Min hobbyforskning: Diskussionsartikel blev en indikator på klimatvetenskaplig politisering

Min hobbyverksamhet som klimatforskare ledde till att jag publicerade en vetenskaplig diskussionsartikel, det första steget i en tvåstegsprocess där det vetenskapliga arbetet peer reviewas i en öppen process på nätet. Denna process gav mig nya intressanta insikter, både vetenskapligt och politiskt. Jag skall återkomma till det vetenskapliga i ett senare blogginlägg. Jag fokuserar här på vad som hände ur politisk synpunkt. Min artikel gav reaktioner från granskarna och andra som visar på klimatvetenskapens politisering.

Min klimatvetenskapliga artikel inskickad till EGU-tidskriften ESD handlar om ett viktigt men känsligt ämne inom klimatvetenskapen. Ämnet för artikeln är nära relaterat till klimatkänsligheten där mycket publiceras inom forskningen. Det som hände har under reviewprocessens gång lett till nya intressanta vetenskapliga insikter för min del. Jag har därför omprövat min grundläggande vetenskapliga hypotes och går tillbaka till ruta ett när det gäller den vetenskaplig behandlingen i artikeln. Jag planerar att i sinom tid skicka in en ny diskussionsartikel.

Men reviewprocessen gav inte bara vetenskapliga insikter, den blev också en märklig politisk erfarenhet. Om jag tidigare har trott att talet om klimatvetenskapens politisering varit överdrivet så har jag fått anledning att nu revidera min inställning.

Att min artikel behandlar ett viktigt och centralt ämne omvittnade faktiskt båda de av tidskriften utsedda vetenskapliga granskarna. Desto märkligare var därför att redaktören verkligen fick anstränga sig att få tag på två granskare som ville ställa upp. Mer än tio personer tillfrågades för att få två forskare att ta på sig granskningen.

Den första granskarens rapport var också märklig. Jag har aldrig tidigare i min fyrtioåriga verksamhet som forskare sett en granskningsrapport som varit så konstigt skriven. I början var det en korrekt beskrivning av att ämnet var viktigt men sedan har granskaren gått över till en slags vetenskapliga rallarsvingar som inte haft täckning i artikeln. Granskaren har helt avstått från att ge någon vettig konstruktiv kritik.

Den andra granskarens rapport var däremot rimlig och med värdefull konstruktiv kritik. Men det som fick mig att tappa hakan var följande mening: The subject is topical and important, but politically controversial. Dvs. att ämnet är aktuellt och viktigt men politiskt kontroversiellt! Inte heller i detta fall har något tillnärmelsevis liknande tidigare hänt mig under min fyrtioåriga forskarkarriär.

Den av de vetenskapliga redaktörerna för tidskriften som hade hand om min artikel var Dr. Julia Hargreaves, en känd klimatforskare som är verksam i Japan tillsammans med sin minst lika kände partner James Annan. De driver en blogg tillsammans med det lustiga namnet James Empty Blog. I ett blogginlägg Den nya artikeln om klimatkänslighet har väckt debatt har jag presenterat James Annans rätt så självständiga åsikter om klimatkänsligheten.

James Annan hade ett par intressanta blogginlägg om EGU-tidskrifterna och inte minst hur deras öppna tvåstegs reviewprocess har visat sig fungera, både bra och dåliga exempel. I ett blogginlägg Peer review problems at EGU journals? diskuterades detta. Sådant är ju naturligtvis intressant om man har en artikel inne för bedömning i en av deras tidskrifter så jag läste bloggen.

Men då hände något märkligt. På denna bloggtråd dök en svensk, Magnus Westerstrand, upp och demonstrerade att han ville att min artikel skulle underkännas (jag svarade honom och det blev ett meningsutbyte som kan läsas i bloggens kommentarsfält).

Jag kände ju till Magnus Westerstrand som arg ung man som bloggade på UI men döm om min förvåning när jag Googlade och fann att han faktiskt är minst lika mycket politiker som forskare, han har till och med kandiderat till Kristdemokraternas partistyrelse. När jag såg detta förstod jag bättre Westerstrands sätt att agera. Han ville inte diskutera vetenskap, han var ute i politiska ärenden.

Jag fann ett par artiklar om politikern Magnus Westerstrand i Norrländska Socialdemokraten. En ganska märklig meritlista får man väl säga. Från ingressen av den ena artikeln:

En ateist stiger av Kristdemokraterna. Magnus Westerstrand, 32, är den nittonde som sedan valet lämnat Luleå kommunfullmäktige. NSD 30 oktober 2009

Magnus Westerstrand var enligt NSD med och startade KDU Norrbotten. Han blev invald i styrelsen för KDU Norrbotten och sedan alltså i Luleå kommunfullmäktige. Tydligen blev det vissa problem med att han var ateist. Från intervjun med NSD:

Hur var det att som ateist företräda ett parti med rötter i frikyrkorna.

– Det fungerade bra med Erika Josbrandt och Birgit Stöckel, men på större partimöten med mera folk åkte psalmboken fram och då var det svårt att nå fram, säger Magnus Westerstrand och beskriver ateismen det som en orsakerna till att att ha nu avslutat sitt partipolitiska engagemang.

Magnus Westerstrand var som sagt till och med nominerad till KD s partistyrelse men blev inte invald. Om man får skämta lite så kan man travestera C H Hermansson: Någon himla ordning skall det väl vara även i ett kristdemokratiskt parti 😉

Intervjun i NSD fortsätter:

Men nu är det slut med partipolitiken och måndagarna i kommunfullmäktige.

– Det är inte värt att lägga ner all den tid som krävs för att bli nöjd med det jag uträttar i fullmäktige. Det kolliderar också med jobbet. Hittills har jag tagit igen doktorandstudierna på fritiden. Det går så länge man är motiverad, men den motivationen finns inte längre.

Magnus Westerstrands avhandling handlar för övrigt om processvatten från LKABs gruva i Kirunavaara.

Sista stycket i intervjun visar att Magnus Westerstrand gärna fortsätter sitt samhällsengagemang:

Även om det blir ett farväl till kommunpolitiken och Kristdemokraterna så blir det inget farväl till samhällsengagemanget.

– Jag fick ett erbjudande och tackade ja till att medverka i British council och driva klimatfrågor inför Köpenhamnsmötet. Vi är 15 länder och 15 från varje land som jobbar med det.

Så vad som tyder på politisering av klimatvetenskapen är att så många tillfrågade forskare avböjde att reviewa artikeln, att den första anonyma reviewern uppträdde så konstigt utan att vilja ge en konstruktiv kritik och att den andra reviewern helt frankt konstaterade att ämnet för min artikel var politiskt kontroversiellt. Till detta kommer att en något udda (dvs. ateistisk kristdemokrat) norrbottnisk politiker, med ambitioner inom forskarutbildningen, dyker upp på redaktörens blogg och vill att min artikel skall underkännas. Är det någon som behöver mer bevis för att se politiseringen?

Politiseringen av ett vetenskapligt ämne är inte bra. Den leder till att den vetenskapliga kunskapsuppbyggnaden kommer att följa andra regler än enbart de som föreskrivs av den vetenskapliga metoden. Den kan leda till att viktiga vetenskapliga resultat blockeras därför att de är obekväma för politiska intressen. Inom klimatvetenskapen skulle man till exempel kunna tänka sig att publicering av vissa resultat om klimatkänsligheten eller om kolcykeln skulle kunna bli motarbetade på grund av att de är politiskt ovälkomna.

Bild från Wikipedia.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Pelle L

  Ja jösses 🙁
   
  Man blir lika förvånad varje gång man lyfter på en sten och finner 898.344 myror som springer runt i något de trodde var deras egen lilla värld.

 2. Jag har alltid uppfattat Magnus W som en lättviktare tom jämfört med övriga i jordnötsgalleriet där som inte klarar av att debattera hederligt … Men det innebär också att man knappast kan ta honom som argument för nåt alls angående politiseringen av klimatvetenskapen. Möjligen som exempel på vad för folk som hoppar påklimathotståget och hur grund deras nivå och motivering för det hoppet faktiskt är …
   
  Däremot är andra reviewerns kommentarer väldigt märkliga. Och lika märkligt fann jag Julia Hargreaves uttolkning av vad som hade diskuterats i hennes sista kommentar.

 3. Peter Stilbs

  Tack Pehr, för en inblick i denna bisarra värld. Climategatemailen bleknar. Allt är värre än forskarna trott.

 4. bom

  Det den beklagansvärde Magnus Westerstrand ådagalagt är inte politik utan ren huliganism. Att kontakta Julia H och ha synpunkter på vad hon skall publicera eller inte är en självförhävelse av det riktigt ruskiga slaget. MW verkar vara en wanna be ”politiker” som verkligen borde varningsmärkas. En given efterträdare till A Wijkman och han har redan avverkat två partier så nu är det bara fem kvar då!

 5. Thomas P

  Perh, Magnus dök upp med en länk till din artikel och kommentaren ”And things that might hit the fan…”, dvs han konstaterade bara att den var kontroversiell. Du gick omedelbart i försvarsställning vilket vi ser fler exempel på här där du kör en lång utläggning om Magnus politiska aktivitet som har karaktären av ett ad honimen. Vad har det med meriterna hos en artikel du i efterhand själv nu erkänner var bristfällig att göra? Om inte ens du tror på artikeln, varför dessa påhopp på andra som inte heller gjorde det?
   
  Att forskare avböjer att granska en artikel är f.ö. inget argument för någon politisering, det kan lika gärna handla om tidsbrist, tidskriftens status, att det generellt är svårare att bli tagen på allvar som bloggare med vissa privata klimatforskarambitioner än som forskare ansluten till en institution osv.
   
  Att en artikel behandlar ett ”viktigt och centralt ämne” gör det snarare naturligt att det är svårare att hitta granskare med tillräckliga kunskaper tid och självförtroende. Om en artikel handlar om något perifert kan man som granskare alltid snabbgranska och konstatera att det väl inte gör någon större skada att publicera, det kommer i alla fall vara få inom ett smalt område som läser den och de kan själva bedöma relevansen. En artikel i ett ämne som detta kommer däremot hänvisas till av både lekmän och politiker som inte har någon kompetens att bedöma kvaliteten, bara att den är publicerad, och då blir granskningen mer viktig. 

 6. Jonny Fagerström

  Bra jobbat Pehr!
  Skrämmande läsning dock!

 7. Ingemar Nordin

  Intressant med denna nya reviewprocess. Tack för att vi fått följa med i den Pehr!

  Man blir ju per automatik lite ”uthängd” i och med de öppna kommentarerna. Men samtidigt så ger det ju fler chansen att tycka till. Det blir lite som om man har ett öppet seminarium innan man skickar in till en tidskrift, men med den skillnaden att huvudredaktören (och andra långväga intresserade lätt kan vara med om de vill). Ibland fungerar ju även internationella konferenser som en förprövning, men de brukar sällan ge så mycket tid för ingående kommentarer. Eller skall man jämföra det med workshops?

  Nåväl. Politiseringen av delar av klimatvetenskapen är ju hursomhelst tydlig, och finns där oberoende av reviewprocess.

 8. Lasse

  Bra jobbat Pehr.
  Två reflektioner:
  Varför inte visa data utan tillhörande rapport i något forum där forskare får  försöka förklara fenomenet!
  I P1 nyligen hade Sven Börjesson jagat rätt på forskning som redovisats redan 2002. I en kommentar till den uteblivna reaktionen från forskarkollegor var att stämningen inte var så öppen vid den tiden. 97% ville väl inte tvivla?

 9. Pehr,

   

  Kan bara hålla med om att allt är värre än vad vi trott. Och vi kan bara hoppas och arbeta för att fler får insikt i denna cirkus. Klimatvetenskapen har ett dominerande element av politisering utan några som helst intresse att söka sanningen. 

 10. Sören G

  I Tredje Riket och i Sovjetunionen bedömdes vetenskapliga artiklar efter politiska riktlinjer.

 11. Peter Stilbs

  Jag tror det är främst 2 saker som spelar in – ”forskarna” vill inte bli av med den guldgruva de nu har i forskningsfinansiering – och givetvis vill de inte erkänna att de har fel. Sen finns en del relaterade faktorer.

  Det politiska spelet simmar sedan ovanpå allt detta. 

 12. pekke

  Tja.. Det handlar om politik, inte vetenskapliga fakta.
  Så det är först när politikerna känner att klimathotet inte är politiskt gångbart som klimatforskningen kan börja bli vetenskaplig.
   
  http://wattsupwiththat.com/2013/06/06/humor-u-n-climate-delegates-unaware-of-the-pause-in-global-warming/
   
  Direktlänk till videon hos WUWT:
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LM1kh2AcKfE

 13. Tack för vänliga och intressanta kommentarer!

   

  Jag kanske skall nämna att tre kommentarer idag på morgonen fastnade i skräpposten utan att jag förstår varför. Jag har precis fixat fram dessa.

   

  Thomas vinklar som vanligt till min nackdel. Jag tycker också det verkar som du inte har förstått det symbolspråk som Magnus Westerstrand använde.

   

  Jag föreslog i mitt svar bara att Magnus Westerstrand skulle skicka in en kommentar på min artikel till den öppna interaktiva diskussionen. Men det ville han inte, han ville bara få fram att han hoppades att artikeln inte skulle godkännas. Varför han inte ville diskutera vetenskapen vet jag inte, han ha ju tidigare haft massor med synpunkter på ämnet i fråga på UI. Har du något förslag, Thomas?

   

 14. För min del är jag fullständigt övertygad om att hela AGW ”projektet” är ett politiskt projekt från start. Ta Wijkman tex med en hög post i ”Club of Rome”. Skulle han köra på som han gör om det inte var sanktionerat i ”Club of Rome”?

 15. Thomas P

  Pehr, det spännande är snarare att du fäster så stor vikt vad en ”arg ung man” skriver i en kommentar på en blogg, men jag har noterat hur desperata ni är att ständigt framställa er själva som offer, och då kan även en bloggkommentar vara värd en lång utläggning om den ansvariges politiska verksamhet, eftersom på denna blogg varje form av politiskt anknytning är en pestsmitta. Att Magnus inte ansåg att han var den mest kompetenta att fackmässigt granska din artikel är väl inte så konstigt? Han är ju bara ”en något udda norrbottnisk politiker, med ambitioner inom forskarutbildningen” för att använda dina nedlåtande ord.

 16. Ingemar Nordin

  pekke 2013/06/07 kl. 09:58

  Okunskapen hos delegaterna är skrämmande snarare än humoristisk. Uppenbarligen lever de i sin egen värld och har väldigt liten kontakt med den vetenskapliga diskussionen. De litar blint på Greenpeace och WWF-aktivisterna som gör allt för att hålla dem okunniga.

  Sorgligt att de är dessa som styr/påverkar EUs och USAs klimatpolitik.

 17. Thomas P

  Pehr, det spännande är snarare att du fäster så stor vikt vad en ”arg ung man” skriver i en kommentar på en blogg, men jag har noterat hur desperata ni är att ständigt framställa er själva som offer, och då kan även en bloggkommentar vara värd en lång utläggning om den ansvariges politiska verksamhet eftersom på denna blogg varje form av politiskt anknytning är en pestsmitta. Att Magnus inte ansåg att han var den mest kompetenta att fackmässigt granska din artikel är väl inte så konstigt? Han är ju bara ”en något udda norrbottnisk politiker, med ambitioner inom forskarutbildningen” för att använda dina nedlåtande ord.

 18. Vindsnurrorna i Danmark står still

  men det gör inte elpriset direkt. De får nu betala ca 10 ggr så mycket som svenskarna.
  Grattis Danmark!

  http://www.dn.se/ekonomi/vindbrist-ger-rekorddyr-el-i-danmark/

   

 19. Ingemar Nordin

  Pehr B,

  Jag läste inlägget på Jame’s Empty Blog och Eduardos inlägg på Die Klimazwiebel, mest för att jag är nyfiken på denna typ av reviewprocess. Mycket av sådana här gräl – där reviewers tycker att de blir överkörda, eller där den ene editorn inte håller med den andra – har ju alltid funnits. Skillnaden är kanske att diskussionen är mer öppen nu – vilket jag tror bara är bra i det långa loppet. I övrigt håller jag helt med Annan att allt ansvar för processen och den slutliga bedömningen ligger på redaktören, inte på granskarna. En bra tidskriftsredaktör skall ju kunna se vad som är politiskt motiverat (och därför bortse från det och välja andra granskare nästa gång), och vad som är av vetenskapligt intresse.

  Magnus Westerstrands oprovocerade inhopp är ju bara pinsamt. Han erkände ju t.o.m. att han inte var intresserad, eller hade tid, för någon vetenskaplig diskussion. Och då handlade det således bara om politik för hans del, vilket blev uppenbart för alla.

 20. pekke

  Lena K.
  Verkar stämma ja i zon DK1 !
  Priset var uppe i 17 SEK kWh nu på förmiddagen, vi får se hur det utvecklas under dagen.
   
  http://www.nordpoolspot.com/Market-data1/Elspot/Area-Prices/ALL1/Hourly/

 21. Lasse

  Lyssnade en gång till på Sven Börjessons P1 inslag.
  Intressant eftersom den forskning som föll i glömska handlade om just CO2 i historisk tid.
  Tydligen så är iskärnorna inget att mäta korta reaktioner i CO2 halten utan de visar längre medelvärden. Men klyvöppningar hos växter ger ögonblicksbilder även historiskt. Det visades med denna forskning att CO2 halten varit uppe i vår nivå på 400 PPM (för 13 000 år sen?)men snabbt återställts till en lägre nivå. Inte konstigt att den forskningen ligger i byrålådan!
  Sen är ju hela inslaget en knäpp på näsan på alla som tycker att vetenskapen är avgjord. Ju mer vi vet desto osäkrare blir vi!
  Politiseringen av forskningen är kansker till för att vi skall slippa vara så osäkra-världen kommer att gå under om vi inte minskar CO2 utsläppen!  

 22. Slabadang

  Hjärntvättade rabiata fanatiker!
   
  Videon visar med all tydlighet vad det är frågan om. ! ”I dont agree to that” var en av kommentarerna som får stå för hela klimattjockblinget idag. De är i djup FÖRNEKELSE av fakta. ”The cause” är ett brett fanstyg  som spänner över hela miljömuppsfältet med allt ifrån sina ”Chemtrails” konspirationer och fullständigt fanatatastiska myter om ”Mosanto” som tydligen är ”illumintos” i hemlig konspiration med ”Big Oil”. till militanta veganer trädhippies i ”Earth first”.
   
  Magnus Wetterstrand är ingen ateist han är istället en fanatisk anhängare av guden GAIA och uppfylld av den frälsning han nu som rabiat profet sprider i alla rum oavsett om det tillhör eller ej. Vi har en nära associerad med Magnus här på SI som är frälst på samma sätt.
  Uppsalainitiativet och Livets Ord … vad är skillnaden?
  Klimathotet är ingen vetenskap … det är RELIGION … en simpel fix idè om botgöring skuld och syndigt leverne.
  Wijkman är aningslös sanslös hänsynslös manipulativ oärlig och samvetslös hemgjord  klimatjesus nsom unyttjar svaga och rädda människors ”goda vilja” till att göra rent fanstyg. När ni läser Club of Romes skrifter så var speceillt uppmärksamma på vad som är deras utgångspunkt och tillika rättighet. De har tagit sig rätten och vilket är det riktigt otäcka är att de samtidigt har MAKTEN att ovanför våra huvuden bestämma konspirera orera om hur världen skall styras.
   
  En genomgående och mycket tydlig otäck signal om hur tankefigurerna ser ut och vad de utropat sig själva till. Rent förbannat otäckt och de ”välmenande” självutnämnda världsdiktatorerna skall in för klippning tillkammning rena kläder tillsnyggning och tvätta sina händer noga innan de sätter sig vid sidan om demokratin och inte över den.
   
  J Nordangårds doktorsavhandling som beskriver alla de samma hattar men som ska ge sken av att vara olika som styrs finansieras genom Wijmans misnatropiska herrklubb i Rome.Den röda matta SVT/SR lagt ut framför Wijkmans egen svängdörr intill komplexen är tydlig. Kulturmarxismen är lockande för ALLA som sitter på makt, ty den ger dem mera och då är det svårt att hålla fast vid moralkompassen och helga de friheter och rättigheter miljontals människor med livet som insats kämpat för.
   
   

 23. Slabadang

  Lasse  … om Börjesson/Stomata!
   
  Observationerna av CO2 förändringarna för 13.000 år sedan skall direkt sättas i samband med bombkurvan VS Bermodellen. Man behöver inte vara någon Einstein för att förstå att Bernmodellen är fel. Är det nån son begripigt att den antagna balansen” i kolcykeln vid 200 PPM ger oss en absolut absorbtionmängd att jobba utifrån? Gösta … hallå! Du har fler alternativa metoder att tillgå för att bevisa Bernmodellen fel!

 24. Håkan Bergman

  Pekke och Lena.
  Jo det ser lugnt ut både i Tyskland och Danmark.
  http://bit.ly/13gx7PG
   
  http://www2.emd.dk/el/
   
  Tyska solenergin går dock bra, fattas bara mitt på dan ett par veckor före midsommar.
   
  http://www.sma.de/en/company/pv-electricity-produced-in-germany.html

 25. Rickard Berghorn

  Att som ateist engagera sig i Kristdemokraterna är rimligtvis i sig bara ett tecken på politisk aktivism, det som kallas ”entrism” med ett finare ord; Magnus W var inte där för att stödja KD, utan för att luckra upp och underminera deras politik. Tyvärr är vi i Sverige så naiva att vi inte tror att andra svenskar sysslar med hyckleri och manipulationer i den stilen, men allra minst folket kring UI och VoF har visat tecken på att vara särskilt hederliga och ärliga.

 26. Magnus Westerstrand är aktiv i UI och har skrivit debattartiklar där han försöker föreställa klimatexpert. Som de flesta klimathotstroende, kan han nästan ingenting om klimatvetenskap. Han doktorerade ganska nyligen och forskar om helt annat än klimat. Fast klarar vissa journalister av att kalla Rockström ”en av världens ledande klimatforskare”, kan de säkert också kalla Westerstrand klimatforskare.

 27. Ja usch, vi är nog lika goda kålsupare allihop när vi låter oss dras med i strömmen, ibland kan det bli ”fort och fel” när man inte skiljer agnarna från vetet, eller tar sig tid att läsa mellan raderna.
  Om man får åsikter, antaganden, tyckanden, inflikningar, inlägg, invändningar, o dyl, så får man nog påminna sig att inte ta det så bokstavligt att man trycker det i tidningen. Det är ju bara förslag, prepositioner, att ta till hjälp för att se större sammanhang.
  Det är ungefär som att en liten lintott överhör mamma och pappa tala om något, och lägger sig i för att han tycker sig känna igen orden. Han tror han förstår vad de talar om och vill vara med, för han tillhör ju familjen och de brukar inte avvisa honom. Men i vissa fall har lintotten inte tillräckligt med referensramar och livserfarenher för att avgöra om detta angår honom. Då måste de som samtalar vänligt ge honom något att göra mer på hans egen nivå, s a s slussa honom rätt, så han inte jagar upp sig.
  Det vuxna som bollar teser och antiteser för att komma fram till en syntes, en hållbar hypotes, får ta samtalet i en miljö där de är trygga på att inte bli överhörda, för allas säkerhets skull.
  Det är kanske bäst att inte storma fram utan att ”läsa mellan raderna”, alltså inte tro att man vet alltför tidigt, utan ta litet hänsyn till omgivningen också, publiken, läsarna.
  När man utför trolleritrick med spelkort, har man ett kort uppstoppat i skjortärmen och för att hålla fast kortet väl gömt använder man tre fingrar, så det ser ut som om man pekar! Det visade min pappa mig när vi skulle trolla med svarte-petter-spelkort. – Så sa min far (som varit lärare vid Christie Krybbe Barneskole i Bergen, Norge) att när du pekar på din syster, pekar tre fingrar tillbaka mot dig. Ta först stickan ur ditt eget öga innan du ser bjälken i din nästas. Klok far, och jag försöker komma ihåg det…lyckas inte alltid så bra, vilket jag är sorgsen över. Då gör jag honom besviken, känns min tunga tanke.
  Vilket tankeväckande och givande inlägg Pehr Björnbom, det tackar jag hjärtligt för.

 28. Lasse

  Man kan ju undra hur denne Magnus Wetterstrand känner för KDs Ebba Buschs utspel i energifrågan.
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/stoppa-stodet-till-vindkraften_8101934.svd
  Eller behöver man det-Ebba Busch fick i ABC stå till svars för flängande hemtjänstpersonal med omöjliga scheman. Det var hennes fel eftersom politikerna skär ner och handlar upp tjänsterna och köper de billigaste som lägger omöjliga scheman för att bli köpta. Tror ni att det var en slump att Ebba fick kommentera en film med en hemtjänstmedarbetare som, snabbt likt en stumfilmsaktör,  hastade fram mellan sina kunder. Journalister har alltid en vinkling!

 29. Jag har då aldrig sett Westerstrand ens försöka göra några länge utläggningar i någon relevant fråga om klimatet. När han var lite mer aktiv kunde han lägga in länkar, ibland tom ett par tre stycken, till ngt inhängnat initiativ som om det avgjorde ngt. Inget djup alls där …

 30. jonas

  Bra jobbat Per.
  Ja vad kan man annat säga att tiden verkligen är ur led. Klimathysterikerna är förmodligen att betrakta som en religiös samling där ändamålet helgar medlen. 

 31. Thomas, egentligen tror jag att du mycket väl förstår poängerna i mitt blogginlägg. Men eftersom du valt att smeka dina kompisar medhårs på min bekostnad så skall jag förklara saken.

   

  Visst kan man förklara de enskilda reviewerrapporterna med argument som du för fram. Men poängen är att när man lägger ihop de märkligheter som sägs i reviewerrapporterna med andra företeelser så ger detta ett mönster som pekar i en viss riktning. Svårigheten att få tag i reviewers, en reviewerrapport med rallarsvingar, en reviewer som säger helt frankt att ämnet är politiskt kontroversiellt och en politiker som blandar sig i och tydligt visar att denna person som har sagt så olämpliga saker om klimatkänsligheten och koldioxiden skall man varken diskutera med eller låta få några publikationer rättvist bedömda. Detta mönster framträder hur tydligt som helst i detta fall.

   

  Varför jag gör en faktabaserad redogörelse av Magnus Westerstrands politiska karriär borde du också kunna förstå. Poängen är ju att han verkligen är starkt politiskt engagerad. Det är ju helt klart att det är centralt i Magnus Westerstrands politiska tänkande att dela in oss som är intresserade av klimatfrågan i onda och goda och att bekämpa dem som han anser är onda. Förmodligen gör han detta eftersom det passar in i ett större politiskt sammanhang där han har sina kompisar.

 32. Rickard Berghorn, intressant, det låter som en mycket rimlig förklaring.

   

  Den förklaring som låg närmast till hands för min del var dåligt omdöme, att han såg en chans att göra politisk karriär och helt enkelt ignorerade att det var olämpligt att välja kristdemokraterna för sin karriär om man är ateist. Denna förklaring har ett visst stöd i hans uppträdande på tidskriftsredaktörens blogg. Även detta uppträdande var ju minst sagt omdömeslöst.

   

 33. Thomas P

  Pehr, den mänskliga hjärnan är underbar på att hitta mönster. Ur en samling fakta kan man nästan alltid hitta något mönster, speciellt om det är ett mönster man vill eller förväntar sig att se. Jag tycker du kokar soppa på en spik med dina slumpvisa fakta som du tycker dig se ett mönster i. Det är så konspirationsteorier skapas och underhåll vilket är extra lätt nu i bloggarnas tidsålder där likasinnade lättare kan träffa och bekräfta varandras världsbild. Det är bara se hur många ryggdunkningar du får här för att du säger vad den lokala publiken vill höra.
   
  Det du kallar en saklig bild av Magnus Westerstrand kallar jag ett rent personangrepp. Du försöker av någon anledning misstänkliggöra Westerstrand och hans motiv så gott det går trots att han är totalt perifer i frågan om din artikel. Närmast komiskt blir det när du hakar på Rickards teori om att Westerstrand var femtekolonnare i kd.

 34. AC

  Magnus W har inte disputerat. Han licade 2009, men någon doktorsavhandling har han inte skrivit än. Han verkar inte ens vara anställd längre?

 35. Pehr B, du har förstås rätt i att klimatforskningen blivit totalt sönderpolitiserad vilket tar sig alla möjliga märkliga skepnader. Det vet tom Thomas och Gunbo, även om de nog inte förmår säga det öppet.
   
  Men denna episod kan du inte använda som belägg för detta, annat som i bästa fall anekdotiska indicier.
   
  För det första kan du helt avföra Magnus W ur resonemanget, han är knappt torr bakom öronen, och uppenbarligen inte vetenskapligt sinnad. En arg politisk aktivists tyckerier på avstånd och i en bloggkommentar har noll verkan tom i detta infekterade område.
   
  Vidare har du fått en yvigt dålig reviewer, och en märklig, (plus en inte alldeles klockren editor också). Men som ’gröngöling’ i fältet, dvs helt ny författare behöver du dels räkna med en ganska kallsinning attityd, och även förvänta dig lite högre trösklar för att sa ’släppas in i stugvärmen’.
   
  Det kan också vara (del-)förklaringen till att många tackade nej, samt att en som inte gjorde det höll så låg nivå. Nu vet vi ju att många både ’forskare’ och reviewers i fältet gör det, och att menar att den trenden hänger samman med politiseringen, eller bara genom volymen, dvs att man öst så mycket medel över området att ingen urgallring har skett utan kanske tom att fältet attraherat och berett plats till många som knappt klarar av att hålla minimikraven för naturvetenskaplig forskning, eller kanske inte alls har där att göra. Men det är bara en implicerad hypotes. Reviewern kan vara dålig på helt andra meriter också. Kanske för att det inte är hans fält ..
   
  Nej, det enda belägg du har för ’politisering’ är den andre reviewerns kommentar om ’politiskt känsligt’ (vilket är ngt annat). Och den var fälld i förbigående (och är ju korrekt i sak, både politik-politiskt och ’vetenskaps-positionerings-politiskt’). Men dels drar han sedan inga ytterligare förlängningar på detta, och dels säger du ju att hans kommentarer var vättiga, tom bra och seriösa.
   
  Jag är här benägen att dela Thomas hållning, dvs att du i bästa fall kan beklaga dig över lite tafflig hantering av ev revirskyddande reviewers, men inte att du kan dra slutsatser (baserat på just detta) att detta orsakats av ’politiseringen’ …
   
  Men denna episod kan nog inte

 36. Och återigen verkar min kommentar i denna tråd har fastnat. Kanske berodde det på att jag faktiskt höll med Thomas P!? 😉 I alla fall på några punkter ….

 37. Thomas, jag kan också tillägga att i denna episod har nog Magnus W behandlats med bra mycket mer hövlighet än befogat av hans snackande .. dvs att ditt ’ömkande’ för hans känslor känns lite påklistrat. Men jag håller med dig om att han är totalt perifer för ämnet …

 38. Ytterligare tre kommentarer fastaade oförklarligt i skräpposten. Jag har just fixat detta.

 39. Va! har Magnus W inte disputerat?
  Som han går på trodde jag att han var åtminstone procent.

 40. Thomas, visst kan det vara så att ett mönster man ser, att en hypotes som man prövar, visar sig inte hålla. Detta diskuterar vi ju ständigt här på vår klimatblogg, hur de mönster man tror sig se med att stormar, tromber, översvämningar etc. beror på människans utsläpp av växthusgaser, kanske bara är en inbillning. Det är ju det som ofta hävdas här.

   

  Men det finns ju ingen anledning att bara strunta i att ta upp ett mönster man ser till diskussion när det är fråga om viktiga ämnen. En politiserad klimatvetenskap är verkligen inte bra. Jag är inte den enda som har sett sådana mönster, det finns flera framstående klimatforskare som anmärkt om politisering av klimatvetenskapen.

   

  Thomas och Jonas, jag kan förstå er tanke att Magnus Westerstrand är perifer med tanke på hans blygsamma insatser i forskningen. Men han är samtidigt en politisk person med tentaklerna ute åt alla håll. Då menar jag att hans sätt att förhålla sig blir ett mått på hur de delar av det politiska samfundet som han hänger samman med agerar i förhållande till klimatvetenskapen. Jämför till exempel med Väderpär Holmgren som vägrade debattera med Gösta Wahlin i ett radioprogram.

 41. Slabadang

  Thomas P du är nog inte rätt person!
  Du har ju själv försökt att stoppa framträdanden av ”oliktänkande” forskare på universitetet och det gör dig knappast lämplig att ens diskutera ämnet när du själv plurrat ända upp till armhålorna! Att diu saknar moral är inte cvårt fel Thomas P. Att inte acceptera lysenkoismens lakejer är ett mått av civilkurage och fungerande moralkompass … när gick din sönder Thomas?

 42. Pehr Björnbom Inläggsförfattare2013/06/07 kl. 18:39 Rätt så Pehr!

 43. Ingemar Nordin

  Pehr B,

  Men det är bättre nu. Bara för ett par år sedan så skulle Dr. Julia Hargreaves helt enkelt blivit avpolletterad för att hon publicerade din diskussionsartikel. Kanske ett litet brev från t.ex. Trenberth om att hennes finansiärer överväger att dra in forskningsmedlen

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/09/04/drevet-mot-spencer/

  eller en samordnad attack från The Team skulle få tidskriftens huvudredaktör att sparka henne

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/11/29/ipcc-forskares-haxjakt-pa-tidskriftsredaktorer/

  Politiseringen driver The Climat War vidare. Men det verkar ha skalats ned från artillerield till spridda kulkärvar. Säkrast att du behåller säkerhetsvästen och hjälmen på inför nästa försök. 🙂

 44. Gustav

  Måste hålla med Jonas N och Thomas P här. Storyn med Magnus W tillför inte ett dugg och drr bara ner sitt goda försök att få in en peerad artikel Pehr. Var inte länge sen jag läste en post om att någon fd höjdare inom IpCC varit religiöst aktiv och det var ju så dåligt ur massor av perspektiv. Nu var Magnus W ateist och det inte heller bra? Och dessutom har han bara kommenterat på någon blogg? Nja…
  förstår heller inte vad problemet är med reviewrns kommentar om att ämnet är politiskt kontroversiellt? Det synes bara som ett konstaterande väl?

 45. Gunnar Strandell

  Gustav 2013/06/07 kl. 22:02
  Jag tycker att Magnus Westerstrand uppträder som en sofistikerad huligan. Han är inte intresserad av det vetenskapliga, men han vill att hemmalaget ska vinna och skyr inga medel för att hjälpa till genom att försöka påverka de som ha ansvaret för att följa utarbetade metoder och bedömningsgrunder.
  För mig är det självklart att dessa vetenskapens eller idrottens dödgrävare exponeras och tvingas förklara sig. Pehr Björnbom gör därför rätt när han berättar vad som hänt för en större skara och öppet frågar sig vad motivet kan vara. 

 46. Gustav

  @Gunnar S:
  det där med skyr inga medel får du allt förklarvabar i menar? Sen undrar jag vad du menar med att de tvingas förklara sig, det enda som hänt i denna tråd är att vi fått lite (fullständigt irrelevant?) info om Magnus förflutna (han är ateist) som närmast borde berömmas snarare än rackas ner på på denna blog. 

 47. Rickard Berghorn

  Magnus Westerstrands dumheter ska självfallet kunna diskuteras och kritiseras lika väl som alla andra personers dumheter. I själva verket beter han sig på ett sätt som är satt i system i hans UI- och VoF-kotteri: att sprida rykten och fördomar om ”motståndare” och på det sättet avfärda dem som oseriösa från diskussionen innan diskussionen ens kommit igång. Det enda som fungerar mot detta otyg är att sätta hårt mot hårt, hur osvenskt det än är, och att själv stå för den sanning och ärlighet som trollen saknar; att snällt och vänligt försöka diskutera med dem eller bara låta dem hållas är dömt att misslyckas. Detta säger jag, som sanerat flera bloggar som blivit belägrade av VoF-troll.

 48. Pelle L

  Gustav,
  missar du helt det ironiska i att en uttalad ateist, dvs icke gudstroende,
  försöker göra karriär i ett Kristdemokratiskt parti?
    
  Är det du som gestaltar värdenihilismen idag?
   
  Är prinsessan Madeleine republikan?
   

 49. Thomas P

  Pelle, tror du kd försöker införa teokrati? Håller man med dem i huvuddelen av sakfrågorna de driver kan man gå med där vara sig man är kristen eller inte. Här en lista på vad de vill driva:
  http://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/
  Vilken av dessa punkter menar du att man inte kan hålla med om som ateist, ja som rentav är så avgörande att man inte kan gå med i partiet. Eller som de också skriver på sin hemsida: ”Vårt partinamn berättar vad vi står för – en demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. En vanlig missuppfattning är att man måste vara religiöst engagerad för att vara med. Det är fel. Alla som delar våra idéer är välkomna i partiet.”
  Sen kan man ju som ateist tycka termen ”kristen människosyn” är förmäten eftersom det inte finns något unikt kristet i den, men det är en annan sak.

 50. Åke N

  Thomas P 2013/06/08 kl. 17:55 Ja det partiprogrammet rymmer alla, men kanske inte ateister.

 51. Thomas P

  Åke, kan du motivera varför ateister inte skulle rymmas?

 52. Citat från ett ställe där somliga känner sig lite kaxigare och säkrare än där där även andra får säga sin mening:
   
   ”På den där andra bloggen frodas bisarrerierna … inlägget ger en belysande men beklämmande inblick i klimathotsförnekarnas tankeprocesser”
   
  Lite kul är också de inhägnat så stöddiga nu försöker korrigera stollepositionen (om dem som inte delade deras tro) en liten smula, genom att modifiera idiotordet ’klimatförnekare’ eller bara ’förnekare’ till en ansträngt krystat (och felaktig) uppsättningar av helt nya målstolpar någon annanstans. Men men, det är inte lätt att argumentera för ens  tro om man är livrädd för att argumentera för den annat än där man får hitta på målstolparna själv, och i efterhand  .. 
   
   

 53. Gunnar Strandell

  Gustav 2013/06/08 kl. 15:47
  Citat: ”det där med skyr inga medel får du allt förklarvabar i menar?”
  Svar:  ?????, men fråga Thomas P hur man gör för att försöka stoppa en konferens t.ex.
   
  Ateister är stolta över att vara det och ser gärna ned på agnostiker. Jag tycker att agnostiker är de som  mest liknar skeptiker.

 54. Thomas P

  Gunnar, ni är ett gäng här som totalt saknar allt sinne för proportioner. Jag skickar ett brev som privatperson och ni ältar det i åratal som om jag bombhotat KTH. Däremot ägnar sig folket här systematiskt åt att försöka stoppa public service genom mängder med anmälningar till granskningsnämnden. Där har du dina läxor för hur man gör om man försöker stoppa något!

 55. Peter Stilbs

  Thomas P2013/06/08 kl. 19:48

  Det skulle inte vara några anmälningar till GRN (motsv.) om inte SVT och SR systematiskt skulle ägna sig åt desinformation och personliga egotrippar av klimat- & mijötroende journalister. 

  Tycker Du exempelvis verkligen Bjerströmskans senaste Vietnamesiska havshöjningsreportage hade ett uns av sanning?

 56. Rickard Berghorn

  Kom igen Thomas P, Magnus Westerstrand är inte bara ateist utan av den sortens aggressiva och semi-militanta ateister man hittar hos Humanisterna; han frotterar sig titt som tätt på deras bloggar och bland deras högdjur. Att tro att han har rent mjöl i påsen när han försöker göra karriär inom KD är milt sagt naivt. Det inser du förmodligen själv, men du väljer den strategi som är klassisk från UI- och ”skeptiker”-håll: tjafs, tjafs, tjafs, och i evighet tjafs.

 57. Thomas … det är bra att du börjat prata om proprtioner. Nu behöver du bara visa att du kan göra relevanta jämförelser mha sådana också. Något du undvikit i åratal. (Men nog hade du gärna velat ’stoppa’ denna konferans, iaf som officiellt ordnad av KTH, i stort sett alla aktivister på din sida drömmer om att äntligen ’få tyst’ på dessa skeptiker 😉 )
   
  Men du behöve jobba lite mer på din konsistens. Prata om:
   
  ”.. ni .. ett gäng .. som totalt saknar allt sinne för proportioner …. som om jag bombhotat KTH ….  folket här [ägnar sig] systematiskt åt att försöka stoppa public service.. ”
   
  Jo tjena!

 58. Pelle L

   Thomas P 2013/06/08 kl. 17:55
   
  Jag är lite osäker på om du skojar med oss  eller faktiskt menar ordagrant det du skriver.
   
  För det första är detta första gången jag stött på begreppet teokrati i resonemangen kring svensk, europeiska eller västerländsk politik.
  Det är ett begrepp som brukar användas när religionen är den högsta ledstjärnan i statsledningen, som i till exempel i Iran.
  Menar du, Thomas att vi är där nu?
   
  För det andra är jag förvånad av hur förblindad du är i din värdenihilism.
  Kristet betyder för dig kanske bara att man inte skall snatta på Konsum och tjuvåka på bussen.
  Men för en vanlig, hederlig, traditionellt uppfostrad svensk ligger det mer än det i begreppen kristen och kristenhet.
   
  Är din gudstro så avtrubbad och du ändå söker dig till ett kristdemokratiskt parti så kan jag inte se dig som något annat än en lycksökande kappvändare.
   
  Förresten Thomas, har du själv haft en fot inne i KDS men blivit avfälling?
   

 59. Gunnar Strandell

  Thomas P 2013/06/08 kl. 19:48
  Jag ber om ursäkt för att jag tydligen har retat dig genom att referera till fakta.
   
  Angående sinne för proportioner vill jag lägga till ytterligare fakta:
  Granskningsnämndens uppgift är att ta emot klagomål och synpunkter på det som sänds i radio och TV av public service i Sverige.
  KTH:s rektor har andra uppgifter.

 60. Thomas P

  Pelle, din läsförståelse är horribel. Jag sa inte att vi var i en teokrati, däremot att det hypotetiska scenariot att kd försökte genomdriva en sådan var ungefär enda anledningen till att en ateist inte skulle kunna stödja partiet. Uppenbarligen är det dock så att du anser dig veta bättre än kd själva vad de står för eftersom de inte har något emot andra än kristna som medlemmar. Frågan är inte vad ”kristet” betyder för dig eller mig utan vad det betyder i partinamnet kristdemokraterna, och det verkar du ha vissa problem med trots mina citat från deras hemsida.
   
  Jag har f.ö. aldrig haft något med kd att göra, tycker bara det är löjligt att kräva att alla som är med där skall vara kristna. Det är som att säga att bara arbetare får vara med i socialdemokraterna eller direktörer i moderaterna.

 61. Pelle L

  Ojojoj här var det tätt mellan de ömma tårna!
   
  Nej Thomas, det är sällan du säger något konkret över huvud taget.
  ”tror du kd försöker införa teokrati?” skriver du,
  och hämtar händelsevis ett mycket udda begrepp ”out of thin air”.
   
  Och vad är ditt syfte med det, Thomas?
  Om inte att du vill köra något slags kålsuparteori-snack att kristdemokraterna inte är kristna alls, egentligen ateisternas hemvist på jorden.
   
  Bullshit!
   
   
   
   
  Kan vi gå tillbaka till klimatet nu?

 62. Thomas P

  Pelle, kristdemokraterna är ett politiskt parti som driver politiska frågor. Det är inte en religiös organisation hur mycket du än hakar upp dig på att de har ”krist” i namnet. För att vara medlem bör man i huvudsak dela deras åsikter i politiska frågor, inte i religiösa i den mån de alls har några sådana. Faktum är att de borde ha en god rekryteringsbas bland muslimer som ofta är värdekonservativa, om än kanske i högre grad än kd är nuförtiden.
   
  Gunnar, du manar att det varit bättre om jag skickat en formell anmälan till någon nämnd som ansvarar för KTH snarare än att skriva direkt till Flodström om hans deltagande i konferensen? Det var ett konstigt sätt att resonera måste jag säga.

 63. Thomas, men du har ägnat stora delar av din vakna tid åt att predika för bönemöten och ritualoffer på klimatreligionens och CO2-gudens altare …
   
  Inte en enda gång har (jag sett att) du gått ens i närheten av att som realistiskt kan gå att oht åstadkommas, hur och till vilka konstander, och jämföra både faror, baksidor och alternativa resursanvändningar med sådana förhoppningar. Du verkar vara precis livrädd just för att anbringa rimliga proprtioner. Precis som varenda en på din sida som öht kan räkna. Varenda en, Thomas! Allihopa skyr verkligheten men predikar religion som metod för att … Ja vaddå? Det vet de själva inte … ’går före’ är det mest substantiella svar man nånsin kan få. (Dock inte av dem som kan räkna, de spelar bara med eller lever i avancerat stadium av förnekelse .. och denna gång på riktigt)
   
  Vad du och massor av utopister på din sida vill genomdriva är inget annat än just en teokrati .. någon slags relgion ingen av er ens kan formulera ordentligt. Det enda ni verkar vara överens om att nu, i detta prekära och avgörande läge är religion det enda som kan rädda oss …
   
  Vidare, du smågnäller över att bli påmind om dina åsikter som du yttrade till Flodström i ett (privat) brev. Och lite häcklad för dessa. Men bara någon dag sedan ansåg du det var helt OK att statliga myndigheter gjorde listor på misshagliga individer och organisationer, förmanade spred dom till alla, och det helt utan minsta betänkligheter över att missrepresentera vad de stod för.
   
  Du får banne mig sakta ta och bestämma dig om du öht har några principer alls …

 64. Gunnar Strandell

  Thomas P 2013/06/08 kl. 21:44
  Återigen förlåt.
   
  Jag bara jämför åtgärden att försöka påverka KTH:s rektor med att skriva något om att hamna i fläkten i en bloggtråd i ett helt annat ämne. Och i båda fallen tycker jag att man har tappat sinnet för proportioner framförallt när det gäller vad man hoppas kunna uppnå.
   
  Enkelt uttryckt tycker jag att vi ska låta KTH:s rektor sköta sitt jobb och lita på att han gör det utfrån sin förmåga och inom de regler och lagar som gäller. Vi kan också hoppas att han står emot påtryckningar utifrån.

 65. Gustav

  Kan vi alla enas om att det knappast är relevant för trådens innehåll vilken religiös livsåskådning Magnus W har? Jag hade hoppats att en ateist skulle behaga kommentatorerna här men det är tydligen bara agnostiker som är helt ok? Alla som inte är agnostiker bör inte skriva mer på några bloggar som har med klimat att göra, det blir ju bara så fel då [sarc off]
   
  angående Thomas Ps brev till Flodis så är väl inte det så märkvärdigt. Om det skulle vara ett möte på KTH med nazister och ki misstänkte att rektor inte kände till deras åsikter, skulle ni då inte vilja uppmärksamma honomlm detta? Och ja, den allmänna uppfattningen är dessvärre att skeptiker är att jämför med homo sapiens fiende. 

 66. Thomas P

  Gunnar, den här bloggen är också till för att påverka folk. Det är inget konstigt eller fel med att man förmedlar sådant man anser vara relevanta fakta för att övertyga folk. Jag tycker dock det är skillnad att tala till någon än att klaga till överordnade. Att skriva direkt till en journalist som man tycker har fel är bättre än att anmäla till granskningsnämnden. Tycker du t ex det är fel med olika brev som skickats till politiker för att övertyga dem om era ”skeptiska” åsikter?

 67. Gunnar S .. Thomas P, får förstås precis som vilken annan stolle (och även övriga) skriva till KTHs rektor. Precis som folk också får skriva till SvT:s ledning eller klaga till deras klagoinstans. Men han vill som vanligt posera med att hans gnälleri skulle vara ädelt på ngt ivs, medan andra helst bara borde (få) kommunicera enligt de reglar han vill bestämma. När folk ändå meddelar sig brukar han säga saker som:
   
  ’Men vänd dig till grnaksningsnämnden då, de är till för den sortens besvär. Men sluta med att trakassera enskilda journalister som bara gör sitt jobb!
   
  Poängen är att killen inte klarar av att vara konsekvent i nästan någonting han anför. Nyss pratade han om ’proportioner’ men även de är bara relevanta när de passar honom. Nu säger han emot sig själv totalt jfrt med tidigare. Och du skall veta att han är snabb att skrika ’trakasserier’ eller ’tysta obehagliga åsikter’ .. men som så ofta helt felriktat.

 68. Thomas … vad ville du egentligen åstadkomma med att skriva till Flodström? Vad hoppades du på? Best case outcome alltså?

 69. Gustav, att Magnus Westerstrands ateism kom att bli rätt framträdande i min artikel beror på att den intervju med honom i Norrländska Socialdemokraten som jag har som källa för redogörelsen om hans politiska engagemang var så fokuserad just på att han är ateist. Så att det blev som det blev beror alltså på att han själv ordat så mycket om sin ateism och hur den inverkade på hans politiska karriär i intervjun.

   

  Sedan måste jag ju erkänna att jag blev full i skratt när jag läste denna intervju och min fru likaså. Visst är det väl en ganska dråplig historia med ateisten som grundar KDU i Norrbotten, kommer in i Luleå kommunalfullmäktige för KD men råkar ut för frontalkollision med de kristna värderingarna när psalmböckerna kommer fram :).

   

  Hur många visste detta om vår käre antagonistbloggare Magnus Westerstrand? Endast de som är från Norrbotten brukar väl läsa NSD. Så det vore väl nästan tjänstefel att undanhålla våra läsare denna intressanta och underhållande information 🙂

   

 70. Lars Karlsson har på UI kommenterat mitt blogginlägg och använder ordet bisarr. Jag håller naturligtvis inte med den mycket förutsägbara reaktionen som från det hållet. Men Lars Karlssons egen kommentar innehåller ett verkligt bisarrt inslag. Han lyckas nämligen i grunden desavouera en av sina medskribenter, Magnus Westerstrand.

   

  I sin iver att hitta argument mot min åsikt att Magnus Westerstrand har agerat på politisk snarare än vetenskaplig grund i detta sammanhang och i klimatfrågan överlag gör Lars Karlsson en total nedvärdering av Magnus Westerstrands politiska gärning. Men de källor som jag bygger på, dvs. två tidningsartiklar i Norrländska Socialdemokraten, säger någonting annat.

   

  Som framgår av mitt blogginlägg så har Magnus Westerstrand grundat KDU Norrbotten och var verksam där under många år och satt i styrelsen. Uppenbarligen har det faktum att Magnus Westerstrand är ateist inte varit kontroversiellt inom denna del av KD-verksamheten. Det är ju inte ovanligt att synsätten skiljer sig mellan ett parti och dess ungdomsförbund.

   

  Magnus Westerstrand blev sedermera invald i Luleå kommunalfullmäktige. Han blev vidare nominerad till partistyrelsen i KD. Lägg märke till att Magnus Westerstrand själv säger i intervjun i NSD, Ateist blev kristdemokrat, att de som nominerade honom antagligen gjorde detta för att provocera. Så här säger han:

   

  – Det fungerar olika inom olika delar av Kristdemokraterna. Jag blev också nominerad till partistyrelsen, men det var väl mera för att provocera. De som nominerade visste om att jag var ateist.

   

  Hur kan detta tolkas på annat sätt än att de som nominerade honom ville fästa partimedlemmarnas uppmärksamhet på att Magnus Westerstrand är ateist?

   

  Min tolkning är att det är kontroversiellt i denna del av KD att vara ateist och förmodligen otänkbart att en ateist skall sitta i partistyrelsen. Vad som sedan hände var ju att Magnus Westerstrand tydligen lämnade sina uppdrag inom KD. Detta är en personlig motgång för Magnus Westerstrand som man får beklaga, men den kan inte förta den betydande politiska gärning, inklusive grundandet av KDU Norrbotten, som Magnus Westerstrand har gjort dessförinnan.

   

  Uppenbarligen ser Magnus Westerstrand själv komiken i att karriären först går så bra men spårar ur när hans ateism uppenbaras i en bredare krets. Detta framgår av hans humoristiska svar i intervjun att när psalmboken kom fram blev det svårt att nå fram.

   

  Lars Karlsson har i sin kommentar lyckats att helt bortse från Magnus Westerstrands betydande politiska gärning. Det finns anledning att förmoda att Magnus Westerstrand kommer tillbaka på den politiska arenan i andra sammanhang i framtiden men att ha sådana vänner underlättar inte.

 71. Thomas P

  Pehr, ett bra försök till att utså splittring på UI, men du måste inse att även sådana försök måste ha viss verklighetsanknytning. Du kom med en lång, nedlåtande harang om Magnus Westerstrand, men nu försöker du helt plötsligt pådyvla Lars Karlsson  att han skulle ”desavouerat” Magnus. Bisarrt är det onekligen. Du ”tolkar” så mycket, men dina tolkningar förefaller mer handla om vad du vill tro än vad någon verkligen sagt.

 72. Slabadang

  Pehr B!
   
  Man kan konstatera att UIs strategi blev katastrofal för alla inblandade parter. Nu har alla de höga häster de intog arenan med, brutit sina ben och det blir lite pinsamt när de kör ”Gagnam style” springer omkring på arenan och juckar med höfterna som om de fortfarande satt kvar i sadeln. 
   
  Jag har aldrig upplevt maken till så rabiat total förnekelse än vad som oreras på UI. Olle H är ju totalt rökt som vetenskplig bedömare och när han inte ens reagerar på att 1+1 sägs bli tre så ramlar poletten ner under foliehatten. Att Lars Karlsson forskar i ”Artificiell intelligens” tycker jag är så kuuuuuuuul! 🙂  Självstudier som forskningsmetod?? … och UI som forskningsprojekt? 🙂
  Aktivister är ett rent helvete för demokratin och alla våra demokratiska institutioner. Att kränka självständigheten och integriteten hos våra institutioner deras främsta målsättning.
  Att klimathotarna nu förvandlats från att vara ”vetenskapens” profeter till att nu istället dras med dumstruten och istället representera vetenskaåliga orimligheter är ett rollbyte de inte riktigt förberett sig på. ”Anpassning” till en mer ”hållbar” retorik verkar inte finbnas på deras karta och det måste göra djävligt ont nu när de sprungit in i kaklet så det small om det.
   
  Själva kan vi bara med ett triumfatoriskt överlägset hånflin upprepa ”Vad var det vi sa?” Med flaggan vajande i topp över våra huvuden istället för dumstuten så känns det förbaskat bra faktiskt!!! 🙂  

 73. Thomas 
   
  Den som försökte vara nedlåtande vad just Magnus W på James Empty Blog. Snacka om skitsnack i ordets verkliga bemärkelse. Men också ett betyg på hur ointresserade de är av att ens försöka upprätthålla bilden av att diskutera saker seriöst .. 
   
  Men som du (korrekt) påpekar, Magnus W är totalt irrelevant i sammanhanget, vilket även gäller gänget där i övrigt. Man kan ta det som intäkt för att politisk aktivism går hand in hand med klimathysteri och båda attraherar grönstollig aktivism med närmast 100% träffbild.  
   
  Men varken Magnus, du eller inhängnaden är belägg för politisieringen av klimatforskningen. Snarare är ni exempel på motsatsen: Att (politiserad) klimatforskning attraherar hysteriker, aktivister, charlataner (och det slutar som bekant inte där)

 74. (ännu en gång verkar min kommentar ha ’fastnat’)

 75. Thomas, du kommer pliktskyldigast till dina kompisars försvar.

   

  Men lägg märke till att vad jag skriver är baserat på fakta, dvs. det som står i artiklarna i NSD. Jag har bra på fötterna för min åsikt att Magnus Westerstrands agerande i klimatfrågan har en politisk snarare än en vetenskaplig grund.

   

  Jag har ingenting emot Magnus Westerstrands politiska engagemang och jag tycker också att man mycket väl kan erkänna att en person har gjort bra saker även om man har skilda åsikter i klimatfrågan och andra viktiga samhällsfrågor. Jag tycker heller inte att detta hindrar att skämta om saken när situationen utvecklar sig på ett komiskt sätt som i hans fall. Det viktiga är att försöka vara rättvis i slutändan.

   

  Lars Karlssons kommentar innehåller däremot rena fantasier till min nackdel. Han skriver till exempel:

   

  Sedan vrids skruven om ett par varv till. Magnus är nämligen ateist, och Björnbom är mycket misstänksam mot kombinationen (kd) och ateism.

   

  Detta är en lögnaktig skrivning. Det enda jag skrivit om Magnus Westerstrands ateism med egna ord i bloggartikeln är (min fetning):

   

  Magnus Westerstrand var enligt NSD med och startade KDU Norrbotten. Han blev invald i styrelsen för KDU Norrbotten och sedan alltså i Luleå kommunfullmäktige. Tydligen blev det vissa problem med att han var ateist.

   

  Vad övrigt står i min bloggartikel där ateism omtalas är med antingen NSDs ord eller Magnus Westerstrands egna ord i intervjusvaren. Magnus Westerstrands eget öde visar med all tydlighet att det faktiskt kan vara problematiskt att vara ateist inom KD och det kan man naturligtvis inte lasta mig för. Jag har absolut ingenting med KD att göra.

   

  Jag tycker faktiskt att det är bra om KD välkomnar ateister och andra religiösa inriktningar med för den delen. Men det är inte min utan partimedlemmarnas sak. Lars Karlsson valde att uppfinna en lögn om mig för att stärka sin svaga argumentation men det faller nog mest tillbaka på honom själv.

   

 76. Peter Stilbs

  Jag har aldrig förstått hur KD kan ha kvar Romklubbens Anders Wijkman som medlem?

 77. Jonas, Thomas kommentar hade fastnat men jag hittar ingen från dig.  Och du är ju inte Thomas …

 78. Peter, politikerna ser kanske att  det finns stora möjligheter för dem inom klimatfrågan. Då blir Anders Wijkman attraktiv med den verksamhet som han bedriver. Jämför med Al Gore som har fått mycket makt och rikedom med hjälp av klimatfrågan.

 79. Jo, min kommentar dök upp efter ett litet tag. Vidare: Jag tror det är extremt svårt att ’focka’ en partimedlem, och ännu svårare med någon som är så ’framstående’ som Wijkman. Men det är ju inom (kd) som man faktiskt börjat ifrågasätta vindkraftsvansinnet och tom i lite tydligare ordalag. Inte för att jag har allt för stora förhoppningar, men ett litet parti med farlig närhet till 4%-spärren skulle kunna vara ett som går i bräschen för att distantiera dig från den grönideologska religionen.

 80. Thomas P

  Pehr, ”Jag har bra på fötterna för min åsikt att Magnus Westerstrands agerande i klimatfrågan har en politisk snarare än en vetenskaplig grund.”
  Visst kan du säga att allt ”agerande” som inte direkt sker i vetenskaplig press eller vetenskapliga institutioner är politiskt snarare än vetenskapligt, men då är ditt påstående minst lika giltigt för er på denna blogg. Detta säger dock inget om grunden, jag är övertygad om att du skulle hävda att du tvärtom själv agerar på vetenskaplig grund om än i politiskt syfte.
   
  Sen tycker jag du skall läsa om ditt svar till Rickard Berghorn där du anklagar Magnus för dåligt omdöme och dessutom hakar på dennes ter om Magnus som infiltratör i syfte att skada kd. Du anklagar Lars Karlsson för att ljuga när han gör en mycket rimlig tolkning av vad du skrivit, det borde väl du som är så pigg på tolkningar kunna förstå?

 81. Thomas, nu har du blivit obegriplig.

   

  Jag till exempel är intresserad av klimatfrågan ur vetenskaplig synpunkt. En politiker, till exempel, Magnus Westerstrand, behöver inte alls ha något intresse för klimatfrågan ur vetenskaplig synpunkt utan kan helt enkelt vara intresserad av vad frågan, givet IPCCs teser, ger för möjligheter att agera politiskt. En politiker är naturligtvis intresserad av att styra och ställa, att utöva makt med andra ord. Detta är i och för sig helt legitimt i demokratiska former men väsensskilt från det vetenskapliga sanningssökandet.

   

  Sedan motsäger du dig själv. Jag kan inte haka på Rickards i och för sig rimliga åsikt när min åsikt är en annan, nämligen att Magnus Westerstrand förmodligen visat dåligt omdöme (till exempel bristande öppenhet om sin åskådning). Han visade bevisligen dåligt omdöme med sitt agerande på James Empty Blog, vilket stöder min uppfattning.

   

  Lars Karlsson har bevisligen ljugit. Det är ju bara att läsa vad jag skrivit så ser man att det han säger inte kan vara sant. Jag har inte på något sätt någonstans varit ”misstänksam mot kombinationen (kd) och ateism”.

 82. Thomas P

  Pehr, du har bestämt dig för att Magnus Westerstrand är politiker först och vetenskapsintresserad sekundärt, men det är något du bestämt dig för är fallet, inget som det finns några bevis för är sant. Du väljer konsekvent att kalla Magnus för politiker för att nedvärdera honom. Ändå skriver du själv på en sådan politisk blogg som denna.
   
  Som svar till Rickard skrev du ”Rickard Berghorn, intressant, det låter som en mycket rimlig förklaring.
   
   
  Den förklaring som låg närmast till hands för min del var dåligt omdöme,”
   
  Notera ditt ”var”, dvs det du skrev var att du tidigare trott att det handlade om dåligt omdöme men att du nu ändrat dig och tycker Rickards teori är mer rimlig. Du kan inte ens hålla dig till sanningen om vad du själv skrivit, ändå anklagar du andra för att ljuga bara för att de inte kopierar ditt exakta ordval utan gör en tolkning av vad du skriver.

 83. Thomas P, ge dig nu. Magnus W har aldrig varit intresserad av själva vetenskapen, frågorna där, och vad för olika svar de kan tänkas ha. Han är aktivist, av the-science-is-settled-varianten, som inte ens orkar formulera sina egna argument. Bara klipper in länkar till annan trams-aktivism. Dvs han håller klart lägre nivå än du (som ju heller inte gärna vill argumentera sakinnehållet, utan mest ’trovärdighet’ och ’auktoritet’).
   
   
  Och angående:
   
  ändå anklagar du andra för att ljuga bara för att de inte kopierar ditt exakta ordval utan gör en tolkning av vad du skriver
   
  är det ju riktigt kul för att komma från dig och än mer för att försvara en sajt där andras(!) invändningar bara anses giltiga om de är kopierade ur ytterligare någon annans (publicerade) text. Dvs hela den tramslinjen om att vetenskap = peer reviewed och bara det och bara då! 
   
  Men har du någonsin reflekterat över att din sida bara har tappat mark, och på precis alla fronter, sedan du gav dig in i detta? (Jag antyder inte ett orsakssamband, men håller öppet för en korrelation)

 84. Thomas, jag tycker inte att jag nedvärderar Magnus Westerstrand genom att påpeka att han är politiker. Jag anser inte att politiker är sämre människor. Jag tycker att det finns fog för att se Magnus Westerstrand som politiker i det här sammanhanget eftersom han så tydligt visat att han inte vill diskutera vetenskap. Om det inte är vetenskapen han är intresserad av i samband med klimatfrågan så bör det vara politiken det är fråga om.

   

  Den kommentar från mig till Rickard som du diskuterar löd så här:

   

  Rickard Berghorn, intressant, det låter som en mycket rimlig förklaring.

   

  Den förklaring som låg närmast till hands för min del var dåligt omdöme, att han såg en chans att göra politisk karriär och helt enkelt ignorerade att det var olämpligt att välja kristdemokraterna för sin karriär om man är ateist. Denna förklaring har ett visst stöd i hans uppträdande på tidskriftsredaktörens blogg. Även detta uppträdande var ju minst sagt omdömeslöst.

   

  Jag har inte hakat på Rickards åsikt, jag har bara sagt att den är intressant och mycket rimlig. Jag är inte speciellt insatt hur det går till i det politiska livet men jag har förstått att Rickard känner till mycket om detta så jag har ingen anledning att betvivla att det kan gå till på detta sätt. Politiker är inte alltid Guds bästa barn.

   

  Men den förklaring som låg närmast till hands för mig och som fortfarande gör det är den i andra stycket.

   

  Slutligen såg jag att Lars Karlsson vidhåller sin lögn (som inte var den enda, jag gjorde bara ett axplock). Hans senaste bortförklaring är att jag skulle ha ägnat mycket utrymme åt kombinationen KD och ateism vilket han menar skulle urskulda honom för att kalla mig ”misstänksam”. Uppenbarligen är han rutinerad i att lägga ut dimridåer för att urskulda sig i sådana situationer.

 85. Thomas, för övrigt är detta inte en politisk blogg.

   

  Visst kan det hända att politik diskuteras här men då är det fråga om klimat- och energipolitik i första hand. Sedan har ju olika skribenter olika intressen, en del är mer intresserade av politik. Jag själv är en helt vanlig människa ur politisk synpunkt och mitt intresse för klimatfrågan är vetenskapligt i första hand. Men hur skall man förhålla sig när klimatvetenskapen uppenbarligen är politiserad?

   

  Jag tycker det är bra att bloggen har skribenter med olika inriktning och intressen. I och med att klimatvetenskapen är politiserad så anser jag också att det finns ett särskilt behov för bloggar som denna som tar upp tankar som det kan tänkas att klimatforskarna själva inte vågar ta i på grund av politiseringen.

   

 86. Thomas P

  Pehr, att du konsekvent beskriver Magnus som politiker handlar om att nedvärdera hans trovärdighet i klimatfrågan, och att du anklagar honom för dåligt omdöme är att nedvärdera honom som person. Själv skulle jag kunna hävda att du visar prov på dåligt omdöme genom att delta på en sådan här blogg vare sig det är så att du vill påverka vetenskapligt eller politiskt.  Var menar du att Magnus sagt sig inte vilja diskutera vetenskap? Syftar du på att han inte ansåg sig kompetent att fackgranska din artikel? Det kanske är för att fackgranskning lämpligen sker av fackmän på relevant specialitet, inte för att han ogillar att diskutera vetenskap.
   
  Du kanske bara uttryckte dig slarvigt i ditt svar till Rickard, för vad du borde skrivit var ”Den förklaring som ligger närmast till hands för min del är dåligt omdöme” om det är något du fortfarande tror i motsats till något du trodde förut. Rickards åsikt är f.ö. vare sig speciellt intressant eller rimlig, det är bara ännu en av konspirationsteorierna folket här älskar. Saker får aldrig vara så enkla som det verkar, det måste finnas dolda motiv bakom.

 87. Gunnar Strandell

  Thomas P 2013/06/09 kl. 17:18
   
  Citat:
  ”Pehr, du har bestämt dig för att Magnus Westerstrand är politiker först och vetenskapsintresserad sekundärt, men det är något du bestämt dig för är fallet, inget som det finns några bevis för är sant.”
  Snälla Thomas P, läs huvudinlägget!
  Att bevisa vad som är viktigast kanske inte går, men fram till 2009 finns i alla fall en antydan i det citat från NSD som Pehr tar upp:
   
  Men nu är det slut med partipolitiken och måndagarna i kommunfullmäktige.
  – Det är inte värt att lägga ner all den tid som krävs för att bli nöjd med det jag uträttar i fullmäktige. Det kolliderar också med jobbet. Hittills har jag tagit igen doktorandstudierna på fritiden. Det går så länge man är motiverad, men den motivationen finns inte längre.”
  Längre ned finns ytterligare ett citat som säger att Magnus samhällsengagemang fortsätter.
  Magnus har inte accepterat inbjudan att kommentera Björnboms diskussionsinlägg. Istället hänvisar han till UI som är en politisk och inte en vetenskaplig blogg, väl?
  I mina ögon saknar ditt påstående grund, Thomas P.

 88. Thomas, frågan man kan ställa sig är naturligtvis varför Magnus Westerstrand kontaktade redaktören överhuvudtaget, även om det skedde via bloggen, och klart visade vad han tyckte om artikeln.

   

  När jag sedan föreslog att han skulle skriva en kommentar på den interaktiva diskussionen så svarade han med ad hominem som gick ut på att jag på en blogg och i en debattartikel i Sverige yttrat mig olämpligt om koldioxid och klimatkänslighet. Han visade också med sitt ordval att han inte respekterar mig som person. Att han på detta sätt försökte påverka tidskriftsredaktören och bloggens läsare, där även tänkbara reviewers kan finnas med, visar inte bara på dåligt omdöme utan även på en låg etisk standard.

   

  Jag har själv kommenterat om klimatkänslighet på James Empty Blog (sista kommentaren). Det var en helt igenom saklig vetenskaplig kommentar som inte väckte någon kritik.

   

  Din åsikt att det skulle visa på dåligt omdöme att medverka på denna blogg där flera andra skribenter är framstående professorer, med gästskribenter som Lennart Bengtsson, och en konstnär och en arkeolog, är obegriplig. Du medverkar ju själv här med kommentarer, är det också omdömeslöst?

   

  Det sista stycket i din kommentar tar upp diskussion om hur små variationer i ordvalet kan leda till olika tolkningar. Visst är det så, men om man använder detta för att avsiktligt, utan missförstånd, tolka någonting på sämsta möjliga sätt, utan någon verifiering och för att utnyttja möjligheten, så är det fråga om en lögn.

 89. Gustav

  @pehr:
  mevajar menar du att du har tort på fötterna nät du säger att Magnis W främst är politiker? Vad jag kan se har han inye titulerat sig som det i något klimatrrlaterat sammanhang? Enda anledningen till att de togs upp här är för att du googlar honom men jag har svårt att se att hans egen utsago, att han lämnade politiken 2009, är falsk? Jag tänker knappast att det är en stor politisk gärning att dra igång KDU Norrbotten, men det är klart att tryckpressarna nog gick heta i Sthlm och Europa. Ärligt talet detta är liktydigt med ”ingen politisk gärning”. 
   
  Jag har aldri kommi i kontakt med KD men ser dem inte alls som ett religiöst parti. Tycker inte det är alls konstigt om de valde en ateist till styrelsen? Mer kontroversiellt med en moderat som vill höja skatten eller en såsse som vill sänka densammaVigör KD hade jag höjt på ögonbrynen om de valt in någon som sa att föräldraförsäkringen skulle kvoteras eller att familjen inte var villig i samhällsbygget. 

 90. Gustav, jag anser att jag redan har redovisat och motiverat mina åsikter om Magnus Westerstrand och hans agerande mot mig snart sagt ad nauseam i denna tråd.

   

  Men jag kan upprepa att jag anser att han främst är politiker till sin karaktär och jag gissar att han kommer tillbaka på den politiska arenan. Men jag kan naturligtvis inte veta.

   

  Jag vill också vidhålla att jag anser att det är en betydande politisk gärning att grunda KDU Norrbotten. De personer i Sverige som har varit med att grundat regionala avdelningar av politiska ungdomsförbund bör vara en ganska liten och exklusiv skara.

   

  Lars Karlsson på UI har förresten funnit ett bra ord, opportunistisk, för mig att använda om Magnus Westerstrands engagemang i KD. Man kan gissa att det fanns något opportunistiskt i att han gjorde karriär i KD trots att han är ateist. Det kan också vara så att han i och för sig inte var opportunistisk men uppfattades som sådan och därför utsattes för provokationen med nomineringen till partistyrelsen. Vad vi vet är att han i den vevan lämnade sina uppdrag i KD.

 91. Jag har funderat vidare på Lars Karlssons kommentar på UI och kommit fram till att den delvis är antivetenskaplig genom att den förvillar om den vetenskapliga granskningsprocessen av min diskussionsartikel.

   

  Enligt kommentaren var båda granskarna starkt negativa men detta är inte sant. Den andre granskaren var nämligen mycket konstruktiv i sin kritik och ansåg att en kortare version av artikeln baserad på tre av diagrammen som bäst beskriver min upptäckt skulle kunna vara publicerbar. Detta är väl inte något dåligt erkännande av arbetet av en novis inom klimatvetenskapen som är autodidakt och arbetar ensam utan handledare och mentor.

 92. Gustav

  @Pehr
  att vara politisk i sin natur är ju alla som inte är vetenskapliga? Men jag tycker ite alls du visat varför Magnus skulle vara mer att betrakta som politiker än bloggafe generellt? Kan du inte utveckla detta?
   
  förstår ingenting om varför du tycker det vara politiskt meriterande att grunda KDU Norrbotten. Det är snarare Don Quijotte. Men han kan i

 93. Gustav

  … Han kanske till och med varit drivande i att befrämja miljöpolitiken för ensamstående mödrar i sydvästra Karesuando? En sådan politisk bragd går aldrig ur även om det så var 5 år sedan…

 94. Pehr, varken Magnus W eller Lars K är intresserade av sakfrågan eller sätta sig in i vetenskapen på riktigt. Båda håller mest bara på och skanderar i hejarklacken, och hoppas att deras egna lag är överlägset. Minns du inte när Lars K skrev ’dumb as a bag of hammers’ och i samma diskussion långt senare försökte vrida till det att andra inte skulle klara av att räkna ut medelvärden?
   
  Det är på den nivån de håller på. Och senaste inlägget om ngn photoshoppad bild är om möjligt ännu mer beklämmande.
   
  PS Inte för att det betyder ett skvatt, men Magnus W kan mycket väl ha tröttnat på KD inte pga några psalmböcker, utan för att de inte ville driva klimatalarmismen. Den sortens människor kommer alltid att hålla fram någon förevändning som de menar låter bättre (för dem själva) DS
   

 95. Gustav, en person som är politiker till sin karaktär har ett starkt intresse av att vara politiskt aktiv och har ett betydande socialt nätverk av kontakter med andra politiskt intresserade och politiskt betydelsefulla personer. En bloggare kan var vem som helst, till exempel en kaffedrickande pensionär som vistas för mycket framför datorn, ungefär som jag själv, tyvärr.

 96. (och igen försvann/fastnade mitt inlägg)

 97. Lars Karlsson på UI har nu insett att han inte kan bygga sin kritik av mig på ad hominem och antivetenskapliga förvillelser och har kommit med ett par mer substantiella argument.

   

  Han menar för det första att han inte skrivit att båda granskarna av min diskussionsartikel var mycket negativa, vilket han har rätt i. Han skrev faktiskt att granskarna var ”inte direkt positiva heller (för att uttrycka det diplomatiskt)”. Jag lämnar till läsarna att själv bedöma hur stor skillnad det är mellan dessa två uttryckssätt.

   

  Lars Karlsson skriver vidare:

   

  Men den andra granskaren underkänner faktiskt Björnboms metod för att uppskatta ”återkopplingsparametern”. Med tanke på att Björnboms artikel har titeln ”Estimation of the climate feedback parameter by using radiative fluxes from CERES EBAF” så får det anses vara en mycket allvarlig kritik.

   

  Vad granskaren skrev är följande:

  http://www.earth-syst-dynam-discuss.net/4/C161/2013/esdd-4-C161-2013.pdf

   

  The author’s discussion of the interpretation of their results is unclear to me, in particular regarding what relationship, if any, “the climate sensitivity parameter” derived here has on the long term equilibrium response to increases in greenhouse gases. This leaves the paper open to misinterpretation.

   

  Granskaren ger alltså inte något underkännande av metoden utan underkänner diskussionen av tolkningen av resultaten, som kan leda till att artikeln misstolkas. Granskarens kritik är att artikeln inte är bra skriven, inte att den underkänner metoden.

   

  Lars Karlsson lyckas här alltså återigen förvilla om denna del av den vetenskapliga granskningen av min artikel.

   

  Granskaren säger så här om nyhetsvärdet i mitt arbete:

   

  The main innovation here, as noted by the author seems to be the more linear nature of the phase plots obtained by using a lag of 7 months and restricting the observations to periods of strong ENSO variation, which may be interesting but not a substantial advance.

   

  Det finns alltså enligt granskaren ett nyhetsvärde i den nya typen av fasplansdiagram som jag presenterar. Detta är enligt granskaren intressant men inte ett stort framsteg. Min reflektion är att detta innebär att det är ett litet steg för klimatvetenskapen men ett större steg för en novis i klimatvetenskapen som jag ju är.

   

  Granskarens helhetsomdöme om diskussionsartikeln är följande:

   

  In view of the above, I find the paper in its current form unsuitable for publication. It is possible that a much shorter note based on Figures 1,2 and 3a and a more careful discussion of how “the climate sensitivity parameter) can and cannot be interpreted might be publishable.

   

  Granskaren skriver alltså att i sin nuvarande form är artikeln inte i skick för publicering. Det är möjligt, fortsätter granskaren, att en mycket kortare not baserad på de tre figurer som ger en bra beskrivning av min vetenskapliga upptäckt och med en reviderad diskussion kan vara publicerbar.

   

  Vi ser hur Lars Karlsson måste modifiera vad han säger och sopa sina förvillande utsagor under mattan vartefter som jag redovisar fakta om den vetenskapliga granskningsprocessen för min diskussionsartikel.

 98. Lars Karlsson på UI har tydligen inte lärt sig och menar tydligen också att han har en exklusiv rätt att hålla på med ad hominem och förvillelser. Nu ger han sig, i en ny kommentar nu i kväll, på att förvilla genom att citera ur sitt sammanhang från granskarens rapport trots att han inte behärskar ämnet och inte förstår vad granskaren menar.

   

  Granskaren skriver:

   

  However, it has not been shown that estimating the climate sensitivity from shorter term predominately regional oscillations such as ENSO gives any insight to the value of long global sensitivity to increases in greenhouse gases in models, let alone the real world (see for example, Dessler, 2013).

   

  Detta påstår Lars Karlsson skulle visa att granskaren underkänner min metod trots att granskaren i nästa mening stycke framhåller att min metod är publicerbar i reviderad form.

   

  Vad Lars Karlsson som varande lekman inte förstår är att granskaren syftar på en pågående vetenskaplig diskussion inom området för min hobbyforskning, dvs. användning av strålningsdata från satelliter för att karakterisera jordens radiativa återkoppling vid globala temperaturändringar. Området är mycket aktivt med omfattande diskussion av olika grundbegrepp. Denna diskussion innefattar en betydande variation av vilka vetenskapliga termer som används, till exempel kan climate feedback parameter, climate sensitivity parameter och thermal damping rate betyda samma eller olika saker och den pågående diskussion innefattar också sambandet med olika typer av klimatkänsligheter, såsom equilibrium climate sensitivity och transient climate response.

   

  Antalet nya forskningsartiklar där denna diskussion pågår med termerna valda på olika sätt nästan av varje forskargrupp är flera stycken per år. Redan ett par månader efter att min diskussionsartikel publicerades hade det kommit två nya artiklar (Armour med flera, 2012; Dessler, 2013) och jag har diskuterat båda i författarkommentarer i den interaktiva diskussionen. Dessler inför till exempel thermal damping rate som ett nytt förslag vilket jag själv redan har anammat.

   

  Om Lars Karlsson hade varit lite mer kunnig så borde han kunnat förstå att det ligger till på detta sätt av granskarens första Additional Comment:

   

  Title, abstract and throughout the text. etc. As noted above, a strong caveat is required if the term “the climate feedback parameter” is used on these timescales. Since the author has carefully selected out periods on ENSO variability, a more accurate title might be “Estimation of the radiative damping parameter on ENSO timescales. . . ..” or “radiative damping of ENSO . . . ” .

   

  Granskaren vill alltså att termen climate feedback parameter skall reserveras för andra ändamål och att den parameter som jag bestämmer skall kallas något annat. Han föreslår ytterligare en variant, nämligen radiative damping parameter.

   

  Jag har naturligtvis rätt bra insikter i detta eftersom det är inom det forskningsområde som jag arbetar, om än som hobbyforskare. När Lars Karlsson försöker sig på att säga något kompetent om detta så framstår det bara som stolligt. Som tur var har jag humor så jag tar det med en klackspark.

   

 99. Rickard Berghorn

  Thomas P, som här ovan anklagade mig för konspirationsteori eftersom jag påpekade den vanliga och välkända fenomenet med ”entrism”: Om du nu är så omåttligt intelligent och insiktsfull — vilket jag inte tror, men i alla fall du själv — hur kommer det sig att du inte i en handvändning bevisar att NSA:s övervakning av internet är en gigantisk tidningsanka, ty det är ju en konspirationsteori!? Och Snowden som avsöjade det måste ju vara världens största fnoskpelle, värre än Assange, eftersom han påstår att han nu riskerar att lönnmördas. Kan man bara använda ordet konspirationsteori så…
   
  Och lobbyism, från miljörörelsens håll eller andras, vad är det för dumheter? Jo just det: bara konspirationsteorier!
   
  Och att klimataktivister korrumperat engelska Wiki genom maktmissbruk på administratörsposter, det kan ju inte heller vara sant, eftersom det är konspirationsteorier. Och UI-medlemmar kan väl aldrig syssla med trollning och diskussionssabotering på bloggar och tvitter svenska nätet runt eftersom det är en konspirationsteori?!
   
  Och så vidare. Jag skulle rekommendera att man skärper sin intelligens till vuxennivå och skruvar fast en del skruvar, innan man vitt och brett använder tomma ord utan att själv vara medveten om att man inte för någon argumentation överhuvudtaget.

 100. RichardvBerghorn
  Thomas P är nog den störste kospirationsteoretikern jag stött på utanför vaken.se.
  Hur man kan få för sig att någon betalar folk för att demonstrera mot vindkraft i England på Manhattan övergår mitt förstånd.
  Sedan har han en ganska stor blind zon när det gäller konspirationer. I hans fantasivärld är konspirationer något som uteslutande genomförs av CIA, Mossad och den mytologiska oljelobbyn.
  Smärre konspirationer som att ett team av forskare gemensamt och i samförstånd förvanskar data och attackerar meningsmotståndare med alla till buds stående medel är för honom otänkbart, alldeles oavsett hur mycket bevis som läggs fram.
  Thomas P
  skall du inte svara på våra frågor innan du kommer med nya påhitt?

 101. Gustav

  @Pehr:
   
  Vill grattulera till ditt arbete som jag tycker är gediget även om jag inte satt mig in i detaljer. Mig synes det som att du fått god bekräftelse från peerare nr 2 och det verkar som om han uppmuntrar dig att modifiera artikeln för att den skall bli tryckvärdig.
   
  Angående de politiska aspekterna så är det något vi alla msåte förhålla oss till, detta gäller peerare/tidskrifter/forskare/företag/bloggare etc. Jag tycker det är trist att du envisas med att utmåla Magnus W som en politiker av skälet att han en gång startat KDU norbotten. Det handlar om det minsta partiet i den minska kommunen och endast en delmängd av väljarbasen (ungdomar). Den kan omöjligen rört sig om fler än 5 personer som var intresserade av föreningen? jag vet egentligen inget om Magnus men enligt din googling har han licat/doktorerat? I så fall är det omöjligt att betrakta honom som mer av politiker än vetenskapare, iaf för mig. Enligt din tes så räcker det med att man varit inne i en valstuga för att kunna kallas politiker.
   
  Jag vill inte gå ut med mitt namn på denna blogg för jag är rädd för följderna det kan få för min karriär, men om jag gav mitt namn så skulle jag hoppas att jag behandlades här enbart för sådant som är relevant, inte för vad jag kan ha sagt till min mamma för 22 år sedan. Det var du som tog upp detta med Magnus bakgrund och jag tycker inte du har visat hur detta är relevant eller tillför något till tråden. Visst finns ett nyhetsvärde men så resonerar även Svensk Damtidning…

 102. Gustav, tack för de vänliga orden!

   

  Tack också för din visa analys som jag uppskattar även om jag har en del invändningar.

   

  Jag har funderat lite till, inte minst inspirerad av dina kommentarer, och jag lägger ut min analys i efterföljande kommentar. Där redogör jag också för den dialog som jag och Magnus Westerstrand hade på James Empty Blog.

   

  Kanske har du rätt i att det må vara överdrivet att utmåla Magnus Westerstrand som politiker i och med att han lämnade sin uppdrag i KD år 2009. Å andra sidan framhåller han själv på sin egen blogg Westerstrand följande:

   

  Jag som skriver denna sida är Ateist och före detta aktiv kristdemokrat (hela vägen från kommun till riksmöten). Är Civilingenjör i grunden och just nu doktorerar jag i Geokemi. Bloggar nu mera främst för att hålla ordning på mina egna tankar, inlägg i debatter och träning men även i viss mån för att påverka världen mot en bättre ordning.

   

  Så även om man inte betraktar honom som politiker så är det rimligt att förstå vissa inlägg som han gör i debatten som politiskt drivna. Något sådant är ju ändå innebörden av orden att påverka världen mot en bättre ordning.

   

  Lägg också märke till att Magnus Westerstrand i sina kommentarer på James Empty Blog länkade till en diskussion med mig år 2009 på UI, dvs. samma år som han lämnade sina uppdrag i KD. När jag påpekade för honom att denna diskussion från 2009 inte är relevant för min artikel i ESDD så förnekade han detta. Detta motsäger ditt argument att 2009 är för långt tillbaka i tiden för att räkna med i den här analysen av Magnus Westerstrands motiv.

   

  Själv började jag blogga på TCS först år 2011.

   

  Jag förstår till fullo att du inte vill gå ut med ditt namn med tanke på vad jag själv fått utstå. Det är ju mindre pressande naturligtvis när man gått i pension men med den erfarenhet jag har så rekommenderar jag att verkligen tänka igenom följderna noga innan man gör något sådant.

 103. Jag har funderat vidare på incidenten med Magnus Westerstrands uppträdande på James Empty Blog. Vad var motivet till hans beteende? Låt oss först se på dialogen:

   

  Magnus Westerstrand said…

  And things that might hit the fan… http://www.earth-syst-dynam-discuss.net/4/25/2013/esdd-4-25-2013-discussion.html

   

  Pehr Björnbom said…

  Magnus Westerstrand, I suggest that you submit an interactive comment on my discussion paper that I can respond to your criticism.

   

  Magnus Westerstrand said…

  Pehr, thank you for the invite however I do not think it is worth my time. We already covered much after your ridiculous claim about a climate sensitivity of around 0,6… and it is clear you can not take things in as shown about our discussion were you claimed that the CO2 increase could be from natural sources… in Swedish (do not know if google translate can make it understandable) http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2010/10/stockholmsinitiativets-forvirring.html http://uppsalainitiativet.blogspot.se/2010/10/pehr-bjornbom-och-carl-gustaf-ribbing.html http://uppsalainitiativet.blogspot.se/2009/06/stockholmsinitiativets-vetenskap.html

   

  Pehr Björnbom said…

  Magnus Westerstrand, citing a published research work stating some results about for example climate sensitivity is not the same as claiming this result on once own behalf. The variations in CO2 mixing ratio connected to natural causes such as the decrease after the Pinatubo eruption and the variations due to ENSO oscillations are well accepted in the scientific community. Furthermore, your blog posts from 2010 and 2009 are not relevant for my discussion paper in ESDD. I am a little astonished that you say that you have no time for commenting on ESDD but when it came to writing the blog posts obviously there was time enough.

   

  Magnus Westerstrand said…

  Pehr it is relevant for the discussion in the paper. And no I do not have the time, lets hope the reviewers does the job. And that you try to sneak out of responsibility for the 0,6 degree sensitivity when you first do not have a published article that gives that and secondly still use it to say that with such a low sensitivity we do not have much to worry about… just shows how meninges it is do discuss things with you. Just as the occasions when you try to argue that the increase in CO2 is from natural sources. When basic stuff like that goes past you I see no meaning to continue the discussion.

   

  Lägg märke till att Magnus Westerstrand huvudsakligen använder ad hominemargument och att den bild av mina åsikter som han ger är felaktig. Upplysningsvis, som jag ofta visat här, så är Lennart Bengtssons syn på klimatvetenskapen riktmärket för min del.

   

  Jag kan tänka mig tre fall. Att Magnus Westerstrands motiv var vetenskapligt, politiskt eller att hans beteende var ett infall utan vägande skäl.

   

  Av dialogen att döma gjorde Magnus Westerstrand inte detta för att han var intresserad av det vetenskapliga. Det är därför som jag menar att hans beteende tyder på ett politiskt motiv.

   

  Om det bara vore ett infall blir det konstigt. Utan vägande skäl beter sig en normalt funtad människa inte på detta sätt. Då blir det också svårt att förklara Lars Karlssons försvar av Magnus Westerstrand. Lars Karlsson har inget intresse av att försvara ett galet beteende.

 104. Ingemar Nordin

  Pehr B,

  Att Magnus Westerstrand drivs av politiska motiv snarare än vetenskapliga är helt klart. Hans främsta merit i klimatsammanhang är att han bedriver smutskastningskampanjer mot sådana som understår sig att ha invändningar mot IPCC och regeringens klimatpolitik. Får jag påminna om följande smutskastningsförsök på SvT Debatt:

  http://debatt.svt.se/2011/03/31/forskare-som-idag-fornekar-klimathotet-var-tidigare-tobakslobbyister/

  där han och hans medförfattare på UI/VoF försökte få det till att jag var lobbyist för ”tobaksindustrin” därför att jag för 17 år sedan skrivit en debattartikel i DN om riskerna med passiv rökning. Jag var då bihandledare till en av våra doktorander som skrev sin avhandling om detta, och hade därför läst in mig på ämnet. Men detta tog de alltså som bevis för att jag som klimathotsskeptiker var köpt av tobaksindustrin!

  Jag svarade här (bortse från SvTs val av rubrik):

  http://debatt.svt.se/2011/04/01/jag-hade-ratt-om-tobaken-da-och-jag-har-idag-ratt-om-klimatet-idag/

  och här

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/04/02/om-svtdebatt-ui-och-smutskastningskampanjen/

  Det går inte att bortse ifrån att personer som så ensidigt och målmedvetet ägnar sig åt ad hominem och smutskastning inte är särskilt intresserade av den vetenskapliga sakfrågan. För dem är det politiska målet att besegra sina motståndare med alla medel det centrala.

 105.  

  Ingemar, uppenbarligen finns det några skribenter på UI som är spridare av missuppfattningar, desinformation och osanningar.

   

 106. Gustav

  @Pehr:
  Dina senaste kommentarer var brutalt mycket bättre än historien om Magnus politikern. När man läser konversationen ni hade ovan blir det bara fullständigt uppenbart att han är helt vilse i pannkakan när han försöker hacka på dig. Du svarar sakligt och vänligt och sköter det hela snyggt! Varför inkluderade du inte detta i bloggposten från början? Anledningen till varför jag tycker det är så bra är för att det är relevant, vilket jag inte tycker Magnus bakgrund inom politiken är alls. Det är oerhört svårt att försöka utröna folks motiv, ofta är ett motiv för person A inte ett motiv för person B vilket är anledningen till att brottsutredare inte fäster så stor vikt vid sådant (bara i deckarvärlden). Om Magnus motiv är politiska elelr vetenskapliga är skitsamma men alla kan se att han har ett bedrövligt beteende i er diskussion ovan.
   
  Angående klimatkänslighet så publicerade UI denna tråd för några veckor sedan: http://uppsalainitiativet.blogspot.se/2013/05/lagre-klimatkanslighet-enligt-ny-tung.html Tittar man på den transienta klimatkänsligheten för 70-talet så inkluderas 0,6 C, alltså har Magnus W själv förespråkat detta på sin blogg och det kunde vara lämpligt att du svarar detta i den ursprungliga tråden?
   
  Här kommer något oväntat: Magnus W är nog den person som jag stört mig mest på alla kategorier. Hade också en diskussion med honom på UI under åren 2008-2010 och tyckte jag fick ett bedrövligt bemötande som aldrig var vetenskapligt förankrat. Temat var att Kjell A. visat i vetenskapliga artiklar att IPCCs utsläppsscenarier var orealistiska men detta gillade såklart inte Magnus. Det kom märliga trådar som pissade på Kjell men det fanns aldrig några relevanta länkar till forskning som motsade Kjells forskning. Det hela var fruktansvärt frustrerande för mig och jag ägnade massor av tid åt att diskutera med Magnus. Dock var jag glad till att diskussionen stannade på UI, hade inte alls gillat om jag blivit googlad och det tagits upp saker som inte rörde tråden. Tror att det är just sådan politisering som är skadlig för debatten! Folk vågar inte gå ut med sin identitet för att de inte vill ha sina liv genomlysta av paparazzis.
   
   

 107. Gustav, tack!

   

  Du övertygar mig att jag borde haft med konversationen med Magnus W i blogginlägget. Andra har ju som du här menat att Magnus W inte är någon särskilt bra indikation på klimatvetenskapens politisering i de större sammanhangen. Jag kan se att det finns substans i den invändningen men jag vill nog inte helt bortse från att det jag tog upp om Magnus W kan ses som en pusselbit i sökandet efter sanningen om politiseringen, om än en liten sådan. Jag menar att Magnus W faktiskt är verksam i gränsytan mellan politik och vetenskap och det är genom denna som ett vetenskapsområdes politisering förmodligen sker.

   

  När det gäller att kommentera Magnus Ws blogginlägg om klimatkänslighet på UI så har man från deras sida på ett ganska brutalt sätt talat om för mig att kommentarer av mig inte längre är välkomna hos dem. Eftersom UI är en privat blogg så avstår jag, jag vill inte tränga mig på. Vi brukar här heller inte skriva blogginlägg om blogginlägg på UI om detta inte krävs för att de angriper oss på något sätt, om ens då. Men din kommentar om klimatkänsligheten här är mycket bra eftersom du fördjupat dig i artikeln.

   

  Jag håller slutligen helt med dig om att den för debatten mest skadliga politiseringen är just detta att debatten ofta kommer in på personliga egenskaper i stället för att resonera vetenskapligt. Sådant har blivit vanligt i klimatdebatten och verkar vara svårt att komma ifrån eftersom så fort någon debattör gör så svaras det med samma mynt, vilket man då anser sig ha rätt till när man har blivit angripen. Inriktning på personliga egenskaper hör till den politiska debatten medan vetenskaplig debatt bör vara fri från sådant och endast handla om att resonera om vetenskapliga sakfrågor.

 108. Pehr Björnbom: ”… debatten ofta kommer in på personliga egenskaper i stället för att resonera vetenskapligt. Sådant har blivit vanligt i klimatdebatten och verkar vara svårt att komma ifrån eftersom så fort någon debattör gör så svaras det med samma mynt, vilket man då anser sig ha rätt till när man har blivit angripen.”
   
  Du glömmer att ditt eget huvudinlägg här är en kritik av Magnus W:s person, just för att han angripit dig på ett liknande sätt. Men det är också motiverat och rimligt; du har fördelen att ha rätt och kräva en vettig diskussion av personer som Magnus W och övriga UI, medan de har satt i system att föra debatten på diverse ohederliga sätt. Om man inte sätter hårt mot hårt på detta berättigade sätt kommer man alltid att hamna i underläge. Man kan påminna om att argumentationsfelet Ad Hominem verkligen inte definieras som att personkritik alltid är fel, utan bara när det är irrelevant för ämnet.

 109. Rickard Berghorn, jag håller med dig om att den som blir angripen som person måste ha rätt att försvara sig. Min ordvändning blev nog lite svag i den mening som du citerar. Jag borde inte ha skrivit ”anser sig ha” utan helt enkelt har.

   

  Sedan är det väl också så att mitt blogginlägg i detta fall inte diskuterar vetenskapliga frågor. Det jag diskuterar är hur politik påverkar klimatvetenskapen. Vid diskussionen av en sådan fråga är det inte givet att man inte skall diskutera personfrågor eftersom personfrågor är en del av ämnet för diskussionen. Att diskutera någons personliga förhållanden är inte fel när detta är en del av själva ämnet, till exempel i politiska diskussioner. Ett annat exempel är rättegångar i brottmål, hur skulle sådana kunna genomföras utan att diskutera personfrågor, dvs. att använda ad hominemargument.

   

  Om vi tar en rent vetenskaplig diskussion så anses ad hominemargument vara felaktiga argument för att stödja en vetenskaplig tes. Därför skall man inte använda personangrepp eller andra ad hominemargument som argument i diskussionen av vetenskapliga frågor. Men även i sådana diskussioner kan en debattör bli utsatt för personangrepp eller andra ad hominemargument, och måste då kunna försvara sig. I en sådan situation kan ad hominemargument vara fullt giltiga, detta är grundtanken i att separera ut sådana argument under beteckningen meta-ad hominem.

   

  Jag upprepar citatet från abstract i den artikel av Souder och Qureshi (2012) som jag bygger min åsikt på:

  http://jcom.sissa.it/archive/11/01/Jcom1101(2012)A01/Jcom1101(2012)A01.pdf

   

  The analysis suggests three distinct functional uses of ad hominem remarks among the Climategate emails: (1) indirect, (2) tactical, and (3) meta-. Consistent with previous research on ad hominem arguments in both public and scientific discourse, these results reinforce the common opinion of their fallacious character. Only the remarks of the last type, the meta- ad hominem, seemed to be non-fallacious in that they might help to preempt the very use of ad hominem attacks in scientific discourse.

 110. Pehr Björnbom: ”Om vi tar en rent vetenskaplig diskussion så anses ad hominemargument vara felaktiga argument för att stödja en vetenskaplig tes. […] Men även i sådana diskussioner kan en debattör bli utsatt för personangrepp eller andra ad hominemargument, och måste då kunna försvara sig. I en sådan situation kan ad hominemargument vara fullt giltiga, detta är grundtanken i att separera ut sådana argument under beteckningen meta-ad hominem.
   
  Vi är helt enkelt överens här, detta är vad jag syftade på. Om någon i vetenskapliga sammanhang har för vana att argumentera oseriöst genom att ständigt gå till irrelevanta eller lögnaktiga personangrepp, kan det aldrig vara fel att beskriva och medvetandegöra att den personen är just en oseriös debattör som förlitar sig på irrelevanta och lögnaktiga personangrepp.