Rapporten som försvann

Law Dome. kul
Ni har väl inte missat historien om forskarrapporten som drogs tillbaka? Det handlar om en temperaturrekonstruktion över delar av södra halvklotet. Rapporten fick stor publicitet med rubriker som ”1000 years of climate data comfirms Australia’s warming” (Univiersitetet i Melbournes hemsida), ”Australasia has hottest 60 years in a millennium, scientists find” (The Guardian), ”IT’S OFFICIAL: Australia is warming and it is your fault ” (News).
JoNova skriver om händelsen med länkar för den som vill fördjupa sig.
Vill ni läsa hela rapporten finns den som PDF på WUWT. En mer teknisk genomgång av problemen med studien finns på Bishop Hill men det handlar om en uppochned vänd graf, utvalda proxydata med dåliga resonemang kring hur urvalet har skett samt svårighet att få samma resultat med de angivna metoderna.
Rekonstruktionen är baserad på 27 olika proxydata från trädringar, koraller och iskärnor. Dr Joelle Gergis och hennes team kom fram till att våra dagars uppvärmning inte har någon motsvarighet under de senaste 1000 åren:
“Our study revealed that recent warming in a 1000 year context is highly unusual and cannot be explained by natural factors alone, suggesting a strong influence of human-caused climate change in the Australasian region”
De proxydata som rekonstruktionen är baserad på kommer framför allt från Australien, Nya Zeeland och Nya Guinea vilket inte är något märkvärdigt, frågan är vilka proxydata som har valts bort och varför? Några platser verkar sticka ut som lite märkliga. Bland annat två isborrkärnor från Vostok, Antarktis.
Steve McIntyre ställde många detaljfrågor exempelvis angående vad som är med och inte i rekonstruktionen men fick inte några bra svar.  Han har skrivit om varje steg i detalj på sin hemsida Climate Audit (mycket intressant).
 
Law Dome
Ett av de dataset som inte är med i rekonstruktionen är den i grafen här ovan, Law Dome Oxygen 18 data set från Antarktis.  McIntyre har skrivit varför den är så viktig på sin hemsida och på WUWT. Isen på Antarktis bildas genom tryck av överliggande snömassor. På många ställen på Antarktis (som ex Vostok) tar detta väldigt lång tid eftersom det helt enkelt inte snöar så mycket. Vid Law Dome är ackumulationen ca tio gånger högre än vid Vostok (som är med i rapporten) vilket gör att upplösningen blir hög och därför borde Law Dome vara extra viktig att ta med om man nu vill ta med något proxy från Antarktis.
Forskarrapporten är nu indragen för granskning enligt Melbournes Univiersitet
”Print publication of scientific study put on hold
An issue has been identified in the processing of the data used in the
study, Evidence of unusual late 20th century warming from an Australasian
temperature reconstruction spanning the last millennium¹ by Joelle Gergis,
Raphael Neukom, Stephen Phipps, Ailie Gallant and David Karoly, accepted for
publication in the Journal of Climate.
The data is being reviewed.”
Forskarstudien är tänkt att ingå i nästa rapport från IPCC som kommer 2014 så den lär dyka upp igen. Frågan är bara vad de har tagit med och vad de har utelämnat nästa gång den publiceras (på riktigt)?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Jonsson

  Det vilar ett helt koppel av studier och väntar på publicering detta år, vilket är deadline för att upptas i matrialet för AR5. Därför publiceras antagligen dåligt genomarbetade studier som forcerats fram. Historien upprepar sig. 

 2. Joel

  Den här uppdateringen sist i Bishop Hill-artikeln tyder på att det inte bara var ” en uppochned vänd graf,” utan att man vänt på ett flertal:
  Update on Jun 7, 2012 by Bishop Hill
  Paul Matthews points out another serious problem with the Gergis et al paper:
  Worse still, proxies were selected with positive or negative correlation. In other words, some were used ’upside-down’.” 

 3. Slabadang

  Tråkigt !
  Det är ju så uppenbart att ”The gobal warning story” redan är berättad och inget publiceras som stör denna bild. Varför resultaten från med en LAW  Dome med sin tydliga MWP signal INTE publicerats ger oss en nivå till i hur djupt korruptionen gått.
  Proxi som talat emot GW kvävs redan i sin linda. Att Gergis i TV fick framföra sina slutsatser och bekräftelse av CAGWdogmen var en målbild hon satte upp redan när hon drog igång sitt klippande och klistrande med proxi och i hastigheten lyckades hon spegelvända några av dem också.
  IPCC är i desperat behov av en ny hockeyklubba då m Manns numer är både ökänd utskrattad och pinsam. Gergis erbjöd sina tjänster och var säkert en björn i sitt förra liv. Dessa hockeyklubbor är ju centrala i anklagelsen mot mänskligheten och kapitalismen. Dvs kritiken över att vi får göra egna val och vara fria självständiga individer och därför skall skall styras av Rockström politbyrå.
  De maktgalna freaken som lever hela sitt liv för att få makt kontroll över andra människors liv och som ser sig som mer upplysta och förståndiga blir ofta politiker eller går med i miljörörelsen. Så när politiker drivs av miljörörelsen så håll i röstsedeln och friheten. Gemensamt så omyndigförklarar de allt och alla, men någon spegel de har de inte. Så tex Lena Ek ser inte den foliehatt med en liten vindsnurra på toppen hon själv bär.

 4. Gunbo

  Den där grafen från Law Dome visar ju tydligt att 1500 och 1600-talen var betydligt varmare än man trott. Det är NU vi har Lilla Istiden. Det var det jag anade när jag läste hur vädret varierat i Storbritannien sedan romartiden ;-):
  http://booty.org.uk/booty.weather/climate/1000_1099.htm
   

 5. Slabadang

  Per Gustavssson igen nu om sotarna:
  Redan studier från 1990-talet visade på att de yrkesverksamma drabbades av hjärtsjukdomar i stor utsträckning. En del av de sjukdomarna kan troligen hänföras till att man rökte mer än andra yrkesgrupper, säger Per Gustavsson, professor i yrkes- och miljömedicin vid Karolinska institutet.
  – Det är helt klart en utsatt yrkesgrupp och vi har fört och kommer att föra diskussioner med facket och arbetsgivare om vilka preventiva åtgärder som bör sättas in, säger han och tillägger att underlaget för studien sträcker sig långt tillbaka.
  Tidigare har man tittat på ökad dödlighet och cancerförekomst bland skorstensfejare som varit anslutna till Svenska Skorstensfejareförbundet mellan 1918 och 1980. Därefter utvidgades studien till att omfatta även dem som varit anslutna till Kommunal mellan 1980 och 2006. Här fann man att riskerna för att få cancer i lunga, lungsäcksblad och matstrupe var påtagligt högre än för befolkningen i allmänhet.
  Under de senaste åren har nya arbetsuppgifter tillkommit, bland annat i form av rengöring av fläktar och kanaler i storkök, vilket innebär att skorstensfejarna även utsätts för alkaliska och organiska lösningsmedel. I den senaste uppföljningen har man därför haft ett särskilt fokus på dem som anställts efter 1950.
  Per Gustavsson konstaterar att fortfarande har yrkesgruppen inte bara en ökad dödlighet i den här typen av sjukdomar, det har även tillkommit nya rön.
  – Ett helt nytt fynd är att vi kan se att skorstensfejare löper en ökad risk att drabbas av urinblåsecancer, detta eftersom förekomsten ökar tydligt med ökande anställningstid. Här är det troligen polyaromatiska kolväten som är den bakomliggande orsaken, säger han
  Hur stor är den ökade ”risken” ? 1% 10% 50%?
  Hur filtrerar Per Gustavsson bort det faktum att medellivslängden ökat mer än förekomsten av både lungcancer och framförallt urinblåsecancer?
  Ytterligare en fråga blir ju hur han skiljer skorstensfejarnas kontakter med matfetter kolsot och andra partiklar, och hur fungerar denna analys av sotarna tillsammans med de ”dieselrelaterade” i WHO rapporten.
  I hur mycket större utsträckning än andra drabbas sotarna av ”kärl och hjärtsjukdomar? 2 % 10 % 50% ? Hur har medellivslängden för sotarna utvecklat sig och vad skiljer dem från övriga yrkes grupper?
  Matvanor ? Sömnvanor? Hur många sotare tränar regelbundet, och hur ser frekvensen för rökare ut ut i kategorin? Ärftligheten och till sist hur många sotare ingår i undersökningen?

 6. Slabadang

  Christer Lövström!
  Tack för länken. Så vad som skulle vara ditt och WHOs alibi var en extremt tunn soppa med slutsatsen om diesel ”may cause cancer”. Visst mobiltelefoner eletricitet köttbullar och Kiwi likaså den viktiga frågan är ju om de verkligen gör det och i så fall i vilken utsträckning i sin konkurrens med andra och naturliga faktorer. Där blir du WHO och ”forskarna” svaret oss fortfarande skyldiga.
  Så du länkade till fel källa Christer L.

 7. Slabadang

  En tradgedi för vetenskapen!
  Värderingar kunskap och karriär är svårkomplatibla saker om man belönas för fel saker. Jag känner igen problemet från min egen bransch. En analytiker som avråder en investering som sparar uppdragsgivaren stora pengar uppmärksammas mindre än den som gett rådet till en vinst till mindre pengar . Klappen på axeln delas oftast ut endast i det senare fallet och den första mer som tråkmåns.Det är inte själva analysen och arbete som värderas utan det är budskapet och resultatet.
  Att utesluta risker ses inte lika värdefullt som att hitta dem. Att Kiwi inte ger cancer får mycket mindre chans till karriär än den som påstår det omvända?
  Vad i vår omvärld och dagliga miljö kan INTE anses kunna ge oss cancer eller andra sjukdomar? Larmen haglar medan vi blir allt friskare och lever allt längre. Det är något som är galet i hela synen om vår plats på jorden och livets alla ”risker” drivs nånstans ifrån att de skall kunna definieras och kontrolleras in ett absurdum av byråkrati som tror på ett ”evigt liv” om deras makt bara blir total ?

 8. Slabadang

  Sorry inläggen hamnade på fel tråd!

 9. AOH

  O T  –  En annan rapport som försvann
   
  Lena Ek.
  Nu får du verkligen på allvar ta itu med att Sverige blir fossilfri fortare än kvickt. Ha – Ha
   
  http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate1560.html
  The gigatonne gap in China’s carbon dioxide inventories
   
   
  „….These discrepancies have a number of important implications. The large deviation of China’s CO2 emissions can significantly skew the global total21, resulting in an incorrect understanding and modelling of the global carbon cycle7, and thus hampering the ability of many climate models to produce trustworthy and accurate predictions.

  The sad fact is that Chinese energy and emission data as primary input to the models will add extra uncertainty in modelling simulations of predicting future climatic change
  .
  Such an uncertainty of CO2emissions also brings challenges in allocating responsibilities and setting emission targets during international negotiations for post-Kyoto to achieve global emission reductions….“ 

 10. Gunbo#Lilla ’istiden nu’ där ser man hur underliggande temperaturer ,som ej
  syns under ett kort tidsperspektiv,men detta har jag sett,den nutida bedräglia 30 åriga ökningen dolde den totala nedgången under 500
  år.
  Dags att vända hockey klubban!
  Värmeutbrott under perioder,kan tas för trender av uppgång av Jordens uppvärmning.
  Människans tidsperspektiv är alldeles för korta.för att dra slutsatser
  av.
  ALI.K.

 11. Love Johansson

  Att tolka kurvan som att lilla istiden pågår just nu som vissa inlägg påstår är felaktigt. Detta beroende på att kurvan visar koncentrationen av syreisotopen O18 och inte temperatur.
  O18 är ett mått på syreisotoper vilket innebär att de lättare följer med regnet vid nederbörd än ex de tyngre O16. Följdaktligen finner vi en högre koncentration av O18 på polerna vid ett varmt klimat pga mer nederbörd. Vid ett kallt klimat är nederbörden generellt sett mindre vilket innebär lägre koncentration av 018 vid polerna.  se ex http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen-18 
  Kurvan visar att 018 koncentrationen ökat med ett stort språng runt 1700 talet, klimatet har alltså blivit varmare vid polerna, inte kallare.

 12. Det finns 5 st  P-38s och  två B-17 bombplan  idag  under  100  meter  packad  snö  sedan  dom  nödlandade  där   15 Juli, 1942
  The lost squadron
  Deeply buried missing planes
  http://creation.com/the-lost-squadron
  http://www.p38assn.org/glacier-girl.htm
   

 13. Tillägg  på  Grönland  http://www.lost-squadron.org/cms/index.php

 14. 75 meter på 40 år
  Det skulle komma att kosta de två vännerna många år, mycket pengar och åtskilliga misslyckade expeditioner innan de fick ett genombrott. Med hjälp av en sofistikerad radar och en isländsk geofysiker lokaliserade de åtta stora formationer gömda under isen 1988.
  När en smal provisorisk ångsond började smälta ett hål i isen stod expeditionens medlemmar stumma och såg på då fler och fler förlängningar fick läggas till, upp mot 75 meter behövdes innan de nådde det första flygplanet!
  http://creation.com/the-lost-squadron-swedish

 15. Peter Stilbs

  Love #11 – Du är ute och cyklar. Kanske Du skrev fel om syre 16 – som är lättare- inte tyngre än syre 18. Men det har inget med regn att göra. Snarare är en isotopeffekt temperaturrelaterad via olika kokpunkter för syre-18-innehållande vatten (högre) än för syre-16-innehållande (lägre) – dvs vid avdunstning från land och havsyta.

 16. Lite spännade forskning OT
  http://www.gizmag.com/genetically-modified-non-malarial-mosquitoes/22938/?utm_source=Gizmag+Subscribers&utm_campaign=0681a0a7cc-UA-2235360-4&utm_medium=email

 17. Ingemar Nordin

  Slabadang #5 etc

  Det går alltid att med modern ”data mining” hitta hur många samband som helst mellan faktor X och cancer. Med en signifikansnivå på 95% så finns det fortfarande ett oändligt antal signifikanta samband mellan X och en förhöjd risk för cancer. Vetenskapen borde veta detta (och kanske också tala om det för politiker och allmänhet), men politiskt så kan alltid sådana slumpmässiga samband över sättas till Y antal som dör pga X och skapa ännu ett ”tungt” argument.

 18. Peter Stilbs

  Ingemar #17 – mycket av detta använder också rakt av ett antagande om linjär dos-respons – liksom för joniserande strålning från radioaktiva ämnen etc. Så behöver det inte alls vara – och troligen är det långt ifrån så i de flesta fall.

 19. ThomasJ

  Rapporten som INTE försvann finns länkad under denna länk:
  http://www.regeringen.se/sb/d/16284/a/195128
  Notera speciellt:
  ”Syftet med granskningen är att undersöka i vilken utsträckning klimatforskningen stöder de klimatpolitiska målen.”
  Lysenkoism, någon?
  Mvh/TJ

 20. ThomasJ

  Rapporten som INTE försvann finns länkad här:
  http://www.regeringen.se/sb/d/16284/a/195128
  Notera speciellt:
  ”Syftet med granskningen är att undersöka i vilken utsträckning klimatforskningen stöder de klimatpolitiska målen.”
  Lysenkoism, någon?
  Mvh/TJ

 21. ThomasJ

  Sorry för 2x inlägg av samma – mod. vänligen radera #20.
  Det är – åtminstone på denna sida – strul med kommunikationen till/från TCS. Någon fler som har märkt nån förändring senaste ~ 10/12 dagarna?
  Mvh/TJ

 22. Slabadang

  Klimatmodellerna sämre än slumpen!
  Så går det när pseudovetenskapen är i action!
  http://wattsupwiththat.com/2012/06/14/climate-models-outperformed-by-random-walks/
  Tufft Lennart B… tufft!

 23. Thomas J
  Det verkar som att det där med ”klimatforskning” har fått en utvidgad betydelse. Det gäller både regeringsmeddelandet och det som Lena Ek skrev i en debattartikel.
  Det man försöker styra är inte forskningen OM klimatet utan forskning som får fram innovationer av olika lösningar till att minska utsläppen av Co2. ”Klimatforskning” som stödjer klimatmålen är helt enkelt nya uppfinningar för att minska utsläppen av koldioxid.
     
          

 24. Tålis

  Stämmer Lena Eks påstående att vi skattebetalare tvingas betala 2 Gkr/år för ”klimatforskning”? Det borde betyda att det finns ca 1000 klimatforskare i Sverige. Minst 980 stycken för många…

 25. ThomasJ

  OT: remember filmen ’Gasland’? Kolla in nedan – ’Truthland’:
  http://www.truthlandmovie.com/watch-movie/
  Beautiful!  😀
  Mvh/TJ

 26. USA har ingen uppgång av värme sedan 80 år,efter 30-talet har en
  nedgång av temperatur skett,inlägg i Climate Realist,larmen i USA är ren ’fake’ av temperatur data.
  ALI.K.

 27. Den kraftiga avkylningen av Atlanten skapar enorma mängder av
  regn.Irland verkar ha drabbast mest av detta och Brittiska öarna
  har fått mycket regn,man talar om’flood’ där.
  ALI.K.

 28. Klimatforskning innebär faktiskt planer i kommuner av CO2 utsläps-
  minskningar med ’åtgärder’,ingen klimatforskning värt namnet.
  ALI.K.

 29. Klimatmålen ren ’bluffverksamhet med ’dilletanter från s,k pseudo
  forskare som tror på klimatsmarta lösningar,ett anhang avCAGW are.
  ALI.K.

 30. ThomasJ

  Lena #23: Sorry, kan ej hålla med dig. Politikerna har satt upp ’mål’ som är ’byggda’ (?) på allehanda, snarare mer än minde, oklara/dubiösa/ ovetenskapliga etc. ’hitte-på-hypoteser’, satt dessa i ’spel’ för att… tja, vaddå? Tro sig göra något gott för sina uppdragsgivare? Nah, snarare tros det att man därigenom kan behålla den heliga makten och premiärplatserna vid köttgrytorna. Och nu ska ’allt detta’ s.a.s. bekräftas/verifieras via rejäla satsningar på att ’allt är rätt & riktigt’???
  Que? Snacka om cirkelresonemang, dvs. identiskt med fundamentet i Lysenkoismen.
  Ta ett annat [pseudo-]vetenskapligt område; genus-vete-fan-skapen som Margaretha (s)Winberg (politiker!) införde i landet och som idag har ett skruvstädsliknande grepp och näst intill all forskning(vetenskap) i landet – allt byggt på en bluff, inte olik den om (c)AGW – vilket bl.a. Norge tagit konsekvenserna av och helt avfört som vetenskapligt fält.
  Att ’man’ flyttar målstolparna inom ’klimatvete-fan-skapen’ torde vara allom väl bekant, oder? De flyttar ju för böfvelen ofta hela djevfla fotbollsstadion för att det ska ’passa’ de politiska målen. Precis på samma sätt som ’papa’ Stalin gjorde m.h.a. Trofil Lysenko.
  Go figure!
  Mvh/TJ

 31. Gaupa

  ThomasJ # 25
  Tack för den länken! Toppen att få se en annan vinkel. 🙂
  Passar på att tacka för din tidigare länk till DR. Tim Ball, också.
  Han hade bra tankar om växt och djurliv. 

 32. Pelle L

  Ali K #26, #27, #28, #29
  Du verkar ha mycket vettigt att säga, och ha stor kunskap.
  Men du spiller bara en one-liner i taget, och det ger inte mycket avtryck i debatten.
  Kan du inte samla dig och skriva något med sammanhang, med begriplig meningsbyggnad?
   
  Vi väntar med spänning 🙂
  Mvh //Pelle L
   
   

 33. hahn

  Sitter och smågrunnar på Lennart Bengtssons kommentar om hur vissa orkar ifrågasätta uppmätta temperaturer år efter år. Vem ifrågasätter att vi har en uppgång på delar av en grad som dessutom inte stigit alls de senaste 10 – 15 åren?
  Det är tydligt att även han faller tillbaka till ”dra igen näbben” argumentation när verkligheten agerar ohörsamt, och folk har fräckheten att påtala det. 

 34. Pelle L#
  Tack för de orden,jag skriver kortfattat vad jag finner intressant från
  Internationella klimatbloggar,jag har syslat i många år med klimat
  frågan.
  Kommenterar aktuella inlägg med eventuella korta fakta som kan
  belysa ämnet som exempel,med hänvisningar som Climate Realist
  som jag kikar mycket på,Sol forsknings rapporter mm.Humlum
  Arktis och Enso mm.
  Jag vill ge upplysning till de som läser denna blogg och vad jag
  finner tänkvärt och kanske intressant.                                MvH,ALI.K.

 35. HenrikM

  Jag har suttit och läst igenom två threads på The Blackboard.
  http://rankexploits.com/musings/2012/screening-fallacy-more-ways-to-mislead/
  http://rankexploits.com/musings/2012/screening-bias-cartoon-form/
  Om det som kallas Screening bias. Jag undrar om mannen Nick Stokes har alla hemma. För mig är det helt givet att man inte med statistika metoder kan plocka ut ett fåtal samples ur en större population som man sen anser stödja ens tes. Han verkar till slut hävda att man visst kan göra detta, men om man gör det så får man inte jämföra blad och skaft på hockeyklubben (jag håller dock knappt med om det heller, för hur ska man kunna avgöra sin error bars, det övergår min tankeförmåga). Men alla dessa hockeyklubbor gör precis det Nick Stokes säger att man inte ska göra, jämföra bladet med skaftet (uppvärmning har aldrig varit så stor som nu i förhållande till de senasate xxx tusen åren). Hur kan det här komma sig?