och ifrågasättande av Vattenfalls affärer kan effektivt undvikas om en mittenregering av S+MP+C+L bildas. För de har alla bidragit till händelseutvecklingen. Och det är knappast troligt att de övriga kan samsas om och rösta för ett eget budgetförslag.
  Expressen dissade tanken 4 september, men nu har vi snart ett valresultat.

  När det bara skiljer ett mandat gäller det att ingen riksdagsledamot byter parti. Vi kanske kan räkna med påverkansoperationer från lokala opinioner? Gudrun Schyman och Karin Svensson Smith har visat vägen.

  Länk:
  https://www.expressen.se/ledare/nej-tack-till-lofvens-drom-om-smpcl/

 29. Lasse

  Förhoppningsvis 4 år kvar till nästa (k)val.
  Medias försök att skrämma fram väljare till MP tycks ha misslyckats.
  Kanske får vi nu höra lite mer om den periodicitet som idag ger Arktis is mer bärighet.
  Kanske lite mindre klimat och mer väder när solen skiner!

  Det finns en periodicitet som kan förklara mycket för dem som har tid att vänta och inte kräver allt NU.
  Klimatet kan vänta och får vänta!

 30. GoranA

  Ur energipolitik synpunkt vore det bäst om SD+M+KD+L kunde bilda regering på det viset skulle man förhindra både C och Mp deras möjlighet att påverka energipolitiken. En sådan gruppering skulle kunna leda till att energibolagen vågar satsa på den nuvarande kärnkraften men också ny kärnkraft (4:e generationen) kan byggas.

 31. Evert Andersson

  Första dagen på sitt nya jobb som VD för Vattenfall intervjuades han i morgon-TV:s soffa. Han sa då att det självklart går att avveckla kärnkraften, men då blir det bråttom att bygga nya kraftverk för reglerkraftförsörjningen. Troligen gaskraft det bästa alternativet i så fall. Enkelt, rakt och nyktert konstaterande. Så vad har hänt? Med honom alltså. Enkla fakta är ju de samma.

 32. Olav Gjelten

  Gällande valet: Svenska folket ångrade sig i sista stund och fann tryggheten i att rösta på de gamla partierna i långt större utsträckning än vad opinionsinstituten visat på flera år.

  Hur galet det än kan verka bör SD inte vika sig för påtryckningar för gapskrikande partier på ”högerkanten”, som bara vill ha, men ingenting ge tillbaka. Låt Lövin och MP få fortsätta tills de lär sig någon gång!

  Gällande klimat- och energipolitiken framöver kan den uttryckas enkelt oavsett regeringsbildning: Inget nytt på den fronten.

 33. Christer Löfström

  Ett avtseg från tystnaden:

  Dagens Industri tackade nej till mitt debattförslag fr 22/8-2018. Så gjorde även SvD o GP.
  Sände det till Ingemar Nordin o Lena Krantz på SI/KU, som i vanlig ordning inte reagerar på mail.

  I första hand skrivet till mig själv att plocka fram vid nästa val. Jag har ett fr 2014 som refuserades av samma media men publicerades i Skånska Dagbladet under rubriken. ”Göd inte den informella imperialismen”

  I dag konstarerar jag att Jyllands Posten som vanligt fångar det viktiga.

  https://jyllands-posten.dk/debat/leder/ECE10858761/sverige-slingrer-videre/

  ”Kort før valget søndag tog public service-kanalen SVT (Sveriges parallel til det danske DR) for rullende kamera afstand fra nogle udtalelser af SD-lederen Jimmie Åkesson og demonstrerede dermed en sidste gang, hvor tynd den demokratiske fernis i den svenske debat efterhånden er. Ingen af de andre partiledere fandt anledning til at protestere mod denne herremandsattitude.”

  ”På andra sidan sundet, där börjar världen”
  /Ted Ström, Vintersaga 1984

 34. eon

  Hade hoppet uppe, men att MP landade på strax över 4.3% borde vara nästan lika förödande som att åka ut, svenska folket har uppenbarligen inte förtroende för partiet.

  Fick mig att undra vad som hade hänt om de verkligen åkt ut. Hade miljörörelsen (och de ”klimattroende” i allmänhet) övergivit partiet då det uppenbarligen misslyckats med att göra ”klimathotet” till den ödesfråga som de påstår det är?

  Oftast vänds frustrationen över folkets ljumma mottagande mot domedagsprofetsior mot skeptikerna, med olika idéer om att straffa feltänkande och icketrogna, men borde inte rörelsen istället börja klandra miljöpartiet, media och sig själva för sitt misslyckande?
  Jag tror att ständinga överdrifter snarare gör att ”klimathotet” framstår mer och mer abstrakt och meningslöst att ens ta sig an, medan mer konkreta problem vinner verkliga röster (SD går fram medan MP går bak).

  Också borde deras misslyckande leda till ett ifrågasättande över hur dåligt journalistkåren representerar folket. Då allt möjligt stämplas som ”hot mot demokratin” (fake news etc) borde åtminstone någon uppmärksamma att den kår som förväntas ge oss en korrekt beskrivning av verkligenhet och som filtrerar vår världsbild domineras av sympatisörer av ett parti som knappt ens hamnat i riksdagen.
  Om någon undrar varför alternativa media och ”fake news” blir mer och mer populära en första ledtråd borde vara att ta en titt på medias vinkling.

 35. Göran A

  Under denna valrörelse har jag inte träffat en enda politiker som bryr sig om stigande elpriser. En prisökning med 200-400 % är inget som rör dem i ryggen.

  Jag träffade på en person som påstod sig vara forskare som påstod att 99 % av alla klimatforskare hävdar att människan påverkar klimatet. Eftersom det finns ungefär 41.500 forskare som ställer sig bakom en annan uppfattning borde det finnas 4.150.000 klimatforskare. Jo, hej hopp i lingonskogen det finns.

 36. latoba

  Eftersom valet är på tapeten.
  Det finns två avskyvärda politiska ideologier, kommunismen och nazismen. Båda har en historia av dödande och förtryck på sina samveten. Kommunism med repression och avsaknad av yttrandefrihet finns idag i åtminstone ett land, Nordkorea. Något utpräglat nazistiskt land finns inte.
  Två av riksdagens partier V och SD , det ena med stort inflytande på regeringspolitiken, har en förfluten koppling till var sitt av dessa politiska ideologier. Så sent som 1988 hade V ”kommunisterna” i sitt partinamn.
  I alla debatter i TV har samtliga partier utnyttjat ”guilt by association” för att angripa SD, men inget av partierna har angripit V med samma taktik.
  Denna snedvridning av debatten tycker jag är märklig.

 37. Svempa

  #36 latoba

  Hittills har samtliga partiledare som Vänsterpartiet (kommunisterna) haft gått in i partiet som övertygande kommunister. Sjöstedt i Kommunistisk Ungdom på 80 talet. Svenska mästare i odemokratiskt sinnelag.

 38. Lars Cornell

  35# Göran A. ”99 % av alla klimatforskare hävdar att människan påverkar klimatet.”
  Men det är ju så det är. Att påstå något annat är bara dumt.
  Den intressanta frågan är, HUR MYCKET?

 39. Torbjörn

  #38 Lars
  Jag skulle kunna hävda att 100 % av forskarna har bevis på att människan påverkar klimatet.

  Jag har sagt det förr, men det tål att upprepas
  Människan har frigjort tillräckligt med energi från fossila bränslen och kärnkraft, så att det skulle kunna värma ALLT vatten i Medelhavet med mer än EN grad.

  Fundera på det en liten stund, vi pratar om att temperaturen på jorden förändrats tiondels grader på 100 år, och vi hade kunnat värma allt vatten i Medelhavet en grad.
  Nog anser jag att vi påverkar, inte så mycket men det finns ju naturliga orsaker till klimatförändringarna också

 40. Lars Cornell

  #39 Torbjörn. Det behövdes bara en mycket liten stund. Du blandar, som är så vanligt, samman effekt och energi – du försummar tiden. Eftersom du verkar räknekunnig skulle jag vilja be dig beräkna vilken effekt (MW, ej MWh) som behövs för att hålla Medelhavet på en grads varmare nivå. Då måste du beakta att utstrålningen ökar med fjärde potens av temperaturen i Kelvin. Det är visserligen en förenkling eftersom Medelhavet och jorden inte är en perfekt svartkropp och det finns andra energitransporter än strålning.

  Om jordens medeltemperatur är 14°C vilket blir 287°K och vi ökar den temperaturen med en grad får vi skillnaden
  288^4 – 287^4 = diff 1,4% i effekt [antal W ej Wh].

  Nu blir det i verkligheten inte så på grund av jordens atmosfär och växthuseffekten.

  http://analys.se/wp-content/uploads/2015/08/fakta43-fig2-solinstralning.jpg

 41. Lars Cornell

  SMHI har beräknat att den potentiella effekten av världens alla kärnkraftverk (juli 2015) var 379 000 MW. Detta motsvarar cirka 0,0002% av flödet från solen.
  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/solstralning-1.4186

 42. Håkan Bergman

  Lars C. #41

  SMHI har fel och räknar bara elproduktionen, den totala termiska effekten är runt tre gånger högre, men det spelar ingen roll siffran är ändå försumbar i sammanhanget.

 43. Torbjörn

  #40 Lars
  Så du håller inte med om att vi frigjord den mängden energi?

 44. Pingback

  […] (bakom betalvägg) med anledning av den senaste Vattenfallskandalen. Hon skrev ett inlägg här på Klimatupplysningen  den 9/9 om det. Där konstaterade hon att Vattenfall gjort en usel affär när de sålde ut en […]