Att leva som man lär

oliv
En av BBC’s vädermän tog 1996 det drastiska steget att riva upp sin trädgård, och plantera bl.a. olivträd. Han var helt övertygad om att England inom något decennium skulle ha medelhavsklimat. Saken uppmärksammades i Benny Peiser’s senaste nyhetsbrev, och länkar till en artikel från 1996 i The Independent. Där finns också tips på andra växter man kan försöka sig på.
Jo, hederligt i alla fall. Det fick mig att tänka på en TV-halvtimma med Carin Hjulström för kanske 7 år sedan, med Väder-Pär och Christian Azar i oemotsagd frihet i 30 minuter. Givetvis var CH helt betagen, och inget ifrågasattes alls. Inte ens Pär’s påstående att inom ett par decennier så kommer exempelvis Italienarna att befolka Norrlandskustens badställen, eftersom det kommer att vara olidligt varmt i Medelhavsområdet.
Jo, Pär kanske kunde satsat sina föreläsar- och bokarvoden på semesteranläggningar och hotell vid Pite Havsbad eller några andra klimatstrategiska områden.  Men jag tror knappast att så skett.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Åke N

  Nä, Väder-Pär kör inte ens en miljöklassad bil. Det överlåter han till mig. Stötte på honom på bilprovningen för ca ett år sen. Snacka om att leva som man lär.

 2. Gaupa

  Aha, global warming! Här skojade vi om att det berodde på EU- inträdet, att plantskolorna  helt plötsligt började sälja persikoträd och andra för oss jämtlännigar, exotiska träd , vid denna tidpunkt. Det skulle ju bli så bra med medlemsskapet…;)
  Global Warming begreppet hade tydligen inte fått grepp om oss då. Det tar lite tid innan moderniteter når oss…
  Vi kan fortfarande inte odla dessa växter utanför husets skyddande väggar.
   

 3. Staffan

  Iqaluit, Nunavut’s huvudstad på Baffin Island, har just nu (15 lokal tid, 12 juni) 4ºC och ”eventuellt snö”, säger Wunderground.
  Det är detta det handlar om för oss alla!  Klimatkrisen!  Värmehotet… eller vad det nu är.  Det var bättre förr!

 4. Staffan

  ”Länder som kan utplånas av växande is”!  Grönland, ja.  Island, ja.  Norge, jaså.  Sverige…  Sverige?
  Jo.  Det står så i ”The Cooling” (Prentice-Hall 1976, sid 125) av Lowell Ponte, förr forskare vid International Research & Technology Corp. i Washington DC!  Underrubrik: ”Har nästa istid redan börjat?  Kan vi överleva den?”
  En så kunnig man kan inte ha gjort misstag!  Klimatet tar död på oss!
   

 5. Gaupa

  Jaa, oavsett hur vädret blir i framtiden så går det att odla även i kärvare klimat.
   http://www.byggnadsvard.se/byggnadskultur/n%C3%A4r-tr%C3%A4dg%C3%A5rdsodlingen-kom-till-norrland

 6. Rob

  Here on the east coast of Australia, any plans you may have had based on weather in the preceding two decades needed to be cancelled about seven years ago.
  After 2007, the PDO flipped to negative (by and large) and our climate patterns now resemble those of the 1950s. The Millennium Drought is just a bad memory and we have frequent winter thunderstorms, something that would have been seen as freakish twenty years ago (though not in the fifties and seventies). I remember being shocked by winter thunder in Italy in 2005, because it seemed so odd to an Aussie from the midcoast of NSW. Yet, since 2007, that happens all the time here!
  You might wonder how it is possible for climate experts to take little or no interest in such a dramatic and defined ”climate change”, where oceanic winds now dominate right through the year (yes, even during the ’09 El Nino). Perhaps the Pacific Decadal Oscillation is failing to follow a script, rather like the Bering and Chukchi ice?
  It seems some climate changes are more equal than others – especially the ones that never happen.

 7. Staffan

  1973 var jag i DDR, för en uppsats.  Under kommunismen var då luften ”industrialiserad” från Östberlin till Irkutsk och bortom.  Ack – Nova Huta.  Ack – Nikel.
  – 1979 kom JP2 till Polen, och 1989/91 föll sovjetväldet.  (Newt Gingrich’s DVD om detta (2010) får ni inte se.  Säljs inte här.  Inte i våra länder.  Pro-JP2…  Fast polska versionen hade över 900.000 google-träffar…)
  Mer generellt:  Från 1860-talet till 1970-talet, ungefär, var ’industrialismen’ styrande.  Hos oss, och hos dem.   Från början bara ångkraft.  Kol.  Och luftföroreningar var ett stort problem.  Inte minst i kommunistvärlden.
  – Och om man ser på Uppsala-temperaturen var nedkylning det man hade skäl att vara rädd för.  ”The Cooling”.   ”Ryska atombombsproven”.  Snitt-temperatur i juli 13,4º i Uppsala 1965… 1977…
  – Sedan blir plötsligt upphett(s)ningen det stora problemet.  James Hansen 1988 inför senaten.  Thatcher inför Royal Academy 1988.  (Fast vad hon egentligen ville var att få mer kärnkraft.   Kolarbetarna hade strejkat 1984-85…)
  – Men så’nt här bryr vi oss inte om, eller hur?  Det verkliga problemet är ”carbon”, CO2?

 8. Urban

  Omkring år 1990 deltog jag i en utbildning där en geolog förklarade för sina förvånade åhörare att inom 20 år skulle Kalmar sund översvämmas och Kalmar mer eller mindre dränkas.
  Det har gått 22 år sedan denna föreläsning. Jag har besökt Kalmar vid något tillfälle och kan inte se något översvämningshot. I alla fall inte än så länge!

 9. Urban,
  Det vore intressant att följa upp med geologen. Varför predikade han som han gjorde? var det politik eller geologi?
   
  Antagligen har han gått i pension och ändrat uppfattning helt/lever inte som han lärde. Precis som Persson. Östros, Rosengren och Nuder.

 10. Åke N

  OT. Svante Axelsson i Upsala Nya Tidning:
  http://www.unt.se/debatt/klimatmalen-maste-hojas-1770953.aspx
   

 11.  I en rapport som Naturskyddsföreningen låtit Chalmers Tekniska Högskola ta fram visar att vi i Sverige snarare bör nolla våra utsläpp redan 2030 om vi skall ta vårt globala ansvar; om vi skall ha någon chans att begränsa temperaturen till 1,5 grader och med hyfsad chans åtminstone klara tvågraders-nivån.
  Svante verkar tro att vi kan fixa en egen global temperatur i Sverige, vad fan tror han att nollning av utsläpp skulle innebära?
  Kan någon bildad person här göra ett matematiskt scenario på det?
  TVÄRSTOPP!

 12. Peter Stilbs

  Mats N #11 – det verkar vara gedigna virrpannor även på Chalmers. Sveriges fossilbränsleförbrukning är ca 1 promille av världens totala, och även om man tror på de mest extrema påståendena om koldioxiden så framstår det hela som ren ko-ko.
  Men vad kan man annars förvänta sig av Naturskyddsföreningen i sammanhanget?
  Värre är det med det fortsatta sönderfallet av den akademiska världen.     

 13. Ingemar Nordin

  Att leva som man lär betyder i allmänhet att ANDRA skall leva som alarmisterna lär. Jfr Al Gore. Jfr även de 50 000+ som lär åka på konferens till Rio. Deras trovärdighet beträffande klimathotet är noll.

 14. Tålis

  Att leva som man lär är i viss mån beundransvärt, även då det strider mot sunt förnuft och kunskap. Man är beredd att ta konsekvensen av sina fel.
  Dock skulle jag önska att Klåfinger (politiker och byråkrater, som lägger sig i mer än sunt och deras förmåga) agerade så. Gå, cykla, ro och segla till era möten! F*n, så mycket mindre tid de fick till att förstöra för oss andra!
  Det största problemet är att Klåfinger har fått/tagit alldeles för mycket makt och ekonomiska resurser i sin hand och där rinner pengar som sand…

 15. Staffan

  #7: Gingrich’s DVD om hur kommunismen föll hittar man inte i Västeuropa, men i USA:
  http://www.adoremusbooks.com/ninedaysthatchangedtheworldcitizensunited-dvd.aspx
  Regionkod 0, dvs kan spelas upp utan problem här.
  90 minuter, $19:95.
  Kommunismen föll 1989/91.  Men vet vi något om den lilla detaljen i världshistorien?