Varför finns inte detta i ekonominyheterna?

kraftnat
Svenska Kraftnät har ju en excellent webbsida, där man varje minut kan få information om de aktuella energiflödena i Norden och mot länder utanför, och även det aktuella spotpriset. Tack P, för tipset.
Att studera bilden ovan i realtid ger en perspektiv på den krassa verkligheten. I skrivande stund står exempelvis vindkraften för ca ca 1% av elproduktionen i Sverige, och det är en dramatisk prisuppgång när man går söderut, mot Skåne och Danmark.
Medelsvensson skulle nog vinna mycket på att själv se en dygnsvariant av denna verklighet i Ekonominytt eller liknande på SVT eller i tidningarnas ekonomisidor. Inte bara för den omedelbara relevansen för privatekonomin och näringlivets förutsättningar i landet, utan även för en bättre bakgrundsförståelse av (o)rimligheten i de politiska satsningar som görs inom energiområdet.
Sådan information är absolut av större direkt personlig relevans än dollarkurser, OMX-index eller guldpris, och klär i fullt strålkastarljus av politikernas och vissa intressenters ändlösa haranger om skenfrågor i sammanhanget.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. S. Andersson

  Jag har haft den där sajten bland mina bokmärken ett par veckor och det är verkligen intressant läsning. Det har fått mig att fundera på livets mening i allmänhet och den västerländska civilisationen i synnerhet.
   
  När man ser denna fullständigt förödande statistik och att vi efter alla miljarder av subventioner och investeringar bara får ett litet pyttebidrag till elförsörjningen blir man ju lätt betänksam. Dessutom exporterar vi ju hela vindkraftsbidraget (och mer därtill) vilket väl borde betyda att vi också skänker bort de statliga subventionerna till de utländska kunderna, eftersom priset man får för elen utomlands är lägre än den faktiska produktionskostnaden. Då poppar ord som skandal, organiserad brottslighet och annat otrevligt upp i mitt huvud. Det blir s a s en biståndsbetalning till – hmm – Tyskland?!
   
  Vad är det för fel på oss människor? Om ni hade möjlighet att välja mellan att industrialisera hela det svenska landskapet eller att bygga en liten kärnreaktor någonstans, vad skulle ni välja? Vem är dessa lugubra individer som har gett sig fan på att förstöra samhälle, landskap och miljö? Varför gör de det? Är det bara för pengarnas skull? Makten? Vad? Jag begriper det inte.
   
  På det rent personliga planet är det dubbelt smärtsamt för mig. Som ni vet arbetade jag en gång på Barsebäcksverket. En liten kärnanläggning, välskött, välfungerande, aldrig några utsläpp att tala om. En ren och fin anläggning som väl producerade dubbelt så mycket elektricitet som all vindkraft i Sverige och Danmark tilsammans. Nerlagd. 
   
  Sydkraft är sålt till Eon som nu meddelat att man ska sparka hundratals personer i Malmö för att flytta tjänsterna till Tyskland och Rumänien. När man får brev från Eon numera så går det tretton ”klimatsmart” och ”vindkraft” på dussinet. Deras hemsida är full av ”klimatskolor” och annat PK-dravel.
   
  Nej, mina damer och herrar. Jag är rädd för att vi är på väg in i ondskans och den kvalificerade dumhetens tidevarv. Ett Orwellskt mardrömslandskap där sant är falskt och rätt är orätt. Ett samhälle där allt mindre handlar om att förbättra levnadsvillkoren för de som bor där.
   

 2. Martin

  Här resp land med fler detaljer.
  http://www.energinet.dk
  http://www.statnett.no/
  http://www.fingrid.fi
  http://elering.ee
  Hur hittar man motsvarande för Tyskland, Frankrike och Storbritannien?
   
   

 3. S.Andersson.
  Min slutsats efter några år är att handlar om makt. Central makt. EU, FN. Och med otrevliga komponenter som Malthusianism. När nu det går dåligt för klimatalarmismen så kommer nya hot som måste hanteras via Global Governance. Det visar med all önskvärd tydlighet att det inte är klimathotet som är det viktiga. Det är bara ett medel
  Se maktens ansikte. Och inte heller det här har väl omnämnts i Ekonominyheterna?
  http://notrickszone.com/2012/06/12/climate-czar-connie-hedegaard-warns-carriers-to-submit-data-or-face-enforcement-action/

 4. Lars W

  Kombinerat med denna sida får man en mer heltäckande bild av dynamiken i systemet. Tex när det blåser rejält så går spotptiset ned nästan till 0. Likaså om solen lyser i Tyskland. Trots avställd KK var priset tämligen lågt i vinter. Trol pga hög fyllnadsgrad i vattenmagasinen i Norge o Sv.  Notera att vi är stor nettoexoptör till DK o De. Särskilt nu när De stängt sina kkv.
   http://www.svenskenergi.se/upload/Statistik/Kraftläget/vrapp.pdf

 5. Lasse

  En site jag dagligen besöker! Prisinformationen som visar hur hela systemet fungerar samt tabellen med produktionssiffrorna är tydliga.
  I Sommar har jag konstaterat att Danmarks enorma vindkraftssatsning kan förklaras med deras alternativ-värmekraft. Vintertid ett ekonomiskt alternativ som ger både behövlig värme och el. Men värmekraft på sommaren?

 6. pekke

  Dessa sidor är oxå användbara.
  Se elpriserna en viss tid på dygnet:
  http://www.nordpoolspot.com/Market-data1/Maps/Elspot-Market-Overview/Elspot-Prices/
  Eller en viss dag, vecka, månad eller år:
  http://www.nordpoolspot.com/Market-data1/Elspot/Area-Prices/ALL1/Hourly/
   
  Peter S.  Alla skulle nog behöva se som du påpekar att det är Nordens( NO, FIN och SVE ) vatten- och kärnkraft som är basen i kraftnäten mellan Nordens länder och att Danmark ids inte att köra sina fossileldade kraftverk för fullt när vinden mojnar eftersom våran baskraft( Vatten/Kärnk. ) är billigare !

 7. Lars W

  S. Andersson #1
  Delar helt och hållet din utmärkta analys och din frustration!
  Är inte svaret på trådens fråga att makthavarna är livrädda för att väljarna skall få insikt i frågorna? Livrädda för att energiförsörjningen skall komma upp som valfråga 2014… Heder åt SD som petat hål på varbölden…  

 8. S. Andersson

  Lars W #7: Tack för beröm. Däremot känner jag inte att SD har gjort sig förtjänta av särskilt mycket heder. Jag har en känsla av att de angriper den etablerade PK-politiken av populistiska skäl, inte av någon djupare övertygelse eller kunskap.
   
  Faktum är att detta bara ökar min frustration, att just galenpannorna från SD skulle vara det enda parti som arbetar för en vettig energipolitik. Jag kan inte tänka mig att rösta på SD och kommer aldrig att göra det heller.

 9. Lars W

  S. Andersson
  Håller med!  Jag menar bara att övriga partier får skärpa sig om de inte skall bli satta på efterkelken av väljarna.  Jag kan tänka mig att FP tar upp handsken.
  FP går ju in för KK… 

 10. Håkan

  Svenska kraftnät räknar med att vindkraftens effektvärde är 6% av installerad effekt. Idag producerar vindkraften 4% av installerad effekt,  SVKs uppskattning förefaller mao realistisk.
  Sverige har idag en installerad vindkraftseffekt på 2800 MW. SVK kan i sin planering bara räkna med att 2800 * 0.06 = 168 MW är tillgängligt vid en given tidpunkt resten av effektbehovet måste planeringsmässigt täckas av andra kraftkällor eller av import.
  Om målet på 30 TWH vindkraft uppfylls innebär det en total effekt på ca 12 000 MW där det hela tiden måste finnas en effektreserv på 11 000 MW. Vilket är nästan lika mycket som den  svenska vattenkraften (13 700 MW).  Att 13 700 MW vattenkraft skall kunna balansera 12 000 MW vindkraft förefaller orimligt med hänsyn till miljö, vattendomar och nederbördsmönster. 
  Att dyr vindkraftsproduktion får styra billig vattenkraftsproduktion kan bara innebära att vattenkraften används på ett mindre optimalt sätt och att detta i realiteten blir en dold subvention av vindkraften.
  12 000 MW vindkraft kan bara ersätta 720 MW baskraft (12 000 * 0.06) mao knappt en reaktor. för detta skall vi subventionera vindkraften med:
  – Förstörd miljö.
  – Subvention via elcertifikat.
  – Subvention för utbyggnad av kraftnät (för export av vindkraftsel).
  – Dyrare vattenkraft pga icke optimalt utnyttjande av densamma.
  Alla dessa nackdelar förstärks för varje nytt verk som sätts upp, det blir bara mer el vid tidpunkter när den inte behövs då en myriad av andra verk i norra Europa också producerar för fullt.
  När man hör alla superlativer kring hur mycket energi vindkraften producerar blir man lätt spyfärdig, vem har inte hört hur många villors årsförbrukning som skall produceras i reklamen för en ny vindkraftspark.
  Det är inte så konstigt att vi hädanefter bara skall få tvätta på natten, en fördel är möjligen att grannarna inte kommer att bli störda eftersom centrifugdånet förmodligen överröstas av allt vindkraftsbuller.

 11. LBt

  Peter S,
  tack för inlägget. Relevant och värdefull informationskälla i klimat och energidebatten. Mer sådant. 

 12. Ann L-H

  # 1 och #3 Håller helt med Ingvar.
  GW, CC har gjort sitt, koldioxidskatterna är på plats och energiförsörjningen i väst underminerad. Nu är det dags för nya tag. Politikerna som skrev under den väl genomarbetade planen 1992 visste nog inte vad det innebar, men Planen genomförs steg för steg nu är det steg två och tre som gäller:
  http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/originals/ambler_un_governance.pdf  

 13. Noterar att ”ospecificerat” är ca 5ggr högre än vindkraften, nån som kan förklara vad det är?

 14. robjoh

  Angående hur vindkraften har slagit i danmark är nedanstående rapport väldigt bra. Den är från 2009, så inte helt uppdaterad, men innehåller än då en hel del bra info.
  http://www.cepos.dk/fileadmin/user_upload/Arkiv/PDF/Wind_energy_-_the_case_of_Denmark.pdf

 15. Lasse

  Denna site bör vara obligatorisk när man diskuterar olika sätt som vi i Sverige påverkar vårt sätt att producera och konsumera elenergi.
  Även zonindelningen är intressant eftersom den sparat mycket pengar åt konsumenterna. Just nu kostar en KWh 65 öre i zon 4(syd) vilket besparar resten av Sverige,  där elen kostar 39 öre, mycket pengar. Exporten går söderut ,därav de höga priserna!

 16. Jonas B1

  S. Andersson,
  ”galenpannorna från SD skulle vara det enda parti som arbetar för en vettig energipolitik. Jag kan inte tänka mig att rösta på SD och kommer aldrig att göra det heller.”
  Vad har vi då att rösta på när andra partier är sju resor värre än de du kallar galenpannor?

 17. hahn

  Mats N #13
  Hade samma fråga på tungspetsen? 

 18. Håkan Bergman

  hahn #17
  Gissar på mottryckskraften i industrin, Värme borde då enbart vara värmeverken. Finlands siffror för Värme och Ospecificerat ser helt annorlunda ut, men det kan ju vara fråga om hur man registrerar verken.

 19. Toprunner

  S.Andersson #8: Det finns bara ett forum att styra Sveriges energiförsörjning som ordningen ser ut idag och det är i Sveriges Riksdag. Om det nu finns ett enda parti där som tycks leva i verkligheten och står upp för:
  1) Utbyggd Kärnkraft
  2) Återörande av kraftnätet där det som bas-infrastruktur hör hemma, i statlig ägo
  3) Ifrågasättande av den ”gå-före-utför-ättestupan” politik som övriga riksdagspartier står för.
  Hur kan du då kalla dem galenpannor? Det är ju högst sansade och väl motiverade ståndpunkter och jag är övertygad om att de skulle genomföras om de fick det demokratiska förtroendet.
   
  Galenpannor är de som sitter och styr i båten idag, rikta dina epitet där de hör hemma. Låt oss hoppas på en ljusare morgondag.

 20. Björn

  Tack vare klimathysterin har vi fått fördubblat elpris. Koldioxidskatt plus vindkraftssubventioner, där det senare också är en följd av hysterin, skapar en pseudoeffekt, där bakomliggande tro är att man kan påverka klimatet. Sunt tänkande människor inser att detta är omöjligt och att den tillåtande politiken är kontraproduktiv. Fortsätter vi på denna dumhetens väg, går europa mot avgrunden.

 21. Lasse

  Hoppas ni anmäler er till en heldag där officiella Sverige anpassar oss till det nya klimatet:
  http://www.miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.440956

 22. pekke

  Apropå dansk vindkraft.
  Vestas säljer dansk tornfabrik till kineserna.
  http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/234926/vestas_saelger_dansk_taarnfabrik_til_kina.html
   
  Vestas aktieutveckling en av de sämsta i vindindustrin.
  http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/234857/vestas_blandt_verdens_daarligste_vindaktier.html
   
  Kommer resten av Vestas bli kinesiskt i framtiden ?
  http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/234939/analytiker_vestas_oplagt_bytte_for_kinesere.html

 23. Jan E M

  För tillfället ligger updateringarna för Danmark nere. Det var strul under gårdagen också.
  Jag har följt sidan i ett par år. Den blir ständigt bättre, men det är ofta driftstörningar på sidan. Det jag konstaterat är att Finland och Estland  oftast har ett högre elpris än vi har i Sverige och t o m högre än i Danmark.
  Lägst elpris har överlag NO2. När Sydvästlänken är klar mellan Notodden och Höör 2018 kommer det att påverka SE4. Frågan är om inte priset i DK1 och NO2 också påverkas. DK1 har ofta lägre pris är SE4 och DK2 som oftast har samma pris.
  Notodden ligger inte långt ifrån Rjukan och det välkända kraftverket Vemork. Strax utanför Notodden ligger det jättestora ställverket Tveiten där sydvästlänken ansluter.

 24. Martin

  S Andersson nr 1
  Jag tror, att vi bör förutsätta, att våra svenska politiker trots allt är rätt kloka. Möjligen är de tveksamma om nästa steg. Men genom att pröva många möjligheter och låta tiden verka, brukar en vettig lösning värka fram.
  Det man möjligen väntar på är hur Tysklands vägval faller ut. På vägen mot det kärnkraftsfria Tyskland har hittills inte mycket skett. Det är tydligt, att de tyska politikerna känner frustration. Angela Merkels kronprins, den begåvade Norbert Röttgen, har fått gå utan att egentligen ha fått något uträttat.
  Spiegel on line har en artikelserie German Energy Revolution, hittills i ett trettiotal artiklar, som skildrar processen utmärkt.
  http://www.spiegel.de/international/topic/german_energy_revolution/

 25. OT: Här har ni nåt att skriva om.
  http://www.newsmill.se/artikel/2012/06/12/framg-ng-i-klimatfr-gan-kr-ver-b-ttre-energipolitik  

 26. Christopher E

  Lasse #15
  ”Även zonindelningen är intressant eftersom den sparat mycket pengar åt konsumenterna.”
  Det bor rätt många konsumenter i tättbefolkade  södra Sverige (zon4) också… som inte håller med om att de ska betala åt övriga Sverige. Gränsen mellan zon 3 och 4 verkar avsiktligt lagd för att få Ringhals och Oskarshamn precis utanför zon4, och därmed driva upp priset.

 27. Slabadang

  S Andersson och Stilbs!
  81% av våra journalister är rödgröningar och har NOLL intresse för annat än deras ideologi och då blir fakta bara jobbig.
  Vad som händer är den utveckling Bezmenow så väl beskriver i sitt föredrag från 1983. Ideologi ersätter rationalitet och funktion. Hur ett samhälle bryts ned och blir allt dummare mer konfliktfullt och obegripligt ger han svaren på.
  Har ni genuscertifierad filmjölk i kylskåpet ännu? Eller köpt en ”klimatsmart” ”miljöbil” som kostar 96kr milen? Beviset på att folk inte längre förstår skillknaden mellan rätt och fel, smart eller dumt är  ”klimatsmarta lösningar de konkreta beviset där det ena hålet i huvudet efter det andra kallas för ”smart”.
  ”You create a media that is AGAINST the people” ”All this people who tells yuor elected politicians what to think and what to do? Who are they? How come they have so much power? Who elected them? No one! Still they have so much power that they can rape your mind , and people dont even like them they even hate them , still they are there!”
  ”In school.. dont learn the children rational effective useful things like math physics language etc. Instead… learn them whats not useful … urban warfare, natural food, sexuality,
  Vi är redan långt långt gången i denna farliga utveckling och när såg ni en graf i rutan på SVT senast? Vad folk ”tycker” (ideologi) är mycket viktigare än fakta. Det gäller nästan all officiell samhällsdebastt idag. Vi har helt enkelt blivit allt dummare i huvudet för vart år som går. SVTs främsta uppgift är ju att se till  att det eskalerar. Så S Andersson den panik du känner inför utvecklingen är mycket relevant vi är allt fler som delar den och utgör idag en mycket bred opinion som bara söker sin katalysator och samordning för att kunna sparka ut fördummningsspridarna i både riksdag och läxa upp journalismen i kraft av det folkliga stödet i sitt befogade missnöje med den.
  Nätet är den plöjda åkern. bloggarna är fröna, fakta är gödseln, den kritiska granskningen och analyserna solljuset, och ur denna mylla föds en medborgerlig gemenskap och nya plantor gror, var så säker. Vår motpart är MSM och public service i första hand.

 28. Gaupa

  Mats N # 13
  Enligt deras ordlista betyder ospecificerad förbrukning:
  ”Ej timvis uppmätt förbrukning, plus beräknad förbrukning för nätförluster, per nätområde.”
   http://www.svk.se/general/Modulen-Genvagar/Faq/?l=O

 29. Håkan Bergman

  Gaupa #27
  Jo, men här handlade det om ospecificerad produktion.

 30. Slabadang

  WHO ”dieselavgaser skapar cancer”
  http://www.dn.se/ekonomi/who-diesel-orsakar-cancer
  Som vanlgt anges inte vilka ”studier” Per Gustavsson eller WHO lutar sig mot eller hur ”stora risker” det handlar om” ”urinblåse cancer ” är tydligen en ”proxi” som anses ge en ”sinifikant signal”. Jag gissar att de luftrörsrelaterade inte gick att använda ”och man tager vad man haver sa Kajsa Varg” ? ”partiklar” är ju redan debunkat så det skriker om det som hälsonedsättande i stadsmiljö.
  Miljörörelsen våldtäkt på vetenskapen måste stoppas!!!

 31. Slabadang

  Enligt United Minds”
  Så är Centern under 4% spärren … Yeeees !!
  SD större än det nedåtgårnde MP……. Yeeesss!!
  Reinfeldt undrar retoriskt om svenska folket är berett på att betala EU skulder från bland annnat pensioner från 51- 55 årsålder …. Yeeeees!!
  En efterlängtad signal om att det existerar nån form av kritik och distans och självständighet till EU!

 32. Jan-Erik S.

  Har en stilla undran:
  Alla som angriper SD, har Ni verkligen läst deras partiprogram eller har Ni bara anammat vad PK-media (miljöpatister) skriver?
  Det är ju dessutom det parti som procentuellt har flest andel ingenjörer (dvs logiskt tänkande) som partimedlemmar.   

 33. Jan E M

  Slabadang #30
  Jag blev förvånad när jag läste om dieselavgaserna. I minst 30 år har man vetat att dieselavgaser är farliga. Det är partiklarna som är farliga att andas in. Det är över 25 år sedan som SL började köra på renare dieselkvalitet än den normala för att minska hälsoeffekterna hos främst bussförare och nedskitningen av staden. Idag har SL helt gått över till alternativa bränslen, De dieselbussar som SL har kvar körs på RME. Kan tänkas att någon SL-depå i ytterkanterna som Norrtälje, Åkersberga, Nynäshamn eller Södertälje fortfarande använder Diesel.

 34. Jan-Erik S.

  Slabadang #31:
  Har du länken?
  Hittar den inte.  

 35. I E #3, L W #7 mfl.
  Det är larmen som är det viktigaste. Utan larm, hot och ”det är bråttom” har Mp inget berättigande.
  Därför måste de hela tiden förnya sig med nya hot. 
  Utan larm och hot börjar människor tänka självständigt och det är miljörörelsens (och vindkraftens) störste fiende. 

 36. Kent S

  Jan-Erik S


  Länken direkt till United Minds
  http://www.unitedminds.se/sites/unitedminds.se/files/Aftonbladet_UnitedMinds_V%C3%A4ljarbarometer_Juni_120603.pdf

 37. Ratzz

  #32 Jan-Erik S. Ingenjörer och logik är bra men SD verkar ha brist på folk som förstår handel och ekonomi. Det är å andra sidan en brist som verkar välspridd i den politiska klassen

 38. L. Cornell #35
  Det ligger en del i vad du säger. Jag är dock övertygad om att det inte räcker som förklaringsmodell. ”Någon” förser dem med skrämselpropaganda och det har ett helt annat syfte än att ”rädda världen”. Och det är inte MP själva som hittar på nya hot. De formuleras av pseudovetenskapliga organisationer (IPCC mm) som fått ett uppdrag av EU/FN-organiserade ”möten” typ Rio.
  MP är inget annat än ”Nyttiga idioter” i ett betydligt större maktspel. Och dessvärre är det inte bara MP!

 39. Christer Löfström

  Slabadang #30
  Speciellt för dig gör jag ett undantag från tidigare avgivet löfte.
  (Frågeställningen är mycket viktig)
  Om dieselstudien kan du läsa. (open access)
  http://jnci.oxfordjournals.org/
  Ha en skön sommar!

 40. Toprunner

  Ratzz #37: Brist på ekonomer är ju den största tillgång en organisation kan ha. Det finns väl inga som har åsamkat samhällen större skador än ekonomer. Nyss låg USA i spillror och nu är det EU:s tur, lidandet är enormt och vems är felet? Knappast ingenjörens.
  Världen vore en bättre plats om fler ingenjörer fick styra.

 41. Håkan Bergman

  OT, men Reinfeldt verkar börja inse att EU har gått för långt, vackert så. Hur ska Lövfen ha det?
  Sverige e fantastiskt:
  http://www.youtube.com/watch?v=I_yC9_Aj7_A

 42. Ann L-H

  Och varför finns inte detta i ekonyheterna?
   http://www.cfact.tv/wp-content/uploads/2012/06/UNFutureWeWantMajorGroupComments.pdf
  Finns det någon som orkat gräva fram kontentan av vad det är EU och vår miljöminister kommer att lova för vår räkning på Rio +20?
  Jag har snabbt ögant igenom, förstår att NGOs än mer om möjligt kommer att ta över ledningen och beslutsfattandet för de länder som ställer sig bakom ev. beslut i Rio och tror att detta är en naturlig följd av Rio+0.
  Vart är vi på väg? 
     
   

 43. Thomas

  Toprunner #40 ”Världen vore en bättre plats om fler ingenjörer fick styra.”
   
  Ingenjörer som Ahmadinejad då? Visst är det bra om det finns några ingenjörer i ett parlament för den kunskap vi kan tillföra, men vi är knappast bättre på att styra än andra.

 44. Lars Petersson

  Är SMHI klimatalarmister ?
  http://thoralfalfsson.webblogg.se/
   

 45. Jan

  Thomas kanske har USA där jurister och ekonomer dominerar parlamenten som föredöme?

 46. Jan-Erik S.

  Toprunner #40:
  Läste någon undersökning för ett antal år sedan där det tydligt framgick att ingenjörer var betydligt bättre på att styra företag.
  Någon som har en tråd?  

 47. Slabadang

  Ingengörer inger förtroende!
  En av de yrkesgrupper som inte klarar sig med att bara prata eller fundera utan som måste leverera funktion och ta ansvar för den. De kraven skapar den ”no bullshit” som anturligt måste gälla för konstruktion och funktion och är en kår som borde hyllas respekteras och uppmärksammas betydligt mer.
  I SVT så ser du aldrig nästan aldrig vanligt viktigt folk utan alla djävla TVsoffor är ockuperade av journalister som pratar med journalister om och med politiker och ideologer. En hantverkare vetenskapsman ingenjör eller entrepenör är lika sällsynt som påfåglar i Norrland i rutan. Tyckarelitens självbeundran och incestuösa ormgrop i SVT är beklämmande. De säljer en vanskapt bild av vad och vem som är viktig för landet.

 48. Thomas

  Bara vi slipper politiker som de i North Carolina:
  http://wattsupwiththat.com/2012/06/13/a-refreshing-change-on-sea-level-policy-use-historical-data-rather-than-projections/
   

 49. Slabadang

  Thomas!
  Jag håller med dig för en gång skull Att elva röstade emot detta förnuftiga beslut visar att politiker alldeles för ofta inte riktigt funkar som de ska.

 50. Slabadang

  Bsekt!
  Jasså?! 81%rödgröna jornalister på SVT/SR ?. En liten överrskande uppgift faktiskt.Inte visste jag att sport och underhållningsredaktionerna bara hade 19% av budgeten.”

 51. Christopher E

  #48
   
  Empiriska data ges företräde över modellspekulationer… fasansfullt Thomas. Vart är världen på väg? Hur kan de? 🙂
   
  Låter vettigt att inte skada ekonomin med ostyrkta spekulationer och lägga en död hand över markexploatering. Skulle mot förmodan havsytehöjningen accelerera framöver finns gott om tid framöver att justera policyn.
   
  #43
   
  Vilket bra exempel. Alla ingenjörer är förstås som Ahmadinejad. Du kanske skulle sätta upp en anslagstavla vid infarten med en bild på honom och texten: ”Jag tror fortfarande på tekniskt utbildade och kunniga politiker. Gör du?”
   
  😉
   

 52. Thomas

  Christopher&Slabadang Tycker ni verkligen det är lämpligt att politiker lagstiftar om vetenskapliga slutsatser? Vad blir nästa steg, att politiker i Neapel lagstiftar om att man inte får räkna med att Vesuvius kan få utbrott?
   
  ”Skulle mot förmodan havsytehöjningen accelerera framöver finns gott om tid framöver att justera policyn.”
   
  Säg det till den som redan byggt sitt hus nära kusten. Syftet med lagen är ju just att gynna markexploatering på områden som blir översvämmade om ökningen accelererar.
   
  Tydligen var det sen känsligt att säga att en ingenjörsutbildning inte automatiskt gör en till bra politiker. Vad har vi för andra exempel? Thatcher, Arafat, Brezhnev, Carter, Jeltsin etc. En högst blandad samling.

 53. Sven

  Slabadang # 47

  ”Ingenjörer inger förtroende!”
  Det upptäcker man när te x bilen skall fixas. Vilken genialitet finns det inte inom ingenjörsvetenskapen när man betänker att i stort alla skruvar, bultar, muttrar, låsbrickor, etcetera är placerade så de är hart när omöjliga att komma åt! Det måste ha ägnats en hel del tankemöda för att åstadkomma detta.

 54. Staffan

  Uppsala-somrarnas upphettsning (juli):
  Varmaste år:  21,7º 1752,   20º 1730 / 1764 / 1776 / 1818 / 1826 / 1855 / 1901 / 1914 / 1994 / 2010
  Men ni klimatriktiga räknar med att drunkna när havet stiger av all carbon?  Eh?
  NASA 23 aug 2011:  ”Global Sea Level Drops 5 mm in 2010”
  http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2011-262
  Univ-Colorado:  ”Map of Sea Level Trends” (1993–2012):
  http://sealevel.colorado.edu/content/map-sea-level-trends

 55. Håkan

  ==> Thomas 52
   
  Vad är det för fel med detta?
   
  ”HB 819 says that only the N.C. Coastal Resources Commission can calculate how fast the sea is rising for state governmental purposes and those calculations must be based on historic trends, which are much lower than the science panel’s projections.”
   
  Kan det möjligen vara så att de börjat bli lite trötta på alla falska profeter med domedagsmodeller?

 56. Gunbo

  Sven #53, 😀
  Allvarligt talat – samhället består av mer än skruvar och bultar. Teknik i all ära men livet har så många andra betåndsdelar.

 57. Christopher E

  Thomas #52
  Det är ju bara för att du tror blint på sådana spekulationer som du säger så. Jag tycker det verkar vettigt att besluta på kända fakta och inte spekulation. Havet är en risk man får ta om man bosätter sig i sådana områden. Det finns redan massvis med bebyggelse nära vattnet i det området trots ständig orkanrisk.
  Ska de förbjuda all byggnation under 6-7 meter också tycker du bara för att Hansen och Gore säger så? Om man lyssnar på spekulation finns många bud. Det riktiga havet tycks däremot ha stigit rätt jämt i över 100 år, så någon akut risk föreligger knappast. Ingen som bygger idag kommer att få problem med havet. Vad som händer på hundratals års sikt är irrelevant eftersom inget idag byggs för sådan livslängd.
  Min trädgård ligger 3 meter över havet och folk har frågat mig på fullt allvar hur jag vågar bygga här. 🙂 Säga vad man vill, men propagandan har verkligen trängt ner i folkdjupet. Jag brukar svara att jag nog hinner flytta på mig på 3000 år… jag klarar till och med rätt mycket acceleration, om den nu kommer någon gång.

 58. Labbibia

  Men hörni!
  Nu går väl ändå skam på torra land?
  SVT sände i kväll EM-matchen mellan Tyskland och Holland. En toppmatch för alla idrottsintresserade. Men vad händer i ”eftersnacket”? Ett reportage om Tjernobyl, och den evakuerade spökstaden Pripjat!!??
  Och vad har det med fotboll att göra? Absolut ingenting naturligtvis, men till och med i sportsändningarna ska vi nu alltså få oss Miljööööörörelsens åsikter till livs!?
  Säger som M Uggla: Jag mår illa!
  http://www.youtube.com/watch?v=6fAITZqkvIE

 59. Bertel

  Labbibia # 58
  Kan det ha att göra med detta?, ev lite långsökt, men sitter kanska bra.   🙂
  http://www.youtube.com/watch?v=wFY8EZepQ50

 60. Börje S,

  Väldigt, väldigt OT
  Och långt blev det visst. Hoppa över det om du är intresserad av hårda numeriska fakta som debunkar det så uppenbart förljugna klimathoteriet!
  Jag var bara pratsjuk och inte särdeles pigg på att lägga mig i bingen innan kl tre. Rubriken:
  JAG HAR LÄST SYDSVENSKAN!
  Inför klimatjippot i Köpenhamn producerade Sydsvenskan varje dag klimathotspropaganda av värsta sort. Jag tappade all tilltro till tidningen och sade upp blaskan. Jag meddeladeredaktionen att jag inte ville få min tamburmatta basudlad av skräpet varje morgon innan jag hann förpassa den direkt till pappersåtervinningen.
  Min ena son tittar då och då in till mig för att övningsköra. Han burkar ha med sig något litet som present. I dag var det ett färskt nummer av Sydsvenskan, som han förmodligen plockat i något gratisställ. Det är en mycket ekonomisk son jag fått, det har han definitivt inte efter mig.
  Jag tog på mig hygienhandskarna och började bläddra och fick mig till livs 3 intressanta artiklar, vilka jag presenterar nu.
  1. BRÅK OM ETANOLS KLIMATEFFEKTER 
  2009 beslutade EU att EU:s bilar ska ha minst 10% biobränslen i tanken. Så det var EU:s beslut som var bakgrunden när Lööf, Hatt och Borg presenterade det korkade beslutet om ökad etanolanvändning i vårt land. 0,6 megaton skulle atmosfären befrias genom beslutet från påstod de, vilket också var korkat för det har de naturligtvis ingen aning om. Avsikten är att världen ska bli en kallare plats att leva i, korkat det med. HUR mycket kallare den kommer att bli genom beslutet har de inte sagt, vilket de borde.
  Hur som helst en organisation som kallar sig Action Aid kritiserar EU:s politik ang förnybara bränslen:
  a) Storskaliga odlingar tränger undan småbrukare, ofta kvinnor genom LAND GRABBING
  b) EU vägrar att räkna in alla utsläpp som energiodlingar orsakar, drivmedlena produceras sålunda med förljugen statistik vad CO2-utsläpp anbelangar
  c) Användning av sockerrör, vete och oljeväxter driver upplivsmedelspriserna med uppemot 30%, vilket leder tillatt de som tidgare gått hungriga nu drabbas av svält
  Allt det där hade de beslutsansvariga kunnat räkna ut med r-n redan första ggn etanolbränslen kom på tal, om de inte varit så korkade. Eller kanske de vet, men skiter fullkomligt i konsekvenserna, ty de tycker att i och för sig meningslös, men för driftiga och lite tjusiga klimatskojare lönsam klimatpolitik är viktigare än de fattigas sista brödbit.
  2. TÅRR FRAMTIJD VENTAR SKÅUNE
  Här känner jag verkligen igen den illaluktande sydsvenska som jag blev så urbota förbannad på för 3 år sen.
  SMHI har gett sig på att för läsnstyrelsernas räkning i SKÅUNE ta fram prognos för resten av århundradet. Tror ni inte att SMHI antog uppdraget! 
  Gunn Persson, klimat”expert” kom fram till följande resultat:
  • Medeltempen i Skåune stiger med 70% från 7º till 12º
  • Vinter från 0º till 5º
  • Vår från 5º till 10º
  • Sommar från 15º till 19º
  • Höst från 10º till 14º
  • Årsnederbörden ökar: från 750mm till  900mm
  • Kusternas vattenyta höjs mellan 85 – 90 cm 
  På grund av den ökande temperaturen kommer markfuktigheten att minska
  • sommartid 70 till mer än 90 dagar kommer Skåune att vara förtorkat
  • om lugnar oss och nöjer oss med åren fram till 2050 får Skåune uppemot 50 dagar med torka har SMHI bestämt
  • nutid: 0 till 10 dagar
  En Skåunekarta med äckligt brunt i olika nyanser visande den framtida förtorkningen  i äkta sydsvenskanstil precis så som SMHI så synskt försett länsstyrelsen med.
  Enligt klimat”experten” vid SMHI, Gunn Persson, så gör nya rön prognoserna exata, exaktare än de tidigare i alla fall och de helt nya uppgifterna om hur torkan slår ska visst underlätta den framtida samhällsplaneringen.
  Eftersom jag inte har några djupare insikter i meteorologi (men en aning om vad kaos är, vilket styr väder och klimat, har jag dock), så är den konklusion jag drar ett uttryck för vad just JAG tycker om det hela:
  BEDRÄGERI! BONDFÅNGERI! OREDLIGHET! SKÄLMSTYCKE! HUMBUG! FIFFEL & BÅG!
  Inte ens klimat”experter” har en aning om hur de närmaste årens väder och klimat kommer att utveckla sig. Jag tycker SMHI borde skämmas att släppa ur sig sån sk-t. 1996 rebnsade en meteorolog i England sin trädgård och planterade olivträd och vindruvor eftersom denne var övertygad om att England skulle ha medelhavsklimat den tid som nu är.
  Väderpäronet och Naturskyddsföreningen ljög om snöfria vintrar hejvilt och italienarna skulle tillbringa somrarna vid Piteå havsbad för att komma undan den tropiska hettan i Rom, Turin och Gardasjön.
  SMHI: Jag har tappat förtroendet för er! Ni är INTE seriösa! Ni har blivit skojarorganisation, och det omdömet håller jag fast vid tills ni vänder helt om från er nuvararnade klimatHYBRIS!
  Ni har drabbats av ett så klimatreligiöst nit att ni fullkomligt tappat vett och sans. Sök profesionell hjälp hela bunten! (inte hos signaturen Gunbo, dock, då blir det bara värre) 
  3. DEN SVENSKA HANTERINGEN AV EU-FRÅGOR ÄR UNDERMÅLIG
  En debattartikel av fd moderaten numera docenten i nationalekonomi Ann-Mari Pålsson.
  Hon menar att det är helt oacceptabelt att överenskommelser i EU kan genomtrumfas högt över huvudet på riksdagsmän och befolkning. Just det. De stupida subventionerna av etanolbilarna och det huvudlösa ingreppet om minst 10% etanol i bensinen är bara ett exempel. Bra artikel!
  Deklaration av min egen ståndpunkt:
  Jag har av födsel och ohejdad vana (fattig uppväxt) sympatiserat med socialdemokraterna ända tills Göran P. kommunaliserade skolan. Efter det har jag varit blankröstare.  Att han snodde 240 milliarder ur pensionsfonderna tog jag inte så hårt DÅ, ty jag har aldrig kunnat se vare sig framåt eller bakåt, jag har alltid helt oansvarslöst levt för det som är just NU. Men efter avtackningen ser jag hur snålt det kommer att bli framledes, och då skänker jag verkligen inte någon som helst tacksam tanke till G. P. 
  Socialdemokratin skojade upp oss, de med!
  Men om min numera döda mamma funnit ut att jag en enda gång sympatiserat med en moderat, skulle hon antagligen dänga till mig med stekpannan.
  Jag gick med i Barsebäcksmarschen (det var kul!) och jag hängde på de röda, ty där fanns starka personligheter, som jag gärna ville vara vän med! JAG har egentligen aldrig begripit mig på politik (pga ointresserad ty musiken tog 101% av min kapacitet), men de röda gjorde ju det, så jag hängde på. Förlåt, mig ty jag visste inte vad jag tyckte!
  SD är för närvarande det enda riksdagspartiet som tycks ha antikroppar mot den klimathotsepedemi som drabbat alla andra partier. Klimathoteriet är sannerligen en intellektuell PEST som drabbat såväl fattig som rik, men alldeles särskilt de beslutsfattare som vi valt att företräda oss!
  OM SD ger klimathoteriet en bredsida, så kan jag tänka mig att ge dem min röst, trots att jag tycker att dilleriet om en specifik ”svenskhet” och bludder i stil med de ”omistliga värden” sådant som fd högerpartiet under Yngve Holmberg försökte förföra svenskarmna med, trots att jag bedömer sådant som sk-tsnack, så kan jag tänka mig att rösta SD pga att de är de enda som kan tänkas punktera klimathotarballongen.
   
   

 61. Thomas

  Christopher #57 en linjär extrapolering av historiska data är också bara spekulation, inte några ”kända fakta”. Vi har inga fakta om hur det kommer att bli i framtiden, bara modeller och spekulationer.

 62. Peter Stilbs

  Tack Börje, #60 – jo, nog är det så. Var det dessutom inte så att det skulle bli ökad nederbörd och översvämningar generellt i Sverige i tidigare uttalanden  från oraklen på SMHI? 

 63. Jan-Erik S.

  Börje S #60:
  Väl skrivet! 
  Kan bara hålla med. 

 64. Jan E M

  Peter Stilbs #62
  När klimatet blir varmare så ökar avdustningen från marken. Eftersom mer vatten avdunstar så ökar nederbörden. Ett varmare klimat ökar både risken för översvämningar och torka. Det trodde jag du visste.

 65. Sven #53
  🙂
  Det är lite olika mellan med ”mekbarheten” för olika bilmärken 🙂
  Värst är engelsk Ford. Deras ingenjörer verkar vara sadister. Bäst
  är lite äldre GM. Bilar gjorda för att bysmeden skall kunna fixa dem.

 66. Håkan

  ==> Jan E M 64
  ”När klimatet blir varmare så ökar avdustningen från marken. Eftersom mer vatten avdunstar så ökar nederbörden”
  Säkert är detta faktum något SMHI i sin stora vishet tagit höjd för, inte ens SMHI har väl någonsin trott att vattnet nödvändigtvis måste komma ned på samma plats där avdunstningen skett. problemet är väl snarast att beräkna hur denna nederbörd fördelar sig geografiskt. SMHI:s prognos för Sverige har lutat åt det blötare hållet.

 67. Peter Stilbs

  Jan E M #64 – var får Du allt ifrån?  Du tänker visst på översvämningarna i Sahara och Afrikas horn?
  Eller är det bara den vanliga modellideologin?
  a) Vem har någon som helst information om verkliga förändringar från ett verkligt förändrat klimat? 
  b) Att modellera lokala förändringar i ett område så litet som Skåne i den detalj som visats i Sydsvenskan är bara en lek med datorer och datorgrafik.
  Får mig att tänka på en gammal historia om en man i Rättvik som ville köpa en Jordglob i affären, men tyckte den var för dyr. 
  ”Har ni inte någon kula med bara Dalarna på?”

 68. ThomasJ

  Intressant/skrämmande info över kommande EU-möte om energi:
  http://www.europeanenergyreview.eu/site/pagina.php?id_mailing=282&toegang=6a9aeddfc689c1d0e3b9ccc3ab651bc5&id=3316
  Och, of course, avser Hatterskan delta och fortsätta fördärvningsarbetet sitt:
  http://www.regeringen.se/sb/d/16265/a/194970
  Vi lär näppeligen få reda på speciellt mycket via ekonominyheterna från detta heller…
  Mvh/TJ

 69. Labbibia

  Börje S # 60
  Stort tack, mycket bra skrivet.
  Borde inte ex Lennart Bengtsson vända sig mot sådant bludder i Sydsvenskan som du refererar till? Så vitt jag vet har IPCC sagt att havsnivån kommer att stiga max en halv meter de närmaste hundra åren. Varifrån får SMHI sina uppgifter om 85-90 cm havsnivåhöjning? Eller är det möjligen så att Skåne ”sjunker” (landsänkning) med 4-5 mm/ år? Till skillnad mot Uppland då, som har en landhöjning på ca 4 mm/ år. Enligt Wiki är landsänkningen i Skåne ca 0,5 mm/år.
  Detta går inte i hop. Någon har fel, antingen SMHI eller IPCC.

 70. Jan E M

  Håkan och Peter Stilbs #66 och #67
  Att intensiteten i nederbörden är högre ju varmare klimatet är och att marken torkar ut snabbare i ett varmare klimat har jag känt till sedan tonåren, det är självklarheter. I Sydeuropa har man mycket mer störtregn och torka än i Nordeuropa. I Grekland kan man ha översvämningar på försommaren och extrem torka på eftersommaren.
  Om klimatet blir varmare i Skandinavien så kommer med stor sannolikhet nederbörden att öka och att det under vissa perioder kan vara mer torka för att vattnet avdunstar snabbare. Det är inga konstigheter. Lokalt kan det förekomma att det bara blir det ena eller andra scenariot.
  Hur vädret i Skåne kommer att bli vid varmare klimat är ju svårt att säga, bara att det kommer att bli annorlunda. Att rakt av jämföra med platser som ligger 30-50 mil längre söderut kan man inte göra. Det ger för stora osäkerheter, även om man får en liten uppfattning om i vilken riktning vädret kan förändras. Om man jämför tre svenska städer på samma beddgrad, Göteborg, Jönköpiing och Västervik, så har de städerna väldigt olika väderförhållanden. Det om något förklarar väl att det finns osäkerheter i hur vädret kommer att förändras vid varmare klimat. SMHI har trots allt mer kunskaper än någon här på bloggen om hur vädret kan förändras på olika platser i landet om det blir ett varmare klimat.

 71. Staffan

  Ack, juli i Uppsala 1730:   20,1º.   Juli i Uppsala 2010:  20,3º.
  Bara extrapolering!   Betyder inget!   Vi DÖR!   Havet STIGER!
  Syns inte?  Bush’s fel.  I verkligheten har carbonen redan gjort att det börjat stiga, fast det inte syns!
  Ack ja…  Festligt det här!

 72. Peter Stilbs

  Jan E M, #70
  http://www.sydsvenskan.se/sverige/vatten-skanes-storsta-problem-i-framtiden
  kul att Sydsvenskan motsäger sig själv på samma sida … 

 73. Janne

  #72
  Är det någon som tänkt på att i alla länkar till tidningsartiklar om klimatet så finns det annonser från WWF i artiklarna. Undrar vad de betalar för detta? Eller kanske tidningarna bjuder på det för att ge bidrag till WWF. Korruption??
   
  #27 Slabadang, bra sammanfattning på att politik och ideologi inte är förenliga.

 74. Bertel

   Peter Stilbs # 72
  Visste inte att det fanns tjänster som denna  klimatanpassningsamordnare för länstyrelsen men tydligen skapar sk klimathoteriet alla möjliga och omöjliga försörjnings möjligheter för många hos diverse myndigheter.
  Är ovannämda jobb? sk grön jobb,(som tex Lena EK mm propagerar för) som skall öka vår välstånd här i norden och minska arbetslösheten?
  Enbart undrande.   😉   

 75. Åke N

  Janne #73. Jag har också noterat detta fenomen och funderat på hur mycket pengar tidningarna får in dessa WWF-annonser.

 76. Håkan Sjögren

   Börje S # 60 : Vi skall inte gå för hårt åt SMHI. Det är ju bara vanliga människor där, som har svalt den listiga klimatbluffen med hår och hulling och som blivit ”nyttiga idioter”. Antagligen har de bara räknat enligt mall och då blir det galet. Tyvärr är det många som har gått på alla bluffar om kraftiga temperaturökningar, höjda havsnivåer, klimatflyktingar, vindkraft och annat skräp, som man kan få fram om man spår utgående från felaktiga förutsättningar som att koldioxid är en ”växthusgas”. Mvh, Håkan.

 77. Håkan Bergman

  Nå, det går ändå sakta framåt, i Luxemburg bidde det lite åt en tummetott:
  http://www.europeanvoice.com/article/2012/june/last-minute-deal-on-energy-efficiency/74613.aspx

 78. Tålis

  Roade mig med att från SMHI (Klimatindikator – temperatur) ladda ner filen men årsmedeltemperaturen under åren 1860-2010, baserat på 35 stationer spridda över landet. Data har homogeniserats. SMHI förklarar det som:
  Homogeniserade data innebär att man utöver rättningar av rena felaktigheter och interpolering av saknade data även tagit hänsyn till skillnader som kan uppstå då man byter instrument (mätmetod) eller flyttar mätplatsen.” Vidare:
  Efter homogenisering av data skall hela periodens data vara som om de vore uppmätta på en och samma plats med samma instrument och metod.
  SMHI och väderstationer är ingen pålitlig källa när det gäller klimat. Dock verkar SMHI inte fuska lika mycket som sina likar i andra länder.
  Här gör jag en egen liten och simpel analys. Jag antar att deras data är korrekta, men i verkligheten förmodligen systematisk avvikelse till förmån för den obevisade CO2-hypotesen, dvs ej korrekt korrigerade för t.ex. urbanska värmeöar. Bortser också ifrån att väderstationer inte var avsedda för att spåra små temeraturförändringar och att förmodligen ingen enskild station duger för ändamålet.
  Den överst grafen som kan ses i länken är det jag ser, men jag valde linjer istället för staplar. Körde data i ett kalkylark. Mina årtalsangivelser nedan är avrundade.
  En rät trendlinje under alla dessa år visar på en temperaturökning på 1,5 °C, dvs 1 °C per århundrade.
  Man ser en svag ökning av temperaturen till ca 1920 och en relativt stark ökning 1920-1940. Sedan en starkare avkylning än första uppvärmningen (1860-1920) under perioden 1940-1970. Därefter en starkare uppvärmning än föregående avkylning under 1970-2000, dock något svagare än uppvärmningen 1920-1940. De två varmaste åren under dessa 150 år var på 30-talet.
  I övrigt ser man att variationen i medelvärdet från ett år till ett annat (årsderivatan), är större än sekeltrenden. I genomsnitt är absolutvärdet för årsderivatan 0,9 °C. Den största årsderivatan (1943) är +3,2 °C och minsta (1915) är -2,8 °C
  I vårt land har vi normalt ökning/minskning varje morgon +2 °C per timme, ±5°C varje dag, ±20 °C varje år. Så vad kan +1 °C per sekel förstöra? Om medeltemperaturen förändras i framtiden som den gjort de senaste 150 åren har vi inget att frukta, snarare att hoppas på. Dock är risken för att det blir kallare inte uteslutet; ±1 °C förändring detta sekel är min gissning.
   
  #60
  Skrev hon verkligen att medeltempen i Skåune stiger med 70% från 7º till 12º? Från 7 till 12 är mindre än 2 % ökning.

 79. Bengt Abelsson

  Tålis #78
  Från #60:
  • Vinter från 0º till 5º
  Det blir en himla massa procent, bara denna vinterökning 🙂

 80. Slabadang

  WHO Per Gustavsson och Urinblåsecancerns koppling till ”dieselavgaser”
  Man har lärt sig det alarmistiska fikonspråket och när de uttrycker sig i antal eller enheter men inte i procent så har jag lärt mig att det enda skälet är att vi inte skall fåreda på hur LITET hotet eller avvikelsne är.
  ”Urinblåsecancer drabbar tusentals” Men Ojj va läskigt menar du verkligen det? det låter ju jätthemskt? I Sverige finns ca 2000 fall varje år och är en utpräglad åldersjukdom som dessutom har stor återfallsfrekvens inräknat i antalet fall per år.
  Cancern är också en typisk manlig sjukdom då tre fjärdedelar av patienterna är män äldre än 65. Den förekommer i två olika former ytlig/muskelinvasiv. och räknar vi om antalet personer som drabbas för första eller andra gången och uttrycker detta i så blir det 0,2 promille av befolkningen.
  Kom sedan gärna med tips om hur stor andel av dessa fall av manliga pensionärer som beror på just ”dieslevagaserna” rensat från andra och naturliga ålderskrämpor. Hur många cancerfall skulle teoretiskt kunna minskas med ”ökade krav” dieselavgaser?
  Jag har en egen teori med bättre korrelation mellan urinblåsecanser än dieselavgaser och det är det minskade antalet kalsongbyten som skapar urinblåsecancer hos äldre män! Kan ni inte skicka lite skattepengar till någon ”forskare” i kalsongindustrin som kan borra djupare i denna teori? För alla vet väl att äldre män byter kalonger mer sällan än yngre?
  Finns det kanske någon ”mansrörelse” som kan ta upp denna könsrelaterade sjukdoms!orättvisa” kanske”?
  Det är säkert ett litet helvete för alla som får urinblåsecancer men väldigt få dör av åkomman och är relativt lätt åtgärdad.
  Den cancer som är mer svårbotad är den som WHO och P Gustavsson sprider. Där man tappat känslan för /viktigtoviktigt och proportioner. Ingen fakta av det jag ovan skrivit är av intresse för WHO eller Per Gustavsson att allmänheten skall få kännedom om.
  Nej att ”tusentals drabbas” och att det beror på ”diesel” är vad som säljas skall. Att inte sätta problemen i förhållande till sin storlek är liksom grundtrickset för dessa pseudovetenskapliga uttalanden.
  Per Gustavsson får nog akta sig tillsammans med WHO för att företräda ”patriarkatet” då engagemanget för de ökade krav på minskade utsläpp är framtagna för en typiskt ” manlig” ålderkrämpa förlå jag menar natuligtvis ”dieselrelaterade” sjukdom som drabbar tusentals!
  Hur små problem med ytterst svaga bevis på orsakerna till dem skall legitimera världsomspännande byråkrati och rena resursslöserier ?
  Vi har fått en snöboll som måste stoppas!!
   

 81. Ottar

  Tålis #78
  Jo, experten (vare sig det är den som arbetar på SMHI eller Sydsvenskan) skriver verkligen att fram till nästa sekelskifte ”stiger medeltemperaturen för året med 70 procent”.
  http://www.sydsvenskan.se/sverige/torr-framtid-vantar-skane

 82. Staffan

  SMHI:s data ”Klimatindikator – temperatur” (från 35 stationer i Sverige, 1860–nu) är inte ointressant.   Man måste trycka ’Förstora bild’ för att se alla åren!  (Har inte orkat gå igenom Excel-data ännu.) 
  Hotet mot oss alla är, sägs det, att vi brinner upp.
  Att vintrarna blev mildare ett tag från 1989 påverkar inte det hotet.  -2,4º 2012…
  Det kritiska är sommaren.  Och SMHI visar juni-juli-augusti.
  Och vi ser att 1937 var det 16,5º.    2002 var det 17,2º.   (2011 16,0º.)  Horribelt!
  Ack ja…  Det ändrar ju inte faktum att mediaknuttarna säkert brinner upp…  Är liksom intensivare än vi.  Eller?
  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/1.2430

 83. Håkan Sjögren

  Tålis # 78 och Bengt Abelsson # 79 : Jag anser att om man skall räkna procent på temperaturer måst man hålla sig till absoluta temperaturskalan och räkna i Kelvin. Plus 7 grader Celsius blir då 280 K och plus 12 blir 285 K, 5/280 blir,som Tålis påpekar nära 2 procent.  Någon har sagt att det finns tre sorters människor : De, som kan räkna och de, som inte kan räkna. Tålis tillhör uppenbarligen den första gruppen. Mvh, Håkan. 

 84. Bengt Abelsson

  Klimatmodellerna är sämre än slumpen på regionala – lokala förutsägelser!
  http://opinion.financialpost.com/2012/06/13/junk-science-week-climate-models-fail-reality-test/
   

 85. Daniel F.

  Håkan, det finns 10 typer av människor. De som begriper det binära talsystemet och de som inte gör det. 😉

 86. Jan E M

  Peter Stilbs #72
  Vad är det som du inte förstår?
  Förstår du inte att det blir större problem med dagvattnet om intensiteten på skyffalen plir högre samtidigt som havsnivån är högre?
  Eller förstår du inte att jordbruket får större problem med torka om det är ett par graders högre temperatur om det inte kommer nederbörd på tre veckor?
  Om man redan nu planer för att det kan bli intensivare regnväder och en högre vattennivå så tror jag inte det blir något stort problem. Torkan för jordbruket är svårare att göra något åt, men det är inte alla år som kommer att vara torrår.

 87. Jan

  Varför inte införa en ny adaptiv temperaturskala där startpunkten sätts till 0 grader och temperaturökningen mäts i procent från startpunkten? 

 88. Daniel F.

  Jan E M, 
   
  Jag förstår inte hur man kommit fram till att klimatförändring innebär klimatförsämring precis överallt. Varför är det helt omöjligt att en eventuell klimatförändring leder till mer nederbörd på torra platser och vice versa?

 89. Gaupa

  Slabadang # 80
  Bra att du påtalar denna förvillning!
  OT, men …hittade den här gamla låten med Kjell Höglund. Den känns fortfarande aktuell. Lite lång, men…om man har tid över…och lust förståss. 😉
  http://www.youtube.com/watch?v=sK6WHxxWDdc&feature=more_related 
   

 90. Håkan Bergman

  Om bara tron är tillräckligt stark …
  http://www.dn.se/ekonomi/din-ekonomi/egen-el-guld-vard

 91. Christopher E

  Thomas #61
  ”Christopher #57 en linjär extrapolering av historiska data är också bara spekulation, inte några ”kända fakta”.”
  Givetvis, det är det historiska datat som är kända fakta.
  Att utgå från nuvarande trend är helt enkelt det rimligaste arbetssättet, i brist på äkta siarförmåga.
  Det här är som sagt så långsamma skeenden, att man kan justera policies längs vägen. 

 92. Peter Stilbs

  Jan E M #86 – vad jag inte förstår är hur Du kommit fram till att det verkligen blir på det sättet. Du måste veta något som vi andra inte vet. 
  Eller har Du en tidsmaskin? 

 93. Sanningen  om  WWF!!
  http://www.larouche.se/artikel/miljororelsens-rasistiska-rotter
  WWF:s människoförakt
  Miljörörelsen har aldrig varit en gräsrotsrörelse, även om dess sympatisörer bland 40-talisterna rökte mycket gräs 1968 och därefter. Den ledande internationella ”miljöorganisationen”, Världsnaturfonden WWF, grundades 1961 av kungligheter och adelsmän. En av grundarna var en icke ångerfull Hitler-sympatisör, prins Philip av England; en annan en tidigare medlem av det nazistiska SS, prins Bernhard av Holland. En tredje var Julian Huxley, som före andra världskriget var ordförande i det brittiska rasbiologiska sällskapet, Eugenics Society. Efter kriget blev han den förste ordföranden för FN:s vetenskaps- och kulturorgan Unesco. Julian Huxleys farfar, Thomas Huxley, var en nära medarbetare till biologen och antropologen Charles Darwin.
  För att ännu en gång bevisa sin lust att bli av med de ”överflödiga” människorna på planeten, gav WWF ut en ny rapport den 29 oktober i år under namnet ”Living Planet Report 2008”, där man påstår att tre fjärdedelar av världsbefolkningen lever i länder som förbrukar mer naturresurser än vad ”Jordens biokapacitet” kan klara av. Därför, argumenterar rapporten, måste regeringar tvinga fram åtgärder som kommer att ”minska befolkningen, individuell konsumtion, resurser som används och avfall som förekommer i produktionen av varor och tjänster”. WWF kräver att detta minskas med en tredjedel. Om vi även tänker på den nuvarande kollapsen av produktion internationellt, och den matkris och svält som råder i stora delar av världen, är det inte svårt att inse att WWF:s råd skulle leda till massmord.
  WWF:s grundargument är att människans blotta existens på jorden är en ”belastning”: Ju mer människor, desto värre konsekvenser för naturen. Den senaste rapporten betonar att ”mänsklig efterfrågan på mat, vatten, energi och råvaror” kan reduceras genom en drastisk minskning av antalet människor på jorden, och sänkning av levnadsstandarden för dem som blir kvar. Imperiepolitiken har sedan andra världskrigets slut redan utrotat miljontals människor genom svält, sjukdomar och krig om råvaror i Afrika. Men WWF vill ha en mer systematisk eliminering av människor, detta med ett snällt ”rädda planeten”-ansikte.
  Tillbaka till Malthus och Darwin
  Det mesta av den moderna ekologiska ideologin, inklusive den nazistiska rasbiologin, har byggt på axiomen att människan är ett djur och att naturresurserna är begränsade, och eftersom människor bara är en annan form av djur med ekologiska begränsningar, kommer en befolkningsökning att leda till försämrad tillförsel av näring och därför till svält och massdöd. Denna ideologi utesluter att mänsklig kreativitet och vetenskaplig utveckling kan ta bort ”gränserna”, så att det blir möjligt att försörja fler människor med en högre levnadsstandard.
  Den första stora akademiska yttringen av denna ideologi kom i själva verket från det brittiska imperiets och Ostindiska kompaniets egen skola i Haileybury, där professor Thomas Malthus (1766-1834) kokade ihop sin ”befolkningsteori”. Han hävdade att människor förökar sig geometriskt (1, 2, 4, 8, 16 …) medan matproduktionen ökar aritmetiskt (1, 2, 3, 4 …) och att naturen till slut måste balansera denna ojämna utveckling genom utrotning av människor genom svält och sjukdomar, speciellt bland de fattigaste och svagaste i samhället. Men, när kritiker konfronterade Malthus med det faktum att vetenskaplig utveckling kan leda till en lika stor ökning av tillgången på mat, var hans naturliga reaktion att stoppa utvecklingen. Han ansåg att arbetare inte borde få mer lön än tillräckligt för överlevnad, och deras barn borde inte få någon utbildning. Och det är precis det som Ostindiska kompaniet gjorde i Indien och kolonierna i Afrika. I själva England och Irland inspirerades den brittiske premiärministern William Pitt d.y. att avskaffa lagen om statliga matransoner och stöd till fattiga.
  Malthus’ idé influerade Charles Darwin (1809-82) och hans antropologiska påhitt. Låt oss läsa lite vad denne hyllade Darwin, som våra barn tvingas ”tro” på i skolan, sade i den här frågan:

 94. Håkan#90
  Ganska korkad artikel på DN! Inga hänvisningar hur beräkning gjorts, Inget om nackdelar med ersättningslamporna och så slänga in en mening om etanol.

 95. Jan E M

  Peter Stilbs #92
  Att blir just så i Skåne vet jag inte, men jag känner till att där det är varmare klimat så är det generellt så att regnvädren är häftigare, torrperioderna är värre, att stormarna är kraftigare och en del andra saker.
  Jag anser att artikeln i Sydsvenskan på ett bra men kortfattat sätt förklarade riskerna med vad ett varmare klimat kan innebära för Skåne och vilka åtgärder som bör vidtagas för att minimera problemen som kan uppstå i framtiden.
  Om du inte förstår så måste du inse att det finns personer som kan det här bättre än vad du kan. Jag trodde att du skulle förstå riskerna som uppstår om klimatet blir varmare. Nu vet jag att du i TV sagt att klimatet kommer blir kallare de närmaste årtiondena. Blir det så så kommer ju inte bli några större förändringar i vad vädret kan ställa till med i Skåne heller. Jag tvivlar på att du har rätt, därför tycker jag att man redan nu skall planera för att vädret i framtiden kommer att bli häftigare.

 96. Slabadang

  Jovist du Jan EM !
  Det du framför är inte buret av kunskap utan av ignorans. torkan i Australien blev till översvämning och de vattenmagasin som ”aldrig skulle fyllas till sin bredd igen” översvämmades.
  Gubben att ta neturliga variationer i väder och kliomat som intäkt både som bevis på CAGW och till intäkt för framtida fölrändringar är bara ren DUMHET Jan E. Ren DUMHET!
  Ingen har kunnat påvisa några väderfröändringar vi inte hinner eller kan anpassa oss vartefter vad de kommer och dessa ”klimatsamordnare” och annat löst folk som påstår sig veta så mycket och så säkert avd som komma skall är helt enkelt medvetet eller omedvetet rena charlataner som tar resurser och tid i anspråk från verkliga konkreta problem och investeringar. 
  Oansvarighet populism sökande av makt och inflytande och ren idioti ligger bakom dessa ”klimatåtgärder” och tack och lov så har denna fanatiska väckelserörelse fått pyspunka och allt fler inser det jag här skriver. Centern under 4%, MP pekar nedåt och observationerna av klimatet bevisar vilken pseudovetenskap denna väckelserörelse byggt sitt hopp om makt på.

 97. Tålis

  #95
  Vilken verksamhet planeras på hundra års sikt? Inte bönder i alla fall. Klimatet är nog det stabilaste i framtidskalkylen för dem. Det är snarare så att Klåfinger vill förstöra mer resurser och mångfaldiga sig själv…

 98. Jimmy #93
  Jo det är otäck läsning. Läste ”Merchants of Despair”. Maltusianismen lever

 99. Thomas

  Från SD till EAP, vilka härliga allierade ni får här på bloggen 🙂

 100. Jan-Erik S.

  Thomas #99:
  Tycker inte du ska blanda ihop SD och EAP.
  Som att jämföra V med Nordkorea.
  Eller varför inte Moderaterna med Nazismen (även om det var ett nationalsocialistiskt parti).  
  EAP är en liten rörelse med helt utflippade ideér, ungefär som Miljöpartiet fast åt andra hållet 🙂 

 101. Bengt Abelsson

  # 99
  Helt rätt, med sådana vänner behövs inga fiender. 🙁
   

 102. Jan E M

  Slabadang #96
  När det gäller infrastruktur som dagvatten så är det så att det som läggs ned nu kan komma att användas 80-100 år framåt i tiden. Förväntar man sig en ökad nederbördsintensitet och att havsnivån stiger bör man ta hänsyn till det vid nyläggning idag. Merkostnaden för ett överdimensionerat dagvattensystem vi nyläggning är i de flesta fall inte mer än några procent.
  Hur man än vrider och vänder på det så ökar havsnivån
  http://www.aviso.oceanobs.com/fileadmin/images/news/indic/msl/MSL_Serie_MERGED_Global_IB_RWT_GIA_Adjust.png
  och den globala temperaturen.
  http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/Fig.A2.gif
  Oavsett vad det beror på att den globala temperaturen ökar så bör man i statsplaneringen ta hänsyn till att det kan fortsätta. Man behöver ju inte riva hus som riskerar att inom några decennier hamna i farozonen, däremot är det dumt att bygga nya hus där.

 103. Slabadang

  Jan EM!
  Ur hästens mun och de värden IPCC använder sig av (länk nedan) trots att datan är ”justerad” (och vi behöver knappast undra över åt vilket håll). Så syns tydligt att havsnivåhöjningen inte klarar av att ens följa den genomsnittliga lägre takt nivå sedan sekelskiftet.. Kurvan slaknar som en mjuk banan av gravitationen nedåt. När vi använder samma märmetod sedan 2002 så ser det källarmörkt ut för behov av extra stora dagvattenledningar.
  Din kommetar om tempkurvan svara jag bara ett :). ! 15 år jan EM 15 år!!
  samma indicider som sprang runt och skrek ”Den globala uppvärmningen går i allt snabbare takt” är samma sanningsvittnen som nu kräver ombyggnad av hela landet för ”klimathot” någon planterat i deras huvuden.
  http://sealevel.colorado.edu/

 104. carl-axel eriksson

  Jan EM
  Så du menar på fullt allvar att ett kallare klimat skulle innebära ett jämt mysigt småfuktigt klimat  där det inte blir översvämningar eller torka. Då har du aldrig upplevt en snöstorm  eller besökt en tundra. Har du några andra hemsnickrade teorier att delge oss andra.
   

 105. Tålis

  Det är ju inte klimat, utan väder som ställer till bekymmer. Den där Gunns prognos för Skåne är löjeväckande. Inte en chans att den slår in.
   
  Jag vidhåller att min gissning (±1 °C förändring detta sekel) är betydligt bättre som planeringsunderlag. Det finns dock inget behov att planera på så lång sikt. Bara de som förbrukar andras resurser anser sig ha råd att slösa så. Aldrig att Klåfinger (politiker/byråkrater) skulle utsätta sin egen ekonomi för sådan risk.

 106. Tålis

  Ingen AGW/CAGW troende har något att säga emot mig ovan?
   
  Normala variationer är större än sekeltrenden. Ingen normal människa borde bry sig om icke-problem. Ingen annan heller…

 107. Jan E M

  Slabadang #103
  På 15-ärsbasis har globla temperturen ökat med ungefär 0,3 grader. Jämför medeltalen för åren 1992-1996 med åren 2007-2011. Det blir 0,2 grader per årtionde.
  Jämför man 10-årsbasis med medeltalet för åren 1997-2001 och 2007-2011 så är skillnaden c:a 0,15 grader.
  Att den global uppvärmningen har upphört finns det inget som tyder på dagsläget.
  Egentligen är det lite löjligt att prata om kortare perider än 20 år och uppmätta temperaturskillnader som är mindre än 0,2 grader om man skall tala om en långsiktig trend.
  Hur tror du det här årtiondet blir? Blir åren 2011-2020 varmare än åren 2001-2010?

 108. Jan E M

  Tålis #105
  Om klimatet blir varmare så kommer vädret att förändras. Det blir lite häftigare väder vid ett varmare klimat om man så säger.
  Det man kan göra är att titta på platser som är geografiskt jämförbara med ett klimat som är lite varmare.
  Om din gissning stämmer att det blir 1 grad varmare mot slutet av seklet kommer havsnivåökningen att vara 6-7 mm per år då. För närvarande är den 3-4 mm. Södra Skåne, som sjunker, kommer då att ha en medelhavsnivå som är en 60-70 cm högre än dagens.
  Det är inte så stor marginal att räkna med en meters havsnivåkning jämfört med din gissning. Skulle det bli 1,5 graders ökning kommer havsnivåökningen för Malmös del antagligen att överstiga 1 m.
  Det finns så mycket osäkerheter i vad klimatförändringarna kommer att innebära för vädret, men det är stor sannolikhet att mängden nederbörd ökar och intensiteten. Detta och havsnivåökningen bör man ta hänsyn till när man planerar nya dagvattensystem. Att bygga om gamla kan man vänta med tills problemet börjar märkas.

 109. Christopher E

  Jan E M:
  De värsta övesvämningarna i Europa har varit under tider då det var kallare än nu. Torka är också huvudsakligen förknippat med kallare perioder i klimathistorien. Om vi får en hög uppvärmning, kommer stormar att minska vilket minskar översvämningsproblem vid kusterna (Jämför Gudruns höjning här på västkusten på drygt 1,6 m + vågsvall ytterligare någon meter på det med en aktuell årlig havshöjning på ca 2,5 mm/år. Och på västkusten har vi dessutom en landhöjning på 1,5-3,5 mm per år.)
  #107
  Att körsbärsplocka ut två femårsperioder och sedan göra en tioårstrend utifrån det är inte särskilt seriöst. Om man använder all data så är trenden mindre än hälften av vad du säger de senaste 15 åren. Det i sin tur har så låg signifikans att även om trenden troligen finns, kan det vara så att den är under noll också. I praktiskt betydelse är så lite att det inte har någon reell inverkan i vilket fall.
  Eftersom havsytehöjningen inte behagat accelerela de senaste dryga 100 åren trots påstådd ”unprecedented” uppvärmning, känns det inte särskilt troligt att dess takt skulle mer än dubblas under resten av seklet.     

 110. Inge

  Jan EM
  1900-talet uppvisade en temperaturhöjning på ca 0,74 grader och i detta sekel har vi hittills inte haft någon uppvärmning. Helt som väntat eftersom mönstret upprepas. Vi kan vänta oss 30 år av ickeuppvärmning nu när PDO ligger i negativ fas. Ingenting ger anledning till misstanke att vi har annat än naturlig uppvärmning och möjligen lite antropogen.
  Som du pratat tidigare ökar avdunstningen vid ökad temperatur och det leder till ökad avdunstning som leder till ökad nederbörd. Så långt är vi överens.(Om jag har förstått dig rätt)  Men ökad nederbörd leder till avkylning och det minskar uppvärmningens effekt och i slutändan har vi en svag uppvärmning som kan vara ca 0,6 i klimatkänslighet vilket jag tycker verkar rimligt.

 111. Inge

  Jan EM
  Dessutom ska man komma ihåg att den antropogena uppvärmningen ska teoretiskt bli stötte nära polerna och det minskar temperaturskillnaden mellan Arktis och varma breddgarader, vilket ger mindre temperaturskillnader som genererar svagare vindar och lågtryck.
  Däremot kan en större uppvärmning generera starkare orkaner, men det är inte nära oss.

 112. Bengt Abelsson

  Den (hittills) värsta översvämningen i Köln inträffade år 1784, med 13,55 meter. År 1342 blev det 11,52 meter
  På senare år: 1993 10,63 meter och 2003 9,71 meter.

 113. Tålis

  Vad läser Jan E M för konstiga förfalskade temp-kurvor? Få/ingen ens av etablerade klimatstollar påstår något liknande. De senaste 10-15 åren saknar temp-ökning i globalt medelvärde, det är helt klart.
  Jaså, vädret kommer att ändras pga en liten temp-stigning. Tempen har ju redan gjort det. Blev det någon förändring av vädret att tala om? Blev det ”häftigare”? Knappast. Om skillnaden minskar mellan ekvator och pol, borde vädret bli mindre häftigt här, eftersom det är temp-skillnader som till stor del styr.
   
  Jag glömde skriva i min simpla tolkning (post #78):
  Inga förändringar i temperaturvariationer kan skönjas i dessa årsdata. Årsderivatan (ÅD) är tämligen lika över hela perioden. En liten minskning kan anas i absolutvärdena av ÅD, men det kan bero på att kvalitén på data är sämre under de första 80-100 åren eller så är det bara slumpen.
  Det var inte förrän på 50-talet alla stationer hade termometern i vita sk. termometerburar. Numera har man till stor del övergått till automatstationer som har ett annat strålningsskydd. Har man verkligen undersökt och lyckats korrigera för sådant?
   
  Bruset är större än den signal man letar efter. Alla som engagerat sig ordentligt i kvalitetskontroll vet att man måste vara försiktig i tolkningen av det som kommer ut av sådant.
  Det finns andra som tittat på det i större skala:
  Temperature variations are not increasing

 114. Bengt Abelsson

  Fler översvämningar, Gympie, Qld, Australien:
  Första notering från 1870: 21,61 m. Högsta noterade: 1893 med 25,45 meter.
  1898, 1955, 1974, 1992 och 1998 med ca 21-22 meter.
   
  Tydlig antropogen påverkan, INTE.

 115. Christopher E

  Jan E M #108
  Glömde skriva att södra Skåne inte alls sjunker. Det har du missuppfattat. Vi har landhöjning i hela Sverige.
  Du tror säkert inte på mig, men titta till exempel på tabellen på sidan i detta dokument:
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.6387!webbhavsvattenstand%5B2%5D.pdf
  Där redovisas absolut landhöjning. Skanör kvalificerar väl som södra Skåne? De kartor som visar att Skåne ”sjunker” visar apparent landhöjning, som är något annat. Då har man dragit ifrån havsytehöjningen (genomsnitt för 1900-talet, ungefär). Men man kan ju inte använda apparent landhöjning och sedan lägga till havsytehöjning. Höjningen är ju redan med i siffran!
  Du är inte ensam om missen, Jan. Flera kommuner har missat skillnaden mellan absolut och apparent och har därför lyckats räkna havshöjningen dubbelt i sina planeringsanalyser… Undra på att de oroar sig. 🙂

 116. Christopher E

  #115
  Tabellen på sidan 3, skulle det stått.  

 117. Jan E M

  Inge och Chrisopher E #109 #110
  Att jag valde medeltal för femårsperioder beror på att man ofta brukar göra det. Att jag valde att jämföra den senaste femårsperioden med en femårsperiod 15 resp 10 år tidigare beror på det slabadang skrev i #103. Personligen anser jag att medeltal för femårsperioder är i kortaste laget och att man behöver betydligt längre tid än 15 år för att se trender. Väderlekstjänsterna världen över använder sig av 30-årsperioder.
  För ett par år sedan drabbades Cannes och andra delar av Franska Rivieran av de värsta skyfallen någonsin. Bara några år tidigare så hade de värsta skogsbränderna någonsin varit i samma område.
  När det gäller kraftiga stormar så har det varit Per och Gudrun under hittils under det här seklet. Under 1900-talet var det 5 st. Man skall inte dra för stora slutsatser av det, då 2 av de 5 kraftiga stormarna under 1900-talet inträffade 1969.
  Hur klimatet utvecklar sig under de närmaste 30 åren återstår att se. Men att anta att globala uppvärmningen upphör och inte planera för en upvärmning anser jag vara ett vågspel. Det kostar så lite när man ändå bygger att gardera sig för ett förändrat klimat, det är betydligt kostsammare att bygga om senare om det skulle behövas.
  Även de som är skeptiska till den globala uppvärmningen så tycker jag de borde acceptera att man vid nybyggnation planerar för att klimatet riskerar att bli varmare. Det blir inga ofantliga kostnader för att gardera sig vid nybyggnation.

 118. L

  Jan E M, du verkar vara värsta alarmisten samtidigt som du säger att allt är osäkert. Är det inte t o m mer osäkert ju mer man vet?
  Skyfallen och skogsbränderna i södra Frankrike är alltid de värsta någonsin eftersom det drabbar lite olika områden varje gång. Annars är dom inte värre än vanligt. Möjligen har det blivit fler mordbrännare… 

 119. Jan E M

  Tålis #113
  Gamla mätdata har brister som du påpekar. Ofta visar gamla värden lite för höga temperturer soliga dagar. Det har vad jag vet inte korrigerats. I Sverige blev man nogrannare med att hålla väderstationerna rena på 30-talet efter temperaturrekordet i Målilla där det finns misstanke om att den väderstationen inte var helt ren den dagen. Man har uppfattningen att det inte blir så stora skillnader när det gäller medeltalen om det tidigare var så att en del väderstationer kunde visa några tiondelar för mycket när solen lyste på dem. Det är inte så stor osäkerhet när det gäller medeltalen, men gamla värmerekord kanske inte är korrekta.

 120. Holmfrid

  LKAB´s VD  Aaro berättade att man vill öka produktionen i pelletsverken.  Då ökar oljeförbrukning, vilket tvingar LKAB att köpa utsläppsrätter för CO2.  LKAB och Sveaskog vill nu kortsluta Bryssel genom att skicka pengarna till skogsägarna för gratis skogsgödsling, vilket ökar tillväxt och CO2 upptaget.  EU-byråkraterna är tydligen skeptiska till detta, för då stryps ju skatteinkomsterna.  Detta är ju testet på om utsläpp/klimat är en skattebluff.

 121. Tålis

  Enligt SMHI och min analys ovan, har Sverige i medeltal blivit 1,5 °C varmare på 150 år. Vilka planeringsmissar har gjorts under dessa år med avseende på detta?
   
  Har något rörande klimat och väder blivit sämre i vårt land pga +1,5 °C på 150 år? Om så, överväger inte fördelarna?

 122. Jan E M

  L #118
  En sak är säkert. och det är att det är osäkert, i synnerhet vädret.
  Att klimatet blir varmare, det ser vi ju, att klimatförändringen kommer att påverka vädersystemen är väl också ganska klart. Man får titta lite söderut och se hur dant väder de råkar ut för och så får man utifrån det göra prognoser hur vädersystemen kan förändras här vid varmare klimat.
  När det var de stora bränderna för ungefär 5 år sedan så var det inte baara Frankrike som drabbades, Spanien och Italien hade också ovanligt torrt.

 123. Christopher E

  Jan E M #117;
  Skogsbränder är ett utomordentligt dåligt mått på klimatförändring, eftersom de överskuggas helt andra och antropogena orskaker (virkesuttag, rishantering, friluftsliv, antal människor, brandskydd, bevakning mm). Antalet skogsbränder var i tex i Sverige med betydligt högre frekvens när klimatet var kallare tidigare. Jag hörde om detta på ett seminarie och en bra sammanställning ser du här:
  http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/Rapporter/2011/rapp201114_tillganglig.pdf
  Om du inte tror på att vindarna minskat över Sverige bör du läsa lite i denna sammanställning från SMHI:
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.8498!meteorologi_138v2.pdf
  Se särskilt (eftersom södra Sverige genom Gudrun och Per var på tal) tabellerna på sidan 32 (38 i Acrobats numrering) över observerade vindtillfällen över 25 m/s för de två sydliga trianglarna.
   
  Det blir lätt fel när man bedömer stormar anekdotiskt från mediebevakning. Det finns andra orsaker än bara vindstyrka som bestämmer hur stora skadorna blir.

 124. Tålis

  Jan E M 119
  Det är sannolikt tvärtom mot vad du tror. Solen kan bara lysa på en termometer i norra delarna av landet under sommaren om den sitter på t.ex. en norrsida. Införandet av termometerburar borde ha medfört en något förhöjd medeltemperatur, eftersom de är ett slags växthus. Man, liksom jag, ansåg ändå att det var bättre än att ha termometern i det fria, pga andra fördelar.
  Nästan alla systematiska fel gällande temperaturmätningar ger en ökning med tiden.
  Nä, om solen lyser på en termometer visar den flera grader för varmt. Och nej, man avläste inte tiondelar utan på sin höjd halva °C.

 125. Holmfrid

  #37,   Ratz
  SD  är riksdagens mest välutbildade parti med antal civing/civekon som är 2 ggr M per capita som ligger på andra plats före MP:

 126. Tålis

  Holmfrid 120
  Det är ännu värre. Miljöbyråkrater har nu tvingat LKAB att stänga sin gruva i Svappavaara. LKAB har har ett gällande miljötillstånd för sitt pelletsverk mm, men byråkraterna anser att det måste omprövas pga ansökan om nytt tillstånd för dagbrottsbrytningen på Gruvberget.
  Jag undrar vad byråkraterna sitter på och vilken kroppsdel de tänker med. Så nu har gruvan stängts och drygt hundra blir utan jobb. Sverige förlorar exportinkomster. Dårarnas paradis?

 127. Peter Stilbs

  Tålis #121 – den naturliga årstemperaturvariationen i Sverige de senaste 100 åren är +- 2 grader (dvs ett spann på 4 grader) – jag tror få märker vilket år som är vilket.  

 128. Olaus Petri

  Lite goda nyheter till dig Jan E M?
   
  http://notrickszone.com/2012/06/15/norwegian-climate-professor-hansens-projection-off-by-150-regrettable-that-politicians-still-view-it-as-reliable/

 129. Tålis

  Peter Stilbs 127
  Ingen normal människa har märkt någon temperaturökning, den lilla som kan räknas fram skyms dagligen. Att så många ”tjafsar” om detta beror på Klåfingers lust till ökad makt och kontroll.
  Därför kämpar vi emot! Ni gör ett bra jobb här på TCS! Själv började jag skriva på Flashback för några år sedan om saken, eftersom jag har/hade egna tonåringar. Den miljö/klimatpropaganda som den gruppen utsätts för är gigantisk, inte minst i skolorna. Många har blivit jätterädda, en del t.o.m. tappat livsgnistan.

 130. Bengt Abelsson

  Jan EM
  BFS 2006:11 / BKR 10 föreskrev för byggnationer i Lund max temp +34, min temp -23 och för Kiruna +30 / -45.
  Tycker du att detta ska ändras och i så fall hur och varför?

 131. Jan E M

  Chritopher E #123
  Det säkraste sättet att påvisa klimatförändring är temperaturen. Alla sätt som bara inträffar var 10:e år eller glesare är dåliga sätt.
  Sedan år 1900 har 7 kraftiga stormar dragit in över landet. Det är alldeles för litet underlag för att ge en fingervisning om det. Vid de tillfällena har orkanstyrka nåtts över land.

 132. Gunbo

  Tålis #129,
  ”Ingen normal människa har märkt någon temperaturökning, den lilla som kan räknas fram skyms dagligen.”
  Men naturen märker temperaturökningen. Läs vad professor Leif Kullman säger: ”Treelines are now higher than any time during the past 7000 years.”
  http://www.kullmantreeline.com/empty_22.html

 133. Bengt Abelsson

  Gunbo, visst såg vi en rapport nyligen som sa betestryck, inte temperatur, om trädlinjen?!

 134. Christopher E

  Jan E M #131
  Nu är det ju du som försökte antyda att inte stormarna minskat. Som du ser motsäger statistiken dig. Som du också ser är talet om fler skogsbränder nonsens. Översvämningarna var större när det kallare och även torkkatasteoferna värre. Skåne sjunker inte som du säger och havsnivåförändringen försumbar i förhållande till väderberoende variation av vattenståndet. Det finns ingen trend på 0,3° C per decennium heller, utan den lyckades du mer än dubbla.
  Allt du försöker med faller pladask. Och på något vis bara glider du bara undan och är mer övertygad än någonsin om katastrofens realitet… 🙂

 135. Jan E M

  Tålis #124
  I Sverige har man haft väderstationsburar långt före sekelskiftet år 1900. Så är det i de flesta länder världen över.
  I Sverige har man sedan 1860-talet på de officiella mätstationerna använt termometrar med skala på tiondels grad. Väderlektjänsten har dock använt sig av mätdata från privata termometrar för att kunna göra bättre väderprognoser. Det var vanligt under första halvan av 1900-talet. Den kallaste temperturen i Sverige som är uppmätt, är på en privat termometer som regelbundet rapporterade in sina avläsningar, men officiellt så är den kallaste temperaturen som uppmätts något varmare vid en av SMHI:s väderstattioner 1966.
  När solen lyser på en dåligt rengjord väderstationsbur jämfört korrekt väderstatinsbur så är det några tiondels grader varmare i den dåligt rengjorda. Har färgen flagnat så kan det vara upp emot en grad varmare.
  Det här som du tar upp har diskuterats bland meteorloger i årtionden. Det finns de som framför hypotesen om att den minskning av globala temperaturen som kan avläsas i statistiken från 40-talet fram till 60-talet beror på att mätstationerna världen över blev bättre på att visa verklig temperatur.

 136. Jan E M

  Chritopher E #134
  Läs vad jag skrivit, påstå inte att jag skrivit saker som jag inte har skrivit.

 137. Christopher E

  Gunbo #132
  Vi har ju gått igenom detta innan. Eftersom det varit betydligt varmare än nu i Sverige mellan 7000 år sedan och nu kan man kappast dra slutsatsen att det varmast nu sedan dess utifrån några trädplantor.
  Det finns olika möjligheter.
  Det är någon lokal effekt i det område i Jämtland där studier skett. Förändrat renbete, biologiska förändringar mm. Ekollon tex klättrar ju inte långt upp på sluttningar av sig själva. Något djur flyttar dem. Kanske de djuren ökat eller tillkommit i området?
  Trädgränsen har varit högre förr, men de småplantorna har inte lämnat rester man lyckats hitta.
  Trädgränsen är verkligen högst nu på 7000 år, men det finns andra faktorer än temperatur som reglerar trädens uthållighet och som varierar. Den för träden livsviktiga koldioxidnivån är tex högst nu på 7000 år…
   

 138. Christopher E

  Jan E M #136
  Jag har läst vad du skrivit och du har inte tagit tillbaka en enda sak, inte ens att Skåne sjunker.
  Du kan inte bara säga saker som att ”område x har haft värsta skogsbränderna”, starkt antydande att detta beror på uppvärmning, och sedan när man visar med fakta från Sverige att sambandet temperatur/skogsbränder inte går att påvisa plötsligt hävda ”det har jag aldrig sagt”.
  Och stormar är mer än orkaner. Det finns gedigen statistik. Den stöder att vindenergin över Sverige är minskande. Jag tror det beror på den uppvärmning, troligen övervägande naturlig, som vi haft under 1900-talet.
  Det enda vi nog är överens om är att använda sunt förnuft vid byggande. Här på västkusten vet vi tex att stormfloder sällsynt kan höja havet ett par meter. Då tänker man på det när man bygger. Men eftersom det vi bygger idag sällan är tänkt att vara ens i hundra år finns ingen anlednig att  bry sig om den havsnivåhöjning som mätts upp västerhavet på ca 2,5 mm/år. Det är försumbart i sammanhanget. I synnerhet som landhöjningen här är från ca 1,5 till 3,5 mm/år.

 139. Tålis

  Jan E M 135.
  Varför ”käfta” om sådant du bara tror? Varför tror du att jag inte vet vad jag skriver om? Till din kännedom så ingick det ett par veckors studier i Meteorologi i min första kurs på universitet; Geovetenskap. Rekommenderar alla att läsa en termin i det ämnet.
   
  Från senare delen av 1800-talet började vita termometerburar av trä att användas som strålningsskydd. Det dröjde dock till mitten av 1900-talet innan det var genomfört i hela stationsnätet.” Från SMHI:s Hur mäts lufttemperatur? 
   
  Den stationstermometer jag minns från studierna var graderad i halva grader, eller så blandar jag ihop det med max/min termometrarna. Dock spelar det mindre roll hur de är graderade för andra parametrar påverkar temperaturen som termometern visar. Störst påverkan har avläsningstidpunkten. För korrekt mätning skulle man helst använda en s.k. Slungtermometer.

 140. Gunbo

  Bengt Abelsson #133,
  ”visst såg vi en rapport nyligen som sa betestryck, inte temperatur, om trädlinjen?!”
  Så du menar att det skulle ha undgått Leif Kullman? På vilket sätt gör betet att växter klättrar uppåt på fjällsluttningarna? Vilka är det som betar?

 141. Gunbo

  Christopher #137,
  ”Eftersom det varit betydligt varmare än nu i Sverige mellan 7000 år sedan och nu kan man kappast dra slutsatsen att det varmast nu sedan dess utifrån några trädplantor.”
  Har du överhuvudtaget läst vad Kullman skriver? Han är en av våra främsta experter på området och har hållit på med studier av fjällvärlden i 40 år. Tror du verkligen att han inte vet vad han talar om?
  Det är inte bara några trädplantor det handlar om. Läs nu t ex här:
  http://www.kullmantreeline.com/empty_21.html
  Det här är fråga om empiriska observationer och inga modeller. Men resultaten Kullman kommer fram till är förstås inte välkomna bland dem som stenhårt förnekar någon uppvärmning.

 142. Christopher E

  Gunbo #141
  Jag bryr mig inte så mycket om auktoritetstro. Massvis med studier (pollenanalyser, diatoméer mm) bekräftar att Sverige varit varmare än under tusentals år av Holocen.
  Och har du redan glömt kärrsköldpaddorna som levde här i tusentals år, men inte kan leva i det vilda nu pga för låg temperatur?
  Konspirationsteorier om vad ”förnekare” välkomnar ändrar inte på detta. 

 143. Gunbo

  Christopher #142,
  ”Jag bryr mig inte så mycket om auktoritetstro.” Utom när auktoriteten säger någonting du vill höra. Auktoriteter som Fred Singer, Christopher Monckton m fl. 😉
  Jag håller med om att delar av Sverige kan ha varit varmare vilket kärrsköldpaddans förekomst tyder på.  Den kräver högre temperatur i juli, vilket vi inte kan bjuda på ännu men betänk då att åtminstone somrarna var varmare för 6-7000 år sedan beroende på att jordens bana var mer elliptisk och norra halvklotet var närmare solen under sommarhalvåret. Nu är det tvärtom så att södra halvklotet är i perihelion. 

 144. Jan E M

  Chrisopher E #138
  Läs igen.
  Jag har inte påståt någonstans att temperturen ökar med 0,3 grrader per decenium.
  Att Skåne sjunker är inget nytt. Om man räknar bort havsnivåökningen så sjunker Sydkusen med nästan 1 mm/år. Gränsen där det är +/-0 är i norra halvan av Skåne.

 145. Jan E M

  Tålis #139
  Det framgår av din länk att teperaturavvikelser var vanligare för och att det oftast då var så att solen lyste på termometerburen som tidigare kunde vara utformad lite hur som helst. I något enstaka fall var termometerhusen placerade på husytteväggar.
  Det framgår ocksa att i det stora hela så var felaktigheterna från förr så lite förkommande att det inte påverkar medeltemperaturen nämnvärt.
  Det är ett önsketänkande från din sida att det beror på termometerburarna som gör att statistiken visar att klimatet blivit varmare. Huvudelen av uppvärmningen har skett efter 1950, då var nästan alla svenska termometerburar utbytta till den standardiserade, så det kan inte vara förklaringen. På samma sätt kan det inte förklaras med bättre termometerburar som visar att globala temperaturen sjönk från 40-talet till slutet på 60-talet.

 146. Tålis

  Var har jag skrivit att ökningen beror på burarna? Jag diskuterade några av problemen med att utnyttja väderstationsdata för något de aldrig var ämnade åt: Spåra svaga signaler som är betydligt mindre än bruset. Hur man än korrigerar blir det halvmesyr. Fuskmakarna korrigerar data som det passar deras agenda, därför kan temp-förändringar retroaktivt förstärkas/försvagas för att passa det de önskar.
  Mitt påpekande är detta: Nästan alla systematiska fel ger en falsk ökad temp. Med detta skrivet, menar jag inte att ingen uppvärmning skett. Tack och lov för det!
   
  Varmare är bättre och högre halt av Livets Gas är bättre! Hur någon kan tycka tvärtom och vara rädd för ett bättre klimat är häpnadsväckande.

 147. Lena Kantz

  Gunbo # 143
  ”Nu är det tvärtom så att södra halvklotet är i perihelion.”
  Intressant! Kan det då alltså vara så att en del av uppvärmningen på södra halvklotet beror på att denna del är närmare solen nu?   

 148. Christopher E

  Jan E M #144
  Jag erkänna att jag citerat dig lite fel. Du skrev 0,3° på 15 år och 0,2° per årtionde. Båda uppgifterna är dock fortfarande starkt överdrivna.
  Sedan tror jag inte du ens brydde dig om att läsa vad jag skrev om landhöjning, eftersom du framhärdar (ingen kan säga att du inte är både självsäker och envis). 😉
  Jag upprepar min länk (se sidan 3):
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.6387!webbhavsvattenstand%5B2%5D.pdf
  Tabellen visar absolut landhöjning mätt vid SWEPOS-stationer (det är noggrant bestämda referensstationer som används för öka noggrannheten på GNSS-mätningar av position, tex med GPS-satellit). Du ser att Skanör och Simrishamn båda stiger med 0,6 mm/år. Ingen plats i Sverige sjunker. Däremot finns sådana platser söder om Sverige, förstås, men de är inte med här.
  Det du tänker på är apparent landhöjning. Du har sett kartor som denna:
  http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=15100
  Där ser det som om Skåne sjunker, och nollan ligger mycket riktigt i höjd med norra Skåne. Men läs nu det finstilta under kartan. Apparent landhöjning utgår havets medelvattennivå, och den ändras. Man använder som står ett något lägre värde än satellitvärdena från 1992, men det spelar ingen roll här.
  Står du fortfarande fast vid att Skåne sjunker i ljuset av detta? (Du kan säkert hitta länkar som säger ”sjunker”, men det beror på att inte bara du missat att landhöjning oftast anges som apparent.
   

 149. Thomas

  Tålis #146 ”Varmare är bättre och högre halt av Livets Gas är bättre! Hur någon kan tycka tvärtom och vara rädd för ett bättre klimat är häpnadsväckande.”
   
  Nu råkar vi befinna oss nära polen. Då är det lätt att säga att för oss är det bättre med varmare klimat, men för resten av jorden?
  Att du sen tom skriver ”Livets Gas” med stora initialer visar att du är religiös i CO2-kyrkan och ser gasen som Gud. Själv är jag mer intresserad av O2, men du kanske är växt snarare än djur? Om du är växt kanske du dessutom även gillar livets fasta materia, dvs skit.

 150. Thomas

  Lena #147 det handlar om hur värmen fördelas under året. Just nu är jorden som närmast solen under vår vinter så vi får mindre extrema årstider och södra halvklotet mer extrema. Totalt sätt förändras dock inte mängden instrålad energi.

 151. Christopher E

  Gunbo #143
  Jag bryr mig inte om auktoritet från något håll, tack. Det närmaste man kan komma att jag skulle kallat tex Singer auktoritet är väl när alarmister säger att ingen skeptiker arbetar i relevanta fält och jag försynt påpekat att Singer har stor del av sin karriär i atmosfärsvetenskap för att kontra det… 😉
   Det är sant formen på jordens ellipscrunt solen ändras en gnutta, men det är riktningen på lutningen av jordaxeln som egentligen är den viktiga faktorn med detta. Man ska också komma ihåg att när jorden är som närmast solen, rör den fortare (Keplers andra lag) så den tillbringar mindre tid där vilket motverkar effekten. Över året mottar jorden som helhet alltid lika mycket energi (frånsett solens egen variation, förstås). Men de klimatfluktuationer vi oftast diskuterar här är globala.

 152. Tålis

  Thomas #149
  Vad mycket du kan läsa ut ur en pytteliten text. Tyder på att du har livlig fantasi. I vissa avseenden en god egenskap, kan vara en kreativ kraft. Kan också vara negativt, man kan lätt falla offer för egna och andras vanföreställningar.
  Försöker svara i din anda:
   
   
  Vi är ännu närmare Polen än polen. Om det skulle bli en grad varmare i t.ex. Thailand, vore det katastrof eller dåligt för dem?
   
  Religiös i CO2-kyrkan trodde jag du är. Själv är jag ateist och syftar då givetvis den gud vanliga religiösa avser.
  Jag kan skriva ”livets gas” istället. Är du nöjd?
  Du skulle inte klara dig länge på O2 om CO2 försvann.
  Visst, växter kan skriva, så prova gissa igen vilken sort jag är.
   
  Skulle du inte kunna komma med ett relevant svar på mitt inlägg ovan? Är det så att ett bättre klimat och bättre halt av livets gas skrämmer skiten ur dig? Eller är det bara av ”solidaritet” till de som skulle få det lite onödigt varmt, som du oroas över?

 153. Thomas #150
  Nej, det var handlade inte om skillnader under året, men jag får väl dra ut ett större citat:
  ”Jag håller med om att delar av Sverige kan ha varit varmare vilket kärrsköldpaddans förekomst tyder på. Den kräver högre temperatur i juli, vilket vi inte kan bjuda på ännu men betänk då att åtminstone somrarna var varmare för 6-7000 år sedan beroende på att jordens bana var mer elliptisk och norra halvklotet var närmare solen under sommarhalvåret. Nu är det tvärtom så att södra halvklotet är i perihelion.”
  Jag vet inte om det är så, jag frågade därför om saken.
          

 154. Peter F

  Thomas #149
  Some shit down yours,,,,

 155. Peter F

  Thomas ”149
  http://www.sgc.se/dokument/demo019.pdf

 156. Gunbo

  Lena #147,
  ”Kan det då alltså vara så att en del av uppvärmningen på södra halvklotet beror på att denna del är närmare solen nu?”
  Jordens bana runt solen är nu mindre elliptisk än den var vid slutet av istiden. Dessutom är jordaxelns lutning hälften av vad den var då så de här faktorerna påverkar inte södra halvklotet i dag på samma sätt som de påverkade norra halvklotet när vår interglacial triggades igång. Det är dessutom vinter på södra halvklotet nu. 

 157. Thomas

  Tålis #152 ”Du skulle inte klara dig länge på O2 om CO2 försvann.”
   
  Betydligt längre än jag skulle klara mig om O2 försvann, så det är fortfarande konstigt att kalla just CO2 för ”livets gas”. Inte ens växterna skulle klara sig utan O2. (Högre växter kräver tillgång till syre för alla delar som inte har egen fotosyntes). Eller varför inte O3? Utan ozon skulle UV-ljus ha ihjäl livet på land?
   
  Termen ”livets gas” är löjlig, en rest från en gammal PR-film från kolindustrin.

 158. Gunbo

  Christopher #151,
  ”Det är sant formen på jordens ellipscrunt solen ändras en gnutta,…”
  Den gnuttan verkar vara tillräcklig för att få jorden ut ur en istid. Tänk på vad en gnutta mindre moln (1 %) sägs kunna göra med jordens medeltemperatur.

 159. Peter Stilbs

  Thomas #157, Syre bryter ned vad som byggts upp av koldioxid.

 160. Thomas

  Peter #159 Byggts upp av koldioxid, vatten, solljus och diverse andra ämnen som kväve, fosfor, svavel osv.

 161. Gunbo # 156
  Ja årstidsvariatiionerna är jag ju fullt på det klara med så det var bara detta med att södra halvklotet är närmare solen numera som jag undrade över.
  Att det inte har samma betydelse som under övergången till en interglacial har jag också full förståelse för.
  Frågan var mer om det kan ha någon betydelse överhuvudtaget?
          

 162. Tålis

  Thomas #157
  Jag har inte följt denna blogg särskilt länge, så jag minns inte alla insändares position i klimatfrågan och hur de skriver. Du verkar ha en stor förmåga att försöka passa bollen till något irrelevant hörn, har jag dock uppmärksammat.
   
  Det handlar väl inte om det du försöker få det till. Vi vet alla att utan andning dör vi flesta inom mindre än en kvart.
  Kan/vill du inte svara på vad du är rädd för, enligt mitt förra inlägg?

 163. Thomas

  Tålis #162 du menar frågan ”Är det så att ett bättre klimat och bättre halt av livets gas skrämmer skiten ur dig?”
   
  Nu råkar det vara så att jag inte håller med dig om vad ett ”bättre klimat” är. För att citera Fred Singer som var uppe i tråden tidigare: 
  ”I am persuaded to think that any climate change is bad because of the investments and adaptations that have been made by human beings and all of the things that support human existence upon this globe. Even minor fluctuations of climate could change the distribution of fish, … upset agriculture,…and inundate costal cities…… Such changes could occur at a faster rate perhaps than human society can evolve. ”
   
  Jag tycker även beskrivningen ”livets gas” är löjlig. Förutom klimatproblem orsakar t ex mer CO2 försurning av haven som hotar en hel del organismer där.

 164. Tålis

  Jo, det menar jag. Du verkar tycka att ett absolut stabilt klimat är att föredra eller att en given/vald tidpunkt råkar vara rätt? Välkommen till sans, klimatet varierar helt naturligt och kommer så att göra.
   
  Varför kallas Holocens varmaste period för klimatoptimum?
   
  Du får tycka att ”livets gas” är löjligt, men det är ändå denna gas som gör livet möjligt, det vi liv känner och är. Du skulle kanske vilja vara en kiselalg istället?
  Försurning av havet? Havet är basiskt, så den lilla förändring som möjligen har skett pga oss människors fossilbrännande är långt mindre än förr, helt naturligt…

 165. Peter Stilbs

  Thomas – vi är s.k. kolbaserade organismer – inte syrebaserade.

 166. Tålis

  Peter S.
  Hahaha… Thomas kan aldrig ge sig. Gillar din humor. Dina fredagars är toppen. Du lyckas verkligen hitta pärlor, som den senile vid kassan. Höll på att skratt ihjäl mig. ”Ett gott skratt förlänger livet” En klyscha, men så sann…

 167. Gunbo

  Lena #161,
  ”Frågan var mer om det kan ha någon betydelse överhuvudtaget?”
  Det tror jag inte men jag är ingen expert på det här så jag hoppas någon annan mer kunnig kan svara.

 168. Thomas

  Tålis #164 Att klimatet varierat naturligt innebär inte att det är bra att vi får det att variera än mer. Vad tyckte du om det där citatet som motivering? Du må skratta åt havsförsurning, men det är ett reellt problem:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ocean_acidification
   
  Och jag envisas med att skratta åt propagandafasen ”livets gas”. Vore jag en kiselalg så kanske det vore en rimlig beteckning, men nu är jag inte det.

 169. Tålis

  Thomas #168
  Vad får dig att tro att klimatet varierar mer pga oss? Klimatet har inte varierat mer i något avseende de senaste 150 åren. Skulle det börja imorgon?
  Nej, havsförsurning är ett typiskt icke-problem.
   
  Du har ännu inte svarat på min ursprungsfråga!

 170. Christopher E

  Gunbo #158
  ”Den gnuttan verkar vara tillräcklig för att få jorden ut ur en istid.”
  Det stora bekymret med din övertygelse där är bara att de cykler du nämner, jordaxelns lutning och jordbanans form, inte stämmer med längden på  glacialcykeln, som rätt länge legat runt 100 000 år. Inte ens när de intefererar får man 100 000 år. Så jorden är fullt kapabel att ta sig ur en istid utan denna draghjälp. Så så enkelt är det inte.
  Dessutom är alltså instrålningen konstant när båda halvkloten tas med. De varierar motsatt varandra. Trots det var glacialerna samtidiga i norr och söder. Teorin nu är ju att olika mängd landamassa i kombiation med havströmmar gör att norra halvklotet kör över det södra, som då nedisas trots att solinstrålningen där ökar och tvärtom. Det är lite ansträngt.
  Personligen tycker jag hypotesen att det är förändringen av jordbanans lutning mot ekliptikan i en cykel på 100 000 år som orsakar nedisningar är mer intressant. Den ändrar inte instrålningen geometriskt, men tanken är att det finns stoft i ekliptikans plan som blockerar solljuset. Sedan orsakar de saker du nämner fortfarande krusning på denna större variation (Milankoviccyklerna har ändå stöd i kortare variation i klimatdatat).

 171. Tålis

  Christopher E! Du kanske vore intresserad att läsa:
  In defense of Milankovitch by Gerard Roe

 172. Thomas

  Chrsitopehr ”Teorin nu är ju att olika mängd landamassa i kombiation med havströmmar gör att norra halvklotet kör över det södra,”
   
  Glöm inte inverkan av CO2! (Hur gärna du än vill)

 173. L

  Thomas, CO2 har en enorm inverkan, på skattetrycket. That’s it.

 174. Tålis

  Thomas, jag kommer att jaga dig tills du ger ett acceptabelt svar.

 175. Bertel

  Tålis # 174
  Ser framemot ”jakten”, men ha tålamod, eftersom flertalet av Sveriges bästa ålfiskare har kommit till korta pga extremt  hal åsiktsyta.   🙂 

 176. Christopher E

  Thomas #172
  Även CO2 är ingen lösning på detta. CO2-variationerna kommer mest från variation i havstemperatur, och det borde teoretiskt bli mer CO2-utsläpp i söder när instrålningen ökar och värmer havet mer där. Jag tror personligen is- och snötäckta landmassor är en starkare kandidat genom albedoförändringar som kör över värmen i söder (vid nedisning i norr, alltså).
  Tålis #171
  Mycket intressant länk. Tack! Intressant grepp att köra derivatan. Har bara skummat ännu så är inte med på hur det löser allt ännu, men ska återgå till den  (originalartikeln var ju trevligt nog öppen). Mycket spännande. Måste sova lite först.
  PS: jag tillhör dem som delar din inställning att dessa bagatellartade förändringar inom det större naturliga bruset inte är något att bry sig om. Ingen har farit det minsta illa av vare sig koldioxidökning eller uppvärmningen under 1900-talet, oavsett hur stor den eventuellt antropogena delen är. Visar bara att alarmistlägret är duktiga på att formulera fiktiva problem, så att vi alla diskuterar en massa ovidkommande och tappar helheten över det icke-problem det är. 

 177. ThomasJ

  Om nu ’svaret’ är CO2, hur lyder då frågan?  :mrgreen:
  Mvh/TJ

 178. Thomas

  Tålis #174 Du har redan visat att du inte är intresserat av ett svar eller i huvudtaget av att ta del av de argument jag framför så betrakta vår diskussion som avslutad.

 179. Gaupa

  Gunbo # 140
  Lite historik om fjällbönder kanske kan vara intressant i sammanhanget.
   http://op.se/kulturnoje/kulturartiklar/1.3908002-de-sista-fjallbonderna-dokumenterade-i-praktverk
   http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/83/57/64a8d660.pdf

 180. Tålis

  Thomas #178
  Vilket/vilka argument har du då (mot eldande av fossila bränslen)?
   
  Är det att havet blir lite mindre basiskt? Men havet var förmodligen ännu mindre basiskt under t.ex. senaste istiden.
   
  Är det att t.ex. Indier får det lite för varmt, typ +1 K?
   
  Varför kallas Holocens varmaste period för klimatoptimum?

 181. Gunbo

  Gaupa #179,
  Säkert har det funnits boskap som betat på fjällängar men om bönderna var 500 st för 100 år sedan kan deras betesmarker knappast ha täckt alla fjällområden. Jag är säker på att Leif Kullman hade tagit detta i beaktande när han gjort sina studier.
   Dessutom har betet ingen inverkan på glaciärsmältningen och de 9 000 år gamla trä- och barkbitar som nu kommit fram ur isen.

 182. Gaupa

  Gunbo # 181
  Jo Kullman känner nog till detta och jag har inga invändningar mot hans forskning,men för att kunna bilda sig en uppfattning om ”dagens verklighet” är all historik intressant, tycker jag.
  mvh 🙂 

 183. Jan E M

  Tålis #146
  Det framgår att de inte korrigerat alls för att termometerburararna var sämre förr och då ibland kunde visa lite för hög temperatur.
  Sluta kalla meteorloger och andra som jobbar med väder och klimat för fuskmakare. Det är bara en extremt löjlig konspirationsteori att klimatforskarna bluffar med sina resultat.

 184. Christopher E

  Jan E M
  Jag vill gärna att du kommenterar min #148
  Smit inte nu! 😉 

 185. Gunbo

  Gaupa #182,
  Jo, det var intressanta artiklar du länkade till. Jag har inte varit så insatt i fjällböndernas liv tidigare.

 186. L

  Jan E M, klimatforskare är vår tids alkemister.

 187. Tålis

  Jan E M #183
  Du väljer att vrida till det tvärtom. Var hittar du att burarna var sämre förr?
   
  Det jag hävdar är att i de allra flesta fall, kommer mätningar som tidigare gjorts i det fria och senare i bur att leda till en skenbar temperaturökning. Skälet är enkelt: Burarna fungerar som ett litet ”växthus”. Detta är givetvis känt av meteorologer.
   
  Det är ökänt att det förekommer mycket fusk med väderstationsdata. Det borde även du känna till, eftersom det har tagits upp bl.a. på denna blogg. Länk till andra källor: 
  RUTI: Global land temperatures 1880-2010, part 1
  USA anses ha bland de bästa väderstationerna. Läs här och fundera själv vad det kan betyda för temperaturserier: http://www.surfacestations.org/

 188. Jan E M

  Tålis #187
  Det är ökända bloggare som kommer med löjliga konspirationsteorier om att det förekommer fusk med väderdata. Men de har inget underlag till sina påståenden.
  En av de som är skeptiska till klimatforskningen, Richard Muller, gjorde en egen omfattande undersökning av temperaurutvecklingen. Hans projekt fick liknande resultat som andra forkningsinstitut.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=4760156
  Jag trodde att när Richard Muller hade visat de som påstår att det förekommer fusk med väderdata har fel, så skulle den debatten dö ut.
  Man skall vara skeptisk till konspirationsteorier.

 189. L

  Jan E M, nu får du ge dig. Det finns mängder av bevis på fusk med väderdata. Speciellt när dom korrigeras, men även användning av stationer som inte längre är pålitliga. Det hör väl till de vanligaste anmärkningarna som drabbat klimathotarna…

 190. Christopher E

  Jan E M…
  Men hur var det nu med det sjunkande Skåne som du benhårt höll fast vid…?
  (#148)
  Fegis 🙂 😉
  Har du tänkt på att kanske fler saker du trodde du säkert visste kan vara lika fel? Borde mana till lite ödmjuk eftertanke. 

 191. Jan E M

  L #189
  Att teknik krånglar och att justeringar görs när väderstationer flyttas är inget konstigt.
  Att alla världens meteorloger skulle fuska och bara justera i ena riktningen är en konspirationteori som förfärligt osannolik.
  Konspirationsteorin är en bluff!

 192. Tålis

  Att använda gamla väderstationsobservationer (temperatur) för att rekonstruera ev. klimatförändringar är mycket mer komplicerat än man kan tror:
  Generellt gäller att man då försöker använda data till något de inte var avsedda för. Nästan alla mätfel ger högre temperatur med tiden.
  Förhållandena (mikroklimat) för kan ha varierat för samma väderstation. Kan ha flyttats flera km, olika mätinstrument, olika mäthöjd, olika/inget skydd mot väder.
  Enligt SMHI: ”Det kan vara stora temperaturskillnader inom luftskiktet närmast marken beroende på den underliggande markytans egenskaper. Exempelvis uppvärms luften vid soligt väder på sommaren betydligt mer över torr sandmark än över en fuktig och gräsbevuxen markyta.
  Temperaturen påverkas också av om marken lutar kraftigt och av hus eller träd i närheten.
  För att få så enhetliga mätningar som möjligt mäter man därför temperaturen om möjligt på en öppen plan plats där marken är tämligen torr men ändå täckt med kort gräs och på en höjd av 1,5-2 m över marken.
  Förr i tiden placerades ibland termometern på betydligt högre höjd än den föreskrivna.”
  Vidare: ”Från senare delen av 1800-talet började vita termometerburar av trä att användas som strålningsskydd. Det dröjde dock till mitten av 1900-talet innan det var genomfört i hela stationsnätet.
  Att buren är så stor beror helt enkelt på att alla instrument skulle få plats i den. För att skydda mot solstrålning är buren vitmålad och taket tätt och dubbelt. Golvet i buren är även det dubbelt, för att skydda mot strålning från marken.
  Burens väggar och botten består av spjälor så att vinden ska kunna ge tillfredsställande luftväxling. Den är dock inte alltid tillräcklig utan temperaturmätningen kan ge fel på en eller ett par grader vid svag vind och snabba temperaturändringar. Medelvärden över dygn påverkas dock inte nämnvärt.
  Dörren är vänd mot norr för att solen inte ska lysa på termometrarna då observatören öppnar dörren för att avläsa dem. I samband med att automatisk registrering av temperaturen började under senare delen av 1900-talet, infördes ett nytt strålningsskydd, men de vita burarna används fortfarande.”
  Dessa termometerburar är små ventilerade ”växthus” och ger vanligen en högre temp än i fri luft i skugga. Om burarna inte underhålls (upprätthålla vithet och god ventilation) kommer registrerad temp att öka med tiden.
  SMHI samlar in data från en mängd stationer runt om i landet. Från att ha varit manuella, dvs. vid varje station fanns en väderobservatör så gick utvecklingen allt mer mot automatiska stationer och instrument under mitten av 1990-talet.
  Numera dominerar automatstationer observationerna runtom i Sverige. Antalet manuella stationer är numera få.
  SMHI: ”År 1915 var antalet nederbördsstationer ungefär 680, att jämföras med cirka 760 stycken i dag. Antalet stationer som mätte temperatur var dock i början av 1900-talet fortfarande otillräckligt, framför allt i norra Sverige.
  Dessutom hade de flesta stationer påtagliga brister vad gäller skydd mot direkt och reflekterad solstrålning. Det skulle dröja till mitten av århundradet innan temperaturmätningarna nått en omfattning och kvalitet jämförbar med nutida standard.”
  Väderstationer var aldrig/ytterst sällan avsedda för att kunna detektera små långsiktiga temp-förändringar i temperatur över längre tid.
  Om man har en väderstation med bra mätdata, kan man förmodligen i sällsynta fall använda rådata direkt. I de flesta fall måste dock de korrigeras för allehanda fel för att ha någon mening alls. Dessa fel är inte sällan större än de små förändringar som kan ses i klimatstatistiken.
  Pga många felkällor försöker man åtminstone i vissa fall korrigera rådata, men det låter sig sällan korrigeras fullt ut, för det går inte.
  Lufttemperaturens medelvärde för ett dygn beräknas olika för olika stationer världen över. Det finns många metoder (över hundra) och tempen avläses vid olika tidpunkter åtminstone beroende på land men kan även skifta inom länder och t.o.m för mätstationer.
  I USA är det vanligt att den beräknas som (max+min)/2. Ibland är det endast en mätning t.ex. kl 23 el 24, dvs inte ens ett medelvärde. I Sverige beräknas dagsmedelvärder med Ekholm-Modéns formel med vägning av tre mätningar plus min & max-temp under dygnet, som korrigeras något för månad och longitud.
  Månadsmedelvärdet beräknas gissningsvis som summan av dygnsmedelvärden dividerat med antal dagar i månaden.
  För SMHI: ”Först beräknas dygnsmedeltemperaturen avrundad till en tiondels grad Celsius. Därefter beräknas månadsmedeltemperaturen som medelvärdet av de avrundade dygnsmedeltemperaturerna.
  Månadsmedeltemperaturen avrundas därefter till en tiondels grad Celsius. Årsmedeltemperaturen beräknas som medelvärdet av de avrundade månadsmedeltemperaturerna.”
  För att kunna användas som ”klimatdata” subtraheras medelvärdena med mätstationernas egna normalvärden under perioden 1961-1990.
  Väderstationers geografiska fördelning och antal har varierar stort under åren 1860 till nu.
  Sedan fipplar man ihop alla använda väderstationers medelvärden för ett år. Vanligast verkar vara att köra med årsmedelvärden och indelas geografiskt i 1×1 graders (lat-lon rutor) och så ritar man kurvor/staplar med temp mot år.
  Ett problem med detta är att denna beräknade globala medeltemperatur aldrig någonsin existerat och säger den någonting? Är absolut inte synkron.
  Bjarne Andersen, professor vid Nils Bohr Institutet i Köpenhamn och expert inom termodynamik, menar att själva konceptet ”global temperatur” är en termodynamisk och matematisk omöjlighet. Det är omöjligt att tala om en enda temperatur för något så komplext som jordens klimat. ”En temperatur kan bara definieras för ett homogent system (dvs. ett system där alla gaser är perfekt mixade)”. Dessutom styrs ett klimat inte av en temperatur, utan det är skillnader i temperaturer som driver klimatprocesser.

 193. L

  Jan E M, det är i stort sett bara du och Thomas Palm som tjatar om konspirationsteorier här. Och vem har sagt att alla världens meteorologer fuskar? Du är inte seriös.

 194. Jan E M

  Christopher E #190
  Här är är en länk till karta om landhöjning från lantmäteriet.
  http://www.lantmateriet.se/upload/bilder/kartor/geodesi_gps_och_detaljmatning/Referenssytem/Landhojning/NKG2005LU_stor.jpg
  Där framgår det tydligt att att söder om en linje från Kristianstad till Ängelholm så är det landsänkning

 195. L

  Jan E M, nu bluffar du igen! Kartan visar apparent landhöjning i förhållande till havsytan. Alltså sjunker inte Sveriges landyta någonstans.

 196. Christopher E

  Jan E M #194
  Du är helt otrolig. Du läser ju inte dugg av vad försöker säga dig! Det där ju samma karta jag länkade dig i #148 för att förklara för dig att du har fel. Jag länkade även till texten under kartan som du undviker.
  Förstår du inte att den kartan bevisar att du har fel? Den visar landhöjning relativt havsytan. Man drar alltså bort havsytans höjning. Om du lägger tillbaka 1,5-2 mm längst i söder så hamnar du på plus, alltså landhöjning, ingen sänkning. Vilket bekräftas av uppmätta GPS-höjder jag också länkade men som du vägrar läsa.
  Eller tror du att det är en konspiration mellan Lantmäteriet och amerikanska militärens GPS-avdelning för att dölja att Skåne sjunker som du ensam vet? 😀
  Snälla, snälla, snälla Jan. Läs nu #148 för detta börjar bli löjligt. Det är ingen skam att erkänna att du trodde fel. Jag själv blandade ihop apparenta och absoluta värden en gång. Det är bara att ta till sig och gå vidare. Det pinsamma blir om du är oförmögen att erkänna ett fel. Då får vi skicka dig till Gunbo… 😉

 197. Slabadang

  Jan EM!
  Är du släkt med M Mann kanske? 🙂

 198. Slabadang

  Jan EM !
  Är bevis för inkomptetns och oärlighet en konspirationsteori?
  Ät hockeyklubban Mann Briffa och Gergis utsatta för en konspirationteori? Är McIntrye en konspiratör?
  Nä du ser …. foliehattar och konsprationsteoretiker tror på 9/11 Rockwell och klimathotet.

 199. Christopher E

  För de stackare som förutom L och Slabadang som följt hetsjakten på Jan E M vill jag bara förtydliga att det spelar förstås ingen större roll att just han missuppfattat landhöjningen och därmed havsytehöjningen. Det här gäller en princip där även människor på beslutande nivå resonerar fel. Och vi vet ju alla att av någon anledning går dessa ”misstag” nästan alltid åt ett håll, att överdriva faran.
  Det är inte trivialt att läsa landhöjningskartor fel. Jan tror ju att södra Skåne sjunker med 1 mm per år. Om Jan hade jobbat på ett kommunalt plankontor i Trelleborg hade han tagit den siffran och sedan lagt till önskad prognos för havsytehöjning. Låt oss nöja oss med nuvarande trend från 20 års satellitdata, ca 3 mm. 3+1=4 mm/år. Men i själva verket stiger ju kusten där och 0,6 mm skulle subtraherats istället. 3-0,6=2,4 mm/år.
  Jan tror alltså att kusten översvämmas 66% mer än vad data visar i detta fall. Det är inte trivialt när åren extrapoleras till hundraårsperspektiv för planeringsändamål!
  Och jag har förstått att denna miss verkligen sker runt om i landet. Om jag inte missuppfattade saken så angav Göteborg i en analys över älvområdets framtid landhöjningen till 1,7 mm/år i samband med prognoser för havsytehöjning. De skulle givetvis använt det absoluta landhöjningsvärdet på 3 mm/år, för annars räknas ju havsytehöjningen två gånger! Nog så allvarligt då sådana studier där ligger till grund för samhällsplanering i mångmiljardklassen.
   

 200. Gaupa

  Christopher E # 199
  Tack, jättebra att få detta belyst!
  Siffror rusar så lätt iväg och ger en felaktig bild.