Uppdatering av Correndebatt

storm
Detta är blott en uppdatering av klimatdebatten i Östgöta Correspondenten. Jag fick inte in mitt svar till Katarina Losjös inlägg ”Vi har inte råd att vänta och se” . (Däremot ett tidigare svar) Istället kom ett inlägg av Sven Schalin som jag besvarade här. Ytterligare ett inlägg kom in idag, men jag hittar inte någon länk. Det är hursomhelst positivt att tidningen numera tillåter en öppnare diskussion om ämnet.
Det är ganska symptomatiskt att vetenskap och klimatpolitik lättare kan diskuteras i lokala media men att stormedia släpar efter. Där är det fortfarande omöjligt att få in något som ifrågasätter dogmerna. Jag förmodar att en balanserad diskussion om det vetenskapliga och det seriösa bortom det senaste partipolitiska skvallret avskräcker.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tålis

  För mig är det konstigt att ens komma med påståendet: ”Vi har inte råd att vänta och se”.
  I allt företagande är det tvärtom, man gör aldrig något för att möta ett hot (inbillat eller ej) 20-100 år fram i tiden. Det har man inte råd med, och risken är >90 % att det blir fel, i princip oavsett vad det gäller. Det kan bara vara politiker och byråkrater utan kunskap om verkligheten som tänker och agerar så? Jo, misslyckade företagare möjligen…
  Det enda reella klimathotet är ”klimatpoiltiken”!

 2. Bim

  Tålis:
  Det är kärnan i problemet. Vi har faktiskt inte råd att satsa miljarder på ett hot.
  Hotet är för det första politiskt. Vetenskapligt finns ingen som helst säkerhet att världen skall bli katastrofalt varm och att en tipingpoint skulle vara i antågande.
  Det finns i dag  ingen som kan påstå sig veta hur klimatet kommer att vara om 50 eller 100 år. Jag upprepar, Ingen. Inte ens Thomas. 😀
  Vad vi säkert vet är att om vi satsar miljard efter miljard på fel problem och fel åtgärder,  då är risken stor att våra barn och barnbarn kommer att leva i fattigdom.
  Vad värre är så kommer demokratin, med nödvändighet, sakta men säkert att monteras ner avsiktligt, därför att människor inte i längden finner sig i att politiker sänker levnadsnivån utan att visa något positivt resultat eller någon vettig mening med uppoffringarna.
  Den klimatpolitik, med de korrupta, lögnaktiga propagandametoder som förs just nu, anser jag är rent kriminella.
  De flesta människor ser redan detta. Det är bara en tidsfråga innan bubblan brister. 
   

 3. Tålis

  Visst är det så Bim! Tror jag att jag var för generös i mitt första inlägg. Minst 99 % chans till fiasko/fel/misslyckande stämmer bättre…

 4. Börje S,

  Men propagandaapparaten har lagt på flera tåglaster kol. Det är väl den kommande Riokonferensen som spökar, där ytterligare steg mot överstatlighet ska accepteras t ex av Lena Ek.
  Det är svårt att stå emot denna massiva ström av rapporter om stagnde havsnivåer, ökande utrotningstakt av djurarter, hot om framtida översvämningar, hot om framtida ökad torka. Maskinen mal och mal och mal…
  Vad har de/ni/vi som vanhelgar, hädar och skymfar klimathotsreligionen att komma med? Fakta? För en tokreligiös rörelse som klimathoterisekten är fakta ett rött skynke som ska bekämpas med alla medel.
  Få se om hjälten FOI (Climatgate) släpper koden till ännu mer avslöjande mail. Kanske inkluderande etablerade politiker och statsmän avsmakande soppan som klimatforskare, ”fighting for the cause”, kokat ihop?

 5. Tålis

  Givetvis spökar Rio. Kan vi hoppas på tillnyktring efter det, eller tvärtom, galningarna löper amok?

 6. Ann L-H

  Lite OT men har ändå med debattklimatet i landet att göra:
   P J Anders Linder, politiskt chefredaktör på SvD och tidigare VD för Timbro, hedras inför sin femtioårsdag med ”Den borgerlige optimisten”, en liten intressant och innehållsrik bok i vilken 16 debattörer och opinionsbildare hyllar jubilaren och ger sin syn på borgerligheten (Timbros förlag).
  Öppenhet och misstro mot makten i alla dess former anses vara några av borgerlighetens viktigaste kännetecken. I Timbros bokutgivning finns flera guldkorn som talar för detta. T ex Tor Ragnar Gerholms Brev till det Naturliga steget 1998, Det Gröna Varning för miljölarmen 1989 Kurt och Wiveka Wickman, N-G Wannerbergs Ragnarök inställt 1997 och Kretsloppsstat eller kretsloppssamhälle 1998.
  Prof. Wannerberg är i sin bok klart skeptisk till klimathotet!
  Vad denna bokutgivning har haft för betydelse för debatten i stort är svårt att säga. Inte tillhör den Klotetredaktionens SNFs favoritlitteratur precis men förhopppningsvis har den sått ett och annat tankefrö här och var. 
  P J Anders Linder hyllas som en av borgerlighetens centralfigurer. Med denna bakgrund kan man fråga sig dels hur SvD med P J Anders Linder vid rodret så okritiskt köpt klimathotet dels varför öppenheten och den pigga misstron mot ekomakten  i slutet av 1990talet inte fått någon uppföljning.     
    
        

 7. ThomasJ

  Ann L-H #6: Varför SvD så okritiskt köpt klimathotet & varför öppenheten i, inte enbart den frågan, kraftigt reducerats/nästan stängts helt, stavas Susen Schultz som var nyhetschef, åtminstone 2010/2011, men där fanns/finns sannolikast en radda andra som tillser att det ’tänks pk’ bland läsarna… 
  Utomordentligt tråkig ’utveckling’ för en före detta kvalitetstidning. 
  Mvh/TJ

 8. Staffan

  ”Klimatförändringen” har ändå varit till gagn för oss.  Nu har vi fått en bättre bild av vilka vi kan lita på.  ”Klimatet” är ju ganska enkelt att observera:  Är man ute i naturen varje vecka (och är någorlunda vuxen) ser man själv.
  Men nu har media förlorat vettet.
  Själv har jag slutat köpa tidningar.  Av princip.  De finns på biblioteket.  TV har jag aldrig sett i nyare tid.
  Media har hjärtat till vänster.  80% av murvlarna på STV/SR röstar rödgrönt…
  Och jag ser ju på t.ex. USA:  Enkla klara fakta, som att statsskulden ökade från 56% under Clinton, 63% under Bush (2006), till nu i jan. 103 %  – prognos 108% 2014;  f.f.g. sedan andra världskriget över 100% – har mig veterligt aldrig nämnts i SvD eller DN.
  (Orsaken till USA-krisen?  Jo, låneföretagen Fannie och Freddie…  Ansvarig för det?  Clinton…  Men så’nt vet man inte i vårt land.)

 9. ThomasJ

  Lade in nedan 07:32 i morse under min andra e-postadress (giltig & fungerande) ännu ej publicerad… Que?
  <citat start>
  ThomasJ { 15.06.12 at 07:32 }
  Ann L-H #6: Varför SvD så okritiskt köpt klimathotet & varför öppenheten i, inte enbart den frågan, kraftigt reducerats/nästan stängts helt, stavas Susen Schultz som var nyhetschef, åtminstone 2010/2011, men där fanns/finns sannolikast en radda andra som tillser att det ‘tänks pk’ bland läsarna… 
  Utomordentligt tråkig ‘utveckling’ för en före detta kvalitetstidning. 
  Mvh/TJ
  Your comment is awaiting moderation.
  <citat slut>

  Tacksam för en förklaring till varför kommunikationen fortsatt strular.
  Mvh/TJ

 10. ThomasJ

  Tack för införandet av inlägget! Tid tog det, förvisso, but what the heck… 😉
  Till andra, djupare och mer allvarliga/skrämmande info från propagandan är nedan att lägga:
  http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/51/72/96c8c2f8.pdf
  Det alldeles förträffliga arbetet från skolan i Vara torde per omgående tillsändas Gunilla Carlsson… Please just do it – pronto!  😀
  Mvh/TJ

 11. Peter Stilbs

  ThomasJ – jag såg Dn kommentar i morse, men det fanns ingen funktion för mig som vanlig skribent att godkänna den, då den verkade sakna email-adress.  Den kommer då upp på ett sätt som bara överadministrator på TCS kan åtgärda, för godkännande. Att slänga den i papperskorgen går däremot…

 12. Staffan

  ”Miljöchef i Ödeshög vill slippa vindkraft”, säger Corren idag.  Han lär veta.  Från Linköping till Vadstena och Ödeshög är propellrarna många och stora.
  ”Vindkraftverken utanför Laholm ska utrustas med ljuddämpande ’hajtänder’” berättade Hallandsposten 9 maj.  Till en kostnad av en à två miljoner kronor per verk, summa kring 10 miljoner.
  ”De boende runt parken är skeptiska.  En av vindsnurrorna har redan försetts med ljuddämpare utan att de boende märkt någon skillnad.” (TT)

 13. ThomasJ

  Peter S. #11: Tack för det. Vem är då ’överadministratorn’ på TCS?
  Det är alltså fortsatt strul… ’Normalt’ vore ditt mess (#11) i min inkorg med avsändarhänvisning till TCS, men där är alltså nada… Que?  😉 
  Mvh/TJ

 14. Peter Stilbs

  ThomasJ #13 – vet inte vad problemen beror på. Själv har jag någon gång gjort korta inlägg, utan länkar etc, som fastnat som ”skräp”. Däremot har jag kunnat logga in som administrator och ändra detta. Men saknas ”mailadress” i inlägget (på riktigt – eller felregistrerat som saknat)  kan jag inte göra någonting utan toppprivilegier.

 15. ThomasJ

  Peter S. #14: Tack för svaret. Mina inlägg/kommentarer på TCS har samtliga varit försedda med [då] registrerad mail-adress (annars, t.ex. efter ett crapcleaner-kör, då ny angivelse av namn & adress begärs) och det har asså funkat i fyra-fem år, minus 10-12 dagar f.o.m. idag. Felregistrerat kan det alltså inte vara [ursprungligt], oder?
  Det ’hela’ har ju [för böfvelen!] funkat 100 utan problemo! So WUWT? 😉
  Mvh/TJ